En grund kan se olika ut och för olika förutsättningar passar olika grunder. Ibland lämpar sig en plintgrund. I vissa fall kallar man detta för att ha en pålad grund, men det är egentligen missvisande eftersom en pålad grund är oftast en platta på mark med stöttande pålar på grund av dåligt bärande mark. Plintgrunden lämpar sig extra väl för grunder på berg. Många gillar att plintgrunden inte behöver betong i stora mängder (bara själva plinten). Nu kommer en utmanare – hybridgrunden. Sättningar är också något som förekommer för plintgrunden så slarva inte med markarbetet.

Utmanare till plintgrunden – hybridgrunden – en grund utan betong

Plintgrunden är en grund som gillas av många då den är enkel att förstå och att grunden är billig, inte minst för att man inte behöver betong. Nackdelen är dock att grunden inte är så isolerad och du får inte en lika snygg grundsockel. Nu har det kommit en grund som utmanar plintgrunden på dessa punkter. Grundtypen heter hybridgrund och ger betongplattans isolering men utan betong.
Här är några av fördelarna med hybridgrunden.
 • grunden är mycket välisolerad
 • grunden är precis som plintgrunden mycket enkel. Den är enkel att förstå och enkel att lägga.
 • hybridgrunden behöver ingen betong utöver det betongytskikt som grundbalkarna har. Det är en av de delar som gör att plintgrunden nu utmanas av hybriden.
 • markarbetet är marginellt dyrare eller faktiskt till och med jämförbart med plintgrunden. Du behöver nämligen bara gräva djupt i marken under balkarna där lasterna går ner i marken. Då behöver man gå ner till cirka 500 mm som max, medans en plint måste ner till tjälfritt djup vilket varierar över sverige. Annars riskerar man sättningar. Anledningen är att huset värmer marken tillräckligt för att tjälen inte ska få fäste.
 • hybridgrundens balkar är lätta då de består av en isolerande kärna. De väger ungefär som en betongplint. Du behöver således inga kranbilar på plats

Konsekvenser av plintgrunden

För plintgrunder så måste isoleringen per definition läggas i bjälklaget. Detta leder till att plintgrunder får en högre bygghöjd över marken (och därmed en högre grund än framförallt platta på mark). Dessutom behöver du ha bra med utrymme under huset så marken inte är för nära bjälklagen/trossbotten (20 cm rekommenderas för bra ventilation).

Om du isolerar bjälklaget dåligt blir dina golv garanterat kallare än om du inte isolerar väl. En betongplatta har 30 cm isolering normalt. Därmed bygger plintgrunden luft (20 cm ) + isolerande bjälklag (30 cm) + eventuella golv reglar minst 50 cm ovan mark medans en betongplatta normalt har cirka 10 cm sockel.

En konsekvens av detta är att trappor som leder en in i huset ofta blir en konsekvens. Dessa är nödvändiga att placera någonstans för att jämna ut dessa höjdskillnader. Många med plintgrunder bygger därför en altan kloss intill för att trolla bort plintgrunden av dels estetiska skäl (inte alltid så snyggt kan vissa tycka – en smaksak) eller för att få ett bättre flöde in och ut ur huset. Då kan man lägga en trappa upp mot altanen för att slippa ha en för stor trappa upp in i huset. Eller två mindre trappor, en för altanen och en för huset.

När lämpar sig plintgrunden

När lämpar sig plintgrunden
Plintgrunden lämpar sig extra väl när underlaget är berg och din tomt lutar eller är ojämn. Det gör att du får ett enklare markarbete än att du ska spränga. Har du inte berg blir markarbetet så stort att det nästan är lika bra att gräva undan för en betongplatta. Där kan en krypgrund eller eller hybridgrund vara ett bra alternativ eftersom det innebär mindre markarbete än betongplatta och du behöver heller inga mängder betong. Anledningen till det är också en rekommendation att huset står på en högre punkt än omgivande tomten så att man inte får stående vatten under huset. För att åtgärda det krävs extra schaktning. Allt detta sammantaget gör att min rekommendation kring plintgrunden är som störst när man ska bygga på lutande berg.

Priser för plintgrunder

Här samlar vi information om priser för husgrunder.
Generellt kan man säga att plintgrunden är överlägset prismässigt på berg pga sprängningen. För andra grundtyper är det lite hugget som stucket och nackdelarna överväger att man går över till andra grundformer. Speciellt grundformen isolerad krypgrundsbalk eller hybridgrunden är tilltalande då markarbetet är ungefär lika stort. Detta då plintarna faktiskt kräver ganska mycket markarbete och de är rätt så många om man inte vill riskera sättningar. Du måste för alla plintarna.

Vad är en plintgrund?

En förklaring är ibland överflödig, så kanske även här. En plintgrund är en grund som består av plintar. Man köper antingen färdiga plintar eller så gjuter man dessa på plats. Plintgrunden bär upp huset i dess bjälklag så det är därför viktigt att man dimensionerar antalet plintar med rätt antal och med rätt avstånd mellan dem för att alla laster ska bäras upp på ett korrekt sätt.

