Idag är det fler och fler husägare som väljer att bygga till sitt hus. Precis som när man ska bygga ett nytt hus så är det en förutsättning att man lägger en grund för sin tillbyggnad. Valet av husgrundsleverantör och typ av husgrund kan därmed ske på samma premisser som för byggandet av en normal villagrund. Det som skiljer en tillbyggnad från en gjuten villagrund är flerfaldig. Denna artikel hanterar de fall där du vill gjuta en betongplatta som lösning för din tillbyggnad. Tillbyggnader har också ofta ingen färdig konstruktion då tillbyggnaden blir väldig anpassad till det befintliga huset utifrån dina behov. Det gör att du bör fokusera på konstruktion av tillbyggnaden tidigt så du inte får strul med det senare. Missa inte heller vår kalkylator nedan.

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Översikt över denna artikel – använd länkarna

Här har jag försökt göra denna artikel mer överskådlig med hjälp av länkar så du snabbt hittar det du letar efter.

Saknar du något ämne kring att bygga till med en platta på mark. Kontakta mig!

Betongplatta för tillbyggnaden – ett bra val

betongplatta tillbyggnad
De flesta som ska bygga till idag använder platta på mark tekniken för sin husgrund. Det är standard idag och möjliggör god isolering med få problem.
Men alla kan inte bygga till med en betongplatta helt rakt upp och ner. Det kan behövas rejäla anpassningar på plats.

Ett exempel på detta kan vara om du har en sluttande tomt, sk sutteränghus. Då kan du behöva terassera marken kring din tillbyggnad. Även uterum är en mycket vanlig typ av tillbyggnad som pga stora värmeskillnader kräver att grunden är fristående. Även vid nyproduktion. Vid tillbyggnad ska grunden vara fristående oavsett.

Kostnader och priser för en tillbyggnad varierar kraftigt, det gäller även grunden

betongplatta tillbyggnad
Det är extremt olika hur mycket en betongplatta för en tillbyggnad kostar. Det kan bero på hur hög sockel man vill ha, vilken typ av husgrund du har i ditt befintliga hus, konstruktionen på det befintliga huset mm mm.
Grunden på bilden intill har t.ex. avlopp mm som också gör grunden mer komplex. Bara en VA-ritning kan kosta 10 000 -15 000 kr.
Vi kommer utveckla en platta på mark kalkylator som ännu mer tar in i beräkningen hur komplex en husgrund till en tillbyggnad kan vara. Tills dess , använd vår generella kalkylator här ovan.

Fokusera på konstruktionen tidigt

Det är bra att fokusera tidigt på din konstruktion. Detta då tillbyggnader oftast inte har en färdig konstruktion. Det beror på att konstruktionen beror mycket på hur din tillbyggnad ska se ut och hur ditt befintliga hus ser ut. Med en nyproducerad villa skulle jag säga att du undantagslöst får en färdig konstruktion med lastnedräkningar mm från tillverkaren. Så fokusera tidigt på konstruktionen av din tillbyggnad tidigt så du inte får strul med det senare.

Ju komplexare din tillbyggnad blir desto mer arbete krävs det i tankearbete innan projektet kan starta.

Tjockleken på plattan för tillbyggnaden
En betongplatta för en tillbyggnad gjuts normalt med en tjocklek på 10 cm. Det är samma som för en normal platta på mark. Då gjuter man in armering och eventuell vattenburen golvvärme betongplattan.

Här är relaterade frågor till tjocklek på betongplatta för din tillbyggnad.

 • Tjockleken på min platta för tillbyggnad
  Hej! Jag har tänkt bygga till en del av mitt hus. Jag kommer att bygga till med en betongplatta på mark, även huset är betongplatta på mark. Jag tänkte fråga hur jag ska dimensionera tjockleken på plattan? Hur vet jag hur mycket vikt jag kan belasta
  Läs mer

Konstruktör behövs ofta för tillbyggnader

De flesta som bygger till mår bra av att bolla sina ideer med en konstruktör både för grunden men även för huset. Här har jag bra kontakter. Tveka inte att kontakta mig om detta.

