Det har blivit mycket populärt med hus som byggs enligt den så kallade Attefallspricipen. Det är givetvis möjligheten att bygga utan bygglov som gjort hustypen så populär. När huspriserna fullständigt skenar är det alltfler som känner att de vill investera i sitt befintliga hus. Detta har lett till att alltfler väljer att bygga även en källare som ligger under Attefallshuset.

Får man bygga attefallshus med källare

Det korta svaret är JA. Du får bygga en källare under ditt Attefallshus så länge de allmänna reglerna för Attefallshuset är uppfyllda.
Läs mer om frågor och svar som behandlar detta och vad länsstyrelser mm har sagt om det. Jag utgår ifrån att om en länsstyrelse sagt ok så kan inte andra säga nej.

Se länk här för vad boverket säger om detta. (öppnas i ny flik). Och precis som länsstyrelsen skriver så får man, förutsatt att de geotekniska förutsättningarna är bra, bygga ett attefallshus med källare. Du behöver mao ha goda förutsättningar gällande grundvatten mm.

Här är frågor och svar om tillstånd att bygga attefallshus med källare.

 • Källare till attefallshus
  Hejsan! Tanken är att börja med att bygga en källare att kunna ställa ett attefallshus eller liknande efteråt. Denna källare skall utrustas som en etta och skall alltså installeras med vatten el, m.m. Jag har en firma som kan utföra grävningar och dr
  Läs mer
 • Får man bygga källare till attefallshus
  Hej! Får man lov att bygga ett attefallshus med källare? Och hur stort isåfall. Hej Johnnie , Ja det får du. Se länk här för vad boverket säger om detta. (öppnas i ny flik) När det kommer till ytan så är det 25 kvm som gäller. Och precis som länsstyr
  Läs mer
 • Behövs bygglov för Attefallshus med källare
  Ska bygga ett Attefallshus med källargrund. Vår arkitekt förutspår ett avslag för källaren pga takhöjden i källarplan ca. 2.40 cm. Vad är det som gäller för källargrund till Attefallshus? Hej, När det kommer till regler för att uppföra en komplementb
  Läs mer

Storleken på attefallshus med källare

Ett Attefallshus får vara max 25 kvm stort. Det är dock skillnad på ett hus storlek och grundyttermåttet. Så grundyttermåttet får inte vara 25 kvm. Det är storleken inklusive fasadens mått som gäller. Träfasader bygger cirka 2 cm i yttermått åt alla håll. Glöm inte dra av dessa centimetrar när du ska bygga och rita upp din grund.

Byggtekniskt mer komplext än betongplatta – men ändå enkelt

Ett Attefallshus med källare är givetvis mer komplext än densamma utan. Detta beror mycket på marktrycket som källaren utsätts för. Men med tanke på att husen inte har så stora laster är det relativt enkelt.
Det man kan tänka på är att man max får ha 4 meter till takknocken. Källaren gör att man får ändå ett antal decimeter grundsockel, vilket ju lämnar mindre utrymme för huset entreplan.

Det är också så att källarväggarna ska stå emot dagvatten och fukt osv.

Fler och fler undersöker möjlighet till källare

Genom att bygga en källare under Attefallshuset så får man en större husyta givetvis.
Därför undersöker alltfler möjligheten att bygga Attefallshus med källare. Tänk dock på att en källare behöver vara riktigt väl isolerad och fuktsäkrad för att den ska vara bra för en människa att bo i.

Offert på attefallshus med källare

Jag har kontakter på byggmaterial för grunder och källarväggar och jag har kontakter med byggare över i princip hela Sverige.

Här är frågor jag har fått historiskt kring offerter på attefallshus med källare.

 • Attefallshus med källare
  Hej, Vi ska bygga en attefallare med källare och undrar om du kan hjälpa oss med de? Hej Mari , Självklart kan jag hjälpa dig med mina kontakter som kan hjälpa dig med attefallshus med källare. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande
  Läs mer

Så bygger du ditt Attefallshus med källare

Här kommer vi redogöra för hur du kan bygga ditt Attefallshus med källare.

