För att veta markförutsättningarna för ditt byggprojekt så behöver du ha ett geotekniskt utlåtande kring din tomt. Den mark som är bäst att bebygga har ofta redan byggts på och i populära områden behöver man nu bygga på mindre bra mark. Det har lett till att fler och fler behöver göra en markundersökning. Markundersökningar variera mycket krafigt i pris och det kan därför vara värt för dig att lägga lite tid på att hitta det mest prisvärda alternativet för dig. Ofta beror prisskillnaden på att de flesta geotekniska / markundersökningsföretagen enbart jobbar mot företag. Jag har dock knutit till mig ett antal företag som vill jobba mot privatpersoner. De är ofta mindre men har lång erfarenhet från de stora bjässarna.

Navigera enkelt i artikeln med internlänkar

Geoteknisk undersökning
Här nedan finner du länkar som du enkelt hjälper dig att navigera runt i artikeln.

Det huvudsakliga målet är att undersöka vilka laster som marken klarar av. Den tekniska undersökningen ska också ge förslag på de åtgärder som behövs för att stötta marken på ett optimalt sätt. Ofta finns redan en undersökning gjord om du ska bygga i ett område som är detaljplanelagt.

Många vi pratar med tycker det känns jobbigt att undersöka marken innan man ska bygga. Det är förståligt men om man är osäker på markförhållanden så är det faktiskt en åtgärd som kan spara pengar. Exempelvis kan du mitt i projektet stöta på berg som du tvingas spränga. Det är också vanligt att man blir överraskad över mängden dränerande material som kan behöva köpas in pga högre andel matjord än man trott innan man börjar bygga.

Geoteknisk undersökning svarar på vad marken består av

Det är alltid lite läskigt att börja gräva för en husgrund och inte veta vad man ska träffa på. Så en av de stora
frågorna som en geoteknisk undersökning svara på är vad marken består av.

Det finns det några stora huvudgrupper kring marktyper.

 • Finjord. Lerjord är en grupp där lera är mycket mycket fint material som blir så packad att det bildar lera.
 • Fastjord – allt från stora block till sand och grus.
 • Silt – en vanlig marktyp är en blandning mellan lerjordar och fastjord. Denna marktyp går under benämningen silt.

Till detta kommer också berg givetvis.

En markundersökning har också till uppgift att svara på hur hög hållfasthet marken man ska bygga på har. Mark som inte har tillräckligt hög hållfasthet kan behöva åtgärdas.

Olika marktyper har olika karaktär och egenskaper. Dels vill man ha hög bärighet i marken men man tittar också på känslighet för ex. tjäle.

Åtgärder som är normala när du behöver bygga på dålig mark:

Relaterade frågor

 • Vad betyder mellan mark?
  Hej Micke vad innebär ”mellan mark” vid markundersökning inför små hus bygge på 116kvadratmeter? Hej Maria, Enligt mina geotekniker så är mellanmark inget känt geotekniskt begrepp. Men när man pratar om marktyper kring markundersökningar
  Läs mer
 • Fråga kring mark då jag har lera och morän
  Hej! Jag är påväg att köpa en fastighet och enligt SGU´s karta har detta område morän lera till grund. Min fråga är om vi skulle vilja bygga till en byggnad / pool vad bör vi tänkte på inför? mvh Anna Hej Anna , WOW – finns mycket att tänka på.
  Läs mer
 • Finns det risk för sättning
  Hej Micke. Kommunen har sålt mig en tomt som bestod av fyllnadsmassor. Vegetation (20cm), sprängsten i samband med sandig morän och jord (270cm) Botten 20-70cm torv. Jag använde inte min original entreprenör utan hade en egen som schaktade bort alla
  Läs mer

Behöver man alltid göra en geoteknisk undersökning?

behövs geoteknisk undersökning
Ibland måste man göra den. Ibland kan en geotekniker kolla på din boende adress och dra flera slutsatser bara där. Jag menar att du också kan fråga dina grannar. Är sättningar vanligt i området. Har man inga sättningar och pålning inte är vanligt. Då kan det vara värdefull input till en geotekniker. Sedan kan givetvis förutsättningarna på just din tomt variera kraftigt.

Kring frågan om geoteknisk undersökning behövs så har jag de senaste året sett en stor skillnad i vilka krav kommunen ställer. Lite borde man tycka att kommunerna kunde försöka hjälpa oss kommuninvånare som gör sånt här en gång per liv med lite hjälp på traven. De skulle kunna försöka hitta en duktig prisvärd geotekniker (kanske göra en upphandling som kommuninvånarna får del av), kanske hålla koll på vart i kommunen det är dålig mark och inte. Istället menar jag, obs inte alla kommuner, att kommunerna nu av rädsla försöker skydda sin egen rygg och kräva in en massa dokumentation. Ibland, inte alltid, helt onödigt och på ett sätt som ökar kostnaderna för oss privatpersoner. Problemet är att det tagit mig 8 år att hitta entreprenörer som är villiga att jobba mot privatsidan. Det tänker inte kommunerna på när de ibland slentrianmässigt kräver en geoteknisk undersökning.

Relaterade frågor

 • Kantbalk till ridhus, bärighet lermark
  Hej, vi ska bygga ett ridhus på 53x22m. Eftersom vi inte vill ha en massa otrevliga överraskningar med berg i dagen osv på vissa ställen har vi valt att köpa byggnaden utan plintgrund och gjuta en kantbalk själva istället fördela lasten på en större
  Läs mer
 • Bygga grund – behövs markundersökning
  Behövs Geoundersökning när min stuga ska rivas och jag bygger nytt hus på platsen? Den ska byggas på en krypgrund Hej Anders, Finns olika anledningar till att göra en markundersökning. Frågar du en markentreprenör så säger de att du ska ändå gräva bo
  Läs mer
 • Geoteknisk undersökning nödvändigt?
  Hej! Jag har en tomt som jag vill bygga på. Väg har gjorts, den som grävde vägen anser att jag inte behöver påla. Hur vet jag om det stämmer? Behöver jag göra en geoteknisk undersökning av marken? Jag behöver hålla kostnader nere eftersom jag bygger
  Läs mer
 • Ska bygga på berg – behövs geoteknisk undersökning?
  Hej! Ska bygga hus på en bergknalle på Orust. Undrar om det behövs geoteknisk undersökning för detta? Hör av dig så kan jag skicka bilder som förtydligar min fråga. mvh Ingrid Hej Ingrid, Jag får mycket frågor kring markundersökningar. Det jag har mä
  Läs mer

Kolla markförhållandena själv med gratis verktyg – jag hjälper dig

kolla markförhållanden själv
Det finns idag gratis online verktyg som ger en hint om hur din fastighet ser ut. Där kan du avgöra om du befinner dig i riskzonen vid nyproduktion av ett hus.

Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kan du bygga på tomten?

byggbar tomt
En av de viktigaste frågorna du vill veta är huruvida tomten är byggbar eller inte. Det ska en markundersökning svara på. Oftast är tomten byggbar men man kan behöva påla eller genomföra en kompensationsgrundläggning.

Relaterade frågor

 • Byggbar tomt?
  Vi har en geoteknisk undersökning som vi undrar om du kan lämna synpunkter på. Hur går man bäst tillväga för att bygga en enplansvilla på ca 100 kvm på den här tomten. Bifogar länk till den geotekniska undersökningen. Tack på förhand Stefan Hej Stefa
  Läs mer

Vem betalar den geologiska undersökningen

Utifrån min erfarenhet, om inget annat avtalats så betalas den geotekniska undersökningen av byggherren (ägaren av det kommande huset).
Jag har fått frågor om detta just då kommunen sålt mark till en privatperson, och sedan ställer kommunen krav att det ska göras en geoteknisk undersökning. Efter mina erfarenheter av kommuner så har jag mycket svårt att tro att kommunen tar några som helst kostnader (som t.ex. geoteknisk undersökning) om inte detta uttryckligen avtalats vid köpet av tomten. Men kolla som sagt med kommunen.
Och kommuner har generellt sett blivit mycket mer kravställande kring sin bedömning av dokument som ska fram inför bygglov och startmöte. Däribland är ett geotekniskt utlåtande eller undersökning ett av kraven som jag upplever har ökat.
Därmed inte sagt att de kräver geoteknisk undersökning för att kunna bygga i alla fall. Om duktig geotekniker kan kolla på dina förhållanden (ibland via geoteknik karta) så kanske de snabbt kan se att området inte behöver undersökas. Men eftersom problem med sättningar har ökat kraftigt inte minst efter denna torra sommar så finns det visst fog för detta kan jag tycka.
Läs mer om sättningar som ökat sedan 2018.

