Betong valv attefallshus

Fråga från REMI från LINKÖPING

Hej

jag ska göra attefallshus med källare och betong valv med golvvärme hur mycket ska den armeras och ur tjock måste den bli ytan är 620x405cm kan ha en stöd vägg delvis under då blir det två ytor i källaren ca 300x300cm väggen går halv vägs på tvären ca 200cm och det blir ett trapphus ner i mitten mot stödvägg kan bifoga en skiss om behövs

Svar från Micke

Hej REMI,

Delar upp svaret i

  • grunden
  • bjälklaget
  • innerväggarna

Grunden
Som jag förstår det så kommer du gjuta en vanlig betongplatta i källaren. Behöver som jag ser det inte förstärkas eftersom bredden är så liten.

Bjälklaget
Du vill ha god isolering i bjälklaget ner till källaren så att inte för mycket värme går ner i källaren från entreplanet. Men samtidigt vill du ha ett så tunt bjälklag som möjligt så att källaren blir så hög som möjligt.

Du kan bygga bjälklag på många sätt och det vanligaste är väl att använda träreglar. Men du kan också gjuta ett betongbjälklag på en samverkansplåt (pewa) eller liknande (se deras anvisningar). Eventuellt- med isolering på undersidan om man har höjd för det.

Hur du mycket plats i källaren kan man ju använda trapetskorrugerad plåt med isolering ovanpå.

Innerväggarna / valven
Om du har en bärande stödjande innervägg så blir spännvidden mindre för betongbjälklaget och då behövs en mindre dimension på betongbjälklaget.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel