Det är en mycket vanlig fråga vi får hur mycket det kostar att förbereda sin tomt för att bygga ett nytt hus. Fråga är mångfacetterad och olika personer menar olika saker när de pratar om att förbereda tomten. Exempelvis menar vissa att man bara ska avverka tomten för entreprenören ska kunna börja medans andra menar att schaktning för husgrunden ingår och även det dränerande materialet osv.

Så detta är egentligen inte en fråga utan många. De delar vi kan uppskatta här är enligt listan nedan.

 • Hur stort hus ska byggas?
 • Vilket typ av hus ska byggas?
 • Schaktning
 • Vilken grund?
 • Källare?
 • Hur ser tomten ut?
 • Markförhållanden?
 • Plan?
 • Berg?
 • Pålning?
 • Sprängning?
 • hur mycket väg ska anläggas?
 • Hur lång servis behövs?
 • Grusade gångar?
 • Altan?
 • Asfaltering?
 • Träd?
 • Skog?
 • Gräsmatta?
 • Övriga byggnationer

Hur stort hus ska byggas

Hur stort huset är påverkar framförallt mängden schaktmassor.

Typ av hus

Beroende på vilket hus du ska bygga så behöver grunden och därmed marken förberedas på lite olika sätt. Val av husgrund (se nedan) kan också påverkas.

Vi har sammanställt vad du ska tänka på baserat på om du ska bygga enplanshus, tvåvåningshus osv. Läs mer om input kring ditt hus baserat på typ av hus.

Schaktning – Schakta bort massorna kan bli dyrt

När det kommer till att bedömma kostnader för schaktning så är det inte bara jobbet att schakta på tomten. Det tillkommer nämligen också ganska mycket att transportera schaktmassorna och att betala deponiavgifter för massorna. Därför kan det vara värt att undersöka om du har någon i din närhet som behöver schaktmassor.
Kostnadsuppskattning:

Transportkostnader:
Priser vi har fått uppskattning om är
550 – 700 kr/timme för hjullastare
750 – 850 kr/timme för lastbil
Tippkostnad/deponi:
Vissa kommuner tar ingenting för att ta emot schaktmassor (rena jord- och schaktmassor) medans vi har besökare som fått betala ända upp till 1 400 kr/ton. Allt däremellan har jag hört innan och det är därför värt att kolla upp denna information noga eftersom det kan bli mycket dyrt.
Så ett räkneexempel på 25 ton blir deponikostnad om 35 000 kr samt en körning om några tusen. Lägg på moms så blir det upp mot 45 000-50 000 kr.

Vilken grund passar till ditt hus

Vilken husgrund passar bäst för ditt hus. Olika husgrunder genererar olika mängder schaktmassor.
Vi har skrivit en artikel om vilken husgrund du bör välja. Här finner du den artikeln.

Trädgården – del av tomtplaneringen

En trädgård är idag för många ett stort fritidsintresse där man vill spendera stor del av sin tid. Det är vanligt att många väljer att anlägga sin egen tomt/trädgård där man får en möjlighet att skapa sin egna drömträdgård med hjälp utav kreativitet och fantasi. Men hur mycket kostar det att anlägga en tomt? Och hur mycket tid kommer egentligen att behöva läggas ner på arbetet?

Som mycket annat här i livet har vi alla olika behov och önskemål och detsamma gäller med trädgården. Vissa kanske nöjer sig med en enkel trädgård med gräsmatta och några träd, medan andra vill ha vackra och eleganta häckar, dammar och mycket blomsterrabatter. I och med detta kan det vara svårt att tala om kostnaden att anlägga en tomt, då det är innehållet i sig som avgör kostnaden. Dock är det bra att veta att större ytor brukar vara billigare per kvm att anlägga om man jämför med små. Även tomtens beskaffenhet påverkar den totala kostnaden för att anlägga en trädgård. Det är inte bara storleken som påverkar priset utan även nivåskillnader.

Kostnad att anlägga en gräsmatta

Man kan välja att anlägga gräsmattan på två sätt.

 • Färdig gräsmatta
 • Odla gräsmattan själv
Att lägga en gräsmatta brukar kosta ungefär 20-50 kr/kvm. Om man istället vill så gräsmattan på egen hand blir det billigare då det kan det kosta under 5 kronor, men det tillkommer en kostnad på mellan 5-20 kronor per kvm för jord.

Vanliga växter i trädgården

Växter i trädgården brukar inte vara särskilt dyra och man brukar säga att ju vanligare en växt är desto billigare är den. Vill man ha en häck i trädgården brukar denna kosta 100 kr per meter och uppåt för plantor och jord. Detsamma gäller med häckväxterna, ju vanligare desto billigare och de vanligare sorterna är exempelvis liguster, måbär och bok.

Att lägga plattor kostar ungefär 950-1000 kr/kvm och trädäck ungefär detsamma om man tar hjälp av en snickare. Materialet i sig brukar då kosta mellan 200-250 kr/kvm.
Värt att nämna är att den stora kostnaden när man anlägger en tomt inte är växterna som måste kanske kan tro, utan arbetet med att göra iordning marken och plantera då det idag är dyrt att gräva och frakta jord. Det är alltså markarbeten som tillhör den allra dyraste delen när man anlägger en trädgård och exempel på andra dyra saker i trädgården är att bygga murar då stenen är en dyr konstruktion.

Växter mycket billigare än plank och murar

Om man jämför växter med exempelvis plank, murar och pergola är växter en mycket bättre och billigare investering. Som tomtägare ska man alltid tänka på vad som ger ”mycket trädgård för pengarna”.

Ta hjälp av en landskapsarkitekt

Om man känner sig osäker över hur man vill ha i trädgården kan man få hjälp av en landskapsarkitekt som hjälper till att rita en trädgård. Ibland kanske det kan vara så att man faktiskt vet vad man vill, men ändå har man svårt att få till det. Ett prisexempel på en tomt på 1000 kvm är ungefär mellan 15 000 – 20 000 kr. En landskapsarkitekt hjälper till när det gäller exempelvis gångytor, rabatter, uteplatser, formen och även placeringen.

Övriga byggnationer

Ska du bara bygga ett hus eller även bygga garage, pool eller attefallshus. Även dessa byggnationer behöver givetvis planeras för och skapar schaktmassor. Speciellt pool genererar mer schaktmassor än man tror.