markisolering
En av de delar som är viktigast med en platta på mark är att den isolerar så bra jämfört med andra husgrundstyper. Isolering läggs innanför husgrundens kantelement och ovanpå den bädden av dränerande singel eller makadam. Husgrundens isolering, sk grundisolering, består idag uteslutande av cellplast. Cellplast är därför ett av de byggmaterial som används mest vid grundläggning.

Vad menas med markisolering

Det är relativt otydligt vad som menas med markisolering. Man kan använda isolering med cellplast på olika sätt i marken. Här täcker vi in dem.

 • Markisolering under betongplatta på mark
 • Isolering av marken under en krypgrund
 • Tjälsisolering
  • Markisolering under betongplatta på mark

   Markisolering under betongplatta på mark är det vanligaste man menar. Det man gör är att man lägger ut olika lager med cellplast så det blir allt från 200 mm isolerande cellplast (för isolerade garage) till 400 mm (för passivhus).

   Kostnad för markisolering för en platta på mark

   Cirkakostnaden för markisoleringen för en platta på mark beror givetvis på tjockleken på betongplattans isolering.
   Dessutom styr lasterna väldigt mycket vilken kvalitet på cellplast man behöver. Normalt är den så kallade s100 som klarar 100 KPa per m2. Den kostar ungefärlig 69 kr/m2. För en betongplatta med 3 lager cellplast kostar isoleringen således cirka 210 kr/kvm inklusive moms. En 100 kvm stor betongplatta kostar därmed cirka 21 000 kr.

   Olika kvaliteter på cellplast

   De vanligaste cellplastkvaliteterna är

   • s80
   • s100
   • s200
   • s300

   Kvalite på markisolering för garage

   Den kvaliten man väljer beror på lasterna på garagegrunden. Men en normal garagegrund så lämpar sig cellplasten med s100.

   Tjälisolering med cellplast

   Ju större risk för tjälskjutning desto djupare behöver man normalt gräva ner till frostfritt djup. Det gäller såväl en eventuell grundmur. Alternativet är att man isolerar på ett tillfredsställande sätt med markisolering.
   När man använder markisolering gräver man ut minst 150-200 cm från ytterväggen och c:a en halv meter ner. Man lägger dit minst 1 decimeter tjockt lager med sand och eller grus. Ovanpå sanden läggs sedan markisoleringen.
   Markisoleringen består oftast av cellplast och bör vara cirka 1 decimeter tjock. Det gör att värmen hålls kvar i marken. Viktigt när man lägger ut markisoleringen är att lagret blir tätt och därför är skarvarna mellan cellplastskivorna viktiga att beakta.
   När behövs markisolering. Man kan egentligen vända på det och säga att om man är helt säker på att det inte finns risk för tjalskjutning så behöver man inte isolera marken.

   Mer i Norr

   Ju längre norrut i Sverige du bor desto mer isolering behöver du. Därför rekommenderas det att man har 400 mm isolering norr om Stockholm medan det räcker med 300 mm isolering söder om Stockholm. Cellplastskivorna är oftast 10 cm tjocka och därför behöver man normalt 3-4 cellplastskivor.