Denna artikel behandlar hur du ska tänka när du vill välja husgrund till växthus för att få en stabil grund. Vilken grund vill ha beror på användning, sockelval och budget. Det som är speciellt med grunden till ditt växthus är den höga sockeln. Och valet mellan att göra växthuset mer uterumsinspirerat med en betongplatta eller att ha ett jordgolv för att möjliggöra odling inne i växthuset. Vi går igenom båda fallen.

Vilket typ av växthus ska du bygga? Uterumsinspirerat med betongplatta eller med ett jordgolv

växthus grund
Som jag ser det kan man välja grund utifrån hur växthuset ska användas. Kommer det användas mer som ett uterum där växthuset är helt eller delvis uppvärmt. Du vill använda växthuset som en social plats att umgås i. Du brinner säkert också för växter men du vill kunna socialisera lika mycket som att odla. Det talar för betongplattan.

Om växthuset däremot mer är en odlingsyta och du vill kunna komma åt marken för odling inne i växthuset så kan jordgolv vara att föredrag.

En vanlig sockelhöjd som själva växthuset monteras på 40 cm (sett till betongplattan eller jordgolvet). Balkarna i sig är 50 cm höga.

Grund för växthus orangeri för att användas som ett uterumsinspirerat växthus

Om man vill ha en betongplatta inne i grunden och vill ha en hög sockel så kan man ha isolerade block som ger växthuset sin höga sockel.
Innanför denna isolerade balk kan man enkelt gjuta en 10 cm betongplatta med armering, eventuell golvvärme osv. Men du kan även flytspackla ett tunnare golv om så önskas.

Denna grund har tillkommit på senare tid och bygger på en liknande balklösning med isolerade lättflyttade grundbalkar (om cirka en meter långa) men där man kan lägga en betongplatta ovanpå cellplasten. Fördelen är att du får en grundbalk som ger dig en sockel som sticker upp ovanför golvet, även kallad förhöjd sockel.

Du kan då välja att antingen ha ett betonggolv eller bara lägga ut ett enklare golv ovanpå den stabila cellplasten. Eftersom du inte har några stora laster i ett växthus behövs i princip inget betonggolv. Cellplast, med rätt golv ovanpå, är förvånansvärt starkt. Speciellt med ett golv som fördelar lasterna brett. Ska du därmed ha öppen spis eller riktigt tunga krukor och liknande är absolut betongplattan att föredra. Kolla med grundleverantörens konstruktör kring vilka laster du kommer ha så kan ni komma fram till en bra lösning.

Här är frågor och svar rörande växthus och isolering.

 • Isolering av grundmur för orangeri på btg-sula
  Hej, Jag har sökt uppgifter på nätet och hos försäljare utan att få något bra svar och hoppas att du kanske har tips i följande fråga. Vi ska bygga ett orangeri på vår tomt i Stockaryd i Sävsjö kommun (Småland). Grundmuren kommer att utgöras av en be
  Läs mer

Grund för växthus med jordgolv

grund växthus
När man vill odla inne i växthuset och därmed inte behöver ett betonggolv så kan man bygga grunden med en balklösning där man sedan har ett jordgolv invändigt. Denna balk på bilden är isolerad.

Fördelen med denna lösning är att du kan

 • få önskad höjd på sockeln då de både kan staplas på höjden för extra hög sockel och även kan användas under mark för att få lägre sockel.
 • få en isolerad grundbalk/sockel
 • få en mycket stabil grundbalk som klarar stora laster
 • spara pengar jämfört med att mura då dessa grundbalkar snabbt och enkelt kan ställas ut på makadamen
 • bära elementen med två personer för hand. Du behöver således inte en dyr kranbil för att flytta omkring balkelementen

Markarbetet för att anlägga växthus skiljer sig mellan lösningarna

växthus grund
Mycket av jobbet med att bygga alla hus är grundarbetet – så även för växthus. I grundarbetet så ligger stor del av projektet i det så kallade markarbetet.

Markarbetet skiljer sig åt mellan de två olika lösningarna ovan.

 • Betongplatta. Du behöver förbereda marken för hela grunden. Läs mer om markarbetet för en grund här.
 • Jordgolv. Du behöver bara förbereda marken under grundens balkar. Men många passar på och förbereder så jordgolvet också blir fint och slätt så därmed kan de båda grundtyperna jämföras. Men en betongplatta har vid 20 cm isolering ett grundläggningsdjup på 400 mm ungefär. Det behövs inte inne i växthuset.

Växthusets användningsområde och krav styr val av grund

Idag används växthus inte bara för att odla i, många använder växthus även som en plats att umgås och koppla av i, som en plats för njutning. Det går absolut att använda den för båda ändamålen samtidigt då ett grönt och frodigt växthus har många positiva effekter på vårt fysiska och psykiska välmående. Att bygga ett café eller fikaplats bland blommor och växter kan verkligen rekommenderas!

Beroende på hur du vill använda växthuset påverkar det förstås en massa olika saker.

