Ring mig om pool

Bygga pool

Priser och hur vi gjorde
val av poolpaket
Allt fler väljer att bygga pool. Även om detta är en hemsida som mest handlar om grunder så är poolbygget extremt likt grundläggning på många sätt. Dels innehåller de flesta högkvalitativa pooler en poolgrund. Desstutom är poolbygge mycket marknära vilket är mitt nya fokus för hemsidan. Sedan har denna artikel blivit väldigt populär eftersom den utgår ifrån hur jag gjöt min pool.

En pool förhöjer både det vardagliga livet men kan också bli en mycket vacker konstruktion för din trädgård och tomt.

Detaljerad kostnadsuppskattning

Val av poolpaket – hur ska du bygga din swimmingpool

Jag har haft ett mycket djupt samarbete med Tjällden AB och därför är mina reflektioner över att välja poolstomme inte objektiva. Men jag vill ändå (för jag får många frågor om det) beskriva fördelarna med stommen jag valde. Men ha det i åtanke att du kan ha andra preferenser.

Vårt val gjordes med utgångspunkt ifrån att vi ville gjuta en rejäl pool med husgrundsliknande konstruktioner. Dvs materialet som poolen byggs av måste stå emot vatten på ett bra sätt. Systemet har också tagits fram speciellt för pooler och är byggtekniskt genomtänkt. Poolen är den pool i Sveriges som är bäst isolerad, hittar du någon som är mer eller lika bra isolerad så återkom till mig. I efterhand visade sig detta vara klokt eftersom det inte bara sänkte våra förbrukningskostnader men också minskade betongkostnaderna (dvs betongen som användes vid själva byggandet av poolen). Många andra liknande poolsystem har mycket mer betong istället för isolering. Det blir en win win. Men dessutom är det så att poolvärmepumpen går mindre i en isolerad pool. Många tänker inte på det, eftersom de inte haft en pool. Men en poolvärmepump kan vara lite störande faktiskt, då är det både bra för miljön men också för ljudnivån.

Varför valde vi en isolerad gjuten pool

Här är anledningarna att vi valde att gjuta en pool (förutom att vi känner och samarbetar djupt med leverantören)

 • Hög hållfasthet i konstruktionen. Du får via den fiberbetongförstärkta cellplasten och den solida konstruktionen en hög hållfasthet i poolen. Det ska mycket till innan exempelvis betongplattan reser sig av grundvatten som andra pooler kan göra. Dessutom är lösningen kapillärbrytande så att och vatten inte tränger in i poolen. När poolen är full är ofta detta inte ett problem. Trycket från vattnet i poolen gör att vatten i marken hålls utanför poolen. Men vissa pool lösningar är helt enkelt inte gjorda för att vara tomma. Kolla upp att konstruktionen klarar att stå emot marktrycket. En gjuten pool står emot detta och blir därför vårt val.
 • Hög hållfasthet i väggarnas ytskikt och grund. Den fiberbetongförstärkta cellplasten skyddar cellplaststommen mot sparkar och liknande så att man inte får avtryck när man sparkar ifrån väggarna. Detsamma gäller för grunden. Vissa poolsystem har bara en sandbotten. Det gör såklart att sanden rör sig under poolen när man går på den. Varje fall över tid. Det ville vi inte ha, även om det leder till en lite dyrare pool.
 • Isolerar. Cellplasten isolerar poolen vilket gör att den håller värmen bättre. Det gör att poolens uppvärmningskostnader drastiskt kan sänkas. Tjälldens poolstomme har 30 cm isolering. Isolerade konkurrerande pooler är cirka 10 cm så det är stor skillnad.
 • Beständig. Precis som husgrunder så behöver pooler kunna vara beständiga över en lång tid. Därför bör man använda oorganiskt material i marken. Beständigheten kommer från att materialet inte är organiskt så materialet bryts inte ner. Men konstruktionen ger också en god hållfasthet. Alla som jobbar med husgrunder förstår att organiska material och vatten inte går så bra ihop (se exempelvis problem med syllar här).

Behöver du göra en markundersökning

Ofta vet du hur din mark ser ut och hur grundvattnet ligger där du vill bygga din pool.

