I många projekt är markarbetet en stor del av kostnaden och du kan spara mycket pengar på att planera hela projektet väl. De projekt vi framförallt kommer fokusera på är projekt såsom grundläggning av villor, grundläggning och bygge av hus med källare, markarbetet inför en pool, dränering, avjämning av tomter, enskilda avlopp mm mm.


[CP_CALCULATED_FIELDS id=”25″]

Olika vanliga markarbeten

Det finns många olika typer av markarbeten och vi försöker i denna artikel övergripande täcka in dem.

Underskatta inte vikten av ett bra markarbete

Oavsett om du ska lägga en husgrund, bygga pool, friggebod eller vad du än ska göra inom bygg är underarbetet ett moment som underskattas i viktighet. Precis som alla hantverkare vet så är underarbetet viktigt. Det gäller målning, snickeri och egentligen allt man jobbar med. Så även vid grundläggning och gjutning av en betongplatta eller att anlägga en krypgrund så är det viktigt att göra undergrunden på ett bra sätt. Markarbeten är en av de delar inom grundläggning när vi rekommenderar att man tar in hjälp, eller åtminstone hyr en bobcat eller liknande.

Markarbetet – största orsaken till konflikter

Trots att allt fler gör ordentliga grundundersökningar så är det inte helt lätt att veta vad som väntar en när man börjar gräva.

Vår erfarenhet är att detta steg i grundläggningen är klart överrepresenterad när det kommer till konflikter mellan grund- och markentreprenörer och beställare. Grävaren anser att han eller hon bara gör sitt och gräver så mycket som behövs. Eftersom grunder enbart kan läggas på mark där ALL MATJORD GRÄVTS BORT så är det nästan omöjligt för grävaren att prissätta detta. Så markentreprenören lämnar ofta ett pris som gäller normala markförhållanden. Det som ofta krävs således är att grävaren behöver gräva djupare, men också behöver mer dränerande material för att fylla igen till grundläggningsdjupet. Ovanpå detta tillkommer ofta kostnader för att få bort överblivna schaktmassor.

Priser på byggmaterial till din husgrund

Det vanligaste byggprojektet som innefattar ett markarbete är dränering av villor och markarbete inför grundläggning av olika typer av grunder.

Här har vi en artikel som går in mer i detalj på denna typ av frågeställningar såsom pris för byggmaterial mm. ungefärliga prisuppskattningar för de olika delarna i din husgrund.
Priserna behandlar många olika typer av konstruktioner såsom projekt som innefattar renovering av eller nyproduktion av

 • villor
 • industrihallar
 • tillbyggnader
 • garage

Förberedelser för markarbetet

Det finns flera saker du behöver tänka igenom innan du börjar med markarbetet.
 • Tänk igenom innan vart du ska göra med ditt överblivna material. Det kan kosta pengar att få schaktmassor bortforslat.
 • Tänk igenom innan vart du ska mellanlagra ditt dränerande material.
 • Det är viktigt att innan man på påbörjar markarbetet har markförutsättningarna klart för sig. Det gör man med en så kallad grundundersökning
 • Det är också viktigt att anlägga en husgrund på frostfritt djup.

Undersöka marken innan

Att genomföra en ordentlig mark- och grundundersökning behövs om du inte kan få tydliga direktiv från kommunen att det är tryggt att bygga på marken du ska grundlägga på.

Kostnad för markarbete

Vad kostar det egentligen att gräva och schakta.
När det kommer till att uppskatta kostnader för schaktning så varierar det kraftigt.
Våra erfarenheter är att det lönar sig att leta efter duktiga personer som kan hjälpa dig. Dvs att ta ett större företag i högkonjunktur kan bli mångdubbelt dyrare än att hyra in grannen som kan och är behörig att gräva men där du själv behöver hyra maskinen och stå för projektledningen och därmed veta vad du vill göra. Du tar så klart lite risk i att något går fel men så länge du lägger krutet på att hitta en duktig grävare så bör du ändå kunna utföra grävningen med låg risk för att något ska gå fel.

Du kan alltid använda kalkylatorn vi tagit fram, men skulle du vilja räkna själv lite på kostnaderna så tycker jag att du kan räkna högt på timkostnader på cirka 700 kr/timme för en grävare.
Grova uppskattningar på kostnader om du ska gå via större gräventreprenadföretag är däremot sällan logiska och skulle tro jag för dig hamna på över 100 000 kr skulle jag tro. Men om du tar 700 kr per timme och delar det i 100 000 kr så får du över 4 veckors heltidsarbete för att jobba med din schaktning. Och den tiden tar det såklart inte är min mening. Det ska för 200 kvm ta några dagar. Och står du för maskinhyran kanske grävaren inte kostar 700 kr/timme utan mindre.

Vi har besökare som kommit ner väldigt mycket i pris genom att själv sätta sig in i detaljerna.

Men sedan kan priset variera beroende på om vad som ingår. Det kan göra hela skillnaden. Glöm inte helheten och att följande kan påverka

 • rördragning av dagvatten för kommunen
 • makadam och liknande
 • rivning av stubb
 • höjning
 • arbetskostnad maskin och markvibbra
 • borttransport av stubb
 • tippavgifter och andra avgifter
 • mm mm

Här är frågor vi fått relaterat till att gräva och schakta.

Dyrare markarbete om du har stenig eller bergig tomt

Markarbetet kan fördyras markant om du har en stenig eller bergig tomt.
Det finns ett antal skäl till det.

 • Tiden för en grävare att genomföra markarbetet kan ta betydlig mycket längre tid än om marken är plan, jämn och fin.
 • En större grävmaskin kan nog klara av markarbete med grövre stenar bättre än en mindre grävmaskin.
 • Att frakt bort mark med stora stenar kan blir dyrare då stenen väger betydligt mer än matjord. Kostnaden för att frakta bort schaktmassor varierar kraftigt mellan olika kommuner och områden men brukar ligga på ett par hundralappar per ton. Så kostnaderna för att frakta bort schaktmassor kan lätt dra iväg.

Utsättning av husgrunden

Utsättning av husgrunden är processen man går igenom för att se till att byggnadens läge blir korrekt, både i förhållande till marknivån men givetvis också läget på tomten. Ett nytt hus är lite mer komplext att sätta ut på ett 100% korrekt sätt eftersom man ofta inte har annat än tomtgränserna att utgå ifrån. Då är det enklare om man bygger till ett hus för då har man det befintliga huset att utgå ifrån.

Det är viktigt att förutsättningarna för grundläggningen av en husgrund blir så optimala som möjligt. Exempelvis vegetation och liknande bör vara röjt på ett bra sätt annars är risken att man inte får rätt på placeringen. Det är vanligt att kommunen kommer ut och gör den första utsättningen.

Kommunen ska vara högst delaktig i detta steg. Oftast kopplar de in en expert som får göra själva utsättningen med riktigt bra instrument för att bestämma både höjdled och den exakta positionen utifrån bygglovet.

Här har vi också försökt samla våra frågor och svar kring att mäta och planera grävningen utifrån schaktdjup mm.

Större grävmaskin eller använda BobCat eller liknande

Eftersom att det kan ta tid att ta bort all jord med exempelvis en spade rekommenderas att man antingen hyr en grävmaskin eller anlitar en markentreprenör. Om du väljer att hyra en maskin kan det också vara viktigt att tänka på att den är försäkrad mot stöld och olyckor.
När du ska schakta är det nästan uteslutet att gräva för hand med spade om det inte är riktigt liten tillbyggnad. Frågan är om du behöver en maskin du kan hantera själv eller om du behöver anlita en markentreprenör. Du kan överväga att hyra en minigrävare om du vill hyra dem istället för att ta in markentreprenörer. När du hyr en maskin se till att du är tillräckligt försäkrad mot stöld och olyckor. De flesta privatpersoner har inte utbildning i att arbeta med en större grävmaskin så därför är de flesta privatpersoner hänvisade till att hyra en BobCat eller liknande. De räcker ganska långt om du bara bestämt dig för att göra det mesta av markarbetet själv. En annan fördel med en minigrävare är att den är snällare mot din befintliga tomt. En större grävmaskin lämnar stora spår.

