Hybridgrunden är en hybrid mellan en krypgrund och en betongplatta, därav namnet. Man kan lite förenklat säga att det är en platta på mark utan betong så förstår man konceptet. Hybridgrunden har de mesta av fördelarna med krypgrunden kombinerat med den isolerande och fuktskyddande delarna av en betongplatta.

Källa: Tjällden AB – hybridgrund

Navigera enkelt i artikeln – använd länkarna

Vad är en hybridgrund?

hybridgrunden
Namnet hybridgrund kommer av att det kan ses som en blandning av platta på mark och krypgrund. Dvs det är en hybrid mellan dessa båda marknadsledande grundtyperna. Den har krypgrundens balk men betongplattans isolering kan man säga. Grunden är framförallt framtagen för att passa volymhus men kan också användas för mindre enklare konstruktioner där en betongplatta är en overkill. Det som lockar är att man slipper i det mesta av betongen men har även andra fördelar.

Grunden har en bärande grundbalk precis som krypgrunden. Och precis som betongplattan har den dels ett dränerande lager samt kapillärbrytande cellplast ovanpå det dränerande lagret (makadam). Ovanpå detta så läggs sedan ett fuktskydd (som inte ska behövas menar jag) för att skydda bjälklag mm från eventuellt uppstigande fukt. Anledningen att det enligt mig inte ska behövas är att betongplatta på mark tekniken är standard idag och har exakt samma konstruktion, förutom betongen. Och betongen suger fukt, dvs tillför inget fuktskydd. Men denna grundtyp är standard idag och har fungerat väl i 40 år. Betongplattor som lades med felaktiga konstruktioner på 70-80 talet ska man inte blanda ihop med detta. Dessa lades ofta med dålig isolering, felplacerad isolering eller ingen isolering. Idag är standard 300 mm isolering vilket effektivt bryter eventuell vandring av markfukt uppåt.

Hybridgrunden framtagen speciellt för hus med bärande bjälklag

modulhus byggd på bärande bjälklag
Hybridgrunden är framtagen för hus som byggs i fabriker och ställs ut på byggplatsen och där huset har ett bärande bjälklag eller där man platsbygger huset på bärande bjälklag. Bjälklag bär sedan mellan bjälkarna och är en viktig del av husets konstruktion till skillnad från exempelvis golvreglar som bara bär golven. Huset är konstruerat så att man bygger huset på bjälklagen i moduler i fabrik eller platsbyggt.
Man pratar om villor och hus som kommer i moduler men det gäller även exempelvis byggbaracker, skolor och byggbodar.

Fördelar med hybridgrunden

Som med alla tekniker är det för och nackdelar med ett sätt att konstruera hus och husgrunder. Det finns alltid två sidor av myntet.
De största fördelarna som jag ser med en hybridgrund är:

 • Flexibelt i val av isolerande material. Läs mer här.
 • Grundens enkelhet är dess styrka. Du lär dig den enkelt vilket är speciellt bra för självbyggare. Läs mer om det här.
 • Grunden passar till modulhustillverkade hus. Läs mer om hur det kan vara en fördel här.
 • Grunden behöver väldigt lite betong. Du behöver bara gjuta lite betong i urtagen i stödplattor och grundbalkar som ska gjutas ihop. Läs mer här.
 • Grunden behöver mindre markarbete jämfört med betongplattan (bara marken under balkarna behöver grävas djupt precis som med krypgrunden)
 • Grundbalkarna är lätta att bära. Läs mer om det här.
 • Grunden blir mycket prisvärd utifrån sin funktion inte minst utifrån att man slipper den allra största mängden betong.
 • Grunden behöver inte ventileras och därmed slipper du ventilerna som uteluftsventilerade krypgrunder har
 • Grunden slipper till skillnad mot inneluftsventilerade krypgrunder att byggas ihop med husets ventilation vilket är en komplex process som kräver fläktar, supertäta grunder mm.
 • Grunden blir välisolerad. Hur välisolerad beror såklart på mängden isolering och valt isolerande material.
 • Grunden är mycket fuktsäker för bärande bjälklag, och det finns hängslen och livrem med fuktspärr och eller radonskydd. Men följ leverantörernas instruktioner.
 • Grundbalkarna i sig tål höga laster. Så länge du har en lastnedräkning kan grunden med lätthet dimensioneras för enklare hus (enkla villor, attefall mm)
 • Grundtypen är framtagen för hus med bärande bjälklag (volymhus). Så där är den mycket intressant. Men jag menar att den även är intressant att bygga som grund för alla de som bygger huset med en vanlig platta på mark och där husen är av det enklare slaget. Där tänker jag mig i första hand hus där lasterna är låga inne i grunden. Exempel skulle kunna vara normal villor utan komplexa laster, attefallshus mfl.
 • Du gjuter inte in golvet i betong vilket gör att eventuella vvs arbeten med vatten mm är enklare och billigare att fixa om något skulle hända. Men där är krypgrunden ännu enklare eftersom den har ett kryputrymme vilket är en fördel om man vill komma åt och inspektera rördragningarna utan att ta upp golvet.
 • Grunden bygger på klassiska krypgrundsbalkar men där man har fyllt kryputrymmet med isolering. Man får därför en mycket välisolerad grund och slipper hela stigmat som omger krypgrunden men man bibehåller krypgrundens enkelhet.
 • Ingen avfuktare behövs. Läs mer om fördelarna med det här.
 • Möjlighet till tunnare bjälklag då bjälklaget inte behöver så mycket isolering (max 7-10 cm).

