Syllbyten är idag en relativt vanligt renoveringsprojekt. Det beror på att mängden hus som byggdes på ett felaktigt sätt är många. Det är historiska synder som dagens husägare tvingas åtgärda. Inte minst den välkända syndaren PCP (Pentaklorfenol) användes flitigt som träskyddsmedel tills medlet förbjöds 1978. Hus som byggdes med denna och andra medel såsom kreosot kallas ofta för ”sjuka hus”. Både krypgrunder och felaktigt byggda betongplattor har haft historiska problem. Speciellt hus som byggts med betongplatta på 1970 och 1980 talet. Här går vi igenom hur du kan åtgärda detta problem och andra relaterade problem såsom rötskador.

Använd internlänkarna för att navigera i artikeln

Här kan du enkelt navigera dig fram till rätt stycke i artikeln.

Vad är en syll?

syll
Syllen läggs ofta på en betongplatta och i denna fäster man väggarnas reglar.
Tidigare konstruerades/byggdes betongplattor felaktigt vilket gör att dessa betongplattor hålls fuktiga.
Syllar som är fuktiga ruttnar. Tidigare tryckimpregnerades dessa syllar för att tåla detta bättre.

Det har blivit en katastrof skulle det visa sig då 10 000 tals hus byggdes på ett sånt sätt. Dessa hus blev sk ”sjuka hus” då de avger illaluktande och farliga gaser som bildas när organiskt material blir blött och fukten torkar inte ut (ingen ventilation).

Relaterade frågor.

 • Vad är syllen på ett hus?
  Hej Micke, vi tittar på ett hus där det står i besiktningsprotokollet att syllen är tryckimpregnerat trä som har en för hög fuktkvot. Vad menas med syll? Borde vi hoppa av köpet. Hej, Syllen läggs ofta på en betongplatta och i denna fäster man väggar
  Läs mer

Symptom på dåliga syllar – dålig lukt

Ett vanligt symptom på dåliga syllar är att syllen luktar. Det är inte bara det att lukten är från och sätter sig i kläder och möbler. Gasen kan vara direkt giftig. Lukten kommer från tryckimpregnerade syllar som är fuktiga och som därmed avger farliga gaser.

Här har vi samlat frågor och svar om dålig lukt från syllarna.

 • Illaluktande hus med tryckimpregnerat trä
  Hej, I augusti i år köpte jag ett nyrenoverat fritidshus från 70-talet. Ganska snart upptäckte jag att alla kläder och tyger luktade mycket illa, det märktes först när man åkte därifrån. Jag har haft Anticimex där och det visade sig att det är trycki
  Läs mer
 • Hur luktar sjuk syll
  Elak lukt, unken från vinden o ner i övervåning. Bottenvåning med stickig doft, känns som man andas in partiklar. Livrädd. Syllarna? Huset byggt -78 Hej Anonym, En sjuk syll är en syll som är tryckimpregnerad och ofta är fuktig. Då avger den både far
  Läs mer
 • Luktar illa kemisk doft
  Kemisk doft i ett uthus. Ser inga fuktskador. Vad kan det vara? Hej Jan , Kolla denna artikel om problem med syllar – känner du igen problemen där så kan det röra sig om tryckimpregnerade syllar eller andra träbjälklag som behandlats med något
  Läs mer
 • Lukt från syll/golvbjälkar?
  Hej Nyligen köpt ett sommarhus där vi noterat dålig lukt i hallen. Vi tog in en expert som trodde att berodde på impregnering i syllar/golvbjälkar. Huset står på reglar på betongplatta. Vi har nu tagit bort golvspånskivorna i hallen och där ser man n
  Läs mer

Är det farligt med syllar som luktar?

För att kunna förklara om det är farligt med syllar behöver man förstå när syllarna är farliga och varför.

