Leca är en konkurrerande teknik till grundläggning med kantelement och andra typer av grundbalkar. Och jag är partisk med denna sida då jag via min samarbetspartner blivit utbildad i deras tankesätt med isolerade balkar och grundelement/kantelement. Det färgar mig. Då blir jag partisk – så är det bara. Det ska man veta med denna artikel. Samtidigt måste jag få berätta om de lärdomar jag gör och utbilda mina besökare i mitt tankesätt. Jag märker att besökare vill ha denna information. Och då jag är transparent med min partiskhet så ser jag inga problem med det.

Tjusningen med leca är att det är så enkelt att lägga grunden. Men då måste jag säga att jag förespråkar mer denna balkgrunden som har samma tänk, men är betydligt mer isolerad, speciellt jämfört med de oisolerade lecablocken. Ska du gjuta en grund med leca, använd då isolerade lecablock. Enligt leca själva är det viktigt att man inte låter leca ligga direkt an mot marken.

Priser för husgrunder

Vill du ha prisinformation om husgrunder se här.

Här finner du också en kalkylator för betongplatta.

När lämpar sig lecagrunder

leca murblock
Till att börja med – det finns isolerade lecablock, och oisolerade lecablock. Denna artikel rör oisolerade lecablock.
De fall där leca lämpar sig för husgrunder är framförallt när husgrunden du ska lägga inte behöver vara isolerad. Exempel på detta är icke vinteruppvärmda uterum på landet och byggnader generellt där det är tolererbart att ha låga temperaturer utan att rör och annat fryser. Så fort man vill ha golvvärme är det som regel bäst sett ur värmesynpunkt att använda platta på mark. En lecagrund kan också behöva användas när man behöver gjuta grunden längsmed mark som sluttar såsom i de mest komplexa delarna i ett suterränghus. Andra exempel kan vara svårbelägna platser i skärgård eller liknande dit det kan vara svårt att få dit en betongbil och man av olika skäl väljer bort krypgrundselement (även om de isolerar bättre) eller plintar.

Alternativ till leca som grund

Leca var standard på 70-80 talet som grundbalkar i grunder. De har mer och mer ersatts av sk kantelement som är standard idag för grunder platta på mark. Dessa kan du läsa mer om här – betongplatta kantelement och här för krypgrunder.

Frågor och svar om grundläggning med leca

 • Cellplast mot lecablock och under plattor?
  Hej, jag har swishat dig precis som tack för att jag förhoppningsvis får din hjälp med mina frågor 🙂 Jag har byggt ett växthus/orangeri som står på mur 60cm ovan marken. Under marken har jag gjutit en sula och har lecablock murat ovanpå. Inne i växth
  Läs mer
 • Leca murblock mot asfalt
  Skall bygga om min Carport till garage. Golvet är asfalterat. Hade tänkt lägga grunden till väggarna med leca block. Hur skall jag fästa leca blocken mot asfalten? Hälsningar Peter Hej Peter, Ska kolla med någon som kan detta, just frågan att fästa l
  Läs mer
 • Husgrund i leca – vågar vi köpa huset?
  Hej Vi är i besiktningsprocess av ett hus där det finns torpargrund som påstås vara i gott skick. I rapporten står det att det är: I rapporten står det: Grundmurar av betongbalkar på plintar enligt besiktning.Nu kommer det fram att det kan vara lättb
  Läs mer
 • Mura grund med lecablock
  Hej Micke Har frågor gällande min grund som jag ska Gjuta för utbygge av huset där ja vill ha platta än torpargrund som huset har idag. Tomten är lite sutteräng olika nivåer runt huset. Men den del jag undrar över är vad blir bäst å göra? Har mätt fr
  Läs mer
 • Hur anlägger man en lecablock grund
  Hej Micke jag ska bygga ett fritidshus och undrar om lecablock som grund för att bygga en grund. Är det bra? Murar man det som en vanlig mur eller gör man nåt speciellt för att det är en grundmur Hittar begränsat med info om det och undrar om du kan
  Läs mer

Tidsåtgång att mura med leca

En erfaren murare är såklart snabbare än någon som jobbar med leca mer sällan.
Så här är några tips att tänka på vid tidsåtgång när det kommer till att mura med leca.