När lämpar sig plint före platta på mark och krypgrunder?

Skälen och omständigheterna till att gjuta en plintgrund kan således vara många. Ett par av dessa är

 • man behöver inte hus anpassat för åretrunt boende eftersom huset mest används på annan tid än vintern. Därmed är isoleringskraven inte så stora vilket gör att plintgrunden kvalar in.
 • grundläggning på ojämn mark såsom för fritidshus i sluttande terräng eller på berg. En plintgrund är en effektiv lösning om man vill bygga på marker som är svåra att bygga på annars. Platta på mark kan bli mycket kostsamt om man behöver spränga berg. Sprängning i berg är en kostnad i sig men skapar också mycket spill som kan kosta mycket att transportera bort..
 • svårigheter att komma till med betongbil (överväg dock en isolerad krypgrund i dessa fall)

Markarbetet för en plintgrund – större än man tror

Markarbetet för en plintgrund kan tyckas enklare än för krypgrunder och platta på mark. Huset står ju på plintarna och kommer inte i kontakt med marken vilket är en stor fördel. Men markarbetet måste ske ner till frostfritt djup eftersom du inte har ett hus ovanpå marken som värmer marken. Det gör att du behöver gräva betydligt djupare än för en betongplatta i normalfallet. Har man då stora hus behövs många plintar vilket gör att markarbetet blir så stort att det ofta inte längre är lönt det ur ett kostnadsperspektiv.

Markarbetet går ut på att gräva ner till frostfritt djup, sedan fylla upp med makadam eller annat dränerande material.
Man använder dränerande material eftersom detta släpper igenom dagvatten och därigenom minskar risken för tjäle. För dränering gäller samma principer som platta på mark – se här.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden kring grundläggningsdjup.

 • Hur djupa plintar behöver jag
  Hej Micke, Hur djupt behöver plintarna gå? Jag ska bygga en attefallare på landet och ska gräva – hur djupt behöver vi gräva? Hej , Du behöver gå ner till tjälfritt djup, vilket varierar över landet. Här är en länk till artikel som ger dig det
  Läs mer
 • Behövs all jord tas bort plintgrund
  Hej! Jag håller på och schaktar för en plintgrund där ett 25m2 uterum ska stå. Har schaktat ca 35 cm och det är lerjord säkert 10-15 cm till. Behöver jag ta bort all lerjord? Plintarna kommer grävas ned 700mm så de kommer inte stå i letjorden. Kan dr
  Läs mer
 • Djup på plintar vid gjuta plintgrund
  Hej, jag ska bygga hus på plintgrund. Räcker det att borra sig med till frostfritt (1,6m) och sedan gjuta i rör (20cm i diam.) eller måsta man gjuta en sula i botten först och sedan plintrör? //Tobias Hej Tobias, Det låter vettigt. Sula i botten elle
  Läs mer
 • Djup grundläggning och dränering plintar
  Hej, i alla handböcker och vid fråga till KA (konstruktionsansvarig) får jag rådet att grundlägga plintgrund till sommarstuga på frostfritt djup. Hittar dock aldrig någon bild eller utförandebeskrivning med dessa djup. Oftast är plintarna bara ca 600
  Läs mer

Behöver plintgrunden dräneras?

Det är viktigt att man försöker hindra fukt att bli stående i en öppen plintgrund. Man vill inte ha en stående vatten under huset.

Om man vill undvika detta kan man förebygga det genom följande

 • förlägg huset så att plintgrunden ska ligga högre upp än omgivande terrängen
 • markytan under huset kan behöva särskild dränering om förutsättningarna är dåliga – många husägare hoppar över dräneringen för plintgrunden
 • säkra en god ventilation under grunden
 • säkra så dagvatten leds bort på ett bra sätt från tak
 • säkra lutningen bort från huset

Gör du detta säkrar man också en mindre tjälfarlig grund.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett dräneringsperspektiv.

 • Dränerande grus under plinten ?
  Vid nedgrävning av plintar så läser man ofta på nätet att man ska gräva djupare än plinten för att sedan kunna grunda med ett lager dränerande grus innan plinten sänks ner i hålet. Varför? Jag tänker att det kan vara en nackdel. Där jag bor så kommer
  Läs mer
 • Dränera plintgrund?
  Hej! Jag är i färd med gräva för plintgrund. Kommer gräva till frostfritt (1700) och gjuta socklar (500×500) som plintarna gjuts fast på. Marken är stenig morän. Grundvatten, ca. 5cm totalt, framträdde vid nedläggning av avloppsbrunn på 2m djup.
  Läs mer
 • Behöver man dränera en plintgrund
  Hej Micke, Jag ska bygga ett Attefallshus på plintgrund. Marken under huset är avschaktad och det finns risk för att det blir vatten stående under huset då det ligger lite lägre än intilliggande marknivå. Min fråga: Behöver jag dränera grunden på någ
  Läs mer
 • Makadam under plintgrund?
  Hej Micke! Ska bygga på en bergig tomt där det finns platåer, skrevor osv. Behöver man lägga makadam för dränering på de ställen dör vatten riskeras samlas? Med vänlig hälsning, Martin Hej Martin , Makadamen under en plintgrund adderar inget värde (a
  Läs mer

