Denna artikel behandlar hur du ska tänka när du vill välja husgrund till växthus för att få en stabil grund. Vilken grund vill ha beror på användning, sockelval och budget. Den mest intressanta grunden för växthus är den som bygger på en isolerad balklösning.

Anlägga växthus – markarbete och grundarbete

växthus grund
Mycket av jobbet med att bygga alla hus är grundarbetet. I grundarbetet så ligger stor del av projektet i det så kallade markarbetet. Markarbetet skiljer sig åt beroende på val av typ av grund. Det är det denna artikel handlar om.

Enkel grund växthus – viktig start för växthusprojektet

Precis som för vilket annat byggprojekt är det lika viktigt med en stabil grund för ett växthus. Beroende på förutsättningarna i miljön där växthuset ska byggas och dina behov för användningen av växthuset, kan arbetet blir mer eller mindre komplicerat att genomföra. De två stora grundtyperna för växthus är att bygga upp en sockel (med grus eller liknande inne i växthuset) eller att gjuta en betongplatta där växthuset får ett betonggolv.

Några smarta lösningar för växthusgrunden

Det finns ett antal olika typer av grunder du kan välja på som är smartare än normala betongplattan exempelvis. Dessa är

 • balklösning utan isolering
 • balklösning med isolering

Balklösning utan isolering

grundelement växthus

Denna grunden skapas av isolerade block som enkelt kan placeras ut och som bildar en grundsockel.

Här intill ser du en bild på dessa block. De tillverkas av Tjällden AB utanför Malmö.

Fördelen med denna lösning är att du kan

 • få önskad höjd på sockeln då de både kan staplas på höjden för extra hög sockel och även kan användas under mark för att få lägre sockel.
 • få en isolerad grundbalk/sockel
 • få en mycket stabil grundbalk som klarar stora laster
 • spara pengar jämfört med att mura då dessa grundbalkar snabbt och enkelt kan ställas ut på makadamen
 • bära elementen med två personer för hand. Du behöver således inte en dyr kranbil för att flytta omkring balkelementen

Balklösning med isolering

Växthusets användningsområde och krav styr val av grund

Idag används växthus inte bara för att odla i, många använder växthus även som en plats att umgås och koppla av i, som en plats för njutning. Det går absolut att använda den för båda ändamålen samtidigt då ett grönt och frodigt växthus har många positiva effekter på vårt fysiska och psykiska välmående. Att bygga ett café eller fikaplats bland blommor och växter kan verkligen rekommenderas!

Beroende på hur du vill använda växthuset påverkar det förstås en massa olika saker.

 • Vilken storlek och form på växthuset som du behöver
 • Vilken temperatur växthuset ska hålla
 • Om du ska isolera och vad du kan tjäna på det
Innan själva bygget av både grund och växthus är det viktigt att ha en tydlig planering och bra ritning över växthuset, dess placering och utformning. Om du inte vill köpa färdiga modeller och former går det att ta hjälp av någon som kan rita växthuset åt dig.

Vilken husgrund ska du välja

När det kommer till valet av grund för ett växthus så har man flera val.

 • Växthus på grundsbalk UTAN bjälklag
 • Växthus på grundbalk MED bjälklag (krypgrund)
 • Växthus på gjuten betongplatta

Växthus på grundsbalk UTAN bjälklag

sula växthus
Växthus som byggs med denna metod är enklare än att lägga en gjuten betongplatta. Man bör använda isolerade grundbalkselement. Du kan välja höjden på grundsockeln mer flexibelt än för betongplattan.

Du använder en grundbalk bara för att bära upp huset och sedan låter du exempelvis makadam eller annat dränerande material utgöra golvet. Eller så lägger du en stengång eller liknande inne i växthuset. Många är ju inte ute efter att ha ett riktigt golv. Vi har många av våra besökare som gjort så.

Du ställer växthuset på grundbalken med en syll (helst stålsyll) emellan. Markarbetet går till så att du gräver en grävskopa bred och ett djup som går till frostfritt djup precis som för krypgrundsgrundläggningen.

Många väljer att mura upp denna grundmur med leca vilket också är möjligt. Men detta murarbete kostar också pengar. Där kan du spara pengar om du köper färdiga isolerade element som är enkla att ställa upp.

Här hittar du företag som säljer dessa grundbalkselement.

Frågor och svar relaterat till växthusgrund utan bjälklag
Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus utan bjälklag. Dessa finner du här.

