Källa för delar av artikeln: Tjällden AB

Vi får mycket frågor kring vad som skiljer i konstruktionen mellan olika typer av husgrunder beroende på vilket typ av hus man ska bygga.

Denna artikel kommer sammanfatta det som skiljer sig åt när man ska gjuta en husgrund utifrån hur många våningar huset har.

 • enplanshus
 • en och en halv planshus
 • tvåvåningshus
 • trevåningshus
 • sutteränghus

Priser på olika typer av grunder

Priser på grunder skiljer sig åt lite beroende på vilken typ av hus du ska bygga givetvis. Läs mer om priser här.

Husgrund för enplanshus

Ett enplanshus är väldigt lyxigt idag. Tomter kostar alltmer och därför byggs det alltmer högre hus.
Det som kännetecknar en husgrund för enplanshus är
 • att lasterna är normala. Det gör att behovet av mycket breda kantbalkar är relativt små
 • att huset i de allra flesta fall saknar en källare. Det påverkar grundläggningsdjupet, dräneringen

Husgrund för en och en halvplanshus

Det som skiljer ett enplanshus med ett en och en halvplanshus är att det finns en våning till som är inredd och våningen är inte i fullhöjd hela vägen ut till väggarna. Eller rättare sagt taket är ofta avgränsande innifrån sett så man får snedtak.
Det som kännetecknar en husgrund för ett och ett halvplanshus är
 • att lasterna är normala. Det gör att behovet av mycket breda kantbalkar är relativt små

Husgrund för tvåplanshus

Ett tvåplanshus har i likhet med ett och ett halvplanshuset två våningar. Till skillnad från ett och ett halvplanshuset är att tvåvåningshuset har ståhöjd på övervåningen.
Det som kännetecknar husgrunden för ett tvåplanshus är:
 • att lasterna är lite större. Det gör att behovet av bredare kantbalkar är mer vanlig
 • undersök hur mycket extra armering du behöver för att du ska bygga ett tvåvåningshus
 • undersök att marken klarar av att bära ett tvåvåningshus

Husgrund för trevåningshus

Ett trevåningsshus börjar kräva en ganska komplex lösning sett ur ett grundperspektiv. Mycket pga de höga laster som huset utsätter grunden för.
Det som kännetecknar husgrunden för ett trevåningsshus är:

 • att lasterna är relativt höga. Det gör att behovet av bredare kantbalkar är stort.
 • undersök hur mycket extra armering du behöver för att du ska bygga ett trevåningshus
 • undersök att marken klarar av att bära ett trevåningshus
 • förbered grunden så att avloppsstammarna kan hantera ditt trevåningshus. Det är på VA ritningen detta ska dokumenteras.

Husgrund för sutteränghus

Ett sutteränghus är ett relativt komplext hus.
Det som kännetecknar en husgrund för ett sutteränghus är
 • att lasterna är mycket varierande. Delar av huset kan vara en ren platta på mark konstruktion med ganska låga laster medans andra delar i huset med källargrund som har mycket komplexa delar och som behöver nogrann analys av laster och marktryck

Läs mer om grunder för sutteränghus här.