Att ha en bra grund till ett växthus är lika viktigt som för alla andra byggprojekt, speciellt om du planerat att bygga ett växthus utav glas. Det går att göra en avancerat arbete eller ett mer enkelt, det beror helt enkelt på dina behov och vad du planerat med bygget. Denna artikel beskriver hur du går tillväga när du ska gjuta en betongplatta för ditt växthus. Använd vår kalkylator nedan.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Växthus direkt på marken

I många växthus vill man ha markbädden av singel som golv. Då kan man lägga ut t.ex. stenplattor att gå på. Se min artikel här om denna grundtyp.

Växthus med betonggolv – betongplattan

Denna artikel handlar om just detta. Resultatet är olika lösningar för att ha en sockel som bygger upp grundbalken som blir en integrerad del av växthusets vägg.

Priser & kostnader för en betongplatta till ett växthus

En grund till växthus väljer många att göra själv. Här finner du priser på grunder generellt på ingående material mm => läs mer här.

Offert på grund till växthus

Många bygger stora delar av växthuset själv

Grunden min partner Tjällden AB tagit fram är mycket enkel att göra själv.

Projektet – Gjuta platta till växthus

Projektet som beskrivs nedan leder till en färdig grund för ett växthus med betonggolv.

Grävning – markarbetet

gräva växthus med betongplatta
Vid grävningen så ska all matjordvbort där grunden och växthuset ska placeras. Schaktdjupet varierar beroende på hur hög sockel du vill ha, hur högt ditt betonggolv ska vara övermarken, samt hur mycket isolering du behöver i grunden.

Markduk eller inte

markduk under växthus
Markduken läggs ut på schaktbotten. Markduken finns i många olika klasser.

Syftet för att det dränerande materialet (se nedan punkt) inte ska blanda sig med lera.

Markbädd som dränerande material – växthusets underlag

makadam
Som dränerande material så passa makadam eller dräneringsgrus/tvättad singel.
Makadam är grovt krossad sten som genom sin grova storlek är dränerande. Därför blir inte makadam känslig för frost och tjäle. Tjäle innebär att vatten i marken fryser till is, vilket gör att volymen på vattnet (nu i formen av is) ökar och kan få marken där isen bildats att skada ovanliggande konstruktioner. Makadam passar också bra för ju högre laster du lägger på bädden desto mer packad blir bädden.

Även om makadamens form och grova storlek gör att stenen låser sig väldigt effektivt bör du packa den ordentligt med en padda så att den låser sig och blir riktigt stabil.

Grundbalken

grundbalk
Sedan kan du ställa ut grundbalken på makadambädden.

Isoleringen

isolering
Innanför balken placerar du ut cellplast. Cellplast är isolerande och ser till att så lite värme så möjligt inte går ner från växthuset ner i marken, och ser också till att den kallare marken inte kyler ner växthuset. Cellplast passar bra för växthus som ska ha golvvärme och värmas med luft-vattenvärmepump eller bergvärme. Den normala tjockleken cellplast för en villa är 300 mm. Växthus som ska användas som orangeri kan med fördel isoleras med cellplast och planeras för golvvärme. Det är faktiskt också ganska bra om lite lite värme sipprar ut i marken, då förebygger man tjäle. Så optimal isolering är bra.

Golvvärme eller inte

golvvärme
Alla växthus med betongplatta har inte golvvärme. Men lägger du golvvärme så testar man den innan.

Betonggjutning

gjuta betong
Sedan kommer gjutningen av själva betongplattan. Antingen blandar du betongen själv eller så tar du in en betongbil. Det kan lätt bli stora mängder betong som ska blandas beroende på hur stort ditt växthus ska bli, så räkna noga på hur mycket du behöver. Ju mer betong desto mer lönsamt med betongbil. Betongen ska sedan portioneras ut över cellplast och eventuell golvvärme.

Mura sockeln med lecablock eller grundbalkar

Du har två val när du ska bygga upp den höga sockeln som glaspartierna står på
1) Mura upp väggen med t.ex. lecablock
2) Bygg upp väggen med samma grundbalkar som grundbalkarna i kantbalken.

Båda dessa fungerar. Använder man färdiga grundbalkar behöver du inte gjuta något.

Växthus med tegelgrund

Många vill ha en tegelkänsla på sin sockel. Du kan absolut ha tegel som fasad utanpå grunden jag beskriver här.