Jag älskar betong och allt du kan göra med detta fantastiska material. Betong är exempelvis en mycket viktig bestående del i användning i betongplatta. Materialet har sina för och nackdelar vilket gör att man bör känna till materialets egenskaper väl. Framförallt miljöaspekten gör att jag kommer fokusera på att använda betong mer sparsamt än tidigare. Det är en berättigad fråga- när är materialet helt nödvändigt och vilka alternativ finns?
Betong kan inte bara användas för husgrunder utan kan användas för många andra ändamål. Det är det som gör att betong är ett så spännande material. Vi får också väldigt mycket frågor om betong. Vi har samlat ihop dessa med frågor och svar om allt vi kan tänka på kring att gjuta i betong.

Mer information om gjutning i betong och gjutning av husgrunder

gjuta betong

Vi har sammanställt flera artiklar om hur betong används i olika typder av grundprojekt. Att gjuta en husgrund är synonymt med att gjuta en grund i betong.

Hur stor del av kostnaden för en betongplatta är betong

En betongbil är en relativt stor kostnad när man ska gjuta en betongplatta. Räkna på minst 1450 kr per kubikmeter betong. För större grunder med över 10 kubik betong så blir detta mycket pengar. Speciellt när man ska räkna in betongbil med pump. Då kostar det ännu mer. Då är det viktigt att man kan räkna på betongmängder.

Räkna ut betongmängder

Hur mycket betong du behöver är givetvis beroende på hur stor din betongplatta är. Betongen som behövs är uppdelad på två delar. Betongplattan och kantbalken. Oftast gjuter man båda dessa samtidigt. Men genom att räkna ut mängden betong som behövs så kan du ställa rätt frågor till betongleverantören innan du handlar upp det. Hur många körningar behöver betongbilen göra – räcker en och så vidare.
En normalstor villagrund behöver normalt 10-15 kubikmeter betong.

Beräkna åtgång betong, per m2 och för projektet

Nedan har vi försökt förenkla för dig som vill veta hur mycket betong det behövs för din betongplatta.

Formel för beräkning av mängd betong

Formeln för betong i kubikmeter som behövs till din grundplatta består av två komponenter.

 • Betong för kantbalken
 • Betong för betongplattan

Betong som ska gjutas i kantbalken

Här är de ingående delarna i en beräkning för att beräkna fram betong utifrån kantbalkens egenskaper.
Höjd på kantbalken exklusive betongplattans höjd * bredden på kantbalken * omkretsen på kantbalken.

Betong som behövs för betongplattan

Betong betongplattan: Arean på betongplattan * tjocklek betongplattan

Exempel på framräkning av grundens betongåtgång

Exempel på en betonguträkning med följande förutsättningar:
Betong kantbalk: 30 cm bred kantbalk * 20 cm hög kantbalk * 50 meter i omkrets = 3 kubikmeter betong
Betong betongplatta: 10 cm betongplatta * 150 kvm betongplatta = 15 kubikmeter betong

När du ska lägga en husgrund, skapa en gångbana eller göra en uppfart till garaget, behöver du gjuta en betongplatta och gör du det själv finns det möjligheter att du får ett bra total pris betongplatta. Det finns många olika typer av betongplattor och varje typ har olika egenskaper och användningsområden, som i sin tur avgör hur tjock plattan behöver vara och därmed hur mycket betong som krävs för att skapa den.

Tre olika typer av betongplattor

Man kan grovt dela in de olika typerna av betongplattor

 • lättviktsplatta.
 • mellanviktsplatta.
 • tungviktsplatta.

Lätta betongplattor

Lättviktsplattor är betongplattor som inte klarar av pressen från stora tyngder när plattan väl är gjuten och stelnad. Exempel på lättviktsplattor är uteplatser, friggebodar, gångbanor och golv till trädgårdsskjul. Tjockleken på en betongplatta av lätt vikt behöver endast ha en tjocklek på mellan fem och sju centimeter.

Medeltunga betongplattor

Mellanviktsplattor används som underlag till mer tyngre föremål och bostäder, som skulle knäcka en lättviktsplatta. Exempel på där mellanviktsplattor behövs är normalstora garage- och villagrunder, större uteplatser, verandor med balkong och liknande.