Viktigt att betongplattan för tillbyggnaden inte vilar på befintliga huset
När du ska bygga till är det viktigt att din husgrund för tillbyggnaden bär lasterna från tillbyggnaden utan att lasta på ytterligare laster mot det befintliga huset. Gör man inte det kan påverkan bli stor på det befintliga huset.

Det behövs normalt inte en kantbalk mot den befintliga grunden
När det kommer till kantbalken så beror det mycket på om du har en bärande vägg precis vid tillbyggnadens övergång till tillbyggnaden. Detta är relativt ovanligt. Man kan ta upp lasterna i den nya tillbyggnadens kantbalk för ytterväggarna samt den befintliga väggen som man bygger för.
Detta leder till att man för tillbyggnader inte behöver kantelement mot det befintliga husets vägg. Så har man en tillbyggnad om 3×5 meter och har en tillbyggnad som sticker ut 3 meter och löper 5 meter längs det befintliga huset så behövs bara 3+3+5 meter kantbalk/kantelement.

Här finns frågor och svar om kantbalk intill befintligt hus.

 • Gjuta platta mot befintlig grund
  Hej Micke, Ska göra en utbyggnad på 15 m2. Det ska gjutas en platta i samma höjd som den befintliga plattan. Hur gör jag mellan befintlig och ny grund? Behöver jag göra någon kantbalk mot befintlig grund? Ingen bärande vägg kommer stå här. Har vatten
  Läs mer

Hur fäster du den nya grunden i den befintliga grunden – en rörelsefog
När du bygger tillbyggnaden till ett hus så är det viktigt att man tänker igenom så att huset och tillbyggnaden inte ”sitter ihop”. Detta kan leda till sprickbildningar och sättningar. Speciellt om din grund HÄNGER PÅ det befintliga huset. Därför ska du ha en mjukfog som läggs mellan huset och tillbyggnaden.

Här har vi samlat frågor och svar om tillbyggnader rörande rörelsefog.

 • Gjuta bro mot grund
  Hej Micke, har en fråga till dig. Vi har tänkt gjuta en bro utanför ytterdörrarna på hus och garage. Då kommer våran fråga, hur gör man mot den befintliga hus- och garagegrunden för som jag förstått det ska man inte gjuta ihop dom? Tänker att man änd
  Läs mer
 • Anslutning mellan grund och gjuten altan
  Hej Micke, vi planerar att bygga hus med platta som grund. Vi tänker därefter gjuta altan plus entré som en isolerad platta 10 cm under nivån för husplattan. Hur ansluter man plattan för altan/entrén’ till husplattan. Lägger man 10mm frigolit m
  Läs mer
 • Riva befintlig betongplatta eller ej?
  Hej! Vi ska bygga ut vårat hus och grundtanken är att bygga ihop befintligt hus med befintligt garage och på så vis få mer boyta. Utan att gå in på alltför mycket detaljer så är hus och garage placerade parallellt med varandra, med en lång gång emell
  Läs mer
 • Gjuta ny platta mot gamla
  Tänkte bygga ut garaget i tre riktningar och därmed också gjuta ut plattan åt tre håll från den befintliga plattan. Hur ansluter man den nya gjutningen mot den gamla plattan om man vill ha plattorna i nivå? Hej Stefan, Man använder en sk rörelsefog s
  Läs mer
 • Besikta betongplatta tillbyggnad
  Hej vi har haft en entreprenör som gjutit en betongplatta till ett uterum som vi ska kunna nyttja året om. Vet du vart man kan vända sig för besiktning? Så vi vet att allt är utfört rätt. Läste att du svarat att uterummets betongplatta inte får ligga
  Läs mer

Gjuta platta mot befintlig grund

När man gjuter en betongplatta mot en befintlig grund så finns det ett antal intressanta frågeställningar

 • ska du ha plattan i samma nivå som den befintliga husets grundsockel
 • behöver du ha någon kantbalk mot den befintliga grunden
 • hur fäster du den nya grunden i den befintliga grunden

Höga socklar – hur få plattan i samma höjd som den befintliga sockeln – ofta tillbyggnad till källare

Det är en mycket vanlig frågeställning hur man bygger till med hus som har en högre sockel (ofta fallet vid hus med källare). Då står man inför valet att bygga en källare även för tillbyggnaden. Men långt ifrån alla vill bygga en källare för tillbyggnaden då detta leder till högre kostnader och ett mer komplext projekt.
Min partner Tjällden AB har tagit fram grundlösningar som anpassar sig väl till grunder till höga sockelhöjder. På bilden kan man se att grundelementet ersatts av en ”väggliknande balk” som faktiskt är bättre isolerad än vanliga grundelement normalt är. Det är en grundmur kan man säga.

