Att gjuta en betongplatta är den klart vanligaste grundläggningsformen för isolerade konstruktioner. Det som gör betongplattan så populär är möjligheten till att isolera grunden ordentligt och att grunden är fuktsäker. Du får dessutom en konstruktion som minskar riskerna för sättningar betydligt eftersom anläggningsytan mot marken är så stor.
Betongplattan består i grova drag av kantelement, cellplastisolering, armering, golvvärme samt betong.

Gjuta betongplatta steg för steg – använd länkarna

Betongplatta på mark konstruktion – 2 minuters film

När du ska grundlägga en platta på mark så kännetecknas detta projekt av att marken måste vara jämn och fin. Därför lämpar sig denna husgrundstyp där du har mark där du inte behöver spränga allt för mycket.

Olika hustillverkare

Olika hustillverkare har olika lösningar för grunden. Den vanligaste grunden för de flesta hustillverkare är dock platta på mark. Dvs denna artikel är relevant för de flesta hustyper.

Relaterade frågor

Betongplatta för olika byggnadstyper – fördjupande artiklar

Denna artikel gäller mer eller mindre för alla nedanstående projekt så kolla igenom denna först. Sedan kan klicka dig vidare till den artikel nedan som specifikt handlar om ditt projekt/byggnadstyp. Denna artikel är skriven utifrån en normal villaplatta.

Bryt ner markarbetet och grundläggningsprojektet i hanterbara delar och spara pengar

betongplatta på mark
Många upplever att grundprojekt är mycket komplexa och samtidigt väldigt viktiga. Detta gör att många känner en oro för grundprojekten. Jag har skrivit denna artikel för att hjälpa våra besökare att få upp sin beställarkompetens av husgrunder men också känna modet att våga göra mer av jobbet själv.
När man gjuter en betongplatta på mark inbegriper det ett antal steg. Om man sätter sig in i processen kring grundläggning så kan man bli bättre på att ställa krav på grundbyggaren och materialleverantören. I bästa fall kan man göra många av momenten själv, i sämsta fall blir man en bra beställare. Jag har försökt göra det enkelt för dig som ska gjuta betongplatta på mark att se vilka stegen är, vilka kompetenser som behövs i varje steg och om det behövs även vilka maskiner som kan vara bra att ha för varje steg.

Husgrunder läggs bäst av två personer eller fler. Vår erfarenhet är dock att är man fler än två så kan det bli dyrt då minst en person har lite att göra under stora delar av tiden. Men duktiga grundbyggare kan gott ha fler än två om de är specialiserade på gjutning osv. Så nedanstående siffror ska ses som riktmärken för två personer i kalendertid. För att ta reda på den mantid som behövs så får du räkna på det dubbla om man är två personer. Jag har skrivit artikeln för att du som privatperson ska kunna minska kostnaderna genom att du utgör denna andra person, alt tar in en kompis så att ni gör det tillsammans.

Förberedelser för gjutning av betongplattan

förberedelser
För att lyckas med din grundläggning så behöver du förbereda projektet väl. Det gäller egentligen alla stegen som presenteras nedan. Allt från markarbetet, materialinskaffandet (kantelement, armering mm) till betonggjutningen bör förberedas väl. Se till att du har rätt material rätt införskaffat vid rätt tidpunkt och att ingen byggare blir stående i väntan på materialet. Inget ont om byggare men jag har lång erfarenhet av byggare som gillar att åka och komplettera dina inköp med egeninskaffat material. Det är bekvämt för dem att komma bort ett tag och köpa material. Denna tid tar de ofta bra betalt för. Därför är det bra att se till att bry dig om logistiken kring byggmaterialet. Dessutom är det ofta du som privatperson som behöver vara hemma och passa olika typer av leveranser. Planeras dessa väl förenklas processen. Om du säkerställer att materialet kommer till byggplatsen vid rätt tidpunkt så kommer du också att spara pengar. Det är också så att om du som beställare visar intresse för pris och tidplan så kommer leverantören därmed att göra mer för att uppnå detta åt dig. Byggare som vet att ens kund är priskänslig kommer om företaget är seriöst alltid ställa sig själv frågan, kan du göra något för att spara pengar i alla de moment de utför där kostnaderna är rörliga. Bara där kommer du spara pengar.

Bygglov och myndighetskontakter

bygglov
Det är lika bra att inse det redan från början. Du är i händerna på myndigheterna, dvs kommunen, när det kommer till att bygga hus. Myndigheterna styrs efter pbl, dvs plan och bygglagen.
Man måste samtidigt förstå myndigheterna. De utsätts för enormt tryck från boende, företag mm som vill bygga alla möjliga konstigheter och alla beslut som tas är offentliga. Bygglov är en hel eller till och med fler artiklar för sig som inte lämpar sig in denna artikel. Men utifrån ett grund perspektiv har jag skrivit en artikel om bygglov och grundritningar som kan vara bra för dig som ska gjuta en husgrund. Det finns sedan en kort tid tillbaka ett mycket viktigt datum som bestämmer när kommunen tidigast tillåter Er att påbörja byggandet. Börjar man tidigare än det så kan man få böta. Läs mer om bygglov här.
Frågor och svar om bygglov
Här har jag samlat de frågor som jag har fått historiskt om bygglovsrelaterade grundfrågor.
 • Detaljplan
  Hej! Vi ska bygga hus på en tomt som ligger i ett ”vanligt” villaområde där det sedan lång tid tillbaka finns en detaljplan och där vatten och el redan finns. Behöver vi beställa nybyggnadskarta samt geoteknisk undersökning ändå? Vi kan inget om sånt
  Läs mer
 • Lärdom bygglovsprocess – vad säger detaljplanen
  Det är viktigt att man kollar upp detaljplanen innan man söker bygglov. Vart får man bygga någonstans. Vi hade en befintlig carport på plats sedan innan och trodde därför att vi fick ha ett nytt hus på samma ställe, men det fick vi inte. Detaljplanen
  Läs mer
 • Lärdom bygglovsprocess – handikappsanpassa huset
  Det är viktigt att man handikappsanpassar sitt boende. Eftersom vi missade det i första utkastet så blev det två onödiga vändor fram och tillbaka till kommunen. Vi tappade därmed cirka 1,5 månader kalendertid samt ett antal tusenlappar extra hos arki
  Läs mer

Vilka avtal reglerar en grundläggning

ABS09 är en typ av avtalsform som reglerar småhusentreprenader.
Dessa avtal tecknas mellan byggherren och entreprenören och reglerar saker som

 • vilken fastighet som berörs
 • vad ingår i priset
 • vad kostar det om eventuella tillägg behöver göras (s.k ätor)
 • avgränsningar som inte ingår såsom grundundersökningar, utsättningar från tredje part mm mm
 • byggstart senast
 • färdigsställande datum
 • finns viten kopplat till eventuella försäkringar
 • försäkringar som gäller (byggfelsförsäkringar)
 • vem som är kontrollansvarig och vem ska besikta huset
 • hur sker betalningen

När det kommer till markarbeten är det viktigt att fundera på de delar som kan gå fel. Tänker du igenom dess ordentligt så kan du undvika de vanligaste källorna till konflikter.

Ladda hem ABS09 här.

Relaterade frågor

 • Vad menas med ett ABS09 kontrakt
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej på dig Micke Jag ska handla upp en betongplatta på mark. Stötte då på termen ABS09 kontrakt Vad menas med den termen – vad är det för något. mvh Anders He
  Läs mer
 • Avtal platta för att specificera grundprojektet
  Hej Micke, Tack för utmärkt information om husgrunder! Bilden visar platsen för ett kommande fritidshus ca 79 kvm. Jag har prelimärt valt entreprenör och platta som grund för huset. Det som pågår just nu är arbete med att specificera grundprojektet i
  Läs mer

Markundersökning / geoteknisk undersökning

grundundersökning
Innan man kan bygga ett hus och tänka på husgrundens dimensionering så är det viktigt att veta att marken man bygger huset på klarar de laster som huset utsätter marken för. För att ta reda på detta så bör man göra en grundundersökning.

Riktlinjer kring vad marken tål är att det tillåtna marktrycket helst ska ligga över 50KN . Detta är vad exempelvis löst lagrad sand klarar ungefär.

Vid en grundundersökning tar man även fram information såsom grundvattenförhållanden, markförhållanden mm. Man undersöker också om marken kan ge ifrån sig radon och om marken du ska bygga på består av sten eller berg. Då kan man behöva spränga.
Om din mark inte har tillräcklig bärighet så kan man behöva påla husgrunden eller använda kompensationsgrundläggning. Dessutom är det viktigt att Ni får svar på om marken är tjälfarlig, vad marken består av (vilka jordarter) osv.
Grundvatten är också något att fokusera på. När du ska bygga ett hus och vill föra bort grundvatten så är det lämpligt att dels dränera väl. Då hanterar du bättre temporära grundvattenhöjningar bättre. Men har du konstant högt grundvatten så bör du också ha lösningar som gör att du pumpar bort vattnet. Det här är dock ingen bra lösning eftersom att grundvatten faktiskt är någonting som du aldrig kan bli av med. Men när exempelvis kommunen bygger broar och viadukter under järnvägar och vägar och har högt grundvatten så får man helt enkelt isolera det området som ska vara fritt från grundvatten och sätta pumpar på strategiska ställen som då pumpar bort grundvattnet. Du behöver också ha vattentät och vattentåligt betong, vilket är jätte komplext och nästan inte görbart för en privatperson eftersom det blir alldeles för dyrt.

Processen kring att få rätt på markundersökningen och i vilken ordning man gör dessa är

 • markundersökning för att avgöra hur mycket laster huset genererar
 • lastplan – vilka laster kommer huset generera och som marken måste klara av att ta upp
 • pålplan – om marken inte klarar av lasterna från huset så kan man behöva påla.
 • grundritning som visar hur man dimensionerar grunden så att grunden bär över pålarna. Detta skiljer sig från grundritningar för en grund som inte pålas.
 • pålning – pålningen utförs utifrån denna pålplan för att ta upp lasterna från huset.

Jag kan hjälpa dig genom denna process.

Grundundersökning i samband med tekniskt samråd/startmöte eller inför bygglovet
Ofta vill kommunen ha in information om bärigheten på marken inför startmötet (tidigare kallat tekniskt samråd).
Här är frågor och svar relaterat till markundersökning inför just ett startmöte.

 • Krav på geoteknisk undersökning?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi har fått bygglov och har inför tekniskt samråd som krav att redovisa geoteknisk undersökning. Vi vet att vårt hus ligger på berg/delar av det. Men vi vet in
  Läs mer
 • Geoteknisk undersökning inför tekniskt samråd
  Hej, Vi ska ha tekniskt samråd med vår kommun och de vill ha in olika handlingar, bla. geoteknisk undersökning. Denna tomt ligger i ett tätbebyggt område med hus runt hela tomten. Tror du verkligen att en sådan undersökning behöver göras? Det borde j
  Läs mer
 • Offert för markteknisk undersökning
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Jag behöver få ett utlåtande om markförhållanden där jag ska bygga en villa, grundplatta 95 kvm. Detta behöver jag inför startbesked. Hur snabbt kan ni ge mig e
  Läs mer

Relaterade frågor

 • Geoundersökning + bygge av grund
  Hej, Vi har en bygglovsprocess pågående efter ett positivt förhandsbesked. Vi vill få kontakt med ngn seriös geotekniker som kan undersöka den tänka platsen för uppförandet av en villa. Vidare så söker vi en firma som kan bygga en betongrund med golv
  Läs mer
 • Bygga platta geografiskundersökning
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! ska gjuta en platta och behöver veta hur jag går till väga med en geoundersökning? Hej Linus, Jag har skrivit om detta kring geoteknisk undersökning här. Har s
  Läs mer
 • Geoteknisk undersökning för redovisning av markstabilitet
  Hej, Jag behöver göra en ”geoteknisk undersökning / redovisning av markstabilitet” enligt kommunen för att få ett startbesked. Min tomt har i stort sett bara berg och jag undrar om det finns någon typ av förenklad variant av undersökning
  Läs mer
Frågor och svar relaterat till kompensationsgrundläggning
Här har jag samlat de frågor kring kompensationsgrundläggning.
 • Kompensationsgrund nybygge, misslyckad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag och min sambo håller på att bygga hus i lomma. Efter geo-rapporten rekomenderades kompensationsgrundläggning. Huset har varit monterat i ca 6 mån och
  Läs mer
 • Extra lager cellplast vid grundläggning
  Hej! Vi har fått bygglov och har lite funderingar kring grunden(platta på mark). Två av de tre grannarna precis bredvid har gjort en geoteknisk undersökning och blev tvungna att lägga 4 lager extra cellplast sa de till oss. Tredje grannen kopierade d
  Läs mer

Olika marktyper (jordtyper)

Det finns många olika typer av mark som kan förekomma på din tomt.

Här är några vanliga marktyper (jordarter)

 • sand
 • lera
 • morän
 • myrmark/torv
 • berg
 • mfl

Sällan förekommer en typ av jordart utan det är olika blandningar och lager.
Det är detta man ser när man gör en markundersökning.

 • Bygge av garage på myrmark
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan Micke! Jag håller på att räkna på att bygga en garagelänga på myrmark, hur mycket extra arbete är det på grunden? Och finns det något pris mellan tumme och p
  Läs mer

Olika typer av betongplattor från lätt till tung

Det finns olika typer av betongplattor som jag ser det.
Dessa tre ser jag.

Lätta betongplattor

Lättviktsplattor är betongplattor som inte klarar av pressen från stora tyngder när plattan väl är gjuten och stelnad. Exempel på lättviktsplattor är uteplatser, friggebodar, gångbanor och golv till trädgårdsskjul. Tjockleken på en betongplatta av lätt vikt behöver endast ha en tjocklek på mellan fem och sju centimeter.

Medeltunga betongplattor

Mellanviktsplattor används som underlag till mer tyngre föremål och bostäder, som skulle knäcka en lättviktsplatta. Exempel på där mellanviktsplattor behövs är normalstora garage- och villagrunder, större uteplatser, verandor med balkong och liknande.

Tunga betongplattor

Tungviktsplattor klarar däremot av de riktigt stora trycken från tunga saker. Många husgrunder för industriändamål eller för suterränghus i de delar som tar upp mycket stora laster är gjorda för att bära en stor tyngd utan att spricka eller smula under det höga trycket. Tunga betongplattor bör vara minst 15 centimeter tjocka. En tumregel är att ju mer tyngd som plattan ska klara av, desto tjockare behöver den vara.

Konstruktion av betongplatta – grundritningar

grundritning
Efter att man vet vad marken tål är det dags att utforma grundens konstruktion. För att färdigställa konstruktionen av din betongplatta är det viktigt att ha konstruktionen klar för sig. Det finns många sätt att lösa grundens konstruktion och alla grundtillverkare har sina specialare för att grunden ska klara lasterna som ett hus genererar.

Lastplanen definierar lasterna
För att kunna dimensionera betongplattan på ett bra sätt krävs att man har en lastnedräkning som sedan leder till grundens dimensionering. Lasterna som betongplattan behöver ta emot anges oftast i kN/kvm. Alla hus har behov av att ta reda på lastplanen. Dvs hur många KN/kvm eller KN/m last finns det på de olika delarna av huset. Mest brukar lasterna vara i ytterväggarna. Dessa laster tas omhand av framförallt kantbalken.

Relaterade frågor
 • Vad väger ett hus
  Hej Micke. Jag har en undran hur man dimensionerar en grund. Och hur vet man vad ett hus väger? JAg antar bara att det är väldigt olika hur man beter sig beroende på Hej Rickard, Jo. Ett hus har en vikt som den påverkar sin omgivning med, dvs den las
  Läs mer

Grundritningen tas fram utifrån lastplanen
Hur en grundleverantör dimensionerar en grund specificeras sedan i en sk grundritning.

Lasterna kan delas upp i olika delar

 • Linjelaster längsmed kantbalken. Dessa anges som kN/m. En typisk linjelast för en normal villa är 20 kN/m. Observera att detta är ytterst individuellt per hus och kan bero på många parametrar såsom om huset är enplanshus, en och en halvplans hus eller vilken fasad man valt. En annan avgörande faktor för hur tunga lasterna blir är om man väljer betong eller träbjälklag för övervåningen.
 • Punktlaster inne i betongplattan. Dessa anges i kN/kvm. Punktlasterna uppstår normalt om man har öppna planlösningar med pelare eller liknande som ska vara bärande.
 • Linjelaster inne i betongplattan. Dessa anges i kN/m och kan även de för en enplansvilla med träbjälklag uppgå till 20 kN/m.

Viktigt att alla mått blir rätt
Det är superviktigt att dubbelkolla så att det grundmåtten som man anger i alla ritningar stämmer. Dessa skall t.ex. vara mindre än fasadmåtten. Annars blir det stora problem senare i processen. Exempelvis när det är träpanel man bygger med så hänger fasaden över en del och då brukar grundmåtten vara mindre än fasadmåtten. En normal träfasad bygger cirka 2cm. Så för grundritningen så behöver du dra av dessa mått.

Betongplattor för riktigt stora konstruktioner såsom hyreshus mm
När man ska bygga riktigt stora konstruktioner såsom hyreshus, flervåningshus, kontor och liknande så
Däremot industrihallar är ofta enkla att konstruera även om lasterna kan vara höga – läs mer om industrihallar här.

Dessa fastigheter är ofta platsbyggda, dvs man använder gjutformar och gjuter fundamenten på plats. Alternativ har man mycket kraftiga balklösningar.

 • Bygga en hus grund för 20 våningar?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vad är bästa möjliga sätt att gå till väga för att bygga ett 20 vånings hus? för att få en bra hus grund och göra det på ett miljö vänligt sätt Hej Samuel, Sätter d
  Läs mer

Frågor och svar om konstruktion
Det finns en klar trend kring detta där jag får frågor från besökare som rör just detta. Mitt intryck är att det har ändrats byggregler som gör att kommuner och KA (konstruktionsansvariga) ligger på betydligt tidigare på de som ska bygga hus att de har lastberäkningar mm.

 • Makadam har försvunnit under platta
  Tjena! Efter att vår entreprenör har grävt intill huset på ena kortsidan så har makadam runnit ut från under plattan vilket skapat lite tomrum mellan cellplast och makadam. Man har även dragit ut slangar till pool under förråd vilket gör att här sakn
  Läs mer
 • Betongplatta i gräsmattan
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Önskar få ett förslag för att lägga en betongplatta i vår gräsmatta. Ca 4 m x 4,5 m stor uppe samt 0,2 m hög. Har läst en del på din hemsida och förstått att d
  Läs mer
 • Isolerat rått betonggrund UTAN golvvärme?
  Vill ha rått betonggolv men funderar på att inte lägga in golvvärme (istället blir det vattenburna radiatorer, kamin och luftluftvärmepump). Hur bör man isolera grunden på bästa sätt så att det ändå funkar att ha som rått innergolv? (Norra Dalarna) H
  Läs mer
 • Hur långt mellan marksten och betongplatta?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi gjuter platta och skall lägga marksten. Gästhuset i trä skall vi bygga nästa vår. Hur högt över plattornas nivå måste betongplattan sticka upp eller kan plattorn
  Läs mer

Fler frågor och svar om ritningar och platta på mark
Här finns frågor och svar om specifikt ritningar.

