Att gjuta en betongplatta är den klart vanligaste grundläggningsformen för isolerade konstruktioner. Det som gör betongplattan så populär är möjligheten till att isolera grunden ordentligt och att grunden fuktsäker. Du får dessutom en konstruktion som minskar riskerna för sättningar betydligt eftersom anläggningsytan mot marken är så stor. Betongplattan består i grova drag av kantelement, cellplastisolering, armering, golvvärme samt betong. Priset varierar mellan 1500 kr per kvm till mer än 4000 kr/kvm. Nackdelen med betongplattan, framförallt i en alltmer miljömedveten omvärld, är den miljöpåverkande betongen. För enklare konstruktioner kan därför hybridgrunden vara ett intressant alternativ, speciellt om du kan påverka din konstruktion så du får ett bärande bjälklag. Jag har tagit fram en kalkylator där du kan göra dels en översiktskalkyl (pris per kvm) samt fördjupa dig utifrån din specifika kalkyl utifrån dina förutsättningar. Precis som med allt annan kostar kvalitet lite mer, i allt från kantelement som inte buktar sig till att använda duktiga grundbyggare.

Ladda hem mina grundtips

Skicka tips till denna epost

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Källa till artikeln

Mycket av innehållet i denna artikel har hämtats från Tjällden AB. Vi tackar för informationen.

Betongplattan innehåller betong – alternativ utan betong finns

Det har kommit bra alternativ på senare tid som har en liknande konstruktion men där man slipper betongen. Här har du information om denna nya grunden, den kallas även för hybridgrunden.
Denna grundtyp är speciellt framtagna för hus som byggs med bärande bjälklag men för lösvirkeshus kan det vara aktuellt att tänka om och använda en hybridgrund istället.
Men då grunden är ny är det viktigt att veta att ex. kvalitetsansvariga knappt känner till den. Det leder ofta till strul längre fram i byggprocessen. Men grunden bygger på 40 år beprövad teknik så den fungerar. Men för den som vill ha en enkel resa genom bygglovet kan man vänta tills leverantören fått igenom sitt typgodkännande av grunden.

Betongplatta för olika byggnadstyper – fördjupande artiklar

Denna artikel gäller mer eller mindre för alla nedanstående projekt så kolla igenom denna först. Sedan kan klicka dig vidare till den artikel nedan som specifikt handlar om ditt projekt/byggnadstyp. Denna artikel är skriven utifrån en normal villaplatta.

Bryt ner grundläggningsprojektet i hanterbara delar och spara pengar

betongplatta på mark
Många upplever att grundprojekt är mycket komplexa och samtidigt väldigt viktiga. Detta gör att många känner en oro för grundprojekten. Vi har skrivit denna artikel för att hjälpa våra besökare att få upp sin beställarkompetens av husgrunder.
När man gjuter en betongplatta på mark inbegriper det ett antal steg. Om man sätter sig in i processen kring grundläggning så kan man bli bättre på att ställa krav på grundbyggaren och materialleverantören. I bästa fall kan man göra många av momenten själv, i sämsta fall blir man en bra beställare. Vi har försökt göra det enkelt för dig som ska gjuta betongplatta på mark att se vilka stegen är, vilka kompetenser som behövs i varje steg och om det behövs även vilka maskiner som kan vara bra att ha för varje steg.

Husgrunder läggs bäst av två personer eller fler. Vår erfarenhet är dock att är man fler än två så kan det bli dyrt då minst en person har lite att göra under stora delar av tiden. Men duktiga grundbyggare kan gott ha fler än två om de är specialiserade på gjutning osv. Så nedanstående siffror ska ses som riktmärken för två personer i kalendertid. För att ta reda på den mantid som behövs så får du räkna på det dubbla om man är två personer. Vi har skrivit artikeln för att du som privatperson ska kunna minska kostnaderna genom att du utgör denna andra person, alt tar in en kompis så att ni gör det tillsammans.

Gjuta betongplatta steg för steg – använd länkarna

Förberedelser för gjutning av betongplattan

Projektet

Betongplatta på mark konstruktion – 2 minuters film

När du ska grundlägga en platta på mark så kännetecknas detta projekt av att marken måste vara jämn och fin. Därför lämpar sig denna husgrundstyp där du har mark där du inte behöver spränga allt för mycket.

Förberedelser för gjutning av betongplattan

förberedelser
För att lyckas med din grundläggning så behöver du förbereda projektet väl. Det gäller egentligen alla stegen som presenteras nedan. Allt från markarbetet, materialinskaffandet (kantelement, armering mm) till betonggjutningen bör förberedas väl. Se till att du har rätt material rätt införskaffat vid rätt tidpunkt och att ingen byggare blir stående i väntan på materialet. Inget ont om byggare men vi har lång erfarenhet av byggare som gillar att åka och komplettera dina inköp med egeninskaffat material. Det är bekvämt för dem att komma bort ett tag och köpa material. Denna tid tar de ofta bra betalt för. Därför är det bra att se till att bry dig om logistiken kring byggmaterialet. Dessutom är det ofta du som privatperson som behöver vara hemma och passa olika typer av leveranser. Planeras dessa väl förenklas processen. Om du säkerställer att materialet kommer till byggplatsen vid rätt tidpunkt så kommer du också att spara pengar. Det är också så att om du som beställare visar intresse för pris och tidplan så kommer leverantören därmed att göra mer för att uppnå detta åt dig. Byggare som vet att ens kund är priskänslig kommer om företaget är seriöst alltid ställa sig själv frågan, kan vi göra något för att spara pengar i alla de moment de utför där kostnaderna är rörliga. Bara där kommer ni spara pengar.

Bygglov och myndighetskontakter

Det är lika bra att inse det redan från början. Du är i händerna på myndigheterna, dvs kommunen, när det kommer till att bygga hus. Myndigheterna styrs efter pbl, dvs plan och bygglagen.
Man måste samtidigt förstå myndigheterna. De utsätts för enormt tryck från boende, företag mm som vill bygga alla möjliga konstigheter och alla beslut som tas är offentliga. Bygglov är en hel eller till och med fler artiklar för sig som inte lämpar sig in denna artikel. Men utifrån ett grund perspektiv har vi skrivit en artikel om bygglov och grundritningar som kan vara bra för dig som ska gjuta en husgrund. Det finns sedan en kort tid tillbaka ett mycket viktigt datum som bestämmer när kommunen tidigast tillåter Er att påbörja byggandet. Börjar man tidigare än det så kan man få böta. Läs mer om bygglov här (skriven för tillbyggnader men gäller generellt också).

Vilka avtal reglerar en grundläggning

grundundersökning
ABS09 är en typ av avtalsform som reglerar småhusentreprenader.
Dessa avtal tecknas mellan byggherren och entreprenören och reglerar saker som
 • vilken fastighet som berörs
 • vad ingår i priset
 • vad kostar det om eventuella tillägg behöver göras (s.k ätor)
 • avgränsningar som inte ingår såsom grundundersökningar, utsättningar från tredje part mm mm
 • byggstart senast
 • färdigsställande datum
 • finns viten kopplat till eventuella försäkringar
 • försäkringar som gäller (byggfelsförsäkringar)
 • vem som är kontrollansvarig och vem ska besikta huset
 • hur sker betalningen

När det kommer till markarbeten är det viktigt att fundera på de delar som kan gå fel. Tänker du igenom dess ordentligt så kan du undvika de vanligaste källorna till konflikter.

Ladda hem ABS09 här.

Frågor och svar om avtal för bygget

Här har vi samlat de frågor vi fått historiskt inom avtal kring projektet för att gjuta en betongplatta.

 • Vad menas med ett ABS09 kontrakt
  Hej på dig Micke Jag ska handla upp en betongplatta på mark. Stötte då på termen ABS09 kontrakt Vad menas med den termen – vad är det för något. mvh Anders Hej Anders, ABS09 är en typ av avtalsform som reglerar småhusentreprenader. Dessa avtal
  Läs mer
 • Avtal platta för att specificera grundprojektet
  Hej Micke, Tack för utmärkt information om husgrunder! Bilden visar platsen för ett kommande fritidshus ca 79 kvm. Jag har prelimärt valt entreprenör och platta som grund för huset. Det som pågår just nu är arbete med att specificera grundprojektet i
  Läs mer

Grundundersökning – även kallad markundersökning eller geoteknisk undersökning

grundundersökning
Innan man kan bygga ett hus och tänka på husgrundens dimensionering så är det viktigt att veta att marken man bygger huset på klarar de laster som huset utsätter marken för. För att ta reda på detta så bör man göra en grundundersökning.

Riktlinjer kring vad marken tål är att det tillåtna marktrycket helst ska ligga över 50KN . Detta är vad exempelvis löst lagrad sand klarar ungefär.

Vid en grundundersökning tar man även fram information såsom grundvattenförhållanden, markförhållanden mm. Man undersöker också om marken kan ge ifrån sig radon och om marken du ska bygga på består av sten eller berg. Då kan man behöva spränga.
Om din mark inte har tillräcklig bärighet så kan man behöva påla husgrunden eller använda kompensationsgrundläggning. Dessutom är det viktigt att Ni får svar på om marken är tjälfarlig, vad marken består av (vilka jordarter) osv.
Grundvatten är också något att fokusera på. När du ska bygga ett hus och vill föra bort grundvatten så är det lämpligt att dels dränera väl. Då hanterar du bättre temporära grundvattenhöjningar bättre. Men har du konstant högt grundvatten så bör du också ha lösningar som gör att du pumpar bort vattnet. Det här är dock ingen bra lösning eftersom att grundvatten faktiskt är någonting som du aldrig kan bli av med. Men när exempelvis kommunen bygger broar och viadukter under järnvägar och vägar och har högt grundvatten så får man helt enkelt isolera det området som ska vara fritt från grundvatten och sätta pumpar på strategiska ställen som då pumpar bort grundvattnet. Du behöver också ha vattentät och vattentåligt betong, vilket är jätte komplext och nästan inte görbart för en privatperson eftersom det blir alldeles för dyrt.

Processen kring att få rätt på markundersökningen och i vilken ordning man gör dessa är

 • markundersökning för att avgöra hur mycket laster huset genererar
 • lastplan – vilka laster kommer huset generera och som marken måste klara av att ta upp
 • pålplan – om marken inte klarar av lasterna från huset så kan man behöva påla.
 • grundritning som visar hur man dimensionerar grunden så att grunden bär över pålarna. Detta skiljer sig från grundritningar för en grund som inte pålas.
 • pålning – pålningen utförs utifrån denna pålplan för att ta upp lasterna från huset.

Jag kan hjälpa dig genom denna process.

Grundundersökning i samband med tekniskt samråd/startmöte eller inför bygglovet
Ofta vill kommunen ha in information om bärigheten på marken inför startmötet (tidigare kallat tekniskt samråd).
Här är frågor och svar relaterat till markundersökning inför just ett startmöte.

 • Geoteknisk undersökning inför tekniskt samråd
  Hej, Vi ska ha tekniskt samråd med vår kommun och de vill ha in olika handlingar, bla. geoteknisk undersökning. Denna tomt ligger i ett tätbebyggt område med hus runt hela tomten. Tror du verkligen att en sådan undersökning behöver göras? Det borde j
  Läs mer
 • Offert för markteknisk undersökning
  Hej Jag behöver få ett utlåtande om markförhållanden där jag ska bygga en villa, grundplatta 95 kvm. Detta behöver jag inför startbesked. Hur snabbt kan ni ge mig ett utlåtande och hur mycket kostar det? Tack på förhand Hej Nermin , Markundersökninga
  Läs mer
 • Geotekniskt utlåtande
  Hej Vi behöver ett geotekniskt utlåtande för att få beviljat bygglov. Gör ni detta och i så fall vad kostar det och när kan ni gör det? Hej Jens , Jag sätter dig i kontakt med en geoteknisk firma i ditt närområde för att göra ett utlåtande om din mar
  Läs mer

Frågor och svar relaterat till grundundersökning

Här har vi samlat de frågor vi fått historiskt inom grundundersökningar.

 • Finns det risk för sättning
  Hej Micke. Kommunen har sålt mig en tomt som bestod av fyllnadsmassor. Vegetation (20cm), sprängsten i samband med sandig morän och jord (270cm) Botten 20-70cm torv. Jag använde inte min original entreprenör utan hade en egen som schaktade bort alla
  Läs mer
 • Kostnad geotekniker
  Undrar om du vet någon geotekniker som tar runt 20 tusen som du skriver . Får bara runt 130-140 som jag tycker är väldigt kraftigt Hej Martin, Enig. Kalkylen innehåller lite lågt pris då byggboomen i Sverige gjort denna kompetens till en bristvara. H
  Läs mer
 • Geoteknisk undersökning platta på 205 kvm
  Hej. Vi är en arkitektbyrå som bygger åt en kund ute i Botkyrka. Vi ska gjuta deras platta på 205 kvm två våningar men skulle behöva göra en Geo först. vad kan detta kosta kunden? Mvh, Sandra Hej Sandra, Sätter dig i kontakt med entreprenör i sthlm m
  Läs mer
 • Pris geoteknisk undersökning
  Hej! Vi är intresserade av att köpa en villatomt av kommunen. Den finns i ett detaljplanerat område. De kan inte säga hur det med all säkerhet ser ut i marken. Tror du det är nödvändigt med en geoteknisk undersökning? Och vad kostar detta isåfall? Mv
  Läs mer
 • Bygga enligt geoteknisk undersökning
  Hej Micke, Vågar jag bygga efter Geoteknisk undersökning och på det viset inte påla för plattan? pålning nämns aldrig här utan det är bara jag som blev lite skraj när jag hörde markarbetarna prata om flytande grund/platta. Jag försöker att bifoga den
  Läs mer

Frågor och svar relaterat till kompensationsgrundläggning

Här har vi samlat de frågor vi fått historiskt inom kompensationsgrundläggning.

 • Extra lager cellplast vid grundläggning
  Hej! Vi har fått bygglov och har lite funderingar kring grunden(platta på mark). Två av de tre grannarna precis bredvid har gjort en geoteknisk undersökning och blev tvugna att lägga 4lager extra cellplast sa de till oss. Tredje grannen kopierade det
  Läs mer

Konstruktion av betongplatta – grundritningar

grundritning
Efter att man vet vad marken tål är det dags att utforma grundens konstruktion. För att färdigställa konstruktionen av din betongplatta är det viktigt att ha konstruktionen klar för sig. Det finns många sätt att lösa grundens konstruktion och alla grundtillverkare har sina specialare för att grunden ska klara lasterna som ett hus genererar. För att kunna dimensionera betongplattan på ett bra sätt krävs att man har en lastnedräkning som sedan leder till grundens dimensionering. Lasterna som betongplattan behöver ta emot anges oftast i kN/kvm. Alla hus har behov av att ta reda på lastplanen. Dvs hur många KN/kvm eller KN/m last finns det på de olika delarna av huset. Mest brukar lasterna vara i ytterväggarna. Dessa laster tas omhand av framförallt kantbalken.

Hur en grundleverantör dimensionerar en grund specificeras sedan i en sk grundritning.

Lasterna kan delas upp i olika delar

 • Linjelaster längsmed kantbalken. Dessa anges som kN/m. En typisk linjelast för en normal villa är 20 kN/m. Observera att detta är ytterst individuellt per hus och kan bero på många parametrar såsom om huset är enplanshus, en och en halvplans hus eller vilken fasad man valt. En annan avgörande faktor för hur tunga lasterna blir är om man väljer betong eller träbjälklag för övervåningen.
 • Punktlaster inne i betongplattan. Dessa anges i kN/kvm. Punktlasterna uppstår normalt om man har öppna planlösningar med pelare eller liknande som ska vara bärande.
 • Linjelaster inne i betongplattan. Dessa anges i kN/m och kan även de för en enplansvilla med träbjälklag uppgå till 20 kN/m.

Viktigt att alla mått blir rätt
Det är superviktigt att dubbelkolla så att det grundmåtten som man anger i alla ritningar stämmer. Dessa skall t.ex. vara mindre än fasadmåtten. Annars blir det stora problem senare i processen. Exempelvis när det är träpanel man bygger med så hänger fasaden över en del och då brukar grundmåtten vara mindre än fasadmåtten. En normal träfasad bygger cirka 2cm. Så för grundritningen så behöver du dra av dessa mått.

Fler frågor och svar om konstruktion
Det finns en klar trend kring detta där jag får frågor från besökare som rör just detta. Mitt intryck är att det har ändrats byggregler som gör att kommuner och KA (konstruktionsansvariga) ligger på betydligt tidigare på de som ska bygga hus att de har lastberäkningar mm.

