Idag är det fler och fler husägare som väljer att bygga till sitt hus. Precis som när man ska bygga ett nytt hus så är det en förutsättning att man lägger en grund för sin tillbyggnad. Valet av husgrundsleverantör och typ av husgrund kan därmed ske på samma premisser som för byggandet av en normal villagrund. Det som skiljer en tillbyggnad från en gjuten villagrund är flerfaldig. Denna artikel hanterar de fall där du vill gjuta en betongplatta som lösning för din tillbyggnad. Tillbyggnader har också ofta ingen färdig konstruktion då det är så anpassat till just din tillbyggnad. Det gör att du bör fokusera på konstruktion av tillbyggnaden tidigt så du inte får strul med det senare. Missa inte heller vår kalkylator nedan.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Kostnaden för en tillbyggnad varierar kraftigt, det gäller även grunden

betongplatta tillbyggnad
Det är extremt olika hur mycket en betongplatta för en tillbyggnad kostar. Det kan bero på hur hög sockel man vill ha, vilken typ av husgrund du har i ditt befintliga hus, konstruktionen på det befintliga huset mm mm.
Vi kommer utveckla en platta på mark kalkylator som ännu mer tar in i beräkningen hur komplex en husgrund till en tillbyggnad kan vara. Tills dess , använd vår generella kalkylator här ovan.

Fokusera på konstruktionen tidigt

Det är bra att fokusera tidigt på din konstruktion. Detta då tillbyggnader oftast inte har en färdig konstruktion. Det beror på att konstruktionen beror mycket på hur din tillbyggnad ska se ut och hur ditt befintliga hus ser ut. Med en nyproducerad villa skulle jag säga att du undantagslöst får en färdig konstruktion med lastnedräkningar mm från tillverkaren. Så fokusera tidigt på konstruktionen av din tillbyggnad tidigt så du inte får strul med det senare.

Betongplatta för tillbyggnaden – ett bra val

De flesta som ska bygga till idag använder platta på mark tekniken för sin husgrund. Det är standard idag och möjliggör god isolering med få problem.
Men alla kan inte bygga till med en betongplatta helt rakt upp och ner. Det kan behövas rejäla anpassningar på plats.

Viktigt att betongplattan för tillbyggnaden inte vilar på befintliga huset

När du ska bygga till är det viktigt att din husgrund för tillbyggnaden bär lasterna från tillbyggnaden utan att lasta på ytterligare laster mot det befintliga huset. Gör man inte det kan påverkan bli stor på det befintliga huset.

Gjuta platta mot befintlig grund

När man gjuter en betongplatta mot en befintlig grund så finns det ett antal intressanta frågeställningar

 • ska du ha plattan i samma nivå som den befintliga husets grundsockel
 • behöver du ha någon kantbalk mot den befintliga grunden
 • hur fäster du den nya grunden i den befintliga grunden

Höga socklar – hur få plattan i samma höjd som den befintliga sockeln

Det är en mycket vanlig frågeställning hur man bygger till med hus som har en högre sockel (ofta hus med källare).
Min partner Tjällden AB har tagit fram grundlösningar som anpassar sig väl till grunder till höga sockelhöjder. På bilden kan man se att grundelementet ersatts av en ”väggliknande balk” som faktiskt är bättre isolerad än vanliga grundelement normalt är.

Läs mer om höga betongplatta för tillbyggnader till hus med höga socklar här hos Tjällden AB.

