Jag älskar betong och allt du kan göra med detta fantastiska material. Betong är exempelvis en mycket viktig bestående del i användning i betongplatta. Materialet har sina för och nackdelar vilket gör att man bör känna till materialets egenskaper väl. Framförallt miljöaspekten gör att jag kommer fokusera på att använda betong mer sparsamt än tidigare. Det är en berättigad fråga – när är materialet helt nödvändigt och vilka alternativ finns?
Betong kan inte bara användas för husgrunder utan kan användas för många andra ändamål. Det är det som gör att betong är ett så spännande material. Vi får också väldigt mycket frågor om betong. Vi har samlat ihop dessa med frågor och svar om allt vi kan tänka på kring att gjuta i betong.
Inköpstips betongblandare
betongblandare
Här finns återförsäljare av betongblandare

 • Proffsmagasinet – klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. ​Läs mer om min policy här

  Allt om betong – se min indelning här

  Använd länkarna nedan för att enkelt navigera i artikeln.

  Vad består betong av?

  Vad består betong av
  I vanlig så kallad fabriksbetong så består betongen av
  • cement
  • grus
  • sten
  • vatten
  • tillsatser ( se nedan)

  Vilka styrkor har betong

  Betong används framförallt av två skäl.

  • betong är mycket beständig
  • betong har mycket hög tryckhållfasthet

  Betongens sammansättning?

  Det finns många recept på betong. Betong är inte en enhetlig produkt utan kan fås specifikt för vilket ändamål som betongen ska användas för. Det finns en mängd olika parametrar som styr vilken betong du ska använda.

  • frostbeständighet
  • vattentäthet
  • slitstyrka
  • tryckhållfasthet

  Vattencement talet – vct

  Vattencement talet, vct, är ett viktigt begrepp. Den styr liter vatten per kilogram cement. En generell regel är att ju lägre vct desto hållfastare betong. Bilden till höger visar hur betongens hållfasthet minskar ju mer vatten man tillsätter betongen (dvs vct talet ökar). Men inte bara hållfastheten minskar, många andra kvalitetsegenskaper försämras. Därför är det lätt att tro att man knappt ska ha något vatten i betongen. Men vattentillsatsen påverkar betongens gjutegenskaperna. Ju mer vatten desto enklare att packa och fylla betongplattan. Desto lösare konsistensen ska vara desto mer vatten behövs givetvis.

  När man minskar betongens vattenmängd så ökar betongplattans hållfasthet men för att göra gjutningen möjlig så vibrerar man betongen.

  Konsistensen när man ska gjuta en betongplatta så behöver man betong som man kan forma i handen men till en mjuk sammanhängande boll men som smetar. Om betongen är för styv och inte smetar har man för lite vatten, och om den är trögflytande och därmed inte kan formas till en boll så har man för mycket vatten.

  Relaterade frågor

  Vilken olika sorters betongkvaliteter/hållfasthetsklasser finns det?

  betongkvalitet
  Betong kan kategoriseras in i olika hållfasthetsklasser. Klassificeringen utgår utifrån tryckhållfastheten mätt i MPa. I betongkvaliten anges två olika hållfasthetsmått. Det första värdet står för lägsta hållfastheten för cylindrisk form medans den andra siffran står för hållfastheten för kubiskt mått. Vanliga betongkvaliteter är
  Betongkvaliteter
  C12/15
  C16/20
  C20/25
  C25/30
  C28/35
  C30/37
  C32/40
  C35/45
  C40/50
  C45/55
  C50/60
  C54/65
  C55/67
  C58/70
  C60/75

  Tillsatser till betong och vilken effekt dessa har

  Det är viktigt att välja rätt betongkvalitet för sitt gjutprojekt. Det gäller oavsett applikation. Men extra viktigt är det att få rätt helhetskonstruktion där betongen samverkar med armeringen. Speciellt för konstruktioner såsom betonggolv eller betongplattor. Normal krävs det god kunskap och erfarenhet för att välja betongtyp så vänd dig därför till en expert på just din applikation, såsom grundtillverkaren för gjuten platta.

  Några vanliga parametrar att ta ställning till rörande betongtyper och inblandning av olika tillsatser.