Det miljöfarliga och cancerframkallande tryckimpregneringsmedlet PCP (Pentaklorfenol) och andra farliga träskyddsmedel användes flitigt vid tillverkning av hus ända fram till 1980 talet. PCP förbjöds redan 1978 för användning men det tog ett antal år innan det helt slog igenom på den svenska byggmarknaden. Därför kan man återfinna ”tryckta syllar” på hus en bra bit in på 80 talet.

Det kan vara farligt att bo länge i ett sådant hus OM det är syllar som är impregnerade av något typ av impregneringsmedel som i sig är farligt OCH gränsvärdena för vad som är hälsovådligt överskrids. För att dessa hälsovådliga gaser ska uppkomma behöver dessutom det farliga tryckimpregneringsmedlet i träet komma i kontakt med vatten så att virket blir fuktigt och en mikrobiell aktivitet initieras. Då kan så kallade pentakloranisoler (PCA) bildas. Pentakloranisol luktar kraftigt, har en mycket säregen doft och tränger ofta in i huset och sätter sig i kläder och möbler.

Eftersom dofterna uppstår tidigare än när gränsvärdena överstigs så behöver de farliga gaserna automatiskt inte vara på farliga nivåer för att man känner en lukt. För att avgöra det bör man koppla in experter som ofta mäter fukthalten i syllen. Om denna överstiger en viss nivå så rekommenderar man att byta ut syllarna.

Jag kommer komplettera denna artikel med ytterligare länkar och resurser till forskning i ämnet då det ändå är ett problem som funnits sedan 70 talet så forskning börjar komma kring PCP.

Här finns en länk till forskning om PCP’s farlighet för människan.

Här kommer frågor och svar om huruvida tryckimpregnerade syllar som luktar kan vara farligt.

 • Impregnerad syll, farligt?
  Hej! Jag och sambon ska på visning av ett hus, 1 1/2 plans byggt -76, krypgrund. Syllen är impregnerad och inte tryckt med grundisoleringspapp mellan syll och grundmur. Är detta ett byggfel? Är det farligt att bo i ett sådant hus? Om man ska åtgärda
  Läs mer

Orolig inför köpet av hus med syllproblem?

Det är emotionellt jobbigt att genomgå processen att köpa hus som har potentiella problem. Där märker jag en oro från mina besökare kring att köpa hus med syllproblem. Jag menar att dessa problem ofta överskattas. Du kan i lugn och ro ta in priser på detta. Jag kommer hjälpa till givetvis men sök också på andra ställen så du får en bra kostnadsbild och hittar entreprenörer som känns bra.

Jag tycker att man ska planera för en större renovering när man är i denna sits redan när man sätter upp budgeten för vad huset får kosta. När dessa problem tydligt framgår i besiktningen så har ju alla spekulanter möjlighet att prisa in en renovering vilket gör problemet mindre anser jag. Orkar man inte driva detta projekt så avstå hellre. Men jag menar att orkar man med renoveringen kan man göra en god affär. Sätt upp för er själva när ni, inklusive renoveringen gör en bra affär och överstig inte denna budget.
Lösningen består av

 • syllbyte
 • ev installation av ventgolv
Anledningen till att man kan överväga att komplettera med ett ventgolv är att en doftsmitta kan ha satt sig i olika material (t.ex. isolering) och renoverar man ändå stort hade jag gjort detta av bara farten. Ventgolvet är hängslen o livrem men trist om du sen märker att det luktar ändå.
Bäst är det om du kan dela upp projektet i två, så om doften försvinner i och med syllbytet kan du avvakta med ventgolvet. Poängen är att river man ändå upp alla golv så hade jag övervägt att lägga ventgolv samtidigt då den stora kostnaden och besväret ändå tas så att säga.

Här kommer frågor och svar om att köpa hus med problem med syllar.