Isolera bjälklaget

Det är absolut möjligt att isolera bjälklaget men många slarvar med det och då får man kallare hus. Det finns också allt starkare byggnormer i Sverige som gör att dåligt isolerade bjälklag snart inte kommer godkännas vid nybyggnation. Du kan isolera bjälklaget med exempelvis cellplast eller mineralull.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett isoleringsperspektiv.

 • Tilläggsisolering under hus vid plintgrund
  Hej! Vi är ett antal nybyggda hus, på plintgrundar, som fick problem första vintern (februari -18) med att våra vattenledningar som går i trossbotten frös, redan vid 8-10 minus. Vi har dock en mycket oseriös entreprenör som inte tänker åtgärda felet
  Läs mer
 • Isolera vid plint grund underifrån?
  Hej Har ett hus från 40 talet som står på höga plintar. Huset är ca 80cm från marken. Min fråga är om det går att isolera på ett bra sätt underifrån, samt vilket material som är att rekommendera? Tacksam för din hjälp Med vänlig hälsning, Joakim Hej
  Läs mer
 • Hur isolerar man en plintgrund?
  För en platta på mark kan man lägga isolering under plattan men hur gör man för plintgrund då? Hej , För plintgrunder så måste isoleringen per definition läggas i bjälklaget. Detta leder till att plintgrunder får en högre bygghöjd över marken (och dä
  Läs mer
 • Isolera trossbotten i gammal sommarstuga
  Huset är gammalt och 20 kvm stort. Har fått ny cellulosaisolering i väggarna och ny panel. Huset kommer inte att användas/värmas upp okt-april. Golvisolering saknas under brädgolvet. Huset står på plintar. Golvets/bjälkarnas avstånd till mark är mell
  Läs mer
 • Isolerering för minskat grävdjup plintgrund.
  Hej Micke, Jag ska bygga till en sommarstuga som har plintgrund, det är tänkt att så småningom kunna bli ett permanentboende. Marken består av sand under en jordskorpa på ca 30 cm. Tomten ligger vid en sjö så jag behöver hissa upp huset ca 80 cm ovan
  Läs mer

Isolera marken under plinten eller inte?

En plintgrund ska ner till frostfritt djup och behöver då inte isoleras.

Beroende på vart i Sverige du bygger så är det det frostfria djupet olika. Du hittar tjälfria djupet här. Du ska alltså ta bort material ner till frostfritt djup så att plinten får plats och så det får plats med dränerande material runt plinten (ca en dm runt t ex). Hålet fyller man med makadam och sätter sedan plinten på makadamen på lämplig höjd. Isolerar du runt plinten kommer inte tjälen ner lika djupt och du kan då reducera djupet på hålet.
Finns inga exakta siffror på hur mycket du vinner på att göra detta.

Med fördel lägger du även ner något under plinten i gropen som fördelar lasterna bättre, t.ex. en bredare stenskiva eller liknande.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett isoleringsperspektiv.

 • Isolering under plintar ovan jord
  Hej, Jag har tänkt bygga ett attefallshus på plintar. Men jag tänkte inte gräva ner dem. Alltså så vill jag gräva bort jord och sedan lägga på grus och det under hela stugan. Sedan tänkte jag stampa så det blir hårt. Tänkte antingen gjuta eller köpa
  Läs mer

Håll marken torr under huset och förhindra dagvatten

För en plintgrund är det viktigt att undvika stående vatten och fuktig mark under huset. Därför bör du vidta åtgärder för att dagvattnet tar sig in under huset. Följande bör göras för att förhindra detta

 • utför markarbetet på så sätt så att plintgrunden anläggs på mark som ligger högre än den övriga tomten. Det betyder att tomten och huset ska schaktas så att det skapas ett fall bort från huset.
 • dagvattensystemet ska dimensioneras så att detta problem motverkas och i detta ingår också att se till att vattnet från huset och taken framförallt förs bort från huset på ett effektivt sätt. Läs mer om att hantera dagvatten här.
 • Markytan under huset kan behöva särskild dränering.

Stödplattor ökar anläggningsytan

Genom att lägga ner stödplattor längst ner i plintgropen så ökas anläggningsytan mot marken. Det gör att risken för sättningar i huset minskar. Lasterna fördelas på en större yta och därmed behöver marken inte samma bärighet allt annat lika.

