Hybridgrunden är en hybrid mellan en krypgrund och en betongplatta, därav namnet. Man kan lite förenklat säga att det är en platta på mark utan betong så förstår man konceptet. Hybridgrunden har de mesta av fördelarna med krypgrunden kombinerat med den isolerande och fuktskyddande delarna av en betongplatta. Den största nackdelen med grundtekniken är just att tekniken är så ny vilket gör att exempelvis kontrollansvariga inte känner till den. Det är dock ett övergående problem menar jag. Byggtekniken ligger också till grund för självbyggarplattan, dvs en betongplatta med så lite betong som möjligt som du kan montera själv.
Källa: Tjällden AB – hybridgrund

Vad är en hybridgrund?

hybridgrunden
Namnet hybridgrund kommer av att det kan ses som en blandning av platta på mark och krypgrund. Dvs det är en hybrid mellan dessa båda marknadsledande grundtyperna. Den har krypgrundens balk men betongplattans isolering kan man säga. Grunden är framförallt framtagen för att passa volymhus men kan också användas för mindre enklare konstruktioner där en betongplatta är en overkill. Det som lockar är att man slipper i det mesta av betongen men har även andra fördelar.

Grunden har en bärande grundbalk precis som krypgrunden. Och precis som betongplattan har den dels ett dränerande lager samt kapillärbrytande cellplast ovanpå det dränerande lagret (makadam). Ovanpå detta så läggs sedan ett fuktskydd (som inte ska behövas menar jag) för att skydda bjälklag mm från eventuellt uppstigande fukt. Anledningen att det enligt mig inte ska behövas är att betongplatta på mark tekniken är standard idag och har exakt samma konstruktion, förutom betongen. Och betongen suger fukt, dvs tillför inget fuktskydd. Men denna grundtyp är standard idag och har fungerat väl i 40 år. Betongplattor som lades med felaktiga konstruktioner på 70-80 talet ska man inte blanda ihop med detta. Dessa lades ofta med dålig isolering, felplacerad isolering eller ingen isolering. Idag är standard 300 mm isolering vilket effektivt bryter eventuell vandring av markfukt uppåt.

Nyhet: Grundsystemet för självbyggare – en hybridgrund men som har lite betong och blir en enkel betongplatta

Jag har tillsammans med Tjällden AB tagit fram ett nytt grundsystem som utgår från hybridgrunden men som är en betongplatta. Denna betongplatta kräver mycket mycket mindre betong då konstruktionen tagits fram för att minimera betongen. Kontakta mig om du är intresserad av detta grundsystem. Jag bygger just nu med detta system själv. Fördelarna om du bygger med detta själv är mycket lägre kostnader, kortare byggtid och mindre miljöpåverkan.

Läs mer om självbyggargrunden. En betongplatta med mycket mindre betong.

Hybridgrunden framtagen speciellt för hus med bärande bjälklag

modulhus byggd på bärande bjälklag
Hybridgrunden är framtagen för hus som byggs i fabriker och ställs ut på byggplatsen och där huset har ett bärande bjälklag eller där man platsbygger huset på bärande bjälklag. Bjälklag bär sedan mellan bjälkarna och är en viktig del av husets konstruktion till skillnad från exempelvis golvreglar som bara bär golven. Huset är konstruerat så att man bygger huset på bjälklagen i moduler i fabrik eller platsbyggt.
Man pratar om villor och hus som kommer i moduler men det gäller även exempelvis byggbaracker, skolor och byggbodar.

Se ”den gula rutan ovan” för hur vi nu gjuter en platta inne i grunden och på så sätt sparar många kubik betong jämfört med en vanlig platta.

