Vi får väldigt mycket frågor om grundläggning på berg. Det finns mycket att säga i detta ämne så denna artikel lär utvecklas över tid också utifrån nya insikter.
Varje typ av tomt med berg på är unik och det kan vara nödvändigt att anlita en konstruktör för att grundläggningen ska ske på ett bra sätt.

Många grundleverantörer är också duktiga på att hantera grundläggning på berg då de får många frågor om grundläggning på berg och tvingas lösa dessa situationer.

Formen på berget är viktigt för hur du ska anlägga din undergrund

Det finns olika situationer där du ska gjuta din grund på berg. Vi delar in bergets förhållande till huset i olika typer

  • Jämt lutande berg
  • Berg med ojämna former
  • Berg som inte lutar
  • Del av grunden kommer ligga över berg och andra delen över jordmån

Jämt sluttande berg

hus glider nerför sluttning
Det är vanligt att tomter som det byggs på idag anläggs på berg som sluttar. Detta är en typ av grundläggning som behöver tänkas igenom noga då det finns flera risker och problem som ska lösas.
Dels har man en mycket utmanande situation att lösa när det kommer till dränering. Sutteränghus behöver ofta en komplex dräneringslösning som ska hantera stora vattenflöden som uppstår inte minst när det regnar ymnigt.
Med jämt lutande berg så är det nämligen risk att grunden glider utmed berget nerför sluttningen. För att förhindra att detta sker så bör man göra något av följande.

  • Förankra husgrunden i berget. Detta bör man göra tillsammans med sin grundleverantör så att påfrestningarna på grunden hanteras genom att dimensionera grunden för hantera dessa påfrestningar.
  • Förankra L-stöd eller liknande som gör att undergrunden och marken terrasseras och inte kan glida utmed sluttningen då själva terassen säkrats.

Berg med ojämna former

Med ojämna former på berget är det viktigt att man har en jämn och fin undergrund av makadam eller annan typ av sprängmaterial. Denna typ av dränerande material kilar sig ju mer last man lägger på grunden.

Berg som inte lutar- ingen sluttning

Berg är egentligen ett mycket bra underlag för att gjuta en platta. Denna typ av grundläggning är det bästa då grunden i princip aldrig kan sätta sig eftersom underlaget är så stabilt. Man bör dock vara uppmärksam så att inte vatten blir stående och inte kan ta sig bort från huset.

Del av grunden kommer ligga över berg och andra delen över jordmån

När husgrunden delvis ligger på berg och delvis över normal mark så är det en risk att husgrunden får spänningar inne i grunden och får sprickor om man inte konstruerar denna lösning rätt.

Se upp för vatten utmed och innifrån berget

vatten i berg
Det är viktigt att vattnet kan ta sig bort från berget. Om huset ligger utmed berget så kan det komma enorma vattenmassor flöda ner mot huset. Då behöver man ha dels en god dräneringslösning och även tänka igenom hur man ska göra om vattnet ändå lyckas ta sig förbi dräneringen.
Man måste dessutom se upp för fickor i berget från vart det kan flöda vatten.

Hur löser man detta problem:

  • Tänk igenom vart ditt hus är som känsligast och tänk igenom hur man kan få bort vatten från detta område om vattnet eventuellt skulle nå huset. Vid sutteränghus exempelvis är källarinnerväggen som vätter in mot berget utan tvekan den mest känsliga punkten. Här kan det bli svårt att åtgärda problem om man inte bygger så det är enkelt att komma åt. Det kan vara att bygga inspektionsutrymmen eller liknande.
  • vanlig traditionell dränering med dräneringsrör, dräneringsskivor mm

Olika typer av grunder

Här fördjupar vi oss i de olika grunderna och vad som gäller för den typen av grund på berg