Tunga betongplattor

Tungviktsplattor klarar däremot av de riktigt stora trycken från tunga saker. Många husgrunder för industriändamål eller för suterränghus i de delar som tar upp mycket stora laster är gjorda för att bära en stor tyngd utan att spricka eller smula under det höga trycket. Tunga betongplattor bör vara minst 15 centimeter tjocka. En tumregel är att ju mer tyngd som plattan ska klara av, desto tjockare behöver den vara.

Räkna ut volymen betong för betongplattan

För en husgrund räknar man ut volymen betong genom att addera ihop två olika delar.
1.) Beräkna kvadratmetern genom att mäta ut längden och bredden på det område där du ska gjuta plattan. Multiplicera dessa två värden för att få den totala ytstorleken på plattan.
2.) Uppskatta hur stor tjockleken på betongplattan kommer att vara. Tänk återigen på att ju tjockare plattan är desto mer tyngd kan den bära.
3.) Nu kan du räkna ut hur mycket betong du kommer att behöva till betongplattan. Multiplicera tjockleken på plattan med områdets area. Du får då plattans totala area i kubikmeter och därmed också den volym betong du behöver för att gjuta plattan.
4.) Du kommer också att behöva extra betong ifall du råkar spilla, slösa bort cement eller någonting annat oförutsett sker. Multiplicera därför cementvolymen i kubikmeter med 1,05, vilket ger dig 105 procent av betongen som behövs till plattan.

Hur mycket betongs ryms i en betongbil

För att kunna beräkna totalkostnaden och priset på en betongbil så kan det vara bra att veta hur mycket betong som en betongbil kan transportera till dig. En normal betongbil rymmer cirka 6 kubikmeter betong.

Hur mycket väger en kubikmeter betong?

En kubikmeter betong väger cirka 2,4 ton.

Det är bra att tänka på detta när man exempelvis ska gjuta sin grund. Betongen väger massvis. Tänk på all den kraft som betongen som slås ner i exempelvis kantbalken. Den kraften är tillräcklig för att välta kantelementen om man inte har förberett med återfyllning av schaktmassor.

Betongens sammansättning?

Det finns många recept på betong. Betong är inte en enhetlig produkt utan kan fås specifikt för vilket ändamål som betongen ska användas för. Det finns en mängd olika parametrar som styr vilken betong du ska använda.

 • frostbeständighet
 • vattentäthet
 • slitstyrka
 • tryckhållfasthet

Vattencement talet – vct

Vattencement talet, vct, är ett viktigt begrepp. Den styr liter vatten per kilogram cement. En generell regel är att ju lägre vct desto hållfastare betong. Bilden till höger visar hur betongens hållfasthet minskar ju mer vatten man tillsätter betongen (dvs vct talet ökar). Men inte bara hållfastheten minskar, många andra kvalitetsegenskaper försämras. Därför är det lätt att tro att man knappt ska ha något vatten i betongen. Men vattentillsatsen påverkar betongens gjutegenskaperna. Ju mer vatten desto enklare att packa och fylla betongplattan. Desto lösare konsistensen ska vara desto mer vatten behövs givetvis.

När man minskar betongens vattenmängd så ökar betongplattans hållfasthet men för att göra gjutningen möjlig så vibrerar man betongen.

Konsistensen när man ska gjuta en betongplatta så behöver man betong som man kan forma i handen men till en mjuk sammanhängande boll men som smetar. Om betongen är för styv och inte smetar har man för lite vatten, och om den är trögflytande och därmed inte kan formas till en boll så har man för mycket vatten.

Relaterade frågor

Vibrator för att bli av med luft i betongen

När du har gjutit din betongplatta med normal fabriksbetong så finns det ett behov av att vibrera betongen så att den blir homogen. Genom att vibrera betongen med exempelvis en en komprimeringsbräda så kan du bli av med den luft som bildats inne i betongen.

