Denna artikel behandlar att gjuta en betongplatta som grund till en tillbyggnad. Det som skiljer en tillbyggnad från en gjuten villagrund är flerfaldig. Speciellt är höjden på plattan om du vill komma upp i våg med det befintliga husets golv invändigt. Tillbyggnader har också ofta ingen färdig konstruktion då tillbyggnaden blir väldig anpassad till det befintliga huset utifrån dina behov. Det gör att du bör fokusera på konstruktion av tillbyggnaden tidigt så du inte får strul med det senare. Missa inte heller vår kalkylator nedan.

Översikt över denna artikel – använd länkarna

Här har jag försökt göra denna artikel mer överskådlig med hjälp av länkar så du snabbt hittar det du letar efter.

Befintliga husets grundtyp

Det finns olika typer av grunder på befintliga hus och de påverkar mycket konstruktionen av din betongplatta för din tillbyggnad.

Betongplatta för tillbyggnaden – ett bra val

betongplatta tillbyggnad
De flesta som ska bygga till idag använder platta på mark tekniken för sin husgrund. Det är standard idag och möjliggör god isolering med få problem.
Men alla kan inte bygga till med en betongplatta helt rakt upp och ner. Det kan behövas rejäla anpassningar på plats.

Ett exempel på detta kan vara om du har en sluttande tomt, sk sutteränghus. Då kan du behöva terassera marken kring din tillbyggnad. Även uterum är en mycket vanlig typ av tillbyggnad som pga stora värmeskillnader kräver att grunden är fristående. Även vid nyproduktion. Vid tillbyggnad ska grunden vara fristående oavsett.

Kostnader och priser för en tillbyggnad varierar kraftigt, det gäller även grunden

betongplatta tillbyggnad
Det är extremt olika hur mycket en betongplatta för en tillbyggnad kostar. Det kan bero på hur hög sockel man vill ha, vilken typ av husgrund du har i ditt befintliga hus, konstruktionen på det befintliga huset mm mm.
Grunden på bilden intill har t.ex. avlopp mm som också gör grunden mer komplex. Bara en VA-ritning kan kosta 10 000 -15 000 kr.
Vi kommer utveckla en platta på mark kalkylator som ännu mer tar in i beräkningen hur komplex en husgrund till en tillbyggnad kan vara. Tills dess , använd vår generella kalkylator här ovan.

Relaterade frågor

 • Kostnad grund 5 * 8 m
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi sitter och mer planerar högnivåkostnader för en tillbyggnad a 40kvm (8×5). Vad skulle du säga är kostnaden för grunden till en tillbyggnad med den storleken
  Läs mer
 • Kostnadsuppskattning grund bygga till enplanshus
  Hej, Jag har fått en förfrågan på att bygga till ett enbostadshus. Tillbyggnaden blir ca 12 kvm, och i ett plan, och ska ha vattenburen golvvärme i plattan. plattan skall vara lämpligt och godkänt isolerad, och det ska väl också göras dränering runt
  Läs mer

Fokusera på konstruktionen tidigt

Det är bra att fokusera tidigt på din konstruktion. Detta då tillbyggnader oftast inte har en färdig konstruktion. Det beror på att konstruktionen beror mycket på hur din tillbyggnad ska se ut och hur ditt befintliga hus ser ut. Med en nyproducerad villa skulle jag säga att du undantagslöst får en färdig konstruktion med lastnedräkningar mm från tillverkaren. Så fokusera tidigt på konstruktionen av din tillbyggnad tidigt så du inte får strul med det senare.

Ju komplexare din tillbyggnad blir desto mer arbete krävs det i tankearbete innan projektet kan starta.

Tjockleken på plattan för tillbyggnaden
En betongplatta för en tillbyggnad gjuts normalt med en tjocklek på 10 cm. Det är samma som för en normal platta på mark. Då gjuter man in armering och eventuell vattenburen golvvärme betongplattan.

Här är relaterade frågor till tjocklek på betongplatta för din tillbyggnad.

