Fråga från Peter från Stockholm

Jag håller på och bygga ett uterum med krypgrund.
Idag har jag grunden och golvbjälklag utan någon isolering eller golv.
Min tanke är att använda markskiva 100 mm som blindbotten direkt istället för att använda blindbottenskivor och sen konventionell isolering. Fungerar detta?

Tanken är att använda en cellplast skiva 100 mm som blindbotten. Att lägga en list i botten på golvreglarna och släppa ner cellplastskivorna där. Dvs ingen ”riktig” blindbotten.

Om svaret är ja, hur går jag tillväga för att få allt tätt och så att det inte blir drag eller glipor i isoleringen?
Skall jag lägga plast först eller efteråt eller skall jag använda mig av fogskum?
Skall jag försöka göra gliporna så små som möjligt eller ta en cm och fylla med fogskum?

Vad är din kommentar? Jag har inte hittat någon på nätet som har gjort så som jag har fundering på.

Tack på förhand.
Peter

Svar från Micke:

Det är bra att isolera en krypgrund underifrån med cellplastskivor av flera skäl.

  • Dels isolerar cellplasten ditt uterum.
  • Dessutom så undviker du att krypgrundsbjälklaget utsätts för den fukt som kan uppstå i krypgrunder. Men då är det viktigt att du INTE täpper till träbjälklaget ovanifrån så eventuellt fukt som lyckas komma in i konstruktionen stängs inne tillsammans med det organiska trämaterialet. Då är det bättre att en eventuellt plastfolie fästs underifrån antingen under cellplasten eller precis ovanför cellplasten. På så sätt kan du stoppa drag och även fukt från att komma upp in i uterummet.
Du kan också minska markfukten genom att lägga ut markisolering på marken. På så sätt kan du minska mängden fukt som stiger upp in i kryputrymmet.

Läs mer om krypgrunder här.

Se även vår film om krypgrunder.