 • Konstruktionsritningar för grunden för tillbyggnad i två våningar
  Hej Micke, Vi gör en tillbyggnad i två nivåer, entré plus ett nytt rum och ett garage i en lägre nivå, 400 mm under entréns nivå. Vi är i behov utav en person som kan göra en konstruktionsritning så att plattorna blir tillräckligt starka och jag undr
  Läs mer
 • Konstruktionsritningar tillbyggnad
  Hej, det är dags för oss att göra konstruktionsritningar och vi letar därför efter någon som kan hjälpa oss med det. Det handlar om en tillbyggnad med platta på ca 42 m2 där undervåningen kommer ha ett kök och ovanvåningen två sovrum. Mvh T Hej , Ska
  Läs mer
 • Tjocklek av betongplatta ?Dimension armeringsjärn?
  Hej Micke Ska gjuta en platta som skall hålla för tyngre fordon. Hur tjock ska den vara, vilka armeringsjärn osv. Hej Stig , Tjockleken på betongplattan, armeringsnätens dimension, cellplastens kvalitet mm mm samverkar till en konstruktion som ska kl
  Läs mer
 • Konstruktionsritning för betongplatta
  Hej! Vi har blivit ombedda att ta fram en konstruktionsritning för vår kommande betongplatta av kommunen. Vi har varit i kontakt med en hustillverkare som inte kan bistå med det. Vi är därför lite låsta just nu då vi inte vet vad det är för någonting
  Läs mer

Fler frågor och svar om ritningar och platta på mark
Här finns frågor och svar om specifikt ritningar.

 • Punktlast vid kantelement
  Hej! Jag vill ha en förklaring hur en punktlast ser ut i grund med Kantelement och Cellplast, som jag gör är att jag sågar ur 10cm, 60×60 där den är utmärkt på ritning, så totalt blir tjockleken 20cm och sedan extra Armering. Men Kantelementet s
  Läs mer
 • Grundritning, VVS-ritning
  Hej, Vi ska bygga ett rektangulärt fritidshus på ca 100m2 yttermått. Vi är i behov av grundritning och VVS ritning till detta. Vi har bygglovsritningar och exakta mått på yttermått grundsulor samt en skalenlig planritning med innerväggar och planlösn
  Läs mer
 • Behöver hjälp med fråga om EKS 10 från KA
  Har fått följande från KA ”Samtliga arbetshandlingar är arkitektritningar inte konstruktionsritningar. För att säkerställa att byggnaden blir projekterad enligt gällande regler för dimensionering (EKS, Europeisk Konstruktions Standard) så bör d
  Läs mer
 • Vad kostar en konstruktionsritning för en platta på mark
  Hej Micke vad kostar en konstruktionsritning platta på mark 40cm kantelement ca 150m2 mvh lloyd Hej Lloyd, Om du ska ta fram lastplaner och liknande behöver du en konstruktör som räknar fram dessa laster. Om du däremot har dessa laster eller har ett
  Läs mer
 • Sektionsritning grund
  Tack för en bra hemsida. Vi kommer att börja förbereda vårt arbete för bygglovet för vårt nya hus. I det har vi förstått att det är bra om man kan bilägga så kallade sektionsritningar för grunden till bygglovet. Iallafall under tiden så att kontrolla
  Läs mer

Ta fram en tidplan

När du ska gjuta din betongplatta så är det avgörande att timingen i momenten är bra. Det är därför avgörande att spalta upp alla momenten, hur lång tid de tar, vem som är ansvarig och vad varje steg kostar.

Dessutom behöver du beakta följande.

 • Det är inte att rekommendera att gjuta betongplatta i minusgrader. Den största anledningen till det är att betong riskerar att frysa sönder när det är minusgrader. Men det är inte enda anledningen. Om tjäle tillåts gripa tag i marken innan man hunnit lägga ut grundisoleringen så kan man få sättningar när tjälen släpper.
 • Tidplanen blir bra underlag vid upphandlingen av både materialet och grundläggningstjänsten. Om du har gjort en bra tidplan så får du igen det genom hela byggprojektet.

Ta in offerter på byggmaterial

Hitta rätt materialleverantörer – hitta speciellt en som kan leverera de ritningar som behövs och en leverantör som kan erbjuda så många olika delar som möjligt, dvs kompletta grundpaket. I ett komplett grundpaket bör du se till att få cellplast, armering, kantelement och vattenburen golvvärme. Dessutom är det viktigt att grundleverantören kan erbjuda beräkningar utifrån så kallade lastplaner och dessutom ta konstruktionsansvar. Lastplaner kan du få från din husleverantör eller om du ska bygga ett egenritat hus så behöver du anlita en konstruktör. Innan du gör investeringen med att anlita en konstruktör så kan du kontakta din grundleverantör, de har erfarenhet av husgrunder och kan avgöra om du behöver göra komplexa beräkningar eller inte.

Ta in offerter på mark- och grundarbetet

Kontraktera rätt entreprenörer och bestäm dig för om du vill ha en leverantör som tar helhetsansvar eller om du vill spara pengar genom att göra mer själv. Se under respektive moment vad vi rekommenderar dig att ta hjälp med. Det finns också tjänster där man kan få hjälp med att ta in offerter från flera olika leverantörer samtidigt. Det är tycke och smak som får styra. Vi anser att det är skönt att jobba direkt mot entreprenörerna utan mellanhänder men det är upp till var och en.

Vi har lång erfarenhet av många grundbyggare så tveka inte att kontakta oss om du vill ha tips på grundbyggare.

Frågor och svar om priser på arbete och grundmaterial
Vi får in frågor om pris på grunder, både på material och grundarbetet. Här har vi sammanställt dessa frågor.

 • Kostnad grund 5 * 8 m
  Vi sitter och mer planerar högnivåkostnader för en tillbyggnad a 40kvm (8×5). Vad skulle du säga är kostnaden för grunden till en tillbyggnad med den storleken. Hej Jonas, Jag har gjort en kalkylator tillsammans med mina grundentreprenörer. Du f
  Läs mer
 • Kostnader för betongplatta
  Vi har anlitat en polsk entreprenör för ett attefallshus. bygget är inte klar än men han har lämnat oss för många fakturer för material och tider för bygget som stämmer ej med all världens logiska tänkanden. Storleken för plattan är 25×25 kvadra
  Läs mer
 • Pris på betongplatta
  Hej! Har läst lite av dina artiklar och sett dina klipp på nätet. Av nyfikenhet, dina beräkningsmodeller verkar ge väldigt höga priser, eller? En företagskollega gjöt en garage platta för tunga väggar med slamavskiljare etc för cirka 1000 kr/ per kva
  Läs mer
 • Relevant pris i kalkylatorn?
  Är pris kalkylatorn relevant i pris 2017? Jag har haft folk hemma där det är dubbelt pris jämnfört med vad som visas här. Mvh lasse Hej Lars , Tack för din feedback Om jag bara får lite info så ska jag försöka hjälpa dig. 1) Vilken kalkylator använde
  Läs mer
 • Kostnad för gjuten betongplatta?
  Hej. Jag undrar hur stor kostnaden skulle bli för en gjuten betongplatta på 140 kvm, Om kostnaden per kubikmeter är 2500 kr. Hej , Jag antar att du menar kostnaden för betong eftersom du nämner kubikmeter priset. Men … … här är en kalkyla
  Läs mer

Frågor och svar om priser utifrån vissa kvadratmeter
Här har jag samlat frågor och svar som bygger på en viss storlek på huset eller byggprojektet.

 • Pris på material till grund 110 m2
  Hej Jag undrar om du vet ungefärligt pris på material till en grund till ett fritidshus på 110 kvm mvh Anders Hej Anders, Här finns en kalkylator för pris på grundarbetet inklusive material, där svaret delar upp priset dels i arbete och material. Du
  Läs mer
 • Vad kostar gjuta platta 160kvm
  Vad kostar det att gjuta en betongplatta för ett 160kvm hus? Hej Fuat, Prova denna kalkylator. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Kostnad gjuta platta 80m2
  Jag ska bygga ett hus här i Småland och har bestämt mig för att jag ska använda grundtekniken platta på mark. Vi har letat efter olika leverantörer av både grunden och arbetet. Jag har fått en väldigt spretande bild av vad som ingår och förstår inte
  Läs mer
 • Platta 165 kvm kostnad
  Hej på dig, Jag ska gjuta en betongplatta på mark och det är för mitt 165 kvm hus. Jag skulle av dig vilja få en ungefärlig uppskattning på vad det skulle kunna kosta. Dels schablonpriset, men även om du har faktiska offerter som du kan utgå ifrån. H
  Läs mer

Undvik vanligaste källorna till konflikter

Som vi beskrivit ovan är det viktigt att man genomför grundundersökningar på ett bra sätt för att veta vilka markförhållanden som råder innan man väl börjar gräva. Även om man genomfört markundersökningen korrekt så är det inte så lätt att veta exakt vilka förhållanden som väntar innan man faktisk satt grävskopan i marken. Utifrån vår erfarenhet så är den vanligaste källan till konflikter mellan gräventreprenören och beställaren just missförstånd kring detta.
Markentreprenören anser att de varit tydliga med att deras pris enbart gäller normala markförhållanden, dvs mängden matjord är normal, normala grundvattennivåer mm. Eftersom det är av yttersta vikt att husgrunder enbart får grundläggas på mark där MAN TAGIT BORT ALL MATJORD så är det mycket svårt för markentreprenören att möta förväntningarna i detta steg. Med svåra markförhållanden så behöver grundentreprenören gräva djupare men också återfylla med mer dränerande material än beräknat. Och eftersom båda dessa steg driver stora kostnader så skapar de lätt konflikt. Se därför till att ha tydliga direktiv vad som gäller för detta i avtalet med grundentreprenören. Kom också ihåg att det kan kosta ganska mycket pengar att frakta bort schaktmassor (matjord).

Fundera igenom tomtens och grundens risker och känsliga punkter

Ett hus blir aldrig bättre än sin svagaste punkt.

Här är två vanliga problem vi får frågor om.

 • Gjuta betongplatta nära bergvärme
 • Risker med grundläggning på berg
Gjuta betongplatta nära bergvärme
När man ska gjuta sin betonglatta så är det inte alltid att man har möjlighet att gjuta betongplattan
exakt där man villha sin grund utan att det får komplikationer. Ofta har man restriktioner på tomten som sätter sina begränsningar.
Ett vanligt scenario är att man borrat för bergvärme och vill gjuta väldigt nära i anslutning till denna. Då ska man iaktta en viss försiktighet eftersom att tryck mot bergvärmerör kan påverka bergvärmerören. Man bör därför vid nyproduktion se till att vara ungefär 4 meter från hålet, men det här är lite överdrivet men man ska i varje fall iaktta en viss försiktighet. Om du inte isolerar dina bergvärmerör så ska man inte vara för nära på grund av de probmen tjälen kan ställa till med. Det är också viktigt att man i framtiden kan komma åt sina bergvärmerör. I värsta fall så kan man också dra om bergvärmerör. Det kostar ett antal tusenlappar, men det är bara i ytskiktet som du behöver göra detta men det är fullt möjligt att göra det.

Att borra helt nya bergvärmerör med 200 meter rör etc kostar cirka 60 000 kr.

Risker med grundläggning på berg
Har du exempelvis en bergig tomt kan det vara bra och väl investerad tid att fundera igenom hur berget påverkar hur du anlägger grunden. Det är inte minst sprängning som alltid kan innebära risker för närliggande fastigheter och liknande. Men även konstruktionsmässiga aspekter.
Läs mer om grundläggningsrisker för berg här.

Lägg upp strategi för dränering, vatten och avlopp

Det är stor skillnad mellan dränering, dagvatten och avlopp. Anledningen att man klumpar ihop dem är att framförallt dagvatten och avlopp brukar ha en kommunal lösning. För fritidshus finns ofta inte dessa alternativ varvid det ofta uppstår ett problem med hur framförallt avloppslösningen ska se ut.

Undersök bästa avlopps och dräneringsstrategin. Hur ska regnvatten, infiltrationsvatten, grundvatten och det kapillärt stigande vattnet tas om hand. Vad tillåter kommunen? Kan konstruktionen och totalkostnaden minskas genom att exempelvis använda en eller flera stenkistor. Allt detta behandlas här på husgrunder.com. Läs vidare om avlopp och dränering nedan.

Vilken höjd vill du ha på betongplattan – synlig grundsockel

höjd grundsockel
Detta är en fråga alla bör ställa sig när de ska gjuta sin grund. Hur hög ska din grundsockel vara? Och ibland måste man spela med sockelhöjden för att jämna ut tomtens höjdskillnader.
Så tomtens utformning spelar in. Dessutom kan man spela med höjden.

Men jag rekommenderar att man har minst 10 cm hög grundsockel så fasaden kommer upp en bit från marken. Det spelar naturligtvis in vilken typ av fasad man har också. En normal grundsockel är cirka 20 cm över marken.

Om man dessutom ska utföra en grundläggning av en tillbyggnad spelar det befintliga husets grundsockel in. Dvs för att tillbyggnadens grundsockel ska hamna i nivå med det befintliga husets sockel så behöver grundens sockel vara av en viss höjd. Om tillbyggnaden ska byggas intill ett hus med hög sockel (källare) så kan man använda speciella block för att gjuta betongplatta för tillbyggnaden.

Så att planera in önskad sockelhöjd är en viktig förberedelse inför grundläggningen.

Frågor och svar om sockelhöjd för din betongplatta
Här har vi samlat frågor och svar om sockelhöjden.
 • För och nackdelar av högre sockel än 10 cm
  Hej Micke, Ska gjuta en betongplatta för mitt nya hus. Läste att du skrev att den vanligaste sockelhöjden är 10 cm. Finns det för/nackdelar av att ha högre sockel än 10cm? Kan det påverka stabiliteten? Hej , Det beror lite på vilken fasad man har. Ha
  Läs mer
 • Kantelement höjd >600mm
  Vi ska bygga en fristående paviljong till vilken trDäck/terass skall ansluta. Svag lutning på marken. Detta innebär att plattan på mark skall vara mellan 400 & 600mm ovan mark. Var hittar man kantelement tillräckligt höga? (minst 800mm) Hej Östen
  Läs mer
 • Sockelhöjd jämfört med markhöjd
  Hej Micke Jag undrar hur man ska tänka när det kommer till sockelhöjden. Speciellt då i relation till markhöjden. Hej, Sockelhöjd är knepigt. Allt beror på. Det är en kombination av olika saker. Tycke och smak. Dvs vill du ha en grundsockel eller int
  Läs mer
 • Höjd synlig sockel för betongplatta
  Hej! Jag ska lägga marksten intill husgrund(platta). Vad är minsta höjd som bör vara synlig för att inte panelen ska ta stryk? Liggande träpanel. Vill ha så lite synligt som går, men inte så att panelen tar stryk. Finns det lag som styr detta? Markst
  Läs mer
 • Platta på sluttande tomt
  Hej Skall bygga ett fjällhus på sluttande tomt 1:6 med underlagrad siltig morän och delvis berg. Plattan 10×10 m. Metoden jag tror är bra är att gjuta en sula på frilagd moränen som jag murar leca på och fyller/packar med makadam för att skapa e
  Läs mer

Strategi för uppvärmning

Tänk igenom hur din uppvärmning ska gå till. Troligen ska du ha vattenburen golvvärme om du ska gjuta platta. Men hur ska denna betongplatta värmas upp. Se information här om olika värmesystem.

Förbered byggplatsen

Förbered för maskinerna
Hur ska maskinerna komma åt tomten och samtidigt åstadkomma minimal skada. Fundera på om markskydd kan vara något om du vill skydda din tomt någonstans där exempelvis schakt och grävmaskinerna behöver köra fram och åter.

Förbered för schaktmassor
Schaktmassor kan kosta pengar att göra sig av med. En klassiker är att kolla om det finns något större bygge på gång nära dig. Kontakta byggarna på de byggen där och se om de eventuellt behöver schaktmassor. Då kan du slippa betala för att bli av med schaktmassorna och ibland det omvända. Det vill säga du kanske behöver fylla ut delar av tomten.

Förbered el och vatten
För de maskiner som ska gjuta plattan kan det behövas trefas el och speciella ampere krav. Det är alltid bra att ha tillgång till vatten för ett projekt där man kan behöva gjuta mindre mängder betong som komplement till att man gjuter betong med en betongbil. Du kan behöva göra rent verktyg osv. Dessutom behöver du förbereda markarbetet för kulvertar och liknande som ska skydda el och eventuellt fjärrvärmeledningar.

