Dränering av källare är ett av Sveriges vanligaste renoveringsprojekt. De flesta dräneringar idag är dränering av källare. Men många hus med krypgrund eller betongplatta behöver också dräneras. En krypgrund är mer känslig än en betongplatta som kan vara blöt ett tag utan stora konsekvenser såsom dålig innemiljö i en källare. En otillräcklig dränering gör att man på sikt kan få problem med fukt i källare eller i husgrunden.

Använd internlänkarna för att navigera i artikeln

Här kan du enkelt navigera dig fram till rätt stycke i artikeln.

Utvändig dränering en del av ett större projekt

dränering
Dräneringsprojektet görs ofta som en del i ett större projekt som ofta syftar till att göra en källare bebolig. Därför delar vi in projektet i två delar

Denna artikel handlar om den utvändiga delen enbart medans vi har skrivit en separat artikel som du finner ovan om den invändiga delen av projektet. En sak jag lärt mig genom åren med att jobba med marknära projekt är att alla kan inte inreda sin källare. Det kan vara allt från att de har otillräcklig budget, högt grundvatten, dåliga markförhållanden, tätt intill liggande berg etc etc. Ett vanligt problem är att de har låg takhöjd och vill gräva ur källaren men får stora problem pga stenar under grunden, högt grundvatten. Att gräva ur källaren är också något man ska göra med försiktighet så man inte underminerar källargrunden.

Besiktning ofta starten för en dränering

dränering
Nya husägare får ofta rekommendationen att genomföra en dränering för att besiktningen gör gällande att detta rekommenderas. Så startar väldigt många dräneringsprojekt. Man passar på och utför dräneringen i samband med att man flyttar in i huset. Annars är dräneringsprojektet relativt ostörande för de boende, bortsett från att det inte tomten inte ser så kul ut under projektets gång.

Här är frågor jag har fått kring besiktningar som för med sig dränering som rekommendation.

 • Besiktning av ev. fuktproblem
  Hej, vi har ett souterränghus som är byggt 1989. Vi behöver hjälp av en besiktningsman för att förstå om vi måste dränera. Kan du hjälpa oss förstå vart vi ska vända oss?. Stort tack hälsar Sussanne Hej Sussanne, Har mailat dig länk hur du kan få tag
  Läs mer
 • Dränering behövs enligt besiktning
  Hej Micke, Vi har köpt ett hus byggt tidigt 50-tal som aldrig har dränerats. Besiktningsmannen pekar på mindre fuktgenomslag i källaren men ingen dålig lukt, läckage eller annat. Han menar dock att dränering vore på sin plats. Vi är inställda på drän
  Läs mer

Skapa lutning och fall bort från huset är viktigt för dräneringen

fall bort från huset dränering
Många tror att dräneringen är den huvudsakliga transportmekanismen för att få bort vatten från huset. Det stämmer inte. En dräneringslösning är ofta inte dimensionerad så att det kan hantera stora mängder nederbörd. Här måste fallet ut från huset föra bort den stora mängden vatten.

Lutningen bort från huset måste således vara såpass att vattnet rinner bort från huset där det tas omhand på något sätt. Det kan vara med hjälp av dagvattenbrunnar, stenkistor eller dikning. Men dräneringen är inte ensam om att hantera nederbörd.

Här är frågor jag har fått kring dränering med olika frågeställningar kring fall från huset.

 • Skapa fall runt huset.
  Hej Har ett äldre hus där fallet för att leda bort regnvatten inte verkar vara tillräckligt. (översta lagret består av grus/sand) Vänligen Mikael Hej Mikael, Jag menar att du , om så är möjligt, kan fylla på material utmed huset. Sedan packa lagom (s
  Läs mer

Varför ska man dränera huset

Att dränera husgrunden är nödvändigt för hus som inte har en fungerande dränering kan utsättas för fukt, mögel och vattenskador. Källaren som sådan kan förutom orsakande av fuktskador i källaren också skadas genom sättningar i marken och orsaka indirekta skador såsom rostskador på äldre rör och armering.

Dränera olika grundtyper – platta på mark, krypgrund eller källare

De flesta som ska dränera om ett hus har en källare, men långt ifrån alla.
Mycket av innehållet i denna artikel behandlar dränering av källare. Delar av innehållet gäller också för platta på mark.
Klicka här för att komma till det stycke i artikeln som specifikt behandlar en dränering av en platta på mark.
Klicka här för att komma till stycke i artikeln som behandlar dränering av krypgrunder.

Dränering utifrån med dräneringsskiva

Dränering av husgrunder är ett omfattande arbete som medför kostnader i form av hantverkare och materialpaket för dräneringen av husgrunden. Detta innebär såklart också att kostnaderna för dräneringsarbetet kommer att vara högre ju mer arbetskraft du måste hyra in. Ju större del av arbetet du planerar att överlåta till fackmän, desto viktigare blir det för dig att begära in och jämföra offerter från olika byggbolag. Både arbetskostnader och materialkostnader kan sänkas rejält om du bara tar dig tid att fråga flera entreprenörer och ta in priser på material själv.

Måste du dränera din husgrund – är det värt pengarna?

För att svara på frågan om du måste dränera om din husgrund och om detta är värt pengarna måste man besvara frågan om vad du vill använda källaren till. Om din källare i huvudsak ska användas som tvättstuga och för att förvara olika saker så är det inte säkert att investeringen varken behövs eller är värt det. Men om du är ute efter att få en torr källare som dessutom ska vara isolerad och fuktfri så är det väl värt att göra investeringen. Självklart beror också behovet av att dränera om källaren på vilka problem du upplever att du har.

Det finns ett antal tecken på att man behöver dränera källaren. Antingen kan dränering saknas eller så är den uttjänt. I båda fall behöver man åtgärda dräneringen.

 • Allmänt fuktigt i källaren
 • Läckage av vatten i källaren från väggarna och eller fuktiga väggar
 • Vatten eller fukt kommer in från källargolvet
 • Mögelproblem i källaren
 • Fuktvärden över kritisk fuktnivå för golv och vägg (inte bara i källare). Har du så stora problem att fukten tränger in som vatten i källaren kan du oftast känna denna vatten med händerna. Är fuktigheten lite lägre men ändå ett problem så kolla med fuktmätare vart Ni får störst utslag.
 • Konstig odör i källaren. För den känslige så kan man med rena luktsinnet känna av att det är fuktigt i källaren.
 • Tungt att andas. Personer med känsliga luftrör och även fullt friska människor kan känna en viss ansträngning att andas i källare med fuktproblem.
 • Om puts eller färg sitter löst och flagnar av från väggen, kan det vara ett tecken på fuktangrepp.

När du väl hittat symptomen, försök identifiera varför problemet uppkommer. Här är några potentiella orsaker som enstaka eller i kombination kan orsaka dina fuktproblem.

