En grund kan se olika ut och för olika förutsättningar passar olika grunder.
Ibland lämpar sig en plintgrund. I vissa fall kallar man detta för att ha en pålad grund, men det är egentligen missvisande eftersom en pålad grund är oftast en platta på mark med stöttande pålar på grund av dåligt bärande mark.
Plintgrunden lämpar sig extra väl för grunder på berg. Många gillar att plintgrunden inte behöver betong i stora mängder (bara själva plinten).
Sättningar är också något som förekommer för plintgrunden så slarva inte med markarbetet.

Annons – klicka på bild för mer info.

Använd internlänkarna nedan för att navigera i artikeln

Vad är en plintgrund?

När lämpar sig plintgrunden
En plintgrund är en grund som består av plintar. Man köper antingen färdiga plintar eller så gjuter man dessa på plats.

Plintgrunden bär upp huset i dess bärande bjälklag så det är därför viktigt att man dimensionerar antalet plintar med rätt antal och med rätt avstånd mellan dem för att alla laster ska bäras upp på ett korrekt sätt.

Konsekvenser av plintgrunden

För plintgrunder så måste isoleringen per definition läggas i bjälklaget. Detta leder till att plintgrunder får en högre bygghöjd över marken (och därmed en högre grund än framförallt platta på mark). Dessutom behöver du ha bra med utrymme under huset så marken inte är för nära bjälklagen/trossbotten (20 cm rekommenderas för bra ventilation).

Om du isolerar bjälklaget dåligt blir dina golv garanterat kallare än om du inte isolerar väl. En betongplatta har 30 cm isolering normalt. Därmed bygger plintgrunden luft (20 cm ) + isolerande bjälklag (30 cm) + eventuella golv reglar minst 50 cm ovan mark medans en betongplatta normalt har cirka 10 cm sockel.

En konsekvens av detta är att trappor som leder en in i huset ofta blir en konsekvens. Dessa är nödvändiga att placera någonstans för att jämna ut dessa höjdskillnader. Många med plintgrunder bygger därför en altan kloss intill för att trolla bort plintgrunden av dels estetiska skäl eller för att få ett bättre flöde in och ut ur huset. Då kan man lägga en trappa upp mot altanen för att slippa ha en för stor trappa upp in i huset. Eller två mindre trappor, en för altanen och en för huset.

Markundersökning

Eftersom en plintgrund är så känslig för sättningar (se här) så utför alltid en markundersökning om du är osäker på din mark. Hus på plintar är också svårare att utföra en grundförstärkning pga mindre anläggningsyta.

När lämpar sig plintgrunden

Plintgrunden lämpar sig extra väl när underlaget är berg och din tomt lutar eller är ojämn. Det gör att du får ett enklare markarbete än att du ska spränga. Har du inte berg blir markarbetet så stort att det nästan är lika bra att gräva undan för en betongplatta. Där kan en krypgrund eller eller hybridgrund vara ett bra alternativ eftersom det innebär mindre markarbete än betongplatta och du behöver heller inga mängder betong. Anledningen till det är också en rekommendation att huset står på en högre punkt än omgivande tomten så att man inte får stående vatten under huset. För att åtgärda det krävs extra schaktning. Allt detta sammantaget gör att min rekommendation kring plintgrunden är som störst när man ska bygga på lutande berg.

Skälen och omständigheterna till att gjuta en plintgrund kan således vara många. Ett par av dessa är

 • man behöver inte hus anpassat för åretrunt boende eftersom huset mest används på annan tid än vintern. Därmed är isoleringskraven inte så stora vilket gör att plintgrunden kvalar in.
 • grundläggning på ojämn mark såsom för fritidshus i sluttande terräng eller på berg. En plintgrund är en effektiv lösning om man vill bygga på marker som är svåra att bygga på annars. Platta på mark kan bli mycket kostsamt om man behöver spränga berg. Sprängning i berg är en kostnad i sig men skapar också mycket spill som kan kosta mycket att transportera bort..
 • svårigheter att komma till med betongbil (även en isolerad krypgrund kan vara aktuell i dessa fall)

Priser för plintgrunder

Här samlar vi information om priser för husgrunder.
Generellt kan man säga att plintgrunden är överlägset prismässigt på berg pga sprängningen. För andra grundtyper är det lite hugget som stucket och nackdelarna överväger att man går över till andra grundformer. Speciellt grundformen isolerad krypgrundsbalk eller hybridgrunden är tilltalande då markarbetet är ungefär lika stort. Detta då plintarna faktiskt kräver ganska mycket markarbete och de är rätt så många om man inte vill riskera sättningar. Du måste för alla plintarna.

Likheter med pålning

pålad grund
Det är ironiskt att många bygger en plintgrund för att spara pengar. Detta då tekniken påminner mycket om pålning, som är den klart dyraste grundläggningsmetoden.

Många som gjort en markundersökning får med vemod läsa i rapporten att deras mark inte klarar lasterna från ett hus. Då kommer man behöva påla.
Och en pålning kan kosta hundratusentals extra kronor för en normal villagrund. Mot bakgrund av det är det lite ironiskt att många anlägger plintgrunden, som är en liknande grundläggningsmetod, för att spara pengar.
Det finns stora likheter med dessa grundläggningsmetoder, men också såklart stora skillnader.