 • Tillbyggnad Platta på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag har påbörjat förbereda lite mark inför eventuellt platta för tillbyggnad/garage som ska sitta mot befintlig husgavel. Marken där är mesta dels berg o
  Läs mer
 • Tjockleken på min platta för tillbyggnad
  Hej! Jag har tänkt bygga till en del av mitt hus. Jag kommer att bygga till med en betongplatta på mark, även huset är betongplatta på mark. Jag tänkte fråga hur jag ska dimensionera tjockleken på plattan? Hur vet jag hur mycket vikt jag kan belasta
  Läs mer

Konstruktör behövs ofta för tillbyggnader

De flesta som bygger till mår bra av att bolla sina ideer med en konstruktör både för grunden men även för huset. Här har jag bra kontakter. Tveka inte att kontakta mig om detta.

Viktigt att betongplattan för tillbyggnaden inte vilar på befintliga huset
När du ska bygga till är det viktigt att din husgrund för tillbyggnaden bär lasterna från tillbyggnaden utan att lasta på ytterligare laster mot det befintliga huset. Gör man inte det kan påverkan bli stor på det befintliga huset.

Det behövs normalt inte en kantbalk mot den befintliga grunden
När det kommer till kantbalken så beror det mycket på om du har en bärande vägg precis vid tillbyggnadens övergång till tillbyggnaden. Detta är relativt ovanligt. Man kan ta upp lasterna i den nya tillbyggnadens kantbalk för ytterväggarna samt den befintliga väggen som man bygger för.
Detta leder till att man för tillbyggnader inte behöver kantelement mot det befintliga husets vägg. Så har man en tillbyggnad om 3×5 meter och har en tillbyggnad som sticker ut 3 meter och löper 5 meter längs det befintliga huset så behövs bara 3+3+5 meter kantbalk/kantelement.

Här finns frågor och svar om kantbalk intill befintligt hus.

 • Gjuta platta mot befintlig grund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Ska göra en utbyggnad på 15 m2. Det ska gjutas en platta i samma höjd som den befintliga plattan. Hur gör jag mellan befintlig och ny grund? Behöver jag
  Läs mer

Hur fäster du den nya grunden i den befintliga grunden – en rörelsefog
När du bygger tillbyggnaden till ett hus så är det viktigt att man tänker igenom så att huset och tillbyggnaden inte ”sitter ihop”. Detta kan leda till sprickbildningar och sättningar. Speciellt om din grund HÄNGER PÅ det befintliga huset. Därför ska du ha en mjukfog som läggs mellan huset och tillbyggnaden.

Här har vi samlat frågor och svar om tillbyggnader rörande rörelsefog.

 • Behövs rörelsefog för tillbyggnad
  Jag ska bygga till mot en befintligt hus på betongplatta. Min fråga rör om man ska gjuta direkt mot bef. platta, eller behövs en rörelsefog av något slag? Hej Erik, Använd rörelsefog till din tillbyggnad. Det går bra att använda en enkel cellplastski
  Läs mer
 • Ny grund bredvid gammal grund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Ska jag gjuta ihop den nya betongplattan med den gamla eller ska den nya vara lös bredvid. Hej Patrik , Lägg plattan lös bredvid 😊 Ha gärna en rörelsefog emellan be
  Läs mer
 • Bygga till öppen spis punktlast
  Hejsan, Tittar på att köpa en grundplatta med golvvärmepaket för min tillbyggnad. Kommer ha en kamin. Har du någon input vad jag ska tänka på. Dels med kaminens punktlast mm men också hur man fäster in tillbyggnaden i husets grund. Mvh A Hej , Vad sk
  Läs mer
 • Gjuta ny platta i uterum
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, vi har ett gammalt uterum där vi bilat bort den gamla plattan från cirka 1920-talet. Nu vill vi gjuta ny betongplatta, min fråga är hur vi gör mott befintliga
  Läs mer
 • Gjuta bro mot grund
  Hej Micke, har en fråga till dig. Vi har tänkt gjuta en bro utanför ytterdörrarna på hus och garage. Då kommer våran fråga, hur gör man mot den befintliga hus- och garagegrunden för som jag förstått det ska man inte gjuta ihop dom? Tänker att man änd
  Läs mer

Gjuta platta mot befintlig grund

När man gjuter en betongplatta mot en befintlig grund så finns det ett antal intressanta frågeställningar

 • ska du ha plattan i samma nivå som den befintliga husets grundsockel
 • behöver du ha någon kantbalk mot den befintliga grunden
 • hur fäster du den nya grunden i den befintliga grunden

Höga socklar – hur få plattan i samma höjd som den befintliga sockeln – ofta tillbyggnad till källare

Det är en mycket vanlig frågeställning hur man bygger till med hus som har en högre sockel (ofta fallet vid hus med källare). Då står man inför valet att bygga en källare även för tillbyggnaden. Men långt ifrån alla vill bygga en källare för tillbyggnaden då detta leder till högre kostnader och ett mer komplext projekt.

Här finns frågor och svar om markarbetet för betongplatta för tillbyggnader.

 • Tillbyggnad Platta på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag har påbörjat förbereda lite mark inför eventuellt platta för tillbyggnad/garage som ska sitta mot befintlig husgavel. Marken där är mesta dels berg o
  Läs mer
 • Tillbyggnad mellan källare och platta
  Hej, Vi funderar på att bygg ut vårt hus med ca 70 kvm. Befintligt hus har källargrund (finns redan utbyggnad åt annat håll med krypgrund). Tanken är att den nya utbyggnaden ska kopplas ihop med ett, idag fristående, garage som står på platta. Vad sk
  Läs mer
 • Husgrund i två nivåer mot hus med källare
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Jag ska göra en tillbyggnad till vårt hus med källare. Sockel är ca 1 m hög. 3/4 av tillbygget ska rymma badrum, och ligga i nivå med våning 1. 1/4 av tillbygg
  Läs mer
 • Krypgrund eller platta för tillbyggnad?
  Hej, vi ska bygga till vårt hus som har källare. Tillbyggnaden är på 35kvm och ska inte ha källare. Nivåskillnaden till husets första våning är 130cm och därför har jag tänkt en krypgrund. Tillbyggnaden ska muras upp, vanlig leca i grunden och sen is
  Läs mer

Tillbyggnader mot befintliga hus med källare

tillbyggnad källare
Många som vänder sig till mig ska bygga till hus med källare. Då har man valet att anlägga husets tillbyggnad med källare eller utan.
Tänk inte minst på rasrisken vid grävning när man gräver så fundamentalt intill en befintlig vägg. Vissa vill även sänka källaren i tillbyggnaden för att skapa högre i tak där.

Om du inte bygger tillbyggnaden också med källare. Tänk då igenom din dräneringslösning för helheten. Läs mer om det här.

Här har jag också skrivit en artikel som bara behandlar att bygga till en betongplatta mot ett befintligt hus med källare.

Tillbyggnader mot befintliga hus med torpargrund/krypgrund

betongplatta som grund för tillbyggnad mot befintligt hus med krypgrund
Eftersom krypgrunden och torpargrunden ofta har en lite högre sockel kan det vara bra om man väljer en lösning som gör det enkelt att möta denna grundsockel. Där kan lite högre kantelement vara lösningen.

Här har jag skrivit en artikel som bara behandlar att bygga till en betongplatta mot ett befintligt hus med krypgrund.

Tillbyggnader mot befintliga hus med plintgrund

betongplatta som grund för tillbyggnad mot befintligt hus med plintgrund
Det är ok att bygga till med en betongplatta mot befintligt hus med plintgrund.

Här är dock några tankar jag har om du ska gjuta en platta intill ett hus med plintgrund.

 • Vill man vara säker på marken får man kontakta en geotekniker som med alla tillbyggnader.
 • Du behöver se till att plattan för tillbyggnaden ”står fri” och inte byggs ihop med det befintliga husets grund.
  Det gör att du kan behöva någon form av rörelsefog.
 • En plintgrund behöver alltid mycket bra ventilation för att inte få problem med fukt under huset. Därför är det extra viktigt när du bygger för en sida att säkerställa denna ventilation på det befintliga huset.
 • En plintgrund ska ju alltid ha minst 20 cm fritt under huset för ventilation. Därtill kommer ett bjälklag om minst 20 cm . Det gör att du får en relativt hög sockel när du ska bygga till. Det gör att du bör kontakta en konstruktör (eller kontakta mig om du vill) som rådgör över hur du får till en grund med lite högre sockel.
 • Plinthus tillbyggnad platta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. jag vill bygga ut 10 kvm på gaveln av huset, skall ställa en acc tank där. Då det blir tungt så vill jag ha platta på mark (skall bli förråd mm). Det befintlig
  Läs mer
 • Tillbyggnad på platta till hus på plintgrund?
  Hej! Fin sida! Vi planerar att göra en tillbyggnad till vårt hus. Huset står på plintgrund och är från 1940-talet. Tillbyggnaden är planerad att vara på platta. Finns det några risker med detta? Borde tillbyggnaden stå på plint den med? Vi har redan
  Läs mer

Är tillbyggnaden bygglovspliktig

Alla tillbyggnader är inte bygglovspliktiga. Enligt attefallsreglerna så får du bygga till 15 kvm utan bygglov.

Markarbetet i samband med grundläggningen

När man gräver intill ett befintligt hus får man vara försiktig med att inte underminerar huset när man gräver för grunden.

Precis som vid markarbetet för nyproduktion av hela hus så ska all matjord bort.

Här kan du läsa mer om markarbetet generellt vid grundläggning av platta på mark.

Här finns frågor och svar om markarbetet för betongplatta för tillbyggnader.

 • Kontakta mig för frågor om tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Vill du vänligen slå mig en signal vid tillfälle. Jag har en drös frågor inför kommande tillbyggnad, sovrum + badrum. Gäller främst markarbetet. Med vänl
  Läs mer

Dränerande material under tillbyggnaden

Precis som när du ska bygga en betongplatta för en villa så behöver du en god stabil undergrund. Detta är av yttersta vikt om man vill minska risken för sättningar i framtiden. Du behöver också ha gjort en bra markundersökning så du vet vad marken tål.

Läs mer om dränerande material för din betongplatta här.

Här finns frågor och svar om dränerande material för betongplatta för tillbyggnader.

 • Dränerande material under platta för tillbyggnad
  Hej Jag håller på med en utbyggnad på 90kvm. Marken består nu av berg då jag grävt bort jordlager. Har nu laggt på 8-16 makadam ca 100-400mm på dom olika ställena. Min fråga är om man behöver lägga på ett översta lager med flis för att få ytan jämn n
  Läs mer
 • Tillbyggnad källare mot källargrund och platta på mark
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi planerar att bygga ut vårt hus, som idag består av en huskropp från -32 med källargrund (rektangulär), som på 70-talet blev utbyggd med en rektangulär tillb
  Läs mer

Dräneringsrelaterat för tillbyggnader

Dränering av tillbyggnader för sutteränghus

betongplatta sutteräng tillbyggnad dränering
Om du vill bygga en platta på mark för din utbyggnad och du vill lägga tillbyggnaden upp mot slänten i höjd med marken enligt bilden. Då innebär utbyggnaden att man sätter en platta ovanför befintlig dränering. Så skulle det bli problem med fuktgenomslag i framtiden så har man svårt att åtgärda problemet eftersom plattan är i vägen. Så hur ska du tänka då?

Om detta blir ett problem eller inte beror på vilka vattenmängder som flödar längsmed sluttningen. Och därmed kan man säga att har du redan idag problem med denna väggen och vid stora skyfall får problem med denna väggen, då hade jag inte byggt för denna.
Om inte så det inte vara några problem att lägga tillbyggnaden upp mot sluttningen. Tillbyggnaden skyddar ju marken dräneringsmässigt jämfört med situationen utan tillbyggnaden.

Det är extra viktigt att ta hand om dagvattnet för sutteränghus. Med det menar jag inte bara tillbyggnadens dagvatten utan ifall det kommer mycket vatten från slänten ovanför huset.

Så om något så kommer tillbyggnaden skydda denna vägg dräneringsmässigt. Och tillbyggnaden kommer ha sin egen dränering. Men försök med markentreprenören säkerställa att dagvatten från slänten ovanför din avleds så mycket som möjligt. Kanske ett dike. Detta kan man ju också göra när problem uppstår givetvis, snarare än förebyggande.

