Dåliga syllar

Kostnad och priser för att byta syll

Syllbyten är idag en relativt vanligt renoveringsprojekt. Det beror på att mängden hus som byggdes på ett felaktigt sätt är många. Det är historiska synder som dagens husägare tvingas åtgärda. Inte minst den välkända syndaren PCP (Pentaklorfenol) användes flitigt som träskyddsmedel tills medlet förbjöds 1978. Hus som byggdes med denna och andra medel såsom kreosot kallas ofta för ”sjuka hus”. Här går vi igenom hur du kan åtgärda detta problem.

Symptom på dåliga syllar – dålig lukt

Ett vanligt symptom på dåliga syllar är att syllen luktar. Det är inte bara det att lukten är från och sätter sig i kläder och möbler. Gasen kan vara direkt giftig. Lukten kommer från tryckimpregnerade syllar som är fuktiga och som därmed avger farliga gaser.

Här har vi samlat frågor och svar om dålig lukt från syllarna.

Är det farligt med syllar som luktar?

För att kunna förklara om det är farligt med syllar behöver man förstå när syllarna är farliga och varför.

Det miljöfarliga och cancerframkallande tryckimpregneringsmedlet PCP (Pentaklorfenol) och andra farliga träskyddsmedel användes flitigt vid tillverkning av hus ända fram till 1980 talet. PCP förbjöds redan 1978 för användning men det tog ett antal år innan det helt slog igenom på den svenska byggmarknaden. Därför kan man återfinna ”tryckta syllar” på hus en bra bit in på 80 talet.

Det kan vara farligt att bo länge i ett sådant hus OM det är syllar som är impregnerade av något typ av impregneringsmedel som i sig är farligt OCH gränsvärdena för vad som är hälsovådligt överskrids. För att dessa hälsovådliga gaser ska uppkomma behöver dessutom det farliga tryckimpregneringsmedlet i träet komma i kontakt med vatten så att virket blir fuktigt och en mikrobiell aktivitet initieras. Då kan så kallade pentakloranisoler (PCA) bildas. Pentakloranisol luktar kraftigt, har en mycket säregen doft och tränger ofta in i huset och sätter sig i kläder och möbler.

Eftersom dofterna uppstår tidigare än när gränsvärdena överstigs så behöver de farliga gaserna automatiskt inte vara på farliga nivåer för att man känner en lukt. För att avgöra det bör man koppla in experter som ofta mäter fukthalten i syllen. Om denna överstiger en viss nivå så rekommenderar man att byta ut syllarna.

Jag kommer komplettera denna artikel med ytterligare länkar och resurser till forskning i ämnet då det ändå är ett problem som funnits sedan 70 talet så forskning börjar komma kring PCP.

Här finns en länk till forskning om PCP’s farlighet för människan.

Här kommer frågor och svar om huruvida tryckimpregnerade syllar som luktar kan vara farligt.

Orolig inför köpet av hus med syllproblem?

Det är emotionellt jobbigt att köpa hus med problem som dessa. Jag menar att dessa problem ofta överskattas. Du kan i lugn och ro ta in priser på detta. Jag kommer hjälpa dig där (se mail) men sök också på andra ställen så du får en bra kostnadsbild och hittar entreprenörer som känns bra. För det finns många skojare där ute.

Jag tycker att du ska planera för en större renovering redan i priset ni sätter upp för er själva. När dessa problem tydligt framgår i besiktningen så har ju alla spekulanter möjlighet att prisa in en renovering. Orkar man inte driva detta projekt så avstå hellre. Men jag menar att orkar man med renoveringen kan man göra en god affär. Sätt upp för er själva när ni, inklusive renoveringen gör en bra affär.

Jag hade budgeterat in följande i priset förutom övriga renoveringar (kök, badrum osv).

Anledningen till att man kan överväga att komplettera med ett ventgolv är att en doftsmitta kan ha satt sig i olika material (t.ex. isolering) och renoverar man ändå stort hade jag gjort detta av bara farten. Ventgolvet är hängslen o livrem men trist om du sen märker att det luktar ändå.
Doften som avges kommer från en gas som förvissa är farlig, men den doftar långt tidigare än när koncentrationen är farlig för människan. Därav kan doftsmittan i sig vara ofarlig men trist att behöva stå ut med. Bäst är det om du kan dela upp projektet i två, så om doften försvinner i och med syllbytet kan du avvakta med ventgolvet. Poängen är att river man ändå upp alla golv så hade jag övervägt att lägga ventgolv samtidigt då den stora kostnaden och besväret ändå tas så att säga.

Här kommer frågor och svar om att köpa hus med problem med syllar.

Olika grundtyper

Beroende på vilken typ av grund du har så har syllen tagit skada på olika sätt.

 • Betongplatta
 • Krypgrund
 • Källare

Syll på hus med betongplatta

Det som händer när man får problem med syllarna på en betongplatta är ligger mot en betongplatta som suger fukt kapillärt eller av andra skäl håller syllen fuktig. Då riskerar syllarna att skadas av röta av mögel. Speciellt om det tillförs väta hela tiden. Men som jag deskrivit ovan är det träskyddsmedlet som oftast är det stora problemet. Där har felaktigt konstruerade betongplattor ofta haft historiska problem med impregnerade syllar.

Syll på hus med krypgrund

För krypgrunder är problemet liknande men uppkomsten kan komma från inneluften i krypgrunden också. Speciellt om krypgrunden inte är isolerad så kan kryputrymmet vara ogynnsamt ur ett fuktperspektiv vilket gör att grunden inte är tillräckligt varm för att klara av att hålla /binda en högre luftfuktighet. Därigenom fälls vatten ut som kondens vilket över tid kan skada syllen. Men syllen kan också ligga an mot en lecagrund eller annat som suger fukt och på så sätt hållas fuktig.

Syll på hus med källare

syll hus källare
En källare har oftast bättre förutsättningar då avståndet från fuktig mark är högre än för krypgrunden och betongplattan.
Men det händer att vi får frågor på detta också.

Är syllarna tryckimpregnerade?

syll tryckimpregnerat
En vanlig anledning till att byta syllar är hus som byggts där man lagt tryckimpregnerat trä på betongplattan som innehåller skadliga ämnen. När syllar som består av tryckimpregnerat trä blir fuktiga kan de börja lukta. Doften sätter sig ofta i kläderna och har en distinkt kemisk doft. Gasen som luktar kan också vara direkt hälsovådlig.

Frågor om tryckimpregnerat trä och syllbyten
Frågor vi fått historiskt från besökare rörande tryckimpregnerat trä som syll.

Byta syllar på en betongplatta

Måste man öppna väggen för att undersöka

För att kunna mäta fuktigheten ordentligt och undersöka om syllarna är tryckimpregnerade så behöver man öppna upp nederdelen av väggarna i de delar av huset där man misstänker problem. Ofta är syllarna lagda runt hela huset men ibland kan det röra sig om en tillbyggnad eller bara en del av ett hus som har problem.

Mät fuktigheten i syllarna

Se till att mäta fukten i syllen. Om man har träsyllar så ska fuktigheten i dessa vara mindre än 17%. Detta är ett vanligt problem i svenska hus så duktiga besiktningsmän vet hur man ska hita dessa syllproblem.

Vad är kostnaden för att byta syll?

Att byta ut sin syll är dyrt om man har otur. Man kan räkna på allt mellan 1 500 kr per meter till över 2 700 för mycket jobbiga projekt. Dessutom beror det lite på hur man gör det och vilka material man använder.

Här är några frågor som relaterar till pris på syllbyten.

 • Förbättra syll mitt i huset
  Hej Micke, Vem av dina samarbetspartners skulle du rekommendera för ett jobb som innebär att förbättra livet för en syll som vi har mitt i huset som ä
  Läs mer
 • Vad kostar syllbytet?
  Hej! Vi är spekulanter på ett radhus i Mölndal, för det verkar som att syllarna behöver bytas. Eventuellt finns också ingjutna reglar att byta. Ytan p
  Läs mer
 • Betongplatta på mark uppreglade isolerade golv
  Hej Jag funderar på att köpa ett hus från 1966. Läser i besiktningsprotokollet att det är betongplatta på mark med uppreglade och isolerade golv. I ri
  Läs mer
 • Syllbyte för 70 talshus
  Hej Vad kostar att byta ut syllarna på ett hus som längden är 10 m och bredden är 9 m i grunden ? Tack huset är byggt 72 och en och en halv pillan vil
  Läs mer
 • Pris syllbyte
  Kan du uppskatta en kostnad för att byta syll, 8 meter, vägg öppen på insidan badrumsrenovering pågår. Syllen ligger på murad torpargrund. Hoppas att
  Läs mer
 • Pris gällande byte av syllar
  Önskar ett ca pris för att byta ut syllar i grunden husgrund 116 m2. Vem gör detta? Är det snickare eller markarbetare Vänligen Pia Hej Pia, Jag samar
  Läs mer

Hur byter man ut syllen

När man ska byta syllen på huset så går man som regel in i huset inifrån. Man tar en eller par meter i taget och kapar bort den cirka 10 cm av väggen nere vid golvet. Väggarna kilas upp med exempelvis 10 cm höga träbitar. Man ersätter sedan träsyllen (som är problemet) med med rostfri stålsyll. Under stålsyllen brukar man dessutom lägga syllskydd av plast eller tjärad papp. Sedan är det bara återställa väggen med gips och bredspackel och måla om.