Flexibelt i val av isolerande material

cellplastisolering
Denna grund bygger som bekant på att man har en bärande del i balkarna och sedan isolerar man invändigt.
Du måste dock rent byggtekniskt inte ha cellplast. T.ex. är det populärt att använda hasopor eller foamglas i grunden också.

Grundens enkelhet är dess styrka

Hybridgrunden är extremt enkel att förstå och att montera. Jag skulle säga att enkelheten är dess största fördel. Grunden gör sitt, huset sitt. Grunden bär huset på ett fuktsäkert sätt, inget annat. Då grunden är så enkel är det svårt att göra fel vilket gör den lämplig för självbyggare. Många andra grunder blir rätt krångliga såsom den inneluftsventilerade grunden som bygger ihop grundens ventilation med huset.

Grunden passar till modultillverkade hus

hybridgrund modulhus
Det finns en stark trend inom byggande av småhus i Sverige idag. Det är att man går från platsbyggda hus till hus som levereras mer eller mindre färdiga till byggarbetsplatsen.
Denna grunden är perfekt för det, om man bara anpassar bjälklagets isolering så det uppfyller de fuktmätningar som gjorts. Läs mer om att anpassa bjälklaget här.

Hybriden har väldigt lite betongåtgång

Hybridgrunden är framtagen för att kunna användas med så lite betong som möjligt. Helt utan betong är den dock inte då du gjuter ihop blocken med lite betong i skarvarna. Med så lite betong är tanken att du ska få en mer miljövänlig grund. De isolerade grundbalkarna har också ett fiberarmerat betongytskikt som tillverkas i fabrik i Sverige.

Du kan gjuta betong mellan balkarna
Du kan dock enkelt gjuta en mindre tjock betongplatta inne mellan balkarna om du känner för det – läs mer om denna självbyggarplatta här. Då betongen inte behövs så slipper man också de moment med betongplattan som betongen medför. Exempel på detta är att betongen måste härda och torka ordentligt. Att man inte kan gjuta betong i minusgrader, att många är rädda för att göra fel eftersom betongplattans gjutning är så oåterkallerlig på nåt sätt mm mm. Många som bor på öar har också svårt med att transportera betongen dit. Där är det perfekt med en grund utan betong.

Balkar med låg vikt

grundbalk
Balkarna som bildar ramen för grunden är mycket lätta att bära. Två personer placerar enkelt ut balkarna.

Ingen avfuktare behövs

Vissa grunder som har krypgrundskonstruktion behöver ha en avfuktare för att fungera på ett tillfredsställande sätt fungera ur fuktsynpunkt. Det är en risk i sig ur ett brandperspektiv att dra el i krypgrunden och ha fläktar och annat som kan bli varma och i värsta fall börja brinna.

Enkelt att placera ut fuktspärr eller radonduk

radonduk
Man kan lägga en fuktspärr eller radonduk överst ovanpå det översta lagret cellplast. Då har man hängslen och livrem. Då skyddar du känsliga delar från fukt utifall man exempelvis skulle ha haft dåligt väder vid monteringen av grunden.

Nackdelar med hybridgrunden

Här är de nackdelar jag sett med hybridgrunden.

 • Bjälklaget får inte vara för välisolerat eftersom isoleringen flyttats ner i marken och bjälklaget ska helst hamna på ”varma sidan”. Du behöver egentligen bara ljudisolering (7-10 mm isolering). Läs mer om det här
 • Hybridgrunden bör bara användas för enklare hus. 5 våningshus, industrihallar med tunga laster mm går bort. Läs mer om det här.
 • Hybridgrunden saknar betongen i betongplattan och därmed finns inget betonggolv. Därför gjuter man inte in vattenburen golvvärme vilket gör att man behöver jobba med golvvärmelösningar för bjälklag istället för de husägare som önskar vattenburen golvvärme. Dessa lösningar är dyrare än rör man bara gjuter in i plattan.
 • Kryputrymmet försvinner på gott och ont. En av krypgrundens fördelar är att avloppsdragningar är enkla att inspektera. Läs mer om detta här
 • Vid bärande bjälklag får huset en högre bygghöjd (med samma takhöjd inomhus) än betongplattan. Detta gör hybridgrunden bygger mer i höjden utan att skapa invändig takhöjd. Men det gäller för alla hus där bärande bjälklag vilar på grunden, såsom krypgrund etc.
 • Hybridgrunden är en grundtyp där man använder kortare balkelement. Då passar inte denna grundtyp för hus som måste pålas. Balkarna är för korta för att bära mellan pålarna. Men om du gjuter en balk under som dessa balkar står på kan det gå. Kontakta din grundkonstruktör för att se hur du kan uppnå detta.

Bjälklaget får inte vara för välisolerat

isolering bjälklag
Husets bjälklag får inte vara för välisolerat för då kan de nedre delarna av bjälklaget bli kallt. Det vill man undvika för det är när bjälklag är kalla som kondens kan uppkomma. Varifrån den fukten skulle komma kan förvisso debatteras men här gäller hängslen och livrem så man säkert inte får ett problem.
Det är som alltid viktigt att följa instruktionerna från leverantören (Tjällden AB) så du konstruerar även bjälklaget korrekt. Jag har för mig att du max får isolera bjälklaget med 7-10 cm, och det kan behövas för ljudisolering. Tanken med hybriden att du istället för att isolera bjälklaget lägger isoleringen på marken. Samtidigt möjliggör det ju tunnare bjälklag vilket i sig är positivt. Du får ju också en möjlighet till tunnare bjälklag.

Hybridgrunden används för enklare villor & tillbyggnader

hybridgrund enklare villor & tillbyggnader
Hybridgrunden lämpar sig inte för
 • hus med riktigt höga laster där man använder betongplattan för att fördela lasterna vid användningen
 • hus där konstruktionen är komplex såsom för flervåningshus över 3 våningar, sutteränghus eller hus med källare. Om man vet vart punktlasterna kommer ner från exempelvis en öppen spis, bärande pelare eller liknande så kan dessa enkelt dimensioneras vid bygget även med hybridgrunden (med balkar inne i grunden eller så gjuter man en förstärkning). Men jag skulle säga att för riktigt komplexa konstruktioner så går denna grundtyp bort.
 • industrihallar
 • garage. I garage kan exempelvis tunga laster komma från att man kör in och ut med tunga bilar vilket kräver en betongplatta.

Kryputrymmet försvinner

Det finns många fördelar med en krypgrund. En av de största fördelarna är kryputrymmets möjligheter och enkelhet kring att dra avlopp, vatten och el. Detta utrymme är en bra felsökningskälla om något går fel nere i grunden. Samtidigt är det mycket enklare att komma åt rör och liknande i hybridgrunden än i betongplattan eftersom man inte gjuter in avloppsrören och övrig vvs i betongplattan. Tänker man dessutom igenom byggprocessen och planlösning mm kan man ha luckor på smarta ställen från vilka man lätt kan komma åt exempelvis rörkopplingar etc inne i grunden.

Tänk igenom rördragningarna för enklare inspektion

Eftersom kryputrymmet försvinner så kan man inte gå in i grunden och fixa de problem som uppstår. Genom att du planerar din byggprocess och konstruktion kan du skapa utrymmen inne i grunden som är möjliga att inspektera. Genom att bygga in luckor ner i dessa inspekterbara utrymmen på utvalda ställen så kan du få en lättinspekterad grund. Du kan också bygga in ex. kopplingar av avlopp så du får ett ställe att öppna och kunna rensa avloppet på. Dvs med dessa luckor kan du öppna upp avloppet och leda in diverse utrustningar som exempelvis kan inspektera rören. Du kan också förbereda så vid eventuella stopp i avlopp så kan du ha en anslutning där du kan åtgärda stoppet. Tänk bara igenom dragningarna så du har inspektering i åtanke så kan denna del lösas.