Relaterade frågor:

 • Dräneringsrör på tillbyggnad
  När man bygger till. Ska det befintliga dräneringsröret ligga kvar under den nya plattan? Hej Johan, Lämna detta till proffsen. När de gräver kan de avgöra status på din grund och se om röret kan tas bort utan att göra grunden instabil. Ska inte vara
  Läs mer
 • Tillbyggnad bygger för befintligt dränerad vägg soutteränghus
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej på dig, En liten konstruktionsfråga. Vi har tänkt att göra en platta på mark för vår utbyggnad. Runt huset ligger det en relativt ny dränering och isodränskivor
  Läs mer

Dränering av tillbyggnader mot befintligt hus med källare

betongplatta mot tillbyggnad källare dränering
När du bygger ut ett hus med källare så bygger du för en del av källarens dränering.
Så när du anlägger uterummet är rekommendationen att gräva ut källarens dränering så den nu flyttas utanför uterummets ”plats”. Om den gamla dräneringen fungerar bra så är det lite oklart. Man skulle då kunna låta denna dränering kvar.
Oklart för mig om detta är bra med avseende på att denna dränering inte kan bytas i framtiden.
Relaterade frågor
 • Dränera under befintligt uterum
  Har en villa från 1939 som behöver dränering, 2 sidor lätt tillgängliga, en sida under altan (a 1,5 meter jord), en sida under uterum (ca 1,5 meter jord). Behöver veta hur bråttom det är med dränering (t.ex. risk för strukturell skada?) oh om uterumm
  Läs mer

Hur bygger man en normal platta på mark

tillbyggnad betongplatta
När man bygger en platta till en tillbyggnad så gäller i stort fortfarande alla de delar som finns upplistade för en normal platta på mark.
Se hur man bygger en gjuten platta på mark. De flesta stegen i denna artikel gäller även för tillbyggnader.

Mängden kantelement för tillbyggnaden mindre än omkretsen av tillbyggnaden

Intill byggnaden behövs normalt inga kantelement. Det gör att det inte behövs lika många kantelement som för en normal grund. Dvs omkretsen på tillbyggnaden behöver inte normalt vara synonymt med antal meter kantelement. Undantaget är om det hamnar bärande delar av tillbyggnaden precis intill huset. Då kan man behöva en kantbalk även intill det befintliga huset.

När uppstår rasrisk vid tillbyggnad

Rasrisk uppstår om du gräver ner under befintliga byggnadens betongsula. Om man har en källare är således risken betydligt mindre om man anlägger en betongplatta i markhöjd.

Vattenburen golvvärme i tillbyggnaden

När man ska gjuta en betongplatta väljer många att gjuta in golvvärme i tillbyggnaden. Då kan det behövas köpas till olika tillval för att möjliggöra golvvärmen i tillbyggnaden så att man kan koppla på eventuell befintlig golvvärme.

Här är relaterade frågor till golvvärme i tillbyggnad.

 • Koppla ihop vattenburen golvvärme för uterum med befintligt hus
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Borde vi ha vattenburen golvvärme som vi kopplar ihop med husets golvvärme? Eller borde vi ha elektrisk golvvärme? Vi kommer inte att vinterbona uterummet såpass my
  Läs mer
 • Värmerör under plattan
  Hej, Det är så att VVS killen har dragit ett värmerör LK PE-X (ej isolerat) från grunden av bef hus ca 1m ner och 1m från nya platta (se bild vid regeln eller där du ser elkablar) och utmed grunden och precis upp under plattan till andra änden av pla
  Läs mer
 • Vattenburen golvvärme i tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej, Vi planerar att bygga till vår villa. Vi har ett Thermotech golvvärmesystem med en fördelare som sitter i mitten av huset. Tillbyggnaden kommer att byggas från
  Läs mer

Hur drar man in golvvärmen in i tillbyggnaden från det befintliga huset – olika scenarios

dra in golvvärme till tillbyggnad

När man ska dra in golvvärme i tillbyggnaden uppstår frågan hur man ska göra detta rent praktiskt. Det är inte säkert att golvvärmen kan enkelt dras in i tillbyggnaden då tillbyggnaden kan vara placerad på ett ogynnsamt sätt i förhållande till fördelaren.

