Fråga från Anonym från Stockholm

Vi bor i ett hus från 1920-talet och håller på att gräva ur källaren. Våra anlitade hantverkare har grävt nedåt nivåmässigt under grundsulan, men sparat ca 10-20 cm från väggen (grundsulan). Under grundsulan finns det rätt mycket större sten. Nu är deras plan att förstärka sulan med armering och betong på sina ställen.

Jag är orolig att den isolering och golvvärme som vi nu avser installera kan torka upp marken och i övrigt ändra förutsättningarna så pass att det finns risk för framtida sättningar.

Hur hittar jag någon oberoende rådgivare som stöd? Hur bör en grundförstärkning gå till på ett betryggande sätt och vilka övriga råd kan du ge?

Planen just nu är att i botten lägga ca 5 cm makadam, 10 cm Isodrän, 5×2 PIR-isolering omlott och sist en betongplatta om cirka 8-10 cm inkl vattenburen golvvärme. Hela arbetet förväntas öka takhöjden ca 10 cm. Utvändigt har vi dubbel Isodrän mot källarväggar samt nyligen lagd dränering i höjd med makadamlagret. Dagvattnet led sedan i höstas bort i ett rörsystem runt huset.

Svar från Micke

Hej ,

Tack för frågan
Att bygga en källare kostar mer än en vanlig grund med tanke på grävning och bortförsel av material. Svårt att svara på vad det kostar exakt.

Vänliga Hälsningar
Micke