Evolution av fuktsäker teknik som använts sedan 1980 talet

fuktsäker grundbalk
För hus med bärande bjälklag så är denna nya grund fuktsäker.
Tekniken bygger på isolerade grundbalkar som får sin höga hållfasthet av det pågjutna betongytskiktet. Tekniken är framtagen med erfarenhet från de isolerade krypgrundsbalkarna som använts sen tidigt 1980 tal. De högisolerade blocken har gjort att fukt inte fälls ut inne i krypgrunden som med dåligt isolerade grundbalkar.

Eftersom hybridgrunden inte har ett kryputrymme får inte fukten ens möjlighet att komma in i grunden och ställa till det. Så man har både skyddet från balken och dessutom isoleringen inne i grunden.

Med fuktspärr överst så blir grunden helt säker.

Vem säljer hybridgrunden?

leif tjällden ab
Hybridgrunden har tagits fram av Tjällden AB.
Tjällden AB var pionjär med att introducera den moderna platta på mark tekniken på 1980 talet. De lanserar nu således en grund som ska bli spännande att se hur den tas emot på marknaden.

Observera också att jag INTE är objektiv. Denna sida hade inte funnits utan Tjällden AB som hjälper mig extremt mycket med att svara på mina besökares frågor och jag känner dem extremt väl privat. Det har absolut färgat mig och min syn på företaget. Det ska du som besökare känna till och det är något jag vill vara tydlig med. Sidan startades tillsammans med Tjällden cirka 2010 för att svara på övergripande frågor om grunder. Idag är hemsidan störst i Sverige när det gäller hemsidor som fokuserar på marknära byggande, inte minst för att jag dragit till mig ett i princip rikstäckande nät av byggare och allehanda duktiga leverantörer som hjälper mig dagligen. Så konceptet jag tagit fram tillsammans med Tjällden har idag blivit något mycket större.

Läs mer om hur jag samarbetar med företag här.

Hur bygger hybridgrunden på höjden

När man ska bygga ett hus på en grund så finns det två delar som bygger höjd när det kommer till husets bygghöjd. Sockelhöjden (dvs grundens höjd över marken, samt hur mycket bjälklaget bygger i höjdled.

Här är olika aspekter på detta:

 • Sockelhöjdens effekt på bygghöjden: Man kan välja hur högt över marken som sockeln ska befinna sig. Som för ett växthus (se mer om växthusgrunder här) så kan man ha en sockel som är högt över marken och används som en hög sockel, eller så gräver man ner grundsockeln.
 • Bjälklagets effekt på bygghöjden: Bjälklaget kan bygga ganska mycket i höjd eftersom den står ovanpå . Men man kan också bygga ner bjälklaget delvis i grunden. Försök pågår, där från Tjällden som tillverkar grunden, hur man kan bygga ner bjälklaget i grunden.
Relaterade frågor
 • Hybridgrund för timmerstuga
  Hej Micke, jag ska bygga ett timrat fritidshus på 40kvm. Detaljplanen tillåter bara 3 meter byggnadshöjd. Kan man gräva ner en hybridgrund på samma sätt som en gjuten platta för att hålla nere byggnadshöjden? Mvh, Eskil Hej Eskil, Ja det kan du. Lago
  Läs mer
 • Bygghöjd hybridgrund?
  Hej Micke! Vi ska bygga på en ö utan biltrafik varför gjuten platta blir krångligt. Max bygghöjd 6 m och vi siktar på två våningsplan. Du skriver att man kan gräva ned hybridgrunden ”till stor del”. Går det säga nåt om vad som är dess rimliga minsta
  Läs mer
 • Isotimber Hybridgrund totalbyggnadshöjd
  Hej! Min fråga gäller hus med loft och max byggnadshöjd 3,5 meter enligt DP bestämmelser. Kommer den invändiga takhöjden att reduceras allt för mycket för att hybridgrund kan vara aktuellt? Fungerar grunden för IsoTimbers konstruktion ? Hej Karin, De
  Läs mer

Så gör du hybridgrunden fuktsäker

hybridgrund fuktsäkert alternativ
Hybridgrunden är testad ur ett fuktperspektiv och grunden har dimensionerat isoleringen, balkarna mm så att kraven för fukt och även lukt uppfylls med råge. Betänk att redan idag används denna teknik i betongplattan. Så länge man har dränerande material under cellplasten råder samma förutsättningar som i betongplattan. Då menar jag att betongen INTE är bra ur fuktsynpunkt. Tvärtom så suger betong fukt. Och om man har en blöt betongplatta på mark (vilket inte är vanligt – har inte fått en enda fråga på det kring isolerade grunder) trots 30 cm isolering under, så hjälper INTE betongen till. Snarare tvärtom. Betongen tillför extremt mycket fukt, vid bygget. Nu har denna del tagits bort så man kan hävda att samma klimat bör råda inne i grunden hos hybridgrunden som för en betongplatta.

Ljudisolering i bjälklaget

Många hus har väldigt mycket isolering i sina bjälklag. Det behöver du inte ha med denna grunden. Du kan därmed ha ett tunnare bjälklag och du ska minska isoleringen så mycket att du egentligen bara behöver ha 7-10 cm mineralull i bjälklaget för ljudisoleringens skull.

Hybridgrunden för tillbyggnader

hybridgrund tillbyggnad
När man ska bygga till så kan man använda hybridgrunden. Som med alla grunder gäller det ju att få tillbyggnadens sockel så den passar ihop med grunden på det befintliga huset. Därför brukar man säga att man ska ha samma grundteknik för tillbyggnad och befintligt hus, men visst går det att bygga till med hybridgrunden även om du har en platta.

Kom ihåg att hybridgrunden i standardutförandet, just nu, är tänkt för att bygga med bärande bjälklag. Då skiljer sig hybriden med att man bör även ha kantbalken intill det befintliga huset, samt med bärlinor inne i grunden.

Relaterade frågor
 • Hybridgrund bredvid befintlig plintgrund?
  Hej Tack för en informativ sida! 🙂 Jag har ett fritidshus på plintgrund. Huset är byggt 1950 och lämnar lite övrigt att önska rörande isolering i framförallt golvet (är iskallt vintertid). Är nu i planerartagen för en liten tillbyggnad och vill gärna
  Läs mer
 • Tillbyggnad på 1800-tals hus
  Hej, vi ska göra ett utbygge på ca 35 kvm på vårt hus från 1850 ca. Vad det är för grund på vårt vet jag inte vad det kallas? krypgrund? vi vill gärna göra det mesta själv. Skulle du vilja att gjuta en platta? För att slippa ta ut betongbil, hur lite
  Läs mer
 • Tillbyggnad med hybridgrund mot befintlig platta
  Micke, Lämpar det sig att använda hybridgrund när man gör en mindre tillbyggnad (max 10 m2) mot en befintlig platta (gjuten 1979) och hur gör an i sådana fall i anslutningen mellan hybridgrunden och den befintliga plattan? Lägger man grundbalk även m
  Läs mer

Hybridgrunden perfekt för grund för byggbodar

hybridgrund tillbyggnad
Byggbodar slarvas det med när det kommer till isolering. Detta då man tycker att de inte ska stå på sin plats så länge. Jag anser dock att denna grund lämpar sig väl för just byggbodar då grunden är enkel att flytta med sig och är mycket välisolerad. Byggbodar har sällan så mycket isolering i bjälklaget heller vilket gör dem lämpade för denna grund.
Tyvärr har bodar också en fallenhet för att stå längre än man trott då projekt ofta drar ut på tiden. Det gör att miljönyttan inte ska förringas.
Relaterade frågor
 • Grund till friggebod på 15 kvm
  hej e i planeringsstadiet på min tänkta friggebod funderar påvilken grund jag ska ha va först inne på plintgrund men såg då att man kunde göra en förenklad gjuten platta till en friggebod finns det möjlighet att få lite info om hur en sådan ska se ut
  Läs mer
 • Hur mycket isolering under förrådsplatta
  Hej Micke, Ska förlänga Carport (6.1*3.5m) med ett trädgårdsförråd på 3.6*3.5m, som ska vara frostsäkert under vintern. Från förrådets golvnivå till fast berg är det mellan 20 – 60 cm (nu trädgårdsmark). Funderar på att bygga upp mur med lecabl
  Läs mer
 • Konvertera bodar till hus – vilken grund
  Hej kan man sätta upp 6 st bodar så att det blir 2 våningar. Och därefter tilläggsisolera ytterväggar och mura runt och bygga snedtak? Inga fuktskador eller hinder? Samt vilken grund rekommenderar du? Hej Eleonora , Nu råkar jag jobba med ett företag
  Läs mer

Hybridgrunden för timmerhus

Att bygga timmerhus med hybridgrunden går bra. Balkarna klarar oftast mer last än vad marken klarar så det ska inte vara några problem. Balkarna ger också möjlighet till att ha ”större monteringsplattor” under balkarna ifall marken är sämre vilket sprider lasterna över en större yta.

Relaterade frågor

 • Balkar med hasopor inne under golven för timmerhus
  Ska bygga timmerhus och har sneglat på hybridgrunden. Vad jag förstått av så kan man ha balkarna där dessa står under alla bärande väggar/innerväggar. Dvs alla väggar ska stå på grundbalkar (ca 80 m balk). Det blir inga fler bärande väggar och golvbj
  Läs mer

Frågor och svar om hybridgrunder

Vi får löpande frågor in till oss om hybridgrunder. Här är de frågor som är relevanta för hybridgrunder.

 • Kostnader platta/hybridgrund
  Funderar på att bygga generationsboende ca 150-160 kvm plus ca 50 kvm åt mig (gamlingen) och är nyfiken på för och nackdelar samt ev prisskillnad? Avser att ha bergvärme vattenburen golvv. Hej Christer, Detta är den miljövänligaste grunden jag känner
  Läs mer
 • utbyggnad hybridgrund mot krypgrund torp
  Hej! Jag ska göra en utbyggnad på ca 15m2 vid mitt torp med utomhusventilerad krypgrund. För att få rätt lutning på taket behöver jag få en så låg grund som möjligt. Kan jag bygga med en hybridgrund mot en krypgrund? Behöver jag isf en rad balk i mit
  Läs mer
 • Fungerar hybridgrunden för grund i två plan
  hej , Jag ska bygga ett hus som har en del nersänkt i marken. Inte som en källare men något liknande. Så en del av grunden är i markplan och en del under marken. Fungerar hybridgrunden då. MvH T Hej Torsten, Nej det rekommenderar jag inte. Hybridgrun
  Läs mer
 • Plastskikt under cellplast i hybridgrund?
  Hej Micke, jag får ett färdigbyggt attefallshus levererat imorgon. De har gjort en hybridgrund, men lagt plasttätskiktet under cellplasten, och sedan vikt plasten över kanter på balkkonstruktionen (leca). Huset som kommer är med börande bjälklag och
  Läs mer
 • Husgrund kostnad för attefallshus
  Hej, Vad kostar en husgrund till 30 kvm attefallshus? Ingen golvvärme och inte med förarbete inräknat. Bara material och arbete. Mvh Hanna Hej Hanna , Det beror på. Har du tankar på ett hus så kan jag rekommendera en grund utifrån det. Är det lösvirk
  Läs mer
 • Isolera plintgrund under veranda
  Hej Micke, finns det något sätt att isolera utrymmet under min veranda som skall vinterbonas genom att fylla utrymmet under med ex.vis Leca eller dyligt? Hej Lennart, Det är supersvårt om man ska gå by the book. Behöver göras fuktsäkerhetsprojekterin
  Läs mer
 • Pris betongplatta i fjällen och fuktsäkra alternativ?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Hej ! Håller precis på att starta upp ett fjällhusprojekt i Vemdalen. Ska bli spännande. Hittade din hemsida av en tillfällighet när jag surfade runt kring grundläg
  Läs mer
 • Bygga grund till kolonialstuga
  Hej! Vi ska bygga en kolonistuga, självritat. El men inget vatten indraget. 25 kvm med loft. Vi kommer att stå på arrenderad mark vilket innebär att vi kommer behöva kunna flytta på stugan i värsta fall, men vi har arrendekontrakt i 10 år. Jag funder
  Läs mer
 • Plan berggrund i skog
  Hej! Jag planerar att bygga ett mindre hus på en skogstomt som har en relativt plan berggrund med ca 10-15cm jord/organiskt material ovanpå. Jag kommer bygga så miljövänligt som möjligt och tittat lite på plintgrund för att påverka skogen så varsamt
  Läs mer
 • Hybridgrund modulhus
  Hej Micke, För ett modulhus (attefall) med fullisolerat bjälklag, funkar det att använda hybridgrund då? Förstår att det inte behövs mer isolering, men finns det någon nackdel med att göra så? Hej Joel, God fortsättning 😄 Beklagar sent svar. Varit li
  Läs mer