Gjuta stödplattor eller köp färdiga stödplattor

Detta med att gjuta själv eller köpa färdiga betongprodukter är lite tycke och smak. Har du en grundbyggare som är van att gjuta husgrunder så gjuter de stödplattorna och plintarna själva i ett nafs. Annars finns det bra produkter som är färdiggjutna och passar utmärkt som stödplattor för plintarna. Det viktiga är att stödplattan är väl förankrad i marken. Därför är makadam ett bra material för bärlagret eftersom det är sprängsten. Sprängsten har vassa ojämna kanter och det gör att materialet låser sig självt när det packas. Så ju mer du packar materialet desto stabilare blir det.

Papprör att gjuta i

gjuta plintar
På stödplattorna förankras rören du ska gjuta i. Leta efter en lösning som gör att rören står stadigt på plattan. På bilden längst upp i denna artikel har husets plintar gjutits i vanliga bruna dräneringsrör. Dessa passar utmärkt att gjuta plintar i men kan ge en plastig känsla om plintarna är synliga. Ett alternativ kan då vara rör gjorda av material som bryts ner med tiden och därmed gör att endast betongplintarna står kvar. Det är enkelt att ta bort pappret från pappersrören när betongen stelnat. Ta bort papprören efter någon månad.

När du ska gjuta plintarna är det viktigt att höjden på plintarna blir exakt. Annars riskerar huset att vila på bara ett par plintar vilket gör att huset får onaturliga påfrestningar in i huskroppen via bjälklaget. För att försäkra sig mot detta så bör man följa dessa råd:

 • montera rören först. Se till att rören är för långa vid monteringen, dvs att du har god marginal så att rören inte blir för korta. De behöver således kapas.
 • sedan mäter du med laser och markerar på rören vart de ska kapas.
 • kapa rören vid markeringen
 • fyll rören med betong (armerad förståss).
 • finjustera med förankringsjärn (se nedan)

Vilken dimension du ska välja på papprören kan du läsa om här.

papprör gjutrör
Köp papprör hos Byggmax, klicka här

Finjustera med förankringsjärnen

Ner i betongen fäster man sedan ett förankringsjärn som bjälklaget ska vila på. Här gäller det att få järnen exakt i våg och det finns således en chans att rätta till fel gjorda tidigare genom att finlira upp och ner med järnen så att bjälklaget som håller upp huset (eller altanen). Förankringsjärnen kan se olika ut beroende på vad plintarna ska bära upp. Ska man bära upp limträbalkar som man vet har en viss dimension kan man ha förankringsjärn specifikt anpassade för dem.

Det är också en fördel att gjuta plintarna i rör jämfört med att använda färdiga plintar för då kan plintarna gjutas utan höjdjustering och sedan sågas jämna, gärna med laserverktyg för att mäta exakta höjden. Då blir det lättare att få förankringsjärnen i våg också.

Här finns frågor och svar om att få plintgrunden i våg.

 • Plintar med justeringsmöjlighet
  Hej, vi letar efter justerbara betongplintar med bred bas och hittade en bild från din sida som ser ut att vara vad vi söker. Det ser i alla fall ut som att höjden är justerbar och det vore väldigt intressant för oss då vi bygger en stuga på potentie
  Läs mer

Armera plintarna

armering plintar
Lasterna på plintarna kan vara ganska höga och det är därför viktigt att man armerar plintarna. Armeringsjärnen ökar plintens hållfasthet och stabiliserar konstruktionen. När man ska gjuta armeringsjärnen så är det viktigt att hålla armeringen i rätt position under tiden man gjuter. Därför bör man naja ihop armeringen med najtråd. Betongen är ganska tung och kan förflytta sig under gjutningen vilket försämrar konstruktionen. När plinten är klar kan armeringen sticka upp ur plinten och då kan man av estetiska skäl välja att fräsa bort den överblivna armeringen.

Här har vi samlat frågor från besökare som är relevanta för plintgrundens armering.

 • Borra för armeringsjärn i berg
  Hej Magnus, Om vi börjar med första frågan som är hur gjort i berget ska du fixera dina betongplintar så skulle jag säga att 15cm är lagom. Så 15cm ner i berget förankrar du och borrar hålen om du nu väljer att borra hål. När det kommer till att behö
  Läs mer
 • U järn i plint
  Hej Kenneth, Järnen används framför allt för att säkerställa att alla bjälklag i betongplintarna hamnar i våg. I övrigt har det ingen betydelse. Du kan således fästa högt (nära betongplinten) eller en bit upp. U-infästningarna är dessutom varmgalvade
  Läs mer

Gjuta plintar på berg – förankra med rostfri armering

Plintgrunder och berg är mitt val. Annars andra grundtyper. Där har du min åsikt.
När du gjuter plintar på berg behöver du förankra armeringen i berget. Denna armering behöver vara rostfri.

Här har du frågor och svar om plintgrunder och att bygga dessa på berg.

