En markduk är en geotextilie som läggs mellan olika skikt, i mark, för att skilja materialen åt. Det finns olika markdukar för olika ändamål.
Genom att duken separerar de olika skikten i marken så förstärks på lång sikt bärigheten och risken för sättningar minskar. Det finns många olika användningsområden för markduk och många specialiserade produkter för dessa användningsområden.

Använd internlänkarna för att navigera i artikeln

Här kan du enkelt navigera dig fram till rätt stycke i artikeln.

Vad är en markduk

vad är markduk
En markduk är en geotextilie som läggs mellan olika skikt, i mark, för att skilja materialen åt. Det finns olika markdukar för olika ändamål.
Genom att duken separerar de olika skikten i marken så förstärks på lång sikt bärigheten och risken för sättningar minskar.

När ska man använda markduk

Det finns många situationer och användningsområden för markduk, så det skiljer sig mycket från tillämpning till tillämpning.

 • Lera under grunden. Om du genomfört ditt markarbete och finner att när markarbetet är klart så ska det dränerande materialet vila på lera som är relativt kladdigt. Då finns det stor risk att det dränerande materialet kommer sjunka ner i leran. Därmed kanske 2-3 cm av det dränerande materialet på cirka 10 cm eller mer förlorar sin funktion. Dvs du behöver ha 13 cm dränerande material, eller använda fiberduk så att du säkrar att det dränerande materialet inte sjunker ner i leran.
 • Särskilja olika material från varandra. Då dränerande material riskerar att blandas med finare kornstorlekar såsom sand.
 • Stoppa ogräs. Man kan också vilja stoppa växtligheten underifrån. Ett exempel är sandstränder där man vill hålla sandstranden fri från alger, vass och liknande.
 • Motverka sättningar. Rätt implementerat och med rätt duk så kan din geoduk motverka sättningar. Läs mer om det här.

Markduk motverkar sättningar

markduk sättning
Om man vill lägga på ett extra skydd mot sättningar, speciellt vid kompensationsgrundläggning men även vid normal grundläggning, kan man använda sig av geoduk.
Då stärker man upp hela undergrunden. Marken klarar ett visst antal kN per kvadratmeter och med hjälp av geoduken får du som ett skyddsnät som ”fångar upp” husets laster och fördelar ut dessa ut mot marken runt omkring.
Liknelsen man kan göra är att man har en hink med vatten. Om du placerar hinken på sank träskmark så kommer den sakta men säkert sjunka beroende på hur mycket vatten du häller i.
Om du istället ställer hinken på en stor handduk som spänns ut över en yta som är betydligt mycket större än hinken. Om man sedan ställer några brett förankrade stenplattor/markplattor som gör att hörnen av handduken förankras ordentligt.
Då kommer du kunna hälla i mer vatten i hinken än annars. Handduken som är rejält spänd hjälper till att hålla emot hinken.

Samverkar ofta med dränerande material

dränerande material makadam
Dränerande material är ofta makadam eller dräneringsgrus i någon form som läggs under eller intill konstruktioner som man vill hålla torra. Detta då detta material lätt släpper igenom vatten och därmed inte binder fukt.
Markduken används ofta för att skydda det dränerande materialet från att blandas med finare material.

Olika benämningar av markduk- t.ex. skillnad markduk & fiberduk

Jag får många frågor till oss om när och hur man ska använda fiberdukar även benämnt som fiberduk eller geotextilduk.

Här följer ett antal benämningar på begreppet markduk, som har snarlika innebörder, men ibland kan innebära skillnader i material och egenskaper då markduken kan vara speciellt anpassat till användningsområdet.

 • Markduk
 • Geotextilier
 • Fiberduk
 • Geoduk
 • Täckduk
 • Markväv

Olika klassificeringar av markduk

Markduk delas in i olika klasser. Klassificeringen bygger på vilken bärighet och andra krav som ställs för användningen av materialet.
Ju tyngre laster desto mer tålig duk och desto högre klass.
Bärighetsklasserna delas in från N1 till N5. De vanligaste klasserna för privatkunder är N1 och N2. Min personliga favorit är N2.

Markduk klass 1 – N1

Material:Polypropylen
Kornstorlek dränerande material:En vanlig fördelning är 8/16
Funktion:Den nålfiltrade konstruktionen är byggs så att vatten och fukt kan ta sig igenom duken, men långsiktigt skadliga kornstorlekar (ofta små kornstorlekar) i marken stoppas.
Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N1 kan användas.