 • Isolering:Dåligt genomförd eller obefintlig isolerad källaryttervägg. När en källaryttervägg inte är isolerad så blir källarens innervägg kall. Om då varm luft (från huset exempelvis) möter en kall vägg kan även det skapa fuktproblem. Dessutom blir givetvis källaren i sig kall. Om isoleringen då inte är kapillärbrytande kan man få problem. Vid översvämningar och liknande är hus speciellt utsatta då grundvattnet stiger om man saknar kapillärbrytande material. Då skapas det mycket stort vattentryck mot källarytterväggen. Med tryck menas att marken blir mättad på vatten och vattnet trycks in genom källarväggen. Den som har eller har haft pool vet om detta. Det gäller att hela tiden ha poolen fylld med vatten. Annars är risken mycket stor att grundvattnet tränger in i poolen. Med poolen fylld med vatten så finns det ett tryck mot poolens väggar och det håller emot grundvattnet. Samma tryck som vid poolexemplet ligger på mot källarytterväggen om vattnet tillåts vandra in till väggen på det sättet. Ett kapillärbrytande material förhindrar detta.
 • Dåligt dränerat: Dåligt genomförd, föråldrad, otillräcklig eller obefintlig dränering. När en källargrund inte är korrekt dränerad så kommer vatten till slut att komma i kontakt med källarens yttervägg och då trycks vatten till slut in genom källaren.
 • Fel lutning: Vattenavledningen från fasaden är inte tillfredställande utan leds förbi källarytterväggen
 • Berg: Ditt hus ligger med ett berg som sluttar mot den vägg som har problem.
 • Mögel och liknande spår efter fukt i källaren. Är väggarna missfärgade eller finns det saltutfällningar. Man kan oftast med blotta ögat se dessa problem men man kan också behöva göra en mögelutredning för att se om möglet är farligt.

Frågor och svar relaterat till om du behöver dränera om din källare.

 • Dränering källare – löser det fuktproblem och mikrobiell lukt
  Hej Micke Vi tittar på ett hus byggd 1965 och har läs besiktningen det finns på en del av källaren som har värde över kritisk nivå gällande fuktvärden samt mikrobiell tillväxt. Det påpekades mikrobiella lukt på själva väggkonstruktionen (vi kände in
  Läs mer
 • Räcker det ev med dränering?
  Hej! Ska kolla på ett hus som har besiktigats och när det gäller det inredda källarplanet står det: ”Vid kontroll av konstruktion genom håltagning i golv och vägg uppmättes fuktvärden över kritisk fuktnivå för mikrobiell tillväxt och mikrobie
  Läs mer
 • Behov av dränering vid sandgrund?
  Hej, vi har ett hus från 1932 med källare, en utbyggnad är gjort på 70 talet och även källaren är utbyggd då åt ena sidan. Många säger att på orten vi bor så är det endast sand i marken. Vi har inga uppgifter om att dränering gjorts sedan huset byggt
  Läs mer
 • Fukt i inredd källare
  Hejsan! Jag och min sambo med 4 barn bor i ett hus från 69. vi har en inredd källare och vi har fukt i vissa delar av den. vissa delar av vår källare är dränerad men även där tränger sig fukten ner. vi känner inte direkt någon lukt men alla dörrar st
  Läs mer

Tecken på mögel i källaren

mögel i källaren
Det är tyvärr vanligt med mögel i källaren. Källaren är precis som badrum och vindar speciellt drabbade. Ironiskt nog börjar ofta bevärande mögelproblem när man försöker åtgärda ett annat problem, nämligen dåligt isolerade källare. Det är ofta en ogenomtänkt och eller felaktigt isolering av källaren som problemen börjar.
Många som misslyckas med dräneringen eller tilläggsisoleringen får istället instängd fukt eller sämre ventilerad källare och det blir en bra grogrund till mögel.

Ta in offert på dränering

Precis som med många andra byggprojekt är det bra at skaffa sig en helhetsbild kring vad det kostar. Ta in några offerter. Jag rekommenderar starkt att man tar in offert på arbetet och materialet för sig. Min absoluta erfarenhet är att du inte köper materialet billigare via hantverkarna. Tvärtom. Eventuell rabatt de får från leverantören tar de oftast hand om själva.

Därför ska du, som regel, försöka bryta ner materialet och arbetet. Dvs du tvingar leverantören att visa dig kostnaden för materialet. Och om du finner materialet högt prissatt, ta in en offert separat på materialet. Du finner en sådan leverantör här exempelvis.

Frågor och svar om dräneringsofferter
Här har vi samlat frågor som rör själva offertprocessen.

 • Helentreprenad omdränering
  Hej, har fuktskador/läckage i inredd källare. Trolig orsak bristfällig/gammal dränering. Vill få kontakt med seriös och bra firma som kan hjälpa mig med omdränering. Hej Fredrik, Sätter dig i kontakt med företag som kan ge dig en offert på en dräneri
  Läs mer
 • Dränering inklusive allt omkring
  Vi komma i kontakt med dig och dina byggare. Vi ska utföra en dränering, inkl. grävning och material. Huset ligger i Strängnäs och är ett suterränghus i tegel. Det är 2 x 170 kvm, alltså två plan med 170 kvm i vardera, byggt som en hästsko. Löpmeter
  Läs mer
 • Dränering av radhus
  Hej Micke, intressant sida! Vi funderar på att köpa ett gavelradhus med inredd källare byggt 1981, aldrig dränerat. I besiktningen noteras att det finns tapetsläpp i ena hörnet i ett av rummen i källaren, det vätter mot yttre hörnstav gaveln. Radhusl
  Läs mer
 • Utvärdering av offert
  Hej! Vi har fått en offert från ett företag gällande dränering och pålning i Bromma. Vi ska bygga till befintligt hus på Beckombergavägen. Dränering runt hela samt Pålning ny del samt till viss del gamla delen. Konstruktionsritning finns. Finns möjli
  Läs mer

Gör en snabbkoll varifrån fukten verkligen kommer

Du kan undersöka om du har fuktproblem i din källare och vilken typ av problem du har genom att göra ett test. Fäst en plastbit som är stor som 100 cm x 100 cm. Kontrollera innan du fäster plastbiten med tejp att väggen är torr. Kontrollera efter cirka 14 dagar om det bildats fukt bakom plasten mot källarväggen. Om det har bildats fukt på källarväggen bakom plasten så kommer fukten utifrån. Om det är insidan som är fuktig så kommer fukten inifrån i form av fuktig luft ofta i kombination med kalla väggar.

Dränera husgrund själv eller anlita markentreprenör

Du kan antingen låta ett bolag sköta hela arbetskedjan från grävning till återställning, inklusive materialkostnader, eller dela upp arbets- och materialkostnader på flera företag och entreprenörer. Med det senare alternativet kan du även själv välja att utföra vissa arbetsmoment, som isolering och återställning. Fördelen med att låta ett bolag sköta allt är smidigheten och det faktum att du lättare vet vem du ska vända dig till om någonting går fel eller dräneringen över tid visar sig vara dåligt utförd. Ansvaret blir tydligare helt enkelt.

Om du väljer att köpa in tjänster från flera olika bolag är det viktigt att du har god dokumentation över vem som gör vad och att du tecknar garantiavtal med samtliga parter, ifall du inte skulle bli nöjd med arbetet efteråt. Nackdelen med att endast använda ett och samma bolag är givetvis att kostnaderna kan bli högre om du inte får en god och prisvärd offert. Du slipper dessutom att oroa dig över huruvida arbetet du eventuellt utfört själv verkligen håller.