 • Plintgrund – plintavstånd mm – är det rätt för våra förutsättningar
  Vi är en grupp ingennjörsstudenter som i ett projektarbete överväger plintgrund. Vi har fått ett område på ett berg där vi ska projektera ett helt bostadsområden, men främst en villa med tillhörande komplementbyggnader. Vi har letat information om pl
  Läs mer
 • Utbygge i slänt på berg
  Hej, jag sitter och skissar på ett framtida byggprojekt där vi tänkt bygga ut ett 1,5-planshus över en sluttning där den nya delen ska ha sutterängvåning. Befintlig grundläggningsmetod är krypgrund på berg i vilken krypgrundsavfuktare är installerad.
  Läs mer
 • Grund till Friggebod på berg
  Hej Micke! Jag har köpt en färdigbyggd Friggebod som väger 1200 kg och ska ställas på en berghäll. Skulle det räcka med att att borra ner stolpskor i berget och sedan använda 95×95 stolpar som plintar? eller måste man gjuta plintarna? Tacksam fö
  Läs mer
 • Plint på berghäll attefall
  Hur fäster man plintar på urberget om man vill ställa ett attefallshus ovanpå? Hej Jan, Som du kan läsa här vid att välja grund så anser jag att en plintgrund är en mycket bra lösning för enklare hus på berg. Sättningsrisken är nämligen mycket låg. F
  Läs mer
 • Bjälklag plintar på berg
  Skall bygga attefallshus på plintar direkt på berg.18 st plintar. Vill inte ha bärlinor under bjälklag utan bjälklag direkt på plintar. Hur nära berget/mark vågar man lägga bjälklaget med tanke på markfukt? Hej , Du behöver minst 100 mm ventilerat ut
  Läs mer

Gömma plintarna genom att skapa en sockel


En grundsockel kan sättas på sidorna som vätter ut mot exempelvis områden som ger insyn. Samtidigt ger det djur skydd, dvs råttor och liknande kan hålla till där utan att synas vilket gör att de tenderar att skapa större problem.

Om du tycker att en sida av huset ser oestetiskt ut för att man ser att huset står på plintar så kan man använda olika typer av element som ger huset en grundsockel. Ett normalt isolerelement (även om huset inte får en isolerad krypgrund kan dessa ge en bra känsla) kan vara ett alternativ. Meningen är enbart att ge huset en sockel, inte att skapa en isolerad krypgrund. Det kan exempelvis vara så att man har två sidor av ett fritidshus som täcks in av en altan och därmed syns inte plintarna om man inte kryper längs marken. De andra två sidorna är öppna och syns. Då kan dessa plintar ge huset ett naket intryck något man således lätt rättar till med exempelvis ett isolerelement. Ventilationen under huset är fortfarande helt fri eftersom luften tar sig in via altanens underutrymme.

Här har du frågor och svar röra

 • Avslut plintgrund mot mark
  Hej Micke Jag håller på att bygga en friggebod och undrar hur jag skall avsluta väggen mot maken? Jag har använt mig av 12 plintar, markduk och makadam. Framför boden skall jag bygga ett litet trädäck. Boden blir vinterbonad med 170 mm isolering i go
  Läs mer

Gjuta plintar på mark vs färdiga betongplintar

Givetvis ska man överväga att köpa färdiga betongplintar. Dessa lämpar sig för mark som är helt plant och därmed gör att man inte behöver plintar i olika höjd. Dessa kan väga enormt mycket och ibland är det faktiskt enklare att frakta cementsäckar och stödplattor (som också kan gjutas på plats) och sedan gjuta plintarna själv.

Plintgrunden och hur man hanterar punktlaster

Punktlaster hanteras enklast genom att ha fler plintar. Ju fler plintar desto dyrare blir projektet. Här bör man ta hjälp av en konstruktör som hjälper till och dimensionerar plintarnas position utifrån lastplanen. Det är viktigt att man har rätt mängd plintar och att marken har rätt beskaffenhet. Annars sätter riskerar man att huset får en sättning.

 • Plint för punktlast på 2,4 kN
  Hej Micke! Den här frågan fick du i maj 2017 av en annan person. Nu står jag inför samma sak. Jag behöver plint för punktlast. Två stolpar som en snörik vinter behöver bära 2,4 kN. Hur gör jag bäst plintarna. Hej Lennart, Jag har nyligen fått tillsko
  Läs mer

Plintgrunder som sätter sig

En sättning hos ett hus är aldrig kul. Men det är extra trist med hus på plintar för det beror väldigt ofta på slarv med markarbetet. Man måste ta bort tjälfarlig jord och man måste ner till tjälfritt djup eller till berg. En plintgrund på berg sätter sig inte.

Det är också svårare att få tag i en plint som satt sig med de tekniker som finns för sk grundförstärkning.

Så slarva inte med markarbetet eller mängd plintar är kontentan.

Frågor och svar om plintgrunder och sättningar.

