Denna artikel behandlar hur du ska tänka när du vill välja husgrund till växthus för att få en stabil grund. Vilken grund vill ha beror på användning, sockelval och budget. Det som är speciellt med grunden till ditt växthus är den höga sockeln. Och valet mellan att göra växthuset mer uterumsinspirerat med en betongplatta eller att ha ett singelgolv med exempelvis stenplattor för att möjliggöra odling inne i växthuset eller bara för känslans skull. Jag går igenom båda fallen.

Navigera i artikeln nedan genom att klicka på länkarna

bygga växthus grund

Inspiration och fina bilder på växthus

Från en av mina partners, Swedengreenhouse, så har jag fått lite fina bilder.

växthus som tillbyggnad
Tillbyggnad med växthus.
växthus lättbetongblock
Foto från utställning med Swedengreenhouse där grunden är byggd med grundsockel från Tjällden.
växthus mot vägg
Växthus mot vägg.
fristående växthus
Fristående växthus.

Vilket typ av växthus ska du bygga? Uterumsinspirerat med betongplatta eller växthusgolv utan gjutning

växthus grund
Som jag ser det kan man välja grund utifrån hur växthuset ska användas. Kommer det användas mer som ett uterum där växthuset är helt eller delvis uppvärmt. Du vill använda växthuset som en social plats att umgås i. Du brinner säkert också för växter men du vill kunna socialisera lika mycket som att odla. Det talar för betongplattan.

Om växthuset däremot mer är en odlingsyta och du vill kunna komma åt marken för odling inne i växthuset så kan jordgolv vara att föredrag.

En vanlig sockelhöjd som själva växthuset monteras på 40 cm (sett till betongplattan eller jordgolvet). Balkarna i sig är 50 cm höga.

Betongplatta som grund för växthus orangeri för att användas som ett uterumsinspirerat växthus

Om man vill ha en betongplatta inne i grunden och vill ha en hög sockel så kan man ha isolerade block som ger växthuset sin höga sockel.
Innanför denna isolerade balk kan man enkelt gjuta en 10 cm betongplatta med armering, eventuell golvvärme osv. Men du kan även flytspackla ett tunnare golv om så önskas.

Denna grund har tillkommit på senare tid och bygger på en liknande balklösning med isolerade lättflyttade grundbalkar (om cirka en meter långa) men där man kan lägga en betongplatta ovanpå cellplasten. Fördelen är att du får en grundbalk som ger dig en sockel som sticker upp ovanför golvet, även kallad förhöjd sockel.

Du kan då välja att antingen ha ett betonggolv eller bara lägga ut ett enklare golv ovanpå den stabila cellplasten. Eftersom du inte har några stora laster i ett växthus behövs i princip inget betonggolv. Cellplast, med rätt golv ovanpå, är förvånansvärt starkt. Speciellt med ett golv som fördelar lasterna brett. Ska du därmed ha öppen spis eller riktigt tunga krukor och liknande är absolut betongplattan att föredra. Kolla med grundleverantörens konstruktör kring vilka laster du kommer ha så kan ni komma fram till en bra lösning.

Här är frågor och svar rörande växthus och isolering.

 • Grund växthus – isolering eller ej?
  Hej, Jag förstår inte riktigt, du skriver att det är bra att isolera om man inte vill ha tjälbildning i växthuset ”Om du vill hålla en relativt god temperatur inne i växthuset rekommenderar jag att du isolerar under växthuset av flera skäl̶
  Läs mer
 • Isolering av grundmur för orangeri på btg-sula
  Hej, Jag har sökt uppgifter på nätet och hos försäljare utan att få något bra svar och hoppas att du kanske har tips i följande fråga. Vi ska bygga ett orangeri på vår tomt i Stockaryd i Sävsjö kommun (Småland). Grundmuren kommer att utgöras av en be
  Läs mer

Grund för växthus utan gjutning – innegolv av t.ex. singel och marksten

odla på marken i växthus
När du ska odla direkt på marken inne i ett växthus är det extra viktigt att du har ett välisolerad grund här i Sverige. Annars riskerar tjälen att påverka marken och du får problem med dina växter i huset.
Du kan också lägga ut någon typ av tjälisolering utanför grunden så att du skyddar marken lite grann från kylan och därmed även skapar en lite högre temperatur invändigt.

