Cellplast är ett av de mest använda byggmaterialen i byggbranschen. Det finns god anledning till det. Materialet är ett mycket väl använt byggmaterial som ingår i byggsystem för grunder, väggar och tak men användningsområdena är bredare än så.

Navigera enkelt med länkarna nedan

Navigera enkelt med mina internlänkar i artikeln nedan:

Olika användningsområden kring isolering med cellplast

Cellplast är ett material som står emot byggandets största fasa, fukten. Men fel använt kan den också fånga in fukten. Om man exempelvis lägger organiskt material såsom trä mellan två kapillärbrytande lager så kan man få problem. Felaktigt kan vi tycka har därför cellplasten fått skulden för de senaste årens fuktproblem i väggar. Men cellplast har använts i pooler och grunder i 50 år utan fuktproblem. Men man måste använda materialet rätt.

Det finns många olika användningsområden för cellplast. Det vanligaste är att använda cellplast som isolerande material.

Viktig komponent i olika byggmaterial

Eftersom cellplast har så bra egenskaper används det flitigt i som en viktig komponent i många olika byggmaterial för just grunder. Här följer några

Vad kostar cellplast – pris på cellplast

Kvantiteterna av cellplast påverkar givetvis priset. Därför är det svårt att ange ett pris direkt för cellplast generellt.
Det beror på kvalitete och användningsområde. Användningsområdet spelar roll såtillvida att kvantiteterna är mycket olika för olika byggprojekt.
I en husgrund används väldigt mycket cellplast medans cellplast för isolering av en krypgrund inte är så himla stort.

Antingen beställer man cellplast hos byggmaterialhandeln eller så beställer man cellplast som en del i kompletta grundpaket.
Det som avgör vad som är billigast är i princip mängden cellplast du ska beställa samt hur långt cellplasten ska fraktas.

Se pris och köp hos Byggmax – Klicka här
Se pris och köp hos Beijer bygg – Klicka här

Köpa mindre mängd cellplast

När man har lite mindre behov är det lika bra att man åker till byggmaterialhandeln för att köpa cellplasten.
Cellplast kostar olika beroende på vilken cellplastkvalitet man är ute efter.

Cellplastkvalitet Vanliga dimensioner Pris
Cellplast s80 100 mm tjocka skivor mellan 65-85 kr/kvm
Cellplast s100 100 mm tjocka skivor c:a 100 kr/kvm

Relaterade frågor

 • Pris på cellplast
  Tack för en bra sida. Tittar på cellplast både för privat bruk men också till firman för liknande isoleringsprojekt. Vad uppskattar du att cellplast s100 kostar just nu? Mvh Jonas Hej Jonas, Varierar kraftigt över tid. Inte minst beroende på oljepris
  Läs mer

Cellplast i grundisolering

Cellplast är utan tvekan den mest använda isoleringsmaterialet för husgrunder.
Cellplast läggs längst ner i grunden mot det dränerande materialet. Dränerande material är normalt tvättad singel eller makadam (sprängsten). Idag är det normala att man lägger 300 mm grundisolering men det har blivit allt vanligare med passivhus där upp mot 400 mm grundisolering används. Genom att isolera grunden nerifrån minskar värmeförlusterna från betongplattan när denna väl blivit uppvärmd av exempelvis vattenburen golvvärme.

Tidigare när platta på mark var en relativt ny grundläggningsteknik så isolerade man med cellplast ovanpå husgrunden. Det gjorde att fukten som finns inne i betongplattan inte hade någonstans att ta vägen och fuktproblem uppstod mellan betongplattan och cellplasten. Eftersom betongplattan dessutom var oisolerad mot marken uppstod stora problem med frost och köldskador i betongen där vatten ansamlats.