 • Impregnerad syll
  Hej, är spekulant på ett hus ifrån -73 med impregnerad syll. Protokoll finns ifrån besiktning där noterats att ingen lukt finns och fukt i syll är mätt till 13%. Kände själv ingen lukt men tvekar ändå? Är jag för försiktig, gillar huset. /MVH Anders
  Läs mer
 • Osäker på hur stor risk det är med syllar inför husköp
  Hej! Först och främst, mycket bra sida! Vi vill köpa ett trähus från 1982, 1,5 plan, platta på mark, där besiktningsprotokoll visar risk för skada pga syllar. Fuktkvot 12-14 %, ingen dålig lukt, mätt i oktober. Min fråga är hur omfattande risken/prob
  Läs mer
 • Orolig inför köp av hus med syllproblem
  Hej Mike! Vi är på väg att köpa detta hus. Men är lite rädda gällande problemen som huset har gällande syllar som har RN avvikande kemisk lukt.. vi behöver råd och hjälp hur vi kan få dessa problem åtgärda samt en ungefärlig kostnad .. har bifogat fl
  Läs mer

Syllar och olika grundtyper

Beroende på vilken typ av grund du har så kan syllen ha tagit skada på olika sätt.

 • Betongplatta
 • Krypgrund
 • Källare

Syll på hus med betongplatta

Det som händer när man får problem med syllarna på en betongplatta är att syllarna ligger mot en betongplatta som suger fukt kapillärt eller av andra skäl håller syllen fuktig. Då riskerar syllarna att skadas av röta av mögel. Speciellt om det tillförs väta hela tiden. Men som jag skrivit ovan är det träskyddsmedlet som oftast är det stora problemet. Där har felaktigt konstruerade betongplattor ofta haft historiska problem med impregnerade fuktiga syllar.

Syll på hus med krypgrund

För krypgrunder är problemet liknande de som kan uppkomma för en betongplatta. Men fuktproblem kan uppkomma även från fukten krypgrunden. Speciellt om krypgrunden inte är isolerad så kan kryputrymmet vara ogynnsamt ur ett fuktperspektiv vilket gör att grunden inte är tillräckligt varm för att klara av att hålla /binda en högre luftfuktighet. Därigenom fälls vatten ut som kondens vilket över tid kan skada syllen. Men syllen kan också ligga an mot t.ex. en lecagrund eller annat som suger fukt och på så sätt hållas fuktig.

Syllbyten för krypgrunder är ofta en del av ta ett helhetsgrepp kring att dels byta syllar men även syftar till att få ett bra klimat inne i krypgrunden. Läs mer om att renovera krypgrunden här.

Syll på hus med källare

syll hus källare
En källare har oftast bättre förutsättningar då avståndet från fuktig mark till organiskt material oftast är högre än för krypgrunden och betongplattan. Men många dåligt dränerade hus med källare kan leda till fuktiga syllar. Är de dessutom då tryckimpregnerade så kan man få problem.

Är syllarna tryckimpregnerade?

syll tryckimpregnerat
En vanlig anledning till att byta syllar är hus som byggts där man lagt tryckimpregnerat trä på betongplattan som innehåller skadliga ämnen. När syllar som består av tryckimpregnerat trä blir fuktiga kan de börja lukta. Doften sätter sig ofta i kläderna och har en distinkt kemisk doft. Gasen som luktar kan också vara direkt hälsovådlig.

Frågor om tryckimpregnerat trä och syllbyten
Frågor vi fått historiskt från besökare rörande tryckimpregnerat trä som syll.

 • Tryckimpregnerade syllar vid husköp
  Hej Micke! Det är så att jag och min sambo har vunnit en budgivning på ett hus som vi idag gjorde en andra besikning på. Huset är byggt -78 på en betongplatta och på besiktningen gjordes fuktkontroll av syll i anslutning till bärande vägg. Syllen vis
  Läs mer
 • Syllbyte inne och yttervägg
  Hej!! Vi har köpt ett hus från 72 som är med platta på mark med impregnerade syllar som jag tänkt byta med tiden. Jag undrar om man kan byta ytterväggsyll i samband med panelbyte? Har fått uppmätt 10,5% fuktighet i den nämligen. Sedan är min tanke at
  Läs mer
 • Syllbyte pga fel tryckimpregneringsmedel
  Är intresserad av att köpa en stuga men kände en doft och mäklaren sa att syllarna inte var ruttna men impregnerade med fel medel. Stugan står på plintar men grunden är täckt med någon form av skivor. Behöver man byta syllen eller kan man göra på ngt
  Läs mer

Byt syll på betongplatta- projektet

Här följer olika moment för att byta syll på hus med betongplatta.