Här finns frågor och svar om kantbalk intill befintligt hus.
 • Tillbyggnad hus med källare
  Hej Micke! Jag har ett 20-talshus med källare och ska nu bygga till en hall på ca 12 kvm. Sockeln på huset går ca 70 cm ovan mark vilket jag även vill ha på tillbyggnaden. Alternativet jag lutar mot är att gjuta en platta på mark för att sedan mura u
  Läs mer
 • Ny grund till tillbyggnad förhöjd källare
  Hej har ett 50 tals hus med källare från marken och upp till entreplanets golvyta är det 500 mm har tänk gjuta en platta med golvvärme till ett inglasat året runt rum och vi vill ju ha den plattan på samma nivå som entréns golvyta. men min fråga har
  Läs mer
 • Utbyggnad fritidshus
  Hej! Jag tänkte bygga ut mitt fritidshus som idag består av en timmerstomme som till hälften står på en källare med betongväggar och till hälften står direkt på marken (ev krypgrund med stenar, ev bara mark direkt under, lite oklart). Dels så tänkte
  Läs mer
 • Billig fyllnad vid hög sockel
  Hej, Jag har en 1,5m hög sockel som muras upp med leca för att matcha befintligt hus (som har källare). Jag behöver sen fylla grunden för att kunna avsluta med cellplast och gjuta platta på toppen. Jag behöver fylla 70m3, vilket jag får till ca 112to
  Läs mer
 • Rätt grund med rätt höjd för utbyggnaden?
  Hej! Mitt befintliga hus har en källare med en sockel ovan mark på ca: 1 meter. Vi ska bygga ut och enligt arkitektritningen kommer ”steget” ner till utbyggnaden bli 30 cm. Vilket typ av grund ska jag ha? Vi önskar golvvärme i utbyggnaden
  Läs mer
 • Utbyggnad timmerhus mot källare/garage
  Hej! Jag och min man är intresserade av att köpa ett timmerhus i Knivsta, under förutsättning att vi kan bygga ut huset till en parstuga. Huset står idag på torpargrund och en del på källare (garage). Vi är intresserade av att bygga ut på den sidan s
  Läs mer
 • Platta mot befintlig källare i Stockholm
  Hej jag ska göra en tillbyggnad, ett rum på 23kvm, det blir platta på mark som ligger 50cm under befintligt golv. Hur ansluter jag den nya plattan mot befintlig källarvägg? Ska den förankras i den befintliga med armering eller ska den bara gjutas med
  Läs mer

Är tillbyggnaden bygglovspliktig

Alla tillbyggnader är inte bygglovspliktiga. Enligt attefallsreglerna så får du bygga till 15 kvm utan bygglov.

Dränerande material under tillbyggnaden

Precis som när du ska bygga en betongplatta för en villa så behöver du en god stabil undergrund. Detta är av yttersta vikt om man vill minska risken för sättningar i framtiden. Du behöver också ha gjort en bra markundersökning så du vet vad marken tål.

Läs mer om grundläggningsdjupet som behövs för din betongplatta i vår huvudartikel för betongplatta.

Här finns frågor och svar om dränerande material för betongplatta för tillbyggnader.

 • Dränerande material under platta för tillbyggnad
  Hej Jag håller på med en utbyggnad på 90kvm. Marken består nu av berg då jag grävt bort jordlager. Har nu laggt på 8-16 makadam ca 100-400mm på dom olika ställena. Min fråga är om man behöver lägga på ett översta lager med flis för att få ytan jämn n
  Läs mer
 • Tillbyggnad källare mot källargrund och platta på mark
  Hej, Vi planerar att bygga ut vårt hus, som idag består av en huskropp från -32 med källargrund (rektangulär), som på 70-talet blev utbyggd med en rektangulär tillbyggnad som står på platta på mark. Huskropparna står med gamla husets kortsida mot 70-
  Läs mer

Det behövs normalt inte en kantbalk mot den befintliga grunden

När det kommer till kantbalken så beror det mycket på om du har en bärande vägg precis vid tillbyggnadens övergång till tillbyggnaden. Detta är relativt ovanligt. Man kan ta upp lasterna i den nya tillbyggnadens kantbalk för ytterväggarna samt den befintliga väggen som man bygger för.
Detta leder till att man för tillbyggnader inte behöver kantelement mot det befintliga husets vägg. Så har man en tillbyggnad om 3×5 meter och har en tillbyggnad som sticker ut 3 meter och löper 5 meter längs det befintliga huset så behövs bara 3+3+5 meter kantbalk/kantelement.

Här finns frågor och svar om kantbalk intill befintligt hus.

 • Gjuta platta mot befintlig grund
  Hej Micke, Ska göra en utbyggnad på 15 m2. Det ska gjutas en platta i samma höjd som den befintliga plattan. Hur gör jag mellan befintlig och ny grund? Behöver jag göra någon kantbalk mot befintlig grund? Ingen bärande vägg kommer stå här. Har vatten
  Läs mer

Hur fäster du den nya grunden i den befintliga grunden – en rörelsefog

När du bygger tillbyggnaden till ett hus så är det viktigt att man tänker igenom så att huset och tillbyggnaden inte ”sitter ihop”. Detta kan leda till sprickbildningar och sättningar. Speciellt om din grund HÄNGER PÅ det befintliga huset. Därför ska du ha en mjukfog som läggs mellan huset och tillbyggnaden.

Här har vi samlat frågor och svar om tillbyggnader rörande rörelsefog.

 • Gjuta ny platta mot gamla
  Tänkte bygga ut garaget i tre riktningar och därmed också gjuta ut plattan åt tre håll från den befintliga plattan. Hur ansluter man den nya gjutningen mot den gamla plattan om man vill ha plattorna i nivå? Hej Stefan, Man använder en sk rörelsefog s
  Läs mer
 • Besikta betongplatta tillbyggnad
  Hej vi har haft en entreprenör som gjutit en betongplatta till ett uterum som vi ska kunna nyttja året om. Vet du vart man kan vända sig för besiktning? Så vi vet att allt är utfört rätt. Läste att du svarat att uterummets betongplatta inte får ligga
  Läs mer
 • Cellplastskivans tjocklek mellan huset och tillbyggnaden
  Cellplastskivan som ska ligga mellan nuvarande byggnad och den blivande betongplattan, hur tjock ska den vara? Hälsningar Kerstin Hej Kerstin, En rörelsefog kan vara 10 mm tjock. Om det är dåligt isolerat i det befintliga huset kan man använda tjocka
  Läs mer
 • Utförande av rörelsefog mellan betongplattor
  Hej, Funderar på hur jag ska utföra rörelsefogen mellan befintlig betongplatta och tillbyggnadens platta? Jag tänker bygga ut mot en befintlig platta som är isolerad med 200 cellplast, (300 höga kantelement), och ska nu använda 400 mm höga L-element
  Läs mer

Extra viktigt vid tillbyggnad med betongplatta intill hus med källare

Att en grund inte får hänga på det befintliga huset gäller även för tillbyggnader intill hus med källare.
Det blir då risk för ett ökat tryck på källarväggen. Det beror lite på kvaliten på väggen ifall det blir någon risk att den trycks in. Vill man lägga in en säkerhet mot att inte trycka in väggen så kan man byta ut jord mot cellplast några extra dm på sträckan som är mot det befintliga huset. Så istället för att lägga 300 mm cellplast där kan du lägga t ex 600 mm cellplast på en bredd om cirka 1000 mm. Då ersätter du jord som har en vikt på ca 1800 kg/m3 med cellplast som har en vikt på 30 kg/m3. Betong väger 2400 kg/m3. Så lägger du 200 mm cellplast extra har du kompenserat för betongplattan. (lite grovt räknat). Det blir lite som en kompensationsgrundläggning.

Pris för att bygga grund till din utbyggnad

Här kan du se ett prisexempel för byggmaterialet för att gjuta en betongplatta för villor. En tillbyggnad skiljer sig inte avsevärt annat än i antal kvadratmeter. Speciellt om det är en enkel betongplatta på mark. Är det en tillbyggnad i sutteräng kan det skilja sig mycket.

Tjockleken på min platta

En betongplatta för en tillbyggnad gjuts normalt med en tjocklek på 10 cm. Det är samma som för en normal platta på mark. Då gjuter man in armering och eventuell vattenburen golvvärme betongplattan.

Här är relaterade frågor till tjocklek på betongplatta för din tillbyggnad.

 • Tjockleken på min platta för tillbyggnad
  Hej! Jag har tänkt bygga till en del av mitt hus. Jag kommer att bygga till med en betongplatta på mark, även huset är betongplatta på mark. Jag tänkte fråga hur jag ska dimensionera tjockleken på plattan? Hur vet jag hur mycket vikt jag kan belasta
  Läs mer

Hur bygger man platta på mark

tillbyggnad betongplatta

Se hur man bygger en gjuten platta på mark. De flesta stegen i denna artikel gäller även för tillbyggnader.

Mängden kantelement för tillbyggnaden mindre än omkretsen av tillbyggnaden

Intill byggnaden behövs normalt inga kantelement. Det gör att det inte behövs lika många kantelement som för en normal grund. Dvs omkretsen på tillbyggnaden behöver inte normalt vara synonymt med antal meter kantelement. Undantaget är om det hamnar bärande delar av tillbyggnaden precis intill huset. Då kan man behöva en kantbalk även intill det befintliga huset.

När uppstår rasrisk vid tillbyggnad

Rasrisk uppstår om du gräver ner under befintliga byggnadens betongsula. Om man har en källare är således risken betydligt mindre om man anlägger en betongplatta i markhöjd.

Vattenburen golvvärme i tillbyggnaden

När man ska gjuta en betongplatta väljer många att gjuta in golvvärme i tillbyggnaden. Då kan det behövas köpas till olika tillval för att möjliggöra golvvärmen i tillbyggnaden så att man kan koppla på eventuell befintlig golvvärme.

Här är relaterade frågor till golvvärme i tillbyggnad.

 • Värmerör under plattan
  Hej, Det är så att VVS killen har dragit ett värmerör LK PE-X (ej isolerat) från grunden av bef hus ca 1m ner och 1m från nya platta (se bild vid regeln eller där du ser elkablar) och utmed grunden och precis upp under plattan till andra änden av pla
  Läs mer
 • Vattenburen golvvärme i tillbyggnad
  Hej, Vi planerar att bygga till vår villa. Vi har ett Thermotech golvvärmesystem med en fördelare som sitter i mitten av huset. Tillbyggnaden kommer att byggas från husets ena kortsida ca. 10 meter från fördelaren. Vi skulle gärna vilja ha golvvärme
  Läs mer

Hur drar man in golvvärmen in i tillbyggnaden från det befintliga huset – olika scenarios

dra in golvvärme till tillbyggnad

När man ska dra in golvvärme i tillbyggnaden uppstår frågan hur man ska göra detta rent praktiskt. Det är inte säkert att golvvärmen kan enkelt dras in i tillbyggnaden då tillbyggnaden kan vara placerad på ett ogynnsamt sätt i förhållande till fördelaren.

 • utnyttja vinden för att dra fram golvvärmen. Det man bör tänka på är att minska mängden skarvar och liknande på vinden så att läckor inte får stora skador. Det går att sätta ett avluftningspaket på golvvärmeslingans returledning, dra resten av röret skarvfritt, och sätta ett tråg under avluftningspaketet med ett skvallerrör till bottenvåningen. Då blir det tätt på vinden och det skulle synas om det blir ett läckage. Förutsatt att tillbyggnader inte är så stor så att det behövs flera slingor.

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss som rör att dra in golvvärme i tillbyggnaden.

 • Hur drar man fram golvvärme till tillbyggnaden?
  Hej Vi ska göra en tillbyggnad där vi önskar ingjuten golvvärme som vi har i resten av huset. Tillbyggnaden är i andra änden av fördelaren och min tanke är att nyttja kallvinden för att dra fram golvvärmen, är detta möjligt? Samt hur gör man med ev.
  Läs mer

Tillbyggnader för relativt höga hus

tillbyggnad byggställning
Att bygga till hus med fler än 2 våningar skiljer sig inte så mycket med att bygga till ett enplans eller tvåplans hus. Lasterna kan vara lite större. Men genom att dimensionera för detta ska det inte vara några problem. Men kostnaden drar lätt iväg så fundera igenom om du inte kan ha en snygg tillbyggnad som har en våning lägre i just tillbyggnaden. Samtidigt är det mycket enklare att bygga en extra våning innan man byggt taket. Svårt och dyrt att ångra sig efteråt.