 • Ritning på grund på berg inför byggsamråd
  jag har ett beviljat bygglov och ska nu in på byggsamrådet. Jag skulle behöva en enklare ritning på grundsättning mot berg. Berget sluttar lite lätt så min tanke är att gjuta en fot i våg och sen ställa leka på detta. Totalhöjd på högsta stället blir
  Läs mer
 • Platta för poolrum med SWIMSPA
  Hej Claes, Beror lite på hur lasterna kommer ner i plattan. Står den på fötter som gör att det blir punktlaster eller är lasterna jämt fördelade? Oavsett så tänker jag mig att jag sätter dig ihop med min konstruktörspartner på Tjällden så kan vi dime
  Läs mer
 • Punktlast vid kantelement
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag vill ha en förklaring hur en punktlast ser ut i grund med Kantelement och Cellplast, som jag gör är att jag sågar ur 10cm, 60×60 där den är utmärkt på
  Läs mer
 • Grundritning, VVS-ritning
  Hej, Vi ska bygga ett rektangulärt fritidshus på ca 100m2 yttermått. Vi är i behov av grundritning och VVS ritning till detta. Vi har bygglovsritningar och exakta mått på yttermått grundsulor samt en skalenlig planritning med innerväggar och planlösn
  Läs mer

Specialfall kring konstruktionen – varmt och kallt
Om du bygger flera delar på ett hus samtidigt så kan det uppkomma situationer att du får en kall del och en varm del. Då kan du behöva flera betongplattor som separeras med kantelement. Detta gäller för t.ex. uterum och verandor som gjuts med betongplatta.

Men det finns också specialfall där man av någon anledning vill ha mindre isolering. Har exempelvis fått en förfrågan om exempelvis mindre isolerade delar pga vinkällare.

Här finns frågor och svar om varma och kalla betongplattor.

 • Avisolera plattan mot kyld vinkällare och skafferi?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, jag planerar ett husbygge i lättbetong och tänker mig en välisolerad platta med golvvärme. Är det klokt att avisolera utrymme för en kyld vinkällare och
  Läs mer
 • Gjuta platta inkl uterum – varmt och kallt
  Hej, vi ska bygga nytt hus och tänker oss ha ett infällt uterum under huvudbyggnadens sadeltal, likaså en lång veranda infälld under sadeltaket på andra sidan huset. Hur gör man? Gjuter man separata plattor eller en stor som hela taket vilar på? Vera
  Läs mer

Ta fram en tidplan

När du ska gjuta din betongplatta så är det avgörande att timingen i momenten är bra. Det är därför avgörande att spalta upp alla momenten, hur lång tid de tar, vem som är ansvarig och vad varje steg kostar.

Dessutom behöver du beakta följande.

 • Det är inte att rekommendera att gjuta betongplatta i minusgrader. Den största anledningen till det är att betong riskerar att frysa sönder när det är minusgrader. Men det är inte enda anledningen. Om tjäle tillåts gripa tag i marken innan man hunnit lägga ut grundisoleringen så kan man få sättningar när tjälen släpper.
 • Tidplanen blir bra underlag vid upphandlingen av både materialet och grundläggningstjänsten. Om du har gjort en bra tidplan så får du igen det genom hela byggprojektet.

Ta in offerter på byggmaterial

Hitta rätt materialleverantörer – hitta speciellt en som kan leverera de ritningar som behövs och en leverantör som kan erbjuda så många olika delar som möjligt, dvs kompletta grundpaket. I ett komplett grundpaket bör du se till att få cellplast, armering, kantelement och vattenburen golvvärme. Dessutom är det viktigt att grundleverantören kan erbjuda beräkningar utifrån så kallade lastplaner och dessutom ta konstruktionsansvar. Lastplaner kan du få från din husleverantör eller om du ska bygga ett egenritat hus så behöver du anlita en konstruktör. Innan du gör investeringen med att anlita en konstruktör så kan du kontakta din grundleverantör, de har erfarenhet av husgrunder och kan avgöra om du behöver göra komplexa beräkningar eller inte.

Ta in offerter på mark- och grundarbetet

Kontraktera rätt entreprenörer och bestäm dig för om du vill ha en leverantör som tar helhetsansvar eller om du vill spara pengar genom att göra mer själv. Se under respektive moment vad jag rekommenderar dig att ta hjälp med. Det finns också tjänster där man kan få hjälp med att ta in offerter från flera olika leverantörer samtidigt. Det är tycke och smak som får styra. Jag anser att det är skönt att jobba direkt mot entreprenörerna utan mellanhänder men det är upp till var och en.

Jag har lång erfarenhet av många grundbyggare så tveka inte att kontakta oss om du vill ha tips på grundbyggare.

Frågor och svar om priser på arbete och grundmaterial
Jag får in frågor om pris på grunder, både på material och grundarbetet. Här har jag sammanställt dessa frågor.

 • Pris på Betongplatta inklusive arbete
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Undrar vad skulle en betongplatta på 4×8 på 40cm höjd kostar inklusive arbete, material? Vet inte om ni kan göra markarbetet också? Det är lite bråt
  Läs mer
 • Är offerten jag fått rimlig?
  Hej Micke! Har besökt din suveräna site mycket då jag håller på att bygga ett garage. Jag är just nu på gång att gjuta plattan. Har gjort hela formen med L-block samt armering, själv. Kommer dock inte klara att göra själva gjutningen själv då jag int
  Läs mer
 • Rådgivning kring val av grund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Får bygga max 4,5m bygghöjd (7,5m till nock) men fritt antal våningar etc. Då jag ogillar snedtak undrar jag vilken typ av grund samt hur mycket dyrare det skulle b
  Läs mer
 • Två offerter
  Hej Micke, Jag har två offerter för markarbeten. Offert nr 1 Markarbeten, gjuten platta 113 m2 (albabalk) inklusive dragna rör för golvvärmen, totalt ingår 180 ton krossgrus för grund, väg och parkering, Ytterligare kross material inklusive arbete oc
  Läs mer

Frågor och svar om priser utifrån vissa kvadratmeter
Här har jag samlat frågor och svar som bygger på en viss storlek på huset eller byggprojektet.

 • Betong- hur mkt och vad kostar det?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Jag vill bygga en liten enplansvilla på 80kvm. Hur mkt betong uppskattar du att jag kommer behöva till plattan och vad skulle det isch kosta? Hej Riky, B
  Läs mer
 • Pris gjutning av 30m2 platta
  Hej, allt innan själva gjutning av platta är färdigt. Grund med installation, kant elementer, armering samt värmeslingor är redan färdigt. Jag behöver ngn som ska fylla plattan med betong samt final slipning av ytan. Bygger tillbyggnadshus. Är du int
  Läs mer
 • Kvmpris för att göra en platta för hustomt
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer hej micke, jag har hittat en uppgift på nätet att det kostar ca 3,000 m2 att göra gjuta en platta. stämmer det och vad ingår i det priset ?, värmeslinga, grus, beto
  Läs mer
 • Pris på material till grund 110 m2
  Hej Jag undrar om du vet ungefärligt pris på material till en grund till ett fritidshus på 110 kvm mvh Anders Hej Anders, Här finns en kalkylator för pris på grundarbetet inklusive material, där svaret delar upp priset dels i arbete och material. Du
  Läs mer

Undvik vanligaste källorna till konflikter

Det finns några vanliga problem som mina besökare råkar ur för när de ska bygga sin grund. De flesta problemen härrör till högre kostnader än vad byggherren beräknat.
Många av dessa konflikterna hade kunnat undvikas om man vet om problem områdena innan och kommunicerar tydligt kring dessa.

Här är några av dessa konfliktområden.

Köp materialet själv och äg materialet ifall nåt händer
Grundmaterialet är bara en del av den totala kostnaden och bakas ofta in i grundbyggarens totalpris.

Problemet med att du inte äger materialet själv är flerfaldigt:

 • byggaren behöver ligga ute med denna kostnad. Och kommer ta betalt för det.
 • byggaren har ofta en marginal på grundmaterialet, men byggaren får ofta också en rabatt. Så för dig som slutkund blir det ändå totalt sett ofta lite dyrare att köpa från byggaren. Anledningen till detta är konstigt nog att du som privatperson har bättre kreditvärdighet än många byggare har.
 • Med ett totalpris så blir det svårt för dig att jämföra med andra grundmaterialleverantörer
 • du äger inte materialet. Det kan uppstå problem längsmed vägen t.ex. pga en konflikt eller en konkurs som riskerar att du hamnar i kläm som slutkund.
 • Du vill att byggaren överlever – driv dem inte i konkurs. Dvs försök lyft bort onödigt cashflow drivande delar i projektet från byggaren. Anledningen är ju att du vill ha kvar byggbolaget så de kan serva och ta ansvar långsiktigt för det du bygger. Ett enkelt sätt att hjälpa byggaren med detta är att de INTE behöver ligga ute med dessa pengar. Har du bara bra kreditvärdighet så får du normalt bli fakturerad för ditt köp av grunden.

Grävningen blir dyrare
Som jag beskrivit ovan i denna artikel är det viktigt att man genomför grundundersökningar på ett bra sätt för att veta vilka markförhållanden som råder innan man väl börjar gräva. Även om man genomfört markundersökningen korrekt så är det inte så lätt att veta exakt vilka förhållanden som väntar innan man faktisk satt grävskopan i marken. Utifrån vår erfarenhet så är den vanligaste källan till konflikter mellan gräventreprenören och beställaren just missförstånd kring detta.
Markentreprenören anser att de varit tydliga med att deras pris enbart gäller normala markförhållanden, dvs mängden matjord är normal, normala grundvattennivåer mm. Eftersom det är av yttersta vikt att husgrunder enbart får grundläggas på mark där MAN TAGIT BORT ALL MATJORD så är det mycket svårt för markentreprenören att möta förväntningarna i detta steg. Med svåra markförhållanden så behöver grundentreprenören gräva djupare men också återfylla med mer dränerande material än beräknat. Och eftersom båda dessa steg driver stora kostnader så skapar de lätt konflikt. Se därför till att ha tydliga direktiv vad som gäller för detta i avtalet med grundentreprenören. Kom också ihåg att det kan kosta ganska mycket pengar att frakta bort schaktmassor (matjord).

Utsättningar blir dyrare än beräknat
Man genomför löpande utsättningar genom byggprojektet för att säkra att huset byggs på rätt ställe på tomten men också i rätt höjd. För vissa projekt, inte minst där hus pålas kan denna process bli ganska dyr. Jag har sett exempel på pålade husgrunder med kostnader för utsättning på över 40 000 kr. Detta för grovutsättning och sk finutsättning. För pålning så krävs att alla felmoment stäms av längs vägen och för pålning är det höjdmätning av alla pålar som gör projektet dyrare. Om pålarna hamnar fel i höjd blir det fel i senare steg.

Fundera igenom tomtens och grundens risker och känsliga punkter

Ett hus blir aldrig bättre än sin svagaste punkt.

Här är några vanliga problem jag får frågor om.

 • Gjuta betongplatta nära bergvärme
 • Risker med grundläggning på berg
 • Fuktsäkra betongplattan
 • Säkra betongplattan mot sättningar
Gjuta betongplatta nära bergvärme
När man ska gjuta sin betonglatta så är det inte alltid att man har möjlighet att gjuta betongplattan
exakt där man villha sin grund utan att det får komplikationer. Ofta har man restriktioner på tomten som sätter sina begränsningar.
Ett vanligt scenario är att man borrat för bergvärme och vill gjuta väldigt nära i anslutning till denna. Då ska man iaktta en viss försiktighet eftersom att tryck mot bergvärmerör kan påverka bergvärmerören. Man bör därför vid nyproduktion se till att vara ungefär 4 meter från hålet, men det här är lite överdrivet men man ska i varje fall iaktta en viss försiktighet. Om du inte isolerar dina bergvärmerör så ska man inte vara för nära på grund av de probmen tjälen kan ställa till med. Det är också viktigt att man i framtiden kan komma åt sina bergvärmerör. I värsta fall så kan man också dra om bergvärmerör. Det kostar ett antal tusenlappar, men det är bara i ytskiktet som du behöver göra detta men det är fullt möjligt att göra det.

Att borra helt nya bergvärmerör med 200 meter rör etc kostar cirka 60 000 kr.

Risker med grundläggning på berg
Har du exempelvis en bergig tomt kan det vara bra och väl investerad tid att fundera igenom hur berget påverkar hur du anlägger grunden. Det är inte minst sprängning som alltid kan innebära risker för närliggande fastigheter och liknande. Men även konstruktionsmässiga aspekter.
Läs mer om grundläggningsrisker för berg här.

Lägg upp strategi för dränering, vatten och avlopp

Det är stor skillnad mellan dränering, dagvatten och avlopp. Anledningen att man klumpar ihop dem är att framförallt dagvatten och avlopp brukar ha en kommunal lösning. För fritidshus finns ofta inte dessa alternativ varvid det ofta uppstår ett problem med hur framförallt avloppslösningen ska se ut.

Undersök bästa avlopps och dräneringsstrategin. Hur ska regnvatten, infiltrationsvatten, grundvatten och det kapillärt stigande vattnet tas om hand. Vad tillåter kommunen? Kan konstruktionen och totalkostnaden minskas genom att exempelvis använda en eller flera stenkistor. Allt detta behandlas här på husgrunder.com. Läs vidare om avlopp och dränering nedan.

Fuktsäkra betongplatta
En betongplatta, rätt konstruerad, är fuktsäker. Men den ska inte bada i vatten och man vill göra allt det står i ens makt för att säkra att fukten leds bort på ett bra sätt. Men cellplast och betong är oorganiska material som tål fukt. Men betongen i betongplattan ska egentligen inte bli fuktig för det kan få konsekvenser för golv, syllar mm.

Här är frågor jag fått om att fuktsäkra betongplattan.

 • Fuktsäkra grund på grusås
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Planerar att bygga ett fritidshus med platta på mark. Underlaget är en grusås med 1-300 grus. Behövs det extra kapilärbrytande makadam innan isoleringen. Min tanke
  Läs mer

Vilken höjd vill du ha på betongplattan – synlig grundsockel

höjd grundsockel
Detta är en fråga alla bör ställa sig när de ska gjuta sin grund. Hur hög ska din grundsockel vara? Och ibland måste man spela med sockelhöjden för att jämna ut tomtens höjdskillnader.
Så tomtens utformning spelar in. Dessutom kan man spela med höjden. Det gör man enklast med mängden makadam under grunden om det är några cm upp eller ner kring 10-20 cm sockel.

Men jag rekommenderar att man har minst 10 cm hög grundsockel så fasaden kommer upp en bit från marken. Det spelar naturligtvis in vilken typ av fasad man har också. En normal grundsockel är cirka 20 cm över marken.

Om man dessutom ska utföra en grundläggning av en tillbyggnad spelar det befintliga husets grundsockel in. Dvs för att tillbyggnadens grundsockel ska hamna i nivå med det befintliga husets sockel så behöver grundens sockel vara av en viss höjd. Om tillbyggnaden ska byggas intill ett hus med hög sockel (källare) så kan man användaspeciella block för att gjuta betongplatta för tillbyggnaden

Så att planera in önskad sockelhöjd är en viktig förberedelse inför grundläggningen.

Frågor och svar om sockelhöjd för din betongplatta
Här har jag samlat frågor och svar om sockelhöjden.

 • Betonplatta i markniveau
  Hej Micke Jeg skal til at bygge nyt hus . Dette bliver en stommeresning hvor jeg selv vi stå for indersiden. Betonplatan bliver på ca 275m og skal både være til huset og betonterasse som går rundt om hele huset. Dette gør også at huset ikke kommer i
  Läs mer
 • Höjd på husgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi planerar att gjuta platta för 1 1/2 plans bostadshus. Vi vill gärna ha upp höjden på plattan en bit. Vi räknar med att behöva ta bort ca 50 cm matjord innan
  Läs mer
 • För och nackdelar av högre sockel än 10 cm
  Hej Micke, Ska gjuta en betongplatta för mitt nya hus. Läste att du skrev att den vanligaste sockelhöjden är 10 cm. Finns det för/nackdelar av att ha högre sockel än 10cm? Kan det påverka stabiliteten? Hej , Det beror lite på vilken fasad man har. Ha
  Läs mer
 • Kantelement höjd >600mm
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi ska bygga en fristående paviljong till vilken trDäck/terass skall ansluta. Svag lutning på marken. Detta innebär att plattan på mark skall vara mellan 400 &
  Läs mer

Strategi för uppvärmning

Tänk igenom hur din uppvärmning ska gå till. Troligen ska du ha vattenburen golvvärme om du ska gjuta platta. Men hur ska denna betongplatta värmas upp. Se information här om olika värmesystem.

Förbered byggplatsen

Förbered för maskinerna
Hur ska maskinerna komma åt tomten och samtidigt åstadkomma minimal skada. Fundera på om markskydd kan vara något om du vill skydda din tomt någonstans där exempelvis schakt och grävmaskinerna behöver köra fram och åter.

Förbered för schaktmassor
Schaktmassor kan kosta pengar att göra sig av med. En klassiker är att kolla om det finns något större bygge på gång nära dig. Kontakta byggarna på de byggen där och se om de eventuellt behöver schaktmassor. Då kan du slippa betala för att bli av med schaktmassorna och ibland det omvända. Det vill säga du kanske behöver fylla ut delar av tomten.

Förbered el och vatten
För de maskiner som ska gjuta plattan kan det behövas trefas el och speciella ampere krav. Det är alltid bra att ha tillgång till vatten för ett projekt där man kan behöva gjuta mindre mängder betong som komplement till att man gjuter betong med en betongbil. Du kan behöva göra rent verktyg osv. Dessutom behöver du förbereda markarbetet för kulvertar och liknande som ska skydda el och eventuellt fjärrvärmeledningar.

Förbered byggplatsen för betongbilen
Kolla med företaget som levererar din betong hur lång deras betongränna på lastbilen eller betongbilen är.

Projektet för gjutning av betongplattan

Grovutsättning av husgrund

utsättning av husgrund
Det är viktigt att sätta ut husgrunden på ett korrekt sätt. Det inbegriper lite olika saker under hela grundläggningsprocessen. Innan markarbetet påbörjas är det viktigt att man har klart för sig vart husgrunden ska stå exakt, både i höjdled och dess position på tomten. Här vill ofta kommunen också bli inblandad så att de får godkänna husets placering på tomten. Tänk igenom att schaktmassor och liknande kan fördelas från en del av tomten till en annan om du vill. Bara du ser till att få godkänt från kommunen för detta.

Längs med byggets förfarande är det viktigt att hela tiden ha koll på husgrundens exakta placering. Det gäller inte bara i förhållande till placering på tomten utan även i höjdled.

Efter byggets slutförande kommer kommunen att göra en slutkontroll av placeringen varför det är avgörande att inte tappa denna viktiga placering under byggets gång.

Problem om man slarvar med måtten
Det är superviktigt att du är noggrann med alla mått längsmed vägen. Det gäller till grundkonstruktören, hustillverkaren, kommunens utsättare, grannar (vid tomtgräns) mfl. Slarvas det med detta så är det lätt att det blir fel. Fel jag stött på som har med detta att göra är:

 • Huset kan bli störren än grunden. Då hamnar väggarnas laster bara delvis på grunden vilket kan medföra stora problem med att konstruktionen inte håller. Det mesta går att ordna men kan medföra stora merkostnader och förseningar i projektet.
 • Antalet utsättningar kan missförstås och misskommuniceras med alla intressenter vilket kan leda till följdfel. Det finns många olika typer av utsättningar. Fin utsättning, grovutsättning mm.
 • Genom processen är det viktigt att man skiljer på olika mått. Grundyttermått och fasadyttermått. Dessa skiljer sig. Kommunicerar man exempelvis fasadyttermåtten till grundtillverkaren så blir det problem. Ritningar från arkitekter/bygglovet är oftast angivna i fasadyttermått.

Frågor och svar om problem kring utsättning
Här har jag samlat frågor och svar om utsättning inför betongplatta på mark.