Förbered byggplatsen för betongbilen
Kolla med företaget som levererar din betong hur lång deras betongränna på lastbilen eller betongbilen är.

Projektet för gjutning av betongplattan

Utsättning av husgrund

utsättning av husgrund
Det är viktigt att sätta ut husgrunden på ett korrekt sätt. Det inbegriper lite olika saker under hela grundläggningsprocessen. Innan markarbetet påbörjas är det viktigt att man har klart för sig vart husgrunden ska stå exakt, både i höjdled och dess position på tomten. Här vill ofta kommunen också bli inblandad så att de får godkänna husets placering på tomten. Tänk igenom att schaktmassor och liknande kan fördelas från en del av tomten till en annan om du vill. Bara du ser till att få godkänt från kommunen för detta.

Längs med byggets förfarande är det viktigt att hela tiden ha koll på husgrundens exakta placering. Det gäller inte bara i förhållande till placering på tomten utan även i höjdled.

Efter byggets slutförande kommer kommunen att göra en slutkontroll av placeringen varför det är avgörande att inte tappa denna viktiga placering under byggets gång.

Frågor och svar om utsättning
Här har vi samlat frågor och svar om utsättning inför betongplatta på mark.

 • Mäta ut höjd för grunden
  Hej! Vi kommer inom kort att börja bygga vårt nya hus. Tomten är bra och ligger där den ska (dvs vi behöver inte jämna ut nödvändigtvis), men jag undrar hur vi ska kunna mäta ut höjden för husgrunden? Jag antar att det är viktigt att man hamnar på rä
  Läs mer
 • Höjdskillnad mot marken när man ska gjuta i Norrköping
  Hej och tack för en bra och informativ hemsida! Vi ska gjuta en husgrund men förstår inte riktigt hur man ska tänka med höjdskillnad på husgrunden. Hur högt ovanför marken börjar huset? Hur ska man tänka. Hoppas du förstår vad jag menar. Tack Göte, J
  Läs mer

Markarbete, schaktning och ev. sprängning

markarbete
När man diskuterar markarbete i samband med platta på mark grunder så innefattar att schakta bort all matjord ner till grundläggningsdjupet. Man schaktar i detta steg även så att man kan lägga utvändiga VA- och dräneringsledningar. Således beror det på vart i Sverige du bor för hur mycket du bör schakta ur för betongplatta.

Om man behöver spränga så är det bara att beklaga. Detta moment fördyrar din grundläggning betydligt. Har du mindre sten så kan du ta bort sten och berg utan att spränga?

Tidsåtgång:
Ett par dagar upp till en vecka (exklusive sprängning). Räkna på 5 dagar om du är osäker.
Behov av maskiner:

 • Grävmaskin
 • Utrustning för sprängning
Svårighet:
Vi rekommenderar att du tar in hjälp för denna del av arbetet.
Kostnad grävare:
Timkostnaden för en professionell grävare inklusive grävmaskin (normal, inte bjässe) kostar c:a 650 kr + moms.
Kostnaden beror mycket på hur mycket övrigt du gör på tomten. Många väljer exempelvis att ändra lutningar och utjämna gropar i tomten, ta bort stenar mm. Men planerar du arbetet väl och är beredd att göra mycket av projektledningen själv kan du få ner priset. Men eftersom grävaren är ganska dyr sett till andra moment i grundläggningen så se till att tajma detta arbete väl med resten av projektet. Se också till att besvara frågorna nedan så du inte ramlar på dyra förseningar då grävaren ställer dessa frågor och du måste vänta med grävningen pga undersökningar av olika slag.

En mindre grävning kan uppskattas mycket grovt till c:a 20 timmar (c:a 2,5 dagar för en enklare grund) och upp till en hel vecka för ett lite mer krävande markarbete. Det skulle ge en kostnad på 13 000 kr upp till över 30 000 kr. Min erfarenhet är att här går fastpriskalkylen på betydligt betydligt mer. Räkna själv på en fastprisoffert och se vad timkostnaden blir. Grävare kan vara mycket dyra i sin prissättning då privatpersoner inte inte är vana att handla upp denna tjänst. Så ta dessa siffror ovan som riktmärken och inte fakta. Dessutom är det bra att ha ytterligare en person närvarande under grundläggningen. Denna resurs kostar också om den personen inte är du själv.

Dessa estimat gäller också bara om du leder arbetet själv. Annars behövs det ju projektledning kring detta, projektering och planering.

Att spränga kostar cirka 700 kr per kubikmeter ex moms och då ingår maskinkostnaderna men inte eventuella besiktningar och etableringskostnader. Att frakta bort sprängmaterialet är inte heller inkluderat.

Viktiga frågor vid grävningen:

 • Denna del av grundläggningen är ett av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan byggaren och beställaren. Den stora anledningen till att konflikterna uppstår är att man missbedömt markens beskaffenhet. När grävaren väl börjat schakta undan matjorden så kan det komma fram många överraskningar. Dessa kan vara djupare matjord än beräknat, berg som sticker upp ur marken på vissa ställen, grundvatten som går upp över grundläggningsdjupet. Alla dessa delar gör ditt grundläggningsprojekt dyrare. Se till att ha tydliga direktiv till byggaren så kan du undvika missförstånd och ovälkomna överraskningar. Fråga också byggaren vilka vanliga problem de har erfarenhet av. Hur gör vi när dessa uppkommer?
 • Kan grävmaskinen komma fram till byggplatsen. Tänk igenom hur grävmaskinen ska köra fram till platsen för grundläggningen. Räkna med att tomten blir uppkörd där grävmaskinen kör fram. Tänk därför igenom hur schaktningen ska gå till för minsta möjliga åverkan.
 • Kontakta kommunen och ta reda på så att inga rördragningar går över tomten, speciellt där du ska bygga. Dessa VA rör och andra rör ska finnas utsatta på ritningar som kommunen ska kunna delge dig.
 • Vilket grundläggningsdjup ska användas. Hur tjälfarlig är din mark i din region? Ju längre norrut desto större grundläggningsdjup för att undvika tjälskador.
 • Sockelns önskade höjd över marken. När man ska gräva sin platta på mark så ska man gräva ut och tänka sig att sockeln som ska vara synlig, styr lite av hur djupt man ska gräva. Så har du 400mm hög kantelement så sticker då exempelvis 10cm ofta upp ur marken och detta gör att man har 300 ner i marken och under kantbalken så ska man då ha 200mm dränerande material, dvs 600 och varav 10 sticker upp. Man ska alltså ha 500mm nere i marken ska man gräva för en normal platta på mark. Det här är då inte taget i hänsyn till om man har extra matjord som behöver fraktas bort eller att man behöver gräva djupare för att komma ner på tjälfritt djup.
 • Säkerställ att det inte går värmerör i närheten av betongplattan. Detta medför annars en ökad risk för skador genom exempelvis betongsprickor.
 • Kontrollera så att inga träd finns i närheten och vars rötter lätt kan ställa till det för en husgrund. När du väl schaktat och schaktbotten är exponerad så säkerställ att den inte har inslag av trädrötter och annat material som kan förstöra.

Frågor relaterat till grävningen och schaktdjup
Här samlar jag frågor kring schaktdjup och grävning.

 • Gräva bort all matjord ner till leran
  Hej Det står att man ska gräva bort all matjord ner till leran under och sedan kan man börja lägga grunden. Jag trodde att man alltid var tvungen att påla om man stötte på lera? Vet vissa som byggt ridhus som fått påla 30-40 meter… Finns det någon gr
  Läs mer
 • Hur långt ut från grunden behöver man schakta
  Om man ska ha en grund/platta på vissa mått (x*y), hur mycket extra runt om bör man schakta bort för att kunna lägga dränering m.m? mvh Anna-lisa Hej Anna-Lisa, Rekommenderar att du schaktar ut cirka 60 cm utanför grundyttermåtten. mvh Micke PS: Här
  Läs mer
 • Platta på mark schaktdjup
  hej Micke Vilket schaktdjup beräknar man att få på en normal betongplatta? Har hört olika siffror från olika så undrar om du har facit? Hej Göran, Återkommer med svar så fort jag kan. Till att börja med så måste all matjord bort. Normalt sett så går
  Läs mer
 • Djup och bredd på grävning för husgrund
  Hej! Jag går på bygglinjen i Stockholm och har börjat med ett gymnasiearbete. Jag ska bygga en 100kvm enplansvilla från grunden. jag har en frågor om ni orkar svara på dom: Hur mycket behöver man gräva om det är perfekta markförhållanden? och huset ä
  Läs mer
 • Djup när man gjuter betongplattan
  Hej! Jag ska bygga ett hus och behöver veta en del saker. Hur ska jag tänka när jag ska bygga min betongplatta så att den hamnar på rätt nivå? Jag blir förvirrad då det är olika höjd på betongplattan. Men betongplattan sticker ju upp marken och det g
  Läs mer

Frågor relaterat till markarbete och värmesystem
Här samlar jag frågor kring markarbete och bergvärme, jordvärme mm.

 • Kan vi bygga ovanpå jordvärmeslingor
  Kan vi bygga ovanpå värmeslingor till jordvärme som tillhör ett annat hus (vårt eget) Dessa värmeslingor ligger på 1,2 m djup. Hur djupt måste vi gräva? Måste vi göra en geoteknisk undersökning? Hej Arne , Jag vet inte vad reglerna säger. Så se detta
  Läs mer
 • Bergvärmerör i gjuten platta
  Hur drar man rör från energibrunn till bergvärmepump i platta man gjuter, vilken dimension ska rören ha? Hej Kerstin, Svaret består av två delar kan man säga. 1) Framdragning av ledningar till golvvärmefördelaren För att dra fram ledningarna till gol
  Läs mer

Mer generella frågor relaterat till markarbetet
Genom att se vilka frågor andra har om markarbetet kan du undvika vanliga fel och få input på hur du kan förbereda ditt projekt för bästa utfall.

 • Kostnad för påfyllnad, fyllnadsmassor och grävmaskin
  Hej. Jag och min fru håller på och bygger hus utanför Västerås och nu har vi kommit till schaktarbetet. Det är en lite komplicerad historia, men för att göra en lång historia kort så ser ungefär ut såhär; Vi ska bygga ett hus med 133 kvm platta. Vi h
  Läs mer
 • Vad menas med uppackning vid markarbete för betongplatta
  Min entreprenör rekommenderar mig att lägga i extra material för att det ska blir rätt ”uppackning” av grunden. Vad menas? Hej , Termerna kring detta går isär lite men som jag uppfattat det så är uppackning när du har en mark under grunde
  Läs mer
 • Lutningsgräns mellan suterräng och 1-planshus
  Hur mycket bör en tomt luta för att kräva ett suterrängshus? Om marken lutar ca 3 meter på en sträcka av 25 meter går det att bygga utan suterräng? Tomten är 1500 kvm och sluttar ca 7 meter från gata och uppåt på tomten som mäter ca 31×50 meter.
  Läs mer
 • Gjutning direkt på orörd mark?
  Vet att Ni till en början kommer svara nej, men önskar att Ni tar frågan på allvar. Jag har varit i byggbranchen i över 25 år men alltid fått samma svar, utan vidare förklaring… Kan man hoppa över schaktning om man vill gjuta en oisolerad grund
  Läs mer
 • Markarbete och grund till fastighet
  Vi är ett företag i Stockholm som räknar på att bygga en egen fastighet i Stockholm. Vad måste vi tänka på vad gäller markarbeten och grund? Vi vill bygga en byggnad på ca 40×70 meter fördelat på källarplan, markplan, övervåning och takterrass.
  Läs mer

Frågor relaterat till sprängning
Genom att se vilka frågor andra har om sprängning kan du undvika vanliga som är relaterat till sprängning.

 • Råd om spränga nära grannar
  Vi behöver spränga bort ca 130 m3 berg för att bygga ett nytt souteräng-plan/källare invid vårt befintliga sekelskifteshus (vi gör alltså en tillbyggnad). Vi bor i detaljplanerat område, med grannars hus ca 15-20 m bort från vårt hus och runtomkring.
  Läs mer

Frågor relaterat till L-stöd och terassering
Frågor som andra har ställt till oss om terassering.

 • Kombination av platta och krypgrund
  Hej! Jag ska bygga hus på en fastighet med sluttande berg och där det inte finns någon bilväg hela vägen fram. Jag behöver ta bort en del berg och det är en historia i sig när man inte kommer dit men maskiner och har svårt att frakta bort massorna. M
  Läs mer
 • Platta på mark ovanpå berg
  Har ett jämnt sluttande berg (flatberg som löper under hela tomten sluttar ca 3m på 50m) som vi ska bygga en platta på. Vi ska vara ca 1,5-2m ovanför själva berget. Frågan är hur vi bygger oss upp till denna höjd, har idag ca 1m med material under sj
  Läs mer
 • Förankra L-stöd för undergrunden
  Hur förankrar man L-stöd som gör att undergrunden och marken terrasseras och inte kan glida utmed sluttningen ? Vi funderar på att bygga ett souteränghus? Med vänlig hälsning Bengt Hej Bengt, L-stödet förankras med hjälp av tyngden som ligger på den
  Läs mer

Eventuell användning av markduk, fiberduk och geotextilier

markduk fiberduk geotextilier
Användningen av markduk, även kallad fiberduk och geotextil är inget som man alltid behöver. Det som gör detta steg speciellt är att du sällan vet innan grundläggningen om du behöver markduken eller inte. Det som gör att man ofta behöver använda geotextilier är att man inte vill blanda ihop det dränerande materialet med exempelvis lera som är ett vanligt material när man grävt bort matjorden.

Läs mer här om användningen av markduk.

Frågor relaterat till markduk och geotextilier
Här finner du frågor som kommit till mig om markduk.
 • Dränering och markarbete – vilken markduk?
  Hej, En fråga som jag gissar du har svar på. Vad är skillnaden mellan N1 och N2-duk. Ska göra en vanlig dränering och undrar om vilken jag ska använda? Har du några synpunkter på detta? Hej, Skillnaden är tjockleken, N1 Använder man ofta med till lät
  Läs mer
 • Markduk eller inte?
  I den allmänna artikeln som du skrivit om betongplatta på mark uppfattade jag det som att en markduk mellan leran och dränerande lager varken gör till eller från, men när jag läste den specifika artikeln om dränerande lager uppfattade jag det som att
  Läs mer
 • Förklaring för lager för makadam och markduk
  Detta är en delfråga till denna fråga. Kan du ge en förklaring på de olika lagren för makadam och markduk. Hej Marianne, Markarbetet handlar väldigt mycket om att ersätta tjälfarlig mark med makadam eller liknande. Makadam och markduk används tillsam
  Läs mer
 • Alternativ till markduk
  Hej Micke! Jeg hålder på at bygge mit pensionær hus hernede. Vil lave afløb med siverør men det går ikke at finde markduk,fiberduk, så mit spørgsmål er: findes der noget andet som jeg kan bruge. Eller skal jeg grave ud og lave en stor faskine? Marken
  Läs mer
 • fiberduk direkt på jord?
  Tänkte bygga mig ett eget garage. Aldrig gett mig på något liknande men det ska nog gå bra. När man grävt ut och skall börja lägga singel/makadam. Ska man lägga ett lager innan fiberduken eller kan man lägga fiberduken direkt mot jorden? Tycker jag h
  Läs mer

Dränerande material – makadam eller dräneringsgrus

markarbete

Efter grävningen och schaktningen läggs det dränerande material ovanpå schaktbotten. Detta ger grunden en stabil plattform att stå på. Detta brukar normalt utgöras av en bädd av dräneringsgrus eller makadam. För att få just den stabila plattform som krävs komprimeras bädden ordentligt. Det dränerande materialet är viktigt för att huset inte ska drabbas av olika problem såsom tjällyftning och fuktproblem. Tjällyftning kan man få man om man inte är noga med att materialet släpper igenom vatten.

Från den lägsta punkten, den så kallade schaktbotten läggs det dränerande material upp till den nivå som grunden ska ligga på.

I de fall man använder markduk så skall markduken placeras här, dvs ovanpå schaktbotten för att undvika att det dränerande materialet trycks ner i den underliggande marken. Men markduk gör mer nytta när finare material ligger ovanpå material med grövre tjocklek. Detta är inte fallet med schaktbotten så effekten är begränsad.

Viktiga frågor vid dränerande material:

 • Hur mycket dränerande material behövs. Detta är en orsak till gräl mellan grundentreprenör och beställare då denna mängd inte alltid är given innan man börjar gräva. Detta beror bland annat på att all matjord måste bort. Då kan mer dränerande material behövas om man vid grävningen uppdagar att matjorden går djupare än man trott. Det är därför viktigt att du vid avtalets ingång vet om hur mycket dränerande material som ingår.
 • Se till så att makadamen inte tillåts blanda sig med lera eller annan jord. Detta sker annats genom att leran sakta men säkert tränger in i makadamen. Använd således filterduk för att separera makadamen från leran.
 • Fördelen med makadam är att materialet packar sig bättre än dräneringsgrus eftersom materialet är vasst och vid paddning av materialet låser sig självt. Detta gör makadam synnerligen lämpligt som dränerande material.
 • Fördelen med dräneringsgrus är att grundbyggare lättare kan jämna av detta material. Dräneringsgrus låser sig inte i sig själv på samma sätt som makadam vilket gör att materialet blir enklare att hantera för byggaren

Läs mer om dränerande material

Packa dränerande materialet med en markvibrator

Det är viktigt att packa det dränerande materialet ordentligt. Då minimerar man risken med att undergrunden sätter sig.
För en oerfaren markanläggare kan det vara svårt att avgöra hur länge man ska packa och komprimera det dränerande materialet.
Tre till fyra vändor brukar vara lagom att gå över bädden med markvibratorn. När markvibratorn börjar hoppa så vet du att markbädden är tillräckligt packad.
Frågor relaterat till dränerande material
Här är de frågor jag har fått kring dränerande material.
 • Material till uppackning av garagegrund
  Hej. Jag ska bygga ett garage, och entreprenören pratar om uppackning. Vad använder man för material när man gör uppackning? Hej Andreas, Är det mer än 150 mm som ska fyllas upp så kan man använda 0-32 som bärlager under( packad) Annars kan man bygga
  Läs mer
 • Ska makadamen packas med vibrator
  Hej Micke, Jag har en entreprenör som just nu anlägger min nya husgrund. Marken består utav sand som kommer beläggas med markduk och 20 cm 8-32 makadam under frigoliten. Nu till min fråga: Enligt entreprenören ska inte makadamen vibreras under hela g
  Läs mer
 • Tillbyggnad källare mot källargrund och platta på mark
  Hej, Vi planerar att bygga ut vårt hus, som idag består av en huskropp från -32 med källargrund (rektangulär), som på 70-talet blev utbyggd med en rektangulär tillbyggnad som står på platta på mark. Huskropparna står med gamla husets kortsida mot 70-
  Läs mer
 • Typer av material för grundarbete
  Är i färd att bygga och har införskaffat tomt! Den är låg gentemot väg. Jag har koll på att under plattan lägger man Makadam 10/20cm. Men om man behöver upp ytterligare? Är bergkross 0-120 typ lämpligt? Hej Joakim, Som bärlager till en betongplatta l
  Läs mer
 • Makadam lagret under platta på berg
  Hej! Vi har en bergstomt med en mindre knalle där vi skall fylla upp med makadam och gjuta uppe på makadam lagret. Total yta ca 90 kvm. Toppen på berget är centrerad under plattan och vatten kan ej ansamlas under makadamlagret utan rinner bort från t
  Läs mer

Avlopp och enskilt avlopp

Avlopp och dränering
Denna del av husgrundsprojektet anser vi vara onödigt komplext och dyrt i förhållande till resten av grunden. De olika avlopps- och dräneringssystemen som ingår i en husgrund förvirrar slutkunden och vår ambition är att göra denna process enklare genom att man kan se det som en naturlig del av husgrunden. Vi har därför skrivit en hel artikel som beskriver denna process i detalj. Om du har några frågor om denna relativt nya del på husgrunder.com så meddela oss via kontaktsidan så utvecklar vi den artikeln. Se hela artikeln om dränering och avlopp här.

Normalt så läggs vatten och avlopp i det dränerande materialet under betongplattan. Relativt nära schaktbotten.
Utanför grunden används också pex rör och dessa klarar som regel frost. Man kan ändå lägga dessa på frostfri nivå om man vill. Det bästa är om man vid ytlig placering av dessa rör tjälisolerar rören eller drar dem i en kulvert.
Se dock till att VVS dras in under kantbalken och inte igenom kantbalken.

Det är viktigt att avloppsrören och vattenrör dras upp, under betongplattan, i markbädden och upp igenom cellplasten på så få ställen som möjligt.

Sen ser jag det lite olika för fritidshus och för villor. Hus som används året runt hela tiden har alltid rinnande vatten och då är risken att vattnet fryser låg. Men för att vara på säkra sidan bör man givetvis ändå göra det man kan för att undvika att så sker.

I en fjällstuga kan man ha en värmekabel inlindat kring röret som gör att det enkelt går att tina upp röret om det fryst.

Frågor från besökare kring vatten och avlopp vid betongplatta
Vi har samlat våra frågor kring VA här.

 • Gräva in vatten under platta på mark
  hej Hur går det till när man gräver in vatten under en platta på mark. Går rören i markbädden eller? Hej , Man lägger normalt allt detta i rör som dras in i plattan som du ser på bilden. Dvs på schaktbotten ofta (dvs de ligger nederst i markbädden).
  Läs mer
 • Behöver jag värmekabel för avlopp som dras under en isolerad men ouppvärmd grund
  Hej Jag undrar om det är nödvändigt med värmekabel för avlopp som dras på schaktbotten under en ouppvärmd grund till en carport? Avloppet ska upp i ett förrådsutrymme som byggs i anslutning till carporten. Förrådet kommer att vara uppvärmt Hej Mikael
  Läs mer
 • Dimension och kvalitet på spillvattenrör avlopp i makadam
  Skall dra igång ett bygge av ett fritidshus som jag ritar och projekterar. Jag skall gjuta platta på mark. Försöker planera avloppet. Spillvattenrör drar vi i bädden i makadamlagret. Jag har räknat ut fall och placeringar av brunnar, avlopp, luftare
  Läs mer
 • Att ta fram VA ritning
  Hej, jag är nyfiken på om du har exempel på VA ritningar som du kan publicera. Väntade på fortsättning på den här tråden. Jag ritar själv ett fritidshus på 70+30 m2 och har tagit fram ritningar för platta, armering, somme osv, men jag är osäker på va
  Läs mer
 • Förläggning av VA rör i betongplattan
  Hej, Jag har två frågor: 1) Jag ska bygga ett hus med golvvärme ingjutet i en platta på mark. Förutom inkommande vatten så måste vi även dra intern VA i plattan/grunden då det finns få väggar att dra vattenrör i. Jag planerar förlägga alla avloppsrör
  Läs mer

Dränering

dränering
Dräneringen måste ligga under betongplattans lägsta punkt. Dräneringen ska ha lutningen 0,5 till 100. Dvs 5 promilles lutning. Sedan samlar du upp dräneringsvatten i en eller flera dräneringsbrunnar. Många underskattar jobbet som din dränering gör år ut och år in. Därför tycker vi att du ska satsa på riktigt bra dräneringsrör såsom ESS DRÄN eller liknande.

Observera dock att dräneringen av ditt hus inte kan ta emot all nederbörd. Du ska se till att det finns ett naturligt fall bort från huset så att vattenmängderna som dräneringslösningen behöver hantera inte överansträngs. Därför hänger dagvattensystem och dräneringslösningen delvis ihop när du ska planera ditt bygge.

Frågor från besökare kring dränering vid betongplatta
Vi har samlat våra frågor kring dränering här.

 • Asfalt intill grunden?
  Hej! Vi ska anlägga asfalterad gångbana intill husgrund. där har tidigare varit buskrabatter. Asfalten kommer att anläggas så att det blir en liten lutning från grunden. Kan man lägga asfalten alldeles intill grunden eller måste det vara en 10-20 cm
  Läs mer
 • Bäst för avrinning från husgrunden
  Om jag ska göra rätt med mitt nybyggda hus. Vad ska jag ha intill huset för att skapa bäst avrinning från grunden. Vilken lutning ska garageuppfart och mark runt huset ha? Vilken sten ska man ha? Hej Daniel, Det är viktigt att lägga dränerande makada
  Läs mer
 • Dräneringsrörs placering
  Hej Micke JAg ska gjuta en betongplatta för mitt fritidshus. Hur ska jag tänka kring grundläggningen när det kommer till dräneringen. Vart ska jag lägga dräneringsrören. mvh KJell Hej Jörgen, Dräneringsrören ska placeras snett nedåt ut från kanteleme
  Läs mer
 • Dräneringsdjup kontra djup på betongplatta
  Jag har läst en del här på er sida och har stött på ett motsägelse och undrar därför vad som är rätt. Frågan är hur djupt källargolvet eller plattan kan ligga i förhållande till dräneringen? I denna fråga: …svarar du att dräneringen ska ligga u
  Läs mer
 • Vilket djup vid uppsamlingsbrunnen
  hej Du skall gräva för dränering runt ett hus och behöver veta vilket djup du skall ha vid uppsamlingsbrunnen, där du vill börja grävningen. Sträckan till halva huset är 20 meter, där kommer du ha din högsta punkt, och lutningen på dräneringsrören sk
  Läs mer

Dagvattensystemet

dränering
Dagvattensystemet kopplar ihop dagvattenrören med stuprören och dagvattenbrunnen. Rören ska ligga under grundläggningsdjupet, som normalt är minst 500mm.
Värt att notera kring placering av dagvattenrör
 • dagvattenrören ska vara tömda, annars har du problem med dagvattensystemet i övrigt. Kolla därför din dagvattenbrunn då och då så den inte fylls på ett onaturligt sätt. Vid översvämningar mm kan det tillfälligt vara mer men det får inte vara så konstant
 • dagvattenrören riskerar att skadas om de fylls och det blir kallt
 • placeringen av rören är viktig. Se till att dagvattnet leds bort från huset. Det finns risk att man annars kan få vatten som inte rinner bort från grunden. Detta kan leda till att husets grund får sättningar.
Frågor från besökare kring dagvattensystem vid betongplatta
Vi har samlat våra frågor kring dagvatten och gjutning av din platta här.
 • På vilket djup ska dagvattenledningar ligga?
  Hej Detta är ett delsvar till denna fråga. På vilket djup ska dagvattenledningarna ligga. Hej Marianne, Dagvattensystemet kopplar ihop dagvattenrören med stuprören och dagvattenbrunnen. Rören ska ligga under grundläggningsdjupet, som normalt är minst
  Läs mer

Radonsäkra din husgrund

radon husgrund

Hur går det till:
Många är med rätta oroliga för radon i marken och kringliggande berg. Det finns flera lösningar för att hantera detta.

 • radonduk
 • slitsade rör för radon evakuering
Jag förespråkar radonduken då denna är mer ett stopp för radonet att komma upp in i huset. Slitsade rör är mer till för att mekaniskt dra ur radongasen som ansamlas i de slitsade rören. Fläktar kan strula och vara för svaga för att ha verkan. Om du ändå ska använda att mekanisk dra ur radon ur trånga rör så komplettera med radonduk så du också får en effekt av att stoppa gasen.

En radonduk är en billig försäkring mot radonet. När man ändå ska gjuta en ny betongplatta kan man ändå passa på och försäkra sig mot detta problem genom att applicera radonskyddet.

Det finns två olika typer av radonduk i olika prisklasser.

 • radonduk som man lägger under det dränerande materialet
 • radonduk som man lägger inne i cellplastlagrena

En radonduk är ett bra skydd mot radon och ger ett betydligt bättre skydd än den traditionella plastfolien som använts fram till nu. Radonduken består av olika gasmembran som fångar upp gasen som inte klarar av att tränga in i huset.
Viktiga frågor vid applicering av radonskydd:

 • Behövs radonskydd? Kolla med kommunen om du bor i ett riskområde. Gör du det kan du eventuellt göra en provtagning. Då en provtagning ofta kostar mer än själva radonskyddet och radonskyddet ofta höjer värdet på ditt hus så är det en rimlig investering att lägga radonskyddet istället för att kolla förutsättningarna om man planerar att bygga i områden där det finns risk för radon.
 • Undvik risken att radonduken fångar upp eventuellt regnvatten när den placeras inne i cellplasten. När det kommer nederbörd under byggtiden så måste detta regnvatten kunna sippra genom cellplasten. Tänk på det. Du kan behöva perforera radonduken på ett par ställen och sedan tejpa igen för att ”tömma” på regnvatten. Du kan undvika detta genom att ha grunden exponerad mot väder och vind så kort tid som möjligt. God planering är viktigt för att åstadkomma detta.
Fler frågor och svar om radonsäkring av din grund
 • Hur mycket radonslang behövs?
  Går det att ange hur många meter radonslang man behöver á kvm? Det skulle underlätta stort och det känns tråkigt att skaffa för mycket! Hej Ella , Vet faktiskt inte. Radonslang är inget jag har erfarenhet av. Förstår ärligen inte hur det fungerar hel
  Läs mer
 • Radon plastfolie i plattan
  Hej Micke Vi ska bygga ett nytt hus i ett radonområde i Stockholm! Betongplatta tänkte vi. Från undersökningar som gjorts verkar vår tomt ok, dvs ingen radon. Men jag vill höja värdet (eller säkra värdet om du förstår) på huset genom att lägga en pla
  Läs mer
 • Radon slang platta på mark
  Hej! Slitsade rör för radon evakuering ska ligga i makadam under cellplast vid platta på mark. Men vart sticker man upp röret?? Ska man dra ut det tillsammans med avluftningen eller ut genom Kantelementen, vad säger reglerna? Mvh Calle Hej Carl, Jag
  Läs mer

Utplacering av grundelement

Hur placerar vi ut grundelementen:

kantelement
Det är i detta steg man får igen om man har gjort ett bra markarbete. Är marken jämn och fin så går detta steg snabbt. Börja med att markera ut var grunden ska stå med pinnar och tråd. Se till att marken är i våg, dvs att marken är rät och inte sluttar eller har ojämnheter.
Monteringen av kantelement börjar alltid i ett hörn. Ett grundelement som ska användas i ett hörn är ett rakt element med betong på en gavel samt har ett urtag för att sluta an mot ett standardelement. Det är sedan enkelt att placera ut grundelementen på bädden av makadam. Elementen fästs samman med skarvbleck. I hörnen skär man bort överflödig cellplast. Grundelementen utgör sedan en form tillsammans med grundisoleringen som gör att man kan gjuta kantbalken.

Olika bredd på kantbalken
Bredden på en kantbalk för en normal platta på mark är beroende på vilken typ av kantelement som man väljer. Om man väljer så kallade L-element så har man på byggplatsen möjlighet att förändra kantbalkens bredd. Väljer man däremot ett U-element så har man en fast kantbalksbredd. U-elements innermått där kantbalken gjuts brukar vara 20cm breda. L-element kan ge variabel tjocklek på kantbalken, dvs beroende på behov så är kantbalken oftast större än 20 cm. Ska man ha ett tyngre fasad (tegelfasad) eller helgjutet betongbjälklag eller liknande så talar det för att du bör välja ett L-element.

Olika kvalitet på kantelementen – de ska vara raka
Det finns olika kvalitet på kantelement. Får du tag i kantelement som bucklar sig är det svårare att få en rak grund. Det gör att man bör fråga leverantören att ha ordentligt raka kantelement. Kantelementen ska inte heller krympa.

Grunden är svår att få rak. De ska inte diffa många mm per meter. Ett ytskikt kan ha en liten klump betong eller liten liten tunnare betong på några cm/mm, men det ska inte bukta. För att åtgärda denna buktning så behöver man pressa in grundelement och när man sammanfogar kantelementen så bygger man in spänningar som inte ska behöva finnas i grunden. Vid limmade skivor kan det leda till att limmet släpper varvid fiberytskiktet släpper från grunden. Även sprickbildning i skarvarna kan uppkomma.
Dessa grundelement tenderar också till att ha stora problem med hörnen om dessa är separata grundelement, sk hörnelement. Dessa ska ju så klart vara spikraka och sedan ha 90 graders vinkel. Om du inte har 90 graders vinkel så reklamera grundelementen. Då är det nästan bättre att inte ha grundelement som med ihopsatta hörn utan har hörnelement man sammanfogar på plats.
Istället för att bara ställa ut kantelementen så behöver grundbyggaren eller du som privatperson lägga onödig tid på plats.
Det finns två anledningar att kantelementen buktar sig. Kantelement som har pålimmade fiberbetongskivor eller för tunt helgjutet fiberbetongytskikt. Om ytlagret är pålimmat kan detta förekomma och om kantelementens ytskikt är för tunnt så kan detta också hända. Bra kvalitativa grundelement har inte detta beteende. Däremot väger de mer när ytskiktet är lite tjockare. Det är en tradeoff man behöver göra.