Fördelarna med att bygga själv är också många – men det största anledningen är att spara pengar givetvis. Men också att du vet hur allt är gjort. Det är en stor fördel att du vet hur din källarvägg eller husgrund fungerar drääneringsmässigt. Hur går alla rören, vilka brunnar går vart, i vilket hörn ligger högsta punkten, hur faller dräneringen osv.

Det här behöver du för att dränera källaren

Det finns olika sätt och olika system för att dränera. Därför är det svårt
I verktygsväg är det bra att ha följande när du ska dränera din källare

 • Grävmaskin
 • Spackel
 • Putsbräda
 • Spade
 • Murslev
 • Spackel
 • Eventuell utrustning för blästring

Följande byggmaterial behöver du för att dränera din källare

 • Dräneringsgrus eller annat dränerande material
 • Membranskikt (även kallat membranisolering)
 • Dräneringsskivor
 • Tätmassa
 • Cementbruk
 • Flytande asfalt (många gör inte detta längre)
 • Asfaltsklister (många gör inte detta längre)
 • Markduk/Geotextilduk
 • Dräneringsrör
 • Lister
 • Diverse tillbehör såsom stift och liknande för att fästa dräneringsskivan, lister mm

Innan du påbörjar dräneringen

Det finns ett antal saker du bör göra innan du påbörjar dräneringen.

 • Förbered dig på hur markens beskaffenhet är där du ska gräva. Det sista du vill ha är sättningar i huset och marken runtomkring när du börjar gräva.
 • Tala med en specialist innan du börjar för att få råd hur dräneringssystemet ska utformas. Vänd dig till en markentreprenör, VVS firma, grundleverantör eller liknande för att få tips och råd hur du ska utforma ditt dräneringssystem. Ska rören ledas till en dräneringsbrunn (olika djup – se nedan), dräneringsdike eller ska du leda alla dräneringsrör till kommunens avloppssystem.

På vilket djup ska dräneringsbrunnen vara

Dräneringsbrunnen skall ligga på ett sådan djup att den fångar upp vattnet på ett effektivt sätt. Sedan är frågan hur vattnet ska ta sig därifrån. Om du får koppla på dig på det kommunala dagvattennätet beror på kommunen. Kontrollera med din kommun.

Undvik sättningar – förbered projektet väl

Genom att förbereda markens beskaffenhet, men också projektet genomförande så kan du undvika sättningar. Det är tyvärr inte helt ovanligt. Du gräver ju utifrån under betongplattans nivå. Därför bör du gräva ut kring källaren i omgångar och inte allt på en gång.

Frågor och svar om sättningar vid dränering
Vi får frågor in till oss om sättningar kring dräneringen. Här är de frågor som är relevanta för dränering och sättningar.

 • Sättning efter dränering
  Hej är spekulant på ett hus där det är sättnings sprickor i sockeln på båda kortsidor av huset, på ena sidan löper den från hörn och ca 6m vågrätt ovan mark. andra sidan är något kortare löper även den vågrätt ovan mark, denna är dåligt separerad med
  Läs mer
 • Sättningsexpert efter felaktig dränering
  Hej Micke, efter att ha drabbats av en oseriös entreprenör vid omdränering av min villa från 1955, blev huset ståendes från vecka 30 med 3 sidor (2 långsidor a 12m + 1 gavel a 8m) uppgrävt tills för ca 3 veckor sedan då en långsida och halva gaveln b
  Läs mer
 • Sättningar efter dränering
  Hej Vi bor i ett lättbetonghus med betongplatta från 40-talet. Huset är putsat. Efter en översvämning för ett par år sedan beslutade vi att dränera om ena halvan av hyset i vintras. Huset stor på kalkberg och sten. Efter att ha frilagt en sida ner ti
  Läs mer
 • Dränering gjord sättningar efteråt?
  Hej! I höstas gjordes en dränering då färgen börjat flagna på sockeln på utsidan och puts på insidan börja trilla ner. Har en 20-talsvilla och har sett sprickor i putsen på insidan och även mellan sockeln och väggen på utsidan på ena gaveln. Dränerin
  Läs mer

Hur faller dräneringen, vart är högst och lägsta punkten

Som med alla byggprojekt. Tänk millimetrar. Tänk höjd, tänk nogrannhet. Då ökar chansen att lyckas med din dränering.
Frågor som dessa blir viktiga att ställa sig.

 • Vilken punkt (ofta ett hörn) är dräneringen som högst.
 • Hur faller dräneringen
 • Hur ska vi koppla på oss på dräneringsbrunnar mm

Vad kostar det att dränera en husgrund eller källare

Jag har gjort en kalkylator för ändamålet. Använd den så ser du hur jag tror att ditt dräneringsprojekt kommer kosta. Du finner den här.

Prisskillnaderna kan bli stora men ett normalpris för ett dräneringsarbete av cirka 100 kvadratmeter husgrund (40 löpmeter cirka) landar därmed på runt 140 000 – 150 000 kronor. Då får du givetvis också dra av en tredjedel av dessa kostnader genom ROT-avdraget. Tänk dock på att du inte får skattelättnader för materialkostnaderna och att ROT-avdraget ger en maximal skattereduktion på 50 000 kronor per person och år.

De olika avlopps och dräneringssystemen

Den här artikeln är stark förknippad med de olika dräneringssystemen som behövs för att ha en fullgod dränering av huset. Läs därför den här artikeln för att läsa om dessa dräneringssystem som gäller även för dränering av källargrunder. Den här artikeln fokuserar därför fortsättningsvis på de åtgärder man behöver vidta för att dränera just ett hus med källare.

Dränera om en husgrund – de olika stegen

När man har konstaterat att en källargrund behöver dräneras om så behöver man gå igenom ett antal faser. Dessa steg beskrivs i detalj nedan.

Steg 1: Välj dränerande material

Vi har skrivit en artikel om dränerande material (tvättad singel, makadam etc). Om du är osäker på vilket material som passar just dig bäst så artikeln om dränerande material.

Steg 2: Välj dräneringslösning

En av de viktigare delarna när man ska välja dräneringslösning för hus med källare är att välja rätt dräneringsskivor. Marknadsledare idag är isodrän men det finns många spännande lösningar som du bör undersöka. Kravet på en dräneringsskiva är att den
 • ska isolera källaren
 • ska vara kapillärbrytande eller på annat sätt hindra vatten att nå källarväggen
Dräneringsskivor som isodrän ser ungefär ut som cellplast fast de har större cellplastkulor än normala cellplastskivor. Det gör att det finns tillräckligt med utrymme för vattnet att tränga in i isodränskivan och föras bort ner i skivan. Det finns flera olika

Det som utmärker de nya dräneringsskivorna är att de har en fårad yta på bägge sidorna av cellplasten. Det gör att vattnet som når cellplastskivan leds bort i fårorna i cellplasten utan att behöva transporteras in i cellplasten. Därmed blir cellplasten kapillärbrytande utifrån sett.