Om du vill göra en markundersökning – läs mer här.

Här har vi frågor och svar jag fått in kring markundersökningar rörande poolen.

Verktyg du behöver för poolprojektet

hyra betongblandare
Vilka verktyg som du behöver beror på hur mycket du vill göra själv. Denna artikel är skriven för att du ska kunna göra poolen själv. Du kan givetvis leja ut i princip allt och då återstår det inte så mycket av listan nedan.

Du behöver följande när du ska gjuta din pool (listan kan komma att kompletteras)

 • hyra en grävmaskin (eller anlita markentreprenör)
 • hyra en betongblandare (modell mindre – se bilden ovan)
 • armeringsbockare
 • ett antal hinkar
 • borr för att blanda mindre mängd betong och fix

Mäta upp exakt var poolen ska gjutas

placering av poolen
Innan ni påbörjar själva markarbetet är det bra att veta exakt vart poolen ska grävas.
De verktyg du behöver för att mäta upp detta är antingen några bräder, pinnar , miniräknare och en hammare (samt mycket tålamod) eller en riktigt bra lasermätare.
Om man går på den mer rudimentära metoden med bräder, pinnar osv så börjar man med att mäta ut ungefär var poolen ska stå. Börja med det hörnet som är ”mest givet”. Det kan vara ett poolhörn som begränsas av ett hus eller liknande och som därför man kan utgå ifrån. Du bör ha planera så att utifrån poolens innervägg så behöver du gräva minst 50 cm ytterligare.

Det finns all anledning att göra utmätningen noga. Du kan även komma på konstigheter vid utmätningen av din pool i detta skede. Du kanske ångrar placeringen och gäller att göra mindre justeringar. Eftersom det normalt sätt inte krävs något bygglov så kan man i detta skede ändra sig.

Gör sedan följande för att mäta ut poolens innermått.

 • Räta vinklar i hörnen. Finn något som ger dig en rät vinkel så du får räta hörn. Vi använde en dörrmatta (!) för att få ett hörn i 90 grader.
 • Raka kort- och långsidor. I denna process använde vi ett långt mätband. Våra sidor va 6 m x 3,5 m. Vi använde måttband och plankor för att få raka sidor och lade plankan i linje med dörrmattan. Då fick vi ungefärliga positioner på ”nästa hörn”.
 • Korta brädor med spik i toppen. Vi gjorde detta superrudimentärt. Vi måttade ut vart nästa hörn skulle stå, sedan tog vi en kort avsågad bräda på cirka 50 cm och slog ner den i marken där hörnen skulle stå. Det exakta hörnet mätte vi ut på brädan där vi slog ner en spik. Från denna spik mätte vi fortsättningsvis.
 • Kontrollmät diagonalen.När du tycker du fått rätt på alla hörn så kontrollmäter du diagonalen. Diagonalen räknas ut med pytagoras sats. kortsida2 x långsida2 = diagonalen2. Därmed är diagonalen roten ur (kortsida2+långsida2). Vi fick göra om denna procedur några gånger innan vi diagonalerna helt rätt.

Eftersom grävmaskinen kommer gräva ganska mycket utöver den utmätta markeringen i alla riktningar så är det givetvis inte på millimetern. Med dessa mått som utgångspunkt har grävaren mer än väl vad han eller hon behöver för att göra ett bra jobb.

Markarbetet – schakta och gräva för poolen

Markarbetet för en pool påminner om mark och schaktarbetet för en husgrund.

Det är vår absoluta rekommendation att anlita en duktig grävare för jobbet att schakta för din pool. En duktig markentreprenör gör det enkelt för dig att genomföra de senare stegen.

Men visst hade det varit kul att hyra en bobcat och gå loss och gräva. Jag var sugen själv men hann inte med det.

När man ska gräva för en pool är det dock några saker som skiljer sig åt.
Lite kommentarer kring just att gräva och schakta för poolen.

