Mängd betong per kvm

Fråga från Henrik från Sundsvall

Hej,
jag ska bygga ett garage på bästa möjliga billigast sätt, och ska göra det själv, men jag undrar hur mycket betong i liter jag ska ha per kvm?

Mvh Henrik

Svar från Micke

Hej Henrik

Tack för frågan.
Har svarat dels med text nedan och en snabb film där jag beskriver om hur du räknar fram betongmängden till din platta på mark.

Betong beräknas vanligtvis i m3 (1000 liter).

Du har två olika delar av betongplattan.
1) Totala arean x 10 cm
2) Extra betong i kantbalken

Ska du ha en 100 mm betongplatta som är det vanligaste tar du grundarean X 0,1. Då får du antal m3 till betongplattan. Sedan går det lite mer betong till kantbalken. Är kantbalken 300 mm bred och 200 mm hög så tar du antal meter kantbalk x 0,3x 0,1 för att få m3. Anledningen till att du tar 0,1 istället för 0,2 är att du redan räknat betongen för det översta 100 mm när du räknade betongen för betongplattan.
Ett exempel för ett garage som är 5×10 m så får du en grundarea på 50 m2 och antal meter kantbalk är 30 m.
Betongplattan blir 50x 0,1 dvs 5 m3 och betongen i kantbalken blir 20×0,2×0,2 dvs 0,8 m3. Totalt 5,8 m3.

Tar man det genom antalet kvadratmeter så blir det 116 liter betong per kvm. Men eftersom kantbalken och betongplattan är olika så ska man inte riktigt tänka så menar jag.

Jag har länkat till en kalkylator ovan som du kan använda för att få fram det jag förklarat ovan.

Vänliga Hälsningar Micke

Fick du hjälp av denna artikel