  Tillsats / kvalitetSyfte
  Betongkvalitet c40/50Normal betongtyp för gjutning av betongplatta
  ArmeringGenom att ha en tillsats av armering så stärker man betongens draghållfasthet. Man kan tillsätta olika former av armering såsom glasfiber, plastfiber eller stålfiber. När man tillsätter fibrer till betongblandningen så ersätter dessa fibrer behovet av armeringsnät. Men tänk på att man kan behöva stärka hörn och kantbalk med armeringsjärn. Glas- och plastfiber gör att betongen blir starkare och stabiliserar betongen så att sprickor kan minimeras. Stålfibrer ersätter i princip armeringsnät.Genom att tillsätta fibrer i fabriken så kan flera arbetsmoment undvikas.
  FlytmedelDenna tillsats gör att betongen blir mer självkompakterande. Då flyter betongen ut enklare i betongplattan eller i formen.Det gör att man dessutom inte behöver lika omfattande vibrering. En av effekterna till detta blir att gjutningsprocessen går fortare inte minst genom att vibreringen är mycket enklare.
  Eftersom betongen är lös så ökar formtrycket och det får effekten att betong kryper. Det är lätt att exempelvis grundisoleringen lyfter om man inte förankrat cellplasten ordentligt. En ytterligare fördel med denna tillsats är att betongen enklare kan omsluta täta områden såsom områden med tät armering.
  VattenreducerareSyftet med denna tillsats är att minska mängden cement och vatten utan att sänka hållfastheten i betongen. Därmed blir betongkonstruktionen mindre än man annars behöver använda.
  Retarderande tillsatsSyftet med denna tillsats är att betongen ska härda långsammare. Detta kan vara bra om man exempelvis har längre transporter av betong, eller ska igenom mycket trafik som riskerar göra betongbilen stående på motorvägen i köer.
  AcceleratorerNär man har låga utetemperaturer kan det behövas acceleratorer för att snabba på härdningsprocessen.

  Hur mycket väger betong

  Betong väger olika beroende på blandningen men väger cirka 2,3 till 2,4 ton per kubikmeter.
  Detta beror mycket på exempelvis vct talet, dvs hur mycket vatten vs cement och storleksfördelning mm på gruset i betongen.

  Blanda själv eller betongbil

  Väldigt mycket om betong handlar om hur du ska få ut betongen till ditt byggprojekt.

  Där blir frågeställningar såsom hur mycket ryms i en betongbil, och hur mycket orkar man blanda själv. Samt jämförelse av kostnaden mellan dessa givetvis.

  Här är en artikel som behandlar det.

  Vad använder man betong till?

  Betong har många användningsområden. Här är några av de vanligaste.

  Mer läsning om betongbilar,pris på betong och att blanda själv

  Här finner du fler artiklar om betong, betongbilar, priser och betongplatta

  Betong och dess miljöpåverkan

  Hybridgrunden - minimerar mängden betong i grunden
  Betong- och cementindustin ligger i toppen av de industrier som påverkar utsläpp av koldioxid mest. Jag tror inte på att sluta använda bra konstruktionsmaterial, däremot kommer jag med denna hemsida jobba stenhårt för att minimera användningen av betong. Dvs använd bara betong där det verkligen behövs. Här behöver grundbranschen se sig själva i ögonen och vakna upp. Jag kommer göra mitt för att uppmärksamma bra lösningar kring detta. Där menar jag att t.ex. hybridgrunden är ett innovativt sätt att minimera betonganvändandet i Sverige men samtidigt utnyttja dess bästa egenskaper men i lagom mängd. Därför behöver man också förändra konstruktionen hela vägen upp i huset (t.ex. bjälklag mm) som anpassar sig till en lägre betongmängd.

  Hur lossar man betongen på arbetsplatsen – betongbil/roterbil eller betongpumpar

  Det finns normalt 2 olika lossningssätt på gjutningsplatsen.

  Lossning av betongRäckviddKommentar
  Betongbil/Roterbil med ränna9 meter bakåt och 8 meter i sidledSå kallade roterbilar lossar normalt betong med en ränna som man kan lägga ut bakom bilen. Tänk på att det är viktigt att lutningen på rännan är anpassad så betongbilen kan lossa betongen ordentligt. Det gör ofta att gjutningen måste ske i markplan för att kunna utföras ordentligt. Om detta inte kan tillfredställas behöver man använda en betongpump på rännan så bör objektet vara i markplan. Lastbilarna kräver en höjd på 3,8m o en bredd på 2,5 m.
  Betongbil med betongpumpFrån 22 till 28 meterPumparna kan nå upp till 28 meter. Behöver man gjuta ännu längre från betongbilen så kan man koppla på en förlängning.