 • kontrollera grundläggningsdjupet och grundvattennivån. Ett av de stora problematiska stegen när man gräver så djupt är om man gräver ner så att poolgropen när den väl är grävd fylls med vatten. Då kan man få ett betydligare tuffare poolprojekt än man trott. Då kan man exempelvis behöva gjuta vattenfast betong. Dvs man behöver gjuta betong som samtidigt är under vatten.
 • planera för de stora schaktmassor som skapas av att gräva så djupt ner i marken. Kom ihåg att jord som grävs upp av en grävmaskin tar 25% större utrymme när schaktmassorna väl tagits ur marken.
 • Betänk att en pool är ett betydligt större markarbete än vad en husgrund är. Detta beror på att en pool är djupare än vad man normalt behöver gräva för en husgrund. Normalt är dock en pool mycket mindre än en normalstor villagrund.

Kostnaden för att gräva poolen var uppdelad i två delar. Dels utgrävningen och sedan återfyllnad av jorden runt poolen.

Frågor och svar om markarbetet för en pool
Vi får löpande frågor in till oss om att bygga pooler. Här är de frågor som är relevanta för pooler.

 • Markarbete för pool
  Vi har bestämt oss för att bygga en pool. Tänkte dela upp jobbet i olika delar, markarbetet tänkte vi börja med omedelba
  Läs mer

Markduk underst

Då marken längst ner i ”poolgropen” var ytterst lerig så valde vi att lägga dit en markduk. Detta för att förhindra att det dränerande materialet ska sjunka ner i leran och därmed försämra detta lagers funktion.
Man kan också lägga ett tjockare lager dränerande material men det blir definitivt dyrare. Att gardera sig med markduk är därmed inte fel inför poolbygget. Det beror framförallt på att du behöver gräva några extra centimeter.

Val av dränerande material under pool

Välj ett dränerande material såsom singel, sand i viss mån eller makadam och du får mindre problem med vatten som ligger mot poolen utifrån. Vi valde ett dränerande material som hade storleken 4/16. Dvs materialet hade siktats så att storleken på gruset var allt mellan 4 mm i diameter till 16 mm i diameter och allt däremellan.

Den dränerande bädden gjordes mellan 8 och 10 cm djup.

Det dränerande materialet har flera funktioner.

 • Materialet dränerar. Dvs det kan regna ganska mycket och ändå inte påverkas. Då vi bygger en vattentät pool (dvs inte stomme av trä) utan gjuter vår pool så skulle vattnet kunna gå över denna dränerande nivå och ändå klara sig. Poolkonstruktionen klara det även om poolen är tom på vatten.
 • Det dränerande materialet är lätt att väga av och jämna till. Du får efter schaktarbetet alltid ojämnheter i poolgropens botten. Det jämnar du lätt till så det blir absolut rakt.

Beräkna mängden betong för betongplatta för pool

Poolen vi byggde var 6 x 3,5 meter. Det ger en yta på 21 kvadratmeter. Pooltillverkarna idag rekommenderar 10 cm för poolgrunder för att få en ordentlig grund att stå på. Det går åt lite mer än 3-4 kubik till en normal poolplatta.

Här har du en kalkylator för betong.

Konstruktion betongplattan för poolen

Detta systemet använde vi för vår pool. Jag tycker filmen beskriver hur enkelt det är.

Lägg ut markisoleringen

Vi placerade ut cellplasten på det dränerande materialet.

Placera kantelementen

Vi placerade ut kantelementen som består av L-element på det dränerande materialet. Dessa kantelement är specialtillverkade för pooler. De har inte lika hög kant som kantelement för vanliga hus. Detta beror på att kantbalken framförallt är till för att förankra armeringsjärnen i pelarna så de går ner genom pelarna och ut in i poolen. Då förankras väggarna på ett mycket bra sätt och klarar både marktrycket och trycket från vattnet.

Placera armering på armeringsdistanser

Placera ut armeringsjärn i kantbalken och armeringsnät på betongplattan.

Gjut en kantbalk och betongplattan för poolen

Vi gjöt sedan kantbalken och betongplattan för poolen.

Montera hörnelementet till poolen

Vi monterade de specialframtagna hörnelementen till poolen. Idag gjuter man 10 cm betongplatta. Vi testade att gjuta mindre i vår pool för att se om vi kunde minska mängden betong (därför ser bilderna lite lustiga ut). Det gick bra men 10 cm rekommenderas. Nackdelen som vi gjorde var också att pga att vi gjöt poolgrunden i rutnät så blev det onödigt mycket putsning och filning efteråt.