Fördelar med dräneringsskivor av denna typ:
1. De isolerar bra.
2. De släpper inte igenom fukten genom skivan och håller därmed källarväggen torr.
3. Fukt som eventuellt vandrar inifrån källaren ut och möter den kapillärbrytande cellplasten leds bort via fåror i cellplasten ner till dräneringssystemet.
4. Dräneringsskivan är, precis som isodrän, enkel att montera. Vissa förespråkar en tvåskiktslösning istället för isodrän men det kräver mer arbete vid monteringen av dräneringsskivan.

Dräneringsskivan ska appliceras på källarväggens utsida, den kalla sidan.

Köp isodrän dräneringsskiva hos Beijer, klicka här

Köp dräneringsskiva i cellplast hos Byggmax, klicka här

Steg 3: Måste man dränera runt hela huset?

Du behöver inte alltid dränera hela huset på en gång. Du kan absolut dränera de mest akuta delarna först. Detta gör givetvis att du behöver ta vissa kostnader flera gånger (etableringskostnaderna). Men det kan exempelvis vara så att man vet att man ändå ska göra om trädgården om några år, ska bygga till etc vilket gör att man vill dränera i etapper.

Man kan exempelvis dränera på tre av fyra sidor av ett hus. Detta kommer avlasta din kvarvarande sida, inte försämra den mer än innan bara man är försiktig med markarbetet på känsliga ställen.I värsta fall får man dränera den sista sidan också senare. Men inte pga att de andra tre sidorna påverkar denna sida negativt utan pga att dräneringen behövs där helt enkelt.

Men man kan också göra vad du kan för att minska denna sista sidas påfrestning genom att öka möjligheten av markens avrinning bort från huset alternativt skapa taksprång eller liknande så du avlastar husets vägg så mycket som möjligt.

Här finns historiska frågor från besökare om att dränera i olika steg.

 • Dränera grunden bara på 3 sidor
  Kan man dränera grunden på endast 3 sidor om huset el 2, på dom mest akuta sidorna om huset alltså o ta dom andra sidorna vid ett annat tillfälle eller måste man ta runt hela huset på en gång? Häls Marie Hej Marie, Det kan du. Finns massa saker jag k
  Läs mer

Och här har vi samlat frågor kring att det går att dränera bara ett par sidor, dvs inte alla sidor.

 • Dränera källare under halva huset
  Hej, Bor i ett hus på landet från början på 1900-talet. Byggt på toroargrund. På 40-talet byggdes huset ut och under utbyggnaden grävdes en källare. Med 140 cm ståhöjd (inte så djup). Där förvaras numera ingenting eftersom vi har stora problem med va
  Läs mer
 • Fukt i källare
  Hej. Jag bor i ett hus som jag nyligen har isodrän dränerat på 3 sidor av huset. Jag har bott i huset i 12 år och inte upplevt den 4e väggen som fuktig förrän denna (regniga)sommar. Marken utanför väggen sluttar från huset. Där ovan är ett stort (nyb
  Läs mer

Steg 4: Tänk igenom säkerheten och undvik sättningar

När du ska dränera din husgrunder så tänk igenom säkerheten noga. Det är dessvärre inte ovanligt att dräneringsarbeten leder till olyckor. Det vanligaste problemet som uppstår är att marken eller huset runt ”gropen” blir instabil och leder till olika typer av ras. Du kan också framkalla sättningar i huset om du inte är försiktig.

Här finns historiska frågor från besökare om sättningar efter dränering av källare.

 • Behöver källargrunden förstärkas innan dränering?
  Vi bor i ett tvåvåningshus byggt 1924 med hel källare. Källaren behöver dräneras. Visst kan det vara riskabelt att gräva bort jorden (lerjord) runt huset? Det finns sprickor i källaren, som tyder på sättningar. Vi undrar: Hur vi ska få veta om grunde
  Läs mer
 • Sättningar i hus efter dränering?
  Hej, Bor i ett hus från 1929 med källare. Vi totalrenoverade huset för tre år sedan och förra hösten (2015) dränerade vi också runt 3 av husets sidor. Dräneraren grävde upp alla hussidor samtidigt, vilket jag har förstått att man inte ska göra. Vi fi
  Läs mer
 • Kan huset välta när man dränerar
  Hej Jag ska dränera mitt hus och är väldigt orolig för att huset ska ta skada av denna dränering. Kan huset välta när man dränerar runt huset. Tack för en bra sida Hej Jesper, När man dränerar är det viktigt att man gör det på ett fackmannamässigt sä
  Läs mer

Steg 5: Välja markentreprenör eller dränera själv

Den här artikeln (precis som den här om att gjuta betongplatta) är skriven just till dig som vill göra vissa delar själv. Det går att utföra stora delar av ett dräneringsarbete själv, om man får hjälp från grävmaskin och lastbil för att gräva ut, frakta bort jord och återfylla marken. Många husägare underskattar den stora mängd jord som faktiskt grävs upp under en dränering. Du måste till exempel även gräva under altaner och flytta dem. Stora växter som buskar måste också flyttas. Områden där det förekommer ledningar för el, vatten, avlopp och bergvärme ska grävas ut för hand.

Vid hyrning av grävare och grävmaskin kan du ofta välja mellan ett fast eller rörligt pris. I längden blir det dock ofta billigare med fast pris, eftersom grävarbetet sällan går så smidigt som man först tror, bland annat på grund av stenbumlingar i marken och svåra kabel- och rörledningar. Grävaren ska ha försäkring och ni bör skriva avtal enligt Konsumentverkets standardriktlinjer. Garanti på allt utfört arbete är viktigt och försök även att dokumentera arbetsgången med kamera, så att du har svart på vitt om någonting har utförts mindre bra.

Steg 6: Undersök kommunens förutsättningar

Alla kommuner är olika. Vissa kommuner har dimensionerat sina avloppsnät för att kunna hantera dräneringsvatten och eller dagvatten. De flesta kommuner tillåter dig inte att koppla ditt dagvatten till kommunens avloppsnät. Ta reda på förutsättningarna för just dig.

Steg 7: Undersök det kommunala dagvattensystemet

Det kommunala dagvattensystemet är gjort för att ta omhand om nederbörden som faller på vägar och alla andra ytor som möter kommunens ägor. Detta system kan vara dimensionerat för att ta omhand om ditt dagvatten. Kontrollera vad det skulle kosta om du vill koppla på dig på deras dagvattensystem om det finns en möjlighet till det. Troligen kommer du att få betala själv för eventuella rördragningar fram till tomtgräns men ibland har kommunen förståelse att det ligger i kommunens intresse att förebygga översvämningar och därför kan de ta en del av kostnaden. Kolla med din kommun så kan de svara på frågan om vilken lösning som är bäst för dig.

Steg 8: Undersök den tidigare dräneringslösningen

Många husägare ägde inte huset sist det dränerades och kanske vet de inte ens när dräneringen gjordes. Gamla dräneringssystem slammar dock igen över tid och om huset är äldre 30 år, bör husgrunden dräneras om. Det går nämligen inte att själv undersöka hur tillståndet är för ditt dräneringssystem idag. Du som husägare måste istället ta fram husritningarna, eventuell dokumentation från tidigare husägare över när man senast dränerade, och gå efter husets ålder. Givetvis bör du leta efter de symptom vi beskrivit ovan.
Detta är egentligen saker du bör kolla upp innan du köper huset.