Läs mer om att isolera grunden utvändigt här – sk tjälisolering.

grund växthus
När man vill odla inne i växthuset och därmed inte behöver ett betonggolv så kan man bygga grunden med en balklösning där man sedan har ett jordgolv invändigt. Denna balk på bilden är isolerad.

Fördelen med denna lösning är att du kan

 • få önskad höjd på sockeln då de både kan staplas på höjden för extra hög sockel och även kan användas under mark för att få lägre sockel.
 • få en isolerad grundbalk/sockel
 • få en mycket stabil grundbalk som klarar stora laster
 • spara pengar jämfört med att mura då dessa grundbalkar snabbt och enkelt kan ställas ut på makadamen
 • bära elementen med två personer för hand. Du behöver således inte en dyr kranbil för att flytta omkring balkelementen

Relaterade frågor

 • Enklaste grundläggning för vinterträdgård
  Drygt 40 kvm. stor vinterträdgård ska grundläggas med anslutning till bef. hus byggt -92.bef hus har kantbalk,den tilltänkta vinterträdgården har redan ett 20 kvm taköverbyggnad vars hörn vilar på plintar. De 40kvadratmetrarna är idag belagt med terr
  Läs mer
 • Växthus grund utan gjutning
  Ska bygga ett växthus och tänkte mig en sockel om cirka 40 – 60 cm över marken. Hur gör man en sån växthusgrund utan gjutning. Hej Erik, Har skrivit en hel del om det här. Säg till om det inte svarar på din fråga. mvh Micke PS: Här är villkoren
  Läs mer
 • Orangeri med oisolerad grund?
  Hej Vi planerar för bygge av orangeri inom attefallsreglerna. Har kollat runt på nätet för inspiration och för information om detaljer i byggandet. Planen är att bygga ca 4X6 meter i lättbetong, pulpettak och stora glasdörrar på nästan hela ena långs
  Läs mer

Markarbetet för att anlägga växthus skiljer sig mellan lösningarna

växthus grund
Mycket av jobbet med att bygga alla hus är grundarbetet – så även för växthus. I grundarbetet så ligger stor del av projektet i det så kallade markarbetet.

Markarbetet skiljer sig åt mellan de två olika lösningarna ovan.

 • Betongplatta. Du behöver förbereda marken för hela grunden. Läs mer om markarbetet för en grund här.
 • Jordgolv. Du behöver bara förbereda marken under grundens balkar. Men många passar på och förbereder så jordgolvet också blir fint och slätt så därmed kan de båda grundtyperna jämföras. Men en betongplatta har vid 20 cm isolering ett grundläggningsdjup på 400 mm ungefär. Det behövs inte inne i växthuset.

Växthusets användningsområde och krav styr val av grund

Idag används växthus inte bara för att odla i, många använder växthus även som en plats att umgås och koppla av i, som en plats för njutning. Det går absolut att använda den för båda ändamålen samtidigt då ett grönt och frodigt växthus har många positiva effekter på vårt fysiska och psykiska välmående. Att bygga ett café eller fikaplats bland blommor och växter kan verkligen rekommenderas!

Beroende på hur du vill använda växthuset påverkar det förstås en massa olika saker.

 • Vilken storlek och form på växthuset som du behöver
 • Vilken temperatur växthuset ska hålla
 • Om du ska isolera och vad du kan tjäna på det
Innan själva bygget av både grund och växthus är det viktigt att ha en tydlig planering och bra ritning över växthuset, dess placering och utformning. Om du inte vill köpa färdiga modeller och former går det att ta hjälp av någon som kan rita växthuset åt dig.

Växthus UTAN bjälklag

sula växthus
Växthus byggs idag nästan uteslutande UTAN bjälklag.

Du använder således en grundbalk bara för att bära upp huset och sedan låter du exempelvis makadam eller annat dränerande material utgöra golvet. Eller använder en betongplatta Eller så lägger du en stengång eller liknande inne i växthuset. Många är ju inte ute efter att ha ett riktigt golv. Vi har många av våra besökare som gjort så.

Du ställer växthuset på grundbalken med en syll (helst stålsyll) emellan. Markarbetet går till så att du gräver en grävskopa bred och ett djup som går till frostfritt djup precis som för krypgrundsgrundläggningen.

Många väljer att mura upp denna grundmur med leca vilket också är möjligt. Men detta murarbete kostar också pengar. Där kan du spara pengar om du köper färdiga isolerade element som är enkla att ställa upp.

