Här har jag samlat alla frågor som relaterar till betongplatta artikeln och definierats som generella.
 • Bygga på gammal betongplatta med källare
  Hej Micke! Vi har köpt ett ”hus” som brunnit ner. Grunden till huset är en halvkällare och resten betongplatta. Den är från cirka 40-talet skulle jag tro. Grunden vid källaren är sprucken och i dåligt skick. Jag undrar om man kan använda
  Läs mer
 • Tidsåtgång platta på mark
  Hej Micke! Jag går andra året på Högskolan i Halmstad och skriver just nu ett projekt arbete om olika metoder och tidsåtgång när man arbetar med platta på mark. Jag har haft svårt att få fram cirkatider på vad de olika delarna i ett projekt tar att g
  Läs mer
 • Jordade grunder
  hej Vi har precis detaljplanerat klart med kommmunen och kommer bygga ett större område av hus. Vi har förstått att man eventuellt behöver jorda sina grunder. När behöver man det och hur gör man det? mvh Anders Hej Anders, Att jorda en betongplatta s
  Läs mer
 • Anslutning mellan grund och gjuten altan
  Hej Micke, vi planerar att bygga hus med platta som grund. Vi tänker därefter gjuta altan plus entré som en isolerad platta 10 cm under nivån för husplattan. Hur ansluter man plattan för altan/entrén’ till husplattan. Lägger man 10mm frigolit m
  Läs mer
 • Viktigt att tänka på, gjuten platta
  Vad är viktigt att tänka på när man gjuter en platta? (Gjuten husgrund) Hur tillverkas den? Hej , Detta är en mycket bred fråga Jag har en populär artikel om att gjuta platta– börja där och återkom om det är något som är oklart. När det kommer
  Läs mer
 • Förankra bottenplattan ner i undergrunden
  Hej Vi är två sista terminsstudenter som skriver ett exjobb om stabilisering av höga trähus med val av metods påverkan på utformningen av byggnaden. Vid frågan om för att säkra byggnaden mot stjälpning och byggnadens egenvikt + vertikala laster inte
  Läs mer
 • Väder tålighet för betongplatta
  Hej Jag bygger ett fritidshus på 105m2. Jag gör arbetet själv och det blir därför en utdragen process. Frågan. Tål kantelement golvvärme rör mm. att ligga oskyddat för väder och vind under en vinter eftersom jag tror det kommer att ta mig 6 månader a
  Läs mer
 • Gjuta platta på ö
  Hejsan, Vi funderar på att gjuta platta 100 m2 för ett hus, men det är på Möja i Stockholms skärgård. Vad kostar det att leverera till en ö och har ni någon erfarenhet hur det går till? God access från vattnet (sjötomt) men behöver pumpas ca 50 m med
  Läs mer
 • Matarledning el under betongplatta
  Hej! Får man gjuta en garageplatta på mark med en korsande elledning i mark. Måste elledning ligga utanför betongplattan ? Om ledning friläggs är det isåfall ok att omge kabel med skydd och sen bygga över den. mvh S-I Hej ,Återkommer normalt inom cir
  Läs mer
 • Vad väger en betongplatta?
  Hej Micke! Om jag skulle vilja ha en betongplatta till en husgrund där måtten på plattan är ungefär 7,5m x 2,25m, vad kommer en sån platta väga i runda svängar? // Sebastian Hej Sebastian, Det som väger i en betongplatta är Jag hänvisar tillsvidare t
  Läs mer
 • Mäta ut höjd för grunden
  Hej! Vi kommer inom kort att börja bygga vårt nya hus. Tomten är bra och ligger där den ska (dvs vi behöver inte jämna ut nödvändigtvis), men jag undrar hur vi ska kunna mäta ut höjden för husgrunden? Jag antar att det är viktigt att man hamnar på rä
  Läs mer
 • Hur ska vi tänka kring tillbyggnad platta på mark till en befintlig krypgrund
  Hej Johan Det fungerar bra att gjuta en platta på mark mot en krypgrund. Det man ska tänka på är att kontrollera så att man inte gjuter igen så många ventiler i den befintliga krypgrunden så att man försämrar ventilationen i den gamla grunden. Svårt
  Läs mer
 • När kan vi slå igång golvvärmen
  Hej , Det står inte i frågan men jag tolkar det som att du har vattenburen golvvärme. Nu när du fått upp uterummet så kan du slå på golvvärmen. Golv kan du lägga när betongplattan har torkat vilket den borde ha gjort vid det här laget eftersom du gjö
  Läs mer
 • Betongplatta på berg