 • För smal gjutplatta till Garage
  Hej, Vi har upptäckt i efterhand att vår gjutna platta till vårt garage är för smal på bredden. Alltså, väggarna sitter halvvägs utanför plattan(!). Detta har ej rapporterats av snickarna som monterade väggarna på plattan. Nu vill Huscompagniet, som
  Läs mer

Frågor och svar om utsättning
Här har jag samlat frågor och svar om utsättning inför betongplatta på mark.

 • Hitta min landgräns/tomtgräns
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hur kan jag hitta landgränserna runt mitt hus . Lantmäteriet rekommenderar att man använder ett privat företag för att hitta gränserna men jag gör inte ett sådant f
  Läs mer
 • Mäta ut höjd för grunden
  Hej! Vi kommer inom kort att börja bygga vårt nya hus. Tomten är bra och ligger där den ska (dvs vi behöver inte jämna ut nödvändigtvis), men jag undrar hur vi ska kunna mäta ut höjden för husgrunden? Jag antar att det är viktigt att man hamnar på rä
  Läs mer
 • Höjdskillnad mot marken när man ska gjuta i Norrköping
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej och tack för en bra och informativ hemsida! Vi ska gjuta en husgrund men förstår inte riktigt hur man ska tänka med höjdskillnad på husgrunden. Hur högt ovanför
  Läs mer

Markarbete, schaktning och ev. sprängning

markarbete
När man diskuterar markarbete i samband med platta på mark grunder så innefattar att schakta bort all matjord ner till grundläggningsdjupet. Man schaktar i detta steg även så att man kan lägga utvändiga VA- och dräneringsledningar. Således beror det på vart i Sverige du bor för hur mycket du bör schakta ur för betongplatta.

Om man behöver spränga så är det bara att beklaga. Detta moment fördyrar din grundläggning betydligt. Har du mindre sten så kan du ta bort sten och berg utan att spränga?

Tidsåtgång:
Ett par dagar upp till en vecka (exklusive sprängning). Räkna på 5 dagar om du är osäker.
Behov av maskiner:

 • Grävmaskin
 • Utrustning för sprängning
Svårighet:
Jag rekommenderar att du tar in hjälp för denna del av arbetet.
Kostnad grävare:
Timkostnaden för en professionell grävare inklusive grävmaskin (normal, inte bjässe) kostar c:a 650 kr + moms.
Kostnaden beror mycket på hur mycket övrigt du gör på tomten. Många väljer exempelvis att ändra lutningar och utjämna gropar i tomten, ta bort stenar mm. Men planerar du arbetet väl och är beredd att göra mycket av projektledningen själv kan du få ner priset. Men eftersom grävaren är ganska dyr sett till andra moment i grundläggningen så se till att tajma detta arbete väl med resten av projektet. Se också till att besvara frågorna nedan så du inte ramlar på dyra förseningar då grävaren ställer dessa frågor och du måste vänta med grävningen pga undersökningar av olika slag.

En mindre grävning kan uppskattas mycket grovt till c:a 20 timmar (c:a 2,5 dagar för en enklare grund) och upp till en hel vecka för ett lite mer krävande markarbete. Det skulle ge en kostnad på 13 000 kr upp till över 30 000 kr. Min erfarenhet är att här går fastpriskalkylen på betydligt betydligt mer. Räkna själv på en fastprisoffert och se vad timkostnaden blir. Grävare kan vara mycket dyra i sin prissättning då privatpersoner inte inte är vana att handla upp denna tjänst. Så ta dessa siffror ovan som riktmärken och inte fakta. Dessutom är det bra att ha ytterligare en person närvarande under grundläggningen. Denna resurs kostar också om den personen inte är du själv.

Dessa estimat gäller också bara om du leder arbetet själv. Annars behövs det ju projektledning kring detta, projektering och planering.

Att spränga kostar cirka 700 kr per kubikmeter ex moms och då ingår maskinkostnaderna men inte eventuella besiktningar och etableringskostnader. Att frakta bort sprängmaterialet är inte heller inkluderat.

Viktiga frågor vid grävningen:

 • Denna del av grundläggningen är ett av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan byggaren och beställaren. Den stora anledningen till att konflikterna uppstår är att man missbedömt markens beskaffenhet. När grävaren väl börjat schakta undan matjorden så kan det komma fram många överraskningar. Dessa kan vara djupare matjord än beräknat, berg som sticker upp ur marken på vissa ställen, grundvatten som går upp över grundläggningsdjupet. Alla dessa delar gör ditt grundläggningsprojekt dyrare. Se till att ha tydliga direktiv till byggaren så kan du undvika missförstånd och ovälkomna överraskningar. Fråga också byggaren vilka vanliga problem de har erfarenhet av. Hur gör du när dessa uppkommer?
 • Kan grävmaskinen komma fram till byggplatsen. Tänk igenom hur grävmaskinen ska köra fram till platsen för grundläggningen. Räkna med att tomten blir uppkörd där grävmaskinen kör fram. Tänk därför igenom hur schaktningen ska gå till för minsta möjliga åverkan.
 • Kontakta kommunen och ta reda på så att inga rördragningar går över tomten, speciellt där du ska bygga. Dessa VA rör och andra rör ska finnas utsatta på ritningar som kommunen ska kunna delge dig.
 • Vilket grundläggningsdjup ska användas. Hur tjälfarlig är din mark i din region? Ju längre norrut desto större grundläggningsdjup för att undvika tjälskador.
 • Sockelns önskade höjd över marken. När man ska gräva sin platta på mark så ska man gräva ut och tänka sig att sockeln som ska vara synlig, styr lite av hur djupt man ska gräva. Så har du 400mm hög kantelement så sticker då exempelvis 10cm ofta upp ur marken och detta gör att man har 300 ner i marken och under kantbalken så ska man då ha 200mm dränerande material, dvs 600 och varav 10 sticker upp. Man ska alltså ha 500 mm nere i marken ska man gräva för en normal platta på mark. Det här är då inte taget i hänsyn till om man har extra matjord som behöver fraktas bort eller att man behöver gräva djupare för att komma ner på tjälfritt djup.
 • Säkerställ att det inte går värmerör i närheten av betongplattan. Detta medför annars en ökad risk för skador genom exempelvis betongsprickor.
 • Kontrollera så att inga träd finns i närheten och vars rötter lätt kan ställa till det för en husgrund. När du väl schaktat och schaktbotten är exponerad så säkerställ att den inte har inslag av trädrötter och annat material som kan förstöra.

Schaktbottenbesiktning

En schaktbottenbesiktning syftar till att säkra så att huset byggs på bra mark. Man vill undvika sättningar givetvis.
Du bör kunna prata med en duktig markentreprenör (med stöd av en geotekniker om strul uppstår) som kan avgöra att markförhållandena är som de ska. Även konstruktionsansvariga/kontrollansvariga brukar kunna vara behjälpliga. Står ofta i kontrollplanen och har kontrollansvariga möjlighet att godkänna detta bör kommunen nöja sig med det.

Dvs denna person ska kunna se att den geotekniska förutsättningarna, markförhållandena är enligt de som förutsättningarna för byggandet av huset. Dvs marken tål att byggas på.

Man kollar dessutom att alla den tjälfarliga marken är bortforslad.

Relaterade frågor

Markarbete och stödkonstruktioner

När man bygger på mark som lutar (sutteräng) så vill många fylla upp nivåskillnaderna genom att bygga en stödkonstruktion. Det går men man behöver ta in en geotekniker/huskonstruktör för sånt här för att räkna på jordtryck, laster ner i markbädden som sen kan fördela sig ut i bädden och mot muren.

Jag har kontakt med sådana. Kontakta mig via detta formulär isåfall och skriv att du vill ha hjälp med dimensionering av stödkonstruktion.

Relaterade frågor

 • Ytbeläggning L-stöd flagnar
  Hej. Jag har en enplansvilla som är byggd 2016. Det är platta på mark med L-stöd (och vattenburen golvvärme). Nu till problemet: Betongytskiktet på utsidan av L-stöden släpper ifrån underlaget, spricker och går sönder vilket ser ganska tråkigt ut. (S
  Läs mer
 • Kombination av platta och krypgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag ska bygga hus på en fastighet med sluttande berg och där det inte finns någon bilväg hela vägen fram. Jag behöver ta bort en del berg och det är en histori
  Läs mer
 • Platta på mark ovanpå berg
  Har ett jämnt sluttande berg (flatberg som löper under hela tomten sluttar ca 3m på 50m) som vi ska bygga en platta på. Vi ska vara ca 1,5-2m ovanför själva berget. Frågan är hur vi bygger oss upp till denna höjd, har idag ca 1m med material under sj
  Läs mer
 • Förankra L-stöd för undergrunden
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hur förankrar man L-stöd som gör att undergrunden och marken terrasseras och inte kan glida utmed sluttningen ? Vi funderar på att bygga ett souteränghus? Med vänli
  Läs mer

Frågor relaterat till grävningen och schaktdjup
Här samlar jag frågor kring schaktdjup och grävning.

 • Gräva bort all matjord ner till leran
  Hej Det står att man ska gräva bort all matjord ner till leran under och sedan kan man börja lägga grunden. Jag trodde att man alltid var tvungen att påla om man stötte på lera? Vet vissa som byggt ridhus som fått påla 30-40 meter… Finns det någon gr
  Läs mer
 • Hur långt ut från grunden behöver man schakta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Om man ska ha en grund/platta på vissa mått (x*y), hur mycket extra runt om bör man schakta bort för att kunna lägga dränering m.m? mvh Anna-lisa Hej Anna-Lisa, Rek
  Läs mer
 • Platta på mark schaktdjup
  hej Micke Vilket schaktdjup beräknar man att få på en normal betongplatta? Har hört olika siffror från olika så undrar om du har facit? Hej Göran, Återkommer med svar så fort jag kan. Till att börja med så måste all matjord bort. Normalt sett så går
  Läs mer
 • Djup och bredd på grävning för husgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag går på bygglinjen i Stockholm och har börjat med ett gymnasiearbete. Jag ska bygga en 100kvm enplansvilla från grunden. jag har en frågor om ni orkar svara
  Läs mer

Frågor relaterat till markarbete och värmesystem
Här samlar jag frågor kring markarbete och bergvärme, jordvärme mm.

 • Kan vi bygga ovanpå jordvärmeslingor
  Kan vi bygga ovanpå värmeslingor till jordvärme som tillhör ett annat hus (vårt eget) Dessa värmeslingor ligger på 1,2 m djup. Hur djupt måste vi gräva? Måste vi göra en geoteknisk undersökning? Hej Arne , Jag vet inte vad reglerna säger. Så se detta
  Läs mer
 • Bergvärmerör i gjuten platta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hur drar man rör från energibrunn till bergvärmepump i platta man gjuter, vilken dimension ska rören ha? Hej Kerstin, Svaret består av två delar kan man säga. 1) Fr
  Läs mer

Mer generella frågor relaterat till markarbetet
Genom att se vilka frågor andra har om markarbetet kan du undvika vanliga fel och få input på hur du kan förbereda ditt projekt för bästa utfall.

 • Isodrän isolering lagergolv
  Hej jag tänker göra om ett lager till mindre bostad, har grävt ut ca 40 cm , teglade väggar runt om med grundsula. (bör vara samma princip som källargolv??) Tänkte använda isodrän skivor som isolering (markplatta) 400mm hur mycket avjämning behövs ma
  Läs mer
 • Djup hård yta för husgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Jag läste att man räknar med 60 cm hål med alla lager ink betongplatta. För husgrund undrar om man inte måste ha mer för makadam osv så som när man lägger vanli
  Läs mer
 • Schaktbottenbesiktning
  Hej jag har ett planerat garage bygge på gång, och det som stoppar mej är att kommunen vill ha en schaktbotten besiktning av behörig person. Jag jobbar själv inom bygg och har en mindre kurs som heter schaktansvarig där jag har kännedom om olika jord
  Läs mer
 • Hinder i mark
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Tänkte fråga om gjuta en platta där det finns delar av berg. De har grusat och paddat och lagt rör och skall snart gjuta. Jag upptäckte att det stack in berg i
  Läs mer

Frågor relaterat till sprängning
Genom att se vilka frågor andra har om sprängning kan du undvika vanliga som är relaterat till sprängning.

 • Råd om spränga nära grannar
  Vi behöver spränga bort ca 130 m3 berg för att bygga ett nytt souteräng-plan/källare invid vårt befintliga sekelskifteshus (vi gör alltså en tillbyggnad). Vi bor i detaljplanerat område, med grannars hus ca 15-20 m bort från vårt hus och runtomkring.
  Läs mer

Eventuell användning av markduk, fiberduk och geotextilier

markduk fiberduk geotextilier
När du ska bygga en platta på mark så lägger man dränerande material underst i schaktbotten. Frågan är således om du behöver markduk mellan schaktbotten och det dränerande materialet.
Om du har väldigt dränerande mark kan det vara så att du inte behöver markduk, men enligt flera duktiga markentreprenörer jag pratat med i mitt nätverk så skadar den inte där heller. Man vill med alla till buds stående medel behålla det dränerande materialets dränerande effekt och inte blanda in dåligt dränerande material in i detta skikt. Om man har mjuk mark under dränerande materialet packas den lätt ner i denna underlag vilket man vill undvika.

Läs mer här om användningen av markduk.

Frågor relaterat till markduk och geotextilier
Här finner du frågor som kommit till mig om markduk.
 • Offert och bygga grund markduk
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Jag vill bygga ett Attefallshus på 24,7 kvm som jag designat själv, på min tomt. Letar partners för offert (se offertförfrågan nedan) men sen har jag också en fråga
  Läs mer
 • Fiberduk under och över makadam
  Hej! Jag har läst att man ska ha fiberduk både ovanpå samt över makadam. Över makadam fyller man sedan på med sand. Min fundering är den att detta är om man har jord som mark under sig. Jag har ytmässig jord och när jag grävt bort denna är det bara s
  Läs mer
 • Markduk i botten på gropen för platta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Tänker bygga garage. Har grävt ut ca en halvmeter djup grop Och ska fylla den med fin sand Behövs markduk i botten på gropen eller lägre upp innan singellagret
  Läs mer
 • Markduk
  Hej Måste man lägga markduk om jag ska ha platta på mark. Det är både lera och jord. Hej Monika, När du ska bygga en platta på mark så lägger man dränerande material underst i schaktbotten. Frågan är således om du behöver markduk mellan schaktbotten
  Läs mer

Dränerande material – makadam eller dräneringsgrus som betongplattans underlag

dränerande material - makadam

Efter grävningen och schaktningen läggs det dränerande material ovanpå schaktbotten. Detta ger grunden en stabil plattform att stå på. Detta brukar normalt utgöras av en bädd av dräneringsgrus eller makadam. För att få just den stabila plattform som krävs komprimeras bädden ordentligt. Det dränerande materialet är viktigt för att huset inte ska drabbas av olika problem såsom tjällyftning och fuktproblem. Tjällyftning kan man få man om man inte är noga med att materialet släpper igenom vatten.

Från den lägsta punkten, den så kallade schaktbotten läggs det dränerande material upp till den nivå som grunden ska ligga på.

I de fall man använder markduk så skall markduken placeras här, dvs ovanpå schaktbotten för att undvika att det dränerande materialet trycks ner i den underliggande marken. Men markduk gör mer nytta när finare material ligger ovanpå material med grövre tjocklek. Detta är inte fallet med schaktbotten så effekten är begränsad.

Viktiga frågor vid dränerande material:

 • Hur mycket dränerande material behövs. Detta är en orsak till gräl mellan grundentreprenör och beställare då denna mängd inte alltid är given innan man börjar gräva. Detta beror bland annat på att all matjord måste bort. Då kan mer dränerande material behövas om man vid grävningen uppdagar att matjorden går djupare än man trott. Det är därför viktigt att du vid avtalets ingång vet om hur mycket dränerande material som ingår.
 • Se till så att makadamen inte tillåts blanda sig med lera eller annan jord. Detta sker annats genom att leran sakta men säkert tränger in i makadamen. Använd således filterduk för att separera makadamen från leran.
 • Fördelen med makadam är att materialet packar sig bättre än dräneringsgrus eftersom materialet är vasst och vid paddning av materialet låser sig självt. Detta gör makadam synnerligen lämpligt som dränerande material.
 • Fördelen med dräneringsgrus är att grundbyggare lättare kan jämna av detta material. Dräneringsgrus låser sig inte i sig själv på samma sätt som makadam vilket gör att materialet blir enklare att hantera för byggaren. Ett alternativ till detta är att ha två olika dimensioner av makadam, en grövre och en finare. Anledningen till att ha två olika lager är följande. Det grövre understa lagret packar väl och låser sig ordentligt men är lite knepigare att få helt jämnt. Det finare lagret är lättare att jämna till och få en bra yta under cellplasten.

Läs mer om dränerande material

Här är de frågor jag har fått kring dränerande material.

 • uppfyllnadsmassa?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Ska bygga ett hus där det sluttar från vägen och till bakkant på tomten och behöver få upp huset. Jag undrar vad jag ska fylla upp med under huset. Ska upp ca
  Läs mer
 • Padda avjämningslager under kantelement/cellplast?
  Hej! Är det nödvändigt att padda det översta lagret ca 2-4 cm flis (tex 2-6, eller 4-8) innan utplacering av kantelement och cellplast vid byggande av platta på mark? Underlaget består i av redan väl packad/paddad makadam 8-16. Tack för en bra hemsid
  Läs mer
 • Val av makadam
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Har en gäststuga på 15kvm med källargrund med murade väggar. Tänker fylla upp med makadam för att sedan avsluta med 300-400mm cellplast och därefter gjuta en b
  Läs mer
 • Stora stenar under betongplatta
  Hej! Jag ska bygga ett nytt hus på cirka 120 m2 på betongplatta. Jag misstänker att det är stora stenar i marken där huset ska stå. Det kan bli en hel del jobb att gräva upp de stora stenarna och flytta dem, och därför undrar jag om det verkligen beh
  Läs mer

Vilka fraktioner är önskvärda

Min rekommendation är att använda makadam 8/16 fraktion under betongplattan. Överst kan du ha finare material så du kan jämna till enklare.

Det viktiga är att fraktionen inte är för ”liten”, dvs så lite som möjligt av fraktion 0 till 2mm. Max är att du har 5% av fint material, dvs 2 mm eller mindre.

 • Material under husgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag håller på att bygga en tillbyggnad och ser nu när byggarna gör grunden att de har 20 cm makadam som vanligt men på toppen av detta ca 5 cm stenmjöl för att
  Läs mer
 • Hur mycket fint material i dränerande material under platta
  Har en pågående diskussion med en kund som vill använda ganska fint material. Ganska mycket 0 fraktion skulle jag säga. Vad är din kommentar. Hej , Max 5% av fint material, dvs 2 mm eller mindre. Läs mer om dränerande material under betongplatta här.
  Läs mer

Packa det dränerande materialet med en padda/markvibrator

Det är viktigt att packa det dränerande materialet ordentligt. Då minimerar man risken med att undergrunden sätter sig.
För en oerfaren markanläggare kan det vara svårt att avgöra hur länge man ska packa och komprimera det dränerande materialet.
Sen ska du alltid packa med minst 6 överfarter oavsett vilken padda. Och på de nya stora paddorna så finns det en packningsindikator som säger till när du är klar.

Saknas packningsindikator kan du ofta gå på att när markvibratorn börjar hoppa så vet du att markbädden är tillräckligt packad.
Det är pilligt jobb med mycket krattande och höjdjusterande med laser för att ständigt veta hur mycket mer makadam som behövs. Man vill absolut hamna perfekt i höjd och grunden ska vara helt jämn.