Här hittar du företag som säljer dessa grundbalkselement.

Frågor och svar relaterat till växthusgrund utan bjälklag
Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus utan bjälklag. Dessa finner du här.

 • 250kvm växthus plint eller balk
  Hej! Jag ska flytta ett befintligt växthus av modellen större. 10x25m, konstruktion i stål. Idag står detta på en gjuten balk som är 25cm bred, osäker på djupet. Nuvarande ägaren påpekade att man idag gjuter plintar istället för balk. Jag är osäker p
  Läs mer
 • Balk som grundelement
  Hej Micke Ska bygga ett väggväxthus, 12 m2 3×4 m, från Gabriel Ash med en bröstning på 2 dm ovan mark och marksten i växthuset. Vilken typ av balk ska jag ha som bär växthuset. Hej Bengt , Denna grunden fungerar för både växthus med och utan inv
  Läs mer
 • Håller Tjälldens balk för ett tungt växthus?
  Hej! Jag ska bygga ett växthus, från Willab, som är 15 kvm. Det ska ha en tegelmur också. Jag har hittat Tjälldens grundbalk. Tänkte använda den som grund till växthuset, utan att gjuta platta. Bara lägga marksten inne. De består av frigolit och lite
  Läs mer
 • Grundbalk till växthus
  Hej,tänkte använda Tjälldens stödplatta och grundbalk som grund för att bygga mur till växthus och undrar hur man fäster tegelmuren (som är tänkt att bli ca 60 cm hög) i grundbalken så att den inte bara ”står” ovanpå ? Hej Kenneth, Några
  Läs mer
 • Fundament till växthus
  Hej Micke, Funderar på att bygga med den kantbalk som du har på din växthussida. Har jag förstått det rätt att det är möjligt att bygga kantbalk/grundmur och växthus på denna er balk först för att i ett senare skede gjuta invändigt ifall jag vill ha
  Läs mer

Växthus på grundbalk MED bjälklag (krypgrund)

Som vi tidigare berättat här, så är krypgrunden i första hand avsedd för hus där man vill ha ett golvbjälklag ner mot grunden. Därför lämpar sig denna grundtyp extra bra när det kommer till prefabricerade hus. Men vi har också märkt ett ökat behov av grundläggning på tomter där en betongbil kan ha svårigheter att nå fram. Då behövs ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Det du får är alltså ett kryputrymme under huset.

Tillvägagångssättet för markarbetet är ungefär som det för att gjuta platta på mark. Skillnaden ligger i

 • att du bara behöver gräva för grunden på en bredd som motsvarar en grävskopa. Därför blir markarbetet billigare för krypgrunder. Med en betongplatta behöver du gräva ner till frostfritt djup under HELA plattan.
 • att du på det dränerande materialet (makadam) placerar ut grundelementen som alltså kan vara gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in i fiberarmerad betong, istället för att platsgjuta. Använd helst isolerade element och uteluftsventilerad krypgrund med en inspektionslucka för att slippa eventuella problem med fukt som annars är vanligt.

Du kan välja höjden på grundsockeln mer flexibelt än för betongplattan.

Växthus på gjuten betongplatta

Det är förhållandevis enkelt att gjuta platta till växthus. Fördelen med en platta är flera, men de största är att du får ett bra undergolv och att du kan ha vattenburen golvvärme.

Läs mer här om att gjuta platta till ditt växthus.

Vad kostar en växthusgrund

Vad en växthusgrund kostar beror på vart du köper materialet och om du kommer lägga grunden själv. När det handlar om att gjuta platta på mark är det något du ganska enkelt kan göra på egen hand. När du gör det själv drar det förstås ner priset på grunden och arbetet. Följ länken för att läsa mer om material och pris för husgrunder.

Behöver du dränera en växthusgrund?

dränera växthusgrund
Att dränera ett växthus skadar aldrig. Man behöver också fundera vilket värde dräneringen tillför.
Dränerande material under grundmuren behövs alltid för att undvika tjäle. Då är det bra om dräneringsrören ligger nära schaktbotten i dräneringsbädden och för bort det vatten som kommer som nederbörd framförallt. Det säkrar växthuset och dess grund från att skadas av tjäle. Läs mer om tjälisolering här.

Frågor och svar om dränering av växthus
Här samlar jag frågor och svar om just dränering av växthus.