Likheten mellan plintgrunden och en betongplatta på pålar är

 • Plintgrunden stöttar upp ett bärande bjälklag av trä. Pålarna bär upp ett bärande bjälklag av betong. Till skillnad mot pålning är då att en plint som inte står på bra mark kan sätta sig, det gäller inte för en påle som står på berg.

Plintgrundens konstruktion – laster

Laster generellt men punktlaster framförallt hanteras enklast genom att ha fler plintar i de områden som har högre last. För att veta vart lasterna är höga kan man behöva en lastplan.
En lastplan tas normalt fram med hjälp av en konstruktör som hjälper till och dimensionerar plintarnas position utifrån lastplanen.
Det är viktigt att man har rätt mängd plintar och att marken har rätt beskaffenhet. Annars sätter riskerar man att huset får en sättning.

 • Plint för punktlast på 2,4 kN
  Hej Micke! Den här frågan fick du i maj 2017 av en annan person. Nu står jag inför samma sak. Jag behöver plint för punktlast. Två stolpar som en snörik vinter behöver bära 2,4 kN. Hur gör jag bäst plintarna. Hej Lennart, Jag har nyligen fått tillsko
  Läs mer

Plintgrundens höjd

Du ska ha minst 200 mm utrymme under plintgrunden för att förhindra fuktproblem med trossbotten och bjälklagen.

Använd en konstruktör för ditt hus och eller plintgrunden

Jag har kontakt med konstruktörer som tar fram konstruktion på hus och konstruktion av bärande bjälklag samt placering av plintar mm mm.

Kom i kontakt med konstruktör här.

Relaterade frågor

 • Plintgrund på ojämnt berg
  Hej Micke! Vi tänkte bygga en Attefallare/Bolundare på berghäll som är kullig och där två av hörnen är ungefär lika höga, det tredje hörnet en halvmeter lägre och det fjärde hörnet är mer än en meter lägre. Kan man plinta fast höjdskillnaderna är så
  Läs mer
 • Fråga plintgrund ritning
  Hejsan, Har ni möjlighet att ta fram en konstruktionsritning på plintgrund till en mindre hall med pulpettak typ weckman/impetu, c/c 4,4 meter, 10×20 meter ca. laster tillhandahålls av leverantören. pris/leveranstid? https://www.impetu.se/index.
  Läs mer
 • Konstruktionsritning för plintgrund
  Hej Micke jag behöver hjälp med en konstruktionsritning för en plintgrund för en attefallsutbyggnad i sollentuna , gör jobbet själv Hej Cenneth , Jag sätter dig i kontakt med en konstruktör för ditt hus med plintgrund. mvh Micke PS: Här är villkoren
  Läs mer
 • Påla utbyggnad av hus envåning
  Hej, Tänkte göra en utbyggnad av kök. På kortsida hus finns en källar ingång, där har jag pålat upp en altan 28 m3 ,totalt 12 st pålar (ca 18cm gjutet) 1 meter djup. Frisående från hus, Håller det att bygga ut kök på altan eller måste jag påla mer, M
  Läs mer

Plintgrund för fritidshus

Jag märker på frågorna jag får att plintgrunden dominerar för de hus där man inte riktigt ska bo året runt. Då huset inte ses som ett året runt boende prioriterar man ner sånt som isolering och utseende.
Dvs är det ett hus som ska värmas upp är det helt enkelt oftast kallare med en plintgrund. Det är svårt att få in de 300 mm isolering i bjälklaget, som dessutom inte får marken som hjälp vid uppvärmning.

Plintgrund för tillbyggnader och uterum

När man har ett hus med plintgrund som ska byggas till så byggs oftast även tillbyggnaden på plintar.
Det är viktigt när man ska bygga till att få grunden så den står helt fritt. Dvs det befintliga huset och tillbyggnaden ska stå vart för sig.
Det är enklare med en plintgrund än för ex en betongplatta eftersom plintar per definition inte byggs ihop. Men tänk på att alla infästningar osv görs så att tillbyggnaden så lite som möjligt ”hänger” på det befintliga huset. Alla laster från tillbyggnaden ska därför tas upp av de nya plintarna.

Frågor och svar om plintgrund för tillbyggnader.

 • Hybridgrund bredvid befintlig plintgrund?
  Hej Tack för en informativ sida! 🙂 Jag har ett fritidshus på plintgrund. Huset är byggt 1950 och lämnar lite övrigt att önska rörande isolering i framförallt golvet (är iskallt vintertid). Är nu i planerartagen för en liten tillbyggnad och vill gärna
  Läs mer
 • Bygga till på befintligt plinthus
  Vi har en sommarstuga som står på plint som är 4*11 meter, vi funderar nu på om det kan vara värt att bygga till på det för att kunna bo där permanent eller om det blir smidigare att bygga ett helt nytt? Har tänkt en tillbyggnad på ca 90 kvm i 1½ pla
  Läs mer
 • Bygga till med plintar på fritidshuset.
  Hej Micke Ska bygga till ca: 20 kvm. Tänker ställa bjälklaget på färdiggjutna plintar tänker jag rätt? Mvh peter Hej Peter , Det kan du absolut göra. Vilket underlag har du för din plintgrund. Läs mer om detta och dina alternativ (t.ex. fördelarna me
  Läs mer
 • Utbyggnad med plintgrund
  Hej. Jag köpte ett gammalt hus för 2,5 år sedan. Jag har snart rivit och bytt allt från takåsar till golvåsar. Och innerväggar, reglar och isolering, fönster och dörrar. Det är bara timmerstommen som är orörd. Sen blir det ny ytterpanel. Men först sk
  Läs mer