 • Använder du en entreprenör råder jag dig att ta fastpris för arbetet. Annars kan strul uppstå. Leca tar nämligen enligt min erfarenhet mer tid än man tror att jobba med. Dock är det smidigt men anledningarna nedan förklarar varför det tar mer tid att bygga generellt än man tror.
 • När man tittar på tidsåtgång för murning av leca så var noga med att bestämma vad som ska inkluderas. Är det monteringen enbart ”murning” eller ska andra saker ingå i tidskattningen för tjänsten du vill handla upp? Kan vara moment såsom att inhandling av material , putsning av grunden efteråt eller liknande (markarbetet låter avklarat då ni hade en sula?).
 • Min erfarenhet säger att du murar cirka 3-6 block i timmen beroende på komplexitet i konstruktionen. Och kom ihåg att mura är ett tungt jobb. Man måste tänka på att inkludera tiden att blanda bruk, kapa blocken osv. Att bara placera ut blocken är en sak. Men att få det i våg, blanda bruk , kapa blocken osv tar mer tid än att bara placera ut dem. Ju mindre grund du lägger desto fler kapningar per kvm.
 • Glöm inte 80-20 regeln som alltid gäller i alla projekt, bygg, IT och allt däremellan. 80 % av tiden läggs på 20% av jobbet. För exempel med en krygrund så skulle vara ventilerna ta extra tid liksom inspektionsluckan som innebär fler kapningar och anpassningar.
 • Toleranser. En grund är viktigt att få i våg. Dvs det får inte diffa för mycket i höjdled från olika delar på grunden. Detta gör att det är viktigt att vara noggrann med vattenpass så du mellan stenarna inte lutar pga dåligt underarbete och slarv med bruk osv. Att vara noggrann tar tid. För ibland betyder det att man får göra om vissa delar för det blev inte helt rakt/”i våg”.
Relaterade frågor
 • Uppskattad tidsåtgång lecablock krypgrund
  Hej! Jag har hamnat i en tvist med en firma om bland annat en murning av lecablock till en torpargrund. Och vill höra mig för hur andra gör. En murare jag känner har gjort uppskattningen att man bör hinna ca 1m2/h när man murar med lecablock till en
  Läs mer

Vad är murblock av leca

Leca är ett murblock som tillverkats genom att ta lerkulor som fått brinna i en ugn. Dessa lecakulor sammanfogas sedan till ett betongblock genom att man ska blandar dem med betong. Lecakulorna i sig har en mycket låg vikt. Lecablock i sig inte är särskilt bra isolerande jämfört med cellplast men lecakulorna har en relativt hög isolerande förmåga tack vare den stora mängden instängd luft i hålrummen. Lecakulorna har tack vare sina hårda yttre en mycket god tryckhållfasthet. Materialet har en yta som gör att det vidhäfter på ett bra sätt redan vid låga doser av betong. Med sin mycket goda tryckhållfasthet så lämpar sig materialet för husgrunder som kräver mindre isolering.

Leca innehåller inte några farliga material utan är helt gjord av naturligt material (lera) och är därför miljövänligt.

Notis: Kantelement av leca istället för att gjuta

Det finns också färdiga kantelement av leca som rekommenderas av tillverkarna för användning till platta på mark. Det finns även andra lösningar för kantelement.