 • Vilken storlek och form på växthuset som du behöver
 • Vilken temperatur växthuset ska hålla
 • Om du ska isolera och vad du kan tjäna på det
Innan själva bygget av både grund och växthus är det viktigt att ha en tydlig planering och bra ritning över växthuset, dess placering och utformning. Om du inte vill köpa färdiga modeller och former går det att ta hjälp av någon som kan rita växthuset åt dig.

Växthus på grundsbalk är nästan alltid UTAN bjälklag

sula växthus
Växthus byggs idag nästan uteslutande UTAN bjälklag.

Du använder således en grundbalk bara för att bära upp huset och sedan låter du exempelvis makadam eller annat dränerande material utgöra golvet. Eller använder en betongplatta Eller så lägger du en stengång eller liknande inne i växthuset. Många är ju inte ute efter att ha ett riktigt golv. Vi har många av våra besökare som gjort så.

Du ställer växthuset på grundbalken med en syll (helst stålsyll) emellan. Markarbetet går till så att du gräver en grävskopa bred och ett djup som går till frostfritt djup precis som för krypgrundsgrundläggningen.

Många väljer att mura upp denna grundmur med leca vilket också är möjligt. Men detta murarbete kostar också pengar. Där kan du spara pengar om du köper färdiga isolerade element som är enkla att ställa upp.

Här hittar du företag som säljer dessa grundbalkselement.

Frågor och svar relaterat till växthusgrund utan bjälklag
Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus utan bjälklag. Dessa finner du här.

 • Växthus på mur
  Hej Micke, vi ska bygga ett växthus med mur och tycker det låter väldigt lockande att kunna bygga mur utan att behöva gjuta en sula. Det ska bli grundvarianten ”Växthus på grundbalk utan bjälklag”. Vi funderar hur anpassningsbara grundbal
  Läs mer
 • Växthusmur, material, teknik, ventilation, dränering
  Hej! Läste din artikel om grundblocken från Tjälden och tycker det låter intressant för vårt planerade växthus, ett mur plus 5 från Willab, 20 m2. Vi har fått offerter på mycket pengar för att göra en grundmur på 43 cm (med leca e dyl på gjuten syll)
  Läs mer

Växthus på grundbalk MED bjälklag (krypgrund)

Som vi tidigare berättat här, så är krypgrunden i första hand avsedd för hus där man vill ha ett golvbjälklag ner mot grunden. Därför lämpar sig denna grundtyp extra bra när det kommer till prefabricerade hus. Men vi har också märkt ett ökat behov av grundläggning på tomter där en betongbil kan ha svårigheter att nå fram. Då behövs ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Det du får är alltså ett kryputrymme under huset.

Tillvägagångssättet för markarbetet är ungefär som det för att gjuta platta på mark. Skillnaden ligger i

 • att du bara behöver gräva för grunden på en bredd som motsvarar en grävskopa. Därför blir markarbetet billigare för krypgrunder. Med en betongplatta behöver du gräva ner till frostfritt djup under HELA plattan.
 • att du på det dränerande materialet (makadam) placerar ut grundelementen som alltså kan vara gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in i fiberarmerad betong, istället för att platsgjuta. Använd helst isolerade element och uteluftsventilerad krypgrund med en inspektionslucka för att slippa eventuella problem med fukt som annars är vanligt.

Du kan välja höjden på grundsockeln mer flexibelt än för betongplattan.

Växthus på gjuten betongplatta

Det är förhållandevis enkelt att gjuta platta till växthus. Fördelen med en platta är flera, men de största är att du får ett bra undergolv och att du kan ha vattenburen golvvärme.

Läs mer här om att gjuta platta till ditt växthus.

Vad kostar en växthusgrund

Vad en växthusgrund kostar beror på vart du köper materialet och om du kommer lägga grunden själv. När det handlar om att gjuta platta på mark är det något du ganska enkelt kan göra på egen hand. När du gör det själv drar det förstås ner priset på grunden och arbetet. Följ länken för att läsa mer om material och pris för husgrunder.

Behöver du dränera en växthusgrund

Man kan säga som så att dräneringsrören aldrig skadar. Man behöver också fundera vilket värde dräneringen tillför.
Dränerande material under grundmuren behövs alltid för att undvika tjäle. Då är det bra om dräneringsrören ligger nära schaktbotten i dräneringsbädden och för bort det vatten som kommer som nederbörd framförallt. Det säkrar växthuset och dess grund från att skadas av tjäle.
Frågor och svar om dränering av växthus
Här samlar jag frågor och svar om just dränering av växthus.

 • Grund för växthus på mur
  Hej Micke! Ramlade in på din sida av en slump och tänkte passa på att ställa lite frågor! Jag ska köpa ett växthus som jag ställer på tegelmur och undrar hur du skulle lägga upp markarbetet? Området ligger på gammal sjöbotten. Planerar att dels ha be
  Läs mer

Isolera runt eller under växthuset

Till att börja med – isolering kostar lite grann men skadar sällan.
Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på vad du vill göra med växthuset.