Gjuta plintar för altan

Principen för att gjuta plintar för en altan är exakt samma som för att gjuta plintgrunder.
Skillnaden är att altaner inte har samma punktlaster som ett hus kan ha. Fler och fler väljer dock att ha exempelvis en pool eller en badtunna på altandäcket och därmed uppstår en punktlast som man behöver dimensionera plintarna för. En kubikmeter vatten i en pool väger ett ton så det är definitivt laster man inte kan bortse ifrån. Så tänk igenom altanens funktion så att du dimensionerar plintarna och deras placering rätt. Kostnaden och funktionen av plintarna beror av att man tänker igenom hur altanen används. Ju fler plintar desto mer jobb och desto mer material behövs givetvis.

Läs mer om altaner här.

Relaterade frågor

 • Plintdjup altan
  Hej! För en plintgrund till altan. Räcker det med 70cm färdiga plintar eller riskerar man sättningar påsmetat djup även i Skåne? Tanken var att gräva ca 80cm, jämna av 10-20cm grus och sätta färdiga 70cm plintar. Hej Max, En altan har inte samma last
  Läs mer
 • Gjuta plint för altan
  Jag vill gjuta plintar för att jag vill bygga en altan . Men kan du vara snäll o ringa mvh aiman Hej Aiman , Här har du en artikel som beskriver hur du kan bygga en altan på plintar. Och jag ringer dig. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och
  Läs mer

Markarbetet för en plintgrund – större än man tror

Markarbetet för en plintgrund kan tyckas enklare än för krypgrunder och platta på mark. Huset står ju på plintarna och kommer inte i kontakt med marken vilket är en stor fördel. Men markarbetet måste ske ner till frostfritt djup eftersom du inte har ett hus ovanpå marken som värmer marken. Det gör att du behöver gräva betydligt djupare än för en betongplatta i normalfallet. Har man då stora hus behövs många plintar vilket gör att markarbetet blir större än man kan tro. Lägg till eventuell isolering så blir markarbetet större (samt dräneringen).

Markarbetet går ut på att gräva ner till frostfritt djup, sedan fylla upp med makadam eller annat dränerande material.
Man använder dränerande material eftersom detta släpper igenom dagvatten och därigenom minskar risken för tjäle. För dränering gäller samma principer som platta på mark – se här.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden kring grundläggningsdjup.

 • Plintgrund till hus 6×4
  Hej Micke, Skall göra en plintgrund till ett litet hus 6x4m med färdiga 70cm Betongplintar 3rader med 4:a plintar i varje rad (12st) tänkt gräva hål 80x80cm och 70cm djupt , markduk sedan 10/15cm 8-16 makadam på detta lägger jag en 40×40 betongp
  Läs mer
 • Hur djupa plintar behöver jag
  Hej Micke, Hur djupt behöver plintarna gå? Jag ska bygga en attefallare på landet och ska gräva – hur djupt behöver vi gräva? Hej , Du behöver gå ner till tjälfritt djup, vilket varierar över landet. Här är en länk till artikel som ger dig det
  Läs mer
 • Behövs all jord tas bort plintgrund
  Hej! Jag håller på och schaktar för en plintgrund där ett 25m2 uterum ska stå. Har schaktat ca 35 cm och det är lerjord säkert 10-15 cm till. Behöver jag ta bort all lerjord? Plintarna kommer grävas ned 700mm så de kommer inte stå i letjorden. Kan dr
  Läs mer
 • Djup på plintar vid gjuta plintgrund
  Hej, jag ska bygga hus på plintgrund. Räcker det att borra sig med till frostfritt (1,6m) och sedan gjuta i rör (20cm i diam.) eller måsta man gjuta en sula i botten först och sedan plintrör? //Tobias Hej Tobias, Det låter vettigt. Sula i botten elle
  Läs mer

Behöver plintgrunden dräneras?

Det är viktigt att man försöker hindra fukt att bli stående i en öppen plintgrund. Man vill inte ha en stående vatten under huset. Det är dessutom så att i en plintgrund så tenderar vatten att ta den enkla vägen, vilket är till plintgroparna (dvs ansamlas i makadamen under grunden).
Så det är viktigt att anlägga en dränering runt huset som gör att marken under huset blir torrt.

För en plintgrund är det viktigt att undvika stående vatten och fuktig mark under huset. Därför bör du vidta åtgärder för att dagvattnet tar sig in under huset.
Här är några förslag på vad som är bra att tänka på.

 • dränera de plintgropar som kan få ansamling av vatten
 • utför markarbetet på så sätt så att plintgrunden anläggs på mark som ligger högre än den övriga tomten. Det betyder att tomten och huset ska schaktas så att det skapas ett fall bort från huset.
 • markytan under huset kan behöva särskild dränering om förutsättningarna är dåliga – många husägare hoppar över dräneringen för plintgrunden
 • säkra en god ventilation under grunden
 • säkra så dagvatten leds bort på ett bra sätt från tak och stuprännor. dagvattensystemet ska dimensioneras så att detta problem motverkas och i detta ingår också att se till att vattnet från huset och taken framförallt förs bort från huset på ett effektivt sätt.
 • säkra lutningen bort från huset

Gör du detta säkrar man också en mindre tjälfarlig grund.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett dräneringsperspektiv.

 • Dränerande grus under plinten ?
  Vid nedgrävning av plintar så läser man ofta på nätet att man ska gräva djupare än plinten för att sedan kunna grunda med ett lager dränerande grus innan plinten sänks ner i hålet. Varför? Jag tänker att det kan vara en nackdel. Där jag bor så kommer
  Läs mer
 • Dränera plintgrund?
  Hej! Jag är i färd med gräva för plintgrund. Kommer gräva till frostfritt (1700) och gjuta socklar (500×500) som plintarna gjuts fast på. Marken är stenig morän. Grundvatten, ca. 5cm totalt, framträdde vid nedläggning av avloppsbrunn på 2m djup.
  Läs mer
 • Behöver man dränera en plintgrund
  Hej Micke, Jag ska bygga ett Attefallshus på plintgrund. Marken under huset är avschaktad och det finns risk för att det blir vatten stående under huset då det ligger lite lägre än intilliggande marknivå. Min fråga: Behöver jag dränera grunden på någ
  Läs mer
 • Makadam under plintgrund?
  Hej Micke! Ska bygga på en bergig tomt där det finns platåer, skrevor osv. Behöver man lägga makadam för dränering på de ställen dör vatten riskeras samlas? Med vänlig hälsning, Martin Hej Martin , Makadamen under en plintgrund adderar inget värde (a
  Läs mer

Dränera plintgroparna

De plintgropar du tror kan få en ansamling av vatten bör du dränera under det dränerande vattnet så du får bort detta vatten om det blir en ansamling av vatten där.

Det är lite tycke o smak kring detta med hur man ska göra med plintgrundens plinthål. Vissa menar att man ska trycka till jord/mer packad mark (tjälfarligt i mina öron) och andra hävdar packat dränerande material. Anledningen till att det dränerande materialet kan bli problem menar man är att det kan samlas vatten i dessa plintgropar.

Som detta antyder är det inte så lätt som man tror med plintgrunden och det pekar på nackdelen (och fördelen) med plintgrunden. Man har ju helt öppet under huset. Enkelt att bygga men det blir kallt och hålen ligger exponerade för väder och vind.

Jag tycker följande
1) Fyll med dränerande material, packa så gott man kan i plinthålen.
2) Dränera de plintgropar du tror ligger i riskzonen för att få bort vattenansamling
3) Gräv alltid ner till tjälfritt djup.

Isolera bjälklaget

Det är absolut möjligt att isolera bjälklaget men många slarvar med det och då får man kallare hus. Det finns också allt starkare byggnormer i Sverige som gör att dåligt isolerade bjälklag snart inte kommer godkännas vid nybyggnation. Du kan isolera bjälklaget med exempelvis cellplast eller mineralull.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett isoleringsperspektiv.

 • Tilläggsisolering under hus vid plintgrund
  Hej! Vi är ett antal nybyggda hus, på plintgrundar, som fick problem första vintern (februari -18) med att våra vattenledningar som går i trossbotten frös, redan vid 8-10 minus. Vi har dock en mycket oseriös entreprenör som inte tänker åtgärda felet
  Läs mer
 • Isolera vid plint grund underifrån?
  Hej Har ett hus från 40 talet som står på höga plintar. Huset är ca 80cm från marken. Min fråga är om det går att isolera på ett bra sätt underifrån, samt vilket material som är att rekommendera? Tacksam för din hjälp Med vänlig hälsning, Joakim Hej
  Läs mer
 • Hur isolerar man en plintgrund?
  För en platta på mark kan man lägga isolering under plattan men hur gör man för plintgrund då? Hej , För plintgrunder så måste isoleringen per definition läggas i bjälklaget. Detta leder till att plintgrunder får en högre bygghöjd över marken (och dä
  Läs mer
 • Isolera trossbotten i gammal sommarstuga
  Huset är gammalt och 20 kvm stort. Har fått ny cellulosaisolering i väggarna och ny panel. Huset kommer inte att användas/värmas upp okt-april. Golvisolering saknas under brädgolvet. Huset står på plintar. Golvets/bjälkarnas avstånd till mark är mell
  Läs mer
 • Isolerering för minskat grävdjup plintgrund.
  Hej Micke, Jag ska bygga till en sommarstuga som har plintgrund, det är tänkt att så småningom kunna bli ett permanentboende. Marken består av sand under en jordskorpa på ca 30 cm. Tomten ligger vid en sjö så jag behöver hissa upp huset ca 80 cm ovan
  Läs mer

Isolera marken under plinten eller inte?

En plintgrund ska ner till frostfritt djup och behöver då inte isoleras.

Beroende på vart i Sverige du bygger så är det det frostfria djupet olika. Du hittar tjälfria djupet här. Du ska alltså ta bort material ner till frostfritt djup så att plinten får plats och så det får plats med dränerande material runt plinten (ca en dm runt t ex). Hålet fyller man med makadam och sätter sedan plinten på makadamen på lämplig höjd. Isolerar du runt plinten kommer inte tjälen ner lika djupt och du kan då reducera djupet på hålet.
Finns inga exakta siffror på hur mycket du vinner på att göra detta.

Med fördel lägger du även ner något under plinten i gropen som fördelar lasterna bättre, t.ex. en bredare stenskiva eller liknande.

Här finner du frågor och svar om plintgrunden utifrån ett isoleringsperspektiv.

 • Isolering under plintar ovan jord
  Hej, Jag har tänkt bygga ett attefallshus på plintar. Men jag tänkte inte gräva ner dem. Alltså så vill jag gräva bort jord och sedan lägga på grus och det under hela stugan. Sedan tänkte jag stampa så det blir hårt. Tänkte antingen gjuta eller köpa
  Läs mer

Stödplattor ökar anläggningsytan

stödplattor plintgrund
Genom att lägga ner stödplattor längst ner i plintgropen så ökas anläggningsytan mot marken. Det gör att risken för sättningar i huset minskar. Lasterna fördelas på en större yta och därmed behöver marken inte samma bärighet allt annat lika.

Du kan gjuta stödplattan själv eller köpa färdiga betongprodukter och det är lite tycke och smak. Har du en grundbyggare som är van att gjuta husgrunder så gjuter de stödplattorna och plintarna själva i ett nafs. Annars finns det bra produkter som är färdiggjutna och passar utmärkt som stödplattor för plintarna. Det viktiga är att stödplattan är väl förankrad i marken. Därför är makadam ett bra material för bärlagret eftersom det är sprängsten. Sprängsten har vassa ojämna kanter och det gör att materialet låser sig självt när det packas. Så ju mer du packar materialet desto stabilare blir det.

Gjuta plint eller köpa färdig

Du har såklart två val. Antingen gjuter du i ett papprör eller så köper du färdiga plintar.

Plintrör är min favorit. Då behöver du inte få allt i våg utan kan gjuta på själv och det är inte så kinkigt med höjdmåtten. Sedan för att få allt i våg så är det bara att mäta av med laser och sedan bara kapa utifrån lasern.
Det är mycket svårare att få de färdiga plintarna i våg.

De färdiga betongplintarna är också rätt tunga. Ibland är det faktiskt enklare gjuta själv när det kommer till tyngden. Dvs det är enklare att frakta cementsäckar, gjutrör och stödplattor (som också kan gjutas på plats).

Papprör att gjuta i

gjuta plintar
På stödplattorna förankras rören du ska gjuta i. Leta efter en lösning som gör att rören står stadigt på plattan. På bilden längst upp i denna artikel har husets plintar gjutits i vanliga bruna dräneringsrör. Dessa passar utmärkt att gjuta plintar i men kan ge en plastig känsla om plintarna är synliga. Ett alternativ kan då vara rör gjorda av material som bryts ner med tiden och därmed gör att endast betongplintarna står kvar. Det är enkelt att ta bort pappret från pappersrören när betongen stelnat. Ta bort papprören efter någon månad.

När du ska gjuta plintarna är det viktigt att höjden på plintarna blir exakt. Annars riskerar huset att vila på bara ett par plintar vilket gör att huset får onaturliga påfrestningar in i huskroppen via bjälklaget. För att försäkra sig mot detta så bör man följa dessa råd:

 • montera rören först. Se till att rören är för långa vid monteringen, dvs att du har god marginal så att rören inte blir för korta. De behöver således kapas.
 • sedan mäter du med laser och markerar på rören vart de ska kapas.
 • kapa rören vid markeringen
 • fyll rören med betong (armerad).
 • finjustera med förankringsjärn (se nedan)

Vilken dimension du ska välja på papprören kan du läsa om här.

papprör gjutrör
Köp papprör hos Byggmax, klicka här

Finjustera med förankringsjärnen

Ner i betongen fäster man sedan ett förankringsjärn som bjälklaget ska vila på. Här gäller det att få järnen exakt i våg och det finns således en chans att rätta till fel gjorda tidigare genom att finlira upp och ner med järnen så att bjälklaget som håller upp huset (eller altanen). Förankringsjärnen kan se olika ut beroende på vad plintarna ska bära upp. Ska man bära upp limträbalkar som man vet har en viss dimension kan man ha förankringsjärn specifikt anpassade för dem.

Det är också en fördel att gjuta plintarna i rör jämfört med att använda färdiga plintar för då kan plintarna gjutas utan höjdjustering och sedan sågas jämna, gärna med laserverktyg för att mäta exakta höjden. Då blir det lättare att få förankringsjärnen i våg också.

Här finns frågor och svar om att få plintgrunden i våg.

 • Plintar med justeringsmöjlighet
  Hej, vi letar efter justerbara betongplintar med bred bas och hittade en bild från din sida som ser ut att vara vad vi söker. Det ser i alla fall ut som att höjden är justerbar och det vore väldigt intressant för oss då vi bygger en stuga på potentie
  Läs mer

Armera plintarna

armering plintar
Lasterna på plintarna kan vara ganska höga och det är därför viktigt att man armerar plintarna. Armeringsjärnen ökar plintens hållfasthet och stabiliserar konstruktionen. När man ska gjuta armeringsjärnen så är det viktigt att hålla armeringen i rätt position under tiden man gjuter. Därför bör man naja ihop armeringen med najtråd. Betongen är ganska tung och kan förflytta sig under gjutningen vilket försämrar konstruktionen. När plinten är klar kan armeringen sticka upp ur plinten och då kan man av estetiska skäl välja att fräsa bort den överblivna armeringen.

Här har vi samlat frågor från besökare som är relevanta för plintgrundens armering.

