Vi får många frågor till oss om när och hur man ska använda fiberdukar även benämnt som fiberduk eller geotextilduk.

Markduk eller inte – inte svart eller vitt

Ju fler experter vi pratar med i detta ämne för förberedande av denna artikel desto mer inser vi att detta är inte helt enkelt. Därför väljer vi att skriva just denna artikel.

När ska man använda fiberduk

Det finns många situationer när du ska använda fiberduk.

  • Lera under grunden. Om du genomfört ditt markarbete och finner att när markarbetet är klart så ska det dränerande materialet vila på lera som är relativt kladdigt. Då finns det stor risk att det dränerande materialet kommer sjunka ner i leran. Därmed kanske 2-3 cm av det dränerande materialet på cirka 10 cm eller mer förlorar sin funktion. Dvs du behöver ha 13 cm dränerande material, eller använda fiberduk så att du säkrar att det dränerande materialet inte sjunker ner i leran.
  • Särskilja olika material från varandra. Då dränerande material riskerar att blandas med finare kornstorlekar såsom sand.

Geotextil – vid oönskade överraskningar

Även om du gjort en ordentlig markundersökning, även kallad grundundersökning så möts många av en överraskning när de väl genomfört sitt markarbete.

Det är enligt vår erfarenhet att denna del av grävjobbet som är den största orsaken till konflikter vid grundläggning. Markentreprenören gör ju bara sitt jobb och ska gräva. Han eller hon har då troligen lämnat ett pris på schaktningen som utgår från normala markförhållanden. När sedan grävarbetet påbörjas så upptäcker grundläggaren hur de riktiga markförhållandena är. För att klara upp situationen behöver då grävaren gräva mer, men man behöver också ofta ha mer dränerande material. Dessa två parametrar driver kostnader mycket.
Som bilden ovan där vi när vi grävde vår pool upptäckte flera saker.

  • Lera. När poolgropen stod klar såg vi att det fanns mycket lera på botten. Det kunde vi inte veta innan om vi inte gjort en markundersökning vilket är ganska ovanligt att man genomför för ett poolbygge. Eftersom vi bedömde att risken var hög för att det dränerande materialet skulle sjunka ner i leran så valde vi att lägga dit en markduk.
  • Matjord. Hade vi valt att bygga ett hus med normal grundläggning skulle vi blivit förskräckta. Detta då matjorden på många ställen var extremt djup ner i marken, ända upp till 1,2-1,5 meter. Denna jord MÅSTE bord vid grundläggning av hus, dock inte vid pool som i vårt fall. Annars riskerar man sättningar och tjälskador då denna mark lätt sätter sig och suger fukt vilket leder till att tjälen biter tag i den om vintern.

Läs mer om markarbete här och framförallt om de vanliga missförstånd som uppstår vid grundläggningen.

Vilken fiberduk ska du använda för betongplattan

Markduk som lämpar sig för grundläggning är av kvaliteten N2 eller N1 för dränering.

Här finner du frågor och svar om markduks kvalitet för grundläggning

Frågor och svar om markduk och betongplatta på mark

Här är de frågor vi fått från besökare kring platta på mark och markduk.