Att bygga ett garage är inte så svårt och kan till stora delar göras själv om du vill hålla nere kostnaderna. Som alltid vill jag erbjuda så mycket hjälp att det ger självbyggaren bra grund att stå på. För dig som vill ha helentreprenad har jag rikstäckande nät av grundbyggare.

Delar i projektet – från grund till tak

Typ av garage – varmgarage, kallgarage eller carport

garagetyp
När det kommer till att välja garagetyp så är det jätteviktigt att veta själv vad man vill ha ut av byggnaden. Många just nu vill utnyttja möjligheten att bygga ett garage som uppfyller attefallshusgarage reglerna då dessa är relativt genererösa, speciellt sedan de utvidgat gränsen att bygga till 30 kvm.

Annars är rekommendationen generellt att isolera när du ändå håller på. Dvs du kan bygga ett kallgarage, men isolerat så du i framtiden kan inreda det så småningom. Då kan din potentiella boyta öka om du, eller de som köper huset efter dig har behovet av detta.

Bygglov för garaget

Garage skiljer sig inte jättemycket jämfört med att bygga hus. Det som är speciellt är att man ofta för garage kommer under 25 kvm i byggnadsarea vilket gör att man kvalar in för att vara ett attefallshus. Därmed är garaget bygglovsfritt. speciellt kinkiga är kommunerna om byggnaden byggs under följande omständigheter
 • känslig eller skyddad mark
 • i områden där byggnader anses vara kulturellt viktiga
 • på prickad mark

Det som ska redovisas och de uppgifter som ska vara med när man ansöker om ett bygglov är exempelvis vem som äger fastigheten. Det behövs även en beskrivning av hur garaget ska byggas samt byggnadens utformning med hjälp av nödvändiga ritningar och handlingar som behövs för att kommunen ska kunna ta ställning till ansökan. Se ritningar för bygglov här. När man vill påbörja arbetet bör även finnas med i bygglovsansökan.
När alla nödvändiga handlingar är inskickade till kommunen och om det inte saknas handlingar och allting är komplett brukar handlingstiden vara maximalt 10 veckor. Om det däremot saknas viktiga handlingar kommer kommunen begära att man skickar in dessa igen och då behövs det mer tid att fatta ett beslut, max 10 veckor till. Om det blir en ytterligare förlängning på handlingstiden kommer kommunen självklart se till att man blir informerad om detta.
När man fått sitt bygglov beviljat, det vill säga ett startdatum när bygget kan påbörjas ser byggnadsnämnden till att man har en god kontroll över arbetet. Under byggets gång kommer byggnadsnämnden i kommunen göra två besök och detta för att kontrollera att bygget följer reglerna och det som beskrivits i samtliga handlingar och ritningar.

Attefallsgarage – 25 kvm är bygglovsfritt

Som du kanske vet finns det även även vissa byggåtgärder som är befriade från bygglovsplikt. Enligt regeringens föreslagna ändringar som röstats fram är det tillåtet att genomföra ett så kallat komplementhus (attefallshus) på 25 kvm utan krav på bygglov. Du kan alltså få ett extra litet bostadshus eller attefallsgarage utan att behöva ansöka om bygglov.

Jag märker av att Attefallsgarage är mycket populärt just nu. Det är enligt mig en succelag för villaägare i Sverige. Anledningarna är såklart många varför lagen blivit så populär. Att bygga en byggnad med en storlek på maximalt 25 kvm med en tak- och höjd på hela fyra meter utan att behöva ansöka om bygglov har inte minst blivit .en möjlighet för villaägare att tjäna en slant på att hyra ut sitt attefallshus. Det är även tillåtet att bygga flera attefallshus, så länge man ser till att det har en sammanlagd yta om upp till 25 kvm. Viktigt att tänka på är att huset blir ett komplement till det redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.
Om man planerat bygga närmare än 4,5 från tomtgränsen krävs det ett skriftligt godkännande från grannen. Om grannarna olyckligtvis nekar kan byggnadsnämnden avgöra detta, genom att ansöka om bygglov. Även om det inte krävs ett bygglov vid ett attefallshus måste man göra en bygganmälan och vänta på att byggnadsnämnden beviljar ett startbesked. Bygganmälan ska göras skriftligt och innehålla vissa grundläggande uppgifter. Om man är osäker kan man alltid kontakta kommunen, de hjälper mer än gärna till. Exempel på vad kommunen tittar på gällande åtgärden är olycksrisker som t ex brand och översvämningar.