Kolla också med närliggande grannar om problem i mark föreligger. Kan ge bra indikationer menar jag.

Relaterade frågor

 • Vem betalar den geotekniska undersökningen?
  Då man köper en tomt av kommunen, vem ska betala för en geoteknisk undersökning? Hej karl gösta, Tack för frågan. Kolla såklart med kommunen vad som gäller om vem som betalar den geotekniska undersökningen. Efter mina erfarenheter av kommuner så har
  Läs mer

Vill du hitta en geotekniker – kontakta mig

Att hitta geoteknikföretag som vill jobba mot privatkunder är mycket svårt. Det vanliga är att geoteknikföretagen enbart vill arbeta mot större företag.
Vill du hitta en geotekniker – jag har flera som faktiskt kan tänka sig att jobba mot privatmarknaden tveka inte att kontakta mig. Får många förfrågningar om detta.

Relaterade frågor

 • Markundersökning behövs för tillbyggnad
  Hej, vi har fått bygglov för mindre tillbyggnad av vår villa där kommunen kräver geoteknisk undersökning innan startbesked. Söker därför efter nägon som kan hjälpa mig med detta, gärna så snart som möjligt. Hej Anders, Absolut! Jag Sätter dig i konta
  Läs mer
 • Markundersökning – bygga trähus i ett plan på glaciär lera
  Vi planerar att bygga på glaciär lera enligt kartunderlag från SGI. Vem kan vi anlita för att erhålla en tillförlitlig geoteknisk undersökning samt grundläggning? Trähus i ett plan. Mvh Danne Hej Dan, Har skickat dig kontakt med ett företag så du kan
  Läs mer
 • Renovera källare
  Hej Micke, Tack för bra sida, med så bra råd och tips! Har precis köpt ett hus från 1930 med avvikelser i besiktningsprotokollet (fukt i källaren, vissa sättningar etc.). Imorgon går vi igång med dränering (Isodrän och extra isolering). Därefter reno
  Läs mer
 • Geologisk undersökning Nyköping
  Hej Söker någon som kan göra en geologisk undersökning. Fastigheten heter *** Hej Per , HAr satt dig i kontakt med en geotekniker som jobbar mot privatpersoner. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar p
  Läs mer

Relaterade priser – se våra kalkylatorer

En geoteknisk undersökning börjar på cirka 15 000 kr och kan bli hur dyrt som helst. Det beror det på dina lokala omständigheter och storlek på projektet som avgör kostnaden. Många företag som jobbar med geoteknik/markundersökningar äär också mycket eftertraktade. Detta då geokonstruktörer har en guldgruva just nu med alla stora infraprojekt som pågår vilket gör att de flesta enbart jobbar mot företag där de kan ta bättre betalt. Jag har kontakter som är prisvärda och tar skäligt betalt men det har tagit mig 8 år att hitta dem. Och de är bra. Men jag känner inte till dem över hela Sverige. I storstäderna har jag kunnat knyta till mig några specialister.

Undrar du över andra priser kring din kommande husgrund och tillhörande markarbete.

Relaterade frågor

 • Rimligt pris på geoteknisk undersökning
  Fått pris på 45tusen exl moms för bedömning och borrning då vi har mycket lera på tomten (hård packad lera) Är det rimligt? Hej Patrik, Det där är lite svårt att avgöra utan att ha sett förhållandena. Jag sätter dig i kontakt med en geotekniskfirma s
  Läs mer
 • Kostnad för markundersökning och pålning?
  Hej Micke! Vi tittar på en tomt för att bygga villa på Resarö utanför Stockholm och har förstått att delar av tomten är gammal sjöbotten. Vi skulle därför vilja genomföra en geoteknisk undersökning för att ta reda på förutsättningarna för att bygga.
  Läs mer

Vad är målet med en geoteknisk undersökning

Målet med en geoteknisk undersökning är att svara på två frågor.

