För att veta markförutsättningarna för ditt byggprojekt så behöver du ha ett geotekniskt utlåtande kring din tomt. Den mark som är bäst att bebygga har ofta redan byggts på och i populära områden behöver man nu bygga på mindre bra mark. Det har lett till att fler och fler behöver göra en markundersökning. Markundersökningar variera mycket krafigt i pris och det kan därför vara värt för dig att lägga lite tid på att hitta det mest prisvärda alternativet för dig. Ofta beror prisskillnaden på att de flesta geotekniska / markundersökningsföretagen enbart jobbar mot företag. Jag har dock knutit till mig ett antal företag som vill jobba mot privatpersoner. De är ofta mindre men har lång erfarenhet från de stora bjässarna.

Navigera enkelt i artikeln med internlänkar

Geoteknisk undersökning
Här nedan finner du länkar som du enkelt hjälper dig att navigera runt i artikeln.

Det huvudsakliga målet är att undersöka vilka laster som marken klarar av. Den tekniska undersökningen ska också ge förslag på de åtgärder som behövs för att stötta marken på ett optimalt sätt. Ofta finns redan en undersökning gjord om du ska bygga i ett område som är detaljplanelagt.

Många vi pratar med tycker det känns jobbigt att undersöka marken innan man ska bygga. Det är förståligt men om man är osäker på markförhållanden så är det faktiskt en åtgärd som kan spara pengar. Exempelvis kan du mitt i projektet stöta på berg som du tvingas spränga. Det är också vanligt att man blir överraskad över mängden dränerande material som kan behöva köpas in pga högre andel matjord än man trott innan man börjar bygga.

Geoteknisk undersökning svarar på vad marken består av

Det är alltid lite läskigt att börja gräva för en husgrund och inte veta vad man ska träffa på. Så en av de stora
frågorna som en geoteknisk undersökning svara på är vad marken består av.

Det finns det några stora huvudgrupper kring marktyper.

 • Finjord. Lerjord är en grupp där lera är mycket mycket fint material som blir så packad att det bildar lera.
 • Fastjord – allt från stora block till sand och grus.
 • Silt – en vanlig marktyp är en blandning mellan lerjordar och fastjord. Denna marktyp går under benämningen silt.

Till detta kommer också berg givetvis.

En markundersökning har också till uppgift att svara på hur hög hållfasthet marken man ska bygga på har. Mark som inte har tillräckligt hög hållfasthet kan behöva åtgärdas.

Olika marktyper har olika karaktär och egenskaper. Dels vill man ha hög bärighet i marken men man tittar också på känslighet för ex. tjäle.

Åtgärder som är normala när du behöver bygga på dålig mark:

Relaterade frågor

 • Platta på 1,7 m jorddjup
  Hej! Hur skulle du bedöma förutsättningar att lägga en platta på jorddjup av minst 1,7 meter med jordarten siltig-sandig morän? Med vänliga hälsningar, Fredrik Hej Fredrik, Kolla med bolaget jag skickat till dig, De är duktiga på sånt. Hälsa från mig
  Läs mer
 • Förstärkning av platta vid pålning
  Hej Micke! I samband med nybyggnation av tvåplanshus så kommer pålning behövas. Plattan kommer behöva förstärkas med anledning av pålningen. Plattan är rektangulär och cirka 130 kvm. Den geotekniska undersökningen har visat att det enbart är från mit
  Läs mer
 • Byggnation i angränsning till lermarker
  Vi skall bygga i angränsning till lermarker så vi behöver göra en geoteknisk undersökning så vi vet markförhållandena innan vi börjar bygga. Enligt kommun är det tillräckligt med några grävda gropar som någon expert eller sakkunnig tittar på och gör
  Läs mer
 • Hur vet man om marken är bra?
  Hej, Vi har tänkt köpa en tomt där det i detaljplanen står \”Enligt kommunens kartmaterial är glacial lera den dominerande jordarten inom planområdet. Enligt SGU:s jorddjupskarta är det skattade jorddjupet 1-3 meter. \”. Hur vet man om de
  Läs mer

Behöver man alltid göra en geoteknisk undersökning?

behövs geoteknisk undersökning
Ibland måste man göra den. Ibland kan en geotekniker kolla på din boende adress och dra flera slutsatser bara där. Jag menar att du också kan fråga dina grannar. Är sättningar vanligt i området. Har man inga sättningar och pålning inte är vanligt. Då kan det vara värdefull input till en geotekniker. Sedan kan givetvis förutsättningarna på just din tomt variera kraftigt.

