Fråga från Joakim från örnsköldsvik

Tjena
vi är på G att köpa ett hus byggt -68
128 kvadrat med källare
Vid besiktning så framkommer det att huset satt sig rätt kraftigt efter ena långsidan och i hörnet vid kortsidan, golven lutar men finns ingen sprickbildning i betongen vad man kan se.
Det är en enl besiktningsman avstannad sättning, så här står det i besiktningsprotokollet

”Det finns tecken på sättningar i byggnaden. Lutning förekommer i golv. Det har inte utretts vid denna besiktning huruvida dessa sättningar är gamla och avstannade eller pågående.

För att kunna kontrollera huruvida rörelser i byggnaden är pågående eller ej, erfordras att så kallad precisionsavvägning utförs. En sådan mätning bör ske regelbundet under minst ett år för att man ska kunna bedöma eventuella rörelser eller sättningar. Ett alternativ till precisionsavvägningen kan vara att det utförs en geoteknisk undersökning varvid markförhållanden och risk för sättning utreds”

Är detta något man bör kolla vidare på eller kan man köpa utan att oroa sig ?
Tacksam för svar

Svar från Micke

Hej Joakim,

Vad tyckte besiktningsmannen?

En sättning som avstannat är mindre allvarlig än om sättningen är pågående. Men som köpare hade jag utgått ifrån att sättningen måste fixas.

Jag tycker man bör ta kontakt med en sättningsexpert för att få prisförslag – sedan hade jag använt det prisförslaget för att få ner priset på huset eller villkora att säljaren renoverar sättningsskadan.

Det finns två tekniker när det kommer till att renovera sättningar, pålning och geopolymer. Båda metoderna har sina för och nackdelar, och pålning är betydligt dyrare.

Läs mer om sättningar här.

Jag sätter dig ihop med en sättningsexpert som du får ta en förutsättningslös diskussion med.
Återkom till mig om det är något mer du undrar.

mvh
Micke

Fick du hjälp av denna artikel