Bygga garaget själv

Jag håller precis på att bygga ett hus själv precis nu. Detta system lämpar sig väldigt väl för garage också.

Läs mer om detta byggsystem här samt här.

Garageplattan – den enda husgrunden lämplig för garage

När man bygger ett hus finns det fyra grundläggningsmetoder att välja mellan:
 • krypgrund
 • gjuten platta
 • plintgrund
 • källargrunden

För garage är det definitivt platta på mark som dominerar eftersom lasterna kan vara relativt höga inne i grunden jämfört med en villa exempelvis då man har en bil inne i garaget. Garageplattan är därför i princip standard för garage.

Dimensionera ditt garage för lasten från bilar

När det kommer till laster från huset i sig så är det ofta så att själva konstruktionen på garaget inte kräver särskilt grov konstruktion. Dvs en normal kantbalk är god nog. Men däremot är lasterna på betongplattan ofta högre. Istället för att dimensionera husgrunden bara för människor som ska gå på betongplattan så måste betongplattan vara dimensionerad för att klara laster från bilar.

Använd grövre armeringsnät

Lasterna från bilar gör att vi rekommenderar att du ska använda lite grövre armeringsnät 650. Därmed så ökar betongplattans möjlighet att klara dessa laster.

Tjocklek på garageplattan

En betongplatta för garage följer annars konstruktionen för en vanlig betongplatta. Läs om hur du gjuter en betongplatta här.
Utifrån detta så gjuter du en garageplatta med en tjocklek om 10 cm.

Kostnad för en garageplatta
En garageplatta kan delas upp i två delar. Del ett är materialet och del två är arbetskostnaden. Många väljer att bygga sitt garage själva eftersom garage är en relativt enkel konstruktion. Man tar ofta hjälp med betonggjutningen men annars är det ett behändigt och enkelt projekt där du kan spara pengar genom att göra mycket själv.
Dessutom behöver du oftast inte ta hjälp av en konstruktör eftersom konstruktionen är relativt enkel. Behöver du bygga ihop garaget med ditt befintliga hus så kan du dock behöva en konstruktör.

Jag rekommenderar dock att du tar in hjälp med följande om du ska bygga själv

 • Grävning
 • Schaktning
 • VVS firma som ihop med grävaren ordnar dragning av avlopp, eventuellt kall och varmvatten, dränering – serviser mm
 • Provtryckning av golvvärme (du kan dock dra golvvärmen själv)
 • mm

Här finns det en priskalkylator för att beräkna pris grunden.
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”19″] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”materialkostnadperkvm” value=”380″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”golvvarmeperkvm” value=”156″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”betongperkubik” value=”2495″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”arbetskvmkostnad” value=”1800″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”rabattkod1″ value=”RABTJ01″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”rabattkod1varde” value=”800″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”radondukkostnad50kvm” value=”5325″ from=”session”] [CP_CALCULATED_FIELDS_VAR name=”radondukarbetskostnadkvm” value=”80″ from=”session”]

Hög sockel i garaget

Om du ska bygga ett garage och vill göra det mindre känsligt för väta och kunna spola av garaget kan det vara bra att ”lyfta upp syllen” från markhöjd genom att göra sockeln förhöjd.

Läs här hur du kan åstadkomma det.

Välja garageport

När man ska välja garageport till garaget är det viktigt att tänka på att det ska passa med både husets utseende och färg. Det är även viktigt att tänka över de egna behoven och önskemålen. Vad en garageport idag kan kosta går inte att säga exakt, då det kan kosta alltifrån 5000 kronor upp till 70 000 kronor, ibland mer. De faktorer som påverkar priset är exempelvis material, design, mått, isolering och i vissa fall även tillbehör.
Det man bör tänka på när man väljer port kan vara följande:

