När man då ska dränera om ett gammalt hus så menar jag att man med fördel ska gå fram i det projektet med viss försiktighet. Om man har en gammal grund som kan stå på stenar och annat mindre bra konstruktionsmässigt, så kan det vara bra att man ser det som flera olika delar i projektet.

  • dräneringen
  • markstabiliseringen

Dels har man ju då själva dräneringsprojektet, det kan du läsa mer om i artiklar som vi har skrivit här.
Detta bör då göras i kombination med ett eventuellt markförstärkningsprojekt.

När man har att göra med denna typen av frågeställningar så bör man konsultera specialister inom markförstärkning. En specialist som vi samarbetar med heter Stabtech. Det som denna typ av företag gör är att man förstärka grunden innan eller ihop med dräneringsprojektet och detta kan företag som Stabtech bäst svara på. så att man förstärker marken ihop med dränering. Det man då förstärker marken med kallas för geopolymer. Om man är mycket osäker på hur stabil marken är så behöver man markstabilisera i etapper innan och under tiden man gräver. Det får grundstabiliseringsföretaget avgöra från fall till fall.

Geopolymer – perfekt för stabilisering av grunder

Vid en stengrund eller andra grunder som är äldre och dåligt konstruerade så har man ofta porösa sandmaterial och stenar kombinerat med varandra, vilket då gör att man har en ganska instabil grundkonstruktion. Om man börjar gräva för mycket kring denna grund så kan det skada grunden och orsaka sättningar.
Vår rekommendation är då att man med hjälp av geopolymer går ner och sprutar in den här expanderande massan som då sammanfogar både löst material och stenen till en mer enhetlig grund. Det här gör man då så att det blir en betydligt mer stabil konstruktion ihop med dräneringsprojektet. Stabtech kan hjälpa till med både dränering och gjutning av betongplatta och liknande ihop med stabiliseringen av grunden. Oftast använder man sig av geopolymer.