Steg 9: Undersök tomtens beskaffenhet

Det finns många frågor som behöver undersökas gällande din tomt.

 • Hur lutar din tomt
 • Var kan en eventuell stenkista placeras.
 • Finns det brunnar på tomten. Vad är de till för och hur är de kopplade?

Steg 10: Undersöka markens beskaffenhet

Marken bör undersökas noga innan man ger sig på ett projekt som en dräneringslösning innebär. Förhoppningsvis vet man om dessa förhållanden men ibland kan man behöva göra en grundundersökning. Marker på grus- och rullstensåsar är dränerande och då är behovet av ett nytt eller förnyat dräneringssystem ganska litet. Om ditt hus är byggt på mark med en stor andel moränjord kan du ha desto större anledning att se över husets dränering. En faktor till som spelar in är att standarden för hur dränering utförs skiljer sig lite från hur det var för cirka 30 år sedan. Idag tillverkas dräneringsrören av plast, med en vattengång inne i rören. Dräneringssystemets högsta punkt placerar man under betongplattans lägsta punkt. För 30 år sedan hade man använt en punkt på en högre marknivå.

Undersök marken speciellt där du eventuellt vill placera en stenkista.

Steg 11: Undersöka placeringen av brunnar

Som vi tidigare nämnt så spelar det en stor roll hur brunnarna är placerade och att de används överhuvudtaget. Vissa brunnar kanske har ersatts av någon ny lösning och därför inte används.

 • Finns en separat dagvattenbrunn? Dagvattenbrunnen tar i såfall omhand om det vattnet som faller som nederbörd mot taket och via stuprören och (och ev annan tillrinning) når brunnen. Från brunnen är det sedan lämpligt att koppla på sig på kommunens dagvattenssystem. Det rekommenderas också att om möjligt ta omhand om dagvattnet lokalt via infiltration, exempelvis via en stenkista.
 • Finns en separat dräneringsbrunn? Dräneringsrören som går längs med husgrunden samlar ihop vattnet som kommer som nederbörd eller når dräneringsledningarna via grundvattnet. Intill husgrunden eller källarväggen ska vattnet snabbt ledas bort till dräneringsledningen tack vare det dränerande materialet (singel, makadam eller liknande)
 • Finns inspektionsbrunnar? Se till att du kan rensa brunnar och helst även dräneringsledningar.

Steg 12: Markarbetet – gräva nära källarvägg

Markarbetet vid dränering av en källare innebär att man tar bort icke dränerande material (matjord eller liknande) och frilägger källarens vägg. Betänk följande vid markarbetet för dränering:

 • Det går att utföra stora delar av ett dräneringsarbete själv, om man får hjälp från grävmaskin och lastbil för att gräva ut, frakta bort jord och återfylla marken. Många husägare underskattar den stora mängd jord som faktiskt grävs upp under dränering. Du måste till exempel även gräva under hela altaner och flytta dem. Stora växter som buskar måste också flyttas. Områden där det förekommer ledningar för el, vatten, avlopp och bergvärme ska grävas ut för hand.
 • När du frilägger källaren är det viktigt att säkra så att marken och grunden inte sätter sig.
 • Beställ bortforsling av jord.

Steg 13: Viktigt att få bort asfalten med exempelvis isblästringsmetoden

Som förberedelse för dräneringen av din källare så behöver du avlägsna asfalten från källarytterväggarna.
Ett vanligt sätt att få bort kallasfalten är att använda den så kallade isblästringsmetoden.

Steg 14: Dränerande material

Längst ner i den dräneringssystemet lägger man dränerande material såsom dränerande grus. Det behövs minst tio centimeter dräneringsgrus.

Steg 15: Dräneringsrör – traditionella eller högkvalitativa

Dräneringsrören placeras ut ovanpå det dränerande materialet. Dräneringsrörens diameter bör åtminstone vara sju centimeter och ska ha ett fall på fem millimeter per meter (1:200).
Sedan lägger man ut ytterligare ett lager dräneringsgrus på tio centimeter. På det läggs ut en fiberduk som hindrar systemet att slamma igen, genom att stoppa små partiklar att tränga igenom. Använder du ESS Drän så förespråkar de att du INTE ska använda någon fiberduk som filter. Denna sätter också igen över tid.

På duken lägger man sedan ut ett tredje gruslager. Innan man sedan återfyller med matjord, måste ännu en fiberduk placeras under, som extra skydd mot slamning.

Det finns traditionella dräneringsrör och så finns det högkvalitativa dräneringsrör. De högkvalitativa kostar på en 100 kvm hus cirka 1 900 kr mer. Det är enligt mig värt det.

Traditionella dräneringsrör använder filtreringsmetodik där de låter silt och slam komma in i röret. Då sätter röret igen över tid. Den dränerande funktionen avtar därmed efter ett antal år.

Dessa rör är som sagt lite billigare.
Köp traditionella dräneringsrör hos Byggmax, klicka här

Högkvalitativa dräneringsrör såsom ESS Drän använder istället gravitationen för föra bort partiklar och slam. Därmed bibehålls en hög dränerande förmåga över tid. Därmed behöver man inte åtgärda sin dränering lika ofta.

Läs mer om ESS Drän här.

Steg 16: Koppla ihop dräneringssystemet

Enbart hantverkare med rätt erfarenhet och tillstånd för göra själva anslutningarna av alla rör till det kommunala systemet. Det får du inte göra själv.

Steg 17: Återfyll

Återfyll sedan med dränerande material.

Hur ofta behöver man dränera

Du ska inte dränera om för sakens skull. Fungerar din dränering och du inte har några problem behöver du normalt inte dränera om. Men har du lagt ner dräneringen för mer än 25-30 år sedan bör du utvärdera om dräneringen fungerar tillräckligt bra och göra en utvärdering på ditt hus kring hur vattentransporten bort från ditt hus fungerar.

Dränera platta på mark

Här kommer jag samla bra information som gäller en dränering av en betongplatta på mark. Det är två olika projekt när man avhandlar att dränera platta på mark. Dels dränering vid nyproduktion och dels dränering vid renovering.

Dränera platta vid nyproduktion

 • Vill du ha info om dränering av platta på mark som del av nyproduktion, se här
 • Vill du ha info om dränering av platta på mark för tillbyggnader som del av nyproduktion, se här
 • Vill du ha info om dränering av platta på mark för garage som del av nyproduktion, se här

Dränera befintlig platta vid renovering
Ett bra sätt att dränera betongplattan är att gräva närmast plattan och lägga en dränering där i makadam 8/16 och möjligen markduk. Du kan med fördel göra projektet i etapper så du inte underminerar betongplattan. Du skulle exempelvis kunna gräva 4 meter åt gången packa makadam mot grundens undersida, markduk sedan och dräneringsrör. Därefter fylla på med makadam.
Projektet är som synes mycket enklare för en betongplatta än för ett hus med källare.

Frågor och svar om dränering av befintlig betongplatta.