Dessa element är formade som ett L och är gjutna på båda utsidorna istället för bara det ena. Man börjar med att montera dessa element och sedan gäller det att mäta om och om igen med vattenpass och bärlinor så man får en rät och fin pool i våg.
Nu får man igen arbetet man lagt på markarbetet om man gjort det ordentligt. Och precis åt andra hållet. Har man slarvat med markarbetet får man en klart jobbigare montering.

Montera den isolerade poolväggen

Montera upp poolväggen utifrån de redan monterade hörnen. De specialtillverkade poolblocken är normalt sett 1,5 meter höga och en meter breda. Poolblocken har en betongyta ut mot marken som ger en god hållfasthet i sig.

Det är relativt enkelt att montera poolblocken längs med den redan monterade och gjutna poolbottnen. Det som kan vara lite knepigt är att få dem i våg och du behöver gå över poolkanten ordentligt med ett vattenpass för att få hela poolen att bli rät och fin.

Man behöver också hela tiden se efter att poolblocken får plats mellan hörnen. Därför är allt förarbete med måttning och utplacering viktigt.

Frågor och svar om poolväggar och dess montering

Armera i hålrummen och gjut pelare mellan poolblocken

För att skapa pelare som ger poolen en hållfasthet god nog att stå emot marktrycket så armerar man i hålrummen mellan poolblocken.

Blanda sedan betong och gjut armerade betongpelare. När vi gjöt pelarna mellan poolblocken så började poolblocken röra sig av trycket från betongen. Det som hände var att poolelementen lyfte när betongen fylldes på. Speciellt hörnen var utsatta för detta. Därför fixerade vi blocken med en träbräda som höll poolelementen på plats under gjutningsprocessen.

Poolen får genom betongpelarna en mycket rigid konstruktion som håller emot marktrycket och med hjälp av cellplastblocken så hålls även vatten från marken borta. En träkonstruktion släpper igenom vatten och då kan vatten komma in mellan träkonstruktionen och linern.

Betongmängd för gjutning av pelarna

Pelarna är 1,5 m höga med en meters mellanrum. Det ger cirka 20 pelare. Varje pelare är 10×10 cm. Det ger en total volym av cirka 300 liter.

Relaterade frågor och svar om betong för betongpelarna

Armera och gjut överkanten på poolen

För att skapa en stabil pool behöver man armera överkanten. De specialtillverkade poolblocken är fasade i överkant vilket gör att ”rännan” där du ska finns färdig och du kan placera armeringsjärnen i poolkanten.

Genom att armera överkanten på poolen får du en stabil gjuten konstruktion. Men genom att enbart gjuta pelare (i utrymmet mellan poolblocken), en tunn betongplatta samt överkanterna så gjuter du bara med så mycket betong som krävs. Att gjuta med samma typ av block som man använder för att gjuta källare är att ta i för mycket. Man behöver inte lika mycket betong för en pool som för en källargrund som ska ha en kraften på ett sutteränghus ovanpå sig. Vi gjöt dessutom betongen för hand då betongbilar skulle bli väldigt dyrt. Därmed gick det åt precis så mycket betong som behövdes. Det är mer jobb att gjuta själv men till en mycket lägre kostnad i vårt fall. Ska man gjuta en pool som är enorm så lönar det sig säkert att köpa in en betongbil istället.

Gjuta en pooltrappa med lecablock

I efterhand hade vi valt den helt nya pooltrappan som Tjällden tagit fram (läs om pooltrappan här). Det hade sparat oss mycket pengar och tid i projektet.

Att bygga en pooltrappa är givetvis inget måste och kan utformas på tusen olika sätt. Vi valde en pooltrappa med tre steg.

Varje steg är 20 cm högt och 30 centimeter djupt. Det understa steget var således beläget så att det blev 90 cm högt. Rörande trappor finns således inga rätt och fel och beror mycket på poolens design och utformning.