Hur man lägger ut gruset jämnt

När du ska lägga ut din husgrund och montera ihop grunden så är det viktigt att du har en mycket slät och väl utjämnad och packad makadam eller grusbädd. Det är en process som vi som inte är experter tar väldigt lång tid att få till. Experter som jobbar med det här hela dagarna har en tendens att göra det väldigt mycket fortare än oss som inte är experter. Därför är det en av dem delarna som jag tror man med lämplighet lägger ut.

Någonting som man blir förvånad över när man tittar på en byggarbetsplats är hur mycket grus som går åt för att ha som undergrund till din grund. Det är enorma mängder grus som behövs för en stor byggnad och det är ännu större mängder schaktmassor som ska bort från tomten. Dessa högar är karakteristiska för byggarbetsplatser som utför markarbete.

Packa och vibbra makadamen

hyra markvibrator padda
När du ska gjuta betongplattan behöver du packa makadamen noga så din husgrund står stabilt på undergrunden. Det du behöver är en padda. Du gör nog bäst i att hyra en padda markvibrator. De finns i olika storlekar och vi rekommenderar att du som privatperson hyr en mindre, de är enklare för en som inte är proffs att hantera. Paddan används till att packa det dränerande materialet så att materialet inte får glidningar och sätter sig efter att huset byggs. Vissa dränerande material packar sig bättre än andra. Exempelvis makadam som består av sprängsten har en självlåsande effekt när man packar materialet. Man vet att man är färdig med att packa marken eller det dränerande materialet när paddan som man använde börjar studsa och beter sig konstigt. Olika paddor beter sig lite olika , ju tyngre desto mindre studsar de.

Relaterade frågor

 • Bergkross som grund
  Hej! Jag ska etablera tre bodar på en stenig tomt som jag har fyllt upp och jämnat till med diabasflis 32-64 på det hade jag tänkt lägga armerade betongslipers från järnväg (3 per bod) Min fråga är om du ser någon mening med att padda så pass grov kr
  Läs mer

Skillnad mellan grundläggningsdjup och frostfritt djup

tjäldjup
Hur mycket måste man schakta bort för att gjuta platta beror på det rekommenderade grundkäggningsdjupet. När du ska schakta ner till det nödvändiga grundläggningsdjupet så schaktar man bort matjorden från platsen. Detta för att husgrunden ska göras säker från framtida tjälskador. Grundläggningsdjupet varierar över hela Sverige.

Hur djupt schaktar man för en husgrund – grundläggningsdjupet

Ibland avgör inte grundläggningsdjupet hur djupt man vill gräva. Faktorer såsom mängd isolering och sockelhöjd påverkar också. Makadamlagret bygger 200mm vid kantbalken och 100 under plattan. Isolering bygger mellan 200 mm till 400 mm inhöjd. Betongplattan 10 cm.

Så ett exempel, om man max vill ha 10 cm grundsockel för en betongplatta och man har följande lager så blir det ett grundläggningsdjup på 500mm. Detta oavsett om tjälrisken är låg.

 • 10 cm betong
 • 30 cm isolering
 • 20 cm dränerande material

Frågor och svar om grundläggningsdjup
Här har vi frågor och svar relaterat till grundläggningsdjup.

Hur långt ut från huset ska man gräva

När man ska gräva ut för en husgrund så gräver man såklart bredare än själva huset. Hur mycket ut från grunden som du behöver gräva kan variera lite men man brukar säga 600 mm ut från huset. Det du behöver är att ge plats för dränerande material och dränering.

Frågor och svar om avstånd grävning från hus
Här har vi samlat de frågor vi fått in som relaterar till närhet till hus och markarbeten.