 • Schaktning av mark för källaren
 • Husgrund till källaren – källargolvet
 • Källarväggar
 • Bjälklaget
 • Förstaplanets väggar
 • Tak och takstolar

Schaktning av mark för källaren

schakta för attefallshus med källare

Ett Attefallshus får ju bara vara 4 meter högt. Det är därför svårt att bygga två våningar. Det gör att man istället gräver sig ner för att komma åt de extra kvadratmetrarna. Det gör markarbetet mer likt ett poolprojekt än ett platta på mark projekt. Skillnaden är att väggarna är högre (2.5 m istället för 1.5 meter). Annars är projektet faktiskt mycket likt.

Du börjar med att schakta bort material för att göra plats för källaren.
Du måste gräva bort all matjord. Den är inte lämplig att ha nära källargolven eller källarväggarna.

Husgrund till källaren – källargolvet

Husgrunden till källargolvet läggs genom att gjuta en normal platta på mark. Du får därmed ett betonggolv kan man säga.

Läs mer här för att läsa om betongplatta på mark.

Källarväggar

Källarväggar attefallshus

Du kan välja bland olika lösningar för att bygga dina källarväggar. Några val ser du här.

Viktigt att dränera källarväggarna

Eftersom man gräver sig ner i marken är det viktigt att man tänker igenom fuktproblematiken från början. Dränera därför huset väl.
Se mer om dränering här.

En av de viktigare delarna i ett dräneringssystem är valet av dräneringsskiva.
Läs mer här om dräneringsskivor.

Bjälklaget

Du vill ha god isolering i bjälklaget ner till källaren så att inte för mycket värme går ner i källaren från entreplanet. Men samtidigt vill du ha ett så tunt bjälklag som möjligt så att källaren blir så hög som möjligt.

Du kan bygga bjälklag på många sätt och det vanligaste är att använda träreglar. Men du kan också gjuta ett betongbjälklag på en samverkansplåt på pewa eller liknande. Eventuellt- med isolering på undersidan om man har höjd för det.

Har du mycket plats i källaren kan man ju använda trapetskorriderad plåt med isolering ovanpå.

Källare och sutterängs för attefallshus byggs på samma sätt

Precis som jag har skrivit om tidigare här på husgrunder.com så är källare och sutteränghus mycket lika varandra. Skillnaden kan vara att sutterängtomter ofta är mer utmanande som byggprojekt. Fler gånger än annars inbegrips även en sprängning i projektet eftersom den lutande tomten ofta utgörs av berg.

Här finns frågor och svar som relaterar till attefallshus på en sutterängtomt.

 • Husgrund till ”nedgrävd” attefallshus
  Hej. Jag ska bygga ett attefallshus på kusten. (Göteborgs skärgård) Huset skall ligga på berget i en sluttning. vi vill gräva ner huset ca 1 meter i bak-kant för att få mer rymd invändigt. marken lutar så att framkanten blir i marknivå. Det är svårt
  Läs mer
 • Sutteränggrund till Attefallshus
  Kan man anvanda kantelement till grunden? Max 1,8m under mark min 0,6 m. Vill ha sa smala vaggar som mojligt o anda fa ett rimligt u-varde. hej Stefan, Är det sådana höjdskillnader är en lösning att mura upp en grundmur. Innanför grundmuren kan du an
  Läs mer

Kommunerna inte alltid med på noterna – men du har rätten på din sida

Flera personer i branschen vittnar om att kommunerna inte ställt sig enhälligt positiva till Attefallshusen. De indikationer vi har är att de kräver allt möjligt för att blanda sig i processen kring Attefallshusen mer än förslagets andemening kräver. Men låt dig inte avskräckas. Så länge du håller dig inom gränserna för lagen har kommunen inte mycket att sätta emot. Problemet har dessutom lagts sig lite jämfört med när lagen kom till.

Frågor från besökare om Attefallshus med källare

Här har vi frågorna som kommer från våra besökare som relaterar till Attefallshus med källare.