Använd stålsyllar och syllpapp

stålsyll
Det är helt otroligt att vi i Sverige, en bra bit in på 2000 talet, fortfarande använder träsyllar. När man lägger nya husgrunder använder många fortfarande träsyllar. Det är många som argumenterar för att det inte ska spela någon roll eftersom det ändå inte ska tränga in fukt där. Då har man ett större problem. Så kan man inte tänka anser jag. Det är bättre att använda fuktsäkra material (gärna som väggreglar också om man kan). Försök byta ut de delar i väggkonstruktionerna som skapar problem, gipsen och trä. Dessa organiska material hanterar fukt väldigt dåligt. Vid nyproduktion dunstar vatten upp från husgrunden under tiden betongplattan brinner. Dessutom kan syllen vara exponerad en längre tid innan klimatskalet kommit på plats. Använder man stålsyllar och syllpapp så har man garderat sig ganska väl för framtida syllproblem.

Frågor vi fått från besökare rörande stålsyllar.

Hur går ett syllbyte till?

Projektet att byta syll på ett hus tillhör ett av de mer kostsamma eftersom syllen är en så viktig del av huset. Syllens funktion är bland annat att fördela lasterna från bärande konstruktioner i huset (reglar) så att den fördelar sig jämnt över grundbalken (krypgrund) eller kantbalken (platta på mark).

Kan man byta syll själv?

Ja det kan man men är ett styvt jobb och man behöver gå försiktigt fram eftersom du är inne och river i bärande delar i huset. Det du river och sliter i påverkas av både linjelaster och punktlaster. Jag rekommenderar därför att man anlitar en expert om du inte har järnkoll på ditt projekt.

Ventilerade golvkonstruktioner

En fråga vi fått är om man kan ventilera bort problemet med tryckta syllar som luktar inne i huset.
Svaret är att man tyvärr ej med hjälp av undertryck i golvkonstruktionen kan ventilera bort en doft från syllar, varken ytter eller innerväggssyll på ett tillfredställande sätt. Jag menar att den bästa lösningen är ett syllbyte. Däremot kombinerar man ofta syllbyten med ett ventgolv.

Det är också så att ett hus som en gång fått problem med syllar som luktar kan sedan drabbas av sk doftsmitta. Då sätter sig lukt i isolering och andra material och doften försvinner inte helt. Då kan ett ventgolv lindra detta rejält. Dofterna/gaserna som kommer från tryckta syllar är farliga i höga koncentrationer men luktar långt innan dessa nivåer uppnåtts. Så doftsmittade material som fortfarande luktar är oftast ofarliga men eftersom lukten är där kan man ju passa på att göra sig av med dessa obehag om man ändå renoverar huset. Projekten görs ofta var för sig för att se om syllbytet räcker.

Ofta är bjälklag också problematiska

Hus som har problem med syllar byggdes samtidigt som andra problemkonstruktioner användes. Ett sådant problemområde är kreosotbehandlade bjälklag samt andra träskyddsmedel som kan orsaka problem.

För att undvika problem efter syllbytet

Det bästa sättet att undvika framtida problem med syllarna efter syllbytet är:

 • använd stålsyllar med syllskydd
 • undersök varifrån fukten som blött ner syllen kommer ifrån. eventuellt är grunden dåligt dränerad

Frågor och svar om syllbyten för betongplattor

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten som relaterar till en betongplatta.