Efter att betongen vibrerats så behöver den bara jämnas till med exempelvis en sloda. Genom att vibrera betongen så ökar du tätheten i betongen. Det gör att bland annat hållfastheten i betongen stiger. Vidare så gör vibreringen att betongen lättare omsluter armeringen och luft ansamlas till bubblor som kan ta sig till ytan och försvinna ur betongen.

När du ska använda en vibrator så finns det några punkter att tänka på

 • vibrera med cirka en halv meter avstånd.
 • se till att vibrera så länge att betongen får en blank yta

Det finns betong som inte behöver vibbreras.

Vilken olika sorters hållfasthetsklasser finns det för betong

Betong kan kategoriseras in i olika hållfasthetsklasser. Klassificeringen utgår utifrån tryckhållfastheten mätt i MPa. I betongkvaliten anges två olika hållfasthetsmått. Det första värdet står för lägsta hållfastheten för cylindrisk form medans den andra siffran står för hållfastheten för kubiskt mått. Vanliga betongkvaliteter är

Betongkvalitet
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C28/35
C30/37
C32/40
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C54/65
C55/67
C58/70
C60/75

Vilka är beståndsdelarna i vanlig betong

I vanlig så kallad fabriksbetong så består betongen av

 • cement
 • grus
 • sten
 • vatten
 • tillsatser ( se nedan)

Hur mycket väger betong

Betong väger olika beroende på blandningen men väger cirka 2,3 till 2,4 ton per kubikmeter.
Detta beror mycket på exempelvis vct talet, dvs hur mycket vatten vs cement och storleksfördelning mm på gruset i betongen.

Vilken betong ska man använda vid gjutning av betongplatta och betonggolv

Det är viktigt att välja rätt betongkvalitet för sitt gjutprojekt. Det gäller oavsett applikation. Men extra viktigt är det att få rätt helhetskonstruktion där betongen samverkar med armeringen för att erbjuda rätt hållfasthet för önskad användning av betonggolvet eller betongplattan. Normal krävs det god kunskap och erfarenhet för att välja betongtyp så vänd dig därför till en expert på just din applikation, såsom grundtillverkaren för gjuten platta.

Några vanliga parametrar att ta ställning till rörande betongtyper och inblandning av olika tillsatser.

Tillsats / kvalitetSyfte
Betongkvalitet c40/50Normal betongtyp för gjutning av betongplatta
ArmeringGenom att ha en tillsats av armering så stärker man betongens draghållfasthet. Man kan tillsätta olika former av armering såsom glasfiber, plastfiber eller stålfiber. När man tillsätter fibrer till betongblandningen så ersätter dessa fibrer behovet av armeringsnät. Men tänk på att man kan behöva stärka hörn och kantbalk med armeringsjärn. Glas- och plastfiber gör att betongen blir starkare och stabiliserar betongen så att sprickor kan minimeras. Stålfibrer ersätter i princip armeringsnät.Genom att tillsätta fibrer i fabriken så kan flera arbetsmoment undvikas.
FlytmedelDenna tillsats gör att betongen blir mer självkompakterande. Då flyter betongen ut enklare i betongplattan eller i formen.Det gör att man dessutom inte behöver lika omfattande vibrering. En av effekterna till detta blir att gjutningsprocessen går fortare inte minst genom att vibreringen är mycket enklare.
Eftersom betongen är lös så ökar formtrycket och det får effekten att betong kryper. Det är lätt att exempelvis grundisoleringen lyfter om man inte förankrat cellplasten ordentligt. En ytterligare fördel med denna tillsats är att betongen enklare kan omsluta täta områden såsom områden med tät armering.
VattenreducerareSyftet med denna tillsats är att minska mängden cement och vatten utan att sänka hållfastheten i betongen. Därmed blir betongkonstruktionen mindre än man annars behöver använda.
Retarderande tillsatsSyftet med denna tillsats är att betongen ska härda långsammare. Detta kan vara bra om man exempelvis har längre transporter av betong, eller ska igenom mycket trafik som riskerar göra betongbilen stående på motorvägen i köer.
AcceleratorerNär man har låga utetemperaturer kan det behövas acceleratorer för att snabba på härdningsprocessen.

