Renovera källare - isolera ditt källargolv

med golvvärme i betongplatta

Källarrenoveringar är mycket vanliga idag. Detta då alltfler husägare vill få en större boyta. Denna artikel täcker in de delar som handlar om hur du undviker fukt framförallt underifrån med källargolv osv. En vanlig fråga vi får till mig är hur man ska tänka när man ska gräva ur sin källare och isolera den. Jag vill på en gång säga att inreda en källare inte är något alla kan eller bör göra. Har du rätt förutsättningar så kan man absolut göra det. Men vissa tror att man göra om alla källare enkelt, gärna utan att behöva gräva ur och isolera också men vill ändå ha golvvärme och det ska helst inte kosta något.

Det finns två olika sätt att lösa problem med att göra sin källare bebolig. Du kan också kombinera dem så att ditt inneklimat blir så optimalt som möjligt.

Du kan också kombinera dessa metoder om du vill.
Kort kan man bara säga att det ventilerade golvet blir nödvändigt när du inte har möjlighet att förhindra fukten att ta sig in i källaren, t.ex. genom att dränera väl, gräva ur så du får plats med tillräcklig mängd isolering mm.

Projektmetod 1: Dränera, gräva ur och isolera källaren

Jag föredrar att man gräver ur källaren kombinerat med god isolering. Detta betyder att du får tillräcklig isolering (minst 15 cm cellplast) både ur värmesynpunkt och för att undvika omvänd fuktvandring i kombination med tillräckligt dimensionerad dränering som även ligger i rätt höjd.

Projektet att renovera en källare består av många olika delar.

 • Inspireras
 • Dränera utvändigt
 • Gräva invändigt
 • Isolera in och utvändigt

Låt dig inspireras

Ingen bygger om källaren för att det är roligt. De flesta gör det för att öka sin boarea. Därför vill vi börja inspirera dig som ska renovera din källare så att du potentialen utnyttjas till fullo.

Här kan du hitta inspiration för din källare.

Tänk noga igenom projektet

Det finns några fallgropar i detta projekt. Två av dessa är

 • dräneringen
 • fuktvandringen pga golvvärme
 • takhöjden

Dräneringen måste ligga rätt

Du måste i din nya källare ha ett källargolv som ligger ”ovanför” din dränering. Dvs om du gräver ner i marken inifrån källaren och din nya källare hamnar under din dränering, så är det stor risk att du får problem med vatten som tränger in i källaren eftersom dräneringen ligger ovanför källargolvet. Dräneringen ska ligga under underkant källargolv inklusive isolering.

Här har du en fullständig artikel hur du ska tänka vid dränering av källare.

Frågor vi fått från besökare om dränering av källare vid källarrenovering
Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till att dräneringen ska ligga rätt vid renovering av källare.

Golvvärme i källaren

Många av våra besökare vill veta hur man ska tänka när det kommer till vattenburen och elburen golvvärme i källaren. När det kommer till golvvärme i källaren så finns det många olika typer av golvvärme man kan välja mellan. Dels kan man välja mellan el och vattenburen golvvärme. Men inom vattenburen golvvärme kan man också välja på olika typer av lösningar som alla bygger olika mycket i höjd.

Frågor vi fått från besökare om golvvärme vid källarrenovering
Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till vattenburen golvvärme vid renovering av källare.

Fuktvandring pga golvvärme

Detta är ett mindre problem om du har en välisolerad betongplatta.
Med andra ord så minskar fuktvandringen in i en betongplatta ju mer isolering du använder.

Fenomenet uppstår om du lägger golvvärme i källaren och inte isolerar tillräckligt. Om du har uppvärmning på annat sätt än via golvet så är denna risk betydligt mindre. Risken för fuktvandring är speciellt stort om man har en oisolerad betongplatta underst mot marken som man sen isolerar ovanpå. Då tillåts fukt vandra in via betongen och den gör det speciellt under vissa omständigheter. Fenomenet är speciellt stort om man har golvvärme påslaget och sedan stänger av denna (som man ex gör i fritidshus). Då kan det bli så att det skapas en värmekudde under marken som gör att undergrunden blir varmare än den invändiga temperaturen. Då kan fuktvandring uppstå. Denna avbryts i princip helt om man har en cellplastisolering som är 15 cm eller högre. Cellplast är extra bra eftersom den är kapillärbrytande.

Frågor vi fått från besökare om fuktvandring

Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till fuktvandring.

Bygga på en befintlig betongplatta

Om du ska utföra detta projekt utan att gräva ur först, dvs isolera direkt på betongplattan har du inte det kapillärbrytande skikt som behövs. Då behöver du vara mycket mer försiktig i ditt projekt. Du riskerar då att få in fukt genom isoleringen. Även om du använder plastfolie som ångspärr så kan fukten leta sig in i källaren. Denna fukt kan du förvisso hantera mha god isolering och ventilation men du har ändå fukten inne i källaren då. Ångspärren trycker ut fukten till väggarna.

Hur djupt behöver du gräva invändigt

Beroende på hur tjock isolering du vill ha, samt om du vill ha vattenburen golvvärme så behöver du olika djup på ditt betonggolv.
Du behöver följande lager för ditt källargolv.

Material Tjocklek Kommentar
Dränerande material – Makadam 10 cm Med dränerande material under grunden så binds inte vatten under din grund.
Cellplast 10 – 30 cm Ju mer isolering desto mindre värme läcker ut i undergrunden. Ska man ha vattenburen golvvärme så rekommenderas mer isolering eftersom du annars riskerar att få stora värmeläckage ut ur källaren. Om du har golvvärme så rekommenderar jag minst 15 cm.
Betongplatta med armering och vattenburen golvvärme 8-10 cm Armering och vattenburen golvvärme gjuts in i betongplattan.

Totalt sett behöver du således gräva ur så att du har mellan 30 och 50 cm. Nivån på väggarna hamnar som regel under väggarna då.

Vad för material behöver man invändigt

När man ska gräva ur sin källare behöver man

 • Kapillärbrytande isolering – cellplast. Precis som för vanlig standard platta på mark (se här) så använder man cellplast av nödvändig kvalitet (vanligast är s100)
 • Armering av betongplattan
 • Eventuell vattenburen golvvärme

Isolering – cellplast – räcker det?

För isolering till källargolv så är lämpligt att använda cellplast. Cellplast är kapillärbrytande och stoppar därför vatten från att komma in i källaren.

Material såsom isodrän är perfekt att ha på utsidan av källarväggarna när man vill att vattnet ska rinna ner längs källarväggen utvändigt.
För isolering ner mot marken så är cellplast att föredra för sin kapillärbrytande förmåga. Men det isolerande materialet är dessutom billigare än isodrän. Man har byggt husgrunder på detta sätt sedan 80 talet i platta på mark på det sättet och det är idag standard.

Om man står inför en renovering där man inte vill eller har råd att gräva ur betonggolvet så mycket som man skulle önska kan man med fördel välja en isolering med så hög isolerande nivå som möjligt. Då kan man komma undan med en lägre bygghöjd. Dessa isoleringsskivor är oftast lite dyrare men sett till hela projektet inte den avgörande kostnaden. Betänk att du slipper gräva ur.
Vi har hittat skivor med så lågt lambda värde som 0.027. Det är nästa 40 % bättre än normal cellplastisolering.

Du hittar dessa skivor hos denna leverantör.

Frågor från besökare om isolering i källaren

 • Ersätta uppreglat golv i källare
  Hej Jag har ett 80-tals hus med uppreglat golv i källaren, det ska enligt ritning finnas ett rejält kapillärbrytande skikt under plattan, men ritningen är otydlig avseende isolering men verkar hur som helst inte vara större än 100mm och då troligen f
  Läs mer
 • Beskrivning material skikt källarrenovering
  Hej, Källargrund som ligger i Haninge (stockholm) Huset är byggt 1950 Ytterväggarna står på förgjuten sula. Ytterväggarna är av betong. Eftergjutning av golvet med 80mm betong. Under betonggolvet ligger sand/kross 15-30. (Fuktigt) Gräver vi ner 20 cm
  Läs mer
 • Val av isolering vid källarrenovering
  Hej vi renoverar en källare till 40 m2 bostadsutrymme. Huset har isolerats med Isodrän sedan några år och ligger inom radonutsatt område. Källaren är nu utgrävd och det visar sig att det är torr sand i hela utrymmet. Planen är nerifrån och upp: fiber
  Läs mer
 • Fuktspärr vid urgrävd källare
  Hej Vi har grävt ur källaren och ska lägga in golvvärme. Min fråga är om det ska bara markplast eller markduk under makadamen? Finns det fördelar och nackdelar med båda varianterna? Har läst att det ibland rekommenderas markduk och sedan plast mellan
  Läs mer
 • Isolering till källargolvet
  Hej Micke, Vi skall bila ut vår källare och vet idag inte hur mycket vi kan gräva ut, vi kommer ta hänsyn till dräneringsrören. Vilken underliggande isolering rekommenderar du om man måste ha den absolut tunnaste och dyraste? Vilken isolering rekomme
  Läs mer
 • Isolerat källargolv med golvvärme i betongplatta
  Jag tänker bygga upp ett nytt källargolv och då gjuta in vattenburen golvvärme. Källarplanet är idag utgrävt till den lägsta nivå jag kan gå ner till pga dräneringen. Min fråga: Kan jag lägga en plastfolie(ångspärr) i botten imellan 2 isolerskivor fö
  Läs mer
 • Isolering betonggolv lågt lambda 0,027
  I artikeln står att det finns skivor med lågt lambda-värde. Vilket fabrikat? Hej Bertil, Jag antar att du menar denna artikel som är en hård extruderad skiva. Denna skiva kom fram i samtal jag hade med Tjällden AB. Har kollat med dem och de säljer de
  Läs mer

Hur går det till att gräva ur och isolera källaren – steg för steg

Förutsatt att man säkrat förutsättningarna för husets källargrund (ingen risk för sättningar mm) så ser jag följande steg.

Steg nr Beskrivning Kommentar
1. Gräva ur källaren Hur nära väggarna?
2. Dränerande material Lägg ut makadam och packa det väl.
3. Isolering / Cellplast Lägg ut din isolering på markbädden.
4. Placera ut vattenburen golvvärme Lägg ut den vattenburna golvvärmen. Ansluts till ditt uppvärmningssystem.
5. Placera ut armeringen Lägg ut armeringsnät i betonggolvet och använd armeringsnät i hörnen.
6. Gjut källargolvet med betong Gjut källargolvet med betong. Du behöver ha minst 8 cm betonggolv om du ska ha armerad betongplatta. Du kan dock även använda flytgolv som alternativ om du vill ha ett tunnare betonggolv.
7. Låt betongen brinna Det är viktigt att du när du gjuter betonggolvet inte bygger ovanpå golvet för tidigt. Du behöver låta betongen brinna i ett antal veckor upp mot en månad. Ju mindre ventilerat och ju mer vatten i betongblandningen desto längre behöver betongen brinna.

Hur nära väggarna ska man gräva?

Du kan i princip gräva hela vägen in till väggarna. Men var försiktig nära väggarna så att bärigheten inte ger sig. Du märker när du börjar gräva hur grundbalken ser ut. Är den solid och markförhållandena bra kan du gå oftast gå hela vägen ut. För att vara helt säker, ta dit en sakkunnig som kan kontrollera dina förhållanden. Är marken däremot dålig och din källargrund är av stenar mm så hade jag inte gått hela vägen ut utan att stärka upp grunden. Det kan man exempelvis göra med så kallad geopolymer men ska utföras med specialister.

Ska man förstärka väggarna och grunden

För att avgöra exakta förutsättningarna för din källarrenovering så behöver man göra en undersökning på plats. Så denna artikel är mer generell när du har goda förutsättningar för din grundläggning. Följande är viktigt att beakta.

 • Risk för sättningar. Är grunden och huset anlagd på bra mark. Att riva i en grund med porös dålig bärighet bör göras med försiktighet, speciellt utmed kantbalken.

Radon i källaren?

Om du har radon i huset och ändå planerar att göra om källaren, då kan du lägga ut en radonduk. Denna läggs företrädesvis inne i cellplastskikten.

Vi får löpande frågor från våra besökare om radon i källare. Dessa frågor är relaterat till denna artikel.

Hur tjock ska plattan vara?

Vi rekommenderar att betongplattan du gjuter är minst 8 cm. Detta för att armeringen skall ligga minst 4 cm under betongen.

Flytta väggar vid källarrenoveringen

När man ska renovera sin källare vill många ändra planlösningen. Då vill många flytta väggar.
Innan jag gör detta hade jag konsultat en duktig byggare och kanske en konstruktör. Samt försökt ta fram ritningar på huset om det finns några.
När man flyttar en vägg så kommer lasterna förändras.

Frågor vi fått från besökare om att flytta väggar i källare vid källarrenovering
Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till att flytta väggar vid renovering av källare.

Renovera gillestugan – samma sak

En gillestuga är ett rum i källaren som man kan tänka som ett extra vardagsrum. För mig renoverar man en gillestuga för att göra källaren bebolig.

Frågor vi fått från besökare om gillestugor
Vi får löpande frågor från våra besökare som är relaterade till att renovera gillestugor.

 • Försänkt golv i gillestuga
  Mitt golv i gillestugan är försänkt ca:15 cm med nergjutna reglar, regelverk isolering och spånskiva. Allt material (organiskt) är borttaget så vad är
  Läs mer

Alla kan och bör INTE renovera sin källare

Att inreda en källare kan påverka din källares ursprungliga klimat. Ofta har en källare fått stå länge länge helt orörd, oftast utan större problem. Någon gång har man fått lite vattengenomslag vid enorma skyfall osv. Då finns det en sägen som säger att pilla inte i det som fungerar, och detta gäller även för en källare. När du väl inreder din källare sätter du helt andra krav på källaren och dess klimat. Det betyder inte att man inte kan inreda källare. Jag säger bara att det är komplext.
Men projektet är inte något alla kan eller borde göra. Har du rätt förutsättningar i ditt hus och kan dränera om bra och gräva ur om så behövs så kan du absolut göra det. Men vissa tror att man göra om alla källare enkelt. Man vill gärna slippa gräva ur och vill därför inte heller isolera så mycket. Man vill ändå ha golvvärme och det ska helst inte kosta något och ventgolv vill man inte ha. Då säger jag sorry, att inreda källare är nog inget för dig.

Indikationer på att din källare blir svår/svårare att inreda är

 • du kan inte anlägga en bra dränering av någon anledning exempelvis pga närliggande berg
 • du kan inte gräva ur pga berg och därmed får du inte in tillräckligt med isolering
 • du inte vill sänka takhöjden men vill ändå inte gräva ur (du kanske inte kan)
 • du kan inte gräva ur pga berg
 • du kan eller vill inte ha ventgolv
 • du har redan genomfört en renovering och vill inte förstöra denna

Projekt metod 2: Mekaniskt ventilerat golv

Mekaniskt ventilerade golv passar om tillräcklig isolering inte är möjligt (pga takhöjd eller andra skäl). Då kan du behöva både hängslen och livrem. Då rekommenderar jag att man har en lösning som förutsätter att fukt kan uppkomma och som ventilerar ut denna fukt när den uppkommer. Detta är en sk ventilerad golvlösning. Det finns flera lösningar för detta men de jag jobbar med har valt en mekaniskt ventilerad platonmatta. Sedan så mycket isolering du får plats med, sen den golvlösning du önskar (inklusive golvvärme). Om du vill undvika risk för omvänd fuktvandring helt och hållet kan du använda vattenbaserade värmeelement eller liknande istället för golvvärme.

Det finns mycket att säga om dessa golv – därför har jag sammanfattat det i en helt egen artikel. Läs mer om mekaniskt ventilerade golv här.

Frågor vi fått från besökare

Vi får löpande frågor från våra besökare. Dessa frågor är relaterat till denna artikel.