Vi gjöt en pooltrappa med traditionella lecablock. Det tog förvånansvärt lång tid tyckte jag att bygga med leca. Pooltrappan tog säkert en och en halv dag för en person att gjuta. Lecablocken armerades med så kallade b-järn. Dessutom väger leca jättemycket vilket gjorde att jag tyckte synd om byggarna. De slet som djur. Bara arbetskostnaden för att gjuta pooltrappan var 12 timmar x 450 kr/tim = 5 400 kr

Applicering av poolliner

Denna del har förändrats av leverantören sen vi gjöt vår pool. Vi önskar att vi hade den skyddsduk som finns idag för samma poolsystem. Jag har gått i pooler som har denna duken under linern. Blir jättemjukt och skönt att gå på och jämnar ut eventuella små cement/betongrester på botten och i trappan. De vidareutvecklar systemet hela tiden.
Se film här för detta steg.

Du kan välja mellan två olika typer av beklädnad av din pool. Antingen kan du köpa liner till din pool eller så kan du inreda den med klinker.

Poolliner kan beställas på två sätt. Antingen måttanpassad (billigare) eller så kan den monteras på plats. Vi hade en deadline och hann inte vänta på att få en måttanpassad eftersom poolen måste vara helt klar innan denna kunde beställas.

Klinker brukar avrådas i Sverige då det spricker lätt pga rörelser i marken, bland annat pga tjäle. Utan att garantera något så torde detta inte vara något problem med denna pool då den inte kommer röra sig ur fläcken pga den stabila konstruktionen.

Fästa altanen i poolkanten

Genom att man gjutit poolkanten bildar den ett stabilt fundament utifrån vilken man kan bygga vidare på exempelvis en altan.

Poolens gjutna betongkant fungerar utmärkt för att fästa altanreglarna.
För att kunna göra det behöver man avlägsna cellplasten som finns ut mot marken.

En mycket stor fördel med detta är att poolen låses fast i altanen vilket gör konstruktionen ”rock solid”. Vattentryck och marktryck tas upp av både poolkonstruktionen och altankonstruktionen. Det rekommenderar jag verkligen att man gör.

På bilden ser man även ett rör som cirkulerar vattnet i poolen.

Sandfilter och poolpump

Poolpumpen har som primär funktion att cirkulera vattnet. Det är bland annat poolpumpen som gör att poolbyggen kräver relativt mycket rördragningar. Från poolen leds vattnet in via breddavloppet till sandfiltret som renar poolen.

Det finns ett antal olika lägen på sandfiltret. Ett av dem är backspolning. Sandfiltret behöver backspolas cirka en gång i veckan. När man backspolar så kör man vatten åt andra hållet för att spola rent sanden. Från sandfiltret leds vattnet ut till dagvattenledningarna och bort från poolen.

Man kan även spola utan att passera via reningsverket.

På vintern gäller det att tömma systemet på vatten så att det inte fryser sönder.

Uppvärming av pool

Det finns värmepumpar som är speciellt anpassade för att värma upp pooler. Dessa poolvärmepumpar har ett annat temperatur spann där de ska vara som mest effektiva. En poolvärmepump behöver bara värma upp poolen när den omgivande utetemperaturen är en bra bit över nollan. Därmed behöver man inte samma krav på dessa pumpar som för värmepumpar som ska värma upp huset, även när det är -10 ute.

På bilden ser man också hur rördragningarna går in i huset där pumpen och reningsverket står.

Vårt val blev en gullberg jansson värmepump. Vi hade bara hört bra om dem innan. I efterhand har det visat sig vara ett lyckokast då de har fenomenal support (och garantier) och är ett familjeföretag som brinner för det de gör. Dvs de är mycket måna om sitt varumärke.

Vad kostar det att bygga pool

Det kostar att bygga pool. Fokuset för vår artikel är den gjutna delen och markarbetet (vi handlar ju trots allt om grunder). Men vi har märkt av att personer vill veta vad det kostar. Vi hade tidigare en nedbruten variant av vår kalkyl för det vi betalade för blocken, poolvärmepumpar mm. Poolen byggdes 2012 och den nedbrutna kostnadsspecifikationen vi hade här tidigare visade sig snabbt bli inaktuell pga nedanstående.