Inköpstips
markduk n1
MARKDUK N1
Fiberduk av geotextil klass N1 avsedd för markarbeten

Köp markduk N1 hos

 • Byggmax – klicka här
 • Beijerbygg- klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Markduk klass 2 – N2

  Detta är mitt val som standard vid grundläggning och dräneringar.
  Detta efter många diskussioner med de bästa grundbyggarna i mitt nätverk.
  Material:Polypropylen
  Kornstorlek dränerande material:Används för fördelningar upp till 100 mm. Vanlig fördelning är 8/16
  Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N2 kan användas.
  Inköpstips
  markduk n2
  MARKDUK N2
  Fiberduk av geotextil klass N2 avsedd för markarbeten

  Köp markduk N2 hos

 • Byggmax – klicka här
 • Beijerbygg- klicka här
 • Länken ovan är en så kallad inkomstlänk. Läs mer om min policy och hur hemsidan finansieras med bl.a. inkomstlänkar

  Markduk klass 3 – N3

  Material:Polypropylen
  Kornstorlek dränerande material:Används för fördelningar på stenarna mellan 100 – 200 mm. Det är ganska grovt.
  Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N3 kan användas.

  • markarbeten
  • i mark för att förhindra ogräs
  • vägar
  • landningsbanor för flyg
  • under fotbollsplaner och liknande
  • parkeringsplatser
  • terasseringar

  Markduk klass 4 – N4

  Material:Polypropylen
  Kornstorlek dränerande material:Fördelning på stenarna större än 200 mm. Det är mycket grovt.
  Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N4 kan användas.

  • Framförallt vägar, men eg. samma användningsområden som ovan klassificeringar men där stenarnas fördelning av någon anledning behöver vara större

  Markduk klass 5 – N5

  Material:Polypropylen
  Kornstorlek dränerande material:Fördelning på stenarna större än 200 mm
  Användning:Här nedan följer exempel på vanliga projekt och användningsområden där N5 kan användas.

  • Samma användningsområden som ovan klassificeringar men där det föreligger extra höga krav på hållbarhet såsom vid järnvägar och liknande.

  Pris för markduk

  Priset för din markduk varierar med kvaliten och användningsområdet. Olika varianter av geodukar kostar också olika mycket beroende på närhet till din närmaste återförsäljare, val av återförsäljare mm.

  Pris för markduk klass N1
  Pris: Från cirka 300 kr
  Enhet: 35 kvm

  Läs mer om markduk av klass N1 här.

  Pris för markduk klass N2
  Pris: Från cirka 600 kr
  Enhet: 50 kvm
  Läs mer om markduk av klass N2 här.

  Använda markduk för dränering

  Markduk klass: N1 & N2. Jag rekommenderar N2
  Användning instruktioner:När man ska dränera läggs markduken ut på schaktbotten. Sedan läggs ett tunnt lager av dränerande lager varpå du sedan lägger dräneringsröret.
  För att skydda dina rör trär du sedan upp markduken längsmed din grävda ”grop” längsmed väggen. Här kan det vara bra att fästa markduken med någon typ av fästannordning. Det är mest för att hålla duken på plats innan du fyllt på med resterande dränerande material.
  Du kan använda någon form av förankringsspik av plast för fiberduk. Du trycker fästet genom duken och in i marken. Se till att skarvarna på duken är rejält förskjutna i förhållande till varandra. Mellan 25-35 cm är bra.
  Genom att applicera markduk upp längs väggarna och sedan lägga stenar uppepå markduken kan du också säkra så dina schaktvägg inte kollapsar ner på dig.
  Det är mycket farligt att få schaktmassor över dig och att t.ex. din underkropp fastnar i schaktmassorna. Du överlever inte länge om dina ben fastnar. Trycket på övriga kroppen kan bli för stort.
  Mer info: Här kan du läsa mer om att applicera markduk vid dränering av källare eller husgrund.

  Använda markduk för grundläggning/husgrunder

  Markduk klass: N2
  Användning instruktioner:Markduken appliceras direkt på schaktbotten. Du kan med fördel lägga upp markduken upp längs väggarna på schaktväggen för säkerhetens skull också.
  Mer info: Markduk vid gjutning av betongplatta för villa.

  Relaterade frågor

  • Offert och bygga grund markduk
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Jag vill bygga ett Attefallshus på 24,7 kvm som jag designat själv, på min tomt. Letar partners för offert (se offertförfrågan nedan) men sen har jag också en fråga
   Läs mer
  • Fiberduk under och över makadam
   Hej! Jag har läst att man ska ha fiberduk både ovanpå samt över makadam. Över makadam fyller man sedan på med sand. Min fundering är den att detta är om man har jord som mark under sig. Jag har ytmässig jord och när jag grävt bort denna är det bara s
   Läs mer
  • Markduk i botten på gropen för platta
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej! Tänker bygga garage. Har grävt ut ca en halvmeter djup grop Och ska fylla den med fin sand Behövs markduk i botten på gropen eller lägre upp innan singellagret
   Läs mer
  • Markduk
   Hej Måste man lägga markduk om jag ska ha platta på mark. Det är både lera och jord. Hej Monika, När du ska bygga en platta på mark så lägger man dränerande material underst i schaktbotten. Frågan är således om du behöver markduk mellan schaktbotten
   Läs mer

  Anläggning av vägar

  anläggning privat väg markduk
  Allt handlar om pris och kvalitet, som alltid. Kring just markduk är det ganska personberoende har jag märkt. Vem man pratar med. Vissa har hittat jättespännande markförstärkande metoder för att använda markduken som medel mot sättningar, mm. Så även för mark.