Grundisolering är idag synonymt med cellplast. Den största anledningen till det är cellplastens synnerligen goda kapillärbrytande förmåga. Cellplast kan fullkomligen bada i vatten utan att dess isolerande förmåga avtar. Det gör materialet unikt. Förutom cellplastens goda fukttålighet så har materialet dessutom mycket isoleringsförmåga. På senare tid har det kommit uppstickare, såsom hasopor och foamglas som till stor del består av återvunnet glas.

Cellplast tar mycket plats så det är viktigt att materialet inte levereras för tidigt till byggplatsen. Dels kan materialet delvis bli stulet (ganska ovanligt dock då cellplast tar oerhört mycket plats) men framförallt kan materialet blåsa omkring om det blir storm.

Grundisolering för platta på mark

Grundisolering är den del av isoleringen som ligger under betongen, armeringen och golvvärmen men ovanför det dränerande materialet.
Beroende på vilken byggnad du ska bygga så behöver du ha dels
 • olika tjocklek på cellplastlagret
 • olika kvalitet av cellplast
Läs om hela processen med grundläggning här.

Skillnad i tjocklek på grundisolering beroende på byggnad

Tjockleken som behövs för att isolera grunden bestäms givetvis av hur isolerat du vill att din byggnad ska bli.

 • Tjocklek grundisolering för garage: 200 mm
 • Tjocklek grundisolering för normal villa: 300 mm
 • Tjocklek grundisolering för passivhus: 400 mm

Skillnad i kvalitet på grundisoleringen beroende på byggnad

Vilken byggnad du ska bygga och vad den ska användas till spelar stor roll för val av kvalitet på cellplasten.
Några vanliga fall kan vara

 • Normal cellplastkvalitet för garage: s100
 • Normal cellplastkvalitet för garage med tunga fordon: s200 eller s300
 • Normal cellplastkvalitet för villa: s100

Grundisolering blir en del av klimatskärmen

Grundisolering är en viktig del av husets klimatskärm och isolering. Läs mer om isolering. Med grundisolering berörs olika delar beroende på grundtyp. För platta på mark utgör isoleringen dels den isolering som ingår i kantelementet dels den isolering som ligger i själva betongplattan. Kantelementet består förutom kanten i betong av cellplast som kan beställas i olika utföranden. Ett kantelement kan ha formen av ett L, eller ett U och kallas följaktligen för L-element eller U-element.
Isoleringen i betongplattan består uteslutande av cellplast i skivor, med en viss tjocklek, vanligen i skivor om 10 cm. Beroende på var i Sverige man bygger sitt hus och lägger sin husgrund så behöver man olika mängd isolering.
Grundisoleringen läggs ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i de båda skikten blir förskjutna.

S100 vanligaste kvaliteten

Ledande Cellplasttillverkare rekommenderar kvalitet S100 som grundisolering.
I de allra flesta fall är detta den isoleringskvalitet som skall användas vid platta på mark, den har ett lågt lambdavärde 0,037 (ju lägre desto bättre) och en hög tryckhållfasthet. Isolertjockleken skall vara minst 300 mm i en ordinarie platta på mark.
Kvalitet S80:
Vid en pålad platta eller en enklare friggebod kan den här isolerings- kvaliteten användas. Lambdavärdet är högre 0,038 vilket ger ett sämre värmemotstånd. Tryckhållfastheten är 20% sämre än S100 kvaliteten.
Olika cellplastkvaliteter – bärkraften i cellplast

Idag anges kvaliteten på cellplast i beteckningar S60-S300. Siffrorna 60-300 anger korttidslasten. Om man har ett högre värde så visar det den tryckhållfastheten som cellplasten klarar av.

Beroende på användningsområde så rekommenderar cellplasttillverkarna ofta en cellplast typ som ska vara designad för just den tillämpningen som cellplasten är till för att hantera. Man ska dock komma ihåg cellplastens funktion. Funktionen är framförallt isolering, det finns andra delar i t.ex. husgrunden som syftar till att hantera hållfastheten i konstruktionen (dvs betongen och armeringen).