 • Borra för armeringsjärn i berg
  Hej Magnus, Om vi börjar med första frågan som är hur gjort i berget ska du fixera dina betongplintar så skulle jag säga att 15cm är lagom. Så 15cm ner i berget förankrar du och borrar hålen om du nu väljer att borra hål. När det kommer till att behö
  Läs mer
 • U järn i plint
  Hej Kenneth, Järnen används framför allt för att säkerställa att alla bjälklag i betongplintarna hamnar i våg. I övrigt har det ingen betydelse. Du kan således fästa högt (nära betongplinten) eller en bit upp. U-infästningarna är dessutom varmgalvade
  Läs mer

Gjuta plintar på berg – förankra med rostfri armering

För att bygga hus på sluttande berg så är plintgrunder mitt förstaval. Annars menar jag att markarbetet är större än man tror och nästan jämförbart med andra grundtyper.
Viktigt att tänkat på när du gjuter plintar på berg är att du behöver förankra armeringen i berget. Denna armering behöver vara rostfri.

Här har du frågor och svar om plintgrunder och att bygga dessa på berg.

 • Önskar hänvisning till byggföretag (stolpgrund)
  Hej, när du svarade på en fråga från Peter från Askersund den 7/3 2023 hänvisade du honom till en byggare som kan konstruera plintgrund (stålbalkar på berg). Vet du någon som kan göra sådana arbeten i Stockholmsområdet (Värmdö)? Tack på förhand! Hej
  Läs mer
 • Stålpålar på berg
  Hej Micke, Ska bygga hus på ett bergknalle där huset ska vila på ett bärande bjälklag med stålpålar under mot berget. Behöver en ritning på det samt en som kan göra jobbet? Med vänliga hälsningar, Peter Hej Peter, Det var en jättefin modell du fått.
  Läs mer
 • Gjuta plintgrund på berg
  Hej Micke, Ska bygga ett hus på 60kvm BYA på ett berg (något sluttande). Högsta plinten blir på 198cm och lägsta på 50cm. Sidorna på huset är 9,2 och 6,4m och jag tänker mig tre rader med 6plintar i varje, 184cm cc. Hur ska jag dimensionera plintarna
  Läs mer
 • Öppen grund för hus på berg?
  Hej Micke, tack för en innehållsrik webb med mycket intressant att läsa! Jag har tankar om lämplig husgrund för vårt kommande bygge, och vore tacksam för dina råd. Vi har en tomt med stora höjdskillnader där vi planerar att bygga ett mindre hus om ca
  Läs mer

Plintgrunder som sätter sig

Sättningar i plintgrunder är mycket vanligt. Det beror i nästan alla fall på slarv med markarbetet.
Som jag skrivit här kring markarbetet för plintar så måste man ta bort tjälfarlig jord och man måste ner till tjälfritt djup eller till berg för att säkra grundern mot tjäle.
En plintgrund på berg sätter sig inte. Eftersom plintgrundens hus inte värmer marken får du heller inte någon indirekt hjälp med tjäldjupet. Det gör att väldigt många underskattar markarbetet med en plintgrund.

Här kan du se utifrån din geografiska position i landet hur djupt tjälen går ner i marken.

Det är också svårare att få tag i en plint som satt sig med de tekniker som finns för sk grundförstärkning då anläggningsytan är låg.

Så slarva inte med markarbetet eller mängd plintar.

Frågor och svar om plintgrunder och sättningar.

 • sättning golv plintar fuskbygge
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! Jag och min syster har ärvt våra föräldrars sommarhus. Ursprungshuset brändes tyvärr ned av en pyroman 199
  Läs mer
 • Samtliga plintar under huset lutar
  Hej! Jag har en sommarstuga byggd i början av 1970-talet och har problem med att nästan samtliga plintar under huset lutar ganska kraftigt. Det gör att det lutar inomhus. Förre ägaren hävdar att detta har varit under lång tid men jag är ändå orolig f
  Läs mer
 • Hur lyfta hus som är jättesnett?
  Vi har tagit över en sportstuga där vi skulle behöva åtgärda grunden på huset. Det har sjunkit ned och plintarna som det står på har blivit sneda/ramlat. Det som behövs nu är att stötta upp hela huset och se över sättningarna. Även murstocken har sat
  Läs mer
 • Plintar under inbyggd veranda har satt sig.
  Hej, Huset stod klart 2004 och verandan (25 m2) blev inbyggd 2010 som en förlängning av husets gavel, med ny takstol över verandans kant och fönster runt om. För några år sedan syntes att ena hörnet börjat hänga och vi gjorde en förstärkning av den p
  Läs mer
 • Plintarna skjuter
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej! Vi har en enplans sommarstuga från 1969 som är 69 kvm stor + altaner. Stugan står på plintar, på huvudsakl
  Läs mer
 • Hus på sand – vilken grund rekommenderar du?
  hej! Jag ska göra en nybyggnation, en bastustuga med loft om 40m2. Den ska kunna användas året om. Marken är nästan bara sand. Det är svårt att komma till med betongbil. Huset bredvid har satt sig, då plintarna troligen inte har fötter/för liten yta/
  Läs mer
 • Sättning i uterum på plintar
  Är lite frågande angående ett fritidshus jag är intresserad av. Ett inglasat uterum (25 kvm) i anslutning till stora huset är byggt på höga plintar av leca. Under huset är urgrävt ca. 70-80 cm (stor grop) o.6 st lecapelare är utplacerade, inte runtom
  Läs mer
 • Lutande husgrund i del av hus med plintar
  Vi har problem med lutande golv och sprickor i vissa väggar i en gäststuga som är en tillbyggnad (byggd omkring 20-talet) på ett bostadshus (f.d. ladugård ombyggd till bostadshus ca 50-tal). Bostadshuset står på krypgrund. Halva delen av gäststugan (
  Läs mer
 • Lutande fritidshus på betongplintar
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej. Ett fritidshus på va. 55 kvm. Tillbyggnad ca. 20 kvm som står på betongplintar. Denna del av huset är sned
  Läs mer

Frågor och svar om plintgrunden

Vi får löpande frågor in till oss om platta på mark. Här är de frågor som är relevanta för plintgrunder.