 • Behövs dränering av grund för växthus på mur
  Hej Micke! Ramlade in på din sida av en slump och tänkte passa på att ställa lite frågor! Jag ska köpa ett växthus som jag ställer på tegelmur och undrar hur du skulle lägga upp markarbetet? Området ligger på gammal sjöbotten. Planerar att dels ha be
  Läs mer

Isolera runt eller under växthuset

isolering
Till att börja med – isolering kostar lite grann men skadar sällan.
Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på vad du vill göra med växthuset.
Isolera runt växthuset – tjälisolering och isolerade balkar
sula växthus
Jag hade ALLTID valt att ha en bra isolerande kantbalk vid byggandet av mitt växthus. Då kan det vara ett alternativ att använda grundblocken ovan.
Dessa kantbalkar är relativt kostnadseffektiva och har både bra hållfasthet och kan användas som grundsockel (ersätta den murade sockeln), nergrävd eller delvis (eller helt) ovan mark. Balkarna är enkla att ställa ut och behöver knappt någon murning alls. Du behöver nästan ingen betong alls och därmed kan du till och med utföra grundläggningen på en ö eller annat ställe dit det är svårt att frakta ”färsk betong i betongbil”. Du kan gjuta det lilla som behövs på plats.

Genom att isolera runt grunden får du ett skydd mot tjäle.

Isolera under växthuset
Om du vill hålla en relativt god temperatur inne i växthuset rekommenderar jag att du isolerar under växthuset av flera skäl.
 • Isolering stoppar markfukten från att tränga in i växthuset.
 • Isolering håller värmen från att ta vägen genom marken
 • Rätt cellplastisolering kan vara ett bra underlag för ex. plattor som man kan ha i växthuset. Sk flytande golv

När man väljer ett grusgolv eller liknande som invändigt golv i växthuset är det många som INTE isolerar golvet. Detta då många ser det som en overkill för sitt växthus. Jag menar att det är bra med isolering även om du har exempelvis grus som golv invändigt.

Växthus för odling på industrinivå

växthus på industrinivå
När det kommer till industriodling så handlar val av grund av ett antal saker

Frågor rörande växthusgrunder för industribruk finner du här.

 • Fråga angående växthus för industriodlinga av hampa
  Hej, Jag heter Jonas och kultiverar industrihampa och är intresserade av att kolla in på möjligheten av att bygga ett växthus för odling året runt. Är detta ni har någon erfarenhet av? Bästa hälsningar, Jonas Hej Jonas Jobbar ihop med swedengreenhous
  Läs mer

Höga laster från växthuset

höga laster från växthuset
Om växthuset är mycket högt och mer påminner om en industrihall med stålskellett eller liknande så kan du behövea förstärka grunden kraftigt där lasterna kommer ner.
Misstänker man att man kommer få höga laster ner i grunden på dessa ställen är det bra att kontrollera detta med en grundkonstruktör.

Läs mer om denna typ av grund här.

Frågor om att välja grund för växthus

Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus. Dessa finner du här.

 • 250kvm växthus plint eller balk
  Hej! Jag ska flytta ett befintligt växthus av modellen större. 10x25m, konstruktion i stål. Idag står detta på en gjuten balk som är 25cm bred, osäker på djupet. Nuvarande ägaren påpekade att man idag gjuter plintar istället för balk. Jag är osäker p
  Läs mer
 • Bygga terrass och växthus sammanflytande
  Hej! Jag vill bygga ut terrassen på ett suterränghus och samtidigt lägga grunden för ett växthus som ska stå några meter från terrassen. Terrassen ska vara ca 50 m2 och växthuset ca 20 m2. Kan detta göras i ett svep av samma leverantör? Hej Christoph
  Läs mer
 • Isolera runt eller under grunden på växthuset
  Hej Vi ska bygga en vinterträdgård/växthus? Tycker du att vi ska isolera runt eller under grunden på växthuset? mvh Rickard Hej Rickard, Isolering kostar lite, men skadar sällan. Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på
  Läs mer
 • Mura grund för växthus
  Jag tänker bygga ett växthus. Började söka på murning av grunden o kom till dig. Vilket är det bästa sättet att bygga växthusgrunden tycker du? Hej Jens, Att mura en grund kan man absolut göra men kostnaden för arbetet blir onödigt högt och inte alld
  Läs mer
 • Bygga växthus grund
  Hej jag ska bygga ett finare växthus (ala swedengreenhouse eller liknande) Vilken grundlösning rekommenderar du? vh Daniel Hej Daniel, Det bästa tipsen kring att välja grund för växthus har jag samlat här. Jag hade (som artikeln säger) använt de isol
  Läs mer

Andra frågor och svar om växthus och grunder

Vi får löpande frågor in till oss om grunder för växthus. Här är de frågor som är relevanta.