Kring frågan om geoteknisk undersökning behövs så har jag de senaste året sett en stor skillnad i vilka krav kommunen ställer. Lite borde man tycka att kommunerna kunde försöka hjälpa oss kommuninvånare som gör sånt här en gång per liv med lite hjälp på traven. De skulle kunna försöka hitta en duktig prisvärd geotekniker (kanske göra en upphandling som kommuninvånarna får del av), kanske hålla koll på vart i kommunen det är dålig mark och inte. Istället menar jag, obs inte alla kommuner, att kommunerna nu av rädsla försöker skydda sin egen rygg och kräva in en massa dokumentation. Ibland, inte alltid, helt onödigt och på ett sätt som ökar kostnaderna för oss privatpersoner. Problemet är att det tagit mig 8 år att hitta entreprenörer som är villiga att jobba mot privatsidan. Det tänker inte kommunerna på när de ibland slentrianmässigt kräver en geoteknisk undersökning.

Relaterade frågor

 • Kantbalk till ridhus, bärighet lermark
  Hej, vi ska bygga ett ridhus på 53x22m. Eftersom vi inte vill ha en massa otrevliga överraskningar med berg i dagen osv på vissa ställen har vi valt att köpa byggnaden utan plintgrund och gjuta en kantbalk själva istället fördela lasten på en större
  Läs mer
 • Bygga grund – behövs markundersökning
  Behövs Geoundersökning när min stuga ska rivas och jag bygger nytt hus på platsen? Den ska byggas på en krypgrund Hej Anders, Finns olika anledningar till att göra en markundersökning. Frågar du en markentreprenör så säger de att du ska ändå gräva bo
  Läs mer
 • Geoteknisk undersökning nödvändigt?
  Hej! Jag har en tomt som jag vill bygga på. Väg har gjorts, den som grävde vägen anser att jag inte behöver påla. Hur vet jag om det stämmer? Behöver jag göra en geoteknisk undersökning av marken? Jag behöver hålla kostnader nere eftersom jag bygger
  Läs mer
 • Ska bygga på berg – behövs geoteknisk undersökning?
  Hej! Ska bygga hus på en bergknalle på Orust. Undrar om det behövs geoteknisk undersökning för detta? Hör av dig så kan jag skicka bilder som förtydligar min fråga. mvh Ingrid Hej Ingrid, Jag får mycket frågor kring markundersökningar. Det jag har mä
  Läs mer

Kolla markförhållandena själv med gratis verktyg – jag hjälper dig

kolla markförhållanden själv
Det finns idag gratis online verktyg som ger en hint om hur din fastighet ser ut. Där kan du avgöra om du befinner dig i riskzonen vid nyproduktion av ett hus.

Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kan du bygga på tomten?

byggbar tomt
En av de viktigaste frågorna du vill veta är huruvida tomten är byggbar eller inte. Det ska en markundersökning svara på. Oftast är tomten byggbar men man kan behöva påla eller genomföra en kompensationsgrundläggning.

Relaterade frågor

 • Byggbar tomt?
  Vi har en geoteknisk undersökning som vi undrar om du kan lämna synpunkter på. Hur går man bäst tillväga för att bygga en enplansvilla på ca 100 kvm på den här tomten. Bifogar länk till den geotekniska undersökningen. Tack på förhand Stefan Hej Stefa
  Läs mer

Vem betalar den geologiska undersökningen

Utifrån min erfarenhet, om inget annat avtalats så betalas den geotekniska undersökningen av byggherren (ägaren av det kommande huset).
Jag har fått frågor om detta just då kommunen sålt mark till en privatperson, och sedan ställer kommunen krav att det ska göras en geoteknisk undersökning. Efter mina erfarenheter av kommuner så har jag mycket svårt att tro att kommunen tar några som helst kostnader (som t.ex. geoteknisk undersökning) om inte detta uttryckligen avtalats vid köpet av tomten. Men kolla som sagt med kommunen.
Och kommuner har generellt sett blivit mycket mer kravställande kring sin bedömning av dokument som ska fram inför bygglov och startmöte. Däribland är ett geotekniskt utlåtande eller undersökning ett av kraven som jag upplever har ökat.
Därmed inte sagt att de kräver geoteknisk undersökning för att kunna bygga i alla fall. Om duktig geotekniker kan kolla på dina förhållanden (ibland via geoteknik karta) så kanske de snabbt kan se att området inte behöver undersökas. Men eftersom problem med sättningar har ökat kraftigt inte minst efter denna torra sommar så finns det visst fog för detta kan jag tycka.
Läs mer om sättningar som ökat sedan 2018.