Här är frågor relaterat till kvalitet av kantelement.

 • Fuktspärr på grunden
  Hej Micke! Mitt nybyggda hus står på frigolit och kantelement. Hade jag vetat om kantelementens tunnhet så hade jag beställt tjockare och kraftigare variant men nu är det som det är! Huset står nära havet och är därigenom fuktutsatt stora delar av år
  Läs mer
 • Ska kantelementen bukta sig
  Hej, jag håller på och bygger ett garage och lägger ut grunden själv. Jag har en fråga om kantelementen – de är nästan omöjliga att få raka. Kantelementen buktar sig. Det gör att de blir svåra att få raka. Ska det vara så? Jag försöker spänna i
  Läs mer

Tidsåtgång:
Ett par timmar för ett garage eller tillbyggnad och upp till en dag för en normal villagrund. Det som tar tid är att jämna till marken (se schaktning) och att få kantelementen att stå jämnt och fint. Räkna på 8 timmar för en medelgrund.
Svårighet:
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner. Grundelementen väger lätt och du behöver inte något extra för att lyfta dem.
Kostnad kantelement:
Här finner du pris på kantelement.
Kostnad arbete:
Du kan som sagt göra själva jobbet själv på ett par timmar. Räkna annars på timkostnad mellan 350 – 450 kr + moms om du nu hittar en hantverkare som säljer per timme när det kommer till husgrunder. Alla grundbyggare säljer inte på det sättet men försök få en grundbyggare på timme om det går. Glöm inte att man ofta är två som lägger grunden. Kostnaden blir då det dubbla om den extra personen inte är du själv.
Viktiga frågor vid införskaffandet av kantelement och utplaceringen av kantelementen:

 • Det finns två typer tillverkningsmetoder för kantelement för platta på mark. Vissa kantelement har pålimmade fiberarmerade cementskivor medans andra har helgjutet ytskikt på kantelementen.
 • Se till att markarbetet är jämt och fint och makadamen ordentligt vibbrad och packad.

Fler frågor från besökare om kantelement för platta på mark
Här har vi samlat frågor relaterat till kantelement och olika typer av socklar.

 • Borra hål genom kantelementen för tillluftskanal till braskamin
  Hej Micke! Går det att borra hål genom kantelementen för till luftskanal till braskamin och finns det standardmått från kantelementen in på plattan för det. Mvh Peter Hej Peter , Ja det går. Värme och
  Läs mer
 • Dimension på kantbalk
  Hej igen Micke! Ska gjuta en platta med L element men vad är bra mått på kantbalken till en 1 plans utbyggnad på 35 kvm, en vän rekommenderar 300mm x 300 vad tror du? Mvh Peter . Hej Peter , Jag jobba
  Läs mer
 • 900 mm höga kantelement
  Hej! Jag söker kantelement som är 900mm höga. Behöver dem snabbt… Återkoppla så fort du kan tack Hej Känner inte till så höga kantelement. Denna grundkonstruktion med hög sockel är det jag känne
  Läs mer
 • Mellanrum mellan kantelementen och kanten på cellplasten
  När man lägger cellplasten, lägger man den då så att det blir ett mellanrum mellan kantelementen och kanten på cellplasten där kantbalken sedan gjuts? Hej , Ja – om man har l-element. Har man u-
  Läs mer
 • Isolera plattan mot väggarna?
  Kan el ska man isolera bottenplattans sidor. Så att värmen inte leds från plattan till väggarna och ner i marken? Och i så fall hur? Jag räknar med att få dit minst 20cm isolering under plattan. Hej M
  Läs mer
 • Glipa mellan kantelementen
  Hej! Jag och min sambo byggde nyss hus sommaren 2015. Nu har jag upptäckt att en stor del av grundelementen har gått isär med varierande mått. Vi märker inget inomhus att vi fått en sättning som fått
  Läs mer
 • Platta på mark
  Färdiga grund element
  Hallå där! Undrar om du har bra kontakter att köpa in bra grundelement som vi ska ha för vår gjutna betongplatta. Vår byggare vill bygga formar för att gjuta betongplattan men det tyckte min man va ko
  Läs mer
 • Grundläggning L-block betongplatta
  Hej och tack för en fantastisk hemsida, Vi ska bygga en villa på 178 kvm i Bjuv i Skåne och har kommit så långt att vi vet att vi ska ha en betongplatta på mark. Här har vi fått rådet och förstått att
  Läs mer
 • Vad kallas ramen man gjuter grund i
  hej, har en kort fråga om hur man gjuter en grund och vad ramen som man gjuter i kallas. Hälsningar Nils Hej Nils och Tack för frågan. Här är en bra artikel som beskriver väl hur en husgrund gjuts. Dä
  Läs mer
 • Kantelement med förhöjd sockel
  Hej! Vi ska bygga ett garage och undrar om vi ska använda kantelement med förhöjd sockel eller inte. Vi undrar vilka fördelar/nackdelar det kan finnas med att använda just den typen av kantelement. Om
  Läs mer
 • Gjutform eller inte för att gjuta grund till timmerhus
  Hej Tänkte göra en form och gjuta grund istället för Leca till timmerhus! Eller vad har du för råd! Gör man en form på ca 400mm bred kan man kanske få i lite gråsten så att det blir lite ”liv
  Läs mer
 • Grävning under grund vid anläggning av L-kanter
  Hej Eva, Tänker du dig en vanlig platta på mark med L-element och 300 mm isolering räcker det med 200 mm dränerade material under underkant grund (kantbalken) och 100 mm under resten av grunden (innan
  Läs mer
 • Standardkrav för sockelns höjd över marken
  Plattorna är gjutna eventuellt djupare med sockeln ca 10 cm ovan markens nivå vilket kräver extra stort markarbete för gräsmatta. Efterlyser standardkrav för sockelns höjd över marken för enplans träh
  Läs mer
 • Vilken balkhöjd för en villaplatta
  Är balkhöjden 20 cm i villaplatta? Hej Jörgen, Normal höjd på en kantbalk som gjuts i kantelement för en villaplatta är 200 mm och uppåt. Normal bredd på en kantbalk som gjuts i kantelement för en vil
  Läs mer
 • Skillnad kantelement
  Hejsan Micke, Imponerande responstid måste jag säga. Du publicerar mycket innehåll varje dag. Jag blir förrvirrad när jag ska välja hur jag ska bygga min grund. Jag ska gjuta en betongplatta och står
  Läs mer
 • Dimension på kantelementen vid lutande tomt
  Hej Micke, Vi ska bygga ett hus och ska gjuta en platta på mark. Vi har ett hus där tomten lutar litegrann och vi ska även ansluta huset till ett annat hus. Man kan säga att det är en stor tillbyggnad
  Läs mer

Bygga grund med med runda former med vanliga kantelement

kantelement rundade former
Det är inte ovanligt att man vill ha speciell utformning på sitt hus. Det är också tråkigt att känna sig begränsad av grundens tillverkning för att kunna lösa arkitektens krav. Det går med lite vilja att få till rundade partier med vanliga kantelement.

Det betyder inte att man kan lösa alla kundens önskemål och ofta krävs en erfaren byggare som kan sina saker och kan anpassa direkt på bygget. Det är variefall min erfarenhet.

Här har vi samlat frågor relaterat till kantelement och olika typer av socklar.

 • Grund med rund radie för burspråk
  Hej funderar på att bygga ett hus med en rund utbuktning med en radie. Hur kan man bäst göra en sådan grundlösning. Hoppas du förstår vad jag menar? mvh Hej , Det går att få till ”runda” grundlösningar men kräver en grundentreprenör som a
  Läs mer

Tjälisolering och grundläggningsdjup

tjälisolering
När man bygger i regioner som är känsliga för tjäle så kan det vara nödvändigt med tjälisolering som placeras utanför kantelementen. Dessa förhindrar tjälen från att tränga ner i marken och gör därmed marken mindre känslig för tjäle. Med tjälisolering applicerad utanför dina kantelement kan du minska ditt grundläggningsdjup. Detta kan spara kostnader i markarbetet som är större än kostnaden för cellplasten. Tjälisolering kallas även för randisolering. Du kan använda en cellplast s80 kvalitet som är 50 mm tjock. Det räcker långt.
Svårighet:
Detta kan du ganska lätt göra själv.
Tidsåtgång:
Ett par timmar upp till en halv dag för en större grund.
Mer information
Pris på tjälisolering
Läs mer om priser för tjälisolering och cellplast här.

Frågor från besökare om tjäle och tjälisolering
Här har vi samlat frågor relaterat till tjälisolering och olika frågeställningar kring tjäle och betongplatta.

Grundisolering med cellplast

grundisolering
Syftet med att gjuta in cellplast i betongplattan är att man effektivt isolerar husgrunden. Cellplasten som används är cellplastskivor av en viss cellplastkvalitet. Skivorna placeras ut på det dränerande materialet. Grundisoleringen som utgörs av cellplast är kapillärbrytande. Därför behövs det ingen ytterligare kapillärbrytande skikt. Tänk på att cellplasten dessutom tar upp laster från huset. Genom bärande väggar och punktlaster så kommer husets laster att tas upp av cellplasten. Således måste cellplasten ha en tillräckligt god tryckhållfasthet för att klara både så kallade långtidslaster men också högre laster under kortare perioder. Cellplasten läggs ut så man förskjuter skarvarna för att få en god isolering utan genomgående skarvar som skulle kunna leda till ett värmeläckage och försämrad isolerande effekt. Cellplasten hålls samman med cellplastspik. Det är viktigt att man ser till att cellplasten inte flyter upp när man gjuter betongen. Det gör man genom att förankra cellplasten mot grundelementen. Det som tar mest tid när man lägger ut grundisoleringen är att skära till cellplasten för att dra upp avloppsrör och liknande.

Att cellplast passar så bra för grundisolering är på grund av den mycket låga värmeledningsförmågan. Detta kallas för värmekonduktivitet och det är bra med isolerande material som har låg värmekonduktivitet.
Tidsåtgång:
Halv dag för ett garage eller tillbyggnad och upp till en hel dag för en normalstor villagrund. Det är 80/20 regeln som gäller. Dvs att placera ut bulken av cellplasten går på en timme, men att skära till för avlopp, och runt speciella områden med punktlaster som behöver ha mer armering etc kan det ta riktigt lång tid ibland. Ju mer specialare (ex sutteränghus har ofta mer komplex konstruktion) desto längre tid tar det.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner.
Kostnad Material
Cellplast priser kan du få från byggmaterialhandeln eller från tillverkare av kompletta grundpaket.
Läs mer om priser för cellplast här.
Kostnad Arbete
Att placera ut cellplasten är ganska enkelt och tar inte så lång tid. Kostnaden om man är två personer blir större givetvis. Man jobbar oftast i par vid grundläggning. Räkna på en dag för en stor grund så räcker det mer än väl.

Viktiga frågor vid grundisolering:

 • Ibland kräver grävarbetet att grundentreprenören gräver djupare än beräknat på grund tjockare lager med matjord. Då kan man överväga att använda ett extra lager cellplast istället för att lägga dit mer dränerande material. Jämför man den extra kostnaden med dränerande material och cellplast (10 cm) så skiljer den sig inte så himla mycket åt. Därför väljer endel att lägga dit cellplast eftersom denna ändå bidrar till en bättre isolerad grund medans extra dränerande material inte ger någon ytterligare postiv effekt.
 • Kontrollera att cellplasten är typgodkänd och ställ kontrollfrågan huruvida den innehåller exempelvis flamskyddsmedel, något som inte är tillåtet men vanligare i vissa länder i Europa varifrån vissa byggare importerar sin cellplast.
 • En av de viktigaste frågorna när man ska lägga ut cellplasten är givetvis vilken cellplast kvalitet man ska använda. Den vanligaste cellplast kvalitén är s100 och klarar av 100 kPa per kvm
 • Ska man använda grå eller vit cellplast. Grå isolerar normalt bättre och då behöver man inte lika tjock grundisolering vilket har sina fördelar.
 • När man ska lägga ut grundisoleringen kan man behöva såga till grundisoleringen. Har ni en cellplastskärare så är det givetvis att föredra. Då använder man en varm nål för att kapa cellplasten.

Frågor från besökare om isolering av husgrunden
Här har vi samlat frågor relaterat till grundisolering.

 • Mängd cellplast för ekonomibyggnad
  Hej Micke Hur många lager cellplast bör man ha för en platta för en ekonomibyggnad? Byggnaden kommer hålla ca 15-20 grader. mvh Anne Hej Jag tycker 200 mm räcker för en ekonomibyggnad för en gjuten platta på mark. mvh Micke PS: Här är villkoren kring
  Läs mer
 • Tjocklek på frigolit i grund
  Hur mycket frigolit behöver jag ha i ett husgrund som inte ska ha golvvärme för att det ska vara godkänt enligt konstens alla regler 100 mm, 200mm, eller 300 mm? Hej , Det är enligt mig viktigare med vad som fungerar och vad som är standard än vad Hu
  Läs mer
 • Gjuta platta på mark med cellplast
  Hej Micke, Vi söker firmor som har gjutformar i cellplast för prefab kantelement Isolerining under plattan 300mm Byggytan är ca 84m2 Trähus Med vänlig hälsning Jan Hej Jan , Jag sätter dig i kontakt med grundleverantören jag jobbar med. Vänliga Hälsn
  Läs mer
 • Isolasjon i betongplate
  Hva er minimum isolasjon i betongplate, tykkelse/verdi. Er det varierende krav til forskjellige typer hus når huset for øvrig har fullverdig isolasjon i vegg og tak? Takk for svar! Grim Hej Grim, För mig är det viktigare vad som fungerar än vad ByggA
  Läs mer
 • Pris på grundisolering
  Hejsan, Vad kostar grundisolering? Är ute efter pris på s100. /ivar Hej ivar, Cellplasten har ökat kraftigt i pris. 55 kr ex moms per kvm är ett ungefärligt pris just nu. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer

Tjockleken på isolering platta på mark

Tjockleken på isolering platta på mark
Frågan kring tjocklek på isoleringen för en platta på mark är egentligen mångfacetterad. Dvs man vill dels veta hur tjocka ska cellplastskivorna vara, samt hur många skivor ska man använda.
Svaret är således olika för olika konstruktioner och byggnadstyper. Det vanliga är att man använder 100 mm skivor men man kan använda andra skivor såsom 50 mm skivor om man vill ha fler överlapp exempelvis.
Normal tjocklek för villagrund platta på mark
Total tjocklek: 300 mm
Antal skivor: 2 st
Tjocklek cellplastskiva: 100 mm

Normal tjocklek för garageplatta
Total tjocklek: 200 mm
Antal skivor: 2 st
Tjocklek cellplastskiva: 100 mm

Tjocklek för passivhusgrund betongplatta
Total tjocklek: 400 mm
Antal skivor: 4 st
Tjocklek cellplastskiva: 100 mm

Utplacering av distanser för armering

Ovanpå cellplasten placerar man sedan ut armeringsdistanser.

Hur går det till:
För att göra grundelementen tillfredsställande stabila använder man monteringsplattor. Dessa ger inte bara tyngd åt elementen utan syftar dessutom till att bilda distans åt armeringsjärnen. Dvs man får armeringen på rätt höjd i betongplattan.
Tidsåtgång:
En eller max ett par timmar, lite beroende på hur stor din husgrund är.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner.
Viktiga frågor vid utplacering av distanser:

Applicera eventuell köldbryggebrytare

köldbryggebrytare

En köldbryggebrytare motverkar att betongplattan och kantbalken står i förbindelse med varandra. Detta gör att kantbalken inte kyler ner betongplattan utan man bryter den så kallade köldbryggan. Denna investering är väl värd att göra för hus som grundläggs i Sverige. Det är inte många tusenlappar man behöver betala för en grund med köldbryggebrytare. Köldbryggebrytaren består oftast av cellplast. Tyvärr behöver du en ganska tjock vägg för stt kunna använda köldbryggebrytare. Detta då en köldbryggebrytare måste hamna under väggen. Väggarna behöver därmed vara cirka 370 mm tjocka för att kantbalken inte ska bli för smal.
Tidsåtgång:
Köldbryggebrytaren tar någon timme att få till på ett bra sätt.
Behov av maskiner:
Ingen.
Svårighet:
Detta kan du göra själv.
Kostnad köldbryggebrytare:
Köldbryggebrytaren är en av de mest lönsamma delarna i en husgrund för dig som kund. Räkna på en eller två extra tusenlappar för en hel grund, exklusive arbetet. Denna kostnad sparar du igen snabbt. Tyvärr tillåter inte alla konstruktioner en köldbryggebrytare.
Viktiga frågor för köldbryggebrytare:

 • Som vanligt är det viktigt att följa grundsektionsbeskrivningen så att förberedelserna blir rätt.
 • Eftersom det precis vid köldbryggebrytaren blir lite lägre hållfasthet i betongplattan är det bra att man ser till att eventuella punktlaster inte landar på just den plats i husgrunden som rör köldbryggebrytaren.
 • Kan din husgrundskonstruktion med kantbalk etc klara av att inkludera en köldbryggebrytare.

