Det finns ett antal olika faktorer som man ska tänka på innan man börjar bygga på en nylagd betongplatta. Det är givetvis torktiden som är avgörande. Innan dess är det framförallt viktigt att inte täppa till betongens möjligheter att torka ut.
Här är några faktorer när du ska bygga ett hus och vill veta hur lång tid det tar innan du kan bygga på plattan.
  • VCT – vatten cement talet
  • Tjocklek på din platta på mark
  • Antal sidor som hjälper till att torka ut konstruktionen
  • Temperatur

VCT – vatten cement talet

Torktiden för betongplattan är starkt beroende av vct, dvs vatten/cement talet. Hur mycket vatten används vid gjutningen. För att torka ut en betongplatta gjuten med vct 0,5 torkar på cirka 45 dagar. Det är beräknat utifrån att torka ner till relativ fuktighet till 90% och en betongplatta med en viss tjocklek (ej 10 cm utan tjockare).

Tjocklek på din platta på mark

En annan viktig faktor är tjockleken på din betongplatta. Det är logiskt eftersom ju tjockare din betongplatta är desto mer vatten måste torka ut. Om din betongplatta exempelvis måste armeras dubbelt så behöver din betongplatta vara tjockare.
För en betongplatta så gäller normalt 10 cm tjocklek vilket ger en koefficient på 0,4. Denna ska användas i formeln nedan.

Antal sidor som hjälper till att torka ut konstruktionen

En annan viktig faktor är hur uttorkningen sker. Dvs hur många sidor verkar uttorkningen på. För en platta på mark så är ju uttorkningen enbart från en sida. Därmed blir uttorkningen kan bara torka enkelsidig.

Temperatur vid gjutningen och torkningen av betongplattan

En annan viktig faktor för torktiden är givetvis vilken säsong du gjutit din betongplatta samt den relativa fuktigheten i luften. En sommardag är temperaturen högre än på vintern exempelvis men även luftfuktigheten är högre.

Total torktid för betongplattan

Den totala torktid är således en funktion av vct, betongplattans tjocklek, konstruktionens tjocklek samt temperaturen vid gjutningstillfället och under torktiden.

För en 10 cm tjock betongplatta med vct 0,5 som gjuts på sommaren (18 grader med 60% RF) så gäller således följande formel.

45 dagar x 0,4 x 2,3 x 1,0 = 41,4 dagar.

Tips för att komma vidare med bygget

Du kan alltid bygga upp väggar på betongplattan utan att lägga golvmattan eller annat tätt material. Då kan betongplattan fortsätta att andas och så länge ventilationen är bra så fungerar härdningen på ett bra sätt. Det kan du göra så fort betongen fått tillräckligt hög hållfasthet. Ge det upp till minst en vecka innan sådan ingrepp görs. Därefter kan man börja lägga ut syll och bygga upp skalskyddet. Därmed bygger du inte in fukten så länge du ventilerar ordentligt. Men tänk på att den relativa fuktigheten kan öka om du inte ventilerar ordentligt och därmed förlängs torktiden. I gengäld kan du öka temperaturen med vanliga värmefläktar så det kan gå på ett ut om du bara kompenserar den relativa luftfuktigheten med en ökad temperatur.