Fråga från Lennart från Ekerö

Hej Micke, tack för en innehållsrik webb med mycket intressant att läsa! Jag har tankar om lämplig husgrund för vårt kommande bygge, och vore tacksam för dina råd. Vi har en tomt med stora höjdskillnader där vi planerar att bygga ett mindre hus om ca 100 kvm. Platsen för bygget är på den högsta punkten på tomten (som också är den högsta punkten i omgivningen), direkt på berg som går i dagen på många ställen, och som i övrigt ligger under ett obetydligt jordlager. Det lutar ner på alla sidor och avrinningen är därmed bra. Vi önskar behålla tomtens karaktär och vill därför undvika betongplatta och sprängning, det skulle dessutom förmodligen kräva mycket stora ingrepp för att göra vår lilla ”bergstopp” platt nog för en betongplatta. Därför funderar vi på om plintar eller möjligen betongbalkar skulle vara en lämplig grund för huset att vila på. Det verkar dock inte vara så lätt att få gehör för balkar eller plintar, de flesta husleverantörer hävdar ”betongplatta” och verkar inte ta så mycket hänsyn till platsen huset ska stå på. Vad tänker du om plintar på berg jämfört platta på berg? Vänliga hälsningar //Lennart

Svar från Micke

Hej Lennart,

Det finns bättre grunder än plintgrunden menar jag , förutom just när man bygger på berg som lutar. Då blir det opraktiskt och i många fall mkt dyrt att jämna av.
Dvs för dig är det en ok lösning menar jag. Hoppas det svarar på din fråga.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel