Betongplattan innehåller betong – alternativ med mycket mindre betong finns

Jag har tillsammans med Tjällden AB tagit fram ett nytt grundsystem där konstruktionen kräver mycket mindre betong. Kontakta mig om du är intresserad av detta grundsystem. Jag bygger just nu med detta system själv. Fördelarna är mindre kostnad, kortare byggtid och mindre miljöpåverkan.

Läs mer om betongplatta med mindre betong här.

Här är en kalkylator jag tagit fram för att hjälpa dig som har behov av att räkna på kostnaden för betong.

Håller du inte med om priset

Håller du inte med om priset på betongen. Kontakta oss så ska vi förbättra vår betongkalkylator. Vi försöker alltid uppdatera kalkylatorerna och om vi får feedback om konstigheter i denna betongkalkylator så lovar vi att se över det. Låt oss hjälpa dig få rätt pris via vår betongkalkylator.

Hur beräknas pris på betongen i denna kalkylator

Kantbalken bär stora delar av huset. Det är därför man lägger mer betong här eftersom denna del av betongplattan bär stora delar av husets laster. En kantbalk har en viss omkrets och bredd samt ett visst djup. Detta tar kalkylen hänsyn till.

Sedan tar man betongplattans tjocklek (ofta 10 cm) och gångar det med arean på plattan (även över kantbalken). Kalkylatorn ska ta hänsyn till att inte räkna priset på denna betong två gånger.

Vi får löpande frågor in till oss om vilken grund som rekommenderas för olika typer av tomter hus mm. Här är de frågor som är relevanta för detta