 • Plintar under inbyggd veranda har satt sig.
  Hej, Huset stod klart 2004 och verandan (25 m2) blev inbyggd 2010 som en förlängning av husets gavel, med ny takstol över verandans kant och fönster runt om. För några år sedan syntes att ena hörnet börjat hänga och vi gjorde en förstärkning av den p
  Läs mer
 • Plintarna skjuter
  Hej! Vi har en enplans sommarstuga från 1969 som är 69 kvm stor + altaner. Stugan står på plintar, på huvudsakligen lerjord. marken under stugan är helt klart mycket vattenhållande. Under vintrarna då tjälen går i, höjs en del av plintarna för att un
  Läs mer
 • Hus på sand – vilken grund rekommenderar du?
  hej! Jag ska göra en nybyggnation, en bastustuga med loft om 40m2. Den ska kunna användas året om. Marken är nästan bara sand. Det är svårt att komma till med betongbil. Huset bredvid har satt sig, då plintarna troligen inte har fötter/för liten yta/
  Läs mer
 • Sättning i uterum på plintar
  Är lite frågande angående ett fritidshus jag är intresserad av. Ett inglasat uterum (25 kvm) i anslutning till stora huset är byggt på höga plintar av leca. Under huset är urgrävt ca. 70-80 cm (stor grop) o.6 st lecapelare är utplacerade, inte runtom
  Läs mer
 • Lutande husgrund i del av hus med plintar
  Vi har problem med lutande golv och sprickor i vissa väggar i en gäststuga som är en tillbyggnad (byggd omkring 20-talet) på ett bostadshus (f.d. ladugård ombyggd till bostadshus ca 50-tal). Bostadshuset står på krypgrund. Halva delen av gäststugan (
  Läs mer

Plintgrund för tillbyggnader och uterum

När man har ett hus med plintgrund som ska byggas till så byggs oftast även tillbyggnaden på plintar.
Det är viktigt när man ska bygga till att få grunden så den står helt fritt. Dvs det befintliga huset och tillbyggnaden ska stå vart för sig. Det är enklare med en plintgrund än för ex en betongplatta eftersom plintar per definition inte byggs ihop. Men tänk på att alla infästningar osv görs så att tillbyggnaden så lite som möjligt ”hänger” på det befintliga huset. Alla laster från tillbyggnaden ska därför tas upp av de nya plintarna.

Frågor och svar om plintgrund för tillbyggnader.

 • Utbyggnad med plintgrund
  Hej. Jag köpte ett gammalt hus för 2,5 år sedan. Jag har snart rivit och bytt allt från takåsar till golvåsar. Och innerväggar, reglar och isolering, fönster och dörrar. Det är bara timmerstommen som är orörd. Sen blir det ny ytterpanel. Men först sk
  Läs mer
 • Behov av plint under uterum?
  Hej Vi väntar på att få ett hus som byggs i ett nybyggnadsområde, Vi valde att göra ett tillägg där vi vill byta ut plattor på uteplats till trall. Gjorde samtidigt förfrågan om att få delar av denna trall förstärkt under för att framöver kunna bygga
  Läs mer
 • Plintar till husutbyggnad
  Hej, vi skall bygga nytt på befintlig grund och utöka på ena långsidan. Min fråga är hur jag smartast stöttar utbyggnad och terrass utan att bygga ut grunden. Marken är sandig och ganska full av rötter. Oklart om huset står på berg. Hej Oscar , Du ka
  Läs mer
 • Tillbyggnad 21 kvm på plintar i lerjord
  Hej, Vi ska göra en tillbyggnad på 21 kvm till vårt hus med en plintgrund. Vi har grävt hål på 110 cm och ska använda 25 diameters rör. Ska vi lägga något i botten innan vi fyller på med cement+armeringsjärn i rören. Eftersom vi har lerjord tänkte vi
  Läs mer
 • Tillbyggnad på plintar
  Hej! Jag har idag ett garage byggt på betongplatta som mäter 7×4 meter med platt tak. Det jag skulle vilja är att bygga ut den befintliga plattan till måtten 4,80×9 och sätta ett ordentligt tak med ett loft. Jag vill undvika att gräva och g
  Läs mer

Gjuta plintar för altan

Principen för att gjuta plintar för en altan är exakt samma som för att gjuta plintgrunder. Skillnaden är att altaner inte har samma punktlaster som ett hus kan ha. Fler och fler väljer dock att ha exempelvis en pool eller en badtunna på altandäcket och därmed uppstår en punktlast som man behöver dimensionera plintarna för. En kubikmeter vatten i en pool väger ett ton så det är definitivt laster man inte kan bortse ifrån. Så tänk igenom altanens funktion så att du dimensionerar plintarna och deras placering rätt. Kostnaden och funktionen av plintarna beror av att man tänker igenom hur altanen används. Ju fler plintar desto mer jobb och desto mer material behövs givetvis.

Frågor och svar om plintgrunden

Vi får löpande frågor in till oss om platta på mark. Här är de frågor som är relevanta för plintgrunder.