 • Dräneringsarbete platta på marken
  Dränera för markavvattning runt huset. Hej mauritz, Här är en artikel om att dränera sin husgrund. Frågan är så kort så jag är ledsen om detta inte hjälper dig mer än att hitta rätt artikel. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Dränera bef platta på mark
  Hej Har ett fritidshus byggt 1963, från början hade huset träreglar direkt mot plattan för golven, detta togs bort på 80-talet och ersattes, med en plast mot betongen 10cm frigolit och en armerad betongpåläggning som golv ovan frigoliten. Har ingen f
  Läs mer

Dränering och hus som ligger på eller nära berg

dränering berg
För dig som har hus som ligger på eller nära berg och som vill inreda din källare ska vara mycket försiktiga när du ska påbörja denna process. Jag har alltför många gånger hört från besökare, samt även nära vänner och familj som drabbats av relativt omfattande kostnader av just detta.

Detta gäller framförallt sutteränghus som är extra utsatta. Sutteränghus har den karaktäristikan att de ligger i en sluttning. Ofta ligger huset på berg som sluttar. Detta kan skapar enorma vattenflöden utmed berget när det kommer nederbörd. Och då är det viktigt som husägare att framförallt fokusera på dränering av den vägg som vätter upp mot bergssluttningen. Dräneringslösningen innebär att det inte räcker med en normal dränering utan bör kompletteras med en strategi för hur du ska avleda vattenmassorna som kan leta sig ner längsmed berget. Problemet är att berg kan ha sprickor och där letar sig vatten ner så det kan komma vatten från ställen du inte ens ser.

Jag får ibland också höra att besökare inte kan gräva så djupt så de får ner dränering i marken pga närliggande berg. Detta är dåligt och en varningssignal. Det talar för att du ska lämna din källare oinredd, eller variefall bör du ställa dig in på att projektet kan drabbas av problem längs vägen. Om du ändå vill inreda din källare och gräva dig nedåt inne i huset (dvs sänka golvet) men kan inte göra detta utvändigt så gör man så här.
Man tar en flytande gummimassa (ET massa) som man målar upp på en ny gjuten betongklack. Färgen går sedan upp även några centimeter på källarväggen. Dock ej hela källarväggen.

Se upp för konflikt kring detta
Jag hör också om konflikter med byggare som försökt hjälpa kunder som har dessa problem. Ofta stäms byggarna på stora belopp då dräneringen inte fungerar tillfredsställande. Byggaren försöker dränera som vanligt. Men det räcker ofta inte för utsatta hus. De kan trots allt inte känna till alla Sveriges slänters vattenflöden. Det finns som sagt många problem som kan uppstå när du börjar inreda din källare för utsatta hus och du som husägare står till slut med problemet. Mitt råd: Lägg upp en tydlig strategi kring hur vattnet ska avledas innan det når din husvägg. För ingen dränering klarar att bada i vatten. Till slut letar sig vattnet in i huset. Att stämma byggare, försöka driva processer mot försäkringsbolag osv osv kan leda någonvart, men ofta står du som husägare själv med problemet är min erfarenhet. Och därmed bör du tänka efter före. En sådan lösning kan vara att anlägga dräneringsdiken ovanför huset och sedan leda detta vatten förbi huset på ett kontrollerat sätt. Det låter enkelt i teorin men kan vara rätt svårt i praktiken. Detta är ett av skälen att jag gillar plintgrunder för hus med sluttande tomt som består mestadels av berg. Då flyter vattnet under huset.

Frågor och svar om dränering av hus som har berg nära eller under huset.

 • Dränering ligger 10 cm ovanför nya golvet som vi önskar
  Hej Vi har pågående renovering av källare , dränering har 8 månader och låg på rätt höjd ! Nu har vi bila bort golvet i källare och spräng berg inne för att få högre nivå i källare , hur kan vi göra på rätt sätt utan att göra om dränering ? (problem
  Läs mer
 • Vatten stiger på vägg och husgrund trots ny dränering
  Hej, en firma har dränerat mitt hus men efter 6 mån upptäcker några andra hantverkare hos mig att betonggolvet känns fuktig vid ett av hörnen av garaget. Mitt hus är byggt på berg och dräneringsfirman bilade bort en del berg när man anlade den nya dr
  Läs mer

Läckage och vatten rinner in i källaren från väggarna

Ett vanligt tecken på en otillräcklig dränering är att vatten rinner in i källaren. Då saknas dräneringen, är otillräcklig eller så ligger dräneringen inte tillräckligt djupt. Då kommer vatten kunna ta sig in i källaren via väggarna.

Här är frågor och svar relaterat till vatten läckage in i källaren.

 • Vattenpöl i källare
  Hej Bor i kedjehus med källare. Idag upptäckte vi att vi hade en stor pöl i ena rummet i källaren. Det regnade rejält för 1.5 dag sedan efter flera veckors torka. Det jag undrar är var kommer vatten in från (förutsatt att det kommer från regnet)? Jag
  Läs mer
 • Läckage in i pannrum
  vid regn kommer vatten in synligt i pannrum , i vår sammfällighet , och utanför är det ett land med jord , är ca 8 m långt ! Hej, Är väggen ordentligt dränerad. Är det tillräckligt fall bort från fastigheten? Jag sätter dig i kontakt med en lokal ent
  Läs mer
 • Det läcker in i vår källare
  Vi har dränerat om vårt hus för något år sedan och nu läcker det in i vår källare. Dräneringen var gjord med sk platonmatta. Har du några tankar vad som kan vara fel? Hej – jo tankar har jag 🙂 När det kommer in vatten i källaren så är det ett o
  Läs mer
 • Vatten leds in i källaren
  I ett äldre hus som jag ärvt, tidigt fyrtiotal, finns en liten matkällare med golv väggar o tak som är gjutna. Det underliga är att det är gjort ett hål i golvet med en plats för en dräneringspump, ett större rör däri det står en liten tunna med hål
  Läs mer

Vatten eller fukt kommer in från källargolvet

Att ha fukt under ett källargolv är aldrig ett bra tecken. Jag tycker att det tyder på att du har högt grundvatten.

Det måste inte vara så att du har ett jätteproblem. Du kan om källaren inte ska användas för permanent boende mycket väl torka ut källaren tillräckligt med en avfuktare. Men utan att ha en fullgod dränering så har vattnet troligen förutsättningar att ställa till problem även i framtiden. Även grundvattnet spelar in och frågan är har högt grundvatten går. Det är en viktig faktor när man ska bygga ett nytt hus framförallt. Om du har ett permanent problem med högt grundvatten så är det viktigt att man har en dräneringspump också som pumpar bort vattnet som når din källare.

 • Fukt under källargolv
  Fukt under källargolv. Har tagit bort betong och ca 20 -30 cm jord o lera. Lagt dräneringsrör invändigt och dragit ut till en brunn och sedan 10 cm singel över. Men singlet verkar inte torka så jag vet inte om man vågar lägga på isolering och gjuta.
  Läs mer
 • Grundvatten i källaren
  Det gäller ett gammalt hus (1909) som jag har funderat på att köpa. Undrar vad man kan göra åt att grundvattnet står en bit (idag ca 5 cm) upp i källaren. Har förstått att det är allmänt i Varatrakten. I det här huset finns bara en liten matkällare,
  Läs mer

Dränera en krypgrund

dränering krypgrund
När man ska dränera en krypgrund så gäller samma principer som för betongplatta på mark. Skillnaden är att krypgrunden är extra känslig för fukt och därför är det extra viktigt att dränera husgrunden. Den extra känsligheten består av flera olika faktorer. Om krypgrunden är oisolerad så är den extra känslig för fukt då grunden inte håller värmen lika väl och den snabbare ställer om från varmt till kallt. Med andra ord fälls fukt ut enklare i dessa grunder pga detta, speciellt på sensomrarna när varm luft möter kall. En isolerad grund klarar detta bättre. Även markisolering hjälper till. Men som sagt, dränering är extra viktigt på dessa högriskgrunder (dvs oisolerade krypgrunder).