Självkompakterande betong för enklare gjutning av betongplatta

Självkompakterande betong har en egenskap som gör att materialet flyter ut på ett utomordentligt vis. Därmed får betongen flera egenskaper som man som betonggjutare är ute efter:
 • omsluter armeringsjärn och armeringsnät i plattan på ett bra sätt utan vibrering
 • betongen packar sig själv

Precis som med flytbetong så har dessa egenskaper den fördelen att det innebär en lägre arbetsbelastning för arbetsteamet. Inga vibrationer som leder till förslitningsskador behövs för att packa betongen. Att packa betongen är ett ganska tungt arbete som nu minskas.
Och precis som med flytbetong så slipper man också bullret från maskinerna vilket ger en bättre arbetsmiljö.

Självkompakterande betong behöver inte vibreras

Precis som vi beskrivit ovan så behöver du inte vibrera betongen när du lägger ut betongen i betongplattan ur betongbilen. Eftersom betongen är så lättflytande så är det viktigt att man inte har hålrum i betongplattan som möjliggör att betongen kan flyta under exempelvis cellplasten. Då lyfter golvvärmen och armeringen. Det är därför viktigt att underlaget man gjuter på ska vara tätt.

Betongen slodas istället för att vibreras

Eftersom betongen inte ska vibreras så räcker det med att ”sloda” ut betongen ordentligt. Det är viktigt att man får betongplattan att hamna i rätt höjd.

Vattna betongplattan ymnigt direkt efter gjutningen

Pga stelningsprocessen så får denna betongtyp sprickor enklare än andra betongsorter pga krympning. Därför är det viktigt att vattna betongplattan ordentligt direkt efter att gjutningen är klar. Du kan använda en högtryckstvätt för att vattna betongplattan. Det man vill åt är att skapa en vattendimma som inte skadar betongplattans yta.

Hur lossar man betongen på arbetsplatsen – betongbil/roterbil eller betongpumpar

Det finns normalt 2 olika lossningssätt på gjutningsplatsen.

Lossning av betongRäckviddKommentar
Betongbil/Roterbil med ränna9 meter bakåt och 8 meter i sidledSå kallade roterbilar lossar normalt betong med en ränna som man kan lägga ut bakom bilen. Tänk på att det är viktigt att lutningen på rännan är anpassad så betongbilen kan lossa betongen ordentligt. Det gör ofta att gjutningen måste ske i markplan för att kunna utföras ordentligt. Om detta inte kan tillfredställas behöver man använda en betongpump på rännan så bör objektet vara i markplan. Lastbilarna kräver en höjd på 3,8m o en bredd på 2,5 m.
Betongbil med betongpumpFrån 22 till 28 meterPumparna kan nå upp till 28 meter. Behöver man gjuta ännu längre från betongbilen så kan man koppla på en förlängning.

Vilken cellplast för gjutning av platta för villa och garagegrund

När du ska välja vilken kvalitet som du ska använda för isoleringen vid gjutning av betongplattan och golvvärmen så beror detta på användningen av husgrunden. Ska du gjuta en vanlig villaplatta så brukar cellplast av kvalitet s100 användas.

Gjuta betong i regn

När det regnar är det risk att du får en knottrig yta på betongen som gör att du kan behöva slipa ytan efteråt. Vill du undvika detta kan du

Vad menas med att betong stålslipas

Stålslipad betong är betong där ytan glättats med roterande stålskivor innan den härdat klart. Detta för att få en jämn yta.

Vad menas med pågjutning av betong

Med pågjutning av betong så kan flera saker vara relevanta.

Det första är värmegolv och sker då ofta i form av vattenburen golvvärme. Betong är ett starkt material. Men betong är inte starkt på alla sätt. Betong har en mycket hög tryckhållfasthet men inte särskilt bra draghållfasthet. Därför armerar man oftast pågjuten betong med armering i form av armeringsnät och armeringsjärn. Läs här för mer information om armering som förstärkning av en betongplatta.

Ingjutning av vattenburen golvvärme i betong – golvvärmepaket

gjuta in golvvärme i betong
En viktig del av processen att gjuta betongplattan är att gjuta in golvvärme i betongplattan. Vattenburna golvvärmepaket levereras normalt tillsammans med husgrunden som ett komplett grundpaket.