Vattenburen golvvärme

vattenburen golvvärme
När man ska gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan så lägger man ut golvvärmerören i slingor i golvet enligt instruktioner från leverantören. Instruktionerna kommer som regel med golvvärmeritningar. Se till att följa dessa ritningar mycket noga. Anledningen till det är att man i efterhand vill kunna veta exakt var rören ligger. I mycket sällsynta fall kan man behöva gräva i betongplattan och då vill man veta var allt ligger. Kan även vara bra för dig om du ska bygga en ny vägg inne i huset och vill fästa in en ny stålsyll. För att lägga ut golvvärmeslingorna behövs ingen direkt kompetens. Lägg ut golvvärmen enligt golvvärme ritningarna som leverantören ska ha skickat med i leveransen. För att se till att golvvärmen håller provtrycks golvvärmerören i detta skede. Detta givetvis för att undvika problem längre fram i processen. Undvik att gå på golvvärmerören efter att de lagts ut.
Placering av golvvärmen i plattan
Höjden på den vattenburna golvvärmen brukar normalt sett ligga mellan armeringen och botten på betongplattan. Dvs från cellplasten till armeringen så är det 5cm cc på armeringsnätet. Under dessa armeringsnät så ligger den vattenburna golvvärmen. Man kan därmed säga att den vattenburna golvvärmen ligger cc 2,5cm, dvs 25mm ovanför cellplasten och den gjuts således in i betongplattan.
Tidsåtgång:
En halv dag för ett garage eller tillbyggnad upp till en dag för en normal villagrund. Provtryckning och montering av shunt är exkluderat i detta då det bör göras av professionella värmegolvsinstallatörer (rörmokare).
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv men kan också vara bra att ha en VVS tekniker med så att de godkänner rördragningarna.
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner. Men vi rekommenderar som vi nämnt ovan att en VVS tekniker är med och därför ska alla de verktyg han eller hon har finnas tillgängliga – exempelvis för provtryckning av den vattenburna golvvärmen.
Viktiga frågor vid vattenburen golvvärme:
 • Hur tänker ni provtrycka golvvärmelösningen? Vem gör detta?
 • Hur klargör vi ansvaret för den vattenburna golvvärmen så att eventuella läckor i golvvärmen alltid kan härledas till en viss entreprenör.
Priser för golvvärmelösningar
Läs mer om priser för vattenburen golvvärme här.

Armering med armeringsjärn och armeringsnät

armering armeringsnät
Armering görs dels i kantbalken där armeringsjärn används och armeringsjärn för grundplattan. Armeringjärnen och armeringsnätet är till för att ge betongplattan en god draghållfasthet eftersom betong i sig har god tryckhållfasthet men dålig draghållfasthet. För att placerar armeringsjärnen och armeringsnäten på rätt höjd i den gjutna betongplattan används distanser som vi beskrivit ovan. Med denna extra draghållfasthet blir husgrunden mycket stark.

Placering i plattan
Armeringen läggs mitt i betongplattan. Eftersom plattan normalt är 10cm tjock så placeras armeringsnätet därför i mitten och cc på armeringsnätet i förhållande till toppen på cellplasten är då således 50mm. Under armeringsnätet finns sedan en vattenburen golvvärme. Armeringen hålls uppe av armeringsdistanser, ofta gjorda av plast.

Tidsåtgång:
En halv dag för en garagegrund upp till en dag för en normal villagrund. Det är specialfixarna med kapningar och annat inklusive extra armering för att ta upp punktlaster etc som gör att armeringen kan bli ganska avancerad. För riktigt avancerade grunder så kan det ta betydligt längre tid än en dag.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv.
Behov av maskiner:
Inga behov av maskiner.
Kostnad armering
Läs mer om priser för armering, armeringsnät och armeringsjärn här.

Kostnad arbete
Kostnaden för arbetet kan uppskattas till ett par timmar. En stor grund kan man räkna c:a en halv dag och inbegriper att se till att kantelementen står i våg och står jämt på marken.

Viktiga frågor vid armeringen:

 • Fråga därför efter om inte tillverkaren kan göra beräkningar av dina laster och utifrån detta dimensionerar erforderlig armering. Det finns mängder av parametrar som påverkar vilka dimensioneringar man använder.
 • När behöver man jorda sin armering. I vissa konstruktioner och byggnadstyper såsom stall, industrihallar, maskinhallar osv kan man utsätta betongplattan som man gjutit för enorma påfrestningar. Ett vanligt problem i stall är att man påverkar betongplattan så mycket att man får en blottlagd armering. En blottlagd armering gör att man i princip kan få det problemet att man behöver potentialutjämna armeringen. Annars kan huset bli ledande, exempelvis att man kan få kortslutning. Man behöver då göra någonting som kallas potentialutjämning (PUT) och man behöver alltså jorda armeringen.
 • Förstärk hörnen av betongplattan. Lasterna är oftast som störst i hörnen av en betongplatta. Dessa laster tas ju upp av den kraftiga kantbalken. Men för att förstärka dessa ytor inne i betongplattan så placera man ut armeringsjärn likt en solfjäder.
 • Ska betonggolvet vara synligt? Betong spricker lätt och är svåra att få snygga till när plattan väl är gjuten. Om betongplattan ska vara synlig rekommenderar jag att du lägger i en grövre armering i beetongplattan.

Fler frågor och svar om armering
Här har vi samlat de frågor som berör armeringen specifikt.

 • Kräver olika betongkvaliteter olika dimensioner på armering?
  Hej! Behöver olika betongkvalitéer olika dimension på armeringsnät? Så att en kraftigare betong ska ha tex 8mm diameter på stålet i rutorna och en klenare betong 6 mm? Jag skulle gärna vilja få exempel på betongkvalitéer som hör ihop med armeringarna
  Läs mer
 • Kan vi bli din armeringsleverantör?
  Vi levererar armering i alla former från vår anläggning i Riga. Rakstål, ILF, armeringsnät, svetsade korgar, rullarmering. Låt oss titta på ett av era projekt så skall vi visa vad vi kan. Hej Kenth , Det blir svårt. Min samarbetspartner Tjällden AB s
  Läs mer
 • Håller armeringen för att gå på?
  Ska bygga och ska ha en betongplatta. Kan man gå på armeringsnätet när man lagt ut det på distanserna? Kan de då bockas felaktigt? Kan de skada cellplasten under? Ja du kan gå på armeringen. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande fö
  Läs mer
 • Avstånd mellan berg och kantelement
  Hej Vi planerar att bygga ett en och ett halvplanshus. Ena hörnet kommer att stå på berg, resten på pinnmo. Hur mycket makadam behöver man ha mellan berget och kantelementet i det hörnet som kommer nära berget? Tack för en fantastisk sida. Ove Hej Ov
  Läs mer
 • Spricka i betongplatta
  Hej. Vi har nyss byggt ett uterum där betongplattan fick ganska många sprickor i sig. Vi kände en oro över sprickorna men byggarna hävdade att det var torrsprickor. De höll dock men om att det inte såg snyggt ut och betalade för en flytspackling av b
  Läs mer
 • Betong som tål tvåpelarlyft
  Hej! Jag undrar vilken betong och tjocklek som behövs för att hålla en 4-tons tvåpelarlyft. Lyften ska stå i ett garage med betonggolv. Vanligast när jag läser är att använda armerad flytbetong på minst 12-20 cm tjocklek. När jag googlar runt ser jag
  Läs mer
 • Jorda armering för stall
  Jag har ett stall och har nu inför min grundläggning när jag ska gjuta min betongplatta att jag bör göra en jordning av min armering. Jag skulle vilja fråga vad det är för någonting? Varför måste jag jorda min armering? Vad innebär det och hur går ma
  Läs mer
 • Placering av vattenburen golvvärme i betongplattan
  Ser på bilden att man har strappat fast slangen ovanpå armeringen. Så hade jag också tänkt men min gubbe som gör plattan avråder.Säger att man kan skada slangen vid gjutningen och att den kommer för nåra golvet om man skall fästa mellanvägg tex. Vad
  Läs mer
 • Uppstickande armering eller inte ur betongplatta
  Hej Är på gång att gjuta en platta på mark för ett blivande stall. Stallväggarna ska muras med Lecablock. Jag undrar nu hur jag säkrar de murade blocken/väggarna. Ska jag dra upp armeringsjärn från plattan som jag murar in i väggarna (200 mm block) e
  Läs mer
 • Armering med solfjädrar i hörnen
  Hej, När man grundlägger en platta så brukar man lägga ut såkallade solfjädrar i hörnen för att förstärka upp hörnen. Finns det någon mall på antalet armeringsstänger för solfjädern samt vilken typ av armering? Hej , Jag jobbar ihop med Tjällden AB s
  Läs mer

Återfyllnad för att stabilisera kantelementen

återfyllnad kantelement
Beroende på om man gjuter hela betongplattan i samma moment som kantbalken så krävs utvändig återfyllnad som utvändigt stöd för grundelementen. Om man gjuter kantbalken för sig och sedan betongplattan behöver man inte göra någon utvändig återfyllnad.
Tidsåtgång:
Ett par timmar med grävmaskin för en tillbyggnad eller garage och upp till en dag för en normal villagrund.
Svårighet
Detta kan du ganska lätt göra själv
Behov av maskiner:
Grävmaskin är bra och troligen lönsamt eftersom stora massor ska skjutas mot grundelementen. Ska man göra detta själv bör du förbereda dig på att det tar tid att skyffla stora massor för hand.
Viktiga frågor vid återfyllnad:
 • Markarbetet i denna andra fas av grundläggningen kan ofta utföras av en mindre grävmaskin än i första fasen. Hur kan du lösa detta?

Kantbalken

Kantbalken gjuts normalt tillsammans med betonggjutningen av plattan men förtjänar lite extra fokus eftersom denna del av huset ska bära upp husets laster.

Bredd på kantbalken
Bredden på kantbalken beror på hur tjocka väggar man vill ha. För dimensionering av kantbalken så behöver man veta vilka laster som kantbalken ska ta upp. Det finns tre typer av laster som kantbalken tar upp. Linjelaster, punktlaster i kantbalken samt punktlaster vid hörnen i kantbalken. En linjelast kommer exempelvis från de krafter som tas upp av syllen. En punktlast är oftast en bärande pelare som bär upp ytterväggen och denna kan vara belägen antingen mitt i kantbalken eller i ett hörn. Om du beställt ditt hus från en husfabrik så ska de kunna ge dig tillgång till en lastplan som gör att du ska kunna dimensionera din kantbalk. Denna lastplan bör ta med fasadtypen i beräkningen samt höjden på fasaden. En fasad byggd i tegel väger givetvis mer än en träfasad. Lastplanen från husfabriken tar dock inte alltid hänsyn till exempelvis vilken snözon som ditt hus ska byggas i. Linje lasterna i kN/m på en syll varierar beroende på förväntad mängd snö och hur brett ditt hus är. Ta kontakt med din grundleverantör så kan de hjälpa dig med att räkna ut den exakta dimensioneringen av kantbalken.

Kantbalk för att klara laster från tunga fasader
För vissa fasader behöver speciell hänsyn ges till dimensioneringen av kantbalken. Sådana fasader är fasader med tegelfasad eller tunga betongväggar.

Gjuta betongplattan – dags att gjuta grundsulan

gjuta betongplatta
Efter att dessa steg är vidtagna har man två val. Antingen blandar man betongen själv eller så beställer man en betongbil som kommer med den betong man gjuter med. Betongen fördelas ut i kantbalken och över plattan. Det är nästan alltid lönsamt att beställa en betongbil eftersom det är väldigt mycket betong som går åt till en villagrund. En lite större villagrund kan lätt sluka 15 kubikmeter betong och det blir nästan ohållbart att blanda det för hand. Och kostnadsmässigt är det billigare att använda betongbil ju större betongplattan är.
När du gjuter betongsulan så gjuter man in all vvs i plattan tillsammans med golvvärmen, cellplasten och armeringen.

Tjocklek på betongplattan
För normala husgrunder kan man räkna på att man ska använda c:a 10 cm betongplatta som täcker hela grunden inklusive kantbalken. För vissa mindre konstruktioner kan man ha lite mindre betong men 10 cm rekommenderas.

Däremot kan en förstärkning behöva göras lokalt för att hantera extra laster från

 • skorstenar
 • tunga fordon i t.ex. en garageplatta
 • tunga eldningspannor eller liknande

Här lyfter man ofta bort ett lager cellplast, armerar extra och lägger i extra betong. Kontakta grundkonstruktören vid beställning av plattan så löser dessa det åt dig. Jag använder mig av Tjällden AB.

Här är frågor och svar kring toleranser för en betongplatta

 • Förstärkt platta för pannrum och skorsten
  Hej. Jag ska gjuta en platta till mitt nya pannrum och på den ska jag mura upp en ny skorsten. Plattan blir 13 kvadrat och skorstenen kommer väga ungefär 2 ton, sen tillkommer det vikten för pannan som är 800 kilo. Jag undrar hur tjock platta jag beh
  Läs mer
 • Hur tjock betongplatta för villa
  Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå detta ska plattan, 45 kvm, gjutas. hur tjock måste d
  Läs mer
 • Minsta tjocklek vid gjutning av platta pumphus
  Jag skall bygga ett ”pumphus” ! I huset kommer det att finnas en hydrofon 300 l och filtrerings anläggning och lite redskap Torr mark med mycket sand och sten Lägger på makadam + cellplast och en armering matta Vad är minsta tjocklek jag
  Läs mer
 • Hur tjock betongplatta
  Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå detta ska plattan, 45 kvm, gjutas. hur tjock måste d
  Läs mer

Tolerans för betongplattan
Det är knepigt att gjutan plattan helt helt rakt i höjdled. Därför finns det så kallade tillåtna toleranser för hur en betongplatta får variera i höjdled.
Det är rätt petigt.

För att man ska kunna lägga ut exempelvis ett trägolv på betongplattan så måste grundplattan ha tillräckligt jämn yta. Toleranserna för trägolv lyder under kraven enligt HusAMA98, Tabell 43. DC/-1, Klass A. Denna säger att för en 2 meter lång platta så är toleransen ± 3 mm och vid mätlängd 0,25 m är toleransen ± 1,2 mm.

Vissa grundbyggare använder SKB betong (självkompakterande betong) för att göra det enklare att nå toleranserna. Missar grundbyggare toleranskraven måste de efterkorrigera jämnheten. Kostnaden för grundbyggaren uppgår till cirka 20:-/m2 och millimeter bara i flytbetong. Det motsvarar för 5mm flytspackel på 150m2 platta en extrakostnad för material på ca15000:- samt obetalt arbete för två man en hel dag.

Här är frågor och svar kring toleranser för en betongplatta

 • Lutning bottenplatta
  Hej vi har köpt ett hus på helentreprenad som är ett kobbkär A-hus 127kvmsom är enplans då bottenplattan är betong med vattenuppvärmning luftvattendrift. Min fråga är att det är 0,6mm avvikelser i golvlutningen på ett par ställen när jag lägger ut mi
  Läs mer
 • Toleranser för gjuten betongplatta
  Behöver hjälp med regler för vad som anses vara en ok gjuten platta när det gäller hur mkt den får skilja sig i nivå. Finns det regler för vad som får kallad en gjuten platta? Mvh Hej, Här är ett svar från en av mina grundbyggar kontakter! ”Bif
  Läs mer
 • Hur mycket diff på plattan
  Hej, hur mycket få en gjuten platta luta? Finns det några bestämmelse på detta. Det blir ju aldrig 100% rakt (ex. 2mm per meter…) Hej , Det finns regler för hur toleranser på en betongplatta ska vara. Det är rätt petigt. Mig veterligen finns de
  Läs mer

Skydda känliga delar – avloppsrör mm

gjuta betongplatta
När man ska gjuta sin betongplatta är det viktigt att man ser till att viktiga delar i avlopps och dräneringssystem inte täpps igen av betong som av olika skäl hamnar fel.
Här kan ni läsa en vanlig fråga om konsekvenserna från en gjutning som orsakat problem med betong i avloppsrören.