Växthus på grundbalk MED bjälklag (krypgrund)

Som vi tidigare berättat här, så är krypgrunden i första hand avsedd för hus där man vill ha ett golvbjälklag ner mot grunden. Därför lämpar sig denna grundtyp extra bra när det kommer till prefabricerade hus. Men vi har också märkt ett ökat behov av grundläggning på tomter där en betongbil kan ha svårigheter att nå fram. Då behövs ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Det du får är alltså ett kryputrymme under huset.

Tillvägagångssättet för markarbetet är ungefär som det för att gjuta platta på mark. Skillnaden ligger i

 • att du bara behöver gräva för grunden på en bredd som motsvarar en grävskopa. Därför blir markarbetet billigare för krypgrunder. Med en betongplatta behöver du gräva ner till frostfritt djup under HELA plattan.
 • att du på det dränerande materialet (makadam) placerar ut grundelementen som alltså kan vara gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in i fiberarmerad betong, istället för att platsgjuta. Använd helst isolerade element och uteluftsventilerad krypgrund med en inspektionslucka för att slippa eventuella problem med fukt som annars är vanligt.

Du kan välja höjden på grundsockeln mer flexibelt än för betongplattan.

Växthus på gjuten betongplatta

Det är förhållandevis enkelt att gjuta platta till växthus. Fördelen med en platta är flera, men de största är att du får ett bra undergolv och att du kan ha vattenburen golvvärme.

Läs mer här om att gjuta platta till ditt växthus.

Vad kostar en växthusgrund

Vad en växthusgrund kostar beror på vart du köper materialet och om du kommer lägga grunden själv. När det handlar om att gjuta platta på mark är det något du ganska enkelt kan göra på egen hand. När du gör det själv drar det förstås ner priset på grunden och arbetet. Följ länken för att läsa mer om material och pris för husgrunder.

Behöver du dränera en växthusgrund

Man kan säga som så att dräneringsrören aldrig skadar. Man behöver också fundera vilket värde dräneringen tillför.
Dränerande material under grundmuren behövs alltid för att undvika tjäle. Då är det bra om dräneringsrören ligger nära schaktbotten i dräneringsbädden och för bort det vatten som kommer som nederbörd framförallt. Det säkrar växthuset och dess grund från att skadas av tjäle.
Frågor och svar om dränering av växthus
Här samlar jag frågor och svar om just dränering av växthus.

 • Grund för växthus på mur
  Hej Micke! Ramlade in på din sida av en slump och tänkte passa på att ställa lite frågor! Jag ska köpa ett växthus som jag ställer på tegelmur och und
  Läs mer

Isolera runt eller under växthuset

Till att börja med – isolering kostar lite grann men skadar sällan.
Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på vad du vill göra med växthuset.

Isolera runt växthuset
Jag hade ALLTID haft bra isolerande kantbalk. Då kan det vara ett alternativ att använda krypgrundsblocken ovan.
Dessa kantbalkar är relativt kostnadseffektiva och har både bra hållfasthet och kan användas som grundsockel (ersätta murad sockel), nergrävd eller delvis (eller helt) ovan mark. De är enkla att ställa ut och behöver knappt någon murning alls. Du behöver nästan ingen betong alls och därmed kan du till och med utföra grundläggningen på en ö eller annat ställe dit det är svårt att frakta ”färsk betong i betongbil”. Du kan gjuta det lilla som behövs på plats.

Isolera under växthuset
Om du vill hålla en relativt god temperatur inne i växthuset rekommenderar jag att du isolerar under växthuset av flera skäl.

 • Isolering stoppar markfukten från att tränga in i växthuset.
 • Isolering håller värmen från att ta vägen genom marken
 • Rätt cellplastisolering kan vara ett bra underlag för ex. plattor som man kan ha i växthuset. Sk flytande golv

Vill du ha en grusad yta inne växthuset talar det emot att isolera under.
Om du vill isolera under växthuset talar lite för att använda en betongplatta istället.

Växthus direkt på marken

Det man alltid bör göra när man ska bygga sitt växthus direkt på mark så är det viktigt att man tänker på underarbetet. En vanlig och lämplig grund för ditt växthus är krypgrundsbalken. Den gör att du kan bygga växthuset direkt på balkarna. Om dessa står bra på marken blir växthuset framtidssäkrat.

Frågor om att välja grund för växthus

Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus. Dessa finner du här.

Andra frågor och svar om växthus och grunder

Vi får löpande frågor in till oss om grunder för växthus. Här är de frågor som är relevanta.