Det finns två sätt att få vattenburen golvvärme i sin torpargrund.
  • gjuta igen krypgrunden
  • golvvärme på bjälklag

Del av att gjuta igen sin torpargrund

När man ska bygga om sitt hus väljer många att gjuta igen sin torpargrund/krypgrund. Det kan du läsa mer om här.

Då får man chansen att skapa en härlig komfortvärme i huset genom att installera vattenburen golvvärme.

När du ska gjuta platta i din torpargrund så får du möjlighet att gjuta in vattenburen golvvärme i din husgrund. Du placerar ut den vattenburna golvvärmen precis som när du ska lägga en platta på mark.

Vattenburen golvvärme ovanpå träbjälklag

När man ska lägga vattenburen golvvärme på träbjälklag (som torpargrunder ofta har) så lägger man ut golvvärmerören på ett underlag av spårade spånskivor. Aluminumplåtar ingår i systemet och det är dessa som gör att värmen sprids på ett bra sätt.

Golvvärmesystemet del av uppvärmningssystemet

Det man börjar med är att se över det nuvarande uppvärmningssystemet. Hur värms ditt hus upp? Utifrån detta tar man sedan beslut om vart du behöver se över vart du ska placera shunten. Din grundleverantör kan sedan hjälpa dig med hur golvvärmen ska dras i huset.