Användningsområden för leca murblock

Lecablock har, som vi beskrivit ovan främst egenskaper som gör att materialet passar bra för att gjuta olika typer av tillämpningar där man murar konstruktionen. Eftersom materialet isolerar dåligt relativt cellplast passar materialet för tillämpningar där man murar upp konstruktionen. För icke uppvärmda utrymmen såsom kalla garage eller lantbruksbyggnader passar det utmärkt att ha lecagrund och lecablock till att gjuta upp grillar och murar. Styrkan med murblocken är dess många användningsområden och enkelhet att arbeta med. En lecamur blir mycket snygg om man gjuter in den med betongbruk. För isolerade lecablock är situationen annorlunda.

Fördelar med leca murblock

Det finns många fördelar med murblock av leca även om de inte lämpar sig för isolerade husgrunder. Där lecablocken är speciellt lämpade är i följande situationer.

 • Lecablock är enkla att montera och förstå. Det menar jag är den största styrkan med byggmaterialet. Det har också gjort materialet mycket populärt
 • Lecablock har en mycket god ljudisolerande förmåga. Därför passar lecablock utmärkt inomhus som innervägg om man vill ha en god ljudisolering.
 • Lecablock är i princip brandsäkra och kan till och med användas som brandväggar, dvs som väggar mellan två parhus exempelvis.

Hur gjuter man en grund av lecablock

En husgrund av lecablock gjuts ihop av murbruk så att de bildar murar av blocken. Tänk igenom om lecagrund är något som passar dig. Om du tänker lägga vattenburen golvvärme eller liknande i ditt betonggolv så bör du fundera om inte en platta på mark med kantelement är att föredra. En betongplatta med kantelement är mer isolerad och blir därmed mer ekonomisk och miljövänlig. Speciellt om man använder en köldbryggebrytare så får man en mycket god isolerad betongplatta.

De hjälpmedel du behöver när du ska mura med leca

 • Visp avsedd för att förbereda murbruk – köp hos Byggmax
 • Murarslev – spattel – köp hos Byggmax
 • Murarlåda speciellt utformad för murning med leca – köp hos Beijer bygg
 • Murbrukshink för att blanda i – köp hos Byggmax
 • Pirra för att kunna förflytta de relativt tunga lecablocken – köp hos Byggmax
 • Vattenpass är som alltid inom nästan alla hantverksområden ovärderligt instrument för att få allt att ligga i våg. Stämmer vattenpasset kan du oftast inte misslyckas i dina moment om du bara vet vilka momenten är – köp hos Byggmax

Innan du börjar och förvaring

När du fått ditt material levererat till dig är just lecablocken tämligen okänsliga för fukt, väta och köld. Men onödig exponering för väta så att exempelvis isbildning kan uppstå bör undvikas. Gällande murbruk så gäller som alltid detta

 • Du ska som alltid undvika att låta murbruk stå för länge. Det är en färskvara.
 • Skydda murbruket från allt vad väta, fukt och nederbörd.

Markarbete

Markarbetet för en lecagrund påminner väldigt mycket om markarbetet när man ska gjuta platta.

Dränering

Det gäller för alla husgrunder att tänka igenom sin dräneringslösning och det gäller även lecagrunder om dränering behövs. Se här för dränering vatten och avlopp.

Mura leca

Att mura med lecablocken är väldigt enkelt. När väl markarbetet är gjort på ett bra sätt och man ser till att huset står på en stabil undergrund och är i våg så är själva murningen mycket enkel. Se till att använda smidiga murarlådor för att kunna hantera murbruket när du murar. Lådan är speciellt utformad för murgjutning så att man får en enkel applicering av murbruket. Murarlådan gör att appliceringen och mängden av bruk blir perfekt vilket spar både tid och bruk.

För att använda en murarlåda så fyller man murarlådan med murbruk, drar sedan med murarlådan så att den glider effektivt över raden av lecablock.

