Leca är en konkurrerande teknik till grundläggning med kantelement och andra typer av grundbalkar. Och jag är partisk med denna sida då jag via min samarbetspartner blivit utbildad i deras tankesätt med isolerade balkar och grundelement/kantelement. Det färgar mig. Då blir jag partisk – så är det bara. Det ska man veta med denna artikel. Samtidigt måste jag få berätta om de lärdomar jag gör och utbilda mina besökare i mitt tankesätt. Jag märker att besökare vill ha denna information. Och då jag är transparent med min partiskhet så ser jag inga problem med det.

Tjusningen med leca är att det är så enkelt att lägga grunden. Men då måste jag säga att jag förespråkar mer denna balkgrunden som har samma tänk, men är betydligt mer isolerad, speciellt jämfört med de oisolerade lecablocken. Och grundläggning med vanliga kantelement konkurrerade ut leca som grundläggningsteknik på 80 talet av en anledning.
Sedan dess har leca också utvecklats, Så ska du gjuta en grund med leca, använd då isolerade lecablock. Men även dessa har en stor andel leca/betongdel som faktiskt suger fukt enligt det jag förstår. Då finns det andra alternativ som vi kommer gå in på i denna artikel.

Priser för husgrunder

Vill du ha prisinformation om husgrunder se här.

Här finner du också en kalkylator för betongplatta.

När lämpar sig lecagrunder

leca murblock
Till att börja med – det finns isolerade lecablock, och oisolerade lecablock. Denna artikel rör oisolerade lecablock.
De fall där leca lämpar sig för husgrunder är framförallt när husgrunden du ska lägga inte behöver vara isolerad. Exempel på detta är icke vinteruppvärmda uterum på landet och byggnader generellt där det är tolererbart att ha låga temperaturer utan att rör och annat fryser. Så fort man vill ha golvvärme är det som regel bäst sett ur värmesynpunkt att använda platta på mark. En lecagrund kan också behöva användas när man behöver gjuta grunden längsmed mark som sluttar såsom i de mest komplexa delarna i ett sutteränghus. Andra exempel kan vara svårbelägna platser i skärgård eller liknande dit det kan vara svårt att få dit en betongbil och man av olika skäl väljer bort krypgrundselement (även om de isolerar bättre) eller plintar.

Alternativ till leca som grund

Standard idag för både betongplatta och för krypgrunder är dock att använda prefabricerade kantelement som man jobbar med. Dessa kan du läsa mer här – betongplatta kantelement och här för krypgrunder.

Fördelen med dessa prefabricerade kantelement är

 • ingen eller mycket mindre arbete att mura – istället gjuter man en balk i kantelementen för betongplattan – för krypgrunden är det ingen betong heller
 • med dessa balkar går det åt mindre betong än med leca (som är stor del betong). Betong påverkar miljön.

Frågor och svar om grundläggning med leca

Vad är murblock av leca

Leca är ett murblock som tillverkats genom att ta lerkulor som fått brinna i en ugn. Dessa lecakulor sammanfogas sedan till ett betongblock genom att man ska blandar dem med betong. Lecakulorna i sig har en mycket låg vikt. Lecablock i sig inte är särskilt bra isolerande men lecakulorna har en relativt hög isolerande förmåga tacl vare den stora mängden instängd luft i hålrummen. Lecakulorna har tack vare sina hårda yttre en mycket god tryckhållfasthet. Materialet har en yta som gör att det vidhäfter på ett bra sätt redan vid låga doser av betong. Med sin mycket goda tryckhållfasthet så lämpar sig materialet för husgrunder som kräver mindre isolering.

Leca innehåller inte några farliga material utan är helt gjord av naturligt material (lera) och är därför miljövänligt.

Notis: Kantelement av leca istället för att gjuta

Det finns också färdiga kantelement av leca som rekommenderas av tillverkarna för användning till platta på mark. Det finns även andra lösningar för kantelement.

Användningsområden för leca murblock

Lecablock har, som vi beskrivit ovan främst egenskaper som gör att materialet passar bra för att gjuta olika typer av tillämpningar där man murar konstruktionen. Eftersom materialet isolerar dåligt relativt cellplast passar materialet för tillämpningar där man murar upp konstruktionen. För icke uppvärmda utrymmen såsom kalla garage eller lantbruksbyggnader passar det utmärkt att ha lecagrund och lecablock till att gjuta upp grillar och murar. Styrkan med murblocken är dess många användningsområden och enkelhet att arbeta med. En lecamur blir mycket snygg om man gjuter in den med betongbruk.

Fördelar med leca murblock

Det finns många fördelar med murblock av leca även om de inte lämpar sig för isolerade husgrunder. Där lecablocken är speciellt lämpade är i följande situationer.

 • Lecablock är enkla att montera och förstå. Det menar jag är den största styrkan med byggmaterialet.
 • Lecablock har en mycket god ljudisolerande förmåga. Därför passar lecablock utmärkt inomhus som innervägg om man vill ha en god ljudisolering.
 • Lecablock är i princip brandsäkra och kan till och med användas som brandväggar, dvs som väggar mellan två parhus exempelvis.

Hur gjuter man en grund av lecablock

En husgrund av lecablock gjuts ihop av murbruk så att de bildar murar av blocken. Tänk igenom om lecagrund är något som passar dig. Om du tänker lägga vattenburen golvvärme eller liknande i ditt betonggolv så bör du fundera om inte en platta på mark med kantelement är att föredra. En betongplatta med kantelement är mer isolerad och blir därmed mer ekonomisk och miljövänlig. Speciellt om man använder en köldbryggebrytare så får man en mycket god isolerad betongplatta.

De hjälpmedel du behöver när du ska mura med leca

 • Visp avsedd för att förbereda murbruk
 • Murarslev – spattel
 • Murarlåda speciellt utformad för murning med leca.
 • Pirra för att kunna förflytta de relativt tunga lecablocken.
 • Vattenpass är som alltid inom nästan alla hantverksområden ovärderligt instrument för att få allt att ligga i våg. Stämmer vattenpasset kan du oftast inte misslyckas i dina moment om du bara vet vilka momenten är.

Innan du börjar och förvaring

När du fått ditt material levererat till dig är just lecablocken tämligen okänsliga för fukt, väta och köld. Men onödig exponering för väta så att exempelvis isbildning kan uppstå bör undvikas. Gällande murbruk så gäller som alltid detta

 • Du ska som alltid undvika att låta murbruk stå för länge. Det är en färskvara.
 • Skydda murbruket från allt vad väta, fukt och nederbörd.

Markarbete

Markarbetet för en lecagrund påminner väldigt mycket om markarbetet när man ska gjuta platta.

Dränering

Det gäller för alla husgrunder att tänka igenom sin dräneringslösning och det gäller även lecagrunder om dränering behövs. Se här för dränering vatten och avlopp.

Mura leca

Att mura med lecablocken är väldigt enkelt. När väl markarbetet är gjort på ett bra sätt och man ser till att huset står på en stabil undergrund och är i våg så är själva murningen mycket enkel. Se till att använda smidiga murarlådor för att kunna hantera murbruket när du murar. Lådan är speciellt utformad för murgjutning så att man får en enkel applicering av murbruket. Murarlådan gör att appliceringen och mängden av bruk blir perfekt vilket spar både tid och bruk.

För att använda en murarlåda så fyller man murarlådan med murbruk, drar sedan med murarlådan så att den glider effektivt över raden av lecablock.

För att börja lägga grunden. Gör så här.
 • Börja med att placera ut speciella lecablock speciellt avsedda för att vara sulor. Lägg dem bredvid varandra kant i kant så att de ligger på en rak linje.
 • Placera armeringen över sulblockens och gjut ihop blocken till en sula med betong.
 • Ta stagkäpparna och placera dem i byggnadens hörn.
 • Placera ett murarsnöre lodrätt längs med sulblocken. Detta kallas för att loda. Markeringen är till för att göra det enklare att hela tiden se till att du har dina murblock i våg.
 • Betongsulan kan vara ganska taggig och för att förenkla murningen är det bra att lägga ut ett glidskikt av lämpligt material, exempelvis papp eller plåt.
 • Använd pirran att transportera och spara din rygg. Det är Börja sedan i ett hörn med att stapla lecablocken
 • murbruk i lådan
 • När man bygger upp grunden och lägger den andra raden av lecablock (dvs ovanpå sulblocken) är det dags att armera grunden. Då lägger man ut armering längs med lecablocken och gör därmed att inte bara tryckhållfastheten blir hög utan även i sidled. Du armerar leca blocken fenom att föra in armering i murblockens förberedda kanaler. Du behöver vid gjutningen av en oisolerad vägg till exempel inte armera hela väggen. Lecablockets höga hållfasthet gör att det räcker att armera hörnen och sedan var tredje murblock.
 • gör eventuella kapningar. När man ska kapa murblocken så gör man enklast det genom att såga blocken. När du ska lägga en husgrund med lecablock behöver man kapa delarna på flera ställen för att få husgrunden jämn i raderna. Förbered arbetet genom att beställa murblocken i rätt längd, de kan nämligen fås i många dimensioner. Detta kan, om du är nogrann, spara dig detta moment.

Putsning av grundens sockel

Efter att man lagt grunden är det snyggt om man putsar grundens sockel. Det gör man ofta med fiberbetong

Frågor och svar om att använda leca

Här har vi samlat frågor och svar om leca.