Måste man öppna väggen för att undersöka

För att kunna mäta fuktigheten ordentligt och undersöka om syllarna är tryckimpregnerade så behöver man öppna upp nederdelen av väggarna i de delar av huset där man misstänker problem. Ofta är syllarna lagda runt hela huset men ibland kan det röra sig om en tillbyggnad eller bara en del av ett hus som har problem.

Mät fuktigheten i syllarna

mäta fukt i syll
Se till att mäta fukten i syllen. Om man har träsyllar så ska fuktigheten i dessa vara mindre än 17%. Detta är ett vanligt problem i svenska hus så duktiga besiktningsmän vet hur man ska hita dessa syllproblem. Mätningen görs genom att provborra i syllarna.

Vad är kostnaden för att byta syll?

Att byta ut sin syll är dyrt om man har otur. Man kan räkna på allt mellan 1 500 kr per meter till över 2 700 för mycket jobbiga projekt. Dessutom beror det lite på hur man gör det och vilka material man använder.

Här är några frågor som relaterar till pris på syllbyten.

 • Syllbyte, risker och priser
  Hej, fantastiskt bra och informativ sida du har! Jag har läst igenom större delen av alla inlägg som publicerats om husgrunder, och hittar ingen helt liknande fråga – och skulle verkligen behöva din hjälp, så ber dig snälla om du kunde hjälpa m
  Läs mer
 • Syllexpert i Skåne
  Hej! Vi har ett sovrum på entreplan som luktat konstigt. Vi har platta på mark, isolerat från 78. Tryckt syll i yttervägg, ev i bärande väggen också. Vi vill ha kontakt med en expert på syllar i Skåne, för vi tror att vi behöver utreda detta vidare.
  Läs mer
 • Byta ut syll i mögelangripen grund
  Hej! Vi funderar på att köpa ett radhus byggt 1968 som har krypgrund med betongbjälklag. Vid besiktning uppmättes kritisk fuktkvot för rötsvampstillväxt i krypgrunden. Mikrobiell påväxt noterades på marken samt förhöjda fuktvärden uppmättes i väggkon
  Läs mer
 • Entreprenör för syllbyte
  Hej, skulle du kunna rekommendera någon för kontroll och eventuellt byte av syllar i kungsbacka / göteborgs regionen Vänligen Carl Hej Carl, Ja det har jag. Sätter dig i kontakt med dem. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mi
  Läs mer

Hur byter man ut syllen

När man ska byta syllen på huset så kan man komma åt syllarna antingen inifrån eller utifrån. För betongplatta kan man välja både och. För syllbyte av en krypgrund så är det vanligast att gå in och byta syll utifrån. Man tar en eller par meter i taget och kapar bort den cirka 10 cm av väggen nere vid golvet. Väggarna kilas upp med exempelvis 10 cm höga träbitar. Man ersätter sedan träsyllen (som är problemet) med med en ny syll, oftast en rostfri stålsyll. Under stålsyllen brukar man dessutom lägga syllskydd av plast eller tjärad papp. Sedan återställer man väggen.

Stålsyllar och syllpapp

stålsyll
Vill man vara på säkra sidan kan man använda icke organiska material som syll. Dvs man kan använda stålsyll. Se åtminstone till att använda syllpapp.

Tänk på att vid nyproduktion dunstar vatten upp från husgrunden under tiden betongplattan brinner. Dessutom kan syllen vara exponerad en längre tid innan klimatskalet kommit på plats. Använder man stålsyllar och syllpapp så har man garderat sig ganska väl för framtida syllproblem.

Frågor vi fått från besökare rörande stålsyllar.

