Fråga från Michelle från Stockholm.

Hej Micke! Ramlade in på din sida av en slump och tänkte passa på att ställa lite frågor! Jag ska köpa ett växthus som jag ställer på tegelmur och undrar hur du skulle lägga upp markarbetet? Området ligger på gammal sjöbotten. Planerar att dels ha betongplattor som golv i växthuset men även att odla direkt i marken. Hur ska jag tänka kring dränering? Räcker det att lägga makadam som bärlager och även i dränerande syfte eller behövs även dräneringsslang tycker du? Vänligen, Michelle

Svar från Micke

Hej Michelle ,

Man kan säga som så att dräneringsrören aldrig skadar. Man behöver också fundera vilket värde dräneringen tillför.
Dränerande material under grundmuren behövs alltid för att undvika tjäle. Då är det bra om dräneringsrören ligger nära schaktbotten i dräneringsbädden och för bort det vatten som kommer som nederbörd framförallt. Det säkrar växthuset och dess grund från att skadas av tjäle.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel