Kompensationsgrundläggning används ofta när marken är sank men där man ändå gör bedömningen att husgrunden inte behöver pålas (se pålad husgrund). När man ska utföra kompensationsgrundläggning är detta betydligt billigare och enklare att utföra än pålning. Därför lockas många att uföra denna typ av grundläggning istället för en pålad grundläggning. Man tar då bort lika mycket vikt i marken som huset väger vilket gör att exempelvis betonghus behöver grävas ut mer än exempelvis ett trähus.

Vad menas med kompensationsgrundläggning

kompensationsgrundlaggning
Med kompensationsgrundläggning så menas att man tar bort lika mycket mark som huset väger och ersätter det med annat lätt ofta isolerande material. Cellplast är speciellt lämpligt och får flera effekter.
 • Isolering
 • Cellplasten gör att huset flyter
 • Cellplasten fördelar lasterna

Isoleringen ersätter utgrävd mark

Cellplasten isolerar mycket väl. Eftersom du har extra mycket isolering så får du en god isolerad grund. Du behöver dock ta hänsyn till tjälen. Konsultera din grundleverantör så att du hanterar detta på rätt sätt.

Cellplasten gör att huset flyter

Cellplasten gör att huset ”flyter” precis som en båt. Eftersom man tar bort lika mycket som huset väger så får man en stabil grund.

Cellplasten fördelar lasterna

Lasterna som kommer ner från huset går framförallt ner i grunden via kantbalken. Härifrån tas lasterna upp av cellplasten. Cellplast av hög hållfasthet klarar mer än väl dessa laster om huset inte har extrema laster. Cellplasten fördelar lasterna i undergrunden på ett bra sätt ihop med det dränerande materialet.

Man tar bort lika mycket mark i vikt som huset väger

Kompensationsgrundläggning är en metod där man avlägsnar lika mycket mark i vikt som huset. Och det som spelar in då är givetvis hur mycket huset väger. Väger huset mycket så behöver man gräva ur mer och ersätta med cellplast. Lite som en båt som ska flyta ovanpå marken. Mig veterligen är detta en underutnyttjad möjlighet istället för att påla.

Så exempelvis ett betonghus behöver ha mer cellplast än ett trähus.

Ritning för kompensationsgrundläggning

kompensationsgrundläggning
Hur ser då en ritning för en kompensationsgrundläggning ut? Man ser tydligt på bilden till vänster att antal lager cellplast ökar. Dessa ritar man in i konstruktionen som på exemplet bredvid.

Jag har kontakter som du kan använda om du vill ta in ritningar. Kontakta mig förutsättningslöst.

Mer än bara ekonomi i det korta perspektivet

Tänk dock inte bara på effekter som sparar in kanske 100 000 kr. Det kan lätt visa sig ödesdigert vid en senare försäljning om området du byggt i klassats som ett område där man måste påla. Då kan ryktet få ödesdigra konsekvenser, även om husgrunden rent tekniskt och funktionellt duger. Det är mycket psykologi i försäljning av hus och de flesta är livrädda för konsekvenser av en felbyggd husgrund.

Pålning och kompensationsgrundläggning allt viktigare

Den bästa marken i de attraktivaste delarna av Sverige är byggd på för länge sen eller har något typ av skydd mot att bygga där (ex. detaljplaner som förbjuder byggnationer nära stränder osv).

Det gör att alltfler bygger på mark som inte klarar normal grundläggning och gjutning av betongplatta på mark. Då finns det i praktiken två sätt att lösa detta. Dels kan man använda kompensationsgrundläggning eller pålning.

Hur fungerar kompensationsgrundläggning

Konceptet kan liknas vid en båt där man vill öka bärkraften i båten. Ju mer man kompensationsgrundlägger, desto sankare kan marken vara eller desto tyngre last klarar konstruktionen innan sättningar och liknande uppkommer. Kompensationsgrundläggningen går ut på att mark schaktas bort för att istället fyllas med t.ex. ytterligare isolering (cellplast) och därmed ökar bärkraften i konstruktionen.

Frågor om kompensationsgrundläggning

Här samlar vi frågor och svar om kompensationsgrundläggning.

 • Kompensationsgrundläggning på lera
  Hej! Vi ska bygga en tvåplansvilla på gammal åkermark (lera) med en stomme av lättbalkar (trä). alltså en ganska lätt byggnad. Tomten bredvid oss har haft en geotekniker på plats och fick följande info (i grova drag): ca 2,5m styv lera, ca 2,5-3,5m f
  Läs mer
 • Kompensationsgrund pga högt grundvatten
  Hej! Har en sommar stuga som står ca 5 meter från vattnet. Vi har tänkt att bygga bostadshus där nu. Grundvattnet är väldigt högt ca 1.5 meter ner. Ungefär i samma höjd som vatten nivån i älven. Bör man göra en kompensations grund eller fylla i leca
  Läs mer
 • Grundläggning för fritidsbostäder på dålig mark
  Hejsan, vi är två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan som går i en två års byggprogram med inriktning byggproduktion. Vi håller för närvarande på med ett examensarbete som avhandlar lösningar på grundläggning för fritidsbostäder på flytbenägen
  Läs mer
 • Extra lager cellplast vid grundläggning
  Hej! Vi har fått bygglov och har lite funderingar kring grunden(platta på mark). Två av de tre grannarna precis bredvid har gjort en geoteknisk undersökning och blev tvugna att lägga 4lager extra cellplast sa de till oss. Tredje grannen kopierade det
  Läs mer