Inspiration för din uppfart eller infart

När du ska gräva och bygga din uppfart så är det viktigt att uppfarten går i stil med husets karaktär.
Här finner du ett antal inspirerande bilder för hur du kan göra en uppfart tilltalande.

Uppfart för hus med japansk stil

Härligt japansk inspirerat hus med stenlagd uppfart.

Uppfart för hus med engelsk sti

Uppfart med grusväg till hus i engelsk stil.

Uppfart för hus med amerikansk stil

Uppfart av betong till hus i amerikansk stil.

Uppfart för hus med dansk stil

Uppfart av betong till hus i dansk stil.

Uppfart för vanligt svenskt sutteränghus

Uppfart med enkla betongplattor till ett normalt svenskt sutteränghus.

Hur gör du din uppfart stark

Att göra en uppfart stark och tålig kräver sitt jobb. Vi delar upp det arbetet i olika delar.

 • Förarbete – mäta och markera
 • Underarbetet och bärlager
 • Kanterna
 • Underlag
 • Stenläggning
 • Skapa snygg finish

Gräva ur för att lägga ny uppfart

Ta hjälp av en markentreprenör som gräver ur din uppfart så du kommer ner till ett djup så att du får plats med

 • bergkross eller makadam
 • grövre grus
 • finare grus
 • plattor eller stenar

Precis som vid grundläggning så bör du gräva bort all matjord. Matjord drar åt sig och kan lagra vatten på ett sätt som möjliggör sättningar. Speciellt vid tjäle.

Makadam eller grovt grus

Innan du placerar ut makadamen så kan du lägga ut en markduk. Då hindrar du de olika lagren att blandas med varandra vilket förlänger livslängden på uppfarten.
Sedan lägger du ut grovt grus eller makadam på markduken. Makadamen säkrar upp uppfarten mot tjälskador (se tjäldjup här) och tar upp laster. Tjockleken på lagret med makadam dimensioneras efter tyngden som uppfarten kommer utsättas för.

Förarbete – mäta och markera

Förarbetet är precis som när man gjuter en husgrund mycket viktigt. Processen för att mäta och markera upp infarten eller uppfarten ser ut så här.

Använd utmärningsstav för att märka ut hör

Använd utmärningsstavar för att märka ut hörnen på uppfarten. Dra upp snören mellan alla utmärningsstavar.

Hitta rätt höjd

Hitta rätt höjd på den utmärningsstav som är högst belägen. Arbeta dig sedan nedför denna mot infartens start.

Överför önskad höjd till övriga utmärningsstavar

Hitta rätt höjd på den utmärningsstav som är högst belägen. Arbeta dig sedan nedför denna mot infartens start.

Mät ut hur uppfarten ska falla

Markera ut på utmärkningsstavarna hur fallet ska realiseras. Det är viktigt att tänka igenom lutningen på uppfarten. Den bör luta bort från huset så att markens avrinning blir effektiv. Och när du har en viss lutning är det viktigt att alla de olika ingående lagren som utgör underarbetet lutar lika mycket. Annars får du risk för sättningar och ojämnheter.

En tumregel är att uppfarten ska luta mellan en till två centimeter per meter.

Kanterna till uppfarten

När du har lagt underlaget klart kan du börja med kanterna som ska rama in och stötta upp uppfarten.

Underlaget – Grövre grus eller sk bärlagergrus

Lägg ut bärlagergruset. Vibrera med en plattvibrator.

Stenläggning

Efter att sättgruset är lagt är det dags att lägga ut beläggningen. Antingen är detta i sten eller betong. Principen är densamma med skillnaden att kullersten kräver en utbildad person så att det blir snyggt.

Skapa snygg finish och skydda garagets infart

I sista fasen skapas en snygg finish. Detta åstadkommer man genom att satsa på snygga övergångar mellan garaget och stenläggningen.

Skydda garagets infart och husgrund genom att säkra infarten. Läs mer om husgrunder och garage här.

Olika material för uppfarten

Olika typer av lösningar för en uppfart

 • sten i någon form – kullersten, marksten eller liknande
 • markbetong
 • asfalt
 • grusgång

Frågor om inspiration till uppfart

 • Utmärningsstav
  Hej Micke! Vad är en utmärningstav? Allt om att gräva och lägga ny infart och garageuppfart Mvh Niklas Hej Niklas, Du kan ta ett armeringsjärn t.ex. Fungerar lika bra som utmärningstav. Med vänlig hälsning, Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och
  Läs mer