 • Vad är möjligt att bygga på din mark? Har marken en tillfredsställande stabilitet för att användas som plats för byggande.
 • Vilken påverkan har markens förutsättningar på grundläggningen du tänker utföra?

Hur stora laster måste marken klara av för att kunna bygga på den

De riktlinjer jag känner till kring vad marken måste tåla i form av laster så ska marken klara av minst 50KN. Detta är vad exempelvis löst lagrad sand klarar ungefär.

Markens stabilitet?

Stabiliteten i marken undersöks och därmed får man svar på

 • hur ser markens olika lager och utseende ut. Hur ser deras densiteter och geometri ut
 • hur påverkas dina byggplaner av hur områdets och tomtens grundvattenförhållanden ser ut. Det faktumet att grundvatten finns närvarande överallt gör att man alltid måste vara väldigt försiktig när det gäller just denna parameter. Grundundersökningen ska svara på hur djupt det är ner till grundvattnet. Djuper varierar kraftigt beroende på de faktorer som nämns här ovan och under. Det faktum att grundvattnet är en del av ett större kretsloppssystem gör detta ganska komplext. System påverkas av vatten från nederbörd eller andra vattensamlingar som infiltrerar marken och därmed är beroende av många faktorer i marken. Via en undersökning kan man få svar på hur detta kretslopp fungerar och om hur grundvattenströmningarna går i området. Grundvattnet fluktuerar också över året och fluktationerna påverkas av många paramterar.
 • portrycksfördelningen. Portrycksfördelningen påverkas av områdets topografi, markegenskaper, dränering från hus, mm. Portrycksfördelningen påverkar grundvattnets beteende väldigt mycket eftersom det styr vattnet i marken, hur högt vattnet är benäget att vandra och liknande. Därför måste man under en geoteknisk undersökning mäta portrycket i marken så man får reda på de parametrar som avgör portrycket.
 • vilka ytlaster påverkar marken
 • finns det andra påverkande faktorer såsom vattendrag och annat

Geotekniska undersökningar vid tillbyggnader

Många utför faktiskt en geoteknisk undersökning för tillbyggnader. Speciellt om husen man ska bygga till har haft en historik av sättningsskador så rekommenderas att man utför en geoteknisk undersökning. När man bygger till så behöver man ha en röreslefog mellan huset och tillbyggnaden så dessa inte hänger ihop. Då kan grundläggningen av de olika huskropparna röra sig lite i förhållande tillvarandra utan att huset tar skada. För stora rörelser är givetvis anledningen till att man utför undersökningen och vidtar nödvändiga åtgärder. Men

Hur går provtagningarna till?

En provtagning utförs genom att man utför borrningar med olika typer av utrustning. Borrningar kan utföras av olika typer av utrustning. Borrningarna kan utföras under en mängd olika markförhållanden. De kan utföras i jord, berg och vatten.

Ofta använder man en borrbandvagn från vilken man tar ett antal prover inom grundläggningsområdet. Borrbandvagnen är drygt 2 meter bred och bandgående. Man utför sedan ett antal prover. De vi har varit i kontakt med tar ca 4-5 trycksonderingar, 1-2 skruvprover samt 1 vingsondering (vid förekomst av lera). De upptagna jordproverna analyseras sedan i ett geotekniskt laboratorium avseende jordart och vattenkvot.

Slutresultatet blir en markteknisk undersökningsrapport samt ett geotekniskt PM

Resultaten presenteras vanligen i en så kallad i en markteknisk undersökningsrapport samt ett geotekniskt PM.

Avancerade sättning- och stabilitetsberäkningar ingår normalt inte i de standard prover som görs.

Mer information om hur det kan gå till

Det är viktigt att man ser till markens förutsättningar för att avgöra svaret på dessa frågor. När man vill svara på dessa frågor så använder man provtagningar av marken för att avgöra markens beskaffenhet. I detta inbegrips väldigt mycket bergmekanik och bergteknik. Detta innebär att kunskapen om hur man borrar i mark och berg samt förstår markens mekaniska egenskaper.