När man ska gjuta in golvvärme i betong finns det några steg värt att nämna specifikt.

Steg vid ingjutningKommentar
eps cellplast skivorNär man ska gjuta in vattenburen golvvärme i betongplattan eller betonggolvet så lägger man oftast cellplastskivor under golvvärmen. Cellplasten ger golvet en stabil grund och tillsammans med betongen och armeringen skapas ett mycket hållfast golv.
Golvvärmeslang cc mått ingjutningGolvvärme som gjuts ner i betongplattan läggs enligt en golvvärmeritning. Den får du av grundtillverkaren. Där finner du alltid vilket cc mått du ska använda
Provtrycka ingjuten golvvärmeInnan och efter ingjutningen av golvvärmen så provtrycker man golvvärmen.

Här finns en artikel som behandlar vattenburen golvvärme specifikt.

Ingjutning av avlopp i betongplattan

Är det något område som vi upplever att privatpersoner minst av allt vill hålla på med själv så är det avloppets dragning i grundbädden.

När man ska gjuta betongplattan så ligger avloppsrören och dräneringslösningen oftast begravd under grundmaterialet. De olika rören som tillhör avloppet, dagvattnet och dräneringen sticker upp ur marken.

Läs mer här om avlopp, dagvatten och dränering.

Vilket tjäldjup gäller för gjutning där du bor – en karta

När du ska gjuta en betongplatta är det avgörande att veta hur djupt tjälen går där du ska bygga. Detta påverkar grundkonstruktionen och hur du exempelvis ska utforma tjälisolering mm.

Här finner du en karta med tjäldjup när du ska genomföra en gjutning av en betongplatta.

Läs mer här

Verktyg du kan behöva när du ska gjuta i betong

När du ska gjuta betong så behöver du verktyg. Verktygen är lite olika beroende på hur stora betongmängder du ska gjuta.

 • Virke för att tillverka formar
 • Komprimeringsbrädor eller annan vibrator
 • Laser
 • Rör av betong, plåt eller papp
 • Sloda för avjämning av betongplatta
 • Rakor

Betong har ett antal olika beståndsdelar och är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen.

 • ballast – dvs grus och sten
 • cement
 • vatten
Både ballast och cement kan varieras mycket och beroende på val av cementtyp och val av fördelning av partikelstorlekarna på ballasten så får man betong med helt olika egenskaper. Det kallas för betongsorter eller betongtyper.

Olika typer av betong

De vanligast förekommande betongtyperna är
 • Flytbetong
 • Snabbtorkande betong
 • Självkompakterande betong
 • Fiberarmerad betong
 • Jordfuktig betong
 • Anläggningsbetong
 • Varm betong
 • Retarder

Vad är flytbetong

Flytbetong är precis som det låter en typ av betong som flyter ut enklare och därmed passar för att gjutas till mer komplexa delar av huset vilket gör att det krävs mindre vibrationer för att få betongen att flyta ut men dessutom en ökad flytbarhet.

Läs mer om flytbetong här.

Vad är snabbtorkande betong

Ibland är det viktigt att betongen man gjuter ska torka fort. Detta leder givetvis till att tiden för plattan att torka kortas ner och betongtypen passar därför för exempelvis betongplattor som har bråttom att gjutas.

Läs mer om snabbtorkande här.

Vad är självkompakterande betong

Självkompakterande betong är bra om man vill undvika processen med att behöva vibrera betongen.

Läs mer om självkompakterande betong här.

Vilken betongtyp är vanligast för husgrunder

Den vanligaste betongtypen för att gjuta betongplattor är kvalitén c50.

Vilka styrkor har betong

Betong används framförallt av två skäl.

 • betong är mycket beständig
 • betong har mycket hög tryckhållfasthet

Vanliga frågeställningar om betong

Vi får in många allmänna frågor om betong. Här finner du några av frågorna. Vi ska försöka svara på dem inom kort.