 • Vilken funktion vill jag att porten ska ha? Automatisk öppning?
 • Ska den vara isolerad?
 • Ta hänsyn till barnen, ska de kunna öppna den på egen hand?
 • Klarar jag av arbetet själv, eller kommer jag att behöva hjälp?
Exempel på de vanligaste typerna av garageportar är:
 • Takskjutport – En populär lösning då den anses vara en väldigt smidig och lättöppnad konstruktion. Fördelen med denna port är att den inte stjäl utrymme varken innanför eller utanför garaget. Detta innebär alltså att du under vintern slipper skotta massa snö för att öppna garaget. En takskjutport är även lämpad för automatisk öppning, antingen med eller utan fjärkontroll, detta väljer du självfallet själv.
 • Vikport – Denna port består av två delar som viks in på mitten och de flesta vikportar är idag både välisolerade och täta. När porten viks på mitten sticker den bara in ungefär 1 meter i garaget då porten är öppen. Man kan själv välja om man vill att vikporten ska monteras inåt- eller utåtgående. Väljer man detta alternativ slipper man tänka på underhållet då den är minimal.
 • Vipport – Denna enkla port passar de garage som är saknar isolering och är idag ett populärt alternativ bland äldre garage. Denna port består av hel sektion som svänger upp under taket och den öppnas med ett handtag som finns mitt på garageporten. Fördelen med en vipport är att den är enkel att montera och den innehåller få rörliga delar. Väljer man detta alternativ bör man tänka på att det krävs utrymme framför garaget.
 • Slagport – Denna garageport är gjort i stående granpanel och är idag ett traditionellt alternativ. Den består av två dörrar som svänger ut på gångjärn och många väljer detta alternativ speciellt om man tänkt använda garaget till annat än bara bilen. Är man en barnfamilj är slagporten den perfekta lösningen då den enkelt går att öppna och stänga.

Välja byggsystem för bygga garage

Välja byggsystem för bygga garage

Även valet av byggsystem beror på dina behov och önskemål. Det finns alltså möjligheter att bygga ett garage på det sätt som passar än bäst. Det man rekommenderar idag är att börja med att först bygga väggar och tak för att sedan fortsätta med att sätta upp innerväggar med isolering. Fördelen med att börja på detta sätt är att man då kan kontrollera om huset står emot eventuella oväder som kan uppstå.
Valet av byggsystem beror också på om man väljer att bygga på egen hand eller om man kommer att behöva hjälp utifrån. Idag finns det leverantörer som levererar hem lättmonterade byggelement som är anpassade för självbyggare. Om man vill slippa jobba med garaget själv finns det även företag som erbjuder ett riktigt garage, man får då alltså en nyckelfärdig leverans av garaget. Väljer man detta alternativ hjälper entreprenörerna ofta även till med grundläggningen, leverans av garaget samt monteringen.

Frågor på att bygga garage

Här är frågor och svar vi har fått in över tid kring att bygga garage.

 • Val av kantelement för garage
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Jag klurar på vilken typ utav kantelement jag skall välja för att klara lasterna på mitt garage. Garagets storlek 7.5x 11m. Funkar det med 300 l-element om man
  Läs mer
 • Tillbyggnad av befintlig platta eller gjuta helt ny betongplatta till garage?
  Hej, Jag har idag ett garage om 24kvm (6x4m)byggt på -70 talet och där träkonstruktionen är i dåligt skick. Vill nu riva detta och bygga nytt garage om 36kvm (6x6m). Kan jag gjuta en kompletterande bit betongplatta till den gamla eller bör jag ta bor
  Läs mer
 • Var läggs vatten rör vid gjutning på golv
  Var läggs vattenledningar vid gjutning av garage golv ? Över cellplasten men sen? Hej , Först lägger du cellplast. Ska du ha normal betong (ej flytbetong eller fiberarmerad betong) så lägger du sedan vattenburen golvvärme, sist armering. Sen gjuter d
  Läs mer
 • Sutteränggarage med lättbetong
  Hej, Ska bygga garage på sluttande tomt. Vill använda lättbetong, funkar det till ”källarvägg”? Om ja, hur säkerställer jag att det inte blir fuktproblem? Vårt bostadshus byggde vi i lättbetong och är supernöjda! /Magnus Hej Magnus, Återk
  Läs mer
 • Åtgärda platta med bakfall
  Har ett garagegolv som blivit felaktigt utfört. Ett hörn av golvet är för lågt så vatten stannar kvar istället för att rinna mot golvbrunn.Kan man lägga på betong för att höja den ytan? Hållbarhet? Hej mike, Självklart kan du lösa detta med pågjutnin
  Läs mer
hej hej
 • Bygga till ett garage med en carport
  Hej Jag vill bygga till en carport bredvid mitt garage. Jag funderar på att ta bort taket på garaget som har för dålig lutning och göra ett helt tak av båda. Vad föreslår du? Jag har bilder om du vill se. Med vänlig hälsning Peter Hej Peter , Är inte
  Läs mer