  Gjuta betong i regn

  När det regnar är det risk att du får en knottrig yta på betongen som gör att du kan behöva slipa ytan efteråt. Vill du undvika detta kan du välja mellan några strategier som jag vet att olika grundentreprenörer gör.

  • håll koll på vädret. kan låta självklart men är också det enklaste
  • räkna med att det regnar och slipa alltid plattan. Du får då en enkel förutsägbar process och behöver inte vara lika noga med passning och toleranser
  • gjut under tält

  Stålslipa betonggolv

  Stålslipad betong är betong där ytan glättats med roterande stålskivor innan den härdat klart. Detta för att få en jämn yta. Det är en typ av golvbehandling.

  Vad består betong av

  Betong har ett antal olika beståndsdelar och är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen.

  • ballast – dvs grus och sten
  • cement
  • vatten
  Både ballast och cement kan varieras mycket och beroende på val av cementtyp och val av fördelning av partikelstorlekarna på ballasten så får man betong med helt olika egenskaper. Det kallas för betongsorter eller betongtyper.

  Olika typer av betong

  De vanligast förekommande betongtyperna är

  Vilken betongtyp är vanligast för husgrunder

  Den vanligaste betongtypen för att gjuta betongplattor är kvalitén c50.

  Vad är flytbetong

  Flytbetong är precis som det låter en typ av betong som flyter ut enklare och därmed passar för att gjutas till mer komplexa delar av huset vilket gör att det krävs mindre vibrationer för att få betongen att flyta ut men dessutom en ökad flytbarhet.

  Läs mer om flytbetong här.

  Flytbetong och dess användningsområden

  Flytbetong är precis som det låter en typ av betong som flyter ut enklare och därmed passar för att gjutas till mer komplexa delar av huset. Flytbetongen är mer lättarbetad och flyter bättre än standardbetong vilket gör ger betongen en bättre omslutning av armeringsjärnen och armeringsnäten. Betongsorten passar därför extra bra där det kan vara svårare att komma till och gjuta. Betongen lämpar sig därför i konstruktioner som kräver tät armering eller utrymmen som kan vara svåra att komma till. Man behöver inte heller vibrera betongen lika mycket.

  Fördelar med flytbetong

  • behöver inte vibreras lika mycket
  • minskad vibration leder till minskade arbetsrelaterade slitageskador hos arbetarna
  • minskad vibration leder till minskat buller på arbetsplatsen

  För vilka konstruktioner passar snabbtorkande betong

  Poängen med denna betongtyp är att man har bråttom i processen och behöver betong som härdar fort. Här menar jag att den största valida anledningen till det är att man vill snabba på innan man får dåligt väder. Du vill också komma vidare med bygget så snabbt som möjligt.

  Jag är egentligen emot denna stress i byggbranschen som bygger på att allt ska gå så snabbt. Betong mår bäst av att sitta ett tag efter gjutning och härda ordentligt. Varför denna stress? Har man så bråttom, välj då en annan grundtyp med mindre betong. Kapitalismen gör mig ibland tveksam när man försöker ”runda hörn” eller vad det heter. Huset ska stå i 100 år. Vad spelar en extra vecka eller till och med månad för roll då. Detta är anledningen att jag gillar denna grunden – självbyggargrunden. Anledningen är att du inte behöver någon betong i kantbalken som tar längst tid att torka och är känsligast placerat under väggarna med syll osv. Du behöver heller inte återfylla grundbalkarna innan gjutning. Dvs du kan först ha alla maskiner på plats för markarbetet. Sen ta veck dem tills du ska återställa alla ytorna runtom och intill grunden (ofta är en grund bara en del av markarbetet). Då minskar stressen för markentreprenören. De har gjort sin del och kan sen dra därifrån med kapitaltunga maskiner som kan göra nytta någonannanstans. Då kan monteringen av grunden få ta sin tid och gjutningen är ingen panik den heller utan den kan få sitta och vänta lite på att bli klar en månad. Det fungerar inte att ha en maskin stående på plats under den tiden.

  Vad är snabbtorkande betong

  Ibland är det viktigt att betongen man gjuter ska torka fort. Detta leder givetvis till att tiden för plattan att torka kortas ner och betongtypen passar därför för exempelvis betongplattor som har bråttom att gjutas.

  Läs mer om snabbtorkande här.