Packa nära befintligt hus
När man ska padda nära ett befintligt hus är det en fördel att köra t.ex. en 250 kg padda närmast husgrunden till befintliga huset och en 500 kg padda på övriga delar av grunden och att man då får köra fler varv med tunnare lager med padda som har mindre vikt och packdjup.

När du paddar för en grund så packar de små paddorna ganska bra. Men kör man med liten så får man lägga på mindre åt gången vilket är en fördel nära hus vid exempelvis en tillbyggnad.
Här är de frågor jag har fått kring att packa bädden

 • Vikt på paddor för husgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Finns det en minimigräns för vikt på fram/back paddor för att padda en grund för enklare tillbyggnad? Jag har fått informationen att man t.ex. inte bör k
  Läs mer

Avloppsrör i markbädden

dra avlopp i grunden
Denna del av husgrundsprojektet anser jag vara onödigt komplext och dyrt i förhållande till resten av grunden. De olika avlopps- och dräneringssystemen som ingår i en husgrund förvirrar slutkunden och vår ambition är att göra denna process enklare genom att man kan se det som en naturlig del av husgrunden. Jag har därför skrivit en hel artikel som beskriver denna process i detalj. Se hela artikeln om dränering och avlopp här.
Avloppsrör dras i markbädden
Avlopp dras i markbädd
Avloppsrören dras i markbädden. Det är en fördel tycker jag om man först placerat ut grundelementen så man vet att man fått rätt på alla grundmått. Sedan drar man avloppsrören nere i markbädden. Och fyll igen.
Det är viktigt att avloppsrören och vattenrör dras upp, under betongplattan, i markbädden och upp igenom cellplasten på så få ställen som möjligt.
Jag har samlat våra frågor kring avloppsrör här.
 • Avlopp på berggrund
  Hur gör man med avlopp och avloppsrör när man bygger på berg. Man kan ju uppenbarligen inte gräva ner dem som man normalt gör. Hej Markus, Förutsatt att du ska ha en platta så drar man avloppet i markbädden under grunden. Jag antar att din fråga gäll
  Läs mer
 • Avloppspump långsiktig lösning för nybyggt hus?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Vårt hus vi vill bygga ligger under kommunens nivå för avloppsbrunn. Om jag vill ha en driftsäker, hygienisk lösning som inte kräver något underhåll- vad föres
  Läs mer
 • Hur lösa luftning av avlopp i betonggrund
  Jag ska bygga ett hus och i det huset ska såklart finnas en luftning av avloppet. Hur går man bäst tillväga? Hej Patrik, Här är en bra bild hur jag löst det hemma där jag bygger just nu. Luftningen av avloppets dras upp på taket, för att skapa rätt t
  Läs mer
 • Dimensioner på avloppsrör
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke Jag ska bygga till och i tillbyggnaden ska jag ha ett badrum. Vilka dimensioner på avloppsröret ska jag använda. Tack på förhand. /Robban Hej Robban, Jag
  Läs mer

Luftning av avlopp – dras upp på taket

luftning avlopp
Tanken med avluftningen är att man ska få rätt tryck i avloppssystemet. Annars riskerar man försämrad spolningsfunktion och dålig lukt.
Och för att göra påverkan för lukt så liten som möjligt så drar man upp rören på taket, och då bör ventilationsröret sticka ut över takets högsta punkt. Dimensionen på ventilationsröret ska vara 75 mm eller mer.

Du sätter avluftningen till avloppet i grunden som jag gjort på bilden.

 • Avluftning avlopp placering
  Hej Sitter nu och planerar för att bygger ett eget hus och kommer göra grunden själv, kanske med självbyggargrunden – den ser intressant ut. Hur gör man med placeringen av avloppsavluftningen Hej Johan, Du sätter avluftningen till avloppet i gr
  Läs mer

Dimension på avloppsrör inne i plattan och i servisen
Dimensionen på avloppsröret som används så rekommenderar jag att man lägger 110 rör. Egentligen så kan man inne i plattan använda 75 rör eller större, och för röret ut i gatan 110. Dessa rördragningar är en del av det som ibland kallas för servis.

Dränering av platta på mark

dränering
Dräneringen måste ligga under betongplattans lägsta punkt. Dräneringen ska ha lutningen 0,5 till 100. Dvs 5 promilles lutning. Sedan samlar du upp dräneringsvatten i en eller flera dräneringsbrunnar. Många underskattar jobbet som din dränering gör år ut och år in.

En av anledningarna att det ska rinna bara lite grann i ledningarna är att dräneringsrören fungerar med sk infiltration. Det liksom sipprar in vatten i dräneringsrören. Skulle dräneringsrören luta kraftigt så skulle det rinna snabbare och därmed orsaka mer av omliggande mark att kunna leta sig in i rören.

Observera dock att dräneringen av ditt hus inte kan ta emot all nederbörd. Du ska se till att det finns ett naturligt fall bort från huset så att vattenmängderna som dräneringslösningen behöver hantera inte överansträngs. Därför hänger dagvattensystem och dräneringslösningen delvis ihop när du ska planera ditt bygge.

Inköpstips
dräneringsrör
DRÄNERINGSRÖR
Dräneringsrör för bortledandet av grundvatten från husgrund

Köp hos:

 • Byggmax – klicka här
 • Beijer – klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Frågor från besökare kring dränering vid betongplatta
  Jag har samlat våra frågor kring dränering här.

  • Ingår dränering?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, undrar bara om dränering ingår i er schablon markarbete (vid husgrundsarbete)? Hej Cecilia, Yes. Dränering ingår i schablonen för platta. mvh Micke PS: Här är
   Läs mer
  • Dränera platta på berg
   Hej Micke. Nu har jag kommit igång med mitt markarbete, och bergspräckningen har inte gått så bra. Hur skulle du göra med dräneringen i mitt fall? som det ser ut nu så kommer dräneringsröret hamna strax precis under kantelementen, och då kommer röret
   Läs mer
  • Koppla regnvattnet från taket till dräneringsröret
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Jag ska bygga en garage och vill göra så mycket som det går själv. Jag undrar om man kan koppla regnvattnet från taket till dräneringsröret? Sedan har kommunen
   Läs mer
  • Asfalt intill grunden?
   Hej! Vi ska anlägga asfalterad gångbana intill husgrund. där har tidigare varit buskrabatter. Asfalten kommer att anläggas så att det blir en liten lutning från grunden. Kan man lägga asfalten alldeles intill grunden eller måste det vara en 10-20 cm
   Läs mer

  Dagvattensystemet

  dränering
  Dagvattensystemet kopplar ihop dagvattenrören med stuprören och dagvattenbrunnen. Vattengången ska ligga på tjälfri nivå men samtidigt rinner vattnet i rören ganska snabbt så det fryser inte så lätt som man kan tro om det inte av andra skäl blir stående vatten. Cirka 500 mm djupt i södra Sverige då grunden.
  Trycket från grunden får inte trycka på ledningen. 45 grader ut från grunden.

  Värt att notera kring placering av dagvattenrör

  • dagvattenrören ska vara tömda, annars har du problem med dagvattensystemet i övrigt. Kolla därför din dagvattenbrunn då och då så den inte fylls på ett onaturligt sätt. Vid översvämningar mm kan det tillfälligt vara mer men det får inte vara så konstant
  • dagvattenrören riskerar att skadas om de fylls och det blir kallt
  • placeringen av rören är viktig. Se till att dagvattnet leds bort från huset. Det finns risk att man annars kan få vatten som inte rinner bort från grunden. Detta kan leda till att husets grund får sättningar.

  Frågor från besökare kring dagvattensystem vid betongplatta
  Jag har samlat våra frågor kring dagvatten och gjutning av din platta här.

  • Dagvatten. Minsta djup
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Entreprenör har gjort dåligt arbete i samband med vårt nybygge. Nu mätte vi djupet på dagvattenrören. Dom ligger på vissa ställen ca 250 – 300 mm från färdig
   Läs mer
  • På vilket djup ska dagvattenledningar ligga?
   Hej Detta är ett delsvar till denna fråga. På vilket djup ska dagvattenledningarna ligga. Hej Marianne, Dagvattensystemet kopplar ihop dagvattenrören med stuprören och dagvattenbrunnen. Rören ska ligga under grundläggningsdjupet, som normalt är minst
   Läs mer

  Utplacering av grundelement

  kantelement
  Hur placerar du ut grundelementen?
  Det är i detta steg man får igen om man har gjort ett bra markarbete. Är marken jämn och fin så går detta steg snabbt. Börja med att markera ut var grunden ska stå med pinnar och tråd. Se till att marken är i våg, dvs att marken är rät och inte sluttar eller har ojämnheter.
  Monteringen av kantelement börjar alltid i ett hörn. Ett grundelement som ska användas i ett hörn är ett rakt element med betong på en gavel samt har ett urtag för att sluta an mot ett standardelement. Det är sedan enkelt att placera ut grundelementen på bädden av makadam. Elementen fästs samman med skarvbleck. I hörnen skär man bort överflödig cellplast. Grundelementen utgör sedan en form tillsammans med grundisoleringen som gör att man kan gjuta kantbalken.

  Olika bredd på kantbalken
  Bredden på en kantbalk för en normal platta på mark är beroende på vilken typ av kantelement som man väljer. Om man väljer så kallade L-element så har man på byggplatsen möjlighet att förändra kantbalkens bredd. Väljer man däremot ett U-element så har man en fast kantbalksbredd. U-elements innermått där kantbalken gjuts brukar vara 20cm breda. L-element kan ge variabel tjocklek på kantbalken, dvs beroende på behov så är kantbalken oftast större än 20 cm. Ska man ha ett tyngre fasad (tegelfasad) eller helgjutet betongbjälklag eller liknande så talar det för att du bör välja ett L-element.

  Bredden beror således på hur bred man vill att kantbalken ska bli, vilket beror på hur tjocka väggar man vill ha och hur lasterna förs ner i kantbalken. För dimensionering av kantbalken så behöver man veta vilka laster som kantbalken ska ta upp. Det finns tre typer av laster som kantbalken tar upp. Linjelaster, punktlaster i kantbalken samt punktlaster vid hörnen i kantbalken. En linjelast kommer exempelvis från de krafter som tas upp av syllen. En punktlast är oftast en bärande pelare som bär upp ytterväggen och denna kan vara belägen antingen mitt i kantbalken eller i ett hörn. Om du beställt ditt hus från en husfabrik så ska de kunna ge dig tillgång till en lastplan som gör att du ska kunna dimensionera din kantbalk. Denna lastplan bör ta med fasadtypen i beräkningen samt höjden på fasaden. En fasad byggd i tegel väger givetvis mer än en träfasad. Lastplanen från husfabriken tar dock inte alltid hänsyn till exempelvis vilken snözon som ditt hus ska byggas i. Linje lasterna i kN/m på en syll varierar beroende på förväntad mängd snö och hur brett ditt hus är. Ta kontakt med din grundleverantör så kan de hjälpa dig med att räkna ut den exakta dimensioneringen av kantbalken.

  Kantbalk för att klara laster från tunga fasader
  För vissa fasader behöver speciell hänsyn ges till dimensioneringen av kantbalken. Sådana fasader är fasader med tegelfasad eller tunga betongväggar.

  Här är frågor relaterat till bredden på kantbalken och vad det innebär för val av kantelement mm.

  • Skillnad kantelement
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan Micke, Imponerande responstid måste jag säga. Du publicerar mycket innehåll varje dag. Jag blir förrvirrad när jag ska välja hur jag ska bygga min grund. Jag
   Läs mer

  Kantelement och kantbalkar som tillverkas i fabrik – balkar eller L & U-element
  Det finns två typer av kantbalkar.

  prefabricerade kantelement med mycket isolering
  Kantbalkar som byggs upp mha kantelement. Där gjuter man betong i kantbalken. Kantelement produceras i de allra flesta fall i fabrik idag för hus med mindre laster. Det blir mer effektivt än att använda gjutformar och liknande på plats. För hyreshus, högvåningshus gäller det omvända. Då är lasterna så höga att man gjuter ofta grundens kantbalkar på plats.
  prefabricerad kantbalk
  Färdiga kantbalkar. Dessa kantbalkar är det som utgör kantbalken i denna grunden och levereras direkt från fabriken. Balken klarar höga laster. Den enkla monteringen där hela kantbalken mer eller mindre är klar gör att grunden lämpar sig för självbyggare

  Läs mer om denna grunden här.

  Här är frågor relaterat till prefabricerade/fabrikstillverkade kantelement.

  • Vad är en kantbalk?
   Hej, Vad är en kantbalk och hur beräknar man den? Du hänvisar till kantbalk i din kalkylator men hur beräknar man en sån? Räcker det inte men bara ytan? mvh Bengt Hej Bengt, Två frågor. Mängden kantelement/kantbalk du behöver: En husgrund som har ett
   Läs mer
  • Färdiga grund element
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hallå där! Undrar om du har bra kontakter att köpa in bra grundelement som vi ska ha för vår gjutna betongplatta. Vår byggare vill bygga formar för att gjuta betong
   Läs mer
  • Gjutform eller inte för att gjuta grund till timmerhus
   Hej Tänkte göra en form och gjuta grund istället för Leca till timmerhus! Eller vad har du för råd! Gör man en form på ca 400mm bred kan man kanske få i lite gråsten så att det blir lite ”liv” i utseendet, ser lite gammal ut. Glad för tip
   Läs mer

  Olika kvalitet på kantelementen – de ska vara raka
  Det finns olika kvalitet på kantelement. Får du tag i kantelement som bucklar sig är det svårare att få en rak grund. Det gör att man bör fråga leverantören att ha ordentligt raka kantelement. Kantelementen ska inte heller krympa.

  Grunden är svår att få rak. De ska inte diffa många mm per meter. Ett ytskikt kan ha en liten klump betong eller liten liten tunnare betong på några cm/mm, men det ska inte bukta. För att åtgärda denna buktning så behöver man pressa in grundelement och när man sammanfogar kantelementen så bygger man in spänningar som inte ska behöva finnas i grunden. Vid limmade skivor kan det leda till att limmet släpper varvid fiberytskiktet släpper från grunden. Även sprickbildning i skarvarna kan uppkomma.
  Dessa grundelement tenderar också till att ha stora problem med hörnen om dessa är separata grundelement, sk hörnelement. Dessa ska ju så klart vara spikraka och sedan ha 90 graders vinkel. Om du inte har 90 graders vinkel så reklamera grundelementen. Då är det nästan bättre att inte ha grundelement som med ihopsatta hörn utan har hörnelement man sammanfogar på plats.
  Istället för att bara ställa ut kantelementen så behöver grundbyggaren eller du som privatperson lägga onödig tid på plats.
  Det finns två anledningar att kantelementen buktar sig. Kantelement som har pålimmade fiberbetongskivor eller för tunt helgjutet fiberbetongytskikt. Om ytlagret är pålimmat kan detta förekomma och om kantelementens ytskikt är för tunnt så kan detta också hända. Bra kvalitativa grundelement har inte detta beteende. Däremot väger de mer när ytskiktet är lite tjockare. Det är en tradeoff man behöver göra.

  Här är frågor relaterat till kvalitet av kantelement.

  • Kantelement
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Jag har ett hus som är byggt 2017 och har fått sprickor i kantelementen på cirka sju ställen. Är det en grej som bara är av kosmetisk karaktär? Har nybyg
   Läs mer
  • Fuktspärr på grunden
   Hej Micke! Mitt nybyggda hus står på frigolit och kantelement. Hade jag vetat om kantelementens tunnhet så hade jag beställt tjockare och kraftigare variant men nu är det som det är! Huset står nära havet och är därigenom fuktutsatt stora delar av år
   Läs mer
  • Ska kantelementen bukta sig
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, jag håller på och bygger ett garage och lägger ut grunden själv. Jag har en fråga om kantelementen – de är nästan omöjliga att få raka. Kantelementen buk
   Läs mer

  Vilka höjder på kantelementen
  Kantelement produceras i olika höjder. Du kan vilja ha en viss höjd på kantelementen för att ta upp höjdskillnader på tomten eller av andra skäl.

  Här är frågor relaterat till kantelementens höjd.

  • Kantelement med förhöjd sockel för högre laster
   Hej Micke, På hemsidan finns det beskrivet ett kantelement med förhöjd sockel för högre laster. Vem säljer dessa? Länken för att läsa mer verkar inte fungera. Hälsningar Oskar Hej Oskar, Man kan ta balken i denna grunden, och sedan bara gjuta invändi
   Läs mer
  • 900 mm höga kantelement
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag söker kantelement som är 900mm höga. Behöver dem snabbt… Återkoppla så fort du kan tack Hej Känner inte till så höga kantelement. Denna grundkonstruk
   Läs mer
  • Standardkrav för sockelns höjd över marken
   Plattorna är gjutna eventuellt djupare med sockeln ca 10 cm ovan markens nivå vilket kräver extra stort markarbete för gräsmatta. Efterlyser standardkrav för sockelns höjd över marken för enplans trähus. Tack på förhand. Hej Andrey, Tack för frågan.
   Läs mer
  • Vilken balkhöjd för en villaplatta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Är balkhöjden 20 cm i villaplatta? Hej Jörgen, Normal höjd på en kantbalk som gjuts i kantelement för en villaplatta är 200 mm och uppåt. Normal bredd på en kantbal
   Läs mer

  En eller flera större nivåskillnader i betongplattan – flera plattor
  Långt ifrån alla tomter tillåter att man bara gjuter sin grund i en hel gjuten grund. Man kan behöva hantera höjdskillnader på tomten. Det är jättevanligt.

  Här är några frågor och svar om nivåskillnader i betongplattan.

  • Platta trampning nivåskillnad golvvärme
   Hej Micke Jag ska till att gjuta plattan till mitt husbygge, mitt i huset vill jag ha en nedsänkt del med trappsteg från två sidor. Två steg, så nivåskillnaden blir då ca 400mm. (Trampningen kommer att hamna invändigt, så ingenting mot ytterkant. Har
   Läs mer

  Tidsåtgång:
  Ett par timmar för ett garage eller tillbyggnad och upp till en dag för en normal villagrund. Det som tar tid är att jämna till marken (se schaktning) och att få kantelementen att stå jämnt och fint. Räkna på 8 timmar för en medelgrund.
  Svårighet:
  Detta kan du ganska lätt göra själv
  Behov av maskiner:
  Inga behov av maskiner. Grundelementen väger lätt och du behöver inte något extra för att lyfta dem.
  Kostnad kantelement:
  Här finner du pris på kantelement.
  Kostnad arbete:
  Du kan som sagt göra själva jobbet själv på ett par timmar. Räkna annars på timkostnad mellan 350 – 450 kr + moms om du nu hittar en hantverkare som säljer per timme när det kommer till husgrunder. Alla grundbyggare säljer inte på det sättet men försök få en grundbyggare på timme om det går. Glöm inte att man ofta är två som lägger grunden. Kostnaden blir då det dubbla om den extra personen inte är du själv.
  Viktiga frågor vid införskaffandet av kantelement och utplaceringen av kantelementen:

  • Det finns två typer tillverkningsmetoder för kantelement för platta på mark. Vissa kantelement har pålimmade fiberarmerade cementskivor medans andra har helgjutet ytskikt på kantelementen.
  • Se till att markarbetet är jämt och fint och makadamen ordentligt vibbrad och packad.

  Fler frågor från besökare om kantelement för platta på mark
  Här har jag samlat frågor relaterat till kantelement och olika typer av socklar.

  • Hur gör jag vid badrum
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Tänkte använda kantelementen och innanför dom cellplast med flytande spånskivor och golvvärme Hej Olle, Det ska gå bra med kantelement😊 Med vänlig hälsning Micke PS
   Läs mer
  • Istället för l-stöd grund
   Hejsan, Vi har bygglov för byggnad en 13,2meter lång byggnad och 10meter bred. Halva byggnaden kommer användas till stall och halva till garage/verkstad. Vi kommer ha en innervägg som skiljer dessa delar men bara ytterväggarna är bärande. Allt byggs
   Läs mer
  • Betongytan på grundelementet felaktig
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, byggde garage för något år sedan (platta på mark) och har upptäckt att ytskiktet på grunden faller sönder (blir poröst som papper). Enligt leverantören (BEWiSy
   Läs mer
  • L element murad fasad?
   Hej Micke, Jag letar efter ett prefabricerat element i betong eller leca som är färdigputsat eller som går att putsa på. Det ska går att montera utan platsgjutning. Får vara max 120mm tjockt, minst 400 högt och klara en last på 550kg/m. (=5,4kN/m) De
   Läs mer

  Bygga grund med med runda former med vanliga kantelement

  kantelement rundade former
  Det är inte ovanligt att man vill ha speciell utformning på sitt hus. Det är också tråkigt att känna sig begränsad av grundens tillverkning för att kunna lösa arkitektens krav. Det går med lite vilja att få till rundade partier med vanliga kantelement.

  Det betyder inte att man kan lösa alla kundens önskemål och ofta krävs en erfaren byggare som kan sina saker och kan anpassa direkt på bygget. Det är variefall min erfarenhet.

  Här har jag samlat frågor relaterat till kantelement och olika typer av socklar.

  • Grund med rund radie för burspråk
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej funderar på att bygga ett hus med en rund utbuktning med en radie. Hur kan man bäst göra en sådan grundlösning. Hoppas du förstår vad jag menar? mvh Hej , Det g
   Läs mer

  Tjälisolering och grundläggningsdjup

  tjälisolering
  När man bygger i regioner som är känsliga för tjäle så kan det vara nödvändigt med tjälisolering som placeras utanför kantelementen. Dessa förhindrar tjälen från att tränga ner i marken och gör därmed marken mindre känslig för tjäle. Med tjälisolering applicerad utanför dina kantelement kan du minska ditt grundläggningsdjup. Detta kan spara kostnader i markarbetet som är större än kostnaden för cellplasten. Tjälisolering kallas även för randisolering. Du kan använda en cellplast s80 kvalitet som är 50 mm tjock. Det räcker långt.
  Svårighet:
  Detta kan du ganska lätt göra själv.
  Tidsåtgång:
  Ett par timmar upp till en halv dag för en större grund.
  Mer information
  Pris på tjälisolering
  Läs mer om priser för tjälisolering och cellplast här.

  Frågor från besökare om tjäle och tjälisolering
  Här har jag samlat frågor relaterat till tjälisolering och olika frågeställningar kring tjäle och betongplatta.

  • Hur ska jag gjuta min betongplatta?
   Hej, jag undrar kort och gått om jag ska bygga en platta på mark på ca 80m2 i Kiruna på sommartid. Måste jag gräva ner till tjälfri botten 2.5m? Eller räcker det om jag skrapar tills ”orörd mark” jorden består av mycket torv även. Tänkte köra 3 lager
   Läs mer
  • Tjälisolering?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Behöver vi tjälisolera? Vi ska bygga ett 2-planshus med golvvärme på betongplatta i Karlstad. Markarbetet för standardgrund innebär bortforsling av matjord etc
   Läs mer
  • Betongtäckmatta minskad påverkan tjäle?
   Hej Skall bygga i Kåbdalis (tjäldjup 2,4 meter), om jag lägger en betongtäckmatta 10mm, hur mycket minskat tjäldjupet tror du? Funderar på detta alternativ för att få en snabbare byggstart till våren. Mvh / Lars Hej Lars, För själva byggtiden är jag
   Läs mer
  • Fråga om frostdjup
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Jag vet inte riktigt om jag har hamnat rätt för min fråga. Det jag behöver få kunskap om är frostdjupet i Bandhagen i Stockholm, för att veta förutsättningarna
   Läs mer

  Grundisolering med cellplast

  grundisolering
  Syftet med att gjuta in cellplast i betongplattan är att man effektivt isolerar husgrunden. Cellplasten som används är cellplastskivor av en viss cellplastkvalitet. Skivorna placeras ut på det dränerande materialet. Grundisoleringen som utgörs av cellplast är kapillärbrytande. Därför behövs det ingen ytterligare kapillärbrytande skikt. Tänk på att cellplasten dessutom tar upp laster från huset. Genom bärande väggar och punktlaster så kommer husets laster att tas upp av cellplasten. Således måste cellplasten ha en tillräckligt god tryckhållfasthet för att klara både så kallade långtidslaster men också högre laster under kortare perioder. Cellplasten läggs ut så man förskjuter skarvarna för att få en god isolering utan genomgående skarvar som skulle kunna leda till ett värmeläckage och försämrad isolerande effekt. Cellplasten hålls samman med cellplastspik. Det är viktigt att man ser till att cellplasten inte flyter upp när man gjuter betongen. Det gör man genom att förankra cellplasten mot grundelementen. Det som tar mest tid när man lägger ut grundisoleringen är att skära till cellplasten för att dra upp avloppsrör och liknande.

  Att cellplast passar så bra för grundisolering är på grund av den mycket låga värmeledningsförmågan. Detta kallas för värmekonduktivitet och det är bra med isolerande material som har låg värmekonduktivitet.
  Tidsåtgång:
  Halv dag för ett garage eller tillbyggnad och upp till en hel dag för en normalstor villagrund. Det är 80/20 regeln som gäller. Dvs att placera ut bulken av cellplasten går på en timme, men att skära till för avlopp, och runt speciella områden med punktlaster som behöver ha mer armering etc kan det ta riktigt lång tid ibland. Ju mer specialare (ex sutteränghus har ofta mer komplex konstruktion) desto längre tid tar det.
  Svårighet
  Detta kan du ganska lätt göra själv
  Behov av maskiner:
  Inga behov av maskiner.
  Kostnad Material
  Cellplast priser kan du få från byggmaterialhandeln eller från tillverkare av kompletta grundpaket.
  Läs mer om priser för cellplast här.
  Kostnad Arbete
  Att placera ut cellplasten är ganska enkelt och tar inte så lång tid. Kostnaden om man är två personer blir större givetvis. Man jobbar oftast i par vid grundläggning. Räkna på en dag för en stor grund så räcker det mer än väl.

  Viktiga frågor vid grundisolering:

  • Ibland kräver grävarbetet att grundentreprenören gräver djupare än beräknat på grund tjockare lager med matjord. Då kan man överväga att använda ett extra lager cellplast istället för att lägga dit mer dränerande material. Jämför man den extra kostnaden med dränerande material och cellplast (10 cm) så skiljer den sig inte så himla mycket åt. Därför väljer endel att lägga dit cellplast eftersom denna ändå bidrar till en bättre isolerad grund medans extra dränerande material inte ger någon ytterligare postiv effekt.
  • Kontrollera att cellplasten är godkänd och ställ kontrollfrågan huruvida den innehåller exempelvis flamskyddsmedel, något som inte är tillåtet men vanligare i vissa länder i Europa varifrån vissa byggare importerar sin cellplast.
  • En av de viktigaste frågorna när man ska lägga ut cellplasten är givetvis vilken cellplast kvalitet man ska använda. Den vanligaste cellplast kvalitén är s100 och klarar av 100 kPa per kvm
  • Ska man använda grå eller vit cellplast. Grå isolerar normalt bättre och då behöver man inte lika tjock grundisolering vilket har sina fördelar.
  • När man ska lägga ut grundisoleringen kan man behöva såga till grundisoleringen. Har ni en cellplastskärare så är det givetvis att föredra. Då använder man en varm nål för att kapa cellplasten.

  Frågor från besökare om isolering av husgrunden
  Här har jag samlat frågor relaterat till grundisolering.

  • PE-folie över isolering?
   Hej, bygger ett ”höst/vår+”uterum med gjuten platta i ett hörn mot bef husväggar. Har inte bestämt om det ska bli golvvärme eller helt utan golvvärme men förberder plattan med rör så möjligheten finns. Behöver jag lägga en PE-folie mellan
   Läs mer
  • Kallt i platta på mark
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Vi har en platta på mark med 300 mm cellplast isolering under. Utan golvvärme. Det kan bli kallt när det blir under minus och mycket kallare då det drar sig ti
   Läs mer
  • Mängd cellplast för ekonomibyggnad
   Hej Micke Hur många lager cellplast bör man ha för en platta för en ekonomibyggnad? Byggnaden kommer hålla ca 15-20 grader. mvh Anne Hej Jag tycker 200 mm räcker för en ekonomibyggnad för en gjuten platta på mark. mvh Micke PS: Här är villkoren kring
   Läs mer
  • Tjocklek på frigolit i grund
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hur mycket frigolit behöver jag ha i ett husgrund som inte ska ha golvvärme för att det ska vara godkänt enligt konstens alla regler 100 mm, 200mm, eller 300 mm? He
   Läs mer

  Tjockleken på isolering platta på mark

  Tjockleken på isolering platta på mark
  Frågan kring tjocklek på isoleringen för en platta på mark är egentligen mångfacetterad. Dvs man vill dels veta hur tjocka ska cellplastskivorna vara, samt hur många skivor ska man använda.
  Svaret är således olika för olika konstruktioner och byggnadstyper. Det vanliga är att man använder 100 mm skivor men man kan använda andra skivor såsom 50 mm skivor om man vill ha fler överlapp exempelvis.
  Normal tjocklek för villagrund platta på mark
  Total tjocklek isoleringen: 300 mm
  Antal skivor: 3 st
  Tjocklek cellplastskiva: 100 mm

  Normal tjocklek för garageplatta
  Total tjocklek isoleringen: 200 mm
  Antal skivor: 2 st
  Tjocklek cellplastskiva: 100 mm

  Tjocklek för passivhusgrund betongplatta
  Total tjocklek isoleringen: 400 mm
  Antal skivor: 4 st
  Tjocklek cellplastskiva: 100 mm

  Utplacering av distanser för armering

  Ovanpå cellplasten placerar man sedan ut armeringsdistanser.

  Hur går det till:
  För att göra grundelementen tillfredsställande stabila använder man monteringsplattor. Dessa ger inte bara tyngd åt elementen utan syftar dessutom till att bilda distans åt armeringsjärnen. Dvs man får armeringen på rätt höjd i betongplattan.
  Tidsåtgång:
  En eller max ett par timmar, lite beroende på hur stor din husgrund är.
  Svårighet
  Detta kan du ganska lätt göra själv
  Behov av maskiner:
  Inga behov av maskiner.
  Viktiga frågor vid utplacering av köldbryggebrytare:

  Applicera eventuell köldbryggebrytare

  köldbryggebrytare

  En köldbryggebrytare motverkar att betongplattan och kantbalken står i förbindelse med varandra. Detta gör att kantbalken inte kyler ner betongplattan utan man bryter den så kallade köldbryggan. Denna investering är väl värd att göra för hus som grundläggs i Sverige. Det är inte många tusenlappar man behöver betala för en grund med köldbryggebrytare. Köldbryggebrytaren består oftast av cellplast. Tyvärr behöver du en ganska tjock vägg för stt kunna använda köldbryggebrytare. Detta då en köldbryggebrytare måste hamna under väggen. Väggarna behöver därmed vara cirka 370 mm tjocka för att kantbalken inte ska bli för smal.
  Tidsåtgång:
  Köldbryggebrytaren tar någon timme att få till på ett bra sätt.
  Behov av maskiner:
  Ingen.
  Svårighet:
  Detta kan du göra själv.
  Kostnad köldbryggebrytare:
  Köldbryggebrytaren är en av de mest lönsamma delarna i en husgrund för dig som kund. Räkna på en eller två extra tusenlappar för en hel grund, exklusive arbetet. Denna kostnad sparar du igen snabbt. Tyvärr tillåter inte alla konstruktioner en köldbryggebrytare.
  Viktiga frågor för köldbryggebrytare:

  • Som vanligt är det viktigt att följa grundsektionsbeskrivningen så att förberedelserna blir rätt.
  • Eftersom det precis vid köldbryggebrytaren blir lite lägre hållfasthet i betongplattan är det bra att man ser till att eventuella punktlaster inte landar på just den plats i husgrunden som rör köldbryggebrytaren.
  • Kan din husgrundskonstruktion med kantbalk etc klara av att inkludera en köldbryggebrytare.

  Varm och kallvatten och övrigt kring VA/VVS

  varm och kallvatten i isoleringen
  Normalt så läggs kallvatten och avlopp i det dränerande materialet under betongplattan. Relativt nära schaktbotten. Kallvattnet dras sedan upp ur bädden nära där ska dra in i vattenberedaren eller dylikt. Från denna dras det varmvatten i dubbelmantlade isolerade PEX rör mellan lager 2 och lager 3 i cellplasten. Obs, detta kan variera lite mellan byggare.
  Utanför grunden används också pex rör och dessa klarar som regel frost. Man kan ändå lägga dessa på frostfri nivå om man vill. Det bästa är om man vid ytlig placering av dessa rör tjälisolerar rören eller drar dem i en kulvert.

  Se dock till att VVS dras in under kantbalken och inte igenom kantbalken.

  Sen ser jag det lite olika för fritidshus och för villor. Hus som används året runt hela tiden har alltid rinnande vatten och då är risken att vattnet fryser låg. Men för att vara på säkra sidan bör man givetvis ändå göra det man kan för att undvika att så sker.

  I en fjällstuga kan man ha en värmekabel inlindat kring röret som gör att det enkelt går att tina upp röret om det fryst.

  Denna del av grundens montering kan man med fördel lägga ut till rörmokaren. Men egentligen är det inte så svårt. Du ska dra varm- och kallvatten enligt en vvs ritning.
  Och vet du vad du gör så kan det vara en fördel att göra det själv. FÖr man får koll. Sedan kan man ta ut en vvs:are och godkänna upplägget.

  Det du variefall behöver göra är att lägga varm och kallvattenslangarna mellan lager 2 och 3 i cellplasten för en grund med 300 mm isolering.

  Ska man dra varmvatten i samma skåra i cellplasten som kallvattnet
  isolerade kall och varmvattenrör
  På bilden ovan detta stycke så har varmvattnet dragits i samma ”skåra” i cellplasten på bilden som kallvattnet. Det är vanligt vid mindre plattor där man snabbt spolar rent kallvattnet. Så där slarvar ofta VVS:arna (som i mitt fall). Men även ritningen i fallet ovan så var föreskriften från leverantören av varm- och kallvattenrören skulle dras på det viset.

  Min rekommendation
  Kallvatten dras med fördel i bädden under isoleringen (obs ej nära ytterkant för att undvika frysning) med isolerad pex slang.
  Varmvatten dras med sedan i andra frigolitlagret. Sedan är det ok att dra det ganska nära varandra sista biten av varm och kallvatten upp ur plattan då det är så liten sträcka.

  Om det är långa sträckor så har man ibland ett cirkulerande varmvattensystem för att man inte ska behöva vänta så länge när man vill ha varmvatten i kranen. Då är det extra viktigt att sära på kallvatten och varmvattensystemet.

  Hur fästa vattenrören/slangarna på bra sätt

  fästa kall och varmvattenrör
  Det kan vara svårt att fästa varm/kallvatten (men även golvvärmerören) när de ska upp ur plattan. Och stabilisera dem så de står bra tills man gjutit igen plattan.
  Det finns sådana stativ att köpa som är snygga. Vill man ha en enklare lösning så kan man t.ex. bygga upp ett litet stag med armering (se bilden). Armeringen kan man kila ner i cellplasten och ner i markbädden en bit. Då kan man enkelt fästa rören och de sitter stabilt tills man gjutit och betongen har härdat.
  • Dragning av rör anslutningsplats
   hej! hur ser de ut när man förbereder rörläggning om man tex ska gjuta platta för hus. Dras rören ut från makadamen under plattan och sen till anslutningspunkten utanför tomtgräns? Kan inte se hitta någon beskrivning eller bild på detta. Hej Jonas, P
   Läs mer
  • Betongplatta vvs
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Tjena, har tomt som är de är berggrund på, vi kan undvika att spränga för huset genom att fylla upp ca 0,5m. Men då kommer vi till detta med vvs (VA) har läst att m
   Läs mer
  • Vv,kv i platta
   I ett tidigare svar angav du att du skulle kolla hur vv, kv, vvc skulle förläggas och om de kan läggas i samma ursparing i frigoliten. Har du hittat svaret? Hej Peter, Tack för att du ligger på. Nu har jag fått svar på den fråga du refererade till (s
   Läs mer
  • vvs varmvatten i plattan?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi ska gjuta platta. Vi ska INTE ha golvvärme i plattan utan ovanför plattan (flytande golvvärme). Var ska kallvattenslangarna ligga i plattan? Var ska Varmvatten s
   Läs mer

  Radonsäkra din husgrund – radonduken

  radon husgrund

  Många är med rätta oroliga för radon i marken och kringliggande berg. Det finns flera lösningar för att hantera detta.

  • radonduk
  • slitsade rör för radon evakuering
  • vid renovering används ofta ventilerade golv
  Jag förespråkar radonduken då denna är mer ett stopp för radonet att komma upp in i huset.
  Slitsade rör är till för att mekaniskt dra ur radongasen som ansamlas i de slitsade rören. Fläktar kan strula och vara för svaga för att ha verkan. Om du ändå ska använda att mekanisk dra ur radon ur trånga rör så komplettera med radonduk så du också får en effekt av att stoppa gasen.
  Jag har också sett hustillverkare (i möten med dem) slarva medvetet med radonrörlösningar genom att inte ens ha fläktar. Man hara bara rören nerlagda och som att det skulle göra att radonproblemet försvann.
  Man vill bara klara sig förbi avstämningar i kontrollplanen. Oseriöst om du frågar mig. Så jag är inte rätt person att såga fläktar/rör. Har inte data på att det inte fungerar. Mer att jag sett mycket dåliga exempel på dess implementation.

  En radonduk är menar jag en billig försäkring mot radonet. När man ändå ska gjuta en ny betongplatta kan man ändå passa på och försäkra sig mot detta problem genom att applicera radonskyddet.

  En radonduk är ett bra skydd mot radon och ger ett betydligt bättre skydd än den traditionella plastfolien som använts fram till nu. Radonduken består av olika gasmembran som fångar upp gasen som inte klarar av att tränga in i huset.
  Viktiga frågor vid applicering av radonskydd:

  • Behövs radonskydd? Kolla med kommunen om du bor i ett riskområde. Gör du det kan du eventuellt göra en provtagning. Då en provtagning ofta kostar mer än själva radonskyddet och radonskyddet ofta höjer värdet på ditt hus så är det en rimlig investering att lägga radonskyddet istället för att kolla förutsättningarna om man planerar att bygga i områden där det finns risk för radon.
  • Undvik risken att radonduken fångar upp eventuellt regnvatten när den placeras inne i cellplasten. När det kommer nederbörd under byggtiden så måste detta regnvatten kunna sippra genom cellplasten. Tänk på det. Du kan behöva perforera radonduken på ett par ställen och sedan tejpa igen för att ”tömma” på regnvatten. Du kan undvika detta genom att ha grunden exponerad mot väder och vind så kort tid som möjligt. God planering är viktigt för att åstadkomma detta.

  Två vanliga radondukar – RMB400 och RAC800 – vilken ska du välja
  Det finns två olika typer av radonduk i olika prisklasser.