 • Tryckta syllar 1974
  Hej Micke, Menar du att tryckta syllar utsöndrar farliga gaser för vissa människor och inte alla? Har ett radhus från 1974 med tryckta syllar ( synliga i krypgrund vid trossbotten) har en avfuktare igång hela året för fuktens skull. Håller dessa gift
  Läs mer
 • Syllar av stål eller trä?
  Hej! Jag har köpt ett 60-tals radhus med krypgrund. De gamla syllarna av tryckimpregnerat trä avger en typisk kemisk lukt. Fukthalten är dock under kontroll med hjälp av en sorptionsavfuktare. Vissa grannar har ersatt sina syllar med nya träsyllar. V
  Läs mer
 • Stålsyll på betongplatta
  Hej. Jag ska renovera en gammal vägg på ett förråd som är fuktskadad. Ca 3m vägg av trävägg på gjuten betongplatta (ev kan det vara runt hörnet och 2m till). Jag går in i väggen utifrån. Tar ner 80cm plywood och smala ”reglar” så jag kommer åt underl
  Läs mer

Kan man byta syll själv?

Ja det kan man men är ett styvt jobb och man behöver gå försiktigt fram eftersom du är inne och river i bärande delar i huset. Det du river och sliter i påverkas av både linjelaster och punktlaster. Jag rekommenderar därför att man anlitar en expert om du inte har järnkoll på ditt projekt.

Ventilerade golvkonstruktioner

ventilerade golv och syllar
En fråga vi fått är om man kan ventilera bort problemet med tryckta syllar som luktar inne i huset.
Svaret är att man tyvärr ej med hjälp av undertryck i golvkonstruktionen kan ventilera bort en doft från syllar, varken ytter eller innerväggssyll på ett tillfredställande sätt. Jag menar att den bästa lösningen är ett syllbyte. Däremot kombinerar man ofta syllbyten med ett ventgolv.

Det är också så att ett hus som en gång fått problem med syllar som luktar kan sedan drabbas av sk doftsmitta. Då sätter sig lukt i isolering och andra material och doften försvinner inte helt. Då kan ett ventgolv lindra detta rejält. Dofterna/gaserna som kommer från tryckta syllar är farliga i höga koncentrationer men luktar långt innan dessa nivåer uppnåtts. Så doftsmittade material som fortfarande luktar är oftast ofarliga men eftersom lukten är där kan man ju passa på att göra sig av med dessa obehag om man ändå renoverar huset. Projekten görs ofta var för sig för att se om syllbytet räcker.

 • Fukt o platta och syll
  Hej vi har köpt ett risk konstruktion hus från 1976 har vi nu lärt oss! När vi rev upp golvet mot en inner vägg hittade vi att syllen var pissblöt och detta gick inte att få som dolt fel suck …… I dag ligger det 50 mm avjämnings sand på p
  Läs mer
 • Rimligt att byta syll + golv?
  Hej Micke! Vi har precis blivit med hus byggt 72 med betongplatta på mark. Besiktningen krävde djupare analys vilket vi gjorde, och det uppmättes i ytterväggssyllar en FK på 18%. Syllarna är av impregnerat trä och ligger direkt på betongen. Några ing
  Läs mer
 • Byta av syllar utan fukt – ventilerat golv?
  Hej! Funderar på att köpa ett hus som har tryckat virke i syllarna och det luktar kem i huset. Fuktkvoten uppmättes till ca 9%. I besiktningsprotokollet står att det finns en ”undertrycksventilerad golvkonstruktion med tryckimpregnerade yttervä
  Läs mer
 • Rekommendationer vid syllbyte?
  Hej! Vi har köpt ett hus med en tillbyggnad (från-74) där syllarna + det uppreglade golvet ska bytas ut. Vi har tagit in offerter från ett par olika företag. Det ena använder ett spärrskickt som heter Dry Top Metal. Jag har inte läst annat än produkt
  Läs mer

Rötskador vanligt på syllar och bjälklag

När man har konstant fuktiga syllar och ibland också bjälklagen på krypgrunder som överstiger gränsvärdena så är det en tidsfråga innan dessa drabbas av rötskador. För bärande konstruktioner så är detta inte bra alls. Därför rekommenderas hus med denna typ av skador att åtgärda sina hus.