  Snabbtorkande betong och dess användningsområden

  Fördelar med snabbtorkande betong och som avgör att du ska använda betongtypen är
  • du har en tidplan för ditt bygge och du behöver tjäna in tid
  • du har en konstruktion som kräver exempelvis ett tjockare golv och därmed tar längre tid att torka
  Betongsorten innebär att du använder olika tillsatser som gör att betongen härdar fortare vilket passar bra exempelvis vill hinna med gjutning innan vintern eller att du har en tuff tidplan med byggare som ska komma och hjälpa till med nästa moment och vill skynda på processen.

  Betongtypen präglas av att den är betydligt tätare än standardbetongen. Därmed tar betongen upp vatten sämre och det ger därför även en kortare torktid.

  Hög press på byggandets tidsåtgång har lett till byggfukt
  Det är inget nytt att nya bostäder kräver att hela byggkedjan går hand i hand och alla förseningar leder till ökade kostnader. Därför har byggandet varit tidspressat och man har ofta inte gett betongen tillräckligt med tid för att torka ut ordentligt. Genom att använda snabbtorkande betong kan man minska uttorkningstiderna väsentligt jämfört med standardtypen av betong.

  Relativa fuktigheten ska ner – sen kan man bygga
  För att vara på säkra sidan innan man lägger något tätt material på betongplattn så ska den relativa fuktigheten ner till max 85%.
  Det enklaste sättet att snabbt nå ner till denna relativa luftfuktighet är att använda snabbtorkande betong.

  Nya betong och cementsorter introduceras med ökad flytbarhet och minskad miljöpåverkan

  Genom att tillsätta olika substanser till cementen i produktionen av cement har tillverkarna utvecklat nya typer av cement som har bättre flytbarhet och minskad miljöpåverkan. Framställningen av cement är relativt miljöpåverkande så stora miljövinster kan göras med bibehållen kvalitet på den slutliga betongen.

  Det som gör att cementtillverkningen påverkar miljön så mycket är att koldioxid skapas vid den så kallade klinkertillverkningen. Studier från ledande tillverkare visar lovande resultat med minskade koldioxid utsläppp på cirka 10 %. Dels behöver man minder andel klinker men också mindre andel bränsle för att tillverka ett ton cement.

  Självkompakterande betong för enklare gjutning

  Självkompakterande betong har en egenskap som gör att materialet flyter ut på ett utomordentligt vis. Därmed får betongen flera egenskaper som man som betonggjutare är ute efter:
  • omsluter armeringsjärn och armeringsnät i plattan på ett bra sätt utan vibrering
  • betongen packar sig själv

  Precis som med flytbetong så har dessa egenskaper den fördelen att det innebär en lägre arbetsbelastning för arbetsteamet. Inga vibrationer som leder till förslitningsskador behövs för att packa betongen. Att packa betongen är ett ganska tungt arbete som nu minskas.
  Och precis som med flytbetong så slipper man också bullret från maskinerna vilket ger en bättre arbetsmiljö.

  Självkompakterande betong behöver inte vibreras

  Precis som vi beskrivit ovan så behöver du inte vibrera betongen när du lägger ut betongen i betongplattan ur betongbilen. Eftersom betongen är så lättflytande så är det viktigt att man inte har hålrum i betongplattan som möjliggör att betongen kan flyta under exempelvis cellplasten. Då lyfter golvvärmen och armeringen. Det är därför viktigt att underlaget man gjuter på ska vara tätt.

  Betongen slodas istället för att vibreras

  Eftersom betongen inte ska vibreras så räcker det med att ”sloda” ut betongen ordentligt. Det är viktigt att man får betongplattan att hamna i rätt höjd.

  Gjutning i betong och gjutning av husgrunder

  gjuta betong

  Vi har sammanställt flera artiklar om hur betong används i olika typder av grundprojekt. Att gjuta en husgrund är synonymt med att gjuta en grund i betong.

  Hur stor del av kostnaden för en betongplatta är betong

  En betongbil är en relativt stor kostnad när man ska gjuta en betongplatta. Räkna på minst 1450 kr per kubikmeter betong. För större grunder med över 10 kubik betong så blir detta mycket pengar. Speciellt när man ska räkna in betongbil med pump. Då kostar det ännu mer. Då är det viktigt att man kan räkna på betongmängder.