Kolla också med närliggande grannar om problem i mark föreligger. Kan ge bra indikationer menar jag.

Relaterade frågor

 • Vem betalar den geotekniska undersökningen?
  Då man köper en tomt av kommunen, vem ska betala för en geoteknisk undersökning? Hej karl gösta, Tack för frågan. Kolla såklart med kommunen vad som gäller om vem som betalar den geotekniska undersökningen. Efter mina erfarenheter av kommuner så har
  Läs mer

Vill du hitta en geotekniker – kontakta mig

Att hitta geoteknikföretag som vill jobba mot privatkunder är mycket svårt. Det vanliga är att geoteknikföretagen enbart vill arbeta mot större företag.
Vill du hitta en geotekniker – jag har flera som faktiskt kan tänka sig att jobba mot privatmarknaden tveka inte att kontakta mig. Får många förfrågningar om detta.

Relaterade frågor

 • Bedöma jordmån inför återfyllnad
  Önskar få kontakt med en geolog som kan hjälpa mig i mellandagarna att bedömda jordmån inför återfyllnad. Hej Fredrik , Har skickat dig kontaktuppgifter till en bra geoteknikfirma. De har kontor i ditt område tror jag. Lycka till Klicka här för att l
  Läs mer
 • Geotekniks undersökning inför tillbyggnad av källare
  Hej, jag har nyligen köpt ett hus i spånga/Solhem. Tänkte göra en tillbyggnad med källare dvs tre våningar med källare. Det handlar om ca. 35 kvm. Vill göra en geoteknisk markundersökning. Vill ha tips på en firma med bra priser. Med vänlig hälsning,
  Läs mer
 • Tips på geotekniker inför byggnation av skola
  Hej Micke, Skulle skyndsamt behöva göra undersökning av mark före byggnation av Förskola. Stentipp med jordlager två meter ner i backen. Hej Joachim, Jag har satt dig i kontakt med en geotekniker som kan hjälpa dig med detta. Hoppas allt går bra med
  Läs mer
 • Markundersökning inför syllbyte
  Hej! Vi har en q-märkt sommarstuga med kraftiga sättningar. Innan vi går igång med att planera renovering måste vi ta reda på förutsättningarna i marken för att gjuta om grund och stabilisera/rikta huset. Hej! Sätter dig i kontakt med en skicklig ent
  Läs mer

Relaterade priser – se våra kalkylatorer

En geoteknisk undersökning börjar på cirka 15 000 kr och kan bli hur dyrt som helst. Det beror det på dina lokala omständigheter och storlek på projektet som avgör kostnaden. Många företag som jobbar med geoteknik/markundersökningar äär också mycket eftertraktade. Detta då geokonstruktörer har en guldgruva just nu med alla stora infraprojekt som pågår vilket gör att de flesta enbart jobbar mot företag där de kan ta bättre betalt. Jag har kontakter som är prisvärda och tar skäligt betalt men det har tagit mig 8 år att hitta dem. Och de är bra. Men jag känner inte till dem över hela Sverige. I storstäderna har jag kunnat knyta till mig några specialister.

Undrar du över andra priser kring din kommande husgrund och tillhörande markarbete.

Relaterade frågor

 • Söker akut efter markentreprenör
  Hej Micke, Jag har läst lite på din sida och förstått att du känner en del markentreprenörer. Jag undrar om du har några förslag på en bra och prisvärd markentreprenör nära mig? mvh Erling Hej Erling, Jag har skickat dig tips på en markentreprenör so
  Läs mer
 • Pris markundersökning 100kvm villa
  Hej! Jag undrar vad det kostar att göra en geoteknisk markundersökning för villa på 100 byggyta? Hej Pauline, Har skickat över en kontakt till dig som kan ge dig en ungefärlig prisuppgift på vad det kommer kosta. Hoppas allt går bra för er, Lycka til
  Läs mer
 • Vad kostar en geoteknisk undersökning?
  Har några frågor kring geoteknisk undersökning och vad priset för utförande av detta är. Är det något du kan hjälpa mig med? Hej Saga , Du har blivit satt i kontakt med en skicklig geotekniker som kan ge dig en prisuppgift samt besvara dina frågor me
  Läs mer
 • Rimligt pris på geoteknisk undersökning
  Fått pris på 45tusen exl moms för bedömning och borrning då vi har mycket lera på tomten (hård packad lera) Är det rimligt? Hej Patrik, Det där är lite svårt att avgöra utan att ha sett förhållandena. Jag sätter dig i kontakt med en geotekniskfirma s
  Läs mer