Läs mer om höga betongplatta för tillbyggnader till hus med höga socklar här hos Tjällden AB.

Här finns frågor och svar om markarbetet för betongplatta för tillbyggnader.

 • Krypgrund eller platta för tillbyggnad?
  Hej, vi ska bygga till vårt hus som har källare. Tillbyggnaden är på 35kvm och ska inte ha källare. Nivåskillnaden till husets första våning är 130cm och därför har jag tänkt en krypgrund. Tillbyggnaden ska muras upp, vanlig leca i grunden och sen is
  Läs mer
 • Tillbyggnad hus med källare
  Hej Micke! Jag har ett 20-talshus med källare och ska nu bygga till en hall på ca 12 kvm. Sockeln på huset går ca 70 cm ovan mark vilket jag även vill ha på tillbyggnaden. Alternativet jag lutar mot är att gjuta en platta på mark för att sedan mura u
  Läs mer
 • Ny grund till tillbyggnad förhöjd källare
  Hej har ett 50 tals hus med källare från marken och upp till entreplanets golvyta är det 500 mm har tänk gjuta en platta med golvvärme till ett inglasat året runt rum och vi vill ju ha den plattan på samma nivå som entréns golvyta. men min fråga har
  Läs mer
 • Utbyggnad fritidshus
  Hej! Jag tänkte bygga ut mitt fritidshus som idag består av en timmerstomme som till hälften står på en källare med betongväggar och till hälften står direkt på marken (ev krypgrund med stenar, ev bara mark direkt under, lite oklart). Dels så tänkte
  Läs mer

Tillbyggnader för hus med källare

tillbyggnad källare
Många som vänder sig till mig ska bygga till hus med källare. Då har man valet att anlägga husets tillbyggnad med källare eller utan. Tänk inte minst på rasrisken vid grävning när man gräver så fundamentalt intill en befintlig vägg. Vissa vill även sänka källaren i tillbyggnaden för att skapa högre i tak där.

Här har jag skrivit en artikel som behandlar denna frågeställning.

Är tillbyggnaden bygglovspliktig

Alla tillbyggnader är inte bygglovspliktiga. Enligt attefallsreglerna så får du bygga till 15 kvm utan bygglov.

Markarbetet i samband med grundläggningen

När man gräver intill ett befintligt hus får man vara försiktig med att inte underminerar huset när man gräver för grunden.

Precis som vid markarbetet för nyproduktion av hela hus så ska all matjord bort.

Här kan du läsa mer om markarbetet generellt vid grundläggning av platta på mark.

Här finns frågor och svar om markarbetet för betongplatta för tillbyggnader.

 • Kontakta mig för frågor om tillbyggnad
  Hej Micke, Vill du vänligen slå mig en signal vid tillfälle. Jag har en drös frågor inför kommande tillbyggnad, sovrum + badrum. Gäller främst markarbetet. Med vänlig hälsning, Niklas Hej Niklas , Jag ringer dig om ditt markarbete för din platta för
  Läs mer

Dränerande material under tillbyggnaden

Precis som när du ska bygga en betongplatta för en villa så behöver du en god stabil undergrund. Detta är av yttersta vikt om man vill minska risken för sättningar i framtiden. Du behöver också ha gjort en bra markundersökning så du vet vad marken tål.

Läs mer om dränerande material för din betongplatta här.

Här finns frågor och svar om dränerande material för betongplatta för tillbyggnader.