  Räkna ut betongmängder och åtgång betong per m2

  Hur mycket betong du behöver är givetvis beroende på hur stor din betongplatta är. Betongen som behövs är uppdelad på två delar. Betongplattan och kantbalken. Oftast gjuter man båda dessa samtidigt. Men genom att räkna ut mängden betong som behövs så kan du ställa rätt frågor till betongleverantören innan du handlar upp det. Hur många körningar behöver betongbilen göra – räcker en och så vidare.
  En normalstor villagrund behöver normalt 10-15 kubikmeter betong.

  [CP_CALCULATED_FIELDS id=”22″]
  Nedan har vi försökt förenkla för dig som vill veta hur mycket betong det behövs för din betongplatta.

  Formeln för betong i kubikmeter som behövs till din grundplatta består av två komponenter.

  Betong som ska gjutas i kantbalken

  Här är de ingående delarna i en beräkning för att beräkna fram betong utifrån kantbalkens egenskaper.
  Höjd på kantbalken exklusive betongplattans höjd * bredden på kantbalken * omkretsen på kantbalken.

  Betong som behövs för betongplattan

  Betong betongplattan: Arean på betongplattan * tjocklek betongplattan

  Exempel på framräkning av grundens betongåtgång
  Exempel på en betonguträkning med följande förutsättningar:
  Betong kantbalk: 30 cm bred kantbalk * 20 cm hög kantbalk * 50 meter i omkrets = 3 kubikmeter betong
  Betong betongplatta: 10 cm betongplatta * 150 kvm betongplatta = 15 kubikmeter betong

  När du ska lägga en husgrund, skapa en gångbana eller göra en uppfart till garaget, behöver du gjuta en betongplatta och gör du det själv finns det möjligheter att du får ett bra total pris betongplatta. Det finns många olika typer av betongplattor och varje typ har olika egenskaper och användningsområden, som i sin tur avgör hur tjock plattan behöver vara och därmed hur mycket betong som krävs för att skapa den.

  Räkna ut volymen betong för betongplattan

  För en husgrund räknar man ut volymen betong genom att addera ihop två olika delar.
  1.) Beräkna kvadratmetern genom att mäta ut längden och bredden på det område där du ska gjuta plattan. Multiplicera dessa två värden för att få den totala ytstorleken på plattan.
  2.) Uppskatta hur stor tjockleken på betongplattan kommer att vara. Tänk återigen på att ju tjockare plattan är desto mer tyngd kan den bära.
  3.) Nu kan du räkna ut hur mycket betong du kommer att behöva till betongplattan. Multiplicera tjockleken på plattan med områdets area. Du får då plattans totala area i kubikmeter och därmed också den volym betong du behöver för att gjuta plattan.
  4.) Du kommer också att behöva extra betong ifall du råkar spilla, slösa bort cement eller någonting annat oförutsett sker. Multiplicera därför cementvolymen i kubikmeter med 1,05, vilket ger dig 105 procent av betongen som behövs till plattan.

  Vibrator för att bli av med luft i betongen

  När du har gjutit din betongplatta med normal fabriksbetong så finns det ett behov av att vibrera betongen så att den blir homogen. Genom att vibrera betongen med exempelvis en en komprimeringsbräda så kan du bli av med den luft som bildats inne i betongen.

  Efter att betongen vibrerats så behöver den bara jämnas till med exempelvis en sloda. Genom att vibrera betongen så ökar du tätheten i betongen. Det gör att bland annat hållfastheten i betongen stiger. Vidare så gör vibreringen att betongen lättare omsluter armeringen och luft ansamlas till bubblor som kan ta sig till ytan och försvinna ur betongen.

  När du ska använda en vibrator så finns det några punkter att tänka på

  • vibrera med cirka en halv meter avstånd.
  • se till att vibrera så länge att betongen får en blank yta

  Det finns betong som inte behöver vibbreras.

  Vattna betongplattan ymnigt direkt efter gjutningen

  På grund av stelningsprocessen så får kan betongplattan få sprickor. Det är därför viktigt att vattna betongplattan ordentligt direkt efter att gjutningen är klar. Du kan använda en högtryckstvätt för att vattna betongplattan. Det man vill åt är att skapa en vattendimma som inte skadar betongplattans yta. Olika betongtyper (vct talet) och tillsatserna ger betongenolika känslighet för att skapa sprickor. Även mängden och dimensionerna på armeringen påverkar också.