  • radonduk som man lägger under det dränerande materialet
  • radonduk som man lägger inne i cellplastlagrena

  Radonduk RMB400 läggs i cellplasten och RAC800 läggs i grusbädden
  Det är relativt stor prisskillnad varpå RMB400 är vanligast, dvs att dra radonduken mellan cellplastskivorna.
  Denna radonduk lägger man mellan 1:a och 2:a lagret cellplast, hela vägen ut i kantelementet.

  Nackdelen som jag ser det med denna duk är att sista biten av grundmuren inte täcks in (yttersta delen på kantelementet). På det sättet är RAC800 bättre då den kan täcka hela grunden och mer därtill vilket gör grunden ännu mer radonsäker. Men som sagt prisskillnaden gör att denna är ovanligare.

  Fler frågor och svar om radonsäkring av din grund

  • Risk för radon och hur ser lösningen ut?
   Jag oroar mig för radon i mitt nyinköpta hus. Det stod i besiktningsprotokollet att risken för förhöjda radonvärden är hög i vårt område. Vad betyder det? Om det skulle visa sig vara ett problem – hur löser man då det. Jag har ett hus med oisol
   Läs mer
  • Radonduk i grunden
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, vi bygger en husgrund i en backe, som en trappa, två steg. D v s det blir en vertikal del. Frågan gäller radonduk – måste det inte vara bättre, kanske nö
   Läs mer
  • Radonduk
   Hej Micke! Hur monterar man bäst en radonduk (ny byggnad som behöver radonsäkras, mark >50 kBq/m3) när byggnadens grundläggs i två olika plan? Ska radonduken då fortsätta längs med källarväggen och upp till grunden för nästa plan? Mvh Madde Hej Ma
   Läs mer
  • Regler för dragning av radonrör
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi har haft en markfirma som gjutit grund åt oss. De har lagt radonrör under plattan, men lämnat kvar röret 30-40 cm under jord. De påstår att man inte behöver
   Läs mer

  Vattenburen golvvärme

  vattenburen golvvärme
  När man ska gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan så lägger man ut golvvärmerören i slingor i golvet enligt instruktioner från leverantören. Instruktionerna kommer som regel med golvvärmeritningar. Se till att följa dessa ritningar mycket noga. Anledningen till det är att man i efterhand vill kunna veta exakt var rören ligger. I mycket sällsynta fall kan man behöva gräva i betongplattan och då vill man veta var allt ligger. Kan även vara bra för dig om du ska bygga en ny vägg inne i huset och vill fästa in en ny stålsyll. För att lägga ut golvvärmeslingorna behövs ingen direkt kompetens. Lägg ut golvvärmen enligt golvvärme ritningarna som leverantören ska ha skickat med i leveransen. För att se till att golvvärmen håller provtrycks golvvärmerören i detta skede. Detta givetvis för att undvika problem längre fram i processen. Undvik att gå på golvvärmerören efter att de lagts ut.
  Placering av golvvärmen i plattan
  Höjden på den vattenburna golvvärmen brukar normalt sett ligga mellan armeringen och botten på betongplattan. Dvs från cellplasten till armeringen så är det 5cm cc på armeringsnätet. Under dessa armeringsnät så ligger den vattenburna golvvärmen. Man kan därmed säga att den vattenburna golvvärmen ligger cc 2,5cm, dvs 25mm ovanför cellplasten och den gjuts således in i betongplattan.
  Tidsåtgång:
  En halv dag för ett garage eller tillbyggnad upp till en dag för en normal villagrund. Provtryckning och montering av shunt är exkluderat i detta då det bör göras av professionella värmegolvsinstallatörer (rörmokare).
  Svårighet
  Detta kan du ganska lätt göra själv men kan också vara bra att ha en VVS tekniker med så att de godkänner rördragningarna.
  Behov av maskiner:
  Inga behov av maskiner. Men jag rekommenderar att en VVS tekniker är med och därför ska alla de verktyg han eller hon har finnas tillgängliga – exempelvis för provtryckning av den vattenburna golvvärmen.
  Viktiga frågor vid vattenburen golvvärme:
  • Hur tänker ni provtrycka golvvärmelösningen? Vem gör detta?
  • Hur klargör du ansvaret för den vattenburna golvvärmen så att eventuella läckor i golvvärmen alltid kan härledas till en viss entreprenör.
  Priser för golvvärmelösningar
  Läs mer om priser för vattenburen golvvärme här.

  Kan golvvärmen frysa sönder
  Jag har fått frågor historiskt från personer som haft detta problem, så ja. Men det är mycket ovanligt.
  Man behöver ha haft plattan fylld med vatten och inte haft någon värme. Men visst, med lite strömavbrott och en kall vinter där stugan står länge ouppvärmd så kan golvvärmen frysa.

  Här är exempel på sådana frågor.

  Frågor om golvvärmelösningar
  Frågor och svar om golvvärme.

  • Måste man ha golvvärme i betongplatta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi är mitt upp i en beställning av ett fritidshus som vi har tänkt ha året runt. Vi har nu bestämt oss att ställa det på en gjuten betongplatta. Tomten består i huv
   Läs mer
  • Nivåskilnad golvvärme
   Hej, Vi skall bygga till och kommer gjuta 2 plattor med 20-30 cm skillnad i höjdled. Fördelaren till golvvärmen kommer sitta i den nedre delen. Därmed kommer flera slingor gå en bit genom den låga plattan för att sedan gå upp till sina respektive rum
   Läs mer
  • Golvvärme i garage
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Har tänkt inreda garaget som ett sovrum och funderar över golvvärme. Huset är byggt 1980 och har i garaget en betong platta på 100 mm med 150 mm isolering unde
   Läs mer
  • Problem vid gjutning av husgrund
   Hej, I förra veckan skulle vi gjuta plattan till vårt hus men det uppstod problem. Av någon anledning så flöt cellplast och armering upp. Byggarna ställer sig på stället men det reser sig på ytterligare ett ställe. De försöker även trycka ner med en
   Läs mer

  Armering med armeringsjärn och armeringsnät

  armering armeringsnät
  Armering görs dels i kantbalken där armeringsjärn används och armeringsjärn för grundplattan. Armeringjärnen och armeringsnätet är till för att ge betongplattan en god draghållfasthet eftersom betong i sig har god tryckhållfasthet men dålig draghållfasthet. För att placerar armeringsjärnen och armeringsnäten på rätt höjd i den gjutna betongplattan används distanser enligt ovan. Med denna extra draghållfasthet blir husgrunden mycket stark.

  Placering i plattan
  Armeringen läggs mitt i betongplattan. Eftersom plattan normalt är 10cm tjock så placeras armeringsnätet därför i mitten och cc på armeringsnätet i förhållande till toppen på cellplasten är då således 50mm. Under armeringsnätet finns sedan en vattenburen golvvärme. Armeringen hålls uppe av armeringsdistanser, ofta gjorda av plast.

  Armering av kantbalken – byglar eller armeringsjärn
  Kantbalken armeras vid användning av sk kantelement, där kantbalken bildar ett U som man gjuter i. Det finns två vanliga konstruktioner. Den ena är armeringsbyglar, och den andra är armeringsjärn.
  En del leverantörer jobbar med en konstruktion där man använder armeringsjärn och armeringsnät som sticker in över kantbalken för att säkra en bra konstruktion. Armeringsbyglar kostar ofta lite mer.

  Här är frågor och svar kring att armera kantbalken utifrån frågeställningen att använda armeringsbyglar eller inte.

  • När ska jag använda villabygel / armeringsbygel
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Mathias, Jag ska bygga ett radhus i ett plan. Det är trästomme med träfasader. När man ser andra göra husgrunder så använder nästan samtliga 3 armeringsjärn i b
   Läs mer

  Jordad/potentialutjämnad grund
  När behöver man jorda sin armering. I vissa konstruktioner och byggnadstyper såsom stall, industrihallar, maskinhallar osv kan man utsätta betongplattan som man gjutit för stora påfrestningar. Ett vanligt problem i stall är att man påverkar betongplattan så mycket att man får en blottlagd armering. En blottlagd armering gör att behöver potentialutjämna armeringen. Annars kan huset bli ledande, exempelvis att man kan få kortslutning. Man behöver då göra någonting som kallas potentialutjämning (PUT) och man behöver alltså jorda armeringen.

  Relaterade frågor.

  • Potentialutjämning av platta?
   Hejsan har en snabb fråga angående potentialutjämning, är det ett krav på att plattan idag ska Potentialutjämning eller är det bara något man rekomenderar, det här gäller en vanlig villa, eller är det något annat man ska tänka på med plattan? Mvh: Ra
   Läs mer
  • Jordade grunder
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer hej Vi har precis detaljplanerat klart med kommmunen och kommer bygga ett större område av hus. Vi har förstått att man eventuellt behöver jorda sina grunder. När b
   Läs mer

  Hur ska armeringsnäten överlappa
  Armeringsnäten ska överlappa minst en ruta. Sedan najar du med fördel ihop dem så de hänger ihop så gott det går.
  Det får vissa praktiska implikationer. Som t.ex. när 4 nät möts. Det som händer när 4 armeringsnät möts. Där bygger armeringsnäten väldigt mycket ovan varandra och där kan det ibland kritiskt att inte armeringsnäten ligger för nära betongytan.

  Relaterade frågor.

  • Armering överlapp standard
   Är inne på er hemsida inför ett uppförande av en ca 40m2 gäststuga. Tänkte bygga själv och undrar över om det finns någon standard för överlapp av armeringnäten? Hör olika lösningar på det Hej Ulrik, Jag har lärt mig följande. När du lägger exempelvi
   Läs mer

  Tidsåtgång:
  En halv dag för en garagegrund upp till en dag för en normal villagrund. Det är specialfixarna med kapningar och annat inklusive extra armering för att ta upp punktlaster etc som gör att armeringen kan bli ganska avancerad. För riktigt avancerade grunder så kan det ta betydligt längre tid än en dag.
  Svårighet
  Detta kan du ganska lätt göra själv.
  Behov av maskiner:
  Inga behov av maskiner.
  Kostnad armering
  Läs mer om priser för armering, armeringsnät och armeringsjärn här.

  Kostnad arbete
  Kostnaden för arbetet kan uppskattas till ett par timmar. En stor grund kan man räkna c:a en halv dag och inbegriper att se till att kantelementen står i våg och står jämt på marken.

  Viktiga frågor vid armeringen:

  • Fråga grundtillverkaren om de kan göra beräkningar av dina laster och utifrån detta dimensionerar erforderlig armering. Det finns mängder av parametrar som påverkar vilka dimensioneringar man använder.
  • Förstärk hörnen av betongplattan. Lasterna är oftast som störst i hörnen av en betongplatta. Dessa laster tas ju upp av den kraftiga kantbalken. Men för att förstärka dessa ytor inne i betongplattan så placera man ut armeringsjärn likt en solfjäder.
  • Ska betonggolvet vara synligt? Betong spricker lätt och är svåra att få snygga till när plattan väl är gjuten. Om betongplattan ska vara synlig rekommenderar jag att du lägger i en grövre armering i beetongplattan.

  Fler frågor och svar om armering
  Här har jag samlat de frågor som berör armeringen specifikt.

  • Traditionell armering vs fiber
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej tanken är och bygga en 200m2 platta Fråga ett är det ekonomiskt hållbart med fiber ? Alternativt undrar jag om man kan komma undan med bara armering i voten och
   Läs mer
  • Armerings ritning
   Armerings ritning Laster konstruktion MvH Arne Hej Arne, Har skickat dig en kontakt för konstruktör av betongplatta o armering. Med vänlig hälsning Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com
   Läs mer
  • Armering i kantbalk för villa
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hur ska jag tänka kring armering i kantbalk för villan jag ska bygga nu. Enligt lastnedräkningen jag har fått från hustillverkaren så är det punktlaster på 35 kN vi
   Läs mer
  • Kapa armeringsjärn
   Jag ska ge mig på att försöka bygga en platta själv. I kantbalken tänkte jag använda mig av ganska grova armeringsjärn. Vilket verktyg kapar jag det bäst med? Hej Rickard, Det är ganska enkelt att kapa armeringsjärnen. Jag har en vinkelslip och sedan
   Läs mer
  Inköpstips
  bultsax
  BULTSAX OCH VINKELSLIP
  Bultsax och vinkelslip för kapning av armering

  Köp bultsax:

 • Byggmax – klicka här
 • Köp vinkelslip:

 • Batteridriven premium – hos Beijer
 • Batteridriven budget – hos Byggmax
 • Sladd premium – hos Beijer
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Återfyllnad för att stabilisera kantelementen

  återfyllnad kantelement
  Beroende på om man gjuter hela betongplattan i samma moment som kantbalken så krävs utvändig återfyllnad som utvändigt stöd för grundelementen. Om man gjuter kantbalken för sig och sedan betongplattan behöver man inte göra någon utvändig återfyllnad.
  Tidsåtgång:
  Ett par timmar med grävmaskin för en tillbyggnad eller garage och upp till en dag för en normal villagrund.
  Svårighet
  Detta kan du ganska lätt göra själv
  Behov av maskiner:
  Grävmaskin är bra och troligen lönsamt eftersom stora massor ska skjutas mot grundelementen. Ska man göra detta själv bör du förbereda dig på att det tar tid att skyffla stora massor för hand.

  Viktiga frågor vid återfyllnad:

  • Markarbetet i denna andra fas av grundläggningen kan ofta utföras av en mindre grävmaskin än i första fasen.
  • Om det är vanliga U- eller L-element så har dessa ett ytskikt av fibercement och då ska det inte vara några problem att återfylla direkt mot dessa kantelement.

  Frågor och svar om att återfylla mot kantelementen innan eller efter gjutning.

  • Behandla sockel / L-element innan vi fyller upp med grus och marksten
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi har byggt hus och ska så småningom anlägga trädgård. Tänkte kolla ifall man behöver behandla grunden/sockelelementen med något innan man fyller upp med grus
   Läs mer
  • Materialkrav för återfyllnad mot sockel?
   Tjena! Har nyligen byggt ett hus med betongplatta mot mark med golvvärme. Innan husleverantören påbörjade sin totalentreprenad, schaktades hela tomten och fylldes med bergkross av mig för att spara tid och pengar. När husleverantören sedan tog vid oc
   Läs mer
  • Gjuta i kantbalken först och återfylla senare
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Gjuter snart en platta för mitt nya fritidshus! För att slippa återfyllnad kan man ju gjuta kantbalken först. Kan man göra det för hand innan betongbilen kommer? Bl
   Läs mer

  Gjuta betongplattan – dags att gjuta grundsulan

  gjuta betongplatta
  Efter att dessa steg är vidtagna har man två val. Antingen blandar man betongen själv eller så beställer man en betongbil som kommer med den betong man gjuter med. Betongen fördelas ut i kantbalken och över plattan. Det är nästan alltid lönsamt att beställa en betongbil eftersom det är väldigt mycket betong som går åt till en villagrund. En lite större villagrund kan lätt sluka 15 kubikmeter betong och det blir nästan ohållbart att blanda det för hand. Och kostnadsmässigt är det billigare att använda betongbil ju större betongplattan är.
  När du gjuter betongsulan så gjuter man in all vvs i plattan tillsammans med golvvärmen, cellplasten och armeringen.

  Hur mycket betong går åt

  Här har jag en länk som tar dig till en kalkylator som beräknar mängden betong du behöver.
  Gå till mängdberäkning för betong.

  Tjocklek på betongplattan
  För normala husgrunder kan man räkna på att man ska använda c:a 10 cm betongplatta som täcker hela grunden inklusive kantbalken. För vissa mindre konstruktioner kan man ha lite mindre betong men 10 cm rekommenderas.

  Det finns dock inga regler vad jag vet om kring tjockleken. Begreppet vot kom till i samband med att man började bygga med L-element på 1960 talet. Kravet som finns är dock att man ska ta upp huset laster. Detta kan även göras med grundbalkar. Det finns anvisningar på täckande betongskikt på armering. Lite olika beroende på förutsättningar och dimensioner på järn. Det ligger på omkring 30 mm täckande betongskikt för platta på mark så därför brukar man hamna på 100 mm betongplatta.

  Däremot kan en förstärkning behöva göras lokalt för att hantera extra laster från

  • skorstenar
  • tunga fordon i t.ex. en garageplatta
  • tunga eldningspannor eller liknande

  Här lyfter man ofta bort ett lager cellplast, armerar extra och lägger i extra betong. Kontakta grundkonstruktören vid beställning av plattan så löser dessa det åt dig.

  Läs mer om detta här.
  Här är frågor och svar kring tjocklek för en betongplatta

  • Tjocklek/armering underlag?
   Skall gjuta golv i gammal loge,där maskiner för jordbruk skall vara uppställda.Vilket material skall jag använda för att det ska bli stadigt för plattan? Hur tjock ska betongplattan vara och hur mycket armering ska det vara.Tacksam för svar Lasse. He
   Läs mer
  • Förstärkt platta för pannrum och skorsten
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Jag ska gjuta en platta till mitt nya pannrum och på den ska jag mura upp en ny skorsten. Plattan blir 13 kvadrat och skorstenen kommer väga ungefär 2 ton, sen
   Läs mer
  • Tjocklek av betongplatta ?Dimension armeringsjärn?
   Hej Micke Ska gjuta en platta som skall hålla för tyngre fordon. Hur tjock ska den vara, vilka armeringsjärn osv. Hej Stig , Tjockleken på betongplattan, armeringsnätens dimension, cellplastens kvalitet mm mm samverkar till en konstruktion som ska kl
   Läs mer
  • Hur tjock betongplatta för villa
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock
   Läs mer

  Tolerans för betongplattan
  Det är knepigt att gjutan plattan helt helt rakt i höjdled. Därför finns det så kallade tillåtna toleranser för hur en betongplatta får variera i höjdled.
  Det är rätt petigt.

  För att man ska kunna lägga ut exempelvis ett trägolv på betongplattan så måste grundplattan ha tillräckligt jämn yta. Toleranserna för trägolv lyder under kraven enligt HusAMA98, Tabell 43. DC/-1, Klass A. Denna säger att för en 2 meter lång platta så är toleransen ± 3 mm och vid mätlängd 0,25 m är toleransen ± 1,2 mm.

  Vissa grundbyggare använder SKB betong (självkompakterande betong) för att göra det enklare att nå toleranserna.
  Pga krav från kunderna har flera entreprenörer jag pratat med tagit på sig att flytspackla plattan för att möta toleranserna i flera fall.

  Här är frågor och svar kring toleranser för en betongplatta

  • Gjuta garage
   Hur noga är det med nivå och kantelement. Ska gjuta 6×8 garageplatta. Finns det någon felmarginal. Tänker att betong blir ju självreglerad Hej Jörgen , Är plattan till dig själv , eller till kund. Och är det för kontrollplan mm du är orolig? Det
   Läs mer
  • Ang höjdskillnader i betonggjutning
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Jag har byggt en maskinhall/lager som är 36x15m. Jag har därefter beställt betong från en betongleverantör i Malmö och även beställt en tjänst av ett ann
   Läs mer
  • Platta lutar 9 mm på några meter
   hej, Du svarar ju på många frågor om grunder och kan svara även på denna fråga. En entreprenadfirma har byggt min grund (platta) gjuten och det är ett stycke av grunden där det sluttar 9 mm på 2,6 meter. Jag ser det med blotta ögat och undrar vad som
   Läs mer
  • Tolerans vid utplacering av kantelement
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Grävaren har fyllt gropen, 40 m2, med makadam. Nu skall jag jämna till ett finare grus som snickaren skall placera kantelementen på. Grävaren menade att det viktiga
   Läs mer

  Skydda känliga delar – avloppsrör mm

  gjuta betongplatta
  När man ska gjuta sin betongplatta är det viktigt att man ser till att viktiga delar i avlopps och dräneringssystem inte täpps igen av betong som av olika skäl hamnar fel.
  Här kan ni läsa en vanlig fråga om konsekvenserna från en gjutning som orsakat problem med betong i avloppsrören.

  Använd bra täcklock för att skydda avloppsrören. Ge betonggjutaren och den som ska gjuta grunden mycket tydliga instruktioner om vad överbliven betong och rengöring av verktyg ska ske. Jag har själva beställt betongplattor där jag senare fått igensatta dräneringsbrunnar pga att hantverkaren tömt betongrester i dräneringsbrunnen.

  Frågor och svar om betong och avloppet
  Här har jag samlat frågor som rör betong och specifikt avloppet.

  Vibrera betongen för optimal gjutning
  En betongplatta gjuts med betong som ska ha så lite vatten i sig som möjligt för att öka betongplattans hållfasthet.
  För att minska betongens vattenmängd och samtidigt för att skapa en betongplatta med optimal hållfasthet och ändå göra gjutningen möjlig så vibrerar man betongen. Det gör att man kan minska ner på vattenmängden och samtidigt få ut betongen i alla hörn och vrår.

  Väder och vind vid betonggjutning
  När du ska gjuta platta är det viktigt att du tar hänsyn till de yttre omständigheterna. Utetemperaturen och vind spelar in i betonggjutningen.
  Om temperaturen är lägre än noll så måste du på något sätt värma upp luften eftersom det är väldigt skadligt för betongen om den fryser. Betongens egenskaper försämras drastiskt om den fryser. Det är då lätt att tro att det lämpar sig att man gjuter betongsulor under fina sommar eller vårdagar. Men detta är inte alltid optimalt om man inte vidtar åtgärder för att förhindra förtidig avdunstning. Om man inte gör detta kan man få diverse problem såsom sättningssprickor. Även vinden kan göra att man dunstar bort vattnet fortare. Den perfekta temperaturen är cirka åtta grader Celsius. Då härdar betongen lagom fort.
  Om du är osäker på om din betongplatta tagit skada av för låga temperaturer under själva betonggjutningen så kan du testa detta genom att knacka på betongplattan med en hammare. Om betongen är spröd och knäcks sönder så är detta ett dåligt tecken. Eftersom betongen utvecklar värme naturligt under själva gjutningen så behöver man i princip bara tänka på annat än att skydda mot kylan i sig och isolera betongplattan från att frysa.

  Gjuta en klack för källarplattan

  gjuta klack platta källare

  När man ska gjuta en betongplatta som ska användas i källaren så finns det ett bra tips. Man vill ha en liten klack i betongplattan på vilket man ställer väggarna och på den klacken eller nedsänkningen som bildas där man ställer väggarna så kommer marktrycket göra att väggarna har någonting att fästa in till. Man gör själva klacken genom att man vid betonggjutningen fäster en träbräda i betongplattan, vilket då skapar ett avtryck när man plockar bort brädan och kvar finns alltså nedsänkning i kantbalken jämfört med den övre betongplattan. Om man ställer källarväggarna på denna klack så får dem en liten klack som då motverkar marktrycket. Väggarna står alltså fast förankrade mot betongplattan.

  När kan du gå på betongplattan
  Under normala omständigheter bör man kunna gå på betongplattan efter en halv dag.

  Tidsåtgång:
  En halv dag upp till en dag. Inklusive efterarbete för att jämna till grunden så den blir jämn och fin.
  Svårighet
  Detta rekommenderar jag att du tar hjälp med.
  Behov av maskiner:
  Betongbil. Färdig betong i betongbil lönar sig i de allra flesta fall. Saknas väg fram till huset eller om grundplattan ligger dumt till på tomten kan man ”kärra ut” betongen från en betonggrop. Men då behöver man vara fler som kör kärran så utkörningen från betonggropen inte tar så lång tid. Det kan ju inte vara för långt heller när man ska köra ut betongen via kärra (på en ö till exempel). Man kan också använda en pump med slang för att transportera betongen likt en vattenslang i trädgården. När man har beställt ut en betongbil till sin byggplats där man ska gjuta en platta, pool eller vad det än är så är det viktigt att man tänker igenom hur en betongbil ska kunna komma åt att förmedla betongen från betongbilen till gjutplatsen. Det första man bör göra är givetvis att kontrollera att betongbilen når till en plats utifrån vilken man sen antingen direkt kan föra betongen till gjutplatsen eller via en förlängning där man också kan nå upp till 100m från dit man fraktar betongen.
  Kostnad c:a:
  Snittpris per kubik: c:a 1500 kr exklusive moms och frakt. Jag rekommmenderar att du tar höjd upp mot 2500 kr per kubik inklusive moms och frakt.
  Hur mycket betong du behöver är givetvis beroende på hur stor din betongplatta är. Betongen som behövs är uppdelad på två delar. Betongplattan och kantbalken. Se artikel hur du räknar ut mängden betong till din husgrund här.

  Här kan du räkna ut kostnaden för betong till din betongplatta.

  Viktiga frågor vid gjutning av betongplattan:

  • Kontrollera att du får rätt typ av cement/betong. Ha gärna med någon erfaren person som vet mycket om gjutning för detta steg är väldigt oförlåtande.
  • Flytande betong som hälls ut för snabbt har en enorm kraft och välter lätt kantelement som är lätta. Återfyllnad är viktigt och ta det varsamt. Eventuellt kan man gjuta kantbalken först för att sedan gjuta övriga grunden om man är rädd för detta. Då blir krafterna mindre än om man gjuter allt på en gång.
  • Hur långt ifrån gjutplatsen kan betongbilen köra och ställa upp sig för att tappa av betongen. Beroende på val av betongbil, pumpbil och så vidare så kan betongen transporteras upp till 100 m från betongbil till gjutplatsen. Var noga med att ange detta vid beställning av betong.

  Gjuta en mindre nersänkning i betongplattan – för t.ex. ett badrum
  Det finns många anledningar till att man kan vilja ha en nersäkning i betongplattan. Det vanligaste är att man vill förbereda för ett badrum inne i grunden. Så att man kan ha ett fall inne i badrummet.

  Så här kan man förklara hur detta går till på byggarbetsplatsen.

  • Man köper lite reglar ”2 tum 4” eller ”2 tum 3” och sätter dem på armeringen med armeringsdistanser. Dessa sätter man till en form för badrummet.
  • Sedan gjuter man först innanför dessa reglar upp en bit, dock inte till den slutliga höjden man vill ha.
  • Sedan när man gjuter hela plattan gjuter man även inne i detta utrymme och fyller på upp till önskad nivå inne i reglarna – då har den underliggande betongen stelnat lite och man kan då få önskad höjd inne i ”badrummet”.
  En vanlig nersänkning i betongplattan för att förbereda för badrummet är 4 cm.

  Här är några frågor och svar om att gjuta en nersänkning i betongplattan.

  • Nedsänkning badrum
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag håller på och jobbar med en grundplatta till ett nedsänkt attefallshus där jag vill ha badrummet 2mm lägre än resterande platta. Har du något bra för
   Läs mer

  Fler frågor och svar om hur mycket betong som går åt
  Här har jag samlat frågor som rör hur mycket betong som går åt. Missa inte vår kalkylator ovan.

  • Betongmängd platta på mark
   Hej Micke! Jag har tittat på kalkylatorerna på din sida för att försöka räkna ut mängden betong som kommer gå åt till ett hus som jag försöker räkna ut ett pris på. Problemet är att på husgrunder.com har jag fått två olika betongmängder. Vilken kalky
   Läs mer
  • Regler kring vot och grund
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Jag undrar om du kan hjälpa mig. Vilket år infördes krav på Vot och Kantbalk? Vart kan jag hitta dessa regler? Är standard tjocklek 10 cm betong för källargolv
   Läs mer
  • Gjuten platta betong hus mängd 150 kvm
   Hej Micke, Ska bygga ett hus a 150 kvm samt ett garage på 45 kvm. Hur mycket betong behöver jag beställa för dessa två armerade betongplattorna. /C Hej , Jag har gjort en kalkylator du kan använda. Du hittar den här. För en 150 kvm platta med 50 i om
   Läs mer
  • Gjuta en platta på mark – hur mycket betong går åt?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke jag ska gjuta en platta på mark som är 4,6,5meter med tjockleken 15 cm på betongplattan. Hur många kubikmeter betong behöver jag till plattan? Hej PEPPE,
   Läs mer

  Fler frågor och svar om olika frågeställningar vid olika betongsorter
  Här har jag samlat frågor som rör frågeställningar kring vissa betongsorter och tillsatser till betongen.

  • Vilken betongsort rekommenderar du
   Ska bygga ett hus i vår. Jag ska beställa betongen också såklart och planerar lite inför det. vilken betongsort rekommenderar du. Hej mikael , Nu när jag gjöt precis så använde vi skb = s5. Det är en självkompakterande betong som flyter ut lätt. Kill
   Läs mer
  • Nåt att tänka på med självkomprimerande betong SKB
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Tänkte använda SKB betong till plattan skall jag tänka på något särskilt? Trevlig semester Hej Harry , Självkomprimerande betong används när man vill ha extra f
   Läs mer
  • Samband mellan betongkvalitet och vald armering
   Ska bygga en betongplatta. Jag har en föreskriven betong men sedan har det blivit diskussioner om att förbättra betongkvaliteten. Då fick jag höra att det behövs mer armering. Stämmer det? Min KA strular om detta Tack på förhand J Hej , Ja det stämme
   Läs mer
  • Blandningsförhållande och betongkvalitet för grundläggning platta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Jag ska beställa en betongbil för gjutning av en villagrund. Vilket blandningsförhållande och betongkvalitet rekommenderar du att jag ska beställa för gjutning
   Läs mer

  Fler frågor och svar om pris på betong för betongplattor
  Här har jag samlat frågor som rör hur mycket betong som går åt. Missa inte vår kalkylator ovan.

  • Rimligt pris betongbil?
   Hej, Ska påbörja bygget av en betongplatta 33 kvm för garage (tack för tips och råd på denna sida). Sätter själv ut kantelement 300 med 200 mm isolering. Beräknar att jag behöver ca 4m3 betong. Fick prisuppgift av en leverantör på 45000kr för betong,
   Läs mer
  • Extra kostnad betong med betongbil gjuta platta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Behöver gjuta en betongplatta som är 15 cm tjock och 2,5 m x 3,5 m. Dock är avståndet där en betongbil kan stå ca 15 meter från gjutplats. Blir merkostnaden stor? (
   Läs mer
  • Vad kostar en betongbil för 300 kvadratmeter?
   Hej vad kosta en betongbil för ca 300 kvadratmeter? Hej Samir, Du har fått en bra kontakt i ditt område som du kan kolla pris med. Hälsa från mig! Vänliga Hälsningar Micke Fick du hjälp av denna artikel00
   Läs mer
  • Färdig betong pris per kubik
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej på dig, gu va mycket bra info! Har du en aning om hur mycket betong kostar per kubik Mvh Ginger Hej Ginger, tack för feedback! Priser är som alltid svårt, speci
   Läs mer

  Fler frågor och svar om betong för betongplattor
  Här har jag samlat övriga frågor som rör betong kring att gjuta betongplatta på mark.

  • Val av betong
   Hej Micke, Vill fråga vilken betongtyp eller klass gäller för vattenburen golvvärme med tjocklek 60mm.Går det att använda grov eller finbetong klass C25 från Bauhaus , Ernst Hej Ernst, Grovbetong fungerar bra! C25/C30 fungerar finfint. Har man fullfl
   Läs mer
  • Torrslipa ny platta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej våra entreprenörer valde att inte glätta vår platta till utbygget. Dom tänker i stället torrslipa den. Är detta vanligt?. Hur många dygn efter gjutning bör man
   Läs mer
  • Gjutet betonggolv för ojämnt
   Hej! Vi bygger nytt hus och gjöt plattan för 24 timmar sedan. Gjuten är ojämn och det är kanter och dalar på ca: 10mm på flera ställe. Hela golvytan om ca 146m2 är ojämn med nobbar. Jag har flotta och filmat. Jag ringer den som gjutit som säger att h
   Läs mer
  • Urspårning i betongplatta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Hur formar man så att man kan få en nedsänkning i betongen på kanske 6-7 cm? Jag tänker mig en frigolitskiva på toppen men hur får man fast den? Hej Fredrik ,
   Läs mer

  Efter gjutningen av betongplattan – torktid, vattna m.m.

  Betongen brinner – viktigt att hålla koll på plattan när den brinner – vattna mm
  Det är viktigt att man efter betonggjutningen ger betongplattan tid att ”brinna” som det heter. Tiden det tar innan denna process är klar beror på väder och cementtyp men den ska stå några veckor åtminstone. Den första veckan bör man vattna grundplattan dagligen lite grann. Anledningen är att betongplattan ska få tillräckligt med vatten hela tiden så den inte ”går torr”.
  Om man sedan enbart bygger ett klimatskal och inte lägger innergolv och därmed undviker att stänga inne fukten kan man i princip börja med stomresningen efter första veckan. En större betongplatta innehåller många kubikmeter vatten. Detta vatten kan vid värmeutvecklingen i samband med reaktionen med cementen , gruset och vattnet faktiskt avdunsta och därmed skapa fuktproblem om man gått på med att bygga för mycket ovanpå betongplattan för tidigt och därmed stänger inne denna byggfukt.
  Frågor och svar om brinntid och liknande för betong
  Här har jag samlat frågor som rör brinntid mm kring betong vid gjutning av en betongplatta på mark.
  Ofta vill man börja bygga på en gång och man undrar över den typen av frågor. Det kan vara när det är ok att resa en husstomme, när ok att borra ner skruv i betongen för att fästa syll osv.

  • Torka betongplatta villa med golvvärme
   Hej Micke kan du slå mig en signal för rådgivning per tel. typ 15 minuter ja swishar dig 1000 spänn för din tid o kunskap – skicka ditt swish nummer behöver som sagt bara 10-15 min tel konsultation – hur jag bäst torkar ut min nya betongp
   Läs mer
  • Torktid betongplatta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Vi håller på att bygga nytt hus, ca 200kvm. Vi gjöt vår platta i början av september 2018 samt fick på lättviktsbetong väggar och tak ganska direkt efter
   Läs mer
  • Nygjuten betongplatta som belastats för tidigt
   Hej Micke. Jag har en nygjuten betongplatta som var 3 dagar gammal när den blev belastad med lite för mycket last i min värld. Det är alltså en platta på mark 10 cm tjock med 30 cm cellplast s100 under med ett lager armerings matta 6 mm samt golvvärm
   Läs mer
  • Fråga om gjutning, brinntid och husresning
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Min fråga är hur länge bör en platt stå och brinna när ute temperaturen är ca 2 till -2? Jag har nämligen ett företag som ska gjuta plattan på måndag och
   Läs mer

  Gjuta och torka plattan på vintern
  Jag får också många frågor om att gjuta en betongplatta vid ett tillfälle för att sedan låta den stå över vintern. Det man ska komma ihåg är att grunden värmer upp marken vilket förhindrar tjäle. Och utan uppvärmt hus så riskerar du att tjälen tränger ner i marken. Med isolering kan du förlänga processen det tar för tjälen att tränga ner i marken. Men detta räcker inte om det är alldeles för kallt för länge.

  När det är riktigt kallt många dygn i rad behöver du dessutom tillföra värme. Det kan man göra med en betongtäckmatta. Du hittar betongtäckmattor hos din grundleverantör.

  Frågor och svar om gjutning under vintern.

  • Frysrisk,torktid
   Hej! Jag gjöt idag en mindre betongplatta inne i ett förråd i Gustavsberg. I botten närmast makadamsanden la jag en åldersbeständig plast från byggmax följt av cellplast 50 mm×2=100 mm.Därefter armeringsnät som jag stoppade in i förborrade hål i den
   Läs mer
  • Husgrund pris och kyla
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej ska gjuta en grund i lofsdalen men lär inte kunna komma igång före oktober. Funkar det klimatmässigt? Hur mycket dyrare blir jobbet om man gjuter när det är kal
   Läs mer
  • ”Torkning” av platta i dec
   Hejsan! Efter en nätt liten elräkning på nästan 3000:- för en månads byggel (då hade värmen bara varit på en mindre del av månaden) vid vårt husbygge så har jag börjat leta efter input i olika kanaler. Vi vill såklart att plattan torkar ur så fort so
   Läs mer
  • Hur frostsäkra golvvärmeslingor?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi skall bygga ett fritidshus med två fristånde byggnader (30+70 m2), platta på mark 400 mm. Jag kommer själv att göra det mesta av arbetet och för att projektet sk
   Läs mer

  Betongtäckmattan förhindrar också att grunden blir förstörd om den står för länge
  Om du behöver lägga plattan när det är minusgrader under natten så kan du vattna betongplattan och sedan lägga en presenning över den gjutna plattan så behålls värmen.
  En presenning som klarar av att täcka 80 m2 kostar bara ett par hundra kronor. Andra alternativ är att lägga på en betongtäckmatta. Om du har överbliven cellplastisolering från betonggjutningen så lägg dit även den.

  Här har jag samlat frågor som rör problem med att inte låta en betongplatta stå för länge.

  • Sönderfrysta ingjutna golvvärmeslingor nyproduktion villa
   Hej! Det har visat sig att golvslingorna har fryst sönder på ett tiotal ställen, platta på mark. Väggar, tak är på plats och huset ska vara färdigt om två månader. Man har för avsikt att bila upp och laga med kopplingar. Hur påverkar detta livslängde
   Läs mer
  • Plugga rör som går upp ur plattan
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Jag kommer bygga hus på landet och undrar hur jag kan se till så att golvvärmen inte fryser sönder plattan. Ska man plugga rören som går upp ur plattan eller behöve
   Läs mer

  Slipning eller glättning av betongplattan
  Glättar gör man innan betongen härdat (brunnit) och det sker i normala fall efter max ca 2-4 timmar.
  Efter ett drygt dygn kan du gå på betongplattan. Då kan du efterbearbeta betongplattans yta genom att om så behövs stenslipa betongplattan redan efter någon dag.

  Tidsåtgång:

  • Vattna betongplattan, helst med vattendimma, upp till en vecka och se efter det till att betongplattan inte stängs inne under ytterligare någon vecka. Det beror väldigt mycket på utetemperaturen hur mycket fukt som behöver tillföras och hur länge.

  Frågor från besökare
  Här är frågor från besökare relaterat till att vattna och liknande. Dvs när efter gjutningen kan du påbörja bygget, ska du vattna mm mm.

  • Vårt nya betonggolv spricker
   Hej Mike Hittar bra info på sidan. Tack för det. Har precis gjutit ett betonggolv och vi har sett massa sprickor i betonggolvet. Ska man vara orolig? //Torbjörn Hej Torbjörn, Tack för frågan Spontant låter det som att du fått betongsprickor. Det får
   Läs mer
  • Blir grunden förstörd om den står för länge
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi skall låta bygga ett fritidshus och byggaren vill gjuta grunden redan i sommar (han har flera grunder att göra då. Det blir med golvvärme inkluderad. Vi har
   Läs mer
  • Hur snart kan man bygga väggar på en gjuten platta
   Hej Vi planerar en betongplatta som ska gjutas i helgen. När kan man börja bygga väggarna på plattan. Vi skulle vilja komma igång med bygget av vår tillbyggnad så fort som möjligt efter gjutningen för att hinna klart innan sommaren börjar. Hej Janne,
   Läs mer
  • Täcka platta i Umeå med betongtäckmatta över vintern?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Min tanke var att bygga/gjuta platta för bostadshus under Juni/Juli (år:1) Sen försöka täcka plattan under vintern. Fylla golvvärme slingorna med något frostme
   Läs mer

  Provtryckning av golvvärmesystemet

  provtrycka golvvärme betongplatta

  Det är viktigt att provtrycka golvvärmen både innan och efter att man har gjutit betongplattan. Efter att betongplattan gjutits så ska enligt kommunen en provtryckning ske och du ska kunna visa upp protokoll från denna test till kommunen. Det är givetvis så att innan man gjutit betongplatta så är det så mycket enklare att rätta till misstag. Därför ska denna slutliga provtryckning alltid lyckas. Se till att inte slarva med provtryckningen innan betongen gjutits så spar du stora kostnader om någonting mot förmodan skulle gått fel när du la golvvärmen.