  Hejsan Micke. Jag har en fråga ang Betongplatta på berg, jag har fått ärva mark men det är berg, den är rätt så ojämn, vad finns det för alternativ för att bygga ett hus på ett berg? Måste man spränga bort massa eller går det att fylla ut ojämnhetern
  Läs mer
 • Utöka befintlig halvdan betongplatta
  Hej Carl-Johan, Oftast är det bästa i detta fall att ta bort den gamla betongplattan. Oftast är förrådsplattor inte så väl isolerade utan är kanske helt utan isolering under. En helt oisolerad platta blir fuktig då betongen suger fukt kapillärt. Det
  Läs mer
 • Kan man lägga golvvärme på ej täckt platta
  Hej Marita, Du skriver att du har en platta. Menar du att du redan har en betongplatta som du ska lägga golvvärme på? Menar du att du inte gjutit plattan är men ska lägga golvvärmen på cellplasten och att det är snö på cellplasten kan du göra det. Du
  Läs mer
 • Träbjälklag på betongplatta på mark
  Hej Calle, Vid trägolv brukar man ha plastfolie emellan betongplattan och trägolvet. Det vanligaste är att trägolvet läggs direkt på betongplattan (med mellanliggande plastfolie) och att man inte bygger ett bjälklag emellan betongplattan och trägolve
  Läs mer
 • Täcka över gjuten platta
  Hej Elina, Man ska se till att tjälen inte går ner under grunden för att undvika tjällyftning. Det är dock ovanligt men kan förekomma då grunden (huset) inte värmer upp marken och tjälen går ofta djupare än schaktdjupet. Det kan finnas risk för det i
  Läs mer
 • Gjuta betonggolv vid nybygge
  Hej Anna, När du bygger ditt hus med en betongplatta så fungerar betongplattan alldeles utmärkt att ha som undergolv. För att golvet inte ska bli för stumt att gå på kan det vara bra att lägga in något mjukt underlag under trägolvet. När du vill mini
  Läs mer
 • Ouppvärmt fritidshus med platta på mark
  Hej Hans, Det finns risk för tjällyftning då huset ska så ouppvärmt. För att undvika tjällyftning bör du schakta bort det tjälfarliga materialet och komma ner till det grova gruset. Ersätt det tjälfarliga materialet med dränerande material och en pla
  Läs mer
 • Grund delvis på berg
  Hej Pär, Har du bilder på tomten så jag kan se hur mycket det lutar och hur mycket huset skulle hänga ut? Är det viktigt att huset hänger ut eller är det bara för att huset ska ligga just där? Spontant känns denna fråga lite för komplext för att kunn
  Läs mer
 • Bästa värmekällan för tvåvåningshus
  Hej Per och tack för frågan, Detta är synnerligen ingen enkel fråga. Att svara på vilket uppvärmningssystem som är bäst beror på flera parametrar. Här finner du några Uppvärmningssystemet Hur ser uppvärmningssystemet ut, dvs har man vattenburet, från
  Läs mer
 • Vad kostar det att förbereda en tomt
  Hej Daniel och tack för frågan. Det är jättesvårt att svara på denna fråga. Men jag har försökt göra det här. Vår guide för tomtförberedelser. Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Bergvärmerör i gjuten platta
  Hur drar man rör från energibrunn till bergvärmepump i platta man gjuter, vilken dimension ska rören ha? Hej Kerstin, Svaret består av två delar kan man säga. 1) Framdragning av ledningar till golvvärmefördelaren För att dra fram ledningarna till gol
  Läs mer
 • När slipa betongplatta
  Hej Jag ska gjuta en betongplatta till ett garage och kommer göra det mesta själv. Vad behöver man tänka på och vilka verktyg behöver man för att slipa betongplattan när den väl är gjuten. tacksam för svar Hej När det gäller tidpunkten så kan du läsa
  Läs mer
 • Gjuta betongplatta mot källarvägg
  Hej! Jag vill gjuta en betongplatta 60cm under husets betonggolv, mot källarväg i ett hörn på 5m.kontaktyta och 4m.utanför källaren? Betongplattan ska vara 70kvm. Hej Cornel, Tack för frågan. Jag uppfattar inte riktigt frågan kring detta. Är detta sv
  Läs mer
 • Kan man bygga ett tvåvåningshus på en grundplatta
  Kan man bygga två våning hus på cellplatta hus grund tack. Besökaren refererar både till orten Visby och Stockholm. Ja det går absolut att bygga ett tvåvåningshus med en grundplatta. Faktum är att de flesta husen som byggs idag på en grundplatta är e
  Läs mer