För att börja lägga grunden. Gör så här.
 • Börja med att placera ut speciella lecablock speciellt avsedda för att vara sulor. Lägg dem bredvid varandra kant i kant så att de ligger på en rak linje.
 • Placera armeringen över sulblockens och gjut ihop blocken till en sula med betong.
 • Ta stagkäpparna och placera dem i byggnadens hörn.
 • Placera ett murarsnöre lodrätt längs med sulblocken. Detta kallas för att loda. Markeringen är till för att göra det enklare att hela tiden se till att du har dina murblock i våg.
 • Betongsulan kan vara ganska taggig och för att förenkla murningen är det bra att lägga ut ett glidskikt av lämpligt material, exempelvis papp eller plåt.
 • Använd pirran att transportera och spara din rygg. Det är Börja sedan i ett hörn med att stapla lecablocken
 • murbruk i lådan
 • När man bygger upp grunden och lägger den andra raden av lecablock (dvs ovanpå sulblocken) är det dags att armera grunden. Då lägger man ut armering längs med lecablocken och gör därmed att inte bara tryckhållfastheten blir hög utan även i sidled. Du armerar leca blocken fenom att föra in armering i murblockens förberedda kanaler. Du behöver vid gjutningen av en oisolerad vägg till exempel inte armera hela väggen. Lecablockets höga hållfasthet gör att det räcker att armera hörnen och sedan var tredje murblock.
 • gör eventuella kapningar. När man ska kapa murblocken så gör man enklast det genom att såga blocken. När du ska lägga en husgrund med lecablock behöver man kapa delarna på flera ställen för att få husgrunden jämn i raderna. Förbered arbetet genom att beställa murblocken i rätt längd, de kan nämligen fås i många dimensioner. Detta kan, om du är nogrann, spara dig detta moment.

Putsning av grundens sockel

Efter att man lagt grunden är det snyggt om man putsar grundens sockel. Det gör man ofta med fiberbetong

Frågor och svar om att använda leca

Här har vi samlat frågor och svar om leca.

 • Bygga med lecablock på platta
  Hej, vi ska bygga garage 120m2 14,4×8´,4×4,5m en långsida samt kortsida ska byggas med lecablock 250cm på höjden. då det kommer grävas ur så pass.(800m3ca) när garaget är klart kommer vi fylla på med fyllning, så från två håll kommer väggar
  Läs mer
 • Kan jag mura i minusgrader
  Hej snabb fråga, tänkte mura en vägg av leca. Det är minusgrader, kan man mura då? Hej Kaj, Det korta svaret är att jag inte rekommenderar att du murar i minusgrader. Murbruket har blandats med vatten som du vet fryser i minusgrader och därmed gör at
  Läs mer
 • Mura vägg med leca för öppning under mark
  Hej, Jag har haft en brickettanläggning med ett brikettlager utanför huset under marknivå. nu har vi ersatt anläggningen med bergvärme och kvar är då ett hål i marken på två meter djup och fyra meter bred och tre meter lång. Mitt på väggen (under mar
  Läs mer
 • Kornstorlek på mursand
  Har gjutit sulan och då använt gjutgrus 0-8 mm. Kan jag använda detta grus till att mura lecablocken och putsa grunden? Hej Sven-Olof, Det låter som att du har lite för grovt gjutgrus för att använda till din murning/putsning. Man vill nästan klistra
  Läs mer
 • Mura upp en badtunna i leca block
  Hej. Jag går i tankarna på att mura upp en badtunna i leca block. Jag behöver gjuta en grund så att den kommer ner ca 50 – 60 mm ner i gjorden. Frågan är om det är lämpligt att använda kant element till detta. Min tanke är att det inte kommer u
  Läs mer
 • Leca, betongplint eller skruv?
  Hej, ska bygga ut ca 45 kvm och har krypgrund/leca idag. Läste om era skruvar och undrar om man kan ha dessa även till hus dvs inte bara altaner? Har sjötomt vid Mälaren med stabil grund sk ”alv”. Tacksam för kommentar/bo Hallgren Hej Bo
  Läs mer