 • Dränerande material under platta för tillbyggnad
  Hej Jag håller på med en utbyggnad på 90kvm. Marken består nu av berg då jag grävt bort jordlager. Har nu laggt på 8-16 makadam ca 100-400mm på dom olika ställena. Min fråga är om man behöver lägga på ett översta lager med flis för att få ytan jämn n
  Läs mer
 • Tillbyggnad källare mot källargrund och platta på mark
  Hej, Vi planerar att bygga ut vårt hus, som idag består av en huskropp från -32 med källargrund (rektangulär), som på 70-talet blev utbyggd med en rektangulär tillbyggnad som står på platta på mark. Huskropparna står med gamla husets kortsida mot 70-
  Läs mer

Hur bygger man en normal platta på mark

tillbyggnad betongplatta
När man bygger en platta till en tillbyggnad så gäller i stort fortfarande alla de delar som finns upplistade för en normal platta på mark.
Se hur man bygger en gjuten platta på mark. De flesta stegen i denna artikel gäller även för tillbyggnader.

Mängden kantelement för tillbyggnaden mindre än omkretsen av tillbyggnaden

Intill byggnaden behövs normalt inga kantelement. Det gör att det inte behövs lika många kantelement som för en normal grund. Dvs omkretsen på tillbyggnaden behöver inte normalt vara synonymt med antal meter kantelement. Undantaget är om det hamnar bärande delar av tillbyggnaden precis intill huset. Då kan man behöva en kantbalk även intill det befintliga huset.

När uppstår rasrisk vid tillbyggnad

Rasrisk uppstår om du gräver ner under befintliga byggnadens betongsula. Om man har en källare är således risken betydligt mindre om man anlägger en betongplatta i markhöjd.

Vattenburen golvvärme i tillbyggnaden

När man ska gjuta en betongplatta väljer många att gjuta in golvvärme i tillbyggnaden. Då kan det behövas köpas till olika tillval för att möjliggöra golvvärmen i tillbyggnaden så att man kan koppla på eventuell befintlig golvvärme.

Här är relaterade frågor till golvvärme i tillbyggnad.

 • Koppla ihop vattenburen golvvärme för uterum med befintligt hus
  Borde vi ha vattenburen golvvärme som vi kopplar ihop med husets golvvärme? Eller borde vi ha elektrisk golvvärme? Vi kommer inte att vinterbona uterummet såpass mycket att vi har tänkt att använda den året runt, dock vill vi kunna sitta där på höste
  Läs mer
 • Värmerör under plattan
  Hej, Det är så att VVS killen har dragit ett värmerör LK PE-X (ej isolerat) från grunden av bef hus ca 1m ner och 1m från nya platta (se bild vid regeln eller där du ser elkablar) och utmed grunden och precis upp under plattan till andra änden av pla
  Läs mer
 • Vattenburen golvvärme i tillbyggnad
  Hej, Vi planerar att bygga till vår villa. Vi har ett Thermotech golvvärmesystem med en fördelare som sitter i mitten av huset. Tillbyggnaden kommer att byggas från husets ena kortsida ca. 10 meter från fördelaren. Vi skulle gärna vilja ha golvvärme
  Läs mer

Hur drar man in golvvärmen in i tillbyggnaden från det befintliga huset – olika scenarios

dra in golvvärme till tillbyggnad

När man ska dra in golvvärme i tillbyggnaden uppstår frågan hur man ska göra detta rent praktiskt. Det är inte säkert att golvvärmen kan enkelt dras in i tillbyggnaden då tillbyggnaden kan vara placerad på ett ogynnsamt sätt i förhållande till fördelaren.

 • utnyttja vinden för att dra fram golvvärmen. Det man bör tänka på är att minska mängden skarvar och liknande på vinden så att läckor inte får stora skador. Det går att sätta ett avluftningspaket på golvvärmeslingans returledning, dra resten av röret skarvfritt, och sätta ett tråg under avluftningspaketet med ett skvallerrör till bottenvåningen. Då blir det tätt på vinden och det skulle synas om det blir ett läckage. Förutsatt att tillbyggnader inte är så stor så att det behövs flera slingor.

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss som rör att dra in golvvärme i tillbyggnaden.