 • Cellplast mellan sula och ny platta i källare?
  Hej Micke, Har precis köpt en 40 tals kåk där källaren är boyta. Är lite lågt till tak (2-2.10 beroende på om det är golvvärme och isolerat på ovansidan av plattan eller inte) och det finns fuktrelaterade problem o 2 rum som fortfarande har trägolv.
  Läs mer
 • Val av golv i källare
  Vi vill ev. inreda källaren (20-talshus) och jag blir lite förvirrad av alla olika råd och fakta om hur man ska göra med golvet. Jag har hittat tre metoder som verkar rekommenderas: 1. Bila ur, isolera, lägga golvvärme + klinkers. 2. Mekaniskt ventil
  Läs mer
 • Golv värme oisolerad platta – göteborgs platta
  Hej Micke, Jag har köpt ett hus med stort renoverings behov byggt 74 med oisolerad platta i källaren. Plattan är så kallad ”göteborgs platta” Dvs en ca 15-20 cm armerad betong platta som är grovt avstockad ,på denna platta är sedan alla b
  Läs mer
 • Gjuta ny platta på betonggolv
  Hej! Jag har en kompis som vill ha ett nytt golv i sitt källarutrymme där hon vill kunna vara rätt ofta. Hennes son bor i övrevåningen. Utrymmet ligger helt under marknivå och hade fuktskador pga ingen dränering på utsidan. Den är nu fixad. Väggar oc
  Läs mer
 • Renovera källarplan platta på mark
  Hej Micke! Jag undrar hur man ska göra med renovering av badrum/tvättstuga samt även ett allrum på motsatt sida i huset, vilken avgränsas av en liten hall där bl a matkällaren ligger an mot grundmuren, då denna del är gjuten på berg (50-tal) och den
  Läs mer
 • Diffisionsspärr eller inte under källargolv?
  Hej, Jag håller på och bygger ett nytt badrum i källaren. ”Källaren” är visserligen en källare men den har egenheten att det är ”bara” 10cm från sulan och uppåt som täcks av jordmassor på utsidan. Det är ett hus från 1941 där
  Läs mer
 • Behöver man armera EPS cement
  Hej! Vi har ett gammalt hus från 40-talet och vi håller på att bygga om i källaren. Vi dränerade om och la Isodrän-skivor på utsidan i våras, vilket gjort att det är torrare och varmare i källaren. Vi håller just nu på att bila upp källaren och [...]
  Läs mer
 • Badrumsbrunn under avloppsnivå, pumpa ?
  Hej, jag har ett hus från 40talet, som har haft ett primitivt bad/duschrum i källaren. Det vill jag göra om till bättre. Håller på att gräva ur, sand (bilat färdigt). Gamla gjutjärn frilaggda, ska bort. Nu vill jag sänka golv för takhöjd, lägga kap.b
  Läs mer
 • Organiska material i källare
  hej Jag trodde inte organiska material ska vara i källare. Men du menar att cellplast, trägolv och fuktspärrsmatta går bra ihop utan att skapa fukt/mögelproblem? Jag antar att man lägger fuktspärrsmattan underst direkt på betonggolvet, cellplasten i
  Läs mer
 • Fylla hål under grundmur
  Hej I samband med utgrävning av min källare – hus från 20-talet – så framkommer det att grundmuren i största del står på berg. Men på en del ställen så är det större stenar med vissa tomrum mellan berg och grundmur. Tomrummet skulle jag v
  Läs mer
 • Flytspackla/gjuta golv i källare
  Hej Micke, Vi har en stuga med källare i Åkersberga som är byggd runt 1970. Vi har rivit ut golvet – trä som låg direkt mot betonggolvet under och därför fanns det fuktproblem. Jag skulle vilja antingen flytspackla eller gjuta nytt golv på det
  Läs mer
 • Renovera källargolv
  Hej Micke har börjat gräva ur min källare å då undrar jag om det räcker med 3 cm grus under cellplasten för att inte få för låg takhöjd? Eller kan man lägga första lagret isolering med Isodrän skivor? Tänkte ha 200mm isolering, 100mm betong? Tack på
  Läs mer
 • Tjocklek på betongen vid gjutning av källare
  Hej, Jag har grävt upp min källare (400mm) och ska lägga 100mm makadam, 200mm cellplast och ska ha vattenburen golvärme. Hur tjock måste gjutningen vara? (låg takhöjd) Mvh Jimmy Hej Jimmy, Då kan du komma ner mot 50 mm bygghöjd (bara betongen) för va