Gräva och schakta för dränering vatten och avlopp

När du har tagit bort all matjord för huset och har en schaktgrop är nästa steg att lägga ut rören för resterande arbete som är vatten, avlopp, el och dräneringen. När du är klar med detta lägger du en fiberduk samt ett dränerande lager av antingen grus eller makadam för att sedan packa allting väl så att det blir jämnt och fint. Det dränerande materialet läggs ut på den lägsta punkten som man kallar för schaktbotten. Det du också måste schakta bort är material under marken just för att kunna placera ut grundelementen på en bra nivå. Det viktigaste när du schaktar är att man är koncentrerad och uppmärksam och ser till att gräva upp så mycket att man vid nästa steg kan dränera och som sagt sätta upp avloppen och vatten.

Flytta ledningar vid markarbete

Oavsett om du ska gjuta en betongplatta eller lägga en krypgrund så gäller det att man förbereder för dränering, vatten och avlopp. Det ska finnas ritningar över hur du behöver gräva för att kunna utföra detta på ett bra sätt. Det är väl värt att kontrollera en gång extra om det går några rör där du ska gräva så du inte hittar några överraskningar när du ska schakta. Se www.ledningskollen.se för mer information om det finns information om just ditt område.

Dränering för befintliga hus – kostnader att gräva och schakta runt huset och källaren

När du ska dränera om ett hus så är processen en helt annan. Se här för dränering av befintligt hus.

Gräva och schakta för återfyllnad mot kantelementen

För platta på mark så är markarbetet inte över i och med att man schaktat undan matjorden och avloppet är lagt. När väl grundläggningen är genomförd med kantelement, cellplast och allt så är det dags att schakta igen. Då fyller man tillbaka endel av det dränerande materialet mot kantelementen så

Det första man måste se till är att etablera en slutlig önskad höjd på din bädd.
Börja med att hitta en punkt du kan utgå ifrån. Det kan vara en rak yta som du kan förhålla dig till, en trappa, ett träd, en asfalterad infart eller liknande.

När man väl har en punkt att förhålla sig till, bestäm då önskat fall. Att ha ett fall är bra. Det gör att nederbörd, smältvatten och liknande rinner bort från det du vill bygga. En husgrund exempelvis mår väldigt mycket bättre om den inte utsätts för konstant tillströmning av vatten. Därför är det viktigt med ett fall bort från husgrunden.

När man sedan har bestämt fallet och har en fast utgångspunkt att referera till så är det bra med ytterligare referenspunkter. Ett bra verktyg är en lasermått som gör att du kan få ut tydliga mått.

Kostnaden för återfyllnad av massor mot husgrunden är ofta en del av husgrunden.

Priser och kostnader för att gräva och schakta husgrund

Priset för grävning av din husgrund är en stor del av kostnaden för att lägga hela grunden.
Kostnaden för grävarbetet uppgår till både hyra av grävmaskin och tiden det tar att utföra grävarbetet.

Läs mer om grävningskostnader.

Vad ingår i en offert från en markentreprenör – kostnad markarbete hus

Behöver du räkna på grävjobb för att se vad det kostar att schakta för husgrunden.

När du begär in priser på ett markarbete så ingår i regel följande

 • schaktning
 • schaktning av dränerande material för återfyllnad och skapande av undergrunden
 • dränering av husgrunden
 • schaktning och grävning för att kunna koppla in vatten och avlopp
 • schaktning och grävning för att kunna koppla in husets dagvattensystem på det kommunala eller att anlägga lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • elanslutningar med tillhörande kulvertar mm
 • beredning av marken runt huset så att en korrekt avrinning och tomt skapas.

Pris för markarbetet, som också är priset på grundläggningen hamnar i regel på 1.500-3.000 kr per kvadratmeter inklusive moms.

Schakta ditt dränerande material – makadam, singel – Markarbete för fyllnad av din husgrund

Dränerande material är avgörande för att din husgrund ska kunna transportera bort vatten och inte binda det i marken. Då blir marken runt husgrunden både mer tjälfarlig och dessutom håller den fukten vilket kan skada husgrunden i sig. Som dränerande material för en betongplatta på mark så kan man använda makadam, singel eller dräneringsgrus.

Packning dränerande material för grund

När grävningen och schaktningen är utförd och det dränerande materialet är på plats behöver du packa det dränerande materialet. Makadam är sprängsten som lätt låser fast sig i sig själv. Men dräneringsgrus och singel behöver packas ganska ordentligt för att bli stabil nog att låta grundlägga ett hus ovanpå. Det är viktigt att huset inte tillåts röra sig när grunden väl är lagd.

Markarbete för vägar och gårdsplaner

Att bygga upp de olika lagren för en väg eller andra ytor där det ska köras tung trafik skiljer sig mot vanlig grundläggning. Jag har inte själv erfarenhet av detta men har stämt av detta med en duktig entreprenör. Enligt dem gör de så här när de bygger upp det du efterfrågar.
Steg 1: Schakta ur ca 50cm, beroende på vad det är för underlag, men om det är normala förhållanden så räcker det med ca 50 cm.
Steg 2: Sen lägger man duk
Steg 3: Efter det så lägger man typ 0-63, 20 cm
Steg 4: Padda med 500 kg padda
Steg 5: Sen lägger man på 0-32 ca 20 cm
Steg 6: Padda igen
Steg 7: Sist lägger man på singel om man nu vill ha det, och paddar.

Här har vi samlat de frågor vi fått in som relaterar till markarbeten för vägar och andra ytor som ska ha tunga fordon som rullar på dessa.

 • Vilka lager och skikt behövs för en gårdsplan
  Hej! Vi håller på att renovera vår gårdsplan och ska lägga nytt bärlager, slitlager, fiberduk (geotextil?), singel mm. Blir inte riktigt klok på vad vi behöver och vilka djup. Måste tåla tunga fordon (sopbilen och ev lastbilar) MVH Maria Hej Maria ,
  Läs mer

Uppgrävd jord expanderar i volym

För normal jord brukar jag beräkna att uppgrävd jord expanderar i volym mellan 1,1 till 1,5 gånger beroende på hur packad jorden är.

Hur mycket väger en kubik jord

Uppgrävd jord väger cirka 1300 kg per kubikmeter jord.

Gräva upp och dränera runt hus

När du ska dränera din husgrund så finns det mer än bara grunden att tänka på.

 • Gräva för avloppsrör
 • Gräva för rening och liknande ifall inte kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt
 • Gräva för dagvattensystemet inklusive stenkistor, dagvattenkassetter, dagvattenbrunnar

Schakta för terassering av tomt – markarbete för sutteränghus

För att möjliggöra grundläggning av exempelvis sutteränghus så används ofta terassering av tomten. Då får man olika nivåer som är plana och som möjliggör gjutning av betongplattor som gör att huset kan få flera betongplattor i olika nivåer. För att terassera en tomt så använder man ofta L-stöd.

Läs mer om L-stöd här.

Gräva och schakta för nytt hus med källare

När man gräver för att anlägga en husgrund med källare så behöver man gräva djupare givetvis. Det är inte alltid man kan göra det beroende på

 • hur djupt ligger grundvattnet
 • markförhållandena
 • förekomsten av sten och berg på tomten
Det vanligaste idag är att anlägga en platta på mark snarare än att anlägga en källargrund. Men det är mycket vanligt att anlägga grunder till sutteränghus och då får man ofta en del av huset som får källarliknande förhållanden.

Gräva för en ny krypgrund torpargrund

Markarbetet för en ny krypgrund torpargrund påminner mycket om att gräva och schakta för en platta på mark. Det som skiljer är de efterföljande stegen och monteringen av grundelementen som är speciella för krypgrunder. Om man kan tänka sig att ha en högre grundsockel behöver en krypgrund inte grävas lika djupt som en betongplatta.

Gräva ur befintlig krypgrund torpargrund

Det blir mer och mer populärt att gräva ur sin krypgrund för att konvertera krypgrunden från en torpargrund till en platta på mark. Läs mer om det här.

Kostnader för att jämna till tomten – ta höjd för schaktmassor

Kostnaden för att jämna till en tomt beror såklart på hur stor del av tomten som ska jämnas till. Det finns flera orsaker till att man vill jämna till sin tomt

 • normal grundläggning ger överskott av schaktmassor
 • terassering av tomter med höjdskillnader

När man ska jämna till tomten kan stora schaktmassor behöva köras bort alternativt beställas för att fylla ut. Missa inte detta i din kalkyl.

Frågor om att jämna till tomten.

 • Kostnad för att jämna till tomt
  Hej, jag undrar vad kostar det att jämna ut ett tomt på 780 km och det finns också berg i tomten. Hej , Sätter dig i kontakt med en markentreprenör i din närhet som du kan ta in pris för på ditt markarbete med att jämna till tomten. mvh Micke PS: Här
  Läs mer

Att tänka på vid schaktning och grävning av din tomt själv

Vissa vill göra mer själv. Andra vill leja bort jobbet till en markentreprenör. Vill man göra det själv finns ett antal saker du behöver tänka på.
När du gör arbetet på egen hand bör du tänka på att schaktningen i markarbetet är ett av de viktigaste momenten i byggprojektet. Var därför återigen redan uppmärksam från början.

Kunskap och erfarenhet av att gräva och schakta

När man ska schakta bör man först och främst ha kunskap och erfarenhet, viktigt är också att man anpassar sig efter de förhållanden som råder. Att man är uppmärksam och försiktig under hela arbetsmomentet är också viktigt. Innan man på egen hand börjar schakta för en grund bör man också vara medveten om risker och dess åtgärder.

Säkerhet inom grävning – minimera risken med att gräva och schakta

säkerhet vid grävning
Grävning och markarbete innebär en risk. Som man ser på bilden är det vanligt att grävmaskinen står på ojämn yta.Att gräva neråt i en sluttning kan vara farligt om man inte har koll på läget.
Du bör också veta att vid arbeten i schakter och gropar så finns en rasrisk som är en stor hälsofara. Andra mindre tydliga hälsorisker är stress och ergonomisk belastning för kroppen.

Markförhållanden vid grävning och schaktning

Det man gör vid grävningen är att man på den platsen där man planerat att bygga tar bort jordmassor och undersöker vad som finns under marken.
Att man vid markarbetet har klart för sig vilka markförhållanden som råder är mycket viktigt. Det får du reda på med hjälp utav en grundundersökning när du gräver under marken. Du bör också i samband med grävningen tänka på att ta reda på jordens djup, lutningar och avstånd.
När man schaktar bör man ta hänsyn till de geotekniska förhållandena som råder och till omgivningen när det gäller laster, byggnader och vibrationer. Du ser vilket markförhållande som råder samt jordens djup, lutningar och avstånd. Är du osäker om markförhållandena bör du utföra en grundundersökning.

Godkännande från kommunen innan grävning och schaktning påbörjas

Det du gör vid schaktningen är att du först och främst sätter ut ditt hus. Du vet exakt vart den ska stå, höjden och läget och du har ditt viktiga godkännande från kommunen. Du har också satt ut käpparna efter husets linjer. Sedan tar du bort all matjord samt eventuell vegetation och du gör självklart ett djupare schakt för dräneringsledningen. Hur mycket du egentligen får schakta bort beror på var i Sverige du bor och din tillåtelse från kommunen.

Tidsåtgång när du ska gräva och schakta själv

Tidsåtgången för schaktarbetet kan variera, men det brukar ta från ett par dagar upp till en vecka att gräva under marken. Även kostnaden för schaktningen varierar men är du kunnig och har erfarenhet och väljer att göra arbetet på egen hand kan du faktiskt dra ner på kostnaderna ganska markant.

Har du vid arbetsmomentet rätt inställning, kunskaper, en viss erfarenhet, uppmärksamhet, rätt redskap och material och tålamod så kommer du att klara av att schakta på egen hand.

Grävning när du möter berg i marken

När man gräver så stöter man på berg ibland, eller har berg på tomten så det är planerat att gräva ner till berget. Plant berg är den bästa undergrunden. Men beroende på hur berget lutar kan du behöva vidta åtgärder.

Läs mer om grundläggning på berg här.

Frågor och svar om berg vid grävning
Här har vi samlat de frågor vi fått in som relaterar till berg vid grävning.

 • Får berget vara framme på schaktbotten
  Hej micke! Vi ska bygga nytt och bad gräventreprenören gräva ur till berg där huset ska stå. På ena gaveln av huset så är berget i samma höjd som schaktbotten ska vara i sedan sluttar det så på andra gaveln var det ca 1,5m djupt till berg. Vi valde a
  Läs mer

Hur ska du märka upp kabel i mark

När du lägger ner kabel i marken under tiden du grundlägger eller utför andra markarbeten är det viktigt att du märker ut kablar du stoppar ner i marken.

Relaterade frågor

 • Uppmärkning för kabel/slang i mark?
  Vattenfall skall lägga ny servicekabel till min gård på landet. 375 m av sträckan sammanfaller med kommande? fiberdragningar i området. Vad ska jag köpa för sorts slang/skyddsrör som jag tänker be Vattenfall lägga i samma kabeldike som de gräver? Hej
  Läs mer

Förbered marken för att undvika sättningar

För att undvika sättningar i framtiden så kan man belasta marken i förhand. Dvs man belastar marken med motsvarande vikt som t.ex. ett hus eller en väg medför när den sedan är byggd. Det finns många metoder och här benämns några.

 • proctorpackning

Relaterade frågor

 • Packningsprov på utfylld tomt
  Behöver packningsprov på utfylld tomt Hej Nils , Finns en metod som heter proctorpackning. Man utför ofta detta vid vägbyggnad för att kontrollera att materialet packats enligt instruktion. Är det det du menar? mvh Micke PS: Här är villkoren kring an
  Läs mer

Frågor och svar om markarbete

Här har vi samlat de frågor vi fått in som relaterar till markarbeten.