 • Isolerat växthusgolv
  Hej. Jag ska bygga ett oisolerat växthus 15 kvm där jag vill att golvet ska vara isolerat. Jag har sett att du rekommenderar makadam och cellplast under en grusbädd och sen marksten. Vad händer med det vatten som kan tänkas komma från bevattning av v
  Läs mer
 • Golvvärme till Vinterträdgården
  Hej, Fick över telefon bra information av dig tidigare i våras. Jag är nu ett par steg närmare att ha behov av att få en grund på plats för byggnation av en vinterträdgård på 15 kvm sammanbyggt med boningshus. Det vi främst pratade om var hybridgrund
  Läs mer
 • Bygga grund till växthus
  Tanken är att jag måste ha en grund som ska vara till ett växthus men jord/odlingsgolv. Det är således inte tänkt med krypgrund eller med isolering. Jag försöker utreda vilket alternativ som är det bästa av murning och gjutning. Då snubblade jag över
  Läs mer
 • Cellplast eller isodrän för växthus
  Rekommenderar du cellplast eller isodrän för ett större växthus utan betongplatta? Dels för golvet i växthuset, dels för isolering utanför ”sockelmuren” och dels för randisolering. Hej Erik, Min rekommendation. Har du tjälldens grundbalka
  Läs mer
 • Bygg eget växthus med grund
  Hej Ska bygga ett växthus – har förstått att du kan grunder – hur hade du gjort? Lite bakgrund: Vi vill ha en putsad sockel Behöver jag mura upp från en platta eller? Med vänlig hälsning Anders Hej Anders, Här har jag skrivit om växthusgr
  Läs mer
 • Väggventilation fukt konsult lösning växthus
  Hej. Jag bor i ett enstegstätat hus som ska renoveras för att få en fasad med luftspalt. I samband med renoveringen har jag planerat att bygga ett växthus längs ena gaveln. Jag är nu orolig för att väggens ventilationssystem mynnar ut i ett fuktigt v
  Läs mer
 • Grund växthus/ orangeri
  Hej, vi skall bygga växthus/Orangeri till att umgås i och vinterförvara citrus mm i ca 10 plusgrader. Huset kommer vara med hel murad bakvägg och sedan ca 80 cm mur runt om med fönster. Taket är kanalplast för vinter och huset blir strax under 25 kva
  Läs mer
 • Grundläggning av växthus
  Grundläggning av växthus med mur på en liten kulle. Skogstomt. Tunt jordlager, därunder pinnmo med mängder av sten. husets storlek: 4 x 8 m. invändigt ”golv” : marktegel. Hej Gunnar , Växthusgrunden här tycker jag är bra. Den fungerar för
  Läs mer
 • Nödvändigt att gräva under växthus
  Kort fråga ska byhga växthus och undrar om det verkligen är nödvändigt att gräva under växthus Hej Svante, Hej Du frågar en husgrundsnörd som vill ha byggnader som står i 100 år. Faktiskt. Allt annat vore dumt tycker jag. Men ska du köpa plast växthu
  Läs mer
 • Markarbete vid gjuten sula
  Hej Skall bygga ett växthus/uterum 15 kvadrat med uppmurade lecablock där sulan består av Leca sulblock. Har grävt ur 50cm djupt. Sulblocken är 20cm höga och skall ligga ca5cm under marknivå. Hade tänkt lägga Markduk, 25cm 0-32 grus som man paddar. D
  Läs mer
 • Behövs betongplatta till växthuset
  Jag måste riva en bod för att sedan kunna bygga ett växthus. Måste man ha betongplatta även om det inte kommer vara golvvärme? Krypgrund låter inte så bra. Behöver tänka budget lite också men inte så att man riskerar fukt. Många har bara plattor som
  Läs mer
 • Mura tegelsockel för växthus
  Hej, Byggandet av växthus och orangerier ökar alltmer, speciellt under våren. När det kommer till att mura en grund, spelar inte så stor roll om det är till växthus eller till andra byggnader är det en ganska ineffektiv och dyr lösning, speciellt om
  Läs mer