Här är relaterade frågor till tillbyggnader av lite högre hus.

Tillbyggnader för hus med källare

Många som vänder sig till mig ska bygga till hus med källare. Då har man valet att anlägga husets tillbyggnad med källare eller utan.

Här är relaterade frågor till tillbyggnader med källare.

Konstruktör behövs ofta för tillbyggnader

De flesta som bygger till mår bra av att bolla sina ideer med en konstruktör både för grunden men även för huset. Här har jag bra kontakter. Tveka inte att kontakta mig om detta.

Tänk på helheten vid tillbyggnader

tillbyggnad byggställning
Många som bygger till behöver också se över sin fasad så den smälter ihop med orginalhuset. Här finns några råd kring hur du ska tänka kring detta.
 • Rörelsefog: Du behöver en rörelsefog mellan tillbyggnaden och orginalhuset. Inte bara i grunden utan också mellan orginalhusets fasad och tillbyggnadens fasad. Då kan huset röra sig lite lite grann utan att fasaden spricker (vid putsad fasad)
 • Byggställningar: Om du för din tillbyggnad behöver en byggställning så samarbetar vi med ett av de mer professionella och seriösa bolagen. Med över 25 år i branschen kan de erbjuda branschens bästa service för ställningar och tillbehör. Läs mer om byggställning från ABC Ställningar
 • Höjd på sockeln: Grundsockeln på orginalhuset och tillbyggnadens grundsockel behöver tänkas igenom. Om du har hus med källare behöver du ofta ha en högre höjd på tillbyggnaden än om du har en krypgrund eller platta på mark grund. Ställ frågan till din grundleverantör hur du ska lösa detta.

Förbereda tomten innan – fälla träd är vanligt

När man ska bygga till så är det jättevanligt med att man behöver förbereda för markarbetet. I detta ingår även att fälla träd. Vi samarbetar med företag som gör detta.

Kontakta mig så sätter jag ihop er med ett bra trädfällningsföretag.

Special för gjuta betongplatta till hus med torpargrund

Se hur man bygger en gjuten platta på mark på befintligt hus med krypgrund/torpargrund

Fler frågor och svar om betongplatta för tillbyggnader

Här är ett antal generella frågor och svar om betongplatta för tillbyggnader.

 • Ny grund med gamla grundstenar
  Vi vill bygga ut vårt sekelskifteshus med en större glasveranda på baksidan (36 kvm) och vill helst använda gamla grundstenar från gården för att matcha själva huset som har krypgrund med avluftning. (Vi fick fukt i grunden när vi isolerade den och l
  Läs mer
 • Förankra gjuten platta för tillbyggnad med hus med krypgrund
  Vi är igång att bygga ut vårt hus och efter att ha pratat med vår byggare så tycker han att det lämpligaste är att förankra den nya grunden (gjuten platta med 300 mm isolering) mot huset med en sidan som är krypgrund o andra sidan som är en gjuten pl
  Läs mer
 • Tillbyggnad mot hus med källare
  Hej, Jag funderar på en tillbyggnad på ca 30 kvm som ska byggas med en platta på mark. Huset är ett 30 -tals hus med befintligt källargolv cirka 1 meter under marknivå. Jag tänkte bygga en kantbalk 400 hög och gräva ner i leran cirka 700 mm. Sedan tä
  Läs mer
 • Gjuta platta runt hörn
  Hej, Vi vill göra en tillbyggnad till vårt 20-talshus som har en källare med väggar av stora granitblock. Oisolerat betonggolv i källaren. Tillbyggnaden ska primärt ansluta mot befintligt hus vid ena kortsidan, men sträcker sig även in både framför o
  Läs mer
 • Vilket djup på grunden för tillbyggnad ?
  Vi ska bygga ut vårt hus med 3 x 12 kvm och undrar vilket djup vi behöver ha för att kunna gjuta platta. Om vi utgår från det ursprungliga golvet i vårt hus. Vi ska inte ha rör, avlopp eller vattenburen värme i den nya delen. Dvs. Med utgångspunkt i
  Läs mer