Mätsystemen som framförallt syftar till att ta reda på grundvattennivå och portryck så använder man dels öppna system eller slutna system.

Exempel på öppna system är:

 • Observationshål. Först borrar man ett hål. Sedan observerar man hur grundvattennivån ser ut genom att studera hålet. Problemet med denna metod är att denna endast ger bra svar om grundvattnets nivå inte varierar i området samt marken består av material som släpper igenom vatten lätt. Om jordens lager skiljer sig åt så får man vara försiktig och nogrann med hur man tolkar resultatet.
 • öppna hål
 • filterspetsar

Mer om geologisk undersökning av tomt

Syftet med en geoteknisk undersökning är att skaffa sig tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer i dessa inom området för att förbereda för optimala förhållanden för husgrunden.
Den geotekniska undersökningen ger också inparametrar till dimensioneringen av såväl vald dräneringslösning samt tjälisoleringar och åtgärder för att förhindra hygieniska olägenheter orsakade av exempelvis radongas eller andra ämnen som kan avges i marken.
Till detta kan det komma mer avancerade undersökningar såsom att undersöka förekomsten av korrosivitet i jord och vatten. Det görs framförallt när det finns plåttrummor, stålpålar vid pålning och liknande.
Vid mer känsliga byggnationer undersöker man även jord-, berg- och grundvattenförhållandena på byggplatsen. Man gör detta även runtom det område där påverkan på mark och konstruktioner bedöms kunna inträffa. Egenskaper för jord och berg utvärderas.

Vid känsliga byggnationer krävs extra nogrannhet

Vid mycket känsliga byggnationer går man ännu längre. Då kan det bli tal om att undersöka sättningskänslighet i närbelägna byggnader, hur en eventuell grundvattensänkning skulle påverka området.
De geotekniska undersökningarna utförs normalt i etapper. Innehåll, omfattning och kvalitet anpassas efter informationsbehovet under olika skeden i processen från planering till förvaltningsskede. Den geotekniska utredningen som görs redovisas oftast i handlignar anpassade till mottagarens informationsbehov i det aktuella byggets process. Redovisningen görs för att på ett enkelt sätt kunna delge geotekniskt kunniga personer. Resultaten från geotekniska fält och laboratorieundersökningar bör dokumenteras i en specifik rapport, som inte innehåller några tolkningar, beräkningar eller rekommendationer.

Andra frågor och svar om markundersökningar

Här har vi samlat frågor och svar kring markundersökningar.

 • Gå till väga husbygge
  Hej. jag och min sambo ska bygga ett hus, så vi behöver kolla om man kan ställa ett hus på marken. vet inte riktigt vad som gäller eller hur man går till väga nämligen. Hej Alexander, Jag skulle rekommendera att ni gör en geoteknisk undersökning, äve
  Läs mer
 • Kolla marken pålning
  Behöver hjälp med att bedöma min tomtmark inför husbygge. De byggde i närheten och de pålade. Behöver kanske provborra eller vad man gör.vill komma i kontakt med någon som arbetar med dessa frågor. Med vänlig hälsning, Krister Hej Krister, Låter som
  Läs mer
 • Offert på markundersökning
  Hej! Vi skall bygga hus & har fått till oss att de kan vara bra med en undersökning. Markarbeten planeras att starta slutet V.16 & grunden görs under v.20. Är detta något du skulle ha tid & lust att göra & återkomma med en offert? Vi
  Läs mer
 • Bygga veranda till äldre hus
  Hej Väldigt bra hemsida! Mycket informativ. Jag har lite frågor, hoppas inte de är för långa. Vi ska bygga en veranda på ett gammalt hus (från 1800 talet). Huset har en källare från 1700 talet. Just nu lutar marken ner mot källaren, men det har (ta i
  Läs mer
 • markundersökning pool
  Hej Vi Funderar på att bygga pool där jag är osäker på markförhållanden. Det är troligen sprängsten en bit men jag vet inte hur djupt. Under det kan det det nog vara berg. Skulle vara bra att veta förutsättningarna innan vi går vidare. Mvh/Mats Hej M
  Läs mer
 • Kolla marken inför poolbygge
  Hej, vi skulle behöva hjälp med geoteknisk undersökning inför poolbygge. Mvh Per-Ola Hej Per-Ola, Har skickat dig numret till några olika entreprenader som kan hjälpa dig med markundersökning. Hälsa från mig. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansv
  Läs mer
 • Markundersökning inför grundbygge
  Hej Jag ska bygga ett hus på 145 kvm med platta på mark & då vi eventuellt ska göra plattan själva så skulle det kännas bra med en geoteknisk undersökning Hej Daniel, Har en kontakt nära dig som kan hjälpa dig med markundersökning. Sätter dig i k
  Läs mer
 • Ska man göra en markundersökning?
  Hej Väldigt bra hemsida! Mycket informativ. Jag har lite frågor, hoppas inte de är för långa. Vi ska bygga en veranda på ett gammalt hus (från 1800 talet). Huset har en källare från 1700 talet. Just nu lutar marken ner mot källaren, men det har (ta i
  Läs mer
 • Sättning och markundersökning
  Hej, Vi har ett hus som har sättningproblem och vi behöver hjälp med undersökning av marken och råd med vad ska man göra åt det. Huset ligger i Sollentuna och är 130 qvm. Huset ska hel renoveras efter vi vet hur måste vi ta hand om sättningen. Skulle
  Läs mer
 • Bedöma min tomtmark
  Behöver hjälp med att bedöma min tomtmark inför husbygge. De byggde i närheten och de pålade. Behöver kanske provborra eller vad man gör.vill komma i kontakt med någon som arbetar med dessa frågor. Med vänlig hälsning, Krister Andersson Hej Krister,
  Läs mer
 • kolla marken inför poolbygge
  Vill gräva för pool men är rädd att marken står på ett berg. Hur kontrollerar jag detta? Finns det fackmän som kan göra en seismografisk undersökning? Hälsningar Alexandra Hej Alexandra, Processen här är samma som för hus, vilket är en geotekniskt un
  Läs mer
 • Markundersökning älvsbyhus
  Hej! Vi ska bygga hus med Älvsbyhus och söker en som kan utföra en geoteknisk undersökning av vår tomt. Känner du till något företag i Östersund som kan hjälpa oss med detta? Hälsningar Pernilla Persson Hej Pernilla, Sätter dig i kontakt med en firma
  Läs mer
 • Fuktproblem i källaren
  Hej, Flyttade in i ett hus med källare för ett år sedan. Huset är byggt 2012 och är dränerat. Har ett rum i källaren som är en råyta där det nu kommer fram fukt i ena hörnet (yttervägg). Skulle behöva hjälp med en besktning och åtgärdsplan för att i
  Läs mer
 • Geoteknisk undersökning småhus, pris
  Hej, Jag skulle behöva göra en tekniskundersökning på en tomt inför ett teknisksamråd. Vad behöver ni göra för att lämna ett pris? Mvh Samer Hej Samer, Jag utför själv inga markundersökningar, men jobbar med entreprenader som gör. Sätter dig i kontak
  Läs mer
 • Markundersökning berg
  Hej! Vi har en gammal bod på tomten (ca 100 år, 25 m2) som vi måste renovera innan den ramlar ihop. Vi kan inte riva boden innan bygglov finns. Eftersom vi inte får ändra takhöjden så funderar vi på möjligheten att gräva ner en bit. Vi måste därför g
