Fråga från Marianne från Kungälv

Hej
Detta är ett delsvar till denna fråga.
På vilket djup ska dagvattenledningarna ligga.

Svar från Micke

Hej Marianne,

Dagvattensystemet kopplar ihop dagvattenrören med stuprören och dagvattenbrunnen.
Rören ska ligga under grundläggningsdjupet, som normalt är minst 500mm.

Värt att notera kring placering av dagvattenrör

  • dagvattenrören ska vara tömda, annars har du problem med dagvattensystemet i övrigt
  • dagvattenrören sprängs om de fylls och det blir kallt
  • placeringen av rören är viktig. Se till att dagvattnet leds bort från huset. Det finns risk att man annars kan få vatten som inte rinner bort från grunden. Detta kan leda till att husets grund får sättningar.

Mvh
Micke

Fick du hjälp av denna artikel