Vad är målet med en geoteknisk undersökning

Målet med en geoteknisk undersökning är att svara på två frågor.

 • Vad är möjligt att bygga på din mark? Har marken en tillfredsställande stabilitet för att användas som plats för byggande.
 • Vilken påverkan har markens förutsättningar på grundläggningen du tänker utföra?

Hur stora laster måste marken klara av för att kunna bygga på den

De riktlinjer jag känner till kring vad marken måste tåla i form av laster så ska marken klara av minst 50KN. Detta är vad exempelvis löst lagrad sand klarar ungefär.

Markens stabilitet?

Stabiliteten i marken undersöks och därmed får man svar på

 • hur ser markens olika lager och utseende ut. Hur ser deras densiteter och geometri ut
 • hur påverkas dina byggplaner av hur områdets och tomtens grundvattenförhållanden ser ut. Det faktumet att grundvatten finns närvarande överallt gör att man alltid måste vara väldigt försiktig när det gäller just denna parameter. Grundundersökningen ska svara på hur djupt det är ner till grundvattnet. Djuper varierar kraftigt beroende på de faktorer som nämns här ovan och under. Det faktum att grundvattnet är en del av ett större kretsloppssystem gör detta ganska komplext. System påverkas av vatten från nederbörd eller andra vattensamlingar som infiltrerar marken och därmed är beroende av många faktorer i marken. Via en undersökning kan man få svar på hur detta kretslopp fungerar och om hur grundvattenströmningarna går i området. Grundvattnet fluktuerar också över året och fluktationerna påverkas av många paramterar.
 • portrycksfördelningen. Portrycksfördelningen påverkas av områdets topografi, markegenskaper, dränering från hus, mm. Portrycksfördelningen påverkar grundvattnets beteende väldigt mycket eftersom det styr vattnet i marken, hur högt vattnet är benäget att vandra och liknande. Därför måste man under en geoteknisk undersökning mäta portrycket i marken så man får reda på de parametrar som avgör portrycket.
 • vilka ytlaster påverkar marken
 • finns det andra påverkande faktorer såsom vattendrag och annat

Geotekniska undersökningar vid tillbyggnader

Många utför faktiskt en geoteknisk undersökning för tillbyggnader. Speciellt om husen man ska bygga till har haft en historik av sättningsskador så rekommenderas att man utför en geoteknisk undersökning. När man bygger till så behöver man ha en röreslefog mellan huset och tillbyggnaden så dessa inte hänger ihop. Då kan grundläggningen av de olika huskropparna röra sig lite i förhållande tillvarandra utan att huset tar skada. För stora rörelser är givetvis anledningen till att man utför undersökningen och vidtar nödvändiga åtgärder. Men

Hur går provtagningarna till?

En provtagning utförs genom att man utför borrningar med olika typer av utrustning. Borrningar kan utföras av olika typer av utrustning. Borrningarna kan utföras under en mängd olika markförhållanden. De kan utföras i jord, berg och vatten.

Ofta använder man en borrbandvagn från vilken man tar ett antal prover inom grundläggningsområdet. Borrbandvagnen är drygt 2 meter bred och bandgående. Man utför sedan ett antal prover. De vi har varit i kontakt med tar ca 4-5 trycksonderingar, 1-2 skruvprover samt 1 vingsondering (vid förekomst av lera). De upptagna jordproverna analyseras sedan i ett geotekniskt laboratorium avseende jordart och vattenkvot.

Slutresultatet blir en markteknisk undersökningsrapport samt ett geotekniskt PM

Resultaten presenteras vanligen i en så kallad i en markteknisk undersökningsrapport samt ett geotekniskt PM.