 • Betongplatta på mark
  Hej! Vad kostar det att ta bort en modern isolerad betongplatta på mark som har ingjuten vattenburen värme? Plattan är ca 160 kvm stor. Hur ska man gå tillväga och vad kostar det? Är det markentreprenörer som gör sånt? Vi funderar på att bygg nytt hu
  Läs mer
 • Grund, slänt med oklar sammansättning
  Hej! Vi äger en tomt där det står ett befintligt fritidshus på plintar (byggt 1953, med tillbyggnad 1980). Efter att först ha tänkt på att renovera detta hus har vi mer och mer börjat tänka på att bygga nytt (mycket att göra även med renovering, samt
  Läs mer
 • Tack för en bra hemsida med konkret och intressant information!
  Tjena! Jag och min sambo drabbades av mental utmattning år 2015. Vi vet vad detta handlar om. Idag är vi dock i princip helt återställda. Hoppas att du nu mår bra. Kul att att du har bestämt dig för att själv bygga ett hus. Vi förstår logiken bakom d
  Läs mer
 • Gjuta terrass
  Hej, Tack för en bra sida! Jag undrar om kraven på markarbete för att gjuta en terrass? Behöver jag gräva lika djupt som när jag gjuter en husgrund eller räcker det med markduk, 200mm makadam och sedan betong utan frigolit emellan? //Andreas Hej Andr
  Läs mer
 • Fylla igen gammal källargrund
  Hej! Detta är kanske en märklig fråga, men om man river en hus med källare och tänker bygga ett nytt på samma ställe utan källare, vad fyller man upp tomten med? Allt gott, Hej Anders, Grov sprängsten är vanligt. Se bild. mvh Micke PS: Här är villkor
  Läs mer
 • Husgrund extra arbete
  Hej, Jag fått offer på 220 000 kr , moms ingår för extra husgrund arbete. Det gäller 256 m2 hårdgjord yta a’ 400:- , 35 m extra avlopp, vatten, dagvatten, och el, a’ 2000:- 100 ton extra bergkross a’ 300:- och 2 extra lager totalt 2
  Läs mer
 • Vill gräva, förstör jag något?
  Hej Jag har tagit bort gammal plattsättning ca 2 m. från huset och ser att det är sand och makadam blandat direkt under stenarna och minst 50 cm ner. Ser uttänkt ut, då det inte är under alla plattor och gränsen är rak. Vatten och avlopp går inte där
  Läs mer
 • Dränera sjunkmark
  Hej delvis på tomten är det myr . Ligger längs med linje mot vattnet . Hur ska man göra där för att få en stabil tomt. Vill göra nån markhöjning så den kommer jäms med den högre tomten. Typ på minst 50 cm upp till 1 meter Tacksam för svar Hej Linus ,
  Läs mer
 • Liten grävare till trädgård
  Hej Det har uppstått en vattenläcka i ett rör eller koppling under gräsmattan i vår trädgård. Vi har kunnat stänga av vattnet i en ventil som finns på vår tomt, (har inget vatten i huset sedan söndags!). Dessvärre delar grannfastigheten anslutning, s
  Läs mer
 • Bedöma tomt
  Hej, Vi sitter på en relativt stor bergtomt och funderar på om vi skulle kunna stycka av och sälja delar av tomten (i bästa fall så skulle vi kunna stycka och sälja två tomter). Då jag själv inte kan bedöma hur omfattande markarbete som skulle krävas
  Läs mer
 • Kvadrerat meter pris anläggning
  Undrar vad kvm pris på anläggning av anläggnings jord för gräsmatta. Och vad pris för grävning av häck är meter? Hej Tobias , Jag kommer bli bättre på detta. Men just nu får jag gå på vad byggarna säger. Mailade bara själva frågan till den anläggning
  Läs mer
 • Uterum på terass
  Hej Micke. Ska i vår få hjälp av snickare att bygga en terass och placera ett uterum på denna. Uterummet är ett vår/höst rum. Huset är pålat då marken består av lera. småa som är husentreprenör har lovat att gräva ur för terassen ca 50 cm för att sed
  Läs mer
 • Schakta husgrund
  Hej på dig, Du verkar lägga ner mycket tid på detta 🙂 Jag har en undran vad kostnaden för att schakta en husgrund skulle kunna kosta. Jag tänkte dra i det mesta andra själv såsom att köpa in tjänster och sedan projektleda det mesta själv. Vad tror du
  Läs mer
 • Vilket djup på grunden för tillbyggnad ?
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi ska bygga ut vårt hus med 3 x 12 kvm och undrar vilket djup vi behöver ha för att kunna gjuta platta. Om vi utgår från det ursprungliga golvet i vårt hus. Vi ska
  Läs mer
 • Gräva under uterum
  Jag ska gräva under uterummet. Ytan på uterummet är 10m x 6m. Djupet jag vill gräva är 40cm. Jag vill köra bort jordresterna efter grävningen. Avståndet från gräv platsen till gatan som kan köra lastbil är 30 meter. Har du en aning vad det kommer att
  Läs mer
 • Vilket dränerande material till husgrund?
  Hej Marie, Om man gräver ur väldigt mycket matjord för att ersätta det med dränerande material så går det utmärkt att använda samma material. Du kan i vissa fall ha en meter eller liknande för att hantera problem på tomten t.ex. nära berg. Eller du v
  Läs mer
 • Måste marken renas – vad skulle det kosta?
  Hej , Att rena marken kan kosta en del. Börja med att kontakta miljökontoret på kommunen i Ronneby för att höra om vilka krav som finns i din kommun och ifall de har någon information om vad som gäller för denna tomten. Vänliga Hälsningar Micke Fick
  Läs mer
 • Frågor om geoteknisk undersökning
  Hej Lennart, Till att börja med så tycker jag att priset är rimligt. En geoteknisk undersökning gör man för att kontrollera bärigheten på marken. Det vill säga hur stora laster marken klarar av och därmed om man kan bygga hus på området. Det kan man
  Läs mer
 • Grus för grund
  Vi kommer lägga en platta på mark för vårt kommande nybyggda hus. Marken är lite lerig och har normal matjord. Min fråga är hur vi ska tänka med det som ligger under husgrunden. Vad ska jag ha för material där. Har läst lite på din webbplats (som är
  Läs mer
 • Markarbete och grund till fastighet
  Fråga mig om marknära byggandeStäll frågor kostnadsfritt om marknära byggande.Läs mer Vi är ett företag i Stockholm som räknar på att bygga en egen fastighet i Stockholm. Vad måste vi tänka på vad gäller markarbeten och grund? Vi vill bygga en byggna
  Läs mer