  Läs mer
 • Badrumsrenovering i källare
  Hej Micke ! Renoverar badrummet i källaren. Har bilat upp golvet och kommit fram till sand/jord. Vad ska jag lägga nu på sanden? Frigolit, markduk, makadam eller vad ? Jag ska ha golvvärme. Ska jag ha markduk innan jag lägger makadam om så ska vara o
  Läs mer
 • Renovera källare – hur gör jag
  Hej Micke, till en början tack för ditt engagemang med husgrunder.com, var får du all tid ifrån 😉 Vi håller just på och renoverar våran lilla egna hems villa i Bromma, byggd 1939. Vi har tagit bort de gamla betonggolven och grävt ner till underkant s
  Läs mer
 • Nålfiltsmatta ovanpå cellplast vid isolering av källargolv
  Kan man lägga en tjockare nålfiltsmatta ovanpå cellplasten om man vill isolera källargolvet? Hälsningar, Robban Hej Robert , Du behöver ett skivmaterial för att inte cellplasten ska få avtryck när du går på golvet. Således 1) cellplast 2) trägolv 3)
  Läs mer
 • Komprimering av makadam
  Hej, Har fyllt igen ett källarutrymme som hade 1500mm takhöjd. Då det tog in vatten. Frågan är, behöver jag padda makadamen innan jag lägger plast och cellplastisoleringen . Gjuter ca:10cm armerad platta med golvvärme . Hej Ingvar Freed, Återkommer m
  Läs mer
 • Ny betongplatta i källare med el- och vattenrör
  Hej , Jag har tänkt gjuta ett nytt källargolv efter att jag har grävt ut ca 400 mm lagt in 100 mm kapillärbrytande singel, minst 100 mm isodrän och sedan 100 betongplatta. Jag undrar: Hej John , Jag har tidigare skrivit en artikel om att gjuta nytt [
  Läs mer
 • Problem med fukt i källaren
  Hej Micke, Jag bor i ett hus från 1920-talet med en källare med jordgolv. Det är fuktigt i källaren. Tyvärr vill inte bostadsrättsföreningen dränera huset. Däremot vill jag försöka bli av med fukten själv och gjuta ett golv. I vilken ända skulle du b
  Läs mer
 • Gjuta platta i källare med berg
  Hej! Jag är inblandad i ett projekt där befintlig platta i källaren (stor byggnad) ska bilas bort och ny platta gjutas. Det är berg och ett relativt litet utrymme under plattan lokalt. Tänkt konstruktion där det endast är ca 100 mm mellan berg och ny
  Läs mer
 • Gräva ur och isolera källare
  Hej Micke, Jag undrar hur man gör när man ska gräva ur källaren för att sänka golvet och lägga golvvärme i ett gammalt hus, eller rättare sagt hur man gör när man bygger upp det igen. Har grävt ur ca 0,5m och nivån hamnar under väggarna då. [...]
  Läs mer
 • Gjuta golvplatta i befintlig källare
  Hej , Återkommer med svar så fort jag kan. Just nu är det lite längre svarstider på grund semester. Men jag försöker ändå publicera frågorna men många av mina experter jag använder mig av är på semester. Så jag lovar just nu ingen deadline. Vänliga H
  Läs mer
 • Renovera källargolv klinker på cellplast
  Endast vattenburen golvvärme eller radiatorer med el-slingor i golv för komfort i vår källare. vi ska ta ut det gamla golvet (platta på mark) men tänkte att vi kanske kan komma undan med mindre jobb/material om vi lägger flytande golv på cellplast me
  Läs mer
 • Nytt källargolv gammalt hus
  Hej Micke. Vi håller på och ska renovera källaren, håller just nu på att bila ur källargolvet. Det är byggt -56 och huset står delvis på en berghäll. ca 10 cm betongplatta och bara sand under. Hur tjockt kapillärbrytande skikt bör man ha under? Jag h
  Läs mer
 • Nytt golv i källarrum
  Hej. Jag har bilat ut golvet i ett rum som ska bli ett sovrum i min källare. Huset står på en gjuten grund som bär väggarna och sen är golven i källaren gjuten utan armering. Tanken är att gräva ut så jag får ner tillräckligt med isolering [...]
  Läs mer

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!