  Tidsåtgång:

  • Det tar rörmokaren max en timme att utföra detta test.

  Syllar – vilken ska man ha och tips och råd

  Syllen är den regel som man bygger upp väggarna med och syllarna ligger an mot betongplattan.

  Övergången mellan betongplattan och övriga huset är ett av husets känsligaste områden så man ska vara noggrann med att fasaden skyddar denna del så gott det går. Vatten kan vid dåligt konstruerade fasader smita in under fasaden upp in i mellanrummet där betongen möter syllen. Då är det stor risk för fuktskador. Speciellt om man slarvar med dräneringen så blir detta ett potentiellt problem. Ett exempel är att leda ut regnvattnet direkt ut på marken så det stänker upp mot fasaden när det regnar kraftigt.

  Att använda stålsyll är ett alternativ till det mer känsligare trämaterialet. Men trä har alltid använts för syllar i Sverige och de flesta byggarna fortsätter använda detta mindre fukttåligare materialet. Speciellt nu med miljöfrågan i fokus har trä fått ett uppsving.

  Sylltätning viktigt
  Materialet som ska skydda träsyllen från betongplattans fukt ifall denna skulle bli fuktig kallas för sylltätning. Med en betongkvalitet som har blivit alltmer tät, och därmed tar längre tid att torka ur så har detta skydd ökat i vikt.

  Placering av syllen på kantbalken samt dimension på syllen

  Placering av syllen på kantbalken samt dimension på syllen
  En vanlig dimension på träsyll är 45×145.

  För syllens placering på kantbalken kan man ha som regel att den till 2 tredjedelar (2/3) ska monteras så den ligger ovanpå betongen. Då fördelas merparten av lasterna från väggen ner i grundens kantbalk på ett bra sätt.

  Så om du har 5 cm isolering i ytterkanten av L-elementet så kan du i praktiken för en 45×145 syll lägga den längst ut i kanten av kantelementet, och du kommer ändå ha 2/3 av syllen på kantbalkens bärande delar. Har du 10 cm isolering i kantelementets ytterkant så behöver du skjuta in syllen så den hamnar mer in på kantbalken.

  Frågor från besökare om syll
  Här är frågor från besökare relaterat till syll.

  • Gjuta trä mot betong
   Hej Vi står inför en förbättring av ett garage. Där kan vi gjuta in trä mot betong för en enkel utökning av grunden. Vart man än läser står det att man inte ska göra det! Min fråga, vart finns det regler svart på vitt så jag kan visa min kusin? Med v
   Läs mer
  • Montera syll efter 2 dagar
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Kan man gjuta plattan på måndag och montera syll på onsdag? Hej Anders, Det är tidigt, Jag hade väntat några dagar till. Varför sån brådska fattar jag inte? Så läng
   Läs mer
  • Hur göra med grundsulan
   Hej Snickarna har satt västkustskivan så att den inte livar med grundsulan utan hänger utanför, Ca 2 -3 cm. Hur kan man hantera detta? Mvh Johan Hej Johan, En bild vore ganska trevligt att ha så jag ser hur det ser ut. En grund mår bra av att täckas
   Läs mer
  • Plastsyll till garage
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi ska bygga ett kopplat garaget 7,2×9,6m. Grunden är gjuten. Vi har en golvbrunn i mitten av garaget med kuvertfall. Jag har läst lite om problem med fuk
   Läs mer

  Borra ner i betongplatta
  En vanlig fråga jag får är hur djupt ner i betongplattan man kan borra.
  Om din betongplatta är genomförd på standardvis så ligger armeringen mitt i plattan (betongplattan är oftast 10 cm tjock). Så 4-5cm ner ligger armeringen (armeringen har ju en diameter). Under denna ligger normalt golvvärmen. Så om du borrar max 4 cm så ska du klara dig gott o väl!

  Bygga på betongplattan

  Bygga på betongplattan
  Det är skönt att ha kommit hit. Nu har du en husgrund på plats och du har kommit UR MARKEN brukar jag säga.
  Här har jag skrivit en artikel om att bygga på betongplattan.

  Läs mer här om att bygga på betongplattan.

  Frågor och svar om att bygga på betongplattan
  Här är frågor som relaterar till att bygga på betongplattan

  • Stålram mot betongplatta
   Hej Utför ni jobb i Falköping, vi ska bygga ett hus på betongplatta med värme i. Kan man ha stålram direkt på betongplattan? Huset består av färdiga moduler som vi kommer att sätta ihop när stålramen är väl på plats. Finns det risk för kondens när de
   Läs mer
  • Väggelement på betongplatta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke Har nyligen gjutit en platta 5×3 för en planerad friggebod. Har en fråga kring väggelementen/syllarna. Min tanke är att friggeboden skall isoleras me
   Läs mer
  • Bygga altan uppe på förråd som står på betongplatta
   Hej Jag ska göra ett förråd ihop med huset och har tänkt att gjuta en platta och sedan mura upp väggarna med lecablock. Jag fick en tanke att vi skulle ha betong även som tak. Det kommer att bli en altan eller uterum uppe på förrådet. Hur går man til
   Läs mer
  • Nivå grund i förhållande till fasad?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Har en isolergrund. På denna ligger 220 mm golvbjälklag, dvs innergolvet kommer en bit upp ovanför grundmuren. Fasaden är putsad skiva med luftspalt bakom som
   Läs mer

  Golv på betongplatta

  Det är viktigt att låta betongplattan torka ur efter själva gjutningen. Annars kan du lägga ut ditt golv eller spånskivor direkt på plattan. En annan aspekt du kan behöva tänka på är hur högt spånskiva och golv bygger. Du vill ju inte bygga höjd i onödan. Då kan en dämpande gummiduk eller liknande (som bör kunna andas så inte en tät en) vara stötdämpande.

  Det är som sagt viktigt att betonggolvet / betongplattan kan andas. Lägg därför inte ut plast/byggplast. Då kan eventuell byggfukt inte ventileras ut. Det är alltid bättre att vänta längre än kortare tid när du gjutit betongplattan.

  Men när plattan väl har torkat så är det inga problem att lägga golvet direkt på betongplattan.

  Frågor från besökare om golv på betongplatta
  Här är frågor från besökare relaterat till golv på betongplatta.

  • Betongplatta under parkett
   Hej Micke, Tänkte bygga en grund nu (betongplatta) och har en fråga om val av golv. Kan man ha parkett på golvet? // Danne Hej Danne, Absolut. Lägg ut någon typ av nålfiltmatta eller liknande så golvet inte blir så stumt. Lägg ingen diffusionstät pla
   Läs mer
  • Reglar på platta?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Hur är det med golvreglar på platta, använder man det (och isf vilken dimension) eller lägger man golv-spånskivorna direkt på plattan? Håller på med en grov ri
   Läs mer

  Frågor och svar om betongplatta

  Jag får löpande frågor in till oss om platta på mark. Här är de frågor som är relevanta för betongplattor.

  • Gjuta garage
   Hur noga är det med nivå och kantelement. Ska gjuta 6×8 garageplatta. Finns det någon felmarginal. Tänker att betong blir ju självreglerad Hej Jörgen , Är plattan till dig själv , eller till kund. Och är det för kontrollplan mm du är orolig? Det
   Läs mer
  • Grund gjord utan konstruktionsritning
   Hej! Jag har läst mycket på din sida och tackar för den mycket bra informationen som även jag förstår mig på. Tyvärr har vi en mycket oseriös entreprenör som vi snart ska avbryta vår totalentreprenad med. Tyvärr hann denna göra vår markplatta. Dock h
   Läs mer
  • Geoundersökning + bygge av grund
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi har en bygglovsprocess pågående efter ett positivt förhandsbesked. Vi vill få kontakt med ngn seriös geotekniker som kan undersöka den tänka platsen för upp
   Läs mer
  • Isodrän isolering lagergolv
   Hej jag tänker göra om ett lager till mindre bostad, har grävt ut ca 40 cm , teglade väggar runt om med grundsula. (bör vara samma princip som källargolv??) Tänkte använda isodrän skivor som isolering (markplatta) 400mm hur mycket avjämning behövs ma
   Läs mer
  • Brunnsrör genom husgrund?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Vi tänker gjuta platta t nytt hus. Ser du problem med att vår befintliga 90 m djupa bergborrade brunn mynnar i husets teknikrum. Vi kommer använda radonmatta u
   Läs mer
  • Torka betongplatta villa med golvvärme
   Hej Micke kan du slå mig en signal för rådgivning per tel. typ 15 minuter ja swishar dig 1000 spänn för din tid o kunskap – skicka ditt swish nummer behöver som sagt bara 10-15 min tel konsultation – hur jag bäst torkar ut min nya betongp
   Läs mer
  • Bör man bygga grund med vatten 30 cm ner
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vill bygga ett fritidshus på 80kvm i ett litet skogsparti jag äger. Var och grävde ett hål och 30cm ner var det vatten. Lergjord. Kan lägga huset på en annan plats
   Läs mer
  • Klimatsmart grundlägging
   Vilka metorder skulle du rekommendera för grundläggning för en villa på 250kvm för att minimera klimatavtrycket och miljöpåverkan samtidigt som man beaktar det cirkulära tänket med tanke på att tillverkningen av cement avger väldigt mycket CO2 och ce
   Läs mer
  • Olika grundtyper i kombination!
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, jag planerar att bygga ett U-format hus på ca: 200m2 byggyta. Där vänstra stapeln av U’t kommer vara två våningar (undervåning) pga. sluttande tomt. Högra stap
   Läs mer
  • Djup hård yta för husgrund
   Hej Jag läste att man räknar med 60 cm hål med alla lager ink betongplatta. För husgrund undrar om man inte måste ha mer för makadam osv så som när man lägger vanliga plattor på uppfarter? Frågan är för att jag har slingor av jordvärme där och jag vi
   Läs mer
  • Kompensationsgrund nybygge, misslyckad
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag och min sambo håller på att bygga hus i lomma. Efter geo-rapporten rekomenderades kompensationsgrundläggning. Huset har varit monterat i ca 6 mån och
   Läs mer
  • Val av betong
   Hej Micke, Vill fråga vilken betongtyp eller klass gäller för vattenburen golvvärme med tjocklek 60mm.Går det att använda grov eller finbetong klass C25 från Bauhaus , Ernst Hej Ernst, Grovbetong fungerar bra! C25/C30 fungerar finfint. Har man fullfl
   Läs mer
  • Grund för bastu i skog/mossa
   Hej Micke, vad käckt att kunna fråga dig. Jag och min sambo skall bygga en liten skogsbastu, om 2,5 x 3,5 m. Underlaget där bastun skall stå är mossa. Vi har rivit bort första lagret med ris, buskar och mossa. Men det är ändå jordigt och mjukt under.
   Läs mer
  • Bygga i Ytong lättbetong eller kub17 system
   Vi håller på och ska bygga hus och undrar vilket av de två materialen ni rekommenderar att bygga i och varför? För-nackdelar med bägge delar? Tack snälla, ni ser ut att göra ett fint jobb. Hej Gabriel, Vad ska du bygga för något? Vet inte riktigt Yto
   Läs mer
  • Avledning av vatten från berg
   Hej och tack för en lysande hemsida (som jag hittade igår)! Din artikel om dränering, avsnittet Dränering och hus som ligger på eller nära berg, stämmer perfekt in på mitt problem. Vi har ett sutteränghus på en bergssluttning och vi får ofta lyfta in
   Läs mer
  • Gjuta trä mot betong
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Vi står inför en förbättring av ett garage. Där kan vi gjuta in trä mot betong för en enkel utökning av grunden. Vart man än läser står det att man inte ska gör
   Läs mer
  • Dimension armering källarvägg tillbyggnad
   Hej Micke! Jag ska göra en tillbyggnad från bef. hus och ska gjuta platta med källarvägg. Vilken dimension och typ av armering skulle du rekommendera till mig för att stå emot tex tryck laster från sidan och ovan då vi ska snickra vägg, takstolar/trä
   Läs mer
  • Ytbeläggning L-stöd flagnar
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Jag har en enplansvilla som är byggd 2016. Det är platta på mark med L-stöd (och vattenburen golvvärme). Nu till problemet: Betongytskiktet på utsidan av L-stö
   Läs mer
  • Makadam har försvunnit under platta
   Tjena! Efter att vår entreprenör har grävt intill huset på ena kortsidan så har makadam runnit ut från under plattan vilket skapat lite tomrum mellan cellplast och makadam. Man har även dragit ut slangar till pool under förråd vilket gör att här sakn
   Läs mer
  • Fukt i Ew-grund
   Hej Micke! Tack för en superbra sida. I samband med en brandskada fick vi riva upp sonens rum och klädkammaren i vår sutterängvåning som består av EW-element. Vi har aldrig upplevt problem tidigare med vare sig fukt eller lukt men i och med brandskad
   Läs mer
  • Betong- hur mkt och vad kostar det?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Jag vill bygga en liten enplansvilla på 80kvm. Hur mkt betong uppskattar du att jag kommer behöva till plattan och vad skulle det isch kosta? Hej Riky, B
   Läs mer
  • Söker en seriös dränerings entreprenör
   Hej Micke! Tack för en utomordentlig sida, mycket läsvärt och smarta tips! Jag är i tagen av att dränera ett hus byggt 1935, med källare. Huset har sedan tidigare fått asfalt på två sidor av grunden. Inget annat. Det är fuktigt i källaren och väldigt
   Läs mer
  • Dränering isolerad förrådsplatta?
   Hej, Tack för en mycket bra och informativ sida. Min fråga gäller om jag behöver anlägga dränering runt den platta på mark (10kvm) som jag tänker gjuta? Jag skall använda mig av bärlager makadam ca 15 cm och sedan l-element med cellplastkärna. Det är
   Läs mer
  • Kantelement med förhöjd sockel för högre laster
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, På hemsidan finns det beskrivet ett kantelement med förhöjd sockel för högre laster. Vem säljer dessa? Länken för att läsa mer verkar inte fungera. Hälsn
   Läs mer
  • Nybygge komplementbyggnad, ”Råkällare” eller ej.
   Hej Micke, Tack för en mycket bra websida kring marknära byggande! Vi kommer att bygga en gäststuga med ca 55 kvm byggyta. Antingen platta på mark med vattenburen golvvärme eller gräva ut mer och gjuta isolerad platta, utan värme, och ställa upp käll
   Läs mer
  • Golv på betonggolv i källare
   Hej, Vilken fantastisk sida! Vi har påbörjat renovering av vår källare/gillestuga. En del av källaren består idag av uppreglat golv med trägolv på som vi ska ta bort då det blivit dåligt pga att några reglar blivit fuktskadade. Vi ska istället gjuta
   Läs mer
  • Pris på Betongplatta inklusive arbete
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Undrar vad skulle en betongplatta på 4×8 på 40cm höjd kostar inklusive arbete, material? Vet inte om ni kan göra markarbetet också? Det är lite bråt
   Läs mer
  • Kantelement
   Hej Micke, Jag har ett hus som är byggt 2017 och har fått sprickor i kantelementen på cirka sju ställen. Är det en grej som bara är av kosmetisk karaktär? Har nybyggnadsgaranti på huset och skall jag isf skicka in en skadeanmälan till försäkringsbola
   Läs mer
  • Betongplatta i gräsmattan
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Önskar få ett förslag för att lägga en betongplatta i vår gräsmatta. Ca 4 m x 4,5 m stor uppe samt 0,2 m hög. Har läst en del på din hemsida och förstått att d
   Läs mer
  • Hur ska jag gjuta min betongplatta?
   Hej, jag undrar kort och gått om jag ska bygga en platta på mark på ca 80m2 i Kiruna på sommartid. Måste jag gräva ner till tjälfri botten 2.5m? Eller räcker det om jag skrapar tills ”orörd mark” jorden består av mycket torv även. Tänkte köra 3 lager
   Läs mer
  • Måste man ha golvvärme i betongplatta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi är mitt upp i en beställning av ett fritidshus som vi har tänkt ha året runt. Vi har nu bestämt oss att ställa det på en gjuten betongplatta. Tomten består i huv
   Läs mer
  • Är offerten jag fått rimlig?
   Hej Micke! Har besökt din suveräna site mycket då jag håller på att bygga ett garage. Jag är just nu på gång att gjuta plattan. Har gjort hela formen med L-block samt armering, själv. Kommer dock inte klara att göra själva gjutningen själv då jag int
   Läs mer
  • Stark söt doft från vägg
   Hej Micke! Vilken fantastisk sida du har. Vi har just flyttat in i en villa. Upptäcker att det är en stark kemisk söt doft från en vägg på entréplan. Det är källare under, så ändå lite märkligt. Gissar ändå att det är syllen som spökar. Har du någon
   Läs mer
  • Isolerat rått betonggrund UTAN golvvärme?
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vill ha rått betonggolv men funderar på att inte lägga in golvvärme (istället blir det vattenburna radiatorer, kamin och luftluftvärmepump). Hur bör man isolera gru
   Läs mer
  • Hjälp att hitta skicklig konstruktör
   Hej Micke! Tack för en mycket nyttig hemsida! Jag är intresserad av att undersöka möjligheterna för golvvärme på nedervåningen i vårt suterränghus byggt 1945. Skulle du kunna tipsa om någon skicklig konstruktör i Huddinge-området som skulle kunna hjä
   Läs mer
  • Montera syll efter 2 dagar
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Kan man gjuta plattan på måndag och montera syll på onsdag? Hej Anders, Det är tidigt, Jag hade väntat några dagar till. Varför sån brådska fattar jag inte? Så läng
   Läs mer
  • Hur långt mellan marksten och betongplatta?
   Vi gjuter platta och skall lägga marksten. Gästhuset i trä skall vi bygga nästa vår. Hur högt över plattornas nivå måste betongplattan sticka upp eller kan plattorna läggas i samma nivå som plattan? Har tänkt använda stålsyllar för att få upp träkons
   Läs mer
  • Flytande golv på hybridgrund.
   Hej. Ska ev bygga hus och vill då kunna göra så mycket själv som möjligt. Har kikat på Tjälldens hybrid grund, som verkar intressant. Skulle man kunna använda denna tillsammans med ett flytande spånskiva golv, dvs ingen extra mittbalk? Då kan man ju
   Läs mer
  • Betongplatta 19kvm intill källarvägg
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag har lusläst din sajt i flera omgångar i samband med renovering av mitt betonghus, tegelvilla från 1961. Tack för en bra sajt! Vi har beställt ett ute
   Läs mer
  • Traditionell armering vs fiber
   Hej tanken är och bygga en 200m2 platta Fråga ett är det ekonomiskt hållbart med fiber ? Alternativt undrar jag om man kan komma undan med bara armering i voten och hoppa över eller bara köra få typ villajärn? Kommer och köra nät för och fästa golvvä
   Läs mer
  För fler frågor kring detta ämne se specifikt här.