Cellplast och kantbalkar/grundbalkar

Kantbalken gjuts i den hålighet som bildas mellan kantelementet och grundisoleringen. Därmed omges kantbalken av cellplast av cellplast. Eftersom kantbalken trots detta är en svag länk sett ur ett värmeisoleringsperspektiv så blir grundbalken en köldbrygga in mot betongplattan. Därför bryter man också av denna köldbrygga med en köldbryggebrytare om man har möjlighet till det. För att detta ska vara möjligt krävs relativt tjock kantbalk och tjocka väggar. En köldbryggebrytare är en cellplaststräng som man lägger precis innanför kantbalken.

Offerter

JAg hjälper dig gärna ta in pris på cellplast. Skicka mig en förfrågan här.

Relaterade frågor

 • Offert på cellplast
  Jag avser att beställa ca 565 m2 cellplast av typen eps100 (gärna pris också på S200 för jämförelse) och format 1400x2600x100mm till ett husbygge och skulle vara tacksam om jag kunde få en offert från dig. Hej Tomas, Har skickat dig en offert på cell
  Läs mer

Cellplast i kantelementen

Cellplast används även i kantelementen. Det är av samma anledning som varför man använder cellplast som grundisolering. Cellplasten används som en stomme i kantelementen. Kantelementen har en beklädnad av fiberarmerad betongytskikt (pålimmad eller helgjuten). För att stå emot fukt men framförallt för sin isolering så lämpar sig cellplast ytterst väl.

Cellplast som köldbryggebrytare

Cellplast är ett bra material för att bryta köldbryggor generellt. Köldbryggor uppstår när material som har hög värmeledningsförmåga tillåts vara oisolerad och komma i kontakt med exempelvis kall luft. Så är även fallet med gjutna betongplattor. När man använder betong är det viktigt att komma ihåg att betong leder värme och kyla väl. Den mest kritiska punkten är således husgrundens kantbalk som bär upp mycket av husets laster. Den gjutna betongplattan gjuter ihop kantbalken med den c:a 10 cm tjocka betongskiktet ovanpå cellplasten. Det gör att kantbalken kan bli en köldbrygga, eller variefall vara betongplattans ömmaste punkt sett ur ett isoleringsperspektiv. Det gör att många lägger ut en cellplaststräng mellan betongen på cellplasten och betongen i kantbalken. Denna cellplaststräng bryter effektivt köldbryggan och sparar energi och förbättrar komforten i huset.

Cellplast som tjälisolering

Tjälisolering har flera syften

 • minskar kölden från att tränga ner i marken
 • minskar djupet man behöver gräva ner till , det så kallade grundläggningsdjupet

Egenskaper man vill ha av isolerande material

Cellplast har flera av de egenskaper som man söker hos ett isolerande material

 • Isolerande
 • Kapillärbrytande
 • Hållfasthet

Cellplast är isolerande – u-värde och isoleringsförmåga

U-Värde:0,12 (300 mm isolering). Brukar anges för en grund beroende på hur mycket cellplast som används. För en platta med 300 mm isolering så får man ett u-värde på 0,12.
Värmeledningsförmågan (λ – värde): 0,037.
Cellplast är ett mycket bra isolerande material. Det gör att U-värdet blir lågt för praktiska tillämpningar. Det är den låga värmeledningsförmågan som gör att u-värdet blir bra. Man brukar säga att cellplast har 0,037 i värmeledningsförmåga (W/mK).

U-värde är ett värde som talar om hur ett givet byggmaterials värmeledningsförmåga. Isolering, t.ex. cellplast, har mycket låg värmeledningsförmåga och fungerar därför utmärkt för att stänga ute kyla. Det mesta kring ett hus klimatskikt (husgrund, väggar, tak, fönster) handlar om att ge huset så få värmeläckage som möjligt. I och med debatten om hus uppvärmingskostnader och effekt på miljön har debatten om byggmaterial med låga U-värden tagit fart på allvar.