Fördelar med hybridgrunden

Som med alla tekniker är det för och nackdelar med ett sätt att konstruera hus och husgrunder. Det finns alltid två sidor av myntet.
De största fördelarna som jag ser med en hybridgrund är:

 • Grunden är extremt enkel att förstå och att lägga. Jag skulle säga att enkelheten är dess största fördel. Grunden gör sitt, huset sitt. Grunden bär huset på ett fuktsäkert sätt, inget annat.
 • Grunden behöver väldigt lite betong (du behöver betong i urtagen i stödplattor och grundbalkar som ska gjutas ihop) och ingen ytterligare betong för balken och plattan. Med så lite betong så får man en mer miljövänlig grund. Du kan dock enkelt gjuta en mindre tjock betongplatta inne mellan balkarna – läs mer om denna självbyggarplatta här.
 • Grunden behöver mindre markarbete jämfört med betongplattan (bara marken under balkarna behöver grävas djupt precis som med krypgrunden)
 • Grundbalkarna som bildar ramen för grunden är mycket lätta att bära jämfört med de på marknaden tyngre balklösningarna. Den är fortfarande rejäl men två privatpersoner lägger enkelt ut en grund om markarbetet bara är gjort ordentligt.
 • Grunden blir mycket prisvärd utifrån sin funktion inte minst utifrån att man slipper den allra största mängden betong.
 • Grunden behöver inte ventileras och därmed slipper du ventilerna som uteluftsventilerade krypgrunder har
 • Grunden slipper till skillnad mot inneluftsventilerade krypgrunder att byggas ihop med husets ventilation vilket är en komplex process som kräver fläktar, supertäta grunder mm.
 • Grunden blir välisolerad (hur välisolerad beror såklart på mängden isolering)
 • Grunden är mycket fuktsäker för bärande bjälklag, och det finns hängslen och livrem med fuktspärr och eller radonskydd.
 • Grundbalkarna i sig tål höga laster. Så länge du har en lastnedräkning kan grunden dimensioneras för enklare hus (enkla villor, attefall mm)
 • Ingen betong (förutom i urtagen) behövs normalt och det sparar på miljön och pengar för byggherren. De isolerade grundbalkarna har dock ett fiberarmerat betongytskikt som tillverkas i fabrik i Sverige. Då betongen inte behövs så slipper man också de moment med betongplattan som betongen medför. Exempel på detta är att betongen måste härda och torka ordentligt. Att man inte kan gjuta betong i minusgrader, att många är rädda för att göra fel eftersom betongplattans gjutning är så oåterkallerlig på nåt sätt mm mm. Många som bor på öar har också svårt med att transportera betongen dit. Där är det perfekt med en grund utan betong.
 • Grundtypen är framtagen för hus med bärande bjälklag (volymhus). Så där är den mycket intressant. Men jag menar att den även är intressant att bygga som grund för alla de som bygger huset med en vanlig platta på mark och där husen är av det enklare slaget. Där tänker jag mig i första hand hus där lasterna är låga inne i grunden. Exempel skulle kunna vara normal villor utan komplexa laster, attefallshus mfl.
 • Du gjuter inte in golvet i betong vilket gör att eventuella vvs arbeten med vatten mm är enklare och billigare att fixa om något skulle hända. Men då är krypgrunden ännu enklare eftersom den har ett kryputrymme vilket är en fördel om man vill komma åt och inspektera rördragningarna utan att ta upp golvet.
 • Grunden bygger på klassiska krypgrundsbalkar men där man har fyllt kryputrymmet med isolering. Man får därför en mycket välisolerad grund och slipper hela stigmat som omger krypgrunden men man bibehåller krypgrundens enkelhet.
 • Inga eldragningar behövs i grunden. Vissa grunder som har krypgrundskonstruktion behöver ha en avfuktare för att fungera på ett tillfredställande sätt ur fuktsynpunkt. Detta kräver el. Det är en risk i sig ur ett brandperspektiv att dra el i krypgrunden och ha fläktar och annat som kan bli varma och i värsta fall börja brinna.

Nackdelar med hybridgrunden

Här är de nackdelar jag sett med hybridgrunden.