Frågor om rötskador
Frågor vi fått historiskt från besökare rörande rötskador.

 • Byta bärande golvbjälke
  Hej Micke! Jag har varit och titta på ett hus till salu med torpargrund där en bärande golvbjälke, enligt besiktningsmannen, är rötskadad. Nu undrar jag om det är ett mycket kostsamt/omfattande arbete att åtgärda en sådan bjälke. Jag är osäker på hur
  Läs mer
 • Besiktning konstaterade rötskador i krypgrund
  Hej Är spekulant på ett hus byggt 1945. Det har utförts en besiktning på huset som konstaterade rötskador i syllstockar och bärlinor. Bärlinor är inte raka och golv i huset lutar. Fuktkvoten var dessutom förhöjd i träläkt där blindbotten består av pl
  Läs mer
 • Rötskadat bjälklag i krypgrund – hur gå vidare
  Hej, Vi har nyligen köpt ett sommarhus. På besiktningen konstaterades det att det fanns gamla rötskador i krypgrunden och att fortsatt teknisk utredning behövdes. Vi har sedan dess lagt ut markduk och installerat trygghetsvakten. Grunden är cirka 30%
  Läs mer

Ofta är bjälklag också problematiska

Hus som har problem med syllar byggdes samtidigt som andra problemkonstruktioner användes. Ett sådant problemområde är kreosotbehandlade bjälklag samt andra träskyddsmedel som kan orsaka problem.

 • Byta syllstock på ett timmerhus
  Hej Micke. Jag har ett timmerhus, som har torpargrund, när jag köpte huset gick det ej att krypa mer än 50% av grunden. vi installerade en krypgrundavfuktare som funkat bra i 12 år. Men nu har jag grävt så jag kan komma in på 90% av grunden. Och nu h
  Läs mer
 • Cuprinol behandling av syll och bjälklag
  Har fått besked att mina bjälklag och syllar har målats med cuprinol. Hur ska jag tänka och behöver nu dessa bytas. Hej , Syllbyte och byte av bjälklag kan behövas. Rekommenderar att du diskuterar detta med mina experter på fukt. De kan avgöra detta
  Läs mer
 • Byta syll och golvbjälklag
  Hej. Bor i ett suturängradhus där vid besiktning av syllen på baksidan uppmättes ett fuktvärde på 18. Vi skall sälja, därav besiktningen. Nedersidan består av 2 rum med balkongdörrar. Total längd 6,5m. Behöver vi byta syll, vem kan hjälpa oss och ung
  Läs mer

Är huset väl dränerat?

En blöt grund mår alltid sämre än en torr grund när det kommer till syllproblem. Undersök därför varifrån fukten som blött ner syllen kommer ifrån. Eventuellt är grunden dåligt dränerad.

Frågor och svar om syllbyten med betongplatta

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten som relaterar till en betongplatta.

 • Platta på mark hus från 1974 med syllproblem
  Hej Micke! Vi tittar på ett hus från -74, som har imp syllar och ingjutna spikreglar dock ingen lukt eller förhöjda värden på fukt, men med riktigt dåliga ytskikt (klinker och heltäcknings mattor, samt klinkrat badrum från -85 Golvytan på entréplan ä
  Läs mer
 • Syll på betongplatta
  Hej! Vi har besiktigat vårt nya hus där det visade sig att besiktningsmannen uppfattade en mikrobiell lukt i huset. Fuktmätning i syllen visade 12% fuktighet. Under syllen på betongen ligger bara en drivremsa isolering, besiktningsmannen hittade samm
  Läs mer
 • Byte av syllar
  Vi funderar på att köpa ett hus som är byggt på betongplatta. Besiktningsmannen mätte syllarna och de visade en fukt på mellan 17-19% eftersom vi ska totalrenovera huset funderar vi på att riva upp hela golvet och byta syllarna innan. Vi skulle dock
  Läs mer

Byta syllar på en krypgrund

Syllar finns inte bara på betongplattor. De finns även i hus med krypgrunder.
Det som skiljer en renovering mellan krypgrund och en betongplatta är att det inte går att byta en syll på en krypgrund inifrån bostadsdelen på ett vettigt sätt.
Det absolut bästa är därför att byta syllarna från utsidan av huset med tanke på bristen på utrymme från undersidan.