Använd bra täcklock för att skydda avloppsrören. Ge betonggjutaren och den som ska gjuta grunden mycket tydliga instruktioner om vad överbliven betong och rengöring av verktyg ska ske. Vi har själva beställt betongplattor där vi senare fått igensatta dräneringsbrunnar pga att hantverkaren tömt betongrester i dräneringsbrunnen.

Frågor och svar om betong och avloppet
Här har vi samlat frågor som rör betong och specifikt avloppet.

Vibrera betongen för optimal gjutning
En betongplatta gjuts med betong som ska ha så lite vatten i sig som möjligt för att öka betongplattans hållfasthet.
För att minska betongens vattenmängd och samtidigt för att skapa en betongplatta med optimal hållfasthet och ändå göra gjutningen möjlig så vibrerar man betongen. Det gör att man kan minska ner på vattenmängden och samtidigt få ut betongen i alla hörn och vrår.

Väder och vind vid betonggjutning
När du ska gjuta platta är det viktigt att du tar hänsyn till de yttre omständigheterna. Utetemperaturen och vind spelar in i betonggjutningen.
Om temperaturen är lägre än noll så måste du på något sätt värma upp luften eftersom det är väldigt skadligt för betongen om den fryser. Betongens egenskaper försämras drastiskt om den fryser. Det är då lätt att tro att det lämpar sig att man gjuter betongsulor under fina sommar eller vårdagar. Men detta är inte alltid optimalt om man inte vidtar åtgärder för att förhindra förtidig avdunstning. Om man inte gör detta kan man få diverse problem såsom sättningssprickor. Även vinden kan göra att man dunstar bort vattnet fortare. Den perfekta temperaturen är cirka åtta grader Celsius. Då härdar betongen lagom fort.
Om du är osäker på om din betongplatta tagit skada av för låga temperaturer under själva betonggjutningen så kan du testa detta genom att knacka på betongplattan med en hammare. Om betongen är spröd och knäcks sönder så är detta ett dåligt tecken. Eftersom betongen utvecklar värme naturligt under själva gjutningen så behöver man i princip bara tänka på annat än att skydda mot kylan i sig och isolera betongplattan från att frysa.

Gjuta en klack för källarplattan

gjuta klack platta källare

När man ska gjuta en betongplatta som ska användas i källaren så finns det ett bra tips. Man vill ha en liten klack i betongplattan på vilket man ställer väggarna och på den klacken eller nedsänkningen som bildas där man ställer väggarna så kommer marktrycket göra att väggarna har någonting att fästa in till. Man gör själva klacken genom att man vid betonggjutningen fäster en träbräda i betongplattan, vilket då skapar ett avtryck när man plockar bort brädan och kvar finns alltså nedsänkning i kantbalken jämfört med den övre betongplattan. Om man ställer källarväggarna på denna klack så får dem en liten klack som då motverkar marktrycket. Väggarna står alltså fast förankrade mot betongplattan.

När kan du gå på betongplattan
Under normala omständigheter bör man kunna gå på betongplattan efter en halv dag.

Tidsåtgång:
En halv dag upp till en dag. Inklusive efterarbete för att jämna till grunden så den blir jämn och fin.
Svårighet
Detta rekommenderar vi att du tar hjälp med.
Behov av maskiner:
Betongbil. Färdig betong i betongbil lönar sig i de allra flesta fall. Saknas väg fram till huset eller om grundplattan ligger dumt till på tomten kan man ”kärra ut” betongen från en betonggrop. Men då behöver man vara fler som kör kärran så utkörningen från betonggropen inte tar så lång tid. Det kan ju inte vara för långt heller när man ska köra ut betongen via kärra (på en ö till exempel). Man kan också använda en pump med slang för att transportera betongen likt en vattenslang i trädgården. När man har beställt ut en betongbil till sin byggplats där man ska gjuta en platta, pool eller vad det än är så är det viktigt att man tänker igenom hur en betongbil ska kunna komma åt att förmedla betongen från betongbilen till gjutplatsen. Det första man bör göra är givetvis att kontrollera att betongbilen når till en plats utifrån vilken man sen antingen direkt kan föra betongen till gjutplatsen eller via en förlängning där man också kan nå upp till 100m från dit man fraktar betongen.
Kostnad c:a:
Snittpris per kubik: c:a 1500 kr exklusive moms och frakt. Vi rekommmenderar att du tar höjd upp mot 2500 kr per kubik inklusive moms och frakt.
Hur mycket betong du behöver är givetvis beroende på hur stor din betongplatta är. Betongen som behövs är uppdelad på två delar. Betongplattan och kantbalken. Se artikel hur du räknar ut mängden betong till din husgrund här.

Här kan du räkna ut kostnaden för betong till din betongplatta.

Viktiga frågor vid gjutning av betongplattan:

 • Kontrollera att du får rätt typ av cement/betong. Ha gärna med någon erfaren person som vet mycket om gjutning för detta steg är väldigt oförlåtande.
 • Flytande betong som hälls ut för snabbt har en enorm kraft och välter lätt kantelement som är lätta. Återfyllnad är viktigt och ta det varsamt. Eventuellt kan man gjuta kantbalken först för att sedan gjuta övriga grunden om man är rädd för detta. Då blir krafterna mindre än om man gjuter allt på en gång.
 • Hur långt ifrån gjutplatsen kan betongbilen köra och ställa upp sig för att tappa av betongen. Beroende på val av betongbil, pumpbil och så vidare så kan betongen transporteras upp till 100 m från betongbil till gjutplatsen. Var noga med att ange detta vid beställning av betong.

Gjuta en nersänkning i betongplattan – för t.ex. ett badrum
Det finns många anledningar till att man kan vilja ha en nersäkning i betongplattan. Det vanligaste är att man vill förbereda för ett barum inne i grunden. Så att man kan ha ett fall och liknande inne i badrummet.

Så här kan man förklara hur detta går till på byggarbetsplatsen.

 • Man köper lite reglar ”2 tum 4” eller ”2 tum 3” och sätter dem på armeringen med armeringsdistanser. Dessa sätter man till en form för badrummet.
 • Sedan gjuter man först innanför dessa reglar upp en bit, dock inte till den slutliga höjden man vill ha.
 • Sedan när man gjuter hela plattan gjuter man även inne i detta utrymme och fyller på upp till önskad nivå inne i reglarna – då har den underliggande betongen stelnat lite och man kan då få önskad höjd inne i ”badrummet”.
En vanlig nersänkning i betongplattan för att förbereda för badrummet är 4 cm.

Här är några frågor och svar om att gjuta en nersänkning i betongplattan.

 • Nedsänkning badrum
  Hej Micke! Jag håller på och jobbar med en grundplatta till ett nedsänkt attefallshus där jag vill ha badrummet 2mm lägre än resterande platta. Har du något bra förslag på hur man kan göra detta? Mvh Ulf Hej Ulf, 2 mm är på tok för lite när man ska g
  Läs mer

Fler frågor och svar om hur mycket betong som går åt
Här har vi samlat frågor som rör hur mycket betong som går åt. Missa inte vår kalkylator ovan.

 • Gjuten platta betong hus mängd 150 kvm
  Hej Micke, Ska bygga ett hus a 150 kvm samt ett garage på 45 kvm. Hur mycket betong behöver jag beställa för dessa två armerade betongplattorna. /C Hej , Jag har gjort en kalkylator du kan använda. Du hittar den här. För en 150 kvm platta med 50 i om
  Läs mer
 • Gjuta en platta på mark – hur mycket betong går åt?
  Hej Micke jag ska gjuta en platta på mark som är 4,6,5meter med tjockleken 15 cm på betongplattan. Hur många kubikmeter betong behöver jag till plattan? Hej PEPPE, Liten fråga. Menar du att betongplattan är 4,6*5 meter eller 4*6,5 meter. Lite olika o
  Läs mer
 • Hur mycket betong går åt vid gjutning av platta
  Hej! Har byggt ut 25 kvadrat meter mark isolerat dragit vattenburen golv värme lagt armeringen ska gjuta det men funderar på hur mycket cirka betong går åt det tjockleken på plattan blir 10 cm . MVH Smail? Hej Smail, Jag har gjort en kalkylator åt di
  Läs mer
 • Mängd betong per kvm
  Hej, jag ska bygga ett garage på bästa möjliga billigast sätt, och ska göra det själv, men jag undrar hur mycket betong i liter jag ska ha per kvm? Mvh Henrik Hej Henrik Tack för frågan. Har svarat dels med text nedan och en snabb film där jag beskri
  Läs mer

Fler frågor och svar om olika frågeställningar vid olika betongsorter
Här har vi samlat frågor som rör frågeställningar kring vissa betongsorter och tillsatser till betongen.

 • Nåt att tänka på med självkomprimerande betong SKB
  Hej Tänkte använda SKB betong till plattan skall jag tänka på något särskilt? Trevlig semester Hej Harry , Självkomprimerande betong används när man vill ha extra flyt i betongen. Det man bör tänka på att det är extra viktigt att skumma skarvar orden
  Läs mer
 • Samband mellan betongkvalitet och vald armering
  Ska bygga en betongplatta. Jag har en föreskriven betong men sedan har det blivit diskussioner om att förbättra betongkvaliteten. Då fick jag höra att det behövs mer armering. Stämmer det? Min KA strular om detta Tack på förhand J Hej , Ja det stämme
  Läs mer
 • Blandningsförhållande och betongkvalitet för grundläggning platta
  Hej, Jag ska beställa en betongbil för gjutning av en villagrund. Vilket blandningsförhållande och betongkvalitet rekommenderar du att jag ska beställa för gjutningen av min betongplatta. Hej Anders, Betong är en hel vetenskap. Det försöker vi beröra
  Läs mer
 • Betongkvalitet platta på mark
  Hej! Vi ska gjuta en betongplatta och har ganska gott om tid att göra detta här. Vi planerar i god tid och vi tänkte gjuta i höst just för att det inte ska vara för varmt eller för kallt. Jag antar att vi behöver en ganska normal betongkvalitet bara
  Läs mer
 • Vilken betongtyp ska jag ha för min garageplatta
  hej, vi ska gjuta en betongplatta för vårt garage och jag undrar vilken betongtyp jag ska ha? Hej Jan-Erik, Svaret på din fråga är c50. Det är den betongtyp som vår samarbetspartner för grunder rekommenderar. Men betong är en en hel vetenskap och vi
  Läs mer

Fler frågor och svar om pris på betong för betongplattor
Här har vi samlat frågor som rör hur mycket betong som går åt. Missa inte vår kalkylator ovan.

 • Rimligt pris betongbil?
  Hej, Ska påbörja bygget av en betongplatta 33 kvm för garage (tack för tips och råd på denna sida). Sätter själv ut kantelement 300 med 200 mm isolering. Beräknar att jag behöver ca 4m3 betong. Fick prisuppgift av en leverantör på 45000kr för betong,
  Läs mer
 • Extra kostnad betong med betongbil gjuta platta
  Behöver gjuta en betongplatta som är 15 cm tjock och 2,5 m x 3,5 m. Dock är avståndet där en betongbil kan stå ca 15 meter från gjutplats. Blir merkostnaden stor? (Pumpar etc) Hej Anders , Jag har tagit fram en betongkalkylator. Den behöver komplette
  Läs mer
 • Vad kostar en betongbil för 300 kvadratmeter?
  Hej vad kosta en betongbil för ca 300 kvadratmeter? Hej Samir, Tanken är att denna kalkylator om betong ska svara på det. Lämna gärna feedback om denna kalkylator inte hjälper dig. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Färdig betong pris per kubik
  Hej på dig, gu va mycket bra info! Har du en aning om hur mycket betong kostar per kubik Mvh Ginger Hej Ginger, tack för feedback! jag har gjort en kalkylator för att beräkna betongpriset. Du hittar den här. Priser är som alltid svårt, speciellt för
  Läs mer

Fler frågor och svar om betong för betongplattor
Här har vi samlat övriga frågor som rör betong kring att gjuta betongplatta på mark.

 • Hur mycke kubik m cement platta 52kvm
  Hur mycke kubik m cement platta 52kvm 10cm plus noten 25 cm b 20 djup plus 10 cm i ytterkant på ytan Hej Conny, Kolla denna kalkylator – betongkalkylator Svarar den inte på din fråga? Återkom annars. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar
  Läs mer
 • Blåsor i nygjuten platta
  Hej Micke. För ca 2 veckor sedan gjöts vår betongplatta av ett företag som vi sen ska bygga uterum på. Idag märkte vi 2 blåsor på två olika ställen på plattan som det gått hål på. Vet du vad det kan vara för något? Är det något vi bör oroa oss för el
  Läs mer
 • Hur räknar jag torktid för en betongplatta
  Hej Claes, Frågan är ställd till en betongexpert som förstår formeln bättre än mig. Jag återkommer när jag har fått svar. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Är detta möjligt att slipa ner betongen så det används som innegolv
  Hej, En kort fråga; Jag vill gjuta en platta på mark nu i vår. Golvvärme. Sen vill jag slipa ner betongen så det används som innegolv i huset på nedre plan. Är detta möjligt? Finns det grundgjutare i Jönköpingsområdet som du kan rekommendera? Hej Tac
  Läs mer
 • Hur slät ska plattan bli?
  Hej Micke! Vi undrar hur slät en villagrund ska vara efter en gjutning om det utförts fackmannamässigt? Enligt HusAMA hittar vi en lutning på 2-3 mm tror jag, vad är rimligt? Ska man kunna lägga parketten på direkt eller måste man finslipa/ spackla e
  Läs mer
 • Hur långt når en betongbil med pump för Attefallsgrund
  Vi ska bygga ett Attefallshus och har tänkt uppföra Attefallshuset på en del av tomten som ligger lite illa till. Hur långt klarar en betongbil att pumpa ut betongen. Hur fungerar det med betongpumparna, klarar de av att pumpa över hustak och sedan n
  Läs mer

Efter gjutningen av betongplattan – torktid, vattna m.m.

Betongen brinner – viktigt att hålla koll på plattan när den brinner – vattna mm
Det är viktigt att man efter betonggjutningen ger betongplattan tid att ”brinna” som det heter. Tiden det tar innan denna process är klar beror på väder och cementtyp men den ska stå några veckor åtminstone. Den första veckan bör man vattna grundplattan dagligen lite grann. Anledningen är att betongplattan ska få tillräckligt med vatten hela tiden så den inte ”går torr”.
Om man sedan enbart bygger ett klimatskal och inte lägger innergolv och därmed undviker att stänga inne fukten kan man i princip börja med stomresningen efter första veckan. En större betongplatta innehåller många kubikmeter vatten. Detta vatten kan vid värmeutvecklingen i samband med reaktionen med cementen , gruset och vattnet faktiskt avdunsta och därmed skapa fuktproblem om man gått på med att bygga för mycket ovanpå betongplattan för tidigt och därmed stänger inne denna byggfukt.
Frågor och svar om brinntid och liknande för betong
Här har vi samlat frågor som rör brinntid mm kring betong vid gjutning av en betongplatta på mark.
Ofta vill man börja bygga på en gång och man undrar över den typen av frågor. Det kan vara när det är ok att resa en husstomme, när ok att borra ner skruv i betongen för att fästa syll osv.