Avancerade sättning- och stabilitetsberäkningar ingår normalt inte i de standard prover som görs.

Mer information om hur det kan gå till

Det är viktigt att man ser till markens förutsättningar för att avgöra svaret på dessa frågor. När man vill svara på dessa frågor så använder man provtagningar av marken för att avgöra markens beskaffenhet. I detta inbegrips väldigt mycket bergmekanik och bergteknik. Detta innebär att kunskapen om hur man borrar i mark och berg samt förstår markens mekaniska egenskaper.

Mätsystemen som framförallt syftar till att ta reda på grundvattennivå och portryck så använder man dels öppna system eller slutna system.

Exempel på öppna system är:

 • Observationshål. Först borrar man ett hål. Sedan observerar man hur grundvattennivån ser ut genom att studera hålet. Problemet med denna metod är att denna endast ger bra svar om grundvattnets nivå inte varierar i området samt marken består av material som släpper igenom vatten lätt. Om jordens lager skiljer sig åt så får man vara försiktig och nogrann med hur man tolkar resultatet.
 • öppna hål
 • filterspetsar

Mer om geologisk undersökning av tomt

Syftet med en geoteknisk undersökning är att skaffa sig tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer i dessa inom området för att förbereda för optimala förhållanden för husgrunden.
Den geotekniska undersökningen ger också inparametrar till dimensioneringen av såväl vald dräneringslösning samt tjälisoleringar och åtgärder för att förhindra hygieniska olägenheter orsakade av exempelvis radongas eller andra ämnen som kan avges i marken.
Till detta kan det komma mer avancerade undersökningar såsom att undersöka förekomsten av korrosivitet i jord och vatten. Det görs framförallt när det finns plåttrummor, stålpålar vid pålning och liknande.
Vid mer känsliga byggnationer undersöker man även jord-, berg- och grundvattenförhållandena på byggplatsen. Man gör detta även runtom det område där påverkan på mark och konstruktioner bedöms kunna inträffa. Egenskaper för jord och berg utvärderas.

Vid känsliga byggnationer krävs extra nogrannhet

Vid mycket känsliga byggnationer går man ännu längre. Då kan det bli tal om att undersöka sättningskänslighet i närbelägna byggnader, hur en eventuell grundvattensänkning skulle påverka området.
De geotekniska undersökningarna utförs normalt i etapper. Innehåll, omfattning och kvalitet anpassas efter informationsbehovet under olika skeden i processen från planering till förvaltningsskede. Den geotekniska utredningen som görs redovisas oftast i handlignar anpassade till mottagarens informationsbehov i det aktuella byggets process. Redovisningen görs för att på ett enkelt sätt kunna delge geotekniskt kunniga personer. Resultaten från geotekniska fält och laboratorieundersökningar bör dokumenteras i en specifik rapport, som inte innehåller några tolkningar, beräkningar eller rekommendationer.

Andra frågor och svar om markundersökningar

Här har vi samlat frågor och svar kring markundersökningar.