Byta syll och samtidigt genomföra en krypgrundskonvertering

Många som har en krypgrund, och har problem med sina syllar, väljer att samtidigt konvertera krypgrunden till en betongplatta.
När du väl konverterar din krypgrund, se till att du inte gjuter in de gamla syllarna utan byter dem och ersätter dem med stålsyllar eller en gjuten klack.

Läs mer om krypgrundskonverteringar här.

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten för krypgrunder.

 • Krypgrund med 20% fukt i syll
  Hej, min dotter har köpt hus i Onsala. Anticimex hade gjort en besiktning på huset som säljaren beställt. De uppmätte 20% fuktighet i ytterväggs syllen och 18% i bärlinan. Det finns en markant doft i huset. Kan de sätta in en avfuktare i grunden till
  Läs mer
 • Problem med lukt inomhus
  Har ett hus från 1978 med traditionell krypgrund. Fick i mitten av 90-talet problem med mögelpåväxt i grundet samt ” sk källarlukt ” i huset. Installerade en Munthers sorbtionsavfuktare och löste fuktproblemet i grundet men inte luktprobl
  Läs mer
 • Torpargrund golv och syllar byta
  Vi har ett hus med torpargrund. Vi ska installera kök och badrum så vi har brutit upp golvet. Det undre golvet med tillhörande bjälkar (syllar?) är ruttet just där runt skortstensstocken. Min teori är att det kommit vatten genom århundraden från skor
  Läs mer
 • Hjälp att hitta syllbytare
  Hej, hus från 30-talet med fukt i trossbotten och en syll. Krypgrund.Allt är bortrensat i trossbotten men behöver någon som kan byta syll och en del rötskadat trä. Södra Dalarna Hej Kerstin , Jag har satt dig i kontakt med entreprenör jag litar på. m
  Läs mer

Byta syll i radhus

Det som skiljer på en villa och radhus är givetvis att du som radhusägare troligen inte är själv med problemet. Därmed kan ni eventuellt göra en upphandling tillsammans för att göra gemensam sak gentemot en byggare.
Det jag också märkt av mina frågor är att vissa kan störas av lukt från grannars syllar. Med fel drag och ventilation mm så bör det kunna uppstå. Hur man kan hålla isär vems syllar som luktar finner jag märkligt.

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten i radhus.

 • Offert för Syllbyte i mit radhus!
  Hej, skulle du kunna rekommendera någon för kontroll och eventuellt byte av syllar i göteborgs regionen Vänligen Hej Mattias, Sätter dig i kontakt med företag i Göteborgsregionen som kan renovera syllar på radhus. mvh Micke PS: Här är villkoren kring
  Läs mer
 • Syll lukt från granne
  Hej! Jag bor i ett enplans radhus från 70 talet med tryck impregnerad syll direkt på betongplatta. Min fråga är kan mina grannar känna doften av mina dåliga syllar? vi känner ingen doft i rummet men grannarna kan inte vara i sina rum på grund av våra
  Läs mer

Byta syll på hjärtvägg och innerväggar

Många som har problem med sina syllar på grunder får även ibland problem med sina syllar i innerväggarna , däribland hjärtväggarna.

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten för hjärtväggar.

 • Måste man byta både innervägg och ytterväggssyll
  Hej, Jag har en villa i Stockholm som har problem med syllarna. Huset är byggt 1971 och det är tryckimpregnerade syllar på plattan. Det är en distinkt lukt i huset och detta skulle jag vilja göra något åt. Jag har varit i kontakt med något enstaka fö
  Läs mer

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten för innerväggar.