  Läs mer
 • Krypgrund till villa
  Geoteknisk undersökning för Villa med krypgrund. Villa företag med bra pris finns här? Hej Richard, Skickar dig info till två olika företag, så kan du ta in offert på markundersökning från dem båda. Har använt mig av båda tidigare och fått bra respon
  Läs mer
 • Bygga på utbyggd källare
  Jag ska bygga två våningar på en redan befintlig utbyggd källare. utbyggnaden är ej pålad och jag vet inte hur markförutsättningarna är och skull vilja göra en geoundersökning på tomten runt utbyggnaden. Hej Daniel, Har en firma jag jobbat en del med
  Läs mer
 • Markundersökning nära stranden
  Hej, Vi har en sommarstuga ca 200 meter från stranden i Skateholm/bingsmarken och tittar på buggandet av ett nytt hus ca 100m2 på samma plats. Vi undrar om du har några bra kontakter i relation till markundersökning Tack på förhand Torbjörn Hej Torbj
  Läs mer
 • Bygga hus på strand
  Hej, Vi har en sommarstuga ca 200 meter från stranden i Skateholm/bingsmarken och tittar på buggandet av ett nytt hus ca 100m2 på samma plats. Vi undrar om du har några bra kontakter i relation till markundersökning Tack på förhand Torbjörn Hej Torbj
  Läs mer
 • Bygga villa markundersökning
  Vi letar någon som kan hjälpa oss med en geoteknisk undersökning av en fastighet för att bygga en villa. Fastigheten är ca 800m2. Vi kommer även att behöva lösa dagvattenfrågan/utredning? och därefter anlägga en betongplatta på ca 120 m2. Hej Berne,
  Läs mer
 • Entreprenad till platta och geoteknisk
  Hej! Vi behöver hjälp med markundersökning och med platta gjutning. Hej Raisa, Har en kontakt som utför båda markundersökning och gjutning av platta. Har skickat dig hans uppgifter. Kör på! mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för
  Läs mer
 • Pool & Attefallshus – markundersökning
  Ditt meddelande: Hej, jag skulle vilja ha pris på en geotekniskundersökning på en tomt på 873 kvm Där kommer vi bygga villa, pool samt Attefallshus. hör gärna av dig för mer info. mvh Ahmad R Hej Ahmad, Har satt dig i kontakt med geogrund. Säg till o
  Läs mer
 • Förberedelser inför 2-plans husbygge
  Hej, Vi har precis köpt en tomt på 800kvm som vi skulle vilja bygga en 2-plansvilla med källare på. Innan vi börjar med planeringen skulle vilja veta vad vi har för typ av mark under oss. Enligt statens geologiska undersökning är det lera på platsen,
  Läs mer
 • Postglacial sand dubbelcheck
  Ditt meddelande: Hej, Jag planerar att bygga ett hus på platta i Skillinge, Skåne. Enligt SGU är det \”postglacial sand\”. Kommunen kräver inte geoteknisk undersökning, men jag vill göra en markundersökning för att vara på den säkra sidan
  Läs mer
 • Markundersökning gotland
  Hej Micke – fantastisk sida måste jag säga – det måste ligga enormt mycket arbete bakom! Jag har ett nästan identiskt problem som Ola 21 Juni ställde en fråga om. Vi står i begrepp att köpa en tomt på södra Gotland – 6000kvm i skogs
  Läs mer
 • Dränera sank
  Hej, Jag och min sambo har köpt en tomt där vi har tänkt att bygga ett hus. Tomten är 6000 kvadratmeter och vi hade tänkt att bygga tomten i en skogsdunge som förefaller vara något sank. Vi har tänkt att dränera marken men vi inser att vi behöver gör
  Läs mer
 • Tillbyggnad på berg
  Hej, jag är ute efter nån som kan hjälpa mig med en liten markundersökning inför tillbygge. Berg i dagen under större delen av den tilltänkta byggnationen. Hej Mikael, Inga problem! Har bett en geotekniker jag jobbat mycket med kontakta dig! Kör på.
  Läs mer
 • Geoteknisk underökning lägenheter
  Halloj! Vi ska bygga 2st små lägenheter på totalt 100kvm å behöver geoteknisk undersöka Hej Michel, Absolut! Har bett en geotekniker i din närhet kontakta dig:) mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar p
  Läs mer
 • Hjälp med undersökning
  Kan ni utföra geoteknisk undersökning ? Hej Yu, Jag utför inte några markundersökningar, men har medans jag drivit denna hemsidan byggt ett stort kontaktnät i Sverige med alla möjliga entreprenader. Har skickat dig kontaktuppgifter till en nära dig o
  Läs mer
 • Markundersökning naturstensgrund
  Vi ska bygga till en våning med källare till hus på naturstensgrund. På Hamburgön Södra Röd 2:6. Marken består av snäckskalssand, Berggrunden lutar antagligen, någon/några meter ner Hej Bo, Har bett en entreprenad kontakta dig markundersökning. Lycka
  Läs mer