köpa byggmaterial
Idag tar vi upp ett ämne som är lite annorlunda och sträcker sig bortom husgrunder.
Frågan är om du som privatperson ska köpa in byggmaterialet själv eller låta en hantverkare köpa det åt dig.
Vi försöker ge dig råd i denna fråga.
Det kan tyckas enkelt men frågan är flerbottnad och det som är rätt för en person behöver inte nödvändigtvis vara rätt för en annan person.
Summa summarum kan man sammanfatta råden nedan som att ”det beror på”.

Fördelar med att köpa materialet själv

Fördelarna med att själv köpa byggmaterialet.

  • Byggmaterialhandeln är inte alltid den billigaste källan för att handla in byggmaterial.
  • Du får kontroll på dina materialkostnader och kan jämföra enklare.
  • Du äger byggmaterialet.
  • Lättare att byta hantverkare.
  • Känner större ansvar för bygget än hantverkaren.
  • Du kan idag bli mycket upplyst via internet och därmed hitta nya arbetsmetoder och byggmaterial.

Fördelar med att låta hantverkare köpa materialet

Fördelarna med att låta hantverkaren köpa materialet är som vi ser det.

  • Hantverkaren känner ett ansvar för att göra rätt materialval
  • Hantverkaren har bättre priser hos byggmaterialhandeln än privatpersoner
  • Det är smidigt för dig som kund att låta hantverkaren köpa in materialet
  • Hantverkaren är inkörd på att arbeta med vissa materialval.

Byggmaterialhandeln är inte alltid billigast

Byggmaterialhandeln är faktiskt inte alltid billigast. Idag kan man hitta tillverkare av byggmaterial som inte går via grossister och återförsäljare utan går direkt mot slutkund.
Det gör att det blir färre mellanhänder om materialvalet går att hitta själv.
Slutsats: Leta själv på nätet också så du kan jämföra hantverkarens priser efter hans eller hennes påslag. Hittar du leverantörer som säljer direkt så ta in offert och jämför med hantverkarens priser från byggmaterialhandeln.

Du får kontroll på dina materialkostnader

Även om byggmaterialet oftast inte är den stora kostnaden i byggprojekt så lönar det sig att jämföra. Det är för de allra flesta lönsamt att få kontroll på sina materialkostnader.
Slutsats: Genom att vara på hugget i upphandlingen och jaga in priser från många kan du jämföra.

Du äger byggmaterialet

Det är inte helt ovanligt att hantverkaren vill ha förskottsbetalning för byggmaterialet om han eller hon köper ut materialet. Hantverkare har inte alltid den bästa kreditvärdigheten och vill därför ha förskottsbetalning. Om det då händer sig att byggaren under denna tiden går i konkurs vem äger då byggmaterialet.
Slutsats: Säkerställ att du äger byggmaterialet om du behöver betala i förskott.

Hantverkaren är inkörd på att arbeta med vissa materialval

Om din hantverkare är van att arbeta med byggmaterial från en viss grundmaterialtillverkare så finns det ett värde i att låta entreprenören välja detta. Då kommer han eller hon med största sannolikhet göra ett bättre jobb än om vederbörande får byggmaterial pekat på sig och sedan inte vara med och välja.

Slutsats

Genom att jämföra många hantverkas offerter och bryta ner offerterna från i arbete och material kan du sedan jämföra dessa med egna offerter intagna från materialleverantörer och byggmaterialhandeln.