 • Måste man byta både innervägg och ytterväggssyll
  Hej, Jag har en villa i Stockholm som har problem med syllarna. Huset är byggt 1971 och det är tryckimpregnerade syllar på plattan. Det är en distinkt lukt i huset och detta skulle jag vilja göra något åt. Jag har varit i kontakt med något enstaka fö
  Läs mer

Frågor och svar om syllbyten

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten som relaterar till en betongplatta.

 • Är det rätt sätt att byta syll på?
  Hej Micke, En firma byter just nu syllar hemma hos mig. Platta på mark från 84. De byter i köket i förebyggande syfte. Dock byter de till obehandlat trä. Bör jag be dem byta igen till stål då de redan bytt hälften? Då det blåste in under panelen har
  Läs mer
 • Byte av syllar
  hej jag har en fråga angående byte av syllar kan man lägga granit plattor istället för träplattor på betong Hej Kalle, Inget jag känner till. Stålsyllar på grunden känner jag till och är oorganiskt till skillnad från träsyllar som fortfarande är det
  Läs mer
 • Är det svårt byta syll
  Har fukt i grunden. Trappor är gjutna mot syllen. Syllen har ruttnat Hej Billy Syllen är en del av den bärande konstruktionen. Rekommenderar därför att du tar hjälp a proffs när du ska byta syll. Sätter dig i kontakt med de jag jobbar med. mvh Micke
  Läs mer
 • Byte av syll?
  Jag och min man önskar köpa ett kedjehus i Stockholm som är besiktigad. Besiktningen gjordes i maj. I protokollet framkom det enligt nedan; Betongplatta på mark med uppreglat och isolerat golv och ventilerade socklar. Relativ fuktighet uppmättes till
  Läs mer
 • Fuktlukt i huset – kostnadsestimat
  Hej! Vi har fått indikationer att vi har en viss fuktlukt i vårt hus. Huset är från 60-talet och är uppreglat på betongplatta (dock inte tryckimpregnerat enligt kunniga). Det är kulvertar under huset som fram till 80-talet bitvis hade vatten stående
  Läs mer
 • Prisuppgift på renovering av husgrund.
  Troligtvis angripen grund på fritidshus byggt år 1961. Ska göra en besiktning med Anticimex. Vad kan kostnaden bli på en fastighet runt 50 kvadratmeter? Med vänlig hälsning Mimmi Hej Mimmi, Vilken typ av angrepp pratar vi om. Fukt i krypgrund eller f
  Läs mer
 • Byte syll och golvreglar
  Hej, jag har samma arbete framför mig som i frågan du besvarade den 2 aug . Gör det lätt för mig och klipper in den tidigare frågan nedan (se här – reds anm). Fastigheten belägen 20 km norr om Gävle. Trähus, 2 plan, 85 kvm BOA, från 1916. Golvr
  Läs mer
 • Torp angripet av hussvamp
  Hej! Vi är intresserade av ett torp som har varit angripet av hussvamp. Enligt mäklaren ska ett företag varit där (finns dokument) och behandlat huset och det mesta av det angripna ska vara borttaget och hussvampen ska vara bekämpad. Det som återstår
  Läs mer
 • Byte av syll
  Hej, jag ska köpa ett hus som enligt besiktningen har problem med fukt i krypgrunden, mikrobiell påväxt finns på blindbotten och luftfuktigheten är över 17%. Syllen misstänker jag är tryckimpregnerad och att den dessutom är fuktskadad vilket jag med
  Läs mer
 • Byta bottensyll på 2 förråd
  Hej, Vi har en stuga (utan el) i Dalarna där vi har två förråd som ligger uppallade på stenar. Stenarna som syllen är uppallad på har sjunkit ner i marken och syllen börjat ruttna. Jag vill ha tag i någon som kan hjälpa till med att byta syll samt hi
  Läs mer