Isolera runt växthuset
Jag hade ALLTID haft bra isolerande kantbalk. Då kan det vara ett alternativ att använda krypgrundsblocken ovan.
Dessa kantbalkar är relativt kostnadseffektiva och har både bra hållfasthet och kan användas som grundsockel (ersätta murad sockel), nergrävd eller delvis (eller helt) ovan mark. De är enkla att ställa ut och behöver knappt någon murning alls. Du behöver nästan ingen betong alls och därmed kan du till och med utföra grundläggningen på en ö eller annat ställe dit det är svårt att frakta ”färsk betong i betongbil”. Du kan gjuta det lilla som behövs på plats.

Isolera under växthuset
Om du vill hålla en relativt god temperatur inne i växthuset rekommenderar jag att du isolerar under växthuset av flera skäl.

 • Isolering stoppar markfukten från att tränga in i växthuset.
 • Isolering håller värmen från att ta vägen genom marken
 • Rätt cellplastisolering kan vara ett bra underlag för ex. plattor som man kan ha i växthuset. Sk flytande golv

Vill du ha en grusad yta inne växthuset talar det emot att isolera under.
Om du vill isolera under växthuset talar lite för att använda en betongplatta istället.

Växthus direkt på marken

Det man alltid bör göra när man ska bygga sitt växthus direkt på mark så är det viktigt att man tänker på underarbetet. En vanlig och lämplig grund för ditt växthus är krypgrundsbalken. Den gör att du kan bygga växthuset direkt på balkarna. Om dessa står bra på marken blir växthuset framtidssäkrat.

Frågor om att välja grund för växthus

Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus. Dessa finner du här.

 • Isolera runt eller under grunden på växthuset
  Hej Vi ska bygga en vinterträdgård/växthus? Tycker du att vi ska isolera runt eller under grunden på växthuset? mvh Rickard Hej Rickard, Isolering kostar lite, men skadar sällan. Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på
  Läs mer
 • Mura grund för växthus
  Jag tänker bygga ett växthus. Började söka på murning av grunden o kom till dig. Vilket är det bästa sättet att bygga växthusgrunden tycker du? Hej Jens, Att mura en grund kan man absolut göra men kostnaden för arbetet blir onödigt högt och inte alld
  Läs mer
 • Bygga växthus grund
  Hej jag ska bygga ett finare växthus (ala swedengreenhouse eller liknande) Vilken grundlösning rekommenderar du? vh Daniel Hej Daniel, Det bästa tipsen kring att välja grund för växthus har jag samlat här. Jag hade (som artikeln säger) använt de isol
  Läs mer
 • Mura stomme för växthus
  Hej, Jag skall köpa växthus och önskar ta någon professionell firma som kan skapa rätt grund/golv för växthuset på min gräsmatta samt mura upp väggar på 60cm. Växthuset är totalt 15 kvadratmeter. Vad för typ av grund/golv bör läggas som blir hållbart
  Läs mer
 • Bygga växthus – vilken sockel?
  Jag ska bygga ett växthus 6 gånger 16 meter, och undrar vilken sorts sockel jag bör använda? Hej Ylva, Vi har skrivit en artikel om att välja en sockel till växthus. Kraven på en grund för just växthus är lite annorlunda jämfört med andra byggnader.
  Läs mer

Andra frågor och svar om växthus och grunder

Vi får löpande frågor in till oss om grunder för växthus. Här är de frågor som är relevanta.

 • Grundläggning av växthus
  Grundläggning av växthus med mur på en liten kulle. Skogstomt. Tunt jordlager, därunder pinnmo med mängder av sten. husets storlek: 4 x 8 m. invändigt ”golv” : marktegel. Hej Gunnar , Växthusgrunden här tycker jag är bra. Den fungerar för
  Läs mer
 • Nödvändigt att gräva under växthus
  Kort fråga ska byhga växthus och undrar om det verkligen är nödvändigt att gräva under växthus Hej Svante, Hej Du frågar en husgrundsnörd som vill ha byggnader som står i 100 år. Faktiskt. Allt annat vore dumt tycker jag. Men ska du köpa plast växthu
  Läs mer
 • Bygga grund för växthus med platta på mark.
  Markarbete vid gjuten sula
  Hej Skall bygga ett växthus/uterum 15 kvadrat med uppmurade lecablock där sulan består av Leca sulblock. Har grävt ur 50cm djupt. Sulblocken är 20cm höga och skall ligga ca5cm under marknivå. Hade tänkt lägga Markduk, 25cm 0-32 grus som man paddar. D
  Läs mer
 • Behövs betongplatta till växthuset
  Jag måste riva en bod för att sedan kunna bygga ett växthus. Måste man ha betongplatta även om det inte kommer vara golvvärme? Krypgrund låter inte så bra. Behöver tänka budget lite också men inte så att man riskerar fukt. Många har bara plattor som
  Läs mer
 • Mura tegelsockel för växthus
  Hej, Byggandet av växthus och orangerier ökar alltmer, speciellt under våren. När det kommer till att mura en grund, spelar inte så stor roll om det är till växthus eller till andra byggnader är det en ganska ineffektiv och dyr lösning, speciellt om
  Läs mer