  Men med det sagt så har jag efter en rundringning bland mina markentreprenörer frågat dem frågan vad de använder för en privat väg.
  Slutsatsen jag dragit är att de billigaste varianterna fungerar för en vanlig privat väg.
  Ska du bygga en motorväg med tung trafik och där marken kanske är lite sämre kan det vara värt att gå upp i kvalitet.
  En markentreprenör sa följande

  ”När jag gör privat hemma på gården så skiter jag i markduken. Då kan jag riska lite. Åt en kund som man behöver jag vara på säkra sidan och då fungerar den enklare duken tycker jag”.

  Jag gillar frågan. Om du hade byggt vägen åt dig själv, vad hade du valt då. När då markentreprenörer bygger åt sig själva säger att de struntat i duken helt och hållet förutsatt att marken i övrigt är ok så säger det endel menar jag.

  Relaterade frågor

  • Anlägga väg/grusplan
   Hej. Jag är på väg att försöka och ge mig på att anlägga en grusplan/grusväg in till ett hus jag ganska nyligen köpt. Jag har fått det förklarat för mig att jag ska ha en markduk med klass N2 mellan jord och bärlager. Det jag funderar på är om det är
   Läs mer

  Hur lägger man markduk

  Markduken läggs oftast i schaktbotten eller intill och mellan de olika lagren. Beroende på användningsområde så läggs markduken olika.

  Fästa markduken

  Normalt behöver man inte fästa duken mer än att lägga ut den på schaktbotten.

  Skarva markduken

  När man ska lägga sin duk behöver man tänka på att duken inte exakt motsvarar ytan man vill täcka. Detta då man vill ha ett överlapp. Räkna på 15% överlapp. Så om du ska köpa markduk för 100 kvm, planera för 115 kvm.
  Och tänk på att man köper hela rullar så att du kan behöva köpa mer än du behöver. T.ex. för 100 kvm yta, och behovet därmed är 115 kvm så kan det vara så att dukarna kommer om 50 kvm. Då behöver du köpa tre rullar.

  Markduk eller inte – inte svart eller vitt

  Ju fler experter jag pratat med i detta ämne för förberedande av denna artikel desto mer inser jag att detta är inte helt enkelt. Därför väljer jag att skriva just denna artikel.

  När ska man använda fiberduk

  Det finns många situationer när du ska använda fiberduk.

  • Lera under grunden. Om du genomfört ditt markarbete och finner att när markarbetet är klart så ska det dränerande materialet vila på lera som är relativt kladdigt. Då finns det stor risk att det dränerande materialet kommer sjunka ner i leran. Därmed kanske 2-3 cm av det dränerande materialet på cirka 10 cm eller mer förlorar sin funktion. Dvs du behöver ha 13 cm dränerande material, eller använda fiberduk så att du säkrar att det dränerande materialet inte sjunker ner i leran.
  • Särskilja olika material från varandra. Då dränerande material riskerar att blandas med finare kornstorlekar såsom sand.

  Vilken fiberduk ska du använda för betongplattan

  Markduk som lämpar sig för grundläggning är av kvaliteten N2 eller N1 för dränering.

  Relaterade frågor

  • Markduk i kryputrymmet under stuga
   Hej Har fått information att en markduk under stugan är rätt? Det är torpargrund Är det rätt och om så, vad ska jag lägga? Mvh Morgan Hej Morgan , Ska du bygga nytt hus? Genom att lägga markduk så ser du till att olika fraktioner av schaktmassor t.ex
   Läs mer
  • Vilken klass på markduk?
   Hej, Vi behöver en markduk för att natursingeln vi ska ha inte ska försvinna ner i sanden som täcker hela tomten. Tänk sandstrand! Vår byggare sa att det finns ”stelare” sorter som skulle vara bättre. Snälla råd mig vad jag ska köpa. Det är stora yto
   Läs mer
  • Geotextilduk klasser
   Varför har man olika geotextilduk klasser, förstår inte vilken jag ska använda till mitt projekt. Hej , Här har jag skrivit om geotextilduk klassificering. Som med allt annat. Man får det man betalar. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och l
   Läs mer
  • Markduk under bilväg
   Håller på att fixa till en skogsbilväg nu och tänkte lägga en markduk innan vi grusar. Vad ska man välja för duk där? Hej , Frågan man ska ställa sig tycker jag, vad vill man att markduken ska ha för värde. En annan del som påverkar också är markens
   Läs mer
  • Platta mot platta uterum
   Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hejsan , skall bygga ett vinterbonat uterum och då undrar jag : måste plattan till uterummet vara likas tjock som den befintliga och måste man fästa den emot den be
   Läs mer