 • utnyttja vinden för att dra fram golvvärmen. Det man bör tänka på är att minska mängden skarvar och liknande på vinden så att läckor inte får stora skador. Det går att sätta ett avluftningspaket på golvvärmeslingans returledning, dra resten av röret skarvfritt, och sätta ett tråg under avluftningspaketet med ett skvallerrör till bottenvåningen. Då blir det tätt på vinden och det skulle synas om det blir ett läckage. Förutsatt att tillbyggnader inte är så stor så att det behövs flera slingor.

Här följer de frågor som våra besökare skickat till oss som rör att dra in golvvärme i tillbyggnaden.

 • Hur drar man fram golvvärme till tillbyggnaden?
  Hej Vi ska göra en tillbyggnad där vi önskar ingjuten golvvärme som vi har i resten av huset. Tillbyggnaden är i andra änden av fördelaren och min tanke är att nyttja kallvinden för att dra fram golvvärmen, är detta möjligt? Samt hur gör man med ev.
  Läs mer

Tillbyggnader för relativt höga hus

tillbyggnad byggställning
Att bygga till hus med fler än 2 våningar skiljer sig inte så mycket med att bygga till ett enplans eller tvåplans hus. Lasterna kan vara lite större. Men genom att dimensionera för detta ska det inte vara några problem. Men kostnaden drar lätt iväg så fundera igenom om du inte kan ha en snygg tillbyggnad som har en våning lägre i just tillbyggnaden. Samtidigt är det mycket enklare att bygga en extra våning innan man byggt taket. Svårt och dyrt att ångra sig efteråt.

Här är relaterade frågor till tillbyggnader av lite högre hus.

Tänk på helheten vid tillbyggnader

tillbyggnad byggställning
Många som bygger till behöver också se över sin fasad så den smälter ihop med orginalhuset. Här finns några råd kring hur du ska tänka kring detta.
 • Rörelsefog: Du behöver en rörelsefog mellan tillbyggnaden och orginalhuset. Inte bara i grunden utan också mellan orginalhusets fasad och tillbyggnadens fasad. Då kan huset röra sig lite lite grann utan att fasaden spricker (vid putsad fasad)
 • Byggställningar: Om du för din tillbyggnad behöver en byggställning så samarbetar vi med ett av de mer professionella och seriösa bolagen. Med över 25 år i branschen kan de erbjuda branschens bästa service för ställningar och tillbehör. Läs mer om byggställning från ABC Ställningar
 • Höjd på sockeln: Grundsockeln på orginalhuset och tillbyggnadens grundsockel behöver tänkas igenom. Om du har hus med källare behöver du ofta ha en högre höjd på tillbyggnaden än om du har en krypgrund eller platta på mark grund. Ställ frågan till din grundleverantör hur du ska lösa detta.

Bygga på befintlig platta

Ibland vill man av olika skäl bygga ut sitt hus, och där man bygger finns redan en befintlig platta. Kanske har man haft ett oisolerat uterum eller liknande och du vill nu bygga en ordentlig grund, ofta större , men denna plattan ligger ”i vägen”. Frågan är då – vad gör du med denna betongplatta?

Det enkla svaret är att du kan bygga in din befintliga grund för din platta för tillbyggnad. Det är ok att bygga in den rent konstruktionsmässigt/hållbarhetsmässigt.

Men det finns olika konstruktioner som medför lite saker att tänka på:

 • Den befintliga plattan är rätt konstruerad och rätt isolerad
 • Den befintliga plattan är oisolerad

Den befintliga plattan är rätt konstruerad och rätt isolerad
I dessa fall ser jag inga problem med att behålla plattan om den totala mängden isolering överstiger 15 cm (se omvänd fuktvandring nedan).