Cellplast är perfekt som kapillärbrytande skikt – perfekt som grundisolering för platta på mark

grundisolering är kapillärbrytande
När man gjuter platta på mark är det viktigt att man har dränerande material som undergrund. All mark som kan binda vatten såsom matjord behöver avlägsnas.
Det gör att vatten lätt kan rinna igenom undergrunden. Men vatten kan ändå passera förbi grunden och även komma upp som grundvatten till viss del. Konstruktioner i mark behöver vara beständiga i kontakt med vatten och därför passar cellplast så bra för grundisolering vid platta på mark konstruktioner.

Vad är skillnaden mellan dränerande och kapillärbrytande lager

makadam
Cellplast stoppar vatten från att komma in i konstruktioner. Därför kallas det för kapillärbrytande. Cellplast binder inte heller vatten likt betong eller matjord.

Dränerande material är dock material som släpper igenom vatten enkelt. Med dränerande material brukar man referera till undergrunden i form av makadam eller tvättad singel. Sand är också dränerande.

Dränerande och kapillärbrytande skivor

Vi får ofta frågor om material för dräneringsarbeten som ska vara både dränerande och kapillärbrytande. Min erfarenhet är att ett material inte är både och, utan är antingen eller.
Isodrän exempelvis som används mycket vid dränering av källare släpper in vatten in i skivan men för sedan bort vattnet ner genom materialet ner till dräneringen.
Men det är inte kapillärbrytande i sig. Men däremot består isodrän av cellplastkulor som gjutits ihop och får hålrum i sig så stora att vatten kan komma in i materialet.
Isodrän har dock via sin design visat sig fungera bra som dräneringsskivor.

Cellplast har olika bra hållfasthet – ju högre kvalitet desto kostsammare

Hållfastheten i cellplast anges i kN. Så är en cellplastskiva av kvaliteten S100 så klarar skivan 100 kN per kvm.

Observera att det finns både korttidsvärde för en cellplastskiva och en långtidslast. Oftast är den tillåtna korttidslasten högre.

Olika cellplastkvaliteter – s100 är vanligast för grunder

Cellplast benämns efter cellplastisoleringens tryckhållfasthet.
Beroende på applikation och användningsområde så kan man behöva cellplast av olika kvaliteter.

De vanligaste cellplastkvaliteterna är

 • s80
 • s100
 • s200
 • s300

Vanliga begrepp som används för cellplast

Kärt barn har många namn. Här är några av de begrepp och namn som cellplast har.

 • eps
 • cellplast
 • xps
 • grå cellplast
 • frigolit

XPS – extruderad cellplast och Super XPS

XPS är en mycket hård cellplast. Det finns också en version som heter super XPS som är ännu starkare och hårdare och med mer komprimerad isolering (högre isoleringsvärde). Denna kan användas om man har särskilt höga krav på cellplastens hållfasthet. Men den isolerar också bättre vilket gör att den passar in om du vill begränsa exempelvis bygghöjden i ett rum och därmed kan gå ner från exempelvis 30 cm isolering till 20 cm isolering men med någotsånär bibehållna isoleringsegenskaper.

Grå cellplast

Isolering grå cellplast, även kallad neopor är en relativt ny företeelse och kan fås med alla typer av egenskaper.

EPS – expanded polystyren

När man nämner termen eps så menar man oftast cellplast. Termen står för expanded polystyren. Som termen hintar om så kommer namnet av tillverkningsprocessen där polystyren expanderas med små luftbubblor i sig till små kulor som sedan sammanfogas till önskat stycke.

Frigolit

Frigolit är synonymt med cellplast fast från början ett varumärke som sedan blivit ett brett använt begrepp.

Tjocklekar på cellplastskivorna

Cellplast kommer också i olika tjocklekar.
De finns ofta i följande dimensioner

 • 30 mm tjocka
 • 40 mm tjocka
 • 50 mm tjocka
 • 70 mm tjocka
 • 100 mm tjocka
 • 130 mm tjocka

Nackdelar med cellplast

Jag gillar cellplast. Men man ska använda det till rätt saker.