 • Byggbranschen är extremt konservativ och har en inbyggd skepsism mot nya lösningar. Detta gäller inte minst från kontrollansvariga som inte vågar godkänna lösningar de inte har sett tidigare. Nu har denna grundlösning använts ett bra tag av de stora drakarna (NCC, Flexator mfl) men på privatsidan är det en relativt ny produkt som kommer ta tid för KA att lära sig. Detta är i sig bra för konsumenten att processen är trög för det rensar bort oseriösa företag. Men man kan med denna grundtyp förvänta sig ett antal frågor från KA som du behöver känna till svaret på innan. Det kan för den som inte vill ha denna diskussion vara värt att invänta typgodkännandet av denna grund som Tjällden AB påbörjat. Jag är säker på denna grund och kommer därför själv bygga med hybridgrunden under våren 2018 när jag bygger ett till hus på tomten hemma och ser fördelarna så stora att jag kommer ta den dialogen gladeligen med min eventuella KA. Jag är dessutom mycket närbesläktad med Tjällden AB så jag vet att företaget har som policy att backa upp sina kunder. Blir det strul med projektet så backar de upp en, inte minst med referenser. De står för sina konstruktioner och produkter. Men man bör veta med sig att man just nu är med och bryter ny terräng vilket kan göra att det kommer bli endel frågor, inte minst från KA’s.
 • Hybridgrunden lämpar sig inte för komplexa hus där man använder betongplattan för att fördela höga laster vid användningen. Exempelvis i stora flerbostadshus såsom bostadsrätter med 4-5 våningar osv. Inte heller konstruktioner som krävs för industrihallar, garage eller liknande där det kan vara viktigt att ta upp stora laster även på betongplattan. I garage kan exempelvis tunga laster komma från att man kör in och ut med tunga bilar vilket kräver en betongplatta. Om man vet vart punktlasterna kommer ner från exempelvis en öppen spis, bärande pelare eller liknande så kan dessa enkelt dimensioneras vid bygget även med hybridgrunden (med balkar inne i grunden eller så gjuter man en förstärkning). Men jag skulle säga att för riktigt komplexa konstruktioner så går denna grundtyp bort. Hit kan man räkna exempelvis sutteränghus, hus med källare osv.
 • Hybridgrunden saknar betongen i betongplattan och därmed finns inget betonggolv. Därav gjuter man inte in vattenburen golvvärme vilket gör att man behöver jobba med golvvärmelösningar för bjälklag istället för de husägare som önskar vattenburen golvvärme. Dessa lösningar är lite dyrare.
 • Kryputrymmet försvinner. Detta utrymme är en bra felsökningskälla om något går fel nere i grunden. Samtidigt är det mycket enklare att komma åt rör och liknande i hybridgrunden än i betongplattan eftersom man inte gjuter in avloppsrören och övrig vvs i betongplattan. Tänker man dessutom igenom byggprocessen och planlösning mm kan man ha luckor på smarta ställen från vilka man lätt kan komma åt exempelvis rörkopplingar etc inne i grunden.
 • Vid bärande bjälklag får huset en högre bygghöjd (med samma takhöjd inomhus). Detta gör hybridgrunden bygger mer i höjden utan att skapa invändig takhöjd. Men det gäller för alla hus där bärande bjälklag vilar på grunden, såsom krypgrund etc.
 • Hybridgrunden är en grundtyp där man använder kortare balkelement. Då passar inte denna grundtyp för hus som måste pålas. Balkarna är för korta för att bära mellan pålarna.

Enkelt att placera ut fuktspärr

Man kan lägga en fuktspärr eller radonduk överst ovanpå det översta lagret cellplast. Då har man hängslen och livrem. Då skyddar du känsliga delar från fukt utifall man exempelvis skulle ha haft dåligt väder vid monteringen av grunden.

Tänk igenom rördragningarna så det blir lätt att inspektera för läckor

Eftersom kryputrymmet försvinner så kan man inte gå in i grunden och fixa de problem som uppstår. Genom att du planerar din byggprocess och konstruktion kan du skapa utrymmen inne i grunden som är möjliga att inspektera. Genom att bygga in luckor ner i dessa inspekterbara utrymmen på utvalda ställen så kan du få en lättinspekterad grund. Du kan också bygga in ex. kopplingar av avlopp så du får ett ställe att öppna och kunna rensa avloppet på. Dvs med dessa luckor kan du öppna upp avloppet och leda in diverse utrustningar som exempelvis kan inspektera rören. Du kan också förbereda så vid eventuella stopp i avlopp så kan du ha en anslutning där du kan åtgärda stoppet. Tänk bara igenom dragningarna så du har inspektering i åtanke så kan denna del lösas.

Evolution av fuktsäker teknik som använts sedan 1980 talet

grundbalkar
För hus med bärande bjälklag så är denna nya grund fuktsäker.
Tekniken bygger på isolerade grundbalkar som får sin höga hållfasthet av det pågjutna betongytskiktet. Tekniken är framtagen med erfarenhet från de isolerade krypgrundsbalkarna som använts sen tidigt 1980 tal. De högisolerade blocken har gjort att fukt inte fälls ut inne i krypgrunden som med dåligt isolerade grundbalkar.

Eftersom hybridgrunden inte har ett kryputrymme får inte fukten ens möjlighet att komma in i grunden och ställa till det. Så man har både skyddet från balken och dessutom isoleringen inne i grunden.

Med fuktspärr överst så blir grunden helt säker.

Är hybridgrunden fuktsäker som betongplatta på mark ersättare

Som jag skriver ovan är hybridgrunden framtagen som en kostnadseffektiv grund för hus med bärande bjälklag.
Dvs huset byggs i princip INTE ihop med grunden utan ställs mer eller mindre bara ut på grunden. Med fuktskydd emellan. Detta är ”säkert” kan jag lova.
Hur är det då med betongplattan. Kan man använda denna grund och bygga i princip med samma konstruktion, dvs med syll (helst stålsyll) ovanpå grunden och ha någon typ av golvskiva direkt ovanpå grunden. Dvs huset byggs direkt på grunden utan bjälklag precis som betongplattan gör.

För att bevisa att hybridgrunden även kan användas här detta så återstår det enligt mig endel utveckling och forskning, typgodkännande mm. Det är inte minst ur ett fuktperspektiv man vill vara bombsäker att tekniken fungerar. Man vill inte heller få ett golv som ekar. Dvs man kan få små luftspalter mellan golvet grunden och har man då ett golv utlagt så kan det knarra osv. Det vill man inte heller.

Fuktperspektivet: Betänk att redan idag används denna teknik i betongplattan. Så länge man har dränerande material under cellplasten råder samma förutsättningar som i betongplattan. Då menar jag att betongen INTE är bra ur fuktsynpunkt. Tvärtom så suger betong fukt. Och om man har en blöt betongplatta på mark (vilket inte är vanligt – har inte fått en enda fråga på det kring isolerade grunder) trots 30 cm isolering under, så hjälper INTE betongen till. Snarare tvärtom. Betongen tillför extremt mycket fukt, vid bygget. Nu har denna del tagits bort så man kan hävda att samma klimat bör råda inne i grunden hos hybridgrunden som för en betongplatta. Men det återstår för typgodkännandeprocessen mm att fastslå och bevisa detta. Eftersom det är enklare hus vi pratar om till en början variefall så skulle jag redan idag kunna rekommendera denna grund för betongplattan. Men var och en får bestämma detta själv såklart. Lägg därtill att grundtypen är relativt ny och det tar tid för byggbranschen att lära känna den.

Ljud: Detta arbetas det på ihop med golvtillverkare. Tills dess lösning finns klar, se till att använda så mycket ljuddämpande material som det går och vars undergolv är rejäla och inte sviktar.

Vem säljer hybridgrunden?

leif tjällden ab
Hybridgrunden har tagits fram av Tjällden AB.
Tjällden AB var pionjär med att introducera platta på mark tekniken på 1980 talet. De lanserar nu således en grund som ska bli spännande att se hur den tas emot på marknaden. Jag är helt säker på användningen för volymhus eftersom lösningen är framtagen/konstruerad för det. Därför är det för mig mest spännande att se hur denna grundtyp tas emot som ersättare för enklare hus där platta på mark används idag.