Den befintliga plattan är oisolerad
Här är omständigheter där jag hade tagit bort den befintliga plattan ifall den är oisolerad:

 • Ifall du ska ha vattenburen golvvärme i tillbyggnaden och får mindre än 15 cm isolering under golvvärmen så riskerar du omvänd fuktvandring. Om du då ändå beslutar dig för att ha kvar plattan så STÄNG ALDRIG AV GOLVVÄRMEN – då undviker du den omvända fuktvandringen. Får du in isolering men ändå inte tillräckligt så kan du klara dig då du har viss isolering samt att marken runtom har normal värmeavgång. Komplext ämne och inte helt lätt att veta exakt vad som händer.
 • 25 kvm cellplast och betong fördyrar inte projektet så mycket. Snarare så blir monteringen, grävning runt denna mer komplex. Och att gräva bort en platta går nästan lika fort som att gräva bort marken. Bort med den säger jag.

Relaterade frågor

 • Använda befintlig platta vid utbyggnad
  Hej! Ska bygga ut till sommaren och har tänkt använda mig utav den befintliga plattan. Plattan är idag ca 25m2 och är oisolerad. Golvet är idag uppreglat på 195mm åsar med gullfiber som isolering. Ska göra en ny platta som ska formas som ett L runt d
  Läs mer

Förbereda tomten innan – fälla träd är vanligt

När man ska bygga till så är det jättevanligt med att man behöver förbereda för markarbetet. I detta ingår även att fälla träd. Vi samarbetar med företag som gör detta.

Kontakta mig så sätter jag ihop er med ett bra trädfällningsföretag.

Hinder för utbyggnaden

Om du ska bygga till och där tillbyggnaden ska ligga så finns det olika typer av hinder så finns det anledning att vara extra nogrann med förberedelserna.
Det kan t.ex. vara så att du kommer mycket nära en stödmur, eller annan känslig mark som gör att du behöver fundera lite extra.
Det kan vara också att man har svårt att komma till med grävmaskin.

I dessa situationer menar jag att duktiga markentreprenörer är mer värdefulla än att de bara kan gräva. De har praktiskt erfarenhet av hur man gräver/schaktar/terasserar för att skapa bra långsiktiga marklösningar. Att i dessa lägen konsultera en erfaren markentreprenör kan ha stort värde.

Relaterade frågor

 • Stödmur kommer för nära tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Behöver hjälp angående konstruktionslösning kring en tillbyggnad av villa. Huset står i dag några meter från en stödmur och med tilltänkt utbyggnad hamnar denn
  Läs mer

Fler frågor och svar om betongplatta för tillbyggnader

Här är ett antal generella frågor och svar om betongplatta för tillbyggnader.