 • Prishöjningar av olika delar såsom cellplast, betong, armering mm.
 • Poolen vi köpte inte kan jämföras med det som säljs av leverantören idag. Ett exempel är den skyddsduk under linern som kostar en slant men ger en grym komfort i poolen. Vi önskar att vi hade denna duk. Inte minst på trappan där man går eller sitter mest ger duken under linern en mycket härlig känsla. Denna duk måste vara fri från organiskt material annars kan detta bli ett problem på sikt. Därför kostar den lite.
 • pooltrappan är ny
 • poolblocken kommer nu med mycket smarta fabrikstillverkade hål för bräddavlopp, insprut och lampor. Det tog lång tid för oss att göra sånt, vi gjorde även fel och fick bryta upp armeringen ovanpå bräddavloppet. Nu behöver man inte bry sig om sånt.
 • De olika ingående delarna i poolen (tillbehören) ökat och minskat i pris (vissa har gått upp, andra ner) från stora distributörer.

Vi hänvisar därför inte längre till de priser vi hade. Det är direkt missvisande.

Istället hänvisar vi till vår kalkylator jag gjort. Se kalkylatorn här.

Hur bygger du din pool billigt

Genom att bygga mer själv kan du få ner kostnaden på din pool. Använd något system som hjälper dig. Vi tyckte detta poolsystem va bra för att vi kunde göra så mycket själva.

Välja Poolskydd

pooltak

Det finns mycket att säga om poolskydd. Efter ett par år har man lärt sig lite om poolen och man kan vilja uppgradera den. Så gör många poolägare. De tröttnar på sin covertäcke som börjar bli lite sliten.

Det var precis så vi kände när vi köpte detta pooltak. Vilka är de vanligaste poolskydden

 • Poolöverdrag/Cover
 • Lamelltäcke
 • Pooltak

Prisskillnaden för dessa poolskydd är enorm. Och när man förstår funktionen bakom dessa olika typer så förstår man också varför.

Det svåra – vart ska poolen placeras

En rolig del av projektet, men också svårt är att bestämma placeringen av poolen på din tomt.

 • Skyddad plats. på något ställe där det är lä så gör det. Alla har vi inte en skyddad plats på tomten men om du hittar denna plats så är det bättre
 • Solig plats.Det andra givna kriteriet är att anlägga poolen på ett ställe som ligger i solen. Dels blir det varmare för den som badar i poolen men poolen värms också upp mer naturligt av solen givetvis.
 • Skugga på uteplatsen.Samtidigt som alla är ute efter sol kring poolen är det bra om en del av uteplatsen som omger poolen kan ge skugga. Du vill ha både och.
 • Var inte för snål med utrymmen. Faktum är att du är mycket mer på torra land än i poolen mätt i tid. Men många gör misstaget att inte tänka igenom ytorna runt poolen. Många som disponerar om sin trädgård för att få plats med en pool väljer aktivt att ha kvar större gräsmattor. Dessa är kräver större underhåll än ett trädäck och när väl trädäcket är på plats brukar man sällan ångra sig. Dessutom skräpar gräsmattorna ner poolen. Så ha rikligt med altan eller trädäck runt poolen. Det kommer du inte ångra.
 • Tänk på säkerheten. Placera poolen där du har klar sikt exempelvis från köket och kan ha en uppsikt över poolen. Om du har barn sparar det dig mycket spring – du kan bara kika ut genom fönstret och se att allt står bra till. Med det sagt så kan man inte lämna barn många sekunder ensamma i poolen.

När du väl placerat utpoolen på tomten så ska storleken bestämmas exakt. Vi rekommenderar pool med räta hörn av kostnadsskäl. Poolblock, tillval mm blir dyrare om man ska ha cirklade pooler.

När du sen ska placera din pool lite mer exakt, tänk på att poolens skyddstäcke kan behöva spännas bredare än poolen självt. Då kan du behöva lite bredare ytor kring poolen än du kanske tänkt först.

Frågor och svar om att bygga pool

Vi får löpande frågor in till oss om att bygga pooler. Här är de frågor som är relevanta för pooler.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!