 • Torpargrund golv och syllar byta
  Vi har ett hus med torpargrund. Vi ska installera kök och badrum så vi har brutit upp golvet. Det undre golvet med tillhörande bjälkar (syllar?) är ru
  Läs mer
 • Byte syll och golvreglar
  Hej, jag har samma arbete framför mig som i frågan du besvarade den 2 aug . Gör det lätt för mig och klipper in den tidigare frågan nedan (se här R
  Läs mer
 • Torp angripet av hussvamp
  Hej! Vi är intresserade av ett torp som har varit angripet av hussvamp. Enligt mäklaren ska ett företag varit där (finns dokument) och behandlat huset
  Läs mer
 • Byte av syll
  Hej, jag ska köpa ett hus som enligt besiktningen har problem med fukt i krypgrunden, mikrobiell påväxt finns på blindbotten och luftfuktigheten är öv
  Läs mer
 • Byte av syllar
  Vi funderar på att köpa ett hus som är byggt på betongplatta. Besiktningsmannen mätte syllarna och de visade en fukt på mellan 17-19% eftersom vi ska
  Läs mer
 • Byta bottensyll på 2 förråd
  Hej, Vi har en stuga (utan el) i Dalarna där vi har två förråd som ligger uppallade på stenar. Stenarna som syllen är uppallad på har sjunkit ner i ma
  Läs mer
 • Info om företag för syllbyte
  Hej, Vi söker en pålitlig entrepenör som 1) kan kontrollera våra syllar och 2) byta dem om det behövs. Hej , Har satt dig i kontakt med bolag som jobb
  Läs mer
 • Fuktproblem grund
  Hej! Har besiktigat ett hus som vi vill köpa. Visade sig att reglarna står direkt på plattan. Besiktningsmannen hittade fukt i reglarna. Hur kan man å
  Läs mer
 • Bidrag syllbyte
  Hej! Lukt i huset pga tryckimpregnerade syllar. Ingen fukt. Håller på att byta ut syllarna. Finns bidrag att söka? Konstruktionen är ju, trots sina st
  Läs mer
 • Syllbyte i Malmö
  Hej! Funderar på om vi kan byta syllar i bort 60-talshus utifrån och vem i Malmö du rekommenderar att vi tar kontakt med? Tack, Elisabeth Hej Elisabet
  Läs mer
 • Inifrån eller utifrån byta syll?
  Hej, har en 1½-plansvilla, B-75 med platta på mark -lösleca och kantbalk i lecasten. Övergjutning har skett efter att ytter- och mellanväggar monterat
  Läs mer
 • Byta syll
  Hej ja håller på att köpa ett hus där de hittat på besiktningen att det är fukt i Syllen till den bärande väggen i huset. Ja behöver få tag i en snick
  Läs mer
 • Syllbyte i gammalt hus
  Vid besiktning inför köp av hus byggt 1912 framkom, att en syll, ca 7 m är rötskadad och bör bytas. Huset ska fungera som fritidshus. Kan du rekommend
  Läs mer
 • Risk för mögelangrepp på syll snart?
  Hej! Vi har av besiktningsman fått våra träsyllar i vårt hus uppmätt till 14,3 i fuktkvot. Är 14,3 ett bra värde eller måste vi snart göra ett nytt sy
  Läs mer
 • Byta syll i Malmö
  Hej Vill ha en rekommendation på ett bra och seriöst företag i Malmö som kan byta delar av en gammal träsyll mvh Jan Hej Jan , Jag har satt dig ihop m
  Läs mer
 • Byta syll för sommarstuga på berg
  Hej, Vi har en sommarstuga (ca 60 m2 bottenplan+inredd vind) från 1925 i skärgården. Halva huset står rakt på berget. Syllarna är givetvis genomruttna
  Läs mer
 • Byta några syllar i taget?
  Hej Micke! Vi har förvärvat ett hus byggt -79 med tryckimpregnerade syllar och platta på mark. på BV har vi tvättstuga, ett badrum, hall, kök och vard
  Läs mer
 • Byta syllar själv
  Läste en artikel från 7 augusti om syllar av dig, där du skrev längst ner att ni skulle när ni fick tid uppdatera artikeln om hur man kunde byta sylla
  Läs mer

Byta syllar på en krypgrund

Syllar finns inte bara på betongplattor. De finns även i hus med krypgrunder.
Det som skiljer en renovering mellan krypgrund och en betongplatta är att det inte går att byta en syll på en krypgrund inifrån bostadsdelen på ett vettigt sätt.
Det absolut bästa är därför att byta syllarna från utsidan av huset med tanke på bristen på utrymme från undersidan.

Byta syll och samtidigt genomföra en krypgrundskonvertering

Många som har en krypgrund, och har problem med sina syllar, väljer att samtidigt konvertera krypgrunden till en betongplatta.
När du väl konverterar din krypgrund, se till att du inte gjuter in de gamla syllarna utan byter dem och ersätter dem med stålsyllar eller en gjuten klack.

Läs mer om krypgrundskonverteringar här.

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten för krypgrunder.

 • Hjälp att hitta syllbytare
  Hej, hus från 30-talet med fukt i trossbotten och en syll. Krypgrund.Allt är bortrensat i trossbotten men behöver någon som kan byta syll och en del r
  Läs mer
 • Bra företag för syllbyte
  Har du tips på bra företag som utför syllbyte på torpargrund i göteborg/kungsbackaregionen. Tack på förhand! Hej , Sätter dig i kontakt med entreprenö
  Läs mer
 • Syllbyte och fukt i krypgrund
  Skulle behöva en ungefärlig kostnadsberäkning. Byta syll/ar , och bjälklag och fuktsanera ca 25 kvadrat. Krypgrunden är ca 80 cm hög. Antar att man be
  Läs mer
 • Tryckimpregnerad syll, hus med krypgrund
  Hej, Vi har ett fritidshus utanför Vaxholm som har tryckimpregnerad syll med tillhörande karaktäristisk frän doft. Vi vill nu byta ut syllen (plus bär
  Läs mer
 • Syllbyte genom krypgrund?
  Hej! Vi har köpt ett hus på krypgrund från -68. Syllarna är tryckimpregnerade och vi har en sorptionsavfuktare i krypgrunden. Vi känner en distinkt do
  Läs mer

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!