 • Borra efter berg
  Hej Micke! Jag ska bygga ett hus på min tomt och måste påla grunden, vi vet att det är jord, mjuk lera och massor med vatten. På tomten finns ett berg som baksidan av huset ligger på men med tanke på allt vatten i marken så misstänker vi att det finn
  Läs mer
 • Markundersökning för kataloghus
  Planerar att bygga ett kataloghus med byggarea på 152 m^2 Leverens av hus sker om 10 mån. Hustillverkaren önskar geoteknisk undersökning geo-klass 1 av garantiskäl. Behöver därför ta in ett par offerter på detta. Hej Ismael, Jag sätter dig i kontakt
  Läs mer
 • Höjning av mark för villagrund
  Hej Micke, jag har köpt en tomt där marken är ”röjd”. Det märks att grävmaskiner har kört där men marken är inte utgrävd och preparerad för en villagrund. Jag funderar på att höja marken en meter och undrar följande: behöver man först grä
  Läs mer
 • Pålnings entreprenör eller grundentreprenör som kan pålning
  Hej Micke, Vi ska bygga ute ett matrum som är 16 kvm och pålning behöver utföras (Befintlig husgrund är på pålad platta på mark.) De flesta grundentreprenörer vi har kontakat sa att de inte kan utföra pålningen. Vänder oss därför till dig och undrar
  Läs mer
 • Namn på fältgeotekniker
  Ej Geovet, Danmag, eller geogrund undersökningar. Ska bygga 190 kvm betongplatta – på blandning av fast berg och sprängsten – inte intresserad av Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Radon, Grundvatten etc inget problem –
  Läs mer
 • Projektering på befintlig Markundersökning för nybyggnad Garage
  På vår tomt gjordes en markundersökning 2019 inför husbygget (vi köpte först när det var färdigt) där det genom provgropar fastslogs finnas ganska tjockt med jord/torv i översta lagret av marken. Geoteknikern projekterade att det skulle räcka med uts
  Läs mer
 • Markundersökning
  Hej Micke! Jag skulle behöva hjälp med att anlita någon som kan bedöma förutsättningarna för att anlägga stuga med platta på mark. Tror du att detta är något du kan hjälpa mig med? Hej Jörgen , Absolut kan jag hjälpa dig med detta, Jag sätter dig i k
  Läs mer
 • Markundersökning
  Tjena Micke! Jag vill bygga ett garage men då tomten är lokaliserad nära vatten så vill jag dubbelkolla så att marken klarar detta samt vilken konstruktion som isåfall är bäst. Är detta något du kan hjälpa mig med? MVH Daniel Hej Daniel, Absolut, min
  Läs mer
 • Markundersökning för byggprojekt
  Hej Skulle vilka ha tips om företag jag kan vända mig till angående markundersökning för mitt framtida byggprojekt i Vendelsö. Hej Ilija! Jag har skickat dig en bra firma som är mycket duktiga på markundersökningar. Fortsatt trevlig dag! mvh Micke PS
  Läs mer
 • Marundersökning
  Hej. Vi har en villatomt där vi ska bygga ett hus från Götenehus. Skulle behöva en hyfsad bedömning av hur långt det är ner till stadig mark för grundläggning. Hej Mario, Jag har satt dig i kontakt med ett bra företag som kan hjälpa dig med denna typ
  Läs mer
 • Alternativ till geoteknisk undersökning inför tillbyggnad?
  Hej! Vi bor i ett hus byggt 1907, ligger i sluttning där ”innersta” delen ligger på berg och ”yttersta” delen ligger ut mot en gammal stenmur. Det finns en gammal utbyggnad på den ”yttersta” delen med sättningar so
  Läs mer
 • Markundersökning för garage
  Hej! Jag behöver hjälp med att göra en geoteknisk markundersökning inför ett garagebygge. Har du någon som du kan rekommendera i min närhet? Tack på förhand, mvh / Anders Hej Anders, Har satt dig i kontakt med en duktig entreprenör som kan ge dig en
  Läs mer
 • Seismografisk undersökning?
  Vill gräva för pool men är rädd att det står på ett berg. Hur kontrollerar jag detta? Finns det fackmän som kan göra en seismografisk undersökning? Hälsningar Alexandra Hej Janne, Jag sätter dig i kontakt med en firma som gör markundersökningar. Vet
  Läs mer
 • Kompensationsgrunda eller påla garaget
  Står i valet och kvalet om jag skall kompensationsgrunda eller påla garaget. Huset är pålat men man kanske inte behöver påla ett garage? ”Stabil” blålera är det iaf Hej! Det är faktiskt bäst att prata med en expert som kan kolla på ditt ärende. Har s
  Läs mer
 • Markundersökning på ny tomt
  Hej, Köpt tomt i upplandsväsby. Denna är obebyggd sedan tidigare. Precis fått husplaceringen av arkitekten och de är nu dags för geoteknisk undersökning. Har skisser med placering av hus garage pool som underlättar för offertsvar. Maila mig så skicka
  Läs mer
 • Geoundersökning för tillbyggnad
  Hej! Vi har fått bygglov för en tillbyggnad i 2 våningar (40+40kvm). Kommunen kräver inte en geoundersökning men jag tror att det vore bra för planeringen av grunden. Hej Martina Jag sätter dig i kontakt med en duktig geotekniker. Hälsa från mig! mvh
  Läs mer
 • Vad finns i marken
  Hej! Jag äger en stuga nere i hamnen. I området är vi ca 82 hus och det har gjorts markundersökningar i syfte med att ev ansluta detta till kommunalt vatten och avlopp i framtiden. Min fråga är? Är provresultaten från dessa tester offentliga dvs kan
  Läs mer
 • Underjordisk bunker under gräsmattan berg
  Hej. Jag planerar att bygga ut min källare med ett lekrum (pingis, gym förvaring etc). Vi får ej bygga ovan gjord i området så då får det bli under:) jag behöver hitta någon som kan provborra för att se hur långt ned jag stöter på Berg. Är det Berg y
  Läs mer
 • Markundersökning inför husbyggnation
  Hej, Vi har tänkt köpa en tomt där det i detaljplanen står \”Enligt kommunens kartmaterial är glacial lera den dominerande jordarten inom planområdet. Enligt SGU:s jorddjupskarta är det skattade jorddjupet 1-3 meter. \”. Hur vet man om de
  Läs mer
 • Gå till väga husbygge
  Hej. jag och min sambo ska bygga ett hus, så vi behöver kolla om man kan ställa ett hus på marken. vet inte riktigt vad som gäller eller hur man går till väga nämligen. Hej Alexander, Jag skulle rekommendera att ni gör en geoteknisk undersökning, äve
  Läs mer
 • Kolla marken pålning
  Behöver hjälp med att bedöma min tomtmark inför husbygge. Misstänker att det kommer behöva pålas då många i området omkring här har gjort det tidigare. Behöver kanske provborra eller vad man gör.vill komma i kontakt med någon som arbetar med dessa fr
  Läs mer
 • Offert på markundersökning
  Hej! Vi skall bygga hus & har fått till oss att de kan vara bra med en undersökning. Markarbeten planeras att starta slutet V.16 & grunden görs under v.20. Är detta något du skulle ha tid & lust att göra & återkomma med en offert? Vi
  Läs mer
 • Bygga veranda till äldre hus
  Hej Väldigt bra hemsida! Mycket informativ. Jag har lite frågor, hoppas inte de är för långa. Vi ska bygga en veranda på ett gammalt hus (från 1800 talet). Huset har en källare från 1700 talet. Just nu lutar marken ner mot källaren, men det har (ta i
  Läs mer
 • markundersökning pool
  Hej Vi Funderar på att bygga pool där jag är osäker på markförhållanden. Det är troligen sprängsten en bit men jag vet inte hur djupt. Under det kan det det nog vara berg. Skulle vara bra att veta förutsättningarna innan vi går vidare. Mvh/Mats Hej M
  Läs mer
 • Kolla marken inför poolbygge
  Hej, vi skulle behöva hjälp med geoteknisk undersökning inför poolbygge. Mvh Per-Ola Hej Per-Ola, Har skickat dig numret till några olika entreprenader som kan hjälpa dig med markundersökning. Hälsa från mig. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansv
  Läs mer
 • Markundersökning inför grundbygge
  Hej Jag ska bygga ett hus på 145 kvm med platta på mark & då vi eventuellt ska göra plattan själva så skulle det kännas bra med en geoteknisk undersökning Hej Daniel, Har en kontakt nära dig som kan hjälpa dig med markundersökning. Sätter dig i k
  Läs mer
 • Ska man göra en markundersökning?
  Hej Väldigt bra hemsida! Mycket informativ. Jag har lite frågor, hoppas inte de är för långa. Vi ska bygga en veranda på ett gammalt hus (från 1800 talet). Huset har en källare från 1700 talet. Just nu lutar marken ner mot källaren, men det har (ta i
  Läs mer
 • Sättning och markundersökning
  Kontakta sättningsexpertLåt mig sätta dig i kontakt med de bästa sättningsexperterna jag träffat på.Besök sättningsföretag[/one_half_last] Hej, Vi har ett hus som har sättningproblem och vi behöver hjälp med undersökning av marken och råd med vad ska
  Läs mer
 • Bedöma min tomtmark
  Behöver hjälp med att bedöma min tomtmark inför husbygge. De byggde i närheten och de pålade. Behöver kanske provborra eller vad man gör.vill komma i kontakt med någon som arbetar med dessa frågor. Med vänlig hälsning, Krister Andersson Hej Krister,
  Läs mer
 • Markundersökning älvsbyhus
  Hej! Vi ska bygga hus med Älvsbyhus och söker en som kan utföra en geoteknisk undersökning av vår tomt. Känner du till något företag i Stockholm som kan hjälpa oss med detta? Hälsningar Pernilla Persson Hej Pernilla, Sätter dig i kontakt med en firma
  Läs mer