Det finns idag alternativ till betongplinten. Det är en nytänkande lösning med markskruvar som går ut på att man skruvar ner så kallade markskruvar ner i marken. Betongplintar köps färdiga eller gjuts på plats. För enkla konstruktioner såsom altaner är detta en bra lösning, men för hus skulle jag inte välja denna lösning eftersom tjälrisken på lång sikt är för hög.

Fördelarna med markskruv är uppenbara.
  • Ingen grävning krävs
  • Ingen gjutning av betongplint krävs
  • Arbetet går mycket fortare
  • Plinten blir väldigt stabil, till och med stabilare än betongplinten
  • Markskruven är tjälsäker
  • Markskruven kan skruvas ner i marken även när det är kallt ute – undvik dock är det är tjäle

Men det finns nackdelar också.

  • Stora stenar som ligger i vägen kan skapa problem
  • Kräver ofta specialverktyg
  • Relativt dyrt jämfört med om man gör det själv
  • Jag hade inte byggt bostäder/attefallshus mm för året runt standard med markskruv. Anledningen till det är risken för problem om huset sätter sig. Då är också svårare att åtgärda sättningar i konstruktioner med markskruv då det är knepigare att få tag i skruven underifrån jämfört med en betongplatta. Detta eftersom anläggningsytan är så liten vilket gör att konsekvensen är blir hög om ett hus sätter sig.

Summa summarum, enklare konstruktioner är det jag rekommenderar att man bygger med denna relativt nya metodik. För dessa ändamål är den klockren. Speciellt för altaner är metodiken bra.

Markskruv kostar mer än att göra det själv

Precis som allt annat så kostar tjänster man köper in. Inget konstigt med det. När jobbade sist med detta kostade en montör 500 kr per skruv. Om man behöver 20 skruvar så drar det iväg. Men det är biligare än att ta in hantverkare och få dem att gräva ner plintar. Men det finns också markskruv man kan köpa på byggvaruhus.

Markskruven kräver ingen grävning

Markskruven är precis som det låter. En lång skruv som man skruvar ner i marken med ett speciellt verktyg. Det gör att man inte behöver gräva upp gräsmattan för att förankra plinten.

Ingen gjutning av betongplint krävs

Det finns färdiga betongplintar att köpa. Men många väljer att gjuta betongplintar. Det är dock en relativt sett krånglig lösning om man jämför med markskruven som man kan dra ner i backen utan att behöva gjuta betong.

Arbetet går mycket fortare

Eftersom det inte tar mer än cirka 5 minuter per skruv så går det ohyggligt mycket fortare att skruva ner en markskruv jämfört med alternativen.

Markskruven gör konstruktionen stabil

Markskruven borras ner i marken med specialverktyg. Därmed kilas den fast ordentligt i marken och blir otroligt stabil. Eftersom du dessutom har reglar som fäster ihop exempelvis en altan så får du en mycket stabil konstruktion. Detta är dock inte en garanti för att det inte kan uppkomma sättningar. Om marken får tjällyftning så kan problem uppstå.

Enklare att få i våg

Om du någon gång har försökt få betongplintar i våg så vet du att det inte är så lätt som man tror. Man behöver ha exakt mängd dränerande material eller liknande i botten av gropen och sedan justera plinten. Med en markskruv skruvar man bara ner tills de är i våg och där stannar man. Därmed blir altandäcket eller pooldäcket precis som man vill ha den.

Markskruv – småsten, stora stenar och berg

Den vanligaste invändningen mot att använda markskruv är att man får problem med sten i marken. Till att börja med. Det är ett problem. Stora stenar, och berg såklart, blir problem. Men ofta kan man då flytta markskruven litegrann och så går man förbi stenen. Men har du extremt stenig mark med mycket stora stenar är troligen markskruv problematiskt. Detta är inte normalfallet skulle jag säga.

Markskruv och stora komplexare konstruktioner

Markskruven skruvas ner i mark som är ”tät”. Denna mark är ofta tjälfarlig. Marken är tjälfarlig om den binder vatten. Makadam däremot är det jag rekommenderar som dränerande material vid grundläggning då detta släpper igenom vatten men samtidigt blir en väl packad undergrund. Problemet med markskruv är att du kan inte skruva ner markskruv i exempelvis packad makadam. Då får inte skruven tillräckligt grepp. Denna motstridighet gör att jag är osäker på hur konstruktioner som är tyngre, på lång sikt beter sig ifall marken påverkas av tjäle. All mark påverkas av tjäle, och markskruven kan inte menar jag vara opåverkad. För ett staket, altan eller plank osv så är konsekvenserna inte så stora. Man byter altan vart 20:e år eller nåt och detsamma gäller väl staket. Dessutom är lasterna av dessa konstruktioner begränsade. Men har man en grund till ett hus blir konsekvenserna av sättningar förödande. Det är dessutom så att markskruven har mycket låg yta att jobba med, ifall det skulle sätta sig. Dvs det är svårare att grundförstärka en markskruv än exempelvis en betongplatta.

Att plintar sätter sig om man inte har gjort markarbete korrekt kan jag intyga – se frågorna nedan. Varför skulle då inte markskruvar också göra det.

Plintgrunder fungerar finfint om man bara gör markarbetet korrekt. Om man dessutom ser till att gjuta en mindre betongplatta i botten av ”plintgroparna” så kan du öka anläggningsytan mot marken. Detta fördelar lasterna ut i marken jämnare.

Se här ALLA frågor om sättningar. Det är ett megaproblem i Sverige idag som jag INTE hade underskattat. Så mitt råd, bygg med markskruv för det som den är avsedd.

Här finns några frågor relaterat till detta ämne, dvs varför rekommenderar jag inte att bygga stora tunga konstruktioner på markskruv.

Frågor och svar från besökare om markskruv

Här har vi frågor från besökare som är relaterat till markskruv.