 • Nygjuten betongplatta som belastats för tidigt
  Hej Micke. Jag har en nygjuten betongplatta som var 3 dagar gammal när den blev belastad med lite för mycket last i min värld. Det är alltså en platta på mark 10 cm tjock med 30 cm cellplast s100 under med ett lager armerings matta 6 mm samt golvvärm
  Läs mer
 • Fråga om gjutning, brinntid och husresning
  Hej Micke, Min fråga är hur länge bör en platt stå och brinna när ute temperaturen är ca 2 till -2? Jag har nämligen ett företag som ska gjuta plattan på måndag och ha husresning på onsdag. Är det för tajt inpå eller går det bra för plattan att göra
  Läs mer
 • Torktid platta och förstärkt pålad
  Torktid pålad platta med golvvärme 10cm och förstärkt för pålning ca 30cm. Har nu torkat 3 månader räcker det? Hej Sören, Nu har det ju varit ganska kallt i vinter. Om du har värmt upp plattan med betongtäckmatta så har den definitivt härdat klart. J
  Läs mer
 • Husresning efter grundgjutning?
  Hej Micke! Vi har haft lite tvister med kommunen vilket gör att vår markentreprenör inte kommer att kunna gjuta vår platta förrän på onsdag. En dag senare, på torsdag, kommer leveransen av huset och detta sätts direkt upp (Svensk husproduktion). Som
  Läs mer
 • När kan man gå på grunden
  Hejsan, Vi håller på och ska bygga en tillbyggnad till vårt hus. Vi kommer gjuta i helgen och undrar när man kan börja gå på plattan. Jag har därför en snabb undran om när man kan börja att gå på grunden. Vi får in några hantverkare som skulle vilja
  Läs mer
Betongtäckmattan förhindrar att grunden blir förstörd om den står för länge
Om du behöver lägga plattan när det är minusgrader under natten så kan du vattna betongplattan och sedan lägga en presenning över den gjutna plattan så behålls värmen.
En presenning som klarar av att täcka 80 m2 kostar bara ett par hundra kronor. Andra alternativ är att lägga på en betongtäckmatta. Om du har överbliven cellplastisolering från betonggjutningen så lägg dit även den.

Vi får också många frågor om att gjuta en betongplatta vid ett tillfälle för att sedan låta den stå över vintern. Det man ska komma ihåg är att grunden värmer upp marken vilket förhindrar tjäle. Och utan uppvärmt hus så riskerar du att tjälen tränger ner i marken. Med isolering kan du förlänga processen det tar för tjälen att tränga ner i marken. Men detta räcker inte om det är alldeles för kallt för länge.

Du behöver således vid ett tillstånd när du har en många minus grader många dygn i rad dessutom tillföra värme. Det gör man med en så kallad betongtäckmatta. Du hittar betongtäckmattor hos din grundleverantör.

Här har vi frågor som rör problem med att inte låta en betongplatta stå för länge.

 • Plugga rör som går upp ur plattan
  Jag kommer bygga hus på landet och undrar hur jag kan se till så att golvvärmen inte fryser sönder plattan. Ska man plugga rören som går upp ur plattan eller behöver jag göra något mer? Hej Jonas , Det räcker som du skriver att se till att du inte ha
  Läs mer

Slipning eller glättning av betongplattan
Glättar gör man innan betongen härdat (brunnit) och det sker i normala fall efter max ca 2-4 timmar.
Efter ett drygt dygn kan du gå på betongplattan. Då kan du efterbearbeta betongplattans yta genom att om så behövs stenslipa betongplattan redan efter någon dag.

Tidsåtgång:

 • Vattna betongplattan, helst med vattendimma, upp till en vecka och se efter det till att betongplattan inte stängs inne under ytterligare någon vecka. Det beror väldigt mycket på utetemperaturen hur mycket fukt som behöver tillföras och hur länge.

Frågor från besökare
Här är frågor från besökare relaterat till att vattna och liknande. Dvs när efter gjutningen kan du påbörja bygget, ska du vattna mm mm.

Provtryckning av golvvärmesystemet

provtrycka golvvärme betongplatta

Det är viktigt att provtrycka golvvärmen både innan och efter att man har gjutit betongplattan. Efter att betongplattan gjutits så ska enligt kommunen en provtryckning ske och du ska kunna visa upp protokoll från denna test till kommunen. Det är givetvis så att innan man gjutit betongplatta så är det så mycket enklare att rätta till misstag. Därför ska denna slutliga provtryckning alltid lyckas. Se till att inte slarva med provtryckningen innan betongen gjutits så spar du stora kostnader om någonting mot förmodan skulle gått fel när du la golvvärmen.

Tidsåtgång:

 • Det tar rörmokaren max en timme att utföra detta test.

Använd stålsyllar med syllskydd

Syllen är den regel som man bygger upp väggarna med och syllarna ligger an mot betongplattan.
Förvånansvärt många bygger fortfarande med träsyllar vilket är direkt vansinnigt, även om man har ett syllskydd under träsyllen. Trä är ett organiskt material och husgrundens betongplatta avdunstar stora mängder vatten under torkperioden. Dessutom är övergången mellan betongplattan och övriga huset ett av husets känsligaste områden att tänka på när man ska förebygga fuktskador som kan uppstå under husets livstid. Vatten kan vid dåligt konstruerade fasader smita in under fasaden upp in i mellanrummet där betongen möter syllen. Då är det stor risk för fuktskador. Speciellt om man slarvar med dräneringen så blir detta ett potentiellt problem. Ett exempel är att leda ut regnvattnet direkt ut på marken så det stänker upp mot fasaden när det regnar kraftigt.

Borra ner i betongplatta
En vanlig fråga vi får är hur djupt ner i betongplattan man kan borra.
Om din betongplatta är genomförd på standardvis så ligger armeringen mitt i plattan (betongplattan är oftast 10 cm tjock). Så 4-5cm ner ligger armeringen (armeringen har ju en diameter). Under denna ligger normalt golvvärmen. Så om du borrar max 4 cm så ska du klara dig gott o väl!

Frågor från besökare om syll
Här är frågor från besökare relaterat till syll.

Bygga på betongplattan

Bygga på betongplattan
Det är skönt att ha kommit hit. Nu har vi en husgrund på plats och vi har kommit UR MARKEN brukar vi säga.
Här har vi skrivit en artikel om att bygga på betongplattan.

Läs mer här om att bygga på betongplattan.

Frågor och svar om att bygga på betongplattan
Här är frågor som relaterar till att bygga på betongplattan

Golv på betongplatta

Det är viktigt att låta betongplattan torka ur efter själva gjutningen. Annars kan du lägga ut ditt golv eller spånskivor direkt på plattan. En annan aspekt du kan behöva tänka på är hur högt spånskiva och golv bygger. Du vill ju inte bygga höjd i onödan. Då kan en dämpande gummiduk eller liknande (som bör kunna andas så inte en tät en) vara stötdämpande.

Det är som sagt viktigt att betonggolvet / betongplattan kan andas. Lägg därför inte ut plast/byggplast. Då kan eventuell byggfukt inte ventileras ut. Det är alltid bättre att vänta längre än kortare tid när du gjutit betongplattan.

Men när plattan väl har torkat så är det inga problem att lägga golvet direkt på betongplattan.

Frågor från besökare om golv på betongplatta
Här är frågor från besökare relaterat till golv på betongplatta.

 • Reglar på platta?
  Hej, Hur är det med golvreglar på platta, använder man det (och isf vilken dimension) eller lägger m
  Läs mer

Frågor och svar om betongplatta

Vi får löpande frågor in till oss om platta på mark. Här är de frågor som är relevanta för betongplattor.

 • Hur mycket isolering under förrådsplatta
  Hej Micke, Ska förlänga Carport (6.1*3.5m) med ett trädgårdsförråd på 3.6*3.5m, som ska vara frostsäkert under vintern. Från förrådets golvnivå till fast berg är det mellan 20 – 60 cm (nu trädgårdsmark). Funderar på att bygga upp mur med lecabl
  Läs mer
 • Fuktsäkra grund på grusås
  Planerar att bygga ett fritidshus med platta på mark. Underlaget är en grusås med 1-300 grus. Behövs det extra kapilärbrytande makadam innan isoleringen. Min tanke är isolerad L-balk runt om. 300 cellplast med betongplatta ovanpå. Två frågor uppstår,
  Läs mer
 • Grund med rund radie för burspråk
  Hej funderar på att bygga ett hus med en rund utbuktning med en radie. Hur kan man bäst göra en sådan grundlösning. Hoppas du förstår vad jag menar? mvh Hej , Det går att få till ”runda” grundlösningar men kräver en grundentreprenör som a
  Läs mer
 • Ouppvärmt förråd bredvid uppvärmd betonggrund
  Hej Micke! Jag ska bygga en stuga som i princip ser ut enligt bilden. Hur löser jag lämpligast grundkonstruktionen under det påbyggda skidförrådet närmast i bild. Förrådet ska vara kallt medan övriga betongplattan har vattenburen golvvärme (L-element
  Läs mer
 • betald konsultering, garagegrund med golvvärme.
  Kan jag betala dig för att välja ut komponenter till en garagegrund med golvvärme? O=26m, A=41m2. 5.6*7.2 Hej Michael , självklart hjälper jag till med din betongplatta. Har mailat dig! mvh Micke
  Läs mer
 • Viktigt att tänka på, gjuten platta
  Vad är viktigt att tänka på när man gjuter en platta? (Gjuten husgrund) Hur tillverkas den? Hej , Detta är en mycket bred fråga Jag har en populär artikel om att gjuta platta– börja där och återkom om det är något som är oklart. När det kommer
  Läs mer
 • Förankra bottenplattan ner i undergrunden
  Hej Vi är två sista terminsstudenter som skriver ett exjobb om stabilisering av höga trähus med val av metods påverkan på utformningen av byggnaden. Vid frågan om för att säkra byggnaden mot stjälpning och byggnadens egenvikt + vertikala laster inte
  Läs mer
 • Väder tålighet för betongplatta
  Hej Jag bygger ett fritidshus på 105m2. Jag gör arbetet själv och det blir därför en utdragen process. Frågan. Tål kantelement golvvärme rör mm. att ligga oskyddat för väder och vind under en vinter eftersom jag tror det kommer att ta mig 6 månader a
  Läs mer
 • Gjuta platta på ö
  Hejsan, Vi funderar på att gjuta platta 100 m2 för ett hus, men det är på Möja i Stockholms skärgård. Vad kostar det att leverera till en ö och har ni någon erfarenhet hur det går till? God access från vattnet (sjötomt) men behöver pumpas ca 50 m med
  Läs mer
 • Matarledning el under betongplatta
  Hej! Får man gjuta en garageplatta på mark med en korsande elledning i mark. Måste elledning ligga utanför betongplattan ? Om ledning friläggs är det isåfall ok att omge kabel med skydd och sen bygga över den. mvh S-I Hej ,Återkommer normalt inom cir
  Läs mer
 • Vad väger en betongplatta?
  Hej Micke! Om jag skulle vilja ha en betongplatta till en husgrund där måtten på plattan är ungefär 7,5m x 2,25m, vad kommer en sån platta väga i runda svängar? // Sebastian Hej Sebastian, Det som väger i en betongplatta är Jag hänvisar tillsvidare t
  Läs mer
 • Mäta ut höjd för grunden
  Hej! Vi kommer inom kort att börja bygga vårt nya hus. Tomten är bra och ligger där den ska (dvs vi behöver inte jämna ut nödvändigtvis), men jag undrar hur vi ska kunna mäta ut höjden för husgrunden? Jag antar att det är viktigt att man hamnar på rä
  Läs mer
 • Betongplatta, material, tillvägagångsätt, materialkostnad
  Hej!Jag ska göra en tillbyggnad på 8,5 kvm och gjuta en betongplatta. Vad behöver man för material? Finns det fler metoder att göra det på och vilken metod rekommenderas? Förklara gärna så enkelt som möjligt. Hur mycket kommer materialet att gå på i
  Läs mer
 • Hur ska vi tänka kring tillbyggnad platta på mark till en befintlig krypgrund
  Hej Johan Det fungerar bra att gjuta en platta på mark mot en krypgrund. Det man ska tänka på är att kontrollera så att man inte gjuter igen så många ventiler i den befintliga krypgrunden så att man försämrar ventilationen i den gamla grunden. Svårt
  Läs mer
 • När kan vi slå igång golvvärmen
  Hej , Det står inte i frågan men jag tolkar det som att du har vattenburen golvvärme. Nu när du fått upp uterummet så kan du slå på golvvärmen. Golv kan du lägga när betongplattan har torkat vilket den borde ha gjort vid det här laget eftersom du gjö
  Läs mer
 • Betongplatta på berg
  Hejsan Micke. Jag har en fråga ang Betongplatta på berg, jag har fått ärva mark men det är berg, den är rätt så ojämn, vad finns det för alternativ för att bygga ett hus på ett berg? Måste man spränga bort massa eller går det att fylla ut ojämnhetern
  Läs mer
 • Utöka befintlig halvdan betongplatta
  Hej Carl-Johan, Oftast är det bästa i detta fall att ta bort den gamla betongplattan. Oftast är förrådsplattor inte så väl isolerade utan är kanske helt utan isolering under. En helt oisolerad platta blir fuktig då betongen suger fukt kapillärt. Det
  Läs mer
 • Kan man lägga golvvärme på ej täckt platta
  Hej Marita, Du skriver att du har en platta. Menar du att du redan har en betongplatta som du ska lägga golvvärme på? Menar du att du inte gjutit plattan är men ska lägga golvvärmen på cellplasten och att det är snö på cellplasten kan du göra det. Du
  Läs mer
 • Träbjälklag på betongplatta på mark
  Hej Calle, Vid trägolv brukar man ha plastfolie emellan betongplattan och trägolvet. Det vanligaste är att trägolvet läggs direkt på betongplattan (med mellanliggande plastfolie) och att man inte bygger ett bjälklag emellan betongplattan och trägolve
  Läs mer
 • Täcka över gjuten platta
  Hej Elina, Man ska se till att tjälen inte går ner under grunden för att undvika tjällyftning. Det kan finnas risk för det ifall det är minusgrader under en längre tid. Då får man täcka grunden med något isolerande (snö är isolerande). Det finns isol
  Läs mer
 • Snedbelastning på kantbalken av betong
  Hej Svante, Är det ett vanligt L-element som du tänker på ska syllen hamna en bit in på betongen bakom den snedfasade delen. Kolla med leverantören av grundelement men jag vet grundleverantörer som rekommenderar att syllen hamnar minst 25 mm in på be
  Läs mer
 • Gjuta på en befintlig platta – slippa bila bort gamla plattan
  Hej Micke! Vi ska bygga om garaget till ett sovrum (huset är ifrån 1936 och har dubbla tegelstenar i väggen o lika i garaget). I garaget ligger i dag en tunn oisolerad platta. Frågan är: Kan man lägga 20 cm frigolit/cellplast direkt på den gamla plat
  Läs mer
 • Gjuta betonggolv vid nybygge
  Hej Anna, När du bygger ditt hus med en betongplatta så fungerar betongplattan alldeles utmärkt att ha som undergolv. För att golvet inte ska bli för stumt att gå på kan det vara bra att lägga in något mjukt underlag under trägolvet. När du vill mini
  Läs mer
 • Tillsätta luft i betong för platta
  Tjena, Snackade med en kille som levererar betong igår. Han berättade en sak som jag inte förstår. Stämmer det att man måste tillsätta luft i betongen för att förhindra sprickor på vintern? Fattar inte det eftersom man ska vibrera betongen för att få
  Läs mer
 • Vart lägga elslingan i plattan?
  Hej Johan, Jag hade gjutit en betongplatta med vattenburen golvvärme i plattan ELLER gjutit betongplatta och sedan lagt elslingor i ett flytspacklat golv ovanpå betongplattan. Dvs jag hade inte gjutit in elburen golvvärme i betongplattan. För att vär
  Läs mer
 • Kostnad för markundersökning
  Hej Patrick, Här har jag skrivit en artikel om kostnad för markundersökning. Jag vet att spannet är stort så jag ställer dock frågan till ett geotekniskt företag och återkommer. Vänliga hälsningar Micke
  Läs mer
 • Ouppvärmt fritidshus med platta på mark
  Hej Hans, Det finns risk för tjällyftning då huset ska så ouppvärmt. För att undvika tjällyftning bör du schakta bort det tjälfarliga materialet och komma ner till det grova gruset. Ersätt det tjälfarliga materialet med dränerande material och en pla
  Läs mer
 • Grund delvis på berg
  Hej Pär, Har du bilder på tomten så jag kan se hur mycket det lutar och hur mycket huset skulle hänga ut? Är det viktigt att huset hänger ut eller är det bara för att huset ska ligga just där? Spontant känns denna fråga lite för komplext för att kunn
  Läs mer
 • Kan man sätta grund på grus
  Hej Anna, Tack för två mycket bra frågor. 1) slipper du utföra något markarbete i och med att marken är dränerande i sig? 2) behöver du dränera huset Ska försöka svara på dem. 1) Du kan absolut utföra en grundläggning på dräneringsgrus eller vattenge
  Läs mer
 • Bästa värmekällan för tvåvåningshus
  Hej Per och tack för frågan, Detta är synnerligen ingen enkel fråga. Att svara på vilket uppvärmningssystem som är bäst beror på flera parametrar. Här finner du några Uppvärmningssystemet Hur ser uppvärmningssystemet ut, dvs har man vattenburet, från
  Läs mer