Frågor och svar om dränering av krypgrund.

 • Dränering krypgrund
  Hej, vi har gjort en utbyggnad på huset med krypgrund. Bör/ska man dränera på den nya delen? Om ja, känner du till något kunnigt företag i närheten av Hofors osm man kan anlita? Hej Cecilia, Alla grunder ska dräneras. Sätter dig i kontakt med företag
  Läs mer

Undvik växter nära husgrunden

växter nära husgrunden

Undvik också att plantera växter som buskar och träd för nära markområdet där du dränerar, eftersom rötterna naturligt söker sig till vatten. Om rötterna tränger ner i dräneringsrören kan de fullständigt förstöra dräneringssystemet. Om du ändå vill kunna odla rabatter nära husgrunden bör du välja växter med kortare rötter. Ett annat alternativ är att inte täcka över med jord på dräneringsgrusen. Ur dräneringssynpunkt är det allra bästa att inte alls använda växter eller jord kring husgrunden, utan istället lägga ut marksten eller singel som marklager.

Frågor om växtlighet mm ovanpå dräneringen.
 • Plantera ovanpå dränering
  Hej Micke! Jag tänkte höra om jag kan plantera lavendel i vår dränering längs huset. Den kräver ju väldigt lite vatten och ingen extra jord. Sen tänkte jag placera pallkragar uppepå dräneringen, är det dumt att göra? Tack för din hjälp. Hälsningar Ma
  Läs mer

Frågor och svar om dränering

Vi får löpande frågor in till oss om dränering. Här är de frågor som är relevanta för dränering.