 • Plint eller grundplatta
  Hej Micke Köpt tomt (rullsten/grusås? Sand och sten) och planerar för att bygga figga 10kmv, atterfall 25/30kmv och en huvudbyggnad på 60kvm som vi i första hand ska använda som fritidshus året om. Vilken typ av ”grund” passar bäst (säkra
  Läs mer
 • Grund sluttande berg
  Hej Micke ska bygga en villa på en tomt med relativt jämt sluttande berg höjd skillnad ca 2 m 1 eller 1 1/2 halv plan runt 120kvm jag och frugan är inte helt överens än om vilket hus än. Sutteräng hade varit finast men pengarna räcker inte och spräng
  Läs mer
 • Plint grund i sandig mark
  Hej tänkte bygga en plintgrund till en frigga på 15kvm i sandmark. Hör att folk gjuter en platta under plintarna men undrar om det går bra att lägga ner en trädgårds platta under plinten istället. Blir mycket billigare då jag har några liggandes Hej
  Läs mer
 • Plintar eller platta på sjötomt
  Hej Micke Vi har köpt en sjötomt med ett rivningsobjekt på. Vi tänkte riva och bygga nytt ca 70m2 fritidshus och kanske bygga en Värsåsvillan på 70m2. Tomten är väldigt kuperet och huset kommer placeres få meter från vattnet. Ägeren har boret en brön
  Läs mer
 • Kostnad – plintar för 60 kvm
  jag behöver hjälp med företag som borrar och plintar i sten för stuga och atterfallshus och vad kan det kosta för 60 kvm plintning. Hej Stanisa, HAr satt dig i kontakt med en entreprenör i Stockholm. Lycka till. mvh Micke PS: Här är villkoren kring a
  Läs mer
 • Plint grund hur gör man
  Hej micke jag vill bygga ett fritidshus på upplands bro komun jag vill anvenda färdiga plinter. Kan man legga grus ellar makadam på markduken uttan att tarbort ogräset?.Tack. Hej Omar, En plintgrund kan ha gräs under huset, även om detta gräs så smån
  Läs mer
 • Alternativ till plintgrund?
  Hej, Har ett litet fritidshus i plantimmer ca 35 kvm + loft liggande nedmonterat. Det har tidigare stått på plintar. Nu ska det byggas upp på en skogstomt. Marken är stenig men inget fast berg. Ska jag överväga annan typ av grund? Hej Tommy, Missa in
  Läs mer
 • Frågor gällande öppen plintgrund
  Hej, Tack för en bra sida med nyttig info. Jag har ett gäng med frågor gällande öppen plintgrund som jag hoppas du kan hälpa mig med. Har en tomt där tidigare ägare redan gjutit betongpålar ca 30 cm höjd på berg. I övrigt finns inget på tomten. Jag k
  Läs mer
 • Grundläggning fritidshus sluttningstomt
  Hej! Söker svar om man kan välja plintgrund för ett 60-70 m2 fritidshus där grunden faller 2m från gavel till gavel på 10 meter. Marken är icke frostaktiv grusås. Alternativ annan ekonomisk grundläggning. Mvh Arne Hej , Det är så stor höjdskillnad så
  Läs mer
 • Bygga plintgrund
  Hej Micke. Söker duktigt folk som kan bygga en grund för ett (attefallshus)obs bygglovsplikt lovet finns, det skall vara plintar då nivåskillnaden är flera meter emellan fram o bakkant på en bergssida. det skall byggas så den nya golvnivån sammanfall
  Läs mer
 • Sätta plintar i sandmark
  Hej Micke jag ska bygga ut mitt hus med ca 40kvm 5x8m tänkte jag ska bygga det på plintar jag har sandmark, är det något man ska tänka på då, ska man fylla upp hålet med makadam och ska man lägga makadam under huset också och hur djupt ska man sätta
  Läs mer
 • Plintgrund till större fritidshus
  Hej Micke! Jag har tänkt bygga ett fritidshus med byggarea(ca.)8×12 m. Marken består av lite slutande en aning kuperat berg. Huset kommer att ha en ”hjärtvägg” som löper på längden ungefär mitt i huset. Bärlinorna kommer förmodligen
  Läs mer
 • Plintgrund med vattenburen golvvärme
  Hej , Jag ska bygga ett hus. Huset har en plintgrund och vattenburen golvvärme med värmeplåtar och spårad golvspån…funkar det bra? /Mvh, Stefan Hej Stefan, Det korta svaret på din fråga är JA! Det går bra. Här är en leverantör av golvvärme på v
  Läs mer
 • Plintgrund för timmerhus på skogstomt
  Är det lämpligt att bygga en 40 kvadratmeters timmerstuga med plintgrund på en tomt med sandskog som grund? Vad krävs för att få en stabil grund? Hur djupt ska plintgrunden vara och hur stora rekommenderas i förhållande till storlek, hur många per vi
  Läs mer
 • Fylla skreva i berg under plintgrund
  Skall bygga en plintgrund på berg , vad gör man med bergs skrevor fyller i med vad så inte det står vatten i dom Hej , Jag tycker inte att du ska oroa dig för vattnet i bergskrevorna. Troligen kommer vattnet inte bli stående i bergskrevorna. Vattnet
  Läs mer
 • ”Torkningstid” för plintar