 • Hur drar man fram golvvärme till tillbyggnaden?
  Hej Vi ska göra en tillbyggnad där vi önskar ingjuten golvvärme som vi har i resten av huset. Tillbyggnaden är i andra änden av fördelaren och min tanke är att nyttja kallvinden för att dra fram golvvärmen, är detta möjligt? Samt hur gör man med ev.
  Läs mer

Tillbyggnader för relativt höga hus

tillbyggnad byggställning
Att bygga till hus med fler än 2 våningar skiljer sig inte så mycket med att bygga till ett enplans eller tvåplans hus. Lasterna kan vara lite större. Men genom att dimensionera för detta ska det inte vara några problem. Men kostnaden drar lätt iväg så fundera igenom om du inte kan ha en snygg tillbyggnad som har en våning lägre i just tillbyggnaden. Samtidigt är det mycket enklare att bygga en extra våning innan man byggt taket. Svårt och dyrt att ångra sig efteråt.

Här är relaterade frågor till tillbyggnader av lite högre hus.

Tänk på helheten vid tillbyggnader

tillbyggnad byggställning
Många som bygger till behöver också se över sin fasad så den smälter ihop med orginalhuset. Här finns några råd kring hur du ska tänka kring detta.
 • Rörelsefog: Du behöver en rörelsefog mellan tillbyggnaden och orginalhuset. Inte bara i grunden utan också mellan orginalhusets fasad och tillbyggnadens fasad. Då kan huset röra sig lite lite grann utan att fasaden spricker (vid putsad fasad)
 • Byggställningar: Om du för din tillbyggnad behöver en byggställning så samarbetar vi med ett av de mer professionella och seriösa bolagen. Med över 25 år i branschen kan de erbjuda branschens bästa service för ställningar och tillbehör. Läs mer om byggställning från ABC Ställningar
 • Höjd på sockeln: Grundsockeln på orginalhuset och tillbyggnadens grundsockel behöver tänkas igenom. Om du har hus med källare behöver du ofta ha en högre höjd på tillbyggnaden än om du har en krypgrund eller platta på mark grund. Ställ frågan till din grundleverantör hur du ska lösa detta.

Förbereda tomten innan – fälla träd är vanligt

När man ska bygga till så är det jättevanligt med att man behöver förbereda för markarbetet. I detta ingår även att fälla träd. Vi samarbetar med företag som gör detta.

Kontakta mig så sätter jag ihop er med ett bra trädfällningsföretag.

Special för gjuta betongplatta till hus med torpargrund

Se hur man bygger en gjuten platta på mark på befintligt hus med krypgrund/torpargrund.

Fler frågor och svar om betongplatta för tillbyggnader

Här är ett antal generella frågor och svar om betongplatta för tillbyggnader.

 • Förlänga och bygga på befintlig betongplatta
  Hej! Vi har en biarea på 53 m2 som är byggd på en betongplatta sen 50 år tillbaka. Vi ska nu bygga om och funderar på att höja tak/väggar och även bygga ut (förlänga betongplattan), om det är möjligt. Är det ok att bygga upp på en befintlig platta? T
  Läs mer
 • Gjuta klack till utbygge
  hej. jag ska mura upp en utbyggnad på 30m2. Det jag undrar är hur hög och bred sulan under ska vara. samt hur den ska armeras och på vilket djup den ska vara. tacksam för svar Hej Peter , Kan du skicka en skiss eller ritning på din grund och vägg för
  Läs mer
 • Gjuta runt om sten i plattan
  Hej, Planerar bygg ut mitt fritidshus med ett nytt rum. En sten (2*2 dm) kommer att bli synlig intill ena väggen och golvet. Stenen är betydligt större under marken och går inte att få bort, vilket hade varit det bästa. Tänkte bygga en trälåda (form)
  Läs mer
 • Ny grund med gamla grundstenar
  Vi vill bygga ut vårt sekelskifteshus med en större glasveranda på baksidan (36 kvm) och vill helst använda gamla grundstenar från gården för att matcha själva huset som har krypgrund med avluftning. (Vi fick fukt i grunden när vi isolerade den och l
  Läs mer
 • Ouppvärmt förråd bredvid uppvärmd betonggrund
  Hej Micke! Jag ska bygga en stuga som i princip ser ut enligt bilden. Hur löser jag lämpligast grundkonstruktionen under det påbyggda skidförrådet närmast i bild. Förrådet ska vara kallt medan övriga betongplattan har vattenburen golvvärme (L-element
  Läs mer