Fråga mig om marknära byggande

Platta på mark

Gjuta en platta på mark

Platta på mark är idag den vanligaste typen av husgrund.
En betongplatta gjuts oftast på platsen där man gjuter in isolering och golvvärme i ett stycke. Det gör att husgrunden blir både mycket välisolerad och komfortabel.

Här hittar du bra information bland vårt register av artiklar som rör att bygga en betongplatta på mark.

Grundritning

Bygglovsreglerna och reglerna för vad som behöver finnas på plats innan bygget startar har kraftigt skärpts sedan januari 2012. Tyvärr har detta fördyrat den förberedande processen för byggandet kraftigt jämfört med tidigare. Ny ställs högre krav och fler steg har införts.
Läs mer om grundritningar

Dränering

Det största delen i ett grundprojekt är att göra förarbetet rätt. Själva gjutningen av betongplattan är relativt enkel. En viktig del i förberedelserna är dräneringen. Dräneringen (men även avlopp) är den del av grundläggningen som förbereds innan gjutningen.
Läs mer om dränering

Gjuta platta

För dig som ska gjuta en platta har vi här en artikel som beskriver denna process i detalj. Kostnader, tidsåtgång, byggmaterial för din platta på mark och mycket mycket mer. Vi har ansträngt oss för att möjliggöra att du själv ska kunna göra fler delar.
Läs mer om gjuta platta

Grundtypen platta på mark dominerar

Det är idag utan tvekan så att grundtypen platta på mark husgrunder som dominerar. Det som gör husgrunden så populär är att den möjliggör

  • byggandet av ett mycket välisolerade hus.
  • användandet av ett flexibelt byggsystem.
  • terassering av grunden för att hantera nivåskillnader på tomten
  • gör appliceringen av vattenburen golvvärme enkel

Pris för att gjuta en betongplatta på mark – vad kostar det

Här har vi sammanställt priser för vad det kostar att lägga en platta på mark.

Grunden för välisolerade hus

Ska man få ett hus att bli passivhus är husgrunden väldigt viktig och någon form av platta på mark bör användas. Detta då mängden grundisolering kan styras väldigt effektivt. Med köldbryggebrytare kan dessutom värmeläckage ut i kantbalken undvikas. Det va förut ett värmeläckageproblem som gjorde att golven utmed väggarna kunde bli kalla för denna typ av husgrund.

Möjliggör ett flexibelt byggsystem

Med platta på mark kan man ha så kallade L eller U element. Dessa gör att husgrunden kan anpassa sig bland annat efter väggtjockleken. U element har en färdig dimension på den kommande kantbalken medans L elementet möjliggör tjockare väggar.

Kan terasseras för att hantera nivåskillnader på tomten

När man ska bygga på sluttande tomter så kan det krävas mer än en betongplatta på mark. För att jämna ut nivåskillnaderna på tomten gjuts således flera betongplattor i flera nivåer. Övergången mellan betongplattorna är det som är speciellt, annars liknar betongplattorna hur de gjuts i normala fall. Man kan säga att en betongplatta på mark som ska byggas i sutteräng blir en blandning mellan platta på mark och källargrund. En viss del av husets grund ligger faktiskt under mark (källardelen) medans den andra delen ligger ovan mark som normala platta på mark grunder gör. Men det är ändå en betongplatta som ligger under källarytterväggarna.

Hur mäter du ut en vanlig plattas exakta placering

När du mäter ut din grund så behöver du vara säker på att du får till alla måtten ordentligt. Då finns det ett lätt sätt att säkra att du fått till raka kanter i förhållande till varandra.
Använd pythagoras sats för att säkra att diagonalerna i ditt hus blir rätt. När du placerat ut hörn och får till diagonalen exakt rätt så kan du vara säker att ditt hus har rätt proportioner.

Hur mäter du ut en vanlig plattas exakta placering i höjdled

Med snören, pinnar och en simpel lasermätare kan du lätt få rätt på höjderna för ditt grundbygge. Din grund får inte diffa många milimeter från ena hörnet på huset till det andra hörnet i höjdled. Därför är det viktigt att få till höjderna rätt.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!