 • Grund för bastu i skog/mossa
  Hej Micke, vad käckt att kunna fråga dig. Jag och min sambo skall bygga en liten skogsbastu, om 2,5 x 3,5 m. Underlaget där bastun skall stå är mossa. Vi har rivit bort första lagret med ris, buskar och mossa. Men det är ändå jordigt och mjukt under.
  Läs mer
 • Ansluta befintligt plintgrundshus till VA
  Vill köpa ett fritidshus med plintgrund som ska kopplas på det kommunala VA-nätet. Anslutningspunkten är 10 meter från huset. Hur dyrt/svårt blir det att få till det i det här huset från -80-talet på plintgrund? Vet inte om jag vågar på mig att köpa
  Läs mer
 • Sneda plintar
  Hej! Har precis köpt ett hus från 1914, ska ha som fritidshus. Torpargrund men veranda och trapphus på plintar. Huset står på berg. Själva torpargrunden verkar vara ok, men enstaka plint under veranda och trapphus är sned, och det finns en lätt lutni
  Läs mer
 • Vilken grund till 34kvm stuga?
  Vi ska flytta en lösvirkesstuga i trä. Stugan är dock ganska stor (7,5m*4,5m och 5,5m hög) och står för närvarande lös på en betongplatta dit den ställdes på nån gång på 70-talet. Det finns inget vatten och avlopp indraget. Det finns ingen dokumentat
  Läs mer
 • Isolera avlopp o vatten för plintgrund
  Hej Micke Jag vill isolera avlopp o vatten för vårt hus i Norrbotten. Huset står på en plintgrund och används som fritidshus under påsk o sommar Tack på förhand. Hej johan Tack för swish Det finns produkter med värmekabel som jag gillar för både vatt
  Läs mer
 • Fästa fast plintar på berg
  Hej! Vi ska bygga ett 50 m2 komplementshus och ska gjuta 16 plintar på berg. Jag undrar hur man låser fast plinten i berget? Hej Annica, Jag hade borrat ner rostfri armering i berget och kringgjutit sula runt. I sulan (eller om armeringen i berget fo
  Läs mer
 • Rasskydd under mark av leca?
  Hej, Tack för en fantastisk sida! Den har hjälpt mig oerhört mycket vid mitt fritidshusbygge! Jag har nu en fråga, Mitt hus står på nedgrävda betongsulor med plintar på, marken runt om är högre och rasar in en del. Jag skulle vilja bygga upp en mur m
  Läs mer
 • Bygga plintgrund
  Hej! Jag skulle vilja få tips om någon som vill hjälpa mig att bygga en plintgrund och hårdgjord yta till ett växthus i Åkersberga. En byggsats till växthus kanske jag klarar att montera , men att gjuta plintar och bygga en mur på 60 cm höjd, till gr
  Läs mer
 • Bjälk
  Vad är skillnad på bottenbjälk och golvbjälklag Hej Michael, Ett bjälklag som ligger över grundbalkar eller plintar kan kallas för bottenbjälklag och består av rätt kraftiga balkar. Dessa bildar som en ram som huset står på och tar upp husets laster
  Läs mer
 • bygga plintgrund på sprängsten
  Hej Micke, Grymt att du har denna sida. Har läst på så gott jag kunnat men behöver lite hjälp i samband med bygget av ett fritidshus på 80kvm på en bergsknall, terrängen möjliggör inte grävmaskin. Under hela ytan har vi nog berg men över ytan ligger
  Läs mer
 • Finns tippsäkra stolpjärn för plintbyggen?
  Stolpskor är veka, stolpjärn hittar jag max 8mm gods. U-balk 80x50x5, 600 ner i plinten 600 upp borde inte vika sig. Finns enklare lösning för carport på plint? Hej Lars, Inte vad jag känner till om plintgrunder, dessvärre. Lycka till. Med vänlig häl
  Läs mer
 • Tjälisolera vid plintgrund, mindre grävdjup
  Hej Micke! Tack för en bra sida! Vi bygger fritidsboende – 6 x 12 meter, som vi tänkt ställa på plintgrund. Tjäldjupet i området där vi ska bygga är 2,10 meter, och det är inte aktuellt att gräva så djupt. Marken där huset skall stå är en gruså
  Läs mer
 • lufttemperatur vid gjutning av betong
  Hej, jag får hjäp att sätta en frigebod på tomten. Kan vädret, temperaturen avgöra starten till att lägga betongplintarna? Tacksam för svar Katarina 68 år Hej katarina, Jag hade undvikit gjuta fast plintarna när temperaturen är under nollan. Ett hus
  Läs mer
 • Gjuta plint på platta?
  Hej har en fundering, får man det bästa av två världar om man gjuter en platta och sedan gjuter plintar på den? Är intresserad av att bygga ett timmerhus på denna konstruktion, något du rekommenderar? hittar Väldigt lite om just ”Gjuta plint på
  Läs mer
 • Plintgrund avstånd mark
  Hur långt måste det minst vara mellan mark (sand) och golvet när huset står på plintar för att det inte skall bli fukt? Hej johanna, JAg rekommenderar 20 cm mellan marken och plintgrunden Trevlig helg! mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och