 • Hur arbetar man med betonggjutning under vintertid?
 • Hur skyddar du dig mot att betong torkar ut förtidigt och därmed stoppar sprickbildning

Flytbetong och dess användningsområden

Flytbetong är precis som det låter en typ av betong som flyter ut enklare och därmed passar för att gjutas till mer komplexa delar av huset. Flytbetongen är mer lättarbetad och flyter bättre än standardbetong vilket gör ger betongen en bättre omslutning av armeringsjärnen och armeringsnäten. Betongsorten passar därför extra bra där det kan vara svårare att komma till och gjuta. Betongen lämpar sig därför i konstruktioner som kräver tät armering eller utrymmen som kan vara svåra att komma till. Man behöver inte heller vibrera betongen lika mycket.

Fördelar med flytbetong

 • behöver inte vibreras lika mycket
 • minskad vibration leder till minskade arbetsrelaterade slitageskador hos arbetarna
 • minskad vibration leder till minskat buller på arbetsplatsen

Nya betong och cementsorter introduceras med ökad flytbarhet och minskad miljöpåverkan

Genom att tillsätta olika substanser till cementen i produktionen av cement har tillverkarna utvecklat nya typer av cement som har bättre flytbarhet och minskad miljöpåverkan. Framställningen av cement är relativt miljöpåverkande så stora miljövinster kan göras med bibehållen kvalitet på den slutliga betongen.

Det som gör att cementtillverkningen påverkar miljön så mycket är att koldioxid skapas vid den så kallade klinkertillverkningen. Studier från ledande tillverkare visar lovande resultat med minskade koldioxid utsläppp på cirka 10 %. Dels behöver man minder andel klinker men också mindre andel bränsle för att tillverka ett ton cement.

Snabbtorkande betong och dess användningsområden

Ibland är det viktigt att betongen man gjuter ska torka fort. Detta leder givetvis till att tiden för plattan att torka kortas ner och betongtypen passar därför för exempelvis betongplattor som har bråttom att gjutas. Betongtypen präglas av att den är betydligt tätare än standardbetongen. Därmed tar betongen upp vatten sämre och det ger därför även en kortare torktid.

Hög press på byggandets tidsåtgång har lett till byggfukt

Det är inget nytt att nya bostäder kräver att hela byggkedjan går hand i hand och alla förseningar leder till ökade kostnader. Därför har byggandet varit tidspressat och man har ofta inte gett betongen tillräckligt med tid för att torka ut ordentligt. Genom att använda snabbtorkande betong kan man minska uttorkningstiderna väsentligt jämfört med standardtypen av betong.

Relativa fuktigheten ska ner – sen kan man bygga

För att vara på säkra sidan innan man lägger något tätt material på betongplattn så ska den relativa fuktigheten ner till max 85%.
Det enklaste sättet att snabbt nå ner till denna relativa luftfuktighet är att använda snabbtorkande betong. Då kan man lägga matta på betongen redan efter X dagar.

När ska du använda snabbtorkande betong

Fördelar med snabbtorkande betong och som avgör att du ska använda betongtypen är

 • du har en tidplan för ditt bygge och du behöver tjäna in tid
 • du har en konstruktion som kräver exempelvis ett tjockare golv och därmed tar längre tid att torka
Betongsorten innebär att du använder olika tillsatser som gör att betongen härdar fortare vilket passar bra exempelvis vill hinna med gjutning innan vintern eller att du har en tuff tidplan med byggare som ska komma och hjälpa till med nästa moment och vill skynda på processen.

För vilka konstruktioner passar snabbtorkande betong

Snabbtorkande betong lämpar sig för många olika lösningar. Däribland

 • betonggolv
 • mellanbjälklag
 • platta på mark

Snabbtorkande betong för platta på mark

Vi har skrivit en utförlig artikel om att gjuta betongplatta på mark här >> se artikel.
När du ska gjuta en betongplatta på mark är det viktigt att du vattnar betongen ymnigt efter gjutningen.
En effekt av detta är även att du behöver vara extra noga med att vattna betongen direkt efter gjutningen så att betongplattan inte torkar ut. Armeringsjärnen och armeringsnätens placering och dimensionering i betongplattan behöver vara anpassas så att sprickor i betongen kan undvikas.

Frågor och svar om betong för betongplattor

Här har vi samlat frågor och svar om betong i betongplattor.