Nackdelarna som jag ser det med cellplast är:

 • Cellplast är tillverkad av olja. Därför ska man inte ha cellplast som brandskyddande material. Kombinera därför med mineralull, skyddsboard eller liknande i exempelvis väggarna om man åt de brandskyddande egenskaperna. Även gips är brandskyddande.
 • plast i sig är inte ett förnyelsebart material. Men givet att man använder det till att isolera (vilket materialet gör mycket bra) så anser jag att fördelarna med materialet överväger nackdelarna. Men det kommer säkert forskas fram lika bra, men mer förnyelsebara isoleringsmaterial i framtiden.
 • plast är lätt och skräpar därför ner genom att det blir flyktigt. På ett bygge så använder man dock det mesta och med planering blir det inte så mycket spill. Men se till att ta hand om spillet så det inte kommer ut i naturen.
 • Frågor och svar om cellplast

  Här har vi samlat frågor och deras svar om cellplast.

  • Frigolit isolering
   Behöver isolera mitt hus i golv mm. Har du bra kontakter. Hej Acke, Ja. Tjällden AB har jag kontakt med och de har bra pris på cellplast. Skicka dina behov (antal kvm) till mig så löser vi det. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande
   Läs mer
  • isoleringsfråga enplans trähus
   Hej Micke! Tack för hjälpen med min senaste platta, har nu en äldre torpargrund i natursten (10×8 meter) och betong som jag tänkte gjuta igen och lägga vattenburen värme i, bygget blir ett enplans lösvirkeshus med sadeltak (plåt) utan bärande in
   Läs mer
  • Ersätta cellplast med kork
   Hej! Undrar din åsikt om kork. Det finns kork plattor som är s100 och många som är oroliga för vad för material vi bygger våra hus med. I småhus borde man väl kunna ersätta cellplast med kork? Hej Benjamin, Jag förstår oron, men kork är organiskt mat
   Läs mer
  • Cellplastskivans tjocklek mellan huset och tillbyggnaden
   Cellplastskivan som ska ligga mellan nuvarande byggnad och den blivande betongplattan, hur tjock ska den vara? Hälsningar Kerstin Hej Kerstin, En rörelsefog kan vara 10 mm tjock. Om det är dåligt isolerat i det befintliga huset kan man använda tjocka
   Läs mer
  • Vilket u-värde har xps cellplast
   u-värde xps jag undra om u värdet på en xps skiva projekt i källaren där jag vill ha en mindre bygghöjd o därför har jag förstått att det är bra med xps skivan.
   Läs mer
  • Flytande golv cellplast
   Jag ska renovera mitt gamla torp på landet och göra till åretruntstandard. Stommen är helt ok. Det är dock jättekallt på vintrar , höstar och vårar o vi vill nu kunna vara där mer under dessa årstider. Plintgrund och tänkte riva upp golven så renover
   Läs mer
  • Kapillärbrytande material
   Hej! Vi ska bygga ett hus och har fått reda på att vi behöver kapillärbrytande material under eller i husgrunden. Vad betyder detta och vad är det för någonting? Tack! Hej Dennis, Jag är en stor fantast av cellplast som kapillärbrytande material. Cel
   Läs mer
  • Cellglas istället för cellplast?
   Hej Micke, Jag tycker cellglas verkar vara ett bättre material än cellplast (vattentätt, åldersbeständigt och okänsligt för myror och möss mm). Håller du med eller finns nackdelar? Bygger man en platta på mark med samma metod som du beskriver men bar
   Läs mer
  • Cellplast bästa u-värde
   Hej! Vi ska bygga en husgrund och har några funderingar vad gäller cellplast. Vi undrar vilken kvalitet på cellplasten och vilken cellplasttyp som ni rekommenderar? Tack Hej , För de flesta grundprojekten så används s100. Det räcker väldigt långt men
   Läs mer