Det har varit dyrt att skydda sig mot radon när man ska bygga nya hus. Det finns idag relativt billiga sätt att skydda ditt hus från att släppa in radon i huset med en radonduk – se priser här. Lösningen är inte på något sätt nytt och fördelen med det är att tekniken har provats länge med stor framgång. Lösningen heter radonduk. Det är samma princip som praktiserats i Sverige med den betydligt mindre effektiva plastfolien. Radonduken är ett membran som består av olika skikt. Radonmembranets olika skikt har olika egenskaper och tillsammans bildar de en effektiv barriär mot farliga gaser.

Radonskydd placeras på strategiska ställen i grunden

För en betongplatta placerar man ofta radonduken mellan lager ett och två i cellplastskikten. För en krypgrund placeras det ihop med kantbalkarna.

Stoppar giftiga gaser

Radonmembranet fångar in radongasen och även andra gaser och skyddar huset mot inträngning av dessa gaser. Gaser väljer andra vägar upp genom marken annat än att ta sig in i huset. Det blir enklare för gasen att smita förbi huset än att ta omvägen in genom den.

Radonskyddet stoppar även fukt

En positiv sidoeffekt av radonmembranet är att duken även stoppar fuktig luft från att tränga in i konstruktionen. Därmed hålls fukt ute och konstruktionen blir torrare.

Radonmembran består av olika skikt

radonduk
Gasmembranet består av olika skikt. skikten består oftast av
  • aluminiumskikt
  • specialbehandlade polyetenplastskikt
  • blåst film
  • armeringsskikt

De olika skikten har specifika egenskaper som ger membranet olika egenskaper men just att det är i flera skikt gör också att helheten bli både mycket stark och tät.

Hur appliceras radonduken

En radonduk appliceras enklast när man ska gjuta platta på mark. Det man gör är att man lägger radonduken i samband med grundläggningen. På så sätt undviker man att radon kan tränga in i huset.

Radonsäkra husgrunden

Att radonsäkra husgrunden som är platta på mark görs enklast när man lägger betongplattan. Att göra det efteråt är relativt komplext men det går. Men då är nog traditionell radonsanering med ökad ventilation en billigare investering. Speciellt om man gör det i samband med exempelvis installationen av en frånluftsvärmepump som tar tillvara värmen i luften innan liften släpps ut ur huset.

Återförsäljare av radonduk

Vi samarbetetar med Tjällden AB när det kommer till radonskydd.

Frågor och svar om radonskydd

Här samlar vi de frågor vi får som relaterar till radonskydd.