Observera också att jag INTE är objektiv. Denna sida hade inte funnits utan Tjällden AB som hjälper mig extremt mycket med att svara på mina besökares frågor och jag känner dem extremt väl privat. Det har absolut färgat mig och min syn på företaget. Det ska du som besökare känna till och det är något jag vill vara tydlig med. Sidan startades tillsammans med Tjällden cirka 2010 för att svara på övergripande frågor om grunder. Idag är hemsidan störst i Sverige när det gäller hemsidor som fokuserar på marknära byggande, inte minst för att jag dragit till mig ett i princip rikstäckande nät av byggare och allehanda duktiga leverantörer som hjälper mig dagligen. Så konceptet jag tagit fram tillsammans med Tjällden har idag blivit något mycket större.

Läs mer om hur jag samarbetar med företag här.

Hybridgrunden för tillbyggnader

När man ska bygga till så kan man använda hybridgrunden. Som med alla grunder gäller det ju att få tillbyggnadens sockel så den passar ihop med grunden på det befintliga huset. Därför brukar man säga att man ska ha samma grundteknik för tillbyggnad och befintligt hus, men visst går det att bygga till med hybridgrunden även om du har en platta.

Kom ihåg att hybridgrunden i standardutförandet, just nu, är tänkt för att bygga med bärande bjälklag. Då skiljer sig hybriden med att man bör även ha kantbalken intill det befintliga huset, samt med bärlinor inne i grunden.

 • Tillbyggnad med hybridgrund mot befintlig platta
  Micke, Lämpar det sig att använda hybridgrund när man gör en mindre tillbyggnad (max 10 m2) mot en befintlig platta (gjuten 1979) och hur gör an i sådana fall i anslutningen mellan hybridgrunden och den befintliga plattan? Lägger man grundbalk även m
  Läs mer

Hybridgrunden perfekt för grund för byggbodar

Här har vi påbörjat en artikel om grunder för byggbodar. Detta är en bra grund för de som vill ha en isolerad grund för sin byggbod.

 • Grund till friggebod på 15 kvm
  hej e i planeringsstadiet på min tänkta friggebod funderar påvilken grund jag ska ha va först inne på plintgrund men såg då att man kunde göra en förenklad gjuten platta till en friggebod finns det möjlighet att få lite info om hur en sådan ska se ut
  Läs mer
 • Hur mycket isolering under förrådsplatta
  Hej Micke, Ska förlänga Carport (6.1*3.5m) med ett trädgårdsförråd på 3.6*3.5m, som ska vara frostsäkert under vintern. Från förrådets golvnivå till fast berg är det mellan 20 – 60 cm (nu trädgårdsmark). Funderar på att bygga upp mur med lecabl
  Läs mer
 • Konvertera bodar till hus – vilken grund
  Hej kan man sätta upp 6 st bodar så att det blir 2 våningar. Och därefter tilläggsisolera ytterväggar och mura runt och bygga snedtak? Inga fuktskador eller hinder? Samt vilken grund rekommenderar du? Hej Eleonora , Nu råkar jag jobba med ett företag
  Läs mer

Hur bygger hybridgrunden på höjden

När man ska bygga ett hus på en grund så finns det två delar som bygger höjd när det kommer till husets bygghöjd. Sockelhöjden (dvs grundens höjd över marken, samt hur mycket bjälklaget bygger i höjdled.

Här är olika aspekter på detta:

 • Sockelhöjdens effekt på bygghöjden: Man kan välja hur högt över marken som sockeln ska befinna sig. Som för ett växthus (se mer om växthusgrunder här) så kan man ha en sockel som är högt över marken och används som en hög sockel, eller så gräver man ner grundsockeln.
 • Bjälklagets effekt på bygghöjden: Bjälklaget kan bygga ganska mycket i höjd eftersom den står ovanpå . Men man kan också bygga ner bjälklaget delvis i grunden. Försök pågår, där från Tjällden som tillverkar grunden, hur man kan bygga ner bjälklaget i grunden.
 • Isotimber Hybridgrund totalbyggnadshöjd
  Hej! Min fråga gäller hus med loft och max byggnadshöjd 3,5 meter enligt DP bestämmelser. Kommer den invändiga takhöjden att reduceras allt för mycket för att hybridgrund kan vara aktuellt? Fungerar grunden för IsoTimbers konstruktion ? Hej Karin, De
  Läs mer

Frågor och svar om hybridgrunder

Vi får löpande frågor in till oss om hybridgrunder. Här är de frågor som är relevanta för hybridgrunder.

 • Hybridgrund för ett passivthus
  Hej har funderat på att bygga ett passivt hus och jag undrar hur en hybridgrund skulle funka. Min ide är att använda grundbalken 500/200 och lägga på Extra markisolering. Hej Peter , Det är absolut ett alternativ. Vet att ett passivhus har en bredare
  Läs mer
 • Vägra plast i husgrunden
  Hej Vi vill inte ha plast i vår husgrund som vi ska ha till vårt DD Hus! Valt hasopor Som är både kapillärbrytande och dränerande. Vår kommun bromsar för de är vana vid cellplast som är diffussionstätt De har snöat in på det och vill vi åtminstone lä
  Läs mer
 • Kostnad hybridbetongplatta
  Hej, Har lite grann börjat fundera på att bygga en fristående lokal på drygt 100 m2. Främst för textilhantverk, kurser, fik etc. Två toaletter, ett kök och så en stor lokal. Plan torr mark. Vad skulle du rekommendera för grund samt kostnad då det mes
  Läs mer
 • Bygga murgrund
  Hej Micke Ska bygga en murgrund, och googlade o hittade din hemsida. Vad rekommenderar du? Hej Rickard, Om det är bärande bjälklag så hade jag rekommenderat en hybridgrund (läs här) eller en välisolerad krypgrund (läs här). Kolla in dem och återkom t
  Läs mer
 • Grund för stuga 25 kvm
  Hej Micke Jag vill skaffa en stuga på 25 kvm, (7,5 x 4,5) 3 meter hög och skulle behöva en grund, helst en grund så möjligheten att ta in golvvärme finns. Vad skulle det kunna kosta? Mvh Jenny Hej Jenny, En sån stuga har bärande bjälklag. Kolla med T
  Läs mer
 • Krypgrund eller hybridgrund för träbjälklag
  Hej Micke. Ska bygga fritidshus, typ ladhus, ca 6×12 meter i ett plan på åkermark. Platt mark, mkt svag lutning. Kommunalt v/a. Ingen golvvärme, träbjälklag. Liten traktorväg till tomten. Ca75 m upp till ”huset”. Marken skall dräneras i höst. Bl
  Läs mer
 • Grundblock i badrumsutbyggnad?
  Hej. Ska låta bygga ut ett rum som ska bli badrum. Fungerar det med lecablock i torpargrund? Har jag förstått rätt att det inte isolerar tillräckligt för vattenrör? Vad är alternativet om man vill ha torpargrund? Tack på förhand/ Astrid Hej Astrid, D
  Läs mer
 • Grund större utebastu
  Hej! Vi har planerat för att bygga en utomhusbastu. Till en början var planen friggebodstorlek, men efter beslut om dusch valde vi att göra den lite större. (4X5 meter). Vi förberedde med att gräva ut en yta på 3X5 meter och fylla med makadam 15 cm.
  Läs mer
 • Hybridgrund i sutterängkällare
  Hej Kan vi bygga en källare i sutteräng med hybridgrund? Egentligen ska det inte byggs något ovanpå källaren, ett trädäck enbart. Vi har en ritning från en källare på platta, som inte blev av, eftersom vi har berg på den del av tomten, där byggnaden
  Läs mer
 • Hybridgrund – pris i förhållande till platta
  Hej Micke, Kan du säga något om prisförhållande mellan grund på cementplatta och hybridgrund, lämplighet samt för och nackdelar vid bygge av fritidshus på ca 100 kvadratmeter i Jämtland? Hej Claes, Prisbilden är totalt sett mindre för hybriden jämför
  Läs mer