 • Väggar och gjuten grund för sutteränghus – priser och info
  Observera att vi har en egen artikel om att bygga källare. Denna överlappar till viss del denna artikel. Precis som när man väljer att bygga på sank mark så ökar också trycket på att bebygga tomter som är bergiga och sluttande. Då krävs det ofta att
  Läs mer
 • Dränera väggar eller fixa plattan först?
  Hej! Jag funderar på att köpa ett hus där jag skulle vilja gräva ur källaren, isolera och lägga ny platta med golvvärme. Samtidigt behöver källaren ny dränering runtom och jag kommer inte ha kapitalet att göra bägge investeringarna samtidigt. Kan man
  Läs mer
 • Dränering av inredd källare
  Min dotter och sambo funderar på att köpa ett hus med inredd källare. Mäklarn säger att man bör dränera om ca 3-4 år. Huset byggt 1971. Ej dränerat innan . Huset är beläget i Hällabrottet Kumla. Finns det något som säger att det man ska göra det efte
  Läs mer
 • När är det dags att dränera?
  Hej! Vi funderar på att köpa en villa för att nyttja den som lantställe. Vår budget tillåter inte alla stora arbeten på en gång. Taket är i akut behov av att lagas och läggas om. Källaren verkar vara i okej skick men det finns tecken på fukt. Vågar m
  Läs mer
 • Vatten kommer in i källare
  Hej! Vi har aldrig haft problem med vatten i källaren förräns nu, aldrig vid snösmältning eller kraftigt regn. Huset är dränerat. I år har vi haft extremt mycket snö som nu har smält snabbt på kort tid. Detta har medfört att det kommer in vatten ur v
  Läs mer
 • Dränering – offert och råd
  Jag behöver hjälp med dränering av ett halvt parhus. Ena sidan (7m) är fylld med cement mellan berg och grund, ca 1,2m mellan. Jag kan bila, gräva och skära ev berg själv på den sidan och behöver bara hjälp med grundisolering och nedläggning av rör.
  Läs mer
 • Gräva bort jord runt husen?
  Hej Micke! Vi har ett gammalt hus med krypgrund, samt några uthus. Gräsmattan ligger tätt intill husen. Runt uthusen har gräsmattan dessutom vuxit upp så att uthusen ser ut som de sjunkit ner i marken. För att skydda grunderna mot fukt har vi fått rå
  Läs mer
 • Intervju (4): Dräneringens utformning beroende på grundtyp
  Detta är fråga 4 av 6 från denna intervju. Hur brukar du lösa dräneringsfrågan vid olika grundkonstruktionstyper – alltifrån platta på mark till källargrund? Hej Sylvia, Har försökt ställa upp de olika alternativen nedan. Platta på mark Dräneringsrör
  Läs mer
 • Utgrävning för dränering
  jag har redan handgrävt, ca halvmetern djupt, men det behöver grävas ytterligare, för att se över drän.ledning och för att sätta upp isodränskivor- dessutom ska lerjorden fraktas bort. husets längd är knappa 16meter + att det ska grävas ca tv-tre met
  Läs mer
 • Vatten i källaren vid nederbörd
  Hej, Jag bor i ett äldre hus byggt 1920. Har alltid haft fukt i matkällaren vid nederbörd. Detta har dock försvunnit snabbt vid torr väderlek. Har noterat att vattnet tränger in från golv och vägg. Problemet har dock ökat på senare tid. Även vid mått
  Läs mer
 • Sprickor i huset vid dränering
  Hej jag undrar om det kan bli sprickor eller sättningar i husgrunden om en 4,5 tons grävare som försöker lyfta rötter ca 2 meter från väggen och tappar greppet och smäller i marken så huset ”skakar”. Kan en sådan smäll göra så att laminat
  Läs mer
 • Riva ett fritidshus och bygga nytt
  Hej! Jag ska riva ett fritidshus och bygga nytt på samma plats ca 80 m2. Nuvarande hus har grund byggd på berg med betonghålsten. Ca 30 m2 i källaren har full ståhöjd, resterande har berg i dagen. Huset byggt på en svacka i berget. Marken (och underl
  Läs mer
 • Pump vid dränering till dagvatten
  Hejsan en fråga Måste man ha pump vid dränering till dagvatten? Hej Afaf, Det är inte säkert att man får ansluta dräneringen till dagvattensystemet. Det borde inte vara ett problem men kolla för säkerhetsskull. Om dräneringen ligger högre än dagvatte
  Läs mer
 • Borra för att föra bort vatten från hus på sluttande berggrund
  Hej Micke, Jag har ett hus som är byggt på en sluttande berggrund. Berget ligger på 0-80cm under marknivån på vår tomt. Huset är från 20-talet och grunden står följaktligen rakt på berget. Från trädgården på nordsidan sluttar berget mot huset. Vid ih
  Läs mer
 • Val vid dränering
  Jag bygger souteränghus i en grusbacke. Skall jag välja Isodärn eller platomatta? Jag lutar själv åt Isodrän då det inte finns något som ”trycker på”. Är det ens lönt att lägga dräneringsrör (ihop med isodrän) då huset ligger 2-3m över gå
  Läs mer
 • Råd om dränering
  Hej Har ett hus byggt 1920 med en del källare och en del krypgrund. Källardelen är dränerad sedan gammalt med platonmatta, vet ej när. Dock har vi fukt och skall nu göra om dränering och isolering med förslagsvis Isodrän. Nu är min fråga, är Isodrän
  Läs mer
 • Cellplast utanpå Platonmatta
  Vilken sorts cellplast som värmeisolering kan man ha utanpå platonmatta under marknivå och behöver man täta av på överkanten av cellplasten. Tack på förhand Med vänlig hälsning, Gert-Sture Hej Gert-Sture, Det framgår inte av din fråga men jag antar a
  Läs mer
 • Hur rengör jag gammal grund från asfalt och tjära inför dränering
  Hej Jag har ett gammalt hus med källargrund av hålsten som är tätad ,isolerad med typ asfalt,tjära. Hur rengör jag den lämpligast före ny isolering. Kan man använda högtryck Hej Lars, Du kan lösa det på flera sätt. Genom att köpa in en tjänst så får
  Läs mer
 • Grundvatten och dränering i sand
  Håller på med att komplettera en källare under befintligt hus. Marken består endast av väldigt finkornig sand och ju djupare jag kommer blir sanden fuktigare och fuktigare, tyngre och tyngre, mörkare och mörkare, men inget vatten syns till. (fri takh
  Läs mer
 • Fylla med isodränkross mellan källare och berg
  Eftersom isodränkross inte klarar så stort jordtryck på väggen så letar jag efter en alternativ lösning. Vilken rekommenderar du? Hej , Jag tycker Jackons lösning för dräneringspaket är bra. Här är en återförsäljare till Jackons dräneringsprodukter.
  Läs mer
 • Dränering av hus som byggts till innan
  Hej, Vi går i tankar att köpa ett hus där huvudddelen av huset är byggt på 20-talet med källare och därefter har en tillbyggnad gjorts utan källare 2004. Den äldre delen av huset har inte dränerats – hur gör man om man behöver dränera om? Tänke
  Läs mer
 • Fukt i tillbyggd källare
  Min frus far lät bygga till en ny del ihusets köksingång med källare. torpargrund i övriga huset utan krypgrund. Källare sprängdes ner i berget Ingen isolering. källarvägg på norrsidan och södersidan ligger så tätt mot berget som nära 0-15 cm och gol
  Läs mer
 • Vilket djup du skall ha vid uppsamlingsbrunnen
  Hej, Här kommer en svår fråga. Du skall gräva för dränering runt ett hus och behöver veta vilket djup du skall ha vid uppsamlingsbrunnen, där du vill börja grävningen. Sträckan till halva huset är 20 meter, där kommer du ha din högsta punkt, och lutn
  Läs mer
 • Dränering av gammal grund
  Hej! Jag är husägare och står inför en eventuell dränering. Färgen släpper från källarväggarna och vid ett kraftigt sommarregn i kombination med torr jord rann vatten in från ytterväggen på en sida av huset. Jag har grävt en grop längs ena sidan och
  Läs mer
 • Definition av dränerad grund?
  Hej Henrik, När man ska bygga en husgrund och har krav på att ha en väl dränerad grund så betyder det att grunden ska vara väldränerad :). För olika tomter, för olika mark, för olika lägen så betyder det olika saker. Det finns ett antal olika paramet
  Läs mer
 • Dränering och isolering av källargolv
  Hej ,Återkommer normalt inom cirka 3-4 arbetsdagar. Ibland kan det variera på grund av sjukdom eller resa. Tills jag har gett ett svar så se gärna min film om hur jag jobbar med mina frågor och svar. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Dränering av 30 tals hus på betongplatta
  Hej ,Återkommer normalt inom cirka 3-4 arbetsdagar. Ibland kan det variera på grund av sjukdom eller resa. Tills jag har gett ett svar så se gärna min film om hur jag jobbar med mina frågor och svar. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Upptag av vatten i dräneringsrör
  Hej Micke Vi undrar om man kan se att det rinner vatten till brunnen från dräneringsröret? Eller är det så lite vatten som taes upp av röret att det inte blir något vidare rinn. Det har regnat hela natten men inte en droppe dryper i vår brunn. Är det
  Läs mer
 • Torr platta i källare
  Hej, Jag har en källare där det idag ligger tegel på ett underlag av ren sand. Från teglets yta ner till underkant källarvägg har jag ca 12 cm. Teglet suger fukt och ställer jag något på det drar det snabbt åt sig. Nu funderar jag på sätt att lösa de
  Läs mer
 • Isolering med cellplast eller isodrän vid badrumsrenovering i källaren
  Ska bygga badrum i del av källaren och har bilat bort golvet (15kvm). Har grävt ur ca 30 cm och på delar av ytan är vi nu nere till berg. Har fyllt upp där det går med makadam, några cm. Frågan är nu vad som är bästa isoleringen. Bör man använda pord
  Läs mer
 • Vatten, sprickor, berget, souterräng
  Vatten tränger in i sprickor i berget.Jag har byggt pumpgrop i betong men vattnet sipprar in på nya ställen. Vi har ett souterränghus från 1965 som står på berget. När det kom 80 mm på ett dygn i Stockholm flödar vattnet in mot bostadsdelen och in un
  Läs mer
 • Dräneringsrör och dagvattenkassetter
  Hej. Jag har dränerat halva huset bara. Allt gick jättebra. Men det nya röret blev lägre och en som jobbar med dränering som sa att dagvattenkassetter skulle räcka för 20 meter dräneringsrör eftersom att jag kan inte använda den gamla brunnen på grun
  Läs mer
 • Dränering i sprängd sluttning
  Behövs åtgärder så att regn från 5 m berg ovanför(sen lutar berget ifrån huset), inte kan ta sig ner i sprängmassorna under huset? eller duger en vanlig grusbädd med dräneringsslang under betongnivån? Överlag är det morän och sten i sluttningen. Hej
  Läs mer
 • Dränera där gjuten platta ligger
  Vi planerar en utbyggnad av huset och till denna tänkte vi gjuta en platta. Plattan ska ligga i markhöjd och befintliga huset har ett källarplan. Hur löser man en framtida dränering av befintliga huset när plattan är i vägen (5,5 meter) för att gräva
  Läs mer
 • kappilärverkan i väggen vid dränering i Järfälla
  Hej, Huset med källare är byggt 1970 och har vattenburen golvvärme i källarplan. Om ni dränerar om mitt hus( vilket är dags) hur stoppar ni fukt från att vandra upp i källarväggarna? Med vänlig hälsning, Christer Hej Christer, Vi kommer svara på dett
  Läs mer
 • Fritidshus felaktigt utförd dränering och markarbete
  Hej! Vi har hus på plintar. Ett tillbyggt fritidshus. Företaget som skulle göra markant fick för sig att mot instruktioner ”lufta plintarna” på den 100 år gamla delen. De grävde ett diket längs husväggen till ca 10 cm under plintarnas bas
  Läs mer