Stall är en ganska utsatt miljö. Därför lämpar sig betong väl för stall. Genom sin höga hållfasthet och tålighet mot kyla, värme och vatten så utgör betongplatta i stall det perfekta stallgolvet. Om stallet används för olika lantbruksändamål så är det viktigt för stallets grund och golv att stå emot det höga slitaget från maskiner och djur.

Gjuta betongplatta för stall – använd länkarna

Betongplattan mycket lik en vanlig villaplatta

Att gjuta en betongplatta på mark är egentligen principiellt samma teknik oavsett vilken byggnad man vill bygga.

Normal grundläggning av platta på mark

Se denna artikel för generella instruktioner kring att gjuta platta på mark.

Höga krav på en platta på mark för stall

Stall kan vara rejäla byggnader med ganska tunga punktlaster och linjelaster. Punktlasterna kan komma från bärande pelare som håller uppe konstruktionen. Därför är det viktigt att tänka igenom vart dessa punktlaster kommer ner. På dessa punkter armerar man extra och gör eventuellt plast i cellplasten för att gjuta ett extra tjockt betonglager. För de höga linjelasterna behöver man dimensionera kantbalken extra så den armeras extra och kanske gör lite bredare om väggarna är breda. I övrigt kan man följa artikeln ovan. Möjligen behöver man tänka igenom isoleringgraden om man behöver 200 eller 300 cm isolering.

Skapa starka betonggolv

När det kommer till betonggolv och starka betonggolv så har vi skrivit en artikel om det som jag tycker är väldigt lämpligt för just stall. Beroende på vad man exempelvis vill ha för känsla i stallet, hur man vill
skydda stallet och hur man vill se till att stallet är lätt att rengöra och tål urin osv. För att få svar på många frågor kan det vara bra att läsa den här artikeln om betonggolv och behandlingar för betonggolv.

Jorda din betongplatta

jorda din betongplatta

När det kommer till just stall så slits stallets golv något ganska hårt och vi får endel frågor kring hur man kan hantera stallets golv så att det blir slitstarkt och tål belastning. En bortglömd del är att när djuren har med sina hovar, urin osv så kan det ibland hända att armeringen blottläggs. Det här gör att man alltså trampar bort och sliter på golvet så hårt att armeringen ibland tittar fram. Då skapas det ett behov av att dessa armeringsjärnen faktiskt är jordade. Det finns procedur för det hur dem ska förankras och kopplas ihop så att det blir jordat. Om du vill veta mer om det så kan du kontakta mig så ska jag koppla ihop det med en expert.

Enligt denna artikel på elsäkerhetsverket behöver en vanlig betongplatta för t-ex en villa inte jordas.

Markförhållanden för stallet

När du ska ska bygga ditt stall så är det viktigt att tomten är väl dränerad. Annars blir din tomt ständigt utsatt för väta och stallet kommer bli smutsigt och lerigt från den blöta omgivningen.

Placering av stallet

Om du inte sökt bygglov ännu och ska bygga ett stall kan det vara av vikt att tänka igenom placeringen av stallet.

  • Vindriktningen: lägga märke till den normala vindriktningen för tomten.
    För ett stall så är det viktigt med en bra ventilation men om man inte tänker igenom placeringen av stallet så kan stallets gångar bli riktiga vindtunnlar. Se därför till att placera stallet snett mot vinden så den blåser in mot stallets knutar. Kommer vinden in från flera håll och ligger så till att blåsten utsätter stallet för kraftiga påfrestningar kan det vara bra att bygga stallet som en kvadrat.
  • Transporter och tillfart:Ett stall är ofta mycket trafikerat med besökande och leveranser från höleverantörer och liknande. Därför är det inte fel att tänka igenom hur hästarna skall kunna ta sig till och från stallet utan att möta trafik.

Ritningar för stall – tänk på detta

Ett stall kräver eftertanke. Hästar ska färdas in och ut ur stallet på ett enkelt sätt.

  • Förenkla utfodring och mockning: Mockande och utfodring ska kunna ske på ett enkelt sätt.
  • Avfallshantering: Det är bra om du kan minimera moment i stallet som rör hantering av avfall och skräp från stallet. Försök se hur stallet kan omhänderta detta på ett så bra sätt som möjligt för sanitet och trevlighet i stallet.

Behöver man radonsäkra ett stall

Radonduk används oftast bara ifall du har hög radonrisk. Känns mindre viktigt i ett stall än ett bostadshus, men det tankesättet kanske en hästälskare opponerar sig emot :). Radon handlar mycket om risk för att utveckla cancer pga radioaktivitet som uppstår mycket pga stillastående radioaktiv gas. Ett stall brukar vädras/ventileras bättre än normala bostadshus så det finns ändå skäl för att ha lite mindre oro för detta här. Men när det kommer till gränsvärdet för radon så är dessa strikta idag. Här kan du se om vad myndigheten för strålskydd rekommenderar.
Som du kan utläsa från strålskyddsmyndigheten måste du nå under 200bq, det är riktvärdena du måste klara. Annars MÅSTE du vidta åtgärder. Och det är inget som säger att dessa riktvärden inte ändrar sig neråt i framtiden när ny forskning visar på hur farligt radon är.

Här har vi frågor och svar relaterat till radon och stall.

Frågor om att bygga betongplatta för ett stall

Här har vi frågor och svar relaterat till betongplatta för stall.