  Hej Martin , Du kan enkelt bygga på plinten efter en vecka. Även om det tar 28 dygn cirka för en betongplint att nå full hållfasthet så tar det lång tid innan man har full last på plintarna. Med full last menas alla de laster som plintarna ska bära.
  Läs mer
 • Grundläggningshöjd för plintgrund
  Hej Johan,Återkommer normalt inom cirka 3-4 arbetsdagar. Ibland kan det variera på grund av sjukdom eller resa. Tills jag har gett ett svar så se gärna min film om hur jag jobbar med mina frågor och svar. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Special fundament för plintar
  Hej Fadel, Återkommer normalt inom cirka 3-4 arbetsdagar. Ibland kan det variera på grund av sjukdom eller resa. Tills jag har gett ett svar så se gärna min film om hur jag jobbar med mina frågor och svar. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Plintar på fyllnadsmaterial
  Hej Sverker, Dimensionering av alla grunder sker utifrån de laster som en grund utsätts för, så även med plintar. Så konstruktionen av plintarna är således beroende av vilken last som huset kommer medföra på dessa plintar. Det framgår inte riktigt av
  Läs mer
 • Markskruv eller plint
  Hej Jenny Tack för frågan. Idag finns det alternativ till att använda plintar och som frågan ställs så vet vederbörande alltså om det. Markskruv kan man då använda istället för att gräva en plint, då man oftast måste gräva ganska ordentligt när man s
  Läs mer
 • Hus på styltor
  Vi ska bygga hus på styltor, vad behövs det göras med marken under innan vi bygger. Huset kommer ligga på en skogsmark bredvid en flod. Hej Monica, Jag antar att du menar att huset ska stå på plintar? En geotekniker kan bedöma hur mycket marken tål o
  Läs mer
 • Plintgrund, plast eller inte?
  Hej , Vi har en skog/bergstomt som är avplanad och enl alla är det väldigt bra förhållanden med bra dränering etc. Nu har det gjutits plintar och det ska läggas ut singel eller makadam eller motsvarande. Vi har hört att det ska läggas åldersbeständig
  Läs mer
 • Plintgrund i sluttning
  Hej, jag funderar på hur det går till när man ska gjuta plintgrund och man har en väldigt sluttande mark. Bestämmer man högsta höjden och sedan blir det långa plintar ifrån lägsta nivån upp till högsta nivån för att få en vågrät plintgrund? Eller mås
  Läs mer
 • Bygga grund direkt på berg med plint eller torpargrund?
  Hej! Jag undrar bara hur ni ställer er till att bygga grund direkt på berg, t.e.x plint eller torpargrund? Där mitt bygge är tänkt (Gränna) så är det på berg och dessutom lite sluttande (som sutteräng ungefär). Om man gör detta på ”rätt sätt
  Läs mer
 • Isolering vid gjuten plintgrund
  jag undrar om det är nödvändigt att isolera marken då man ska gjuta plintar till ett attefallshus. Marken är lite åt ler hållet. Om ja hur gör man då? Hej Micke En plintgrund ska ner till frostfritt djup och behöver då inte isoleras. Runt Östersund ä
  Läs mer
 • Fuktspärr under fundament för spismur
  Jag ska bygga en stuga på gjutna plintar med öppen spis och vedbastu. Spismuren ska stå på ett fundament som grävs ner 70 cm. I botten gjuts en armerad platta, sedan 4 varv med Lecablock och på toppen en gjuten armerad platta. Hur ska jag skydda fund
  Läs mer
 • Stödplatta för plint mot berg?
  Jag ska bygga en plintgrund för ett Attefallshus. Plintarna kommer att fästas i berg. Behöver jag ha en stödplatta under plintarna eller kan jag armera fast plintarna direkt i berget (och inte i stödplattan)? Berget lutar inte speciellt mycket.. mvh
  Läs mer
 • Dimension på plintrör
  Fråga från anonym från Nordmaling i Västerbotten Hejsan! Jag är på väg att fixa grunden till en sommarstuga ca 5*8m på plintar. Tänkte ha tre rader med 7+5+7 plintar på berg. Fungerar det med 2st 12mm nedborrade armeringsjärn per plint? Räcker diamet
  Läs mer
 • Borra ner armeringsjärn och gjuta plintarna rakt på berget
  Hej, Jag har en fråga om plintgrund. Jag ska bygga en mindre stuga 5x6m. Det är berg under hela som sluttar så jag har tänkt plintgrund. Kan jag borra ner armeringsjärn och gjuta plintarna rakt på berget eller måste man ha en fot och varför i sådana
  Läs mer
 • Grund till Attefallshus
  Hej, Ska sätta upp ett Attefallshus (Jabo Flex 25). På fabrikantens plintskiss är det 4 rader med 6 plintar i varje rad. För att slippa ta upp 24 hål är jag inne på att sätta 12 plintar (6 längs vardera långsida, och sedan 12 grundstenar i de två mit
  Läs mer