 • Torrslipa ny platta
  Hej våra entreprenörer valde att inte glätta vår platta till utbygget. Dom tänker i stället torrslipa den. Är detta vanligt?. Hur många dygn efter gjutning bör man vänta innan slipning? Mvh Fredrik Hej , Det är olika. Det är flera byggare jag träffat
  Läs mer
 • Gjutet betonggolv för ojämnt
  Hej! Vi bygger nytt hus och gjöt plattan för 24 timmar sedan. Gjuten är ojämn och det är kanter och dalar på ca: 10mm på flera ställe. Hela golvytan om ca 146m2 är ojämn med nobbar. Jag har flotta och filmat. Jag ringer den som gjutit som säger att h
  Läs mer
 • Urspårning i betongplatta
  Hej. Hur formar man så att man kan få en nedsänkning i betongen på kanske 6-7 cm? Jag tänker mig en frigolitskiva på toppen men hur får man fast den? Hej Fredrik , Jag hade gjutit i betongplattan som underlag för en träregel. Den kan man fästa på oli
  Läs mer
 • Hur mycke kubik m cement platta 52kvm
  Hur mycke kubik m cement platta 52kvm 10cm plus noten 25 cm b 20 djup plus 10 cm i ytterkant på ytan Hej Conny, Kolla denna kalkylator – betongkalkylator Svarar den inte på din fråga? Återkom annars. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar
  Läs mer
 • Blåsor i nygjuten platta
  Hej Micke. För ca 2 veckor sedan gjöts vår betongplatta av ett företag som vi sen ska bygga uterum på. Idag märkte vi 2 blåsor på två olika ställen på plattan som det gått hål på. Vet du vad det kan vara för något? Är det något vi bör oroa oss för el
  Läs mer
 • Hur räknar jag torktid för en betongplatta
  Hej Claes, Frågan är ställd till en betongexpert som förstår formeln bättre än mig. Jag återkommer när jag har fått svar. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Är detta möjligt att slipa ner betongen så det används som innegolv
  Hej, En kort fråga; Jag vill gjuta en platta på mark nu i vår. Golvvärme. Sen vill jag slipa ner betongen så det används som innegolv i huset på nedre plan. Är detta möjligt? Finns det grundgjutare i Jönköpingsområdet som du kan rekommendera? Hej Tac
  Läs mer
 • Hur slät ska plattan bli?
  Hej Micke! Vi undrar hur slät en villagrund ska vara efter en gjutning om det utförts fackmannamässigt? Enligt HusAMA hittar vi en lutning på 2-3 mm tror jag, vad är rimligt? Ska man kunna lägga parketten på direkt eller måste man finslipa/ spackla e
  Läs mer
 • Tillsätta luft i betong för platta
  Tjena, Snackade med en kille som levererar betong igår. Han berättade en sak som jag inte förstår. Stämmer det att man måste tillsätta luft i betongen för att förhindra sprickor på vintern? Fattar inte det eftersom man ska vibrera betongen för att få
  Läs mer
 • Hur långt når en betongbil med pump för Attefallsgrund
  Vi ska bygga ett Attefallshus och har tänkt uppföra Attefallshuset på en del av tomten som ligger lite illa till. Hur långt klarar en betongbil att pumpa ut betongen. Hur fungerar det med betongpumparna, klarar de av att pumpa över hustak och sedan n
  Läs mer

Frågor och svar om betong generellt

Här har vi samlat frågor och svar om betong i betongplattor.

 • Porös betong ovanför ytliga armeringsnät
  Ska byta parkett och vid rivning visar det sig att undergolvet- betongplatta- är porös, smulig på flera ställen där armeringsmattan endast ligger 10-15 mm under ytan. Cementen tycks ha ”svält” och smulats sönder. Plattan är för övrigt tor
  Läs mer
 • Torktid betong för gjuten kant
  Gjutit kant 30cm hög,20cm bred 9m lång.hur lång är torktiden innan man kan fästa expanderbultar i den? Hej Peter, Några dagar för att vara säker! Säg 3 så är du säker. Men betydligt längre tid att torka ut så täpp inte till med plast eller liknande f
  Läs mer