  Relaterade frågor

  • Val av betong
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej Micke, Vill fråga vilken betongtyp eller klass gäller för vattenburen golvvärme med tjocklek 60mm.Går det att använda grov eller finbetong klass C25 från Bauhau
   Läs mer
  • Torrslipa ny platta
   Hej våra entreprenörer valde att inte glätta vår platta till utbygget. Dom tänker i stället torrslipa den. Är detta vanligt?. Hur många dygn efter gjutning bör man vänta innan slipning? Mvh Fredrik Hej , Det är olika. Det är flera byggare jag träffat
   Läs mer
  • Gjutet betonggolv för ojämnt
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Vi bygger nytt hus och gjöt plattan för 24 timmar sedan. Gjuten är ojämn och det är kanter och dalar på ca: 10mm på flera ställe. Hela golvytan om ca 146m2 är
   Läs mer
  • Urspårning i betongplatta
   Hej. Hur formar man så att man kan få en nedsänkning i betongen på kanske 6-7 cm? Jag tänker mig en frigolitskiva på toppen men hur får man fast den? Hej Fredrik , Jag hade gjutit i betongplattan som underlag för en träregel. Den kan man fästa på oli
   Läs mer

  Vattna efter betonggjutning

  Så hur länge ska man vattna betong efter gjutningen. Jag brukar säga att man ska vattna ymnigt första dagarna, flera gånger per dag. Efter det kan man vattna efter behov – du ser hur snabbt betongen torkar. Det skadar inte att vattna en vecka variefall.
  Tänk på att det inte ska vara minusgrader. Temperaturen påverkar hur snabbt det torkar och därmed hur mycket vatten som behöver tillsättas.
  Ska betonggolvet vara synligt inne i byggnaden behöver du vara försiktig i början så betongen inte tar skada av vattnet som slår ner i betongen. Använd gärna vattendimma.

  Torktid efter betonggjutning

  Betonggjutningen tar tid att torka. För en betongplatta så är kantbalken det största problemet eftersom den är tjockare än betongplattans platta innanför balken. Kantbalken tar därför längre tid att torka ut. Det blir ju ett problem om man bygger på den för tidigt.

  • Torktid betong för gjuten kant
   Gjutit kant 30cm hög,20cm bred 9m lång.hur lång är torktiden innan man kan fästa expanderbultar i den? Hej Peter, Några dagar för att vara säker! Säg 3 så är du säker. Men betydligt längre tid att torka ut så täpp inte till med plast eller liknande f
   Läs mer

  Frågor och svar om betong generellt

  Här har vi samlat frågor och svar om betong i betongplattor.

  • färdig betong till garage med transport
   Hej Micke, Har du pris på betong till en garagegrund för transport till Hässelby i Stockholm. Hej yohannes , Har satt dig i kontakt med ett betongföretag i din närhet. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och
   Läs mer
  • Nybyggnation betongdäck
   Hej Micke Planerar gör nybyggnation. Har länge tänkt att vid nästa bygge så vill jag ha betong”däck” istället för trädäck. Planerar betongdäck för hela ”gården” ca 70 kvm, (kommer bli L-byggnad), inkl runt poolen. Kommer göra ett antal kvadranter för
   Läs mer
  • Plattgjutning stall
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Har ett par frågor som du kanske kan besvara när du har tid. Jag håller på med ett bygge av ett fårhus. Jag har lagt ca 25 cm makadam 16-22 ovanpå fyllet. Som
   Läs mer
  • Betonguppfart lutning
   Hej! Hur brant kan den det vara för att gjuta betongplattor med kanske 10cm mellanrum på en garageuppfart? Hej Jerker , Tyvärr vet jag inte. Men jag skickar en byggare till dig som är expert på betong. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och
   Läs mer
  • hur mycket betong behövs för grund
   Hej , Ska gjuta 120m2 platta i Norrtälje. Har tänkt ta in delentreprenad och göra lite själv. Tänkte kolla hur man beställer en betongbil och vad det kostar. Hur mycket betong går åt till min grund. /Ulrik Hej Ulrik, Här en betongkalkylator som jag h
   Läs mer
  • Porös betong ovanför ytliga armeringsnät
   Ska byta parkett och vid rivning visar det sig att undergolvet- betongplatta- är porös, smulig på flera ställen där armeringsmattan endast ligger 10-15 mm under ytan. Cementen tycks ha ”svält” och smulats sönder. Plattan är för övrigt tor
   Läs mer