Prefabricerade element för husgrunder - betongplatta och krypgrund

Prefabricerade betongelement för husgrunder utgörs av färdiga grundelement, kantelement och färdiga kantbalkar som producerats i fabrik. Det gör att kostnaderna blir betydligt lägre än om man exempelvis murar en grundmur på plats eller använder gjutformar som användes flitigt förr i tiden.

För dig som ska bygga hus och ska genomföra en grundläggning så finns det som med det mesta olika metoder. De vanligaste metoderna för att bygga en grund idag är att använda prefabricerade grundelement.

Prefabricerade grundelement för betongplatta på mark

Prefabricerade grundelement för betongplatta på mark
Prefabricerade grundelement för platta på mark kallas också för kantelement. Dessa kantelement har många funktioner.
 • Skapar en utvändig sockel med fiberarmerad cement
 • Skapar utrymme i vilken man sedan gjuter kantbalken. Kantbalken är den del av husgrunden som tar de högsta lasterna från husets konstruktion.
 • Isolerar sockeln och grundbalken
 • Kan beroende på tjocklek på väggen komma i olika former. Så kallade L-element och U-element är de vanligaste kantelementen.

Läs mer om L-element och U-element här.

Beräkna ungefärlig kostnad

Prefabricerade grundelement för krypgrunder

Prefabricerade grundelement för betongplatta på mark
Prefabricerade grundelement för krypgrunder bildar grundens kantbalk direkt. Även dessa grundelement har flera funktioner
 • Skapar en utvändig sockel med fiberarmerad cement
 • Dessa grundbalkar kan också byggas upp inne i grunden och kallas då för bärlinor. Även dessa bär upp huset.
 • Grundbalkarna har färdiga ventiler som ventilerar . Grundleverantören ritar upp vart grundbalken ska ha ventiler och inte.

Fördelen med grundbalkar av prefabricerade element för krypgrunder är

 • De isolerar väl
 • De är lätta att bära på plats då de inte väger så mycket. Därmed behöver du inga kranbilar eller liknande på platsen
 • Du behöver ingen ytterligare betong i grunden vilket är bra för miljön
 • Du kan prefabricera även huset eftersom grunden lämpar sig för hus som kommer på bjälklag. Detta har gjort att dessa är populära som grundbalkar till modultillverkade hus

Läs mer om grundbalkar för krypgrunder här.

Priser på husgrunder

Det finns leverantörer för färdiga prefabricerade grundelement både för krypgrunder och platta på mark.
Här finner du bra information om priser på husgrunder för båda dessa typer.

Generellt om prefabricerade byggsystem i betong

Vad menas med prefabricerade byggsystem

Prefabricerade betongbyggsystem är byggsystem som produceras av en industriell partner och skeppas i moduler till byggplatsen.

Alltmer lättare byggmaterial

Det som kommer mer och mer är lättare byggelement och kombinationer av olika material. Miljöfrågor och betongåtgång inte minst finns det fokus på.
Men trots detta går teknikutvecklingen gällande prefab trots allt ganska långsamt. Det som kommer mer och mer är lättare byggelement och kombinationer av andra material. För några år sedan använde man 150 mm isolering i betongplattan. Idag används minst 200 mm och ända upp till 400 mm.

Robust klimatskal

Ett klimatskal av betong ger en tät och robust konstruktion med god värmetröghet. Det möjliggör inte bara en god termisk komfort utan också att stommen kan lagra energi på ett helt annat sätt än lätta konstruktioner. Det minskar värmeeffektbehovet.