  Läs mer
 • Hus på berg
  Hej! Det gäller en sommarstuga med gjuten grund direkt på berg. Det har stått vatten under huset och trossbotten har ruttnat. Vi har nu spräckt ”rännor” runt huset för att leda bort vattnet. Invändigt är golv och golvreglar borta och berg
  Läs mer
 • Bergstomt bygga nytt hus hjälp
  Hej! Jag äger en mark där de är sluttning och ett gigantiskt berg. Jag undrar vad som är bästa grunden för denna tomt? Plintar? Helst skulle jag vilja ha platta för de känns säkrast men ja vet ej så mycket kring grunder. Med vänlig hälsning, Eric Hej
  Läs mer
 • Uterum på plint
  Hej! Vi ska bygga uterum på plintar. Tjäldjupet i området är 1,5-1,6m. Betongplintar är dock bara 70cm max. Ska vi då fylla 1m grus under plinten för att vara säkra för sättningar? Ser inga exempel på det men varje gång man frågar säger alla att plin
  Läs mer
 • Kostnad betongplatta vs plintgrund
  Hej Jag har en tomt med sluttande rent berg på ungefär 1 meters höjdskillnad (östra delen vs västra delen). Arkitekten har ritat ett långt hus på 12.5 meter ca 105 kvm byggyta, som ska sprängas ned för att fixa betongplatta. Jag vill helst inte sprän
  Läs mer
 • Gjuta igen plint grund
  Hej. Skall bygga till stugan och vill ha platta på mark. Nuvarande huskropp står på plintar. Funderar på att gjuta igen det befintliga i samband med tillbyggnaden. detta med att lägga isolerade kantelement utanför plintarna, isolera, armera, mm. Hitt
  Läs mer
 • Plintgrund
  Hej Micke, Tack för tipsen på markarbete. Får lite olika besked om hur man skall göra grundsättningen utifrån mina förutsättningar (45kvm gäststuga som ska stå högt, men ändå inte högst, på en kulle). Huset är konstruerat i två moduler för att stå på
  Läs mer
 • plint på berg
  Hej! behöver hjälp med kostnad för sätta plint på berg. huset 12,6x9m , 4 plintrader med 10 plintar på vardera rad, dvs totalt 40 plintar om jag räknat rätt. Skulle behöva hjälp att få en kostnad på detta gällande arbetet att få till dessa Hej Mathia
  Läs mer
 • Plintar i linje!
  Hej! Undrar om du skulle vilja hjälpa mig med ett svar mht plintar i linje. Hantverkare hemma bygger upp inglasad altan och jag konstaterar nu att det diffar ca 1,5 dm i linje på mellersta plintraden fr den ena änden till den andra på en 7 meters alt
  Läs mer
 • Grund till attefallshus
  hej ! jag har köpt ett bastuhus , baseco svartjärn 25 m2 . tanken var att jag skulle sätta den på plintgrund. men snickaren, som skulle hjälpa mig med badrum, säger att gjuten platta är mycket bättre.. lättare när det ska vara med v/a kanske ? men ti
  Läs mer
 • Bygga en öppen plintgrund
  Hej, köpt en sommarstuga (ca 35m2) som har en öppen plintgrund (marken runt om är åker och sjö. Huset har stått som den är idag ca 40-50år. Vi tänker nu göra en utbyggnad (extra 40m2). Vår tanke är att göra grunden till den nya utbyggnaden så enkel o
  Läs mer
 • Måste man gräva bort all jord för plintgrund
  Hej Mikael. Jag skall göra lite grävarbeten hemma och har några funderingar. Jag skall bygga ett attefallshus på 30 m2 med plintgrund samt en altan med spabad ca 1600 kg på. Enligt grävaren som jag hade hemma kan man inte bygga något på jord utan mås
  Läs mer
 • Plintgrund för 130kvm hus
  Tjena Micke! Tack för en grym sida med många givande svar för oss vilsna själar! Jag står i startgroparna för att bygga ett trähus och har lite frågor angående grunden som jag hoppas du vill svara på: 1. Huset är tänkt att vara 1 plans med en inredd
  Läs mer
 • Husgrund: Plintgrund på berg
  Hej! Jag har tidigare fått fantastisk hjälp av dig. Tack vare dig, kommer en grävmaskinist till tomten (istället för ett fuskbygge). Jag ska bygga ett förråd där marken, jag ska bebygga på inte är sluttande. Jag har läst här på sidan om grundläggning
  Läs mer
 • Konstruktionsritning för plintgrund
  Hej Micke jag behöver hjälp med en konstruktionsritning för en plintgrund för en attefallsutbyggnad i sollentuna , gör jobbet själv Hej Cenneth , Jag sätter dig i kontakt med en konstruktör för ditt hus med plintgrund. mvh Micke PS: Här är villkoren
  Läs mer
 • Hur många plintar?
  Tänkte köpa fritidshus 60 kvadratmeter, färdig byggsats. På ritningen står det att det går åt 60 plintar Behövs det så många? Hej Iris , En per kvm låter orimligt. Men du bör nog gå på tillverkarens rekommendationer. Vem köper du stugan av? Här är en
  Läs mer