Fråga från Mattias från Sundbyberg

Hej!
Vi har en gammal skruttig bod på 12 kvm som står cirka två meter från grannens tomt. Vi skulle gärna vilja byta ut vår bod mot en nyare friggebod på 15 kvm. Behöver vi söka nytt bygglov för det?

Behövs bygglov, byte av friggebod

Svar från Micke

Hej Mattias,

Detta var en bra fråga. Eftersom jag var lite osäker pratade jag med min kommun.

De sa att du omfattas pga storleken (15 kvm) endast av friggebodsreglerna. Dessa är mer gynnsamma för den som ska bygga än Attefallsreglerna.

Det du behöver göra enligt min kommun var att få godkänt av grannen. För din egen del ska det vara skriftligt rekommenderade min kommuns kontaktperson.

Begränsningar som de upplyste mig om:

 • din byggnad får ej vara större än 15,0 m2 (tydligen viktigt att man inte har en enda kvadratcentimeter utöver detta). Byggnadsarean är den area som friggeboden upptar på marken. Dessa begränsas också av byggnadens ytterväggar.
 • din byggnad får ej högre än 3 meter i takhöjd (taknockshöjd).
 • din friggebod ska vara belägen i anslutning till ett bostadshus
 • du hade inte fått göra detta om du angränsade till ett allmänt grönområde eller liknande. Då hade du inte omfattats av denna regel. Detta gäller således allmän platsmark (t ex gata eller park). Då behöver man söka bygglov.
 • din friggebod är bygglovsfri om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 m. Men om du får godkänt från dina grannar så får friggeboden utan bygglov placeras närmre. Om du inte får godkänt av grannen så behöve du gå igenom bygglovsprocessen för din friggebod
  • Om du mot ovanstående behöver söka bygglov för din friggebod så tillämpas detaljplanen regler vid beslutet om ditt bygglov.

   Här finns det således en klar skillnad jämfört med Attefallsreglerna som hade varit hårdare. Där behöver man ju lämna in information till kommunen i form av bygganmälan etc.

   Så – slutsats – du behöver inte bygglov om du bara får skriftligt från din granne i detta fall.

   Vänliga Hälsningar
   Micke

   Fick du hjälp av denna artikel