 • Gjuten grund på tillbyggnad
  Hej! Vi ska bygga till vårt hus, där det befintliga huset har källargrund. Går det att ha en platta på mark intill en källargrund? Vet du någon bra firma i närheten av falköping som kan utföra sådant arbete? Vänligen, Emma Hej Emma , Det kan man göra
  Läs mer
 • Platta med uppmurat bjälklag
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Är i stargroparna med att göra en attefallstillbyggnad på mitt 1,5 plans hus med källare. Funkar det att gjuta en platta på mark och sen mura upp med murblock
  Läs mer
 • Risk för sättningar på tillbyggnad
  Risk för sättningar som påverkar anslutningen mellan bef. hus och utbyggnad? Hej Mona, Inte med bra entreprenör och om grunden inte är felaktigt konstruerad. Alltid risk om man gör fel. Detta är dock mycket vanligt projekt med få incidenter/låg risk.
  Läs mer
 • Dräneringsrör på tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer När man bygger till. Ska det befintliga dräneringsröret ligga kvar under den nya plattan? Hej Johan, Lämna detta till proffsen. När de gräver kan de avgöra status p
  Läs mer
 • Förankring för utbyggnad till platta
  Jag kommer under våren 2022 med start i höst eventuellt bygga ut vårt befintliga hus. Behövs någon förankring mellan bef. och ny platta? Hej Lotta, Nej – din betongplatta ska sväva fritt. Visst är det ingen källare du ska bygga utan endast tillbyggna
  Läs mer
 • Behövs rörelsefog för tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Jag ska bygga till mot en befintligt hus på betongplatta. Min fråga rör om man ska gjuta direkt mot bef. platta, eller behövs en rörelsefog av något slag? Hej Erik,
  Läs mer
 • Tillbyggnad av källarhus på berg
  Hej! Vi planerar en tillbyggnad av vår 1,5 plans hus. Huset står på sluttande berg och har källare. Vi vill göra vår tillbyggnad där berget är högst, dvs lutar mot husets ena långsida. Tillbyggnaden ska bli ca 40m2 i ett plan längs husets långsida. V
  Läs mer
 • Anlägga krypgrund
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej. Vi funderar på att bygga ut vårt hus som är runt 100 år. Det är krypgrund under större delen av huset och källere i en del. Vad rekommenderar du? Ska vi lägga
  Läs mer
 • Materialval för upphöjning/platå innan platta på mark.?
  Hej Micke, hoppas allt är bra trots alla knasigheter kring virus mm.. Du har hjälpt mig tidigare med tips och idéer, Står nu i mitt livs första platta på mark projekt. Har beställt 36m2 platta av Tjälldén, då de ligger när där jag bor. 7,2 x 5m ytter
  Läs mer
 • Kantbalk
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag tänker gjuta en platta till ett uterum i anslutning mot huset och undrar om jag måste ha en kantbalk mot husväggenssida också eller räcker det med de 3 övr
  Läs mer
 • Delvis träbjälklag och delvis betongplatta
  Hej, jag ska bredda mitt badrum och min hall med 15 kvm. Badrummet breddas med en remsa på 80 cm á 3 m lång och resterande area är till hallen. Nuvarande golv i dessa utrymmen är bjälklag av trä ovan källarplan, utbyggnaden däremot ska ske på markniv
  Läs mer
 • Bygga till mot hus med källare på gammal platta
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Kan jag använda den gamla garageplattan som grund för en utbyggnad av mitt hus? Min tanke är att mura två varv med Leca för att komma upp i samma nivå som källarväg
  Läs mer
 • Kantelement med förhöjd sockel
  Jag letar efter ett kantelement med förhöjd sockel till en villa. Syftet är att få en sockelvisning och komma upp lite från markytan. Hälsningar Laine Hej Laine Tjällden AB är en leverantör (obs – är ingift – min familj 😊 ) som levererar lite o
  Läs mer
 • Armering platta till tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Bor i Lindén villa ( massiva betongelement ) från 2000. Bygglov inlämnat på 42kvm tillbyggnad/ uterum i ett plan. Tänkte isoblock som putsas för att få liknande fas
  Läs mer
 • Husgrund tillbyggnad suterräng
  Hej! Jag skall bygga till mitt suterränghus. Tillbyggnaden blir ytterligare en huskropp som hamnar bredvid det befintliga huset, med förskjutning. Frågan är vilken husgrund tillbyggnaden skall ha? Jag har källare i det befintliga huset så det är give
  Läs mer
 • Kantelement mot husets krypgrund vid tillbyggnad
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Imponerande webbplats, mycket kunskap samlat på ett ställe! Jo, jag håller på och gör en tillbyggnad (ett extra rum, matrum) till vårt hus. Huset (och ti
  Läs mer
 • Nivå & Köldbrygga
  Hej, Tack för all information som du ger. Jag ställer frågan via mail p.g.a. jag känner att jag behöver skicka en bild. Det bästa kanske är att kolla bilden innan du läser texten. Idag har vi ett hus på krypgrund. Jag tänker att gjuta en platta. Jag
  Läs mer
 • Tillbyggnad Platta på berg
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke! Jag har påbörjat förbereda lite mark inför eventuellt platta för tillbyggnad/garage som ska sitta mot befintlig husgavel. Marken där är mesta dels berg o
  Läs mer
 • Grund för tillbyggnad i vinkel
  Det gäller en tillbyggnad i vinkel på ett souterränghus. Funderade först på plintar då det är berg men platta vore såklart trevligare. Vilket djup behövs? En följdfråga är hur vi kan avleda dagvatten när vi skapar ett hörn där vatten riskerar stanna
  Läs mer
 • Tillbyggnad med hög sockel
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! I planerar en utbyggnad på 30 kvm på vår villa. Villan har en källare och har därför en annan nivå på golvet än en normal tillbyggnad har. Så tillbyggnadens pl
  Läs mer