Fråga från Patrik från Djursholm

Hej,
Besiktning utförd av Anticimex på mitt hus byggt 1982. Betongplatta på mark. Vid besiktning uppmättes förhöjda fuktvärden i golvkonstruktionen. Besiktningen gav följande förslag till åtgärd och jag skulle vilja veta vad det finns för alternativ och gärna förslag på företag som kan hjälpa mig med att åtgärda detta. Kan du även ge en grov prisindikation vore det välkommet.
Åtgärdsförslag

  • Flytande golv avlägsnas varefter noggrann rengöring av betongplatta utförs.
  • Övrigt förekommande konstruktioner med organiskt material i kontakt med betongplattan (så som syll och dylikt) avlägsnas/byggs om så att en fuktspärr mellan konstruktioner och betongplatta finns.
  • Ny golvbeläggning utförs med ett mekanisk ventilerat luftspaltbildande golv som saknar
    fuktkänsliga material i kontakt med betongplattan. Monteringen utförs enligt tillverkarens
    anvisning och dimensionering.
  • Utvändigt fuktskydd kontrolleras, såsom dräneringens läge och funktion och dagvattensystem. Förekommande brister åtgärdas.

Svar från Micke

Hej Patrik,

Tack för din fråga.

Jag tolkar din fråga som tips hur du ska gå vidare.

Min rekommendation är att ta in offerter från bra entreprenörer.
Jag har sedan starten av hemsidan 2010 lärt känna många experter inom grundläggning och grundrelaterade renoveringar.
Jag har gett dig tips på de jag samarbetar med kring fuktrelaterade problem där mekaniskt ventilerat golv är en del av lösningen. De har gjort ett mycket gott intryck på mig. Föreslår en förutsättningslös kontakt med dem.

De verkar över hela Sverige

Lycka till med ditt projekt och återkom om det är något mer.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS