Källa: Tjällden Grundelement

En av de viktigaste delarna av en husgrund är grundelementet. Grundelement kallas även för kantelement. Ett begrepp som även använts historiskt är sockelelement. Oftast syftar man på grundelement för betongplatta på mark. Man skulle faktiskt också kunna säga att det är en relevant benämning även för de grundbalksliknande konstruktioner som gäller för krypgrunder. Men denna artikel handlar främst om kantelement för betongplatta.

Grundelementet utgör kanten på en husgrund vari man sedan lägger ut isolering och armering samt betongen vid gjutningen av en betongplatta. Grundelement benämns ofta som L-element, eller U-element. Dessa element kallas så eftersom de i genomskärning liknas vid ett L eller ett U.

Pris för kantelement

Kantelement är bara en del av en komplett grundlösning. Man bokar alltsom oftast inte bara kantelement utan hela grundlösningar. Då får man med beräkningar och liknande när så behövs ifall man är osäker på sin konstruktion.

Här hittar du priser på kantelement.

Två olika typer – L-element och U-element

Kantelement för garage
Ett L-element har en rygg och en bas av cellplast, medans ett U-element har två ryggar och en bas. I båda fallen har man normalt ett ytskikt av betong på den delen som bildar kanten på husgrunden (ryggen på ett L samt ena ryggen på ett U element).

Det som skiljer de olika typerna av kantelement är att L-elementen används till att skapa en flexibel kantbalk. U-balken däremot har en fast bredd och tillverkas därför för att gjuta kantbalkar i olika standardbredder.

Det finns andra typer också (F-element exempelvis) men dessa är varianter av ovan.

Nya kantelement är ofta mer isolerade

Kantelement med extra isolering

Det som kommit från 2017 och framåt är att man försöker minska mängden betong i kantbalken och öka mängden isolering. Det har gjort att man med samma hållfasthet får flera positiva effekter.

Dels minskar man betongmängden vilket gynnar både miljö och kostnader, dessutom ökar man grundens totala isolerande förmåga.

På bilden kan man se att L-elementet i detta fall har ett tjockare ”bas” av cellplast än tidigare kantelement. Man kan också uppnå samma effekt om man köper vanliga L-element och skär ut passande cellplastbitar som man sedan placerar inne i kantbalken. Problemet med detta är att man då måste skära befintliga cellplastskivor, eller särbeställa dessa. Då är det bättre att de kommer färdiga från fabrik.

Tillverkningssättet av kantelementen är viktiga

Det finns två olika tillvägagångssätt för att skapa betongytskiktet på kantelementen. Ett sätt är att gjuta fiberarmerad betong direkt på cellplastelementen. Då gjuts kantelementen till ett stycke. Alternativet till detta är att limma på en betongskiva på cellplasten.

Fördelen med den helgjutna kantelementet är att man får mindre risk att ytskiktet släpper från cellplasten på byggplatsen. Det kan skapa onödiga problem. Limmet mellan cellplasten och den pålimmade skivan verkar släppa ibland.

En annan viktig faktor är att kantelementet har tillverkats av en cellplastkvalitet som är tillräckligt stark. Dels för att kantbalken väger en hel del och att lasterna också tas väldigt mycket av kantbalken. Därmed behöver cellplastkvaliten för kantelements cellplastkärna minst s100. En villagrund som bär ett tvåvåningshus med betongbjälklag ska gärna vara gjord av cellplast s200.

Risken är annars också att kantelementen knäcks i hörnen av tyngden från fiberarmerade förstärkningen som väger betydligt mer än cellplasten i sig.

Höjden på kantelementen – för att kunna gjuta i olika nivåer med grundelementen

När man har en sluttande tomt kan det vara svårt att genomföra markarbetet så pass att man får hela husgrunden på samma nivå. Då kan man behöva gjuta betongplattor på flera nivåer, dvs flera stycken.

I övergången mellan dessa två betongplattor kan det därför behövas kantelement av olika höjd. Exempelvis finns det kantelement som är så höga som 600 mm för just detta ändamål.

Som ett exempel kan nämnas att du har 2 decimeters höjdakillnad mellan två betongplattor.Den normala höjden på kantelement är 400 mm. I gränsytan mellan dessa två betongplattor behövs således en sida där kantelementen är 600 mm för att rama in husgrunden.

Kantelement för garage

Kantelement för garage
Det som kan särskilja kantelement för garage är två saker.
1) De kantelement som ska utgöra sockeln mot infarten av garaget kan behöva anpassas lite på plats eftersom bilen ska köra in och ut ”över” dessa kantelement. Man brukar kunna köpa till en förstärkning av denna del av grunden av grundleverantören.
2) Det finns speciella kantelement för de som vill ha ett garage som man kan spola av. Dessa kantelement har en förhöjd sockel (se bild intill) som gör att du får en betongklack som gör att husets syll inte ligger an mot betongplattan. Därmed utsätts den INTE för väta om man nu vill kunna spola av sitt garage.

Sockelelement – I element

Sockelelement
Idag om man pratar om sockelelement menar man oftast kantelement. Sockelelementen var från början oftast benämningen på de de grundelement som idag går under benämningen I-element.

Ersätter formgjutning av grunder

formgjutning grunder
Traditionellt sett så har man, och utomlands gör man det mycket fortfarande, formgjutit grunder. Då låter man betonggjutskivor ”rama in” grundens ytterkanter som man sen gjuter in kantbalken i. Sen kan man beklä sockeln med isolering, och sen putsa. Det är lite onödigt idag eftersom det finns färdiga pre-fabricerade kantelement att tillgå där slutprodukten blir billigare eftersom man inte behöver hyra formar, montera dessa, gjuta mot formarna (med kantelement gjuter man i kantelementet till en kantbalk) , isolera och sedan putsa. Allt kommer i ett.

Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör formgjutning och kantelement.

Frågor och svar om kantelement

Här har vi samlat frågor som rör olika frågeställningar kring kantelement. Vi kommer bygga ut nedanstående i fler kategorier för att hjälpa besökarna hitta rätt fråga.

Generella frågor om kantelement
Här har vi samlat generella frågor vi samlat på oss som rör kantelement.

 • Tegel fasad.
  Hej Micke. Grym hemsida. Jag ska bygga nytt hus och ska ha tegel som ytterfasad. Vilken typ av kantelement tycker du lämpar bäst för denna typ av fasa
  Läs mer
 • Ytskikt kantelement släpper.
  Hej Micke. 2016 byggde vi ett Götenehus, enplans med platta på mark. Nu 4år senare så har vi upptäckt att ytskiktet på kantelementen släpper/spricker
  Läs mer
 • Rekommendation l-element för husgrunder
  Hej Micke, Hej. Kommer att bygga till mitt hus och bygga ett större varmförråd i anslutning till denna tillbyggnad. Det befintliga huset är en betongp
  Läs mer
 • Billiga l-element
  Hej Micke! Du verkar ha bra kontakter inom grunder. Vart köper man grundelement (typ L-element) billigast. Mvh O Hej Olof, Jag samarbetar mycket bra m
  Läs mer
 • Hvilket formål tjener soclen
  Hvilke fordele opnår man ved at bruge soclen? Det er til et større drivhus. Hvad koster det til et grundplan på 24 kvardratmeter. Kan man ikke blot st
  Läs mer