Vattenburen golvvärme är en vanlig värmebärare som ger dig som husägare en hög grad av komfort. Byggprojektet är relativt komplext och behöver tänkas igenom, speciellt om du ska bygga till eller liknande. Speciellt kopplingen till värmekällan är något du behöver integrera i din lösning. Artikeln går speciellt igenom ingjutning i platta på mark men även golvvärme när man gjuter igen en krypgrund, golvvärme i källare mm.
Källa till artikeln:Tjällden AB

Vi får många frågor om vad det kostar att grundlägga med platta på mark där man värmer upp huset med vattenburen golvvärme. Speciellt efterfrågas kostnaden för vattenburen golvvärme per kvm/m2.

Vattenburen golvvärme för ingjutning i betongplattan

Denna artikel försöker behandla alla specialfall kring just ingjutning av vattenburen golvvärme för dessa olika fall.

 • nya villor
 • garage
 • tillbyggnader
 • uterum
 • bjälklag
Beräkna

Skapa rätt förutsättningar för golvvärme

allt om golvvärme
Precis som namnet antyder är golvvärme är ett värmesystem som värmer upp golvet och som därefter avger värme till rummet, ett så kallat lågtemperaturssystem. Att investera i golvvärme är ett flexibelt och ekonomiskt smart val och visst kan det själva lösningen kosta en del, men på längre sikt kommer det också att sänka energikostnaderna en aning eftersom att man sänker inomhustemperaturen samtidigt som man behåller den behagliga värmen. Man brukar säga att det finns en förutsättning för att golvvärme ska vara energieffektivt och det är att man ser till att grunden förses med tillräcklig tjock värmeisolering under husets golv (betongplattan eller bjälklaget under huset). Värmeisoleringen kan vara alltifrån 25 cm upp till 40 cm.

Efterfrågan på vattenburen golvvärme ökar ständigt då alltfler byter ut sina element och elbaserade och oljebaserade uppvärmningslösningar mot bergvärme, luftvatten och frånluftsvärmelösningar. Där finns det en naturlig koppling att använda vattenbaserade system för att värma upp huset.

Idag väljer många att bygga ett nyss hus med platta på mark tillsammans med golvvärme som man oftast gjuter in i värmeslingorna i själva betongen. I nyproduktion har vattenburen golvvärme dominerat i många år och anledningen har berott på en rad olika orsaker. Det kan exempelvis handla om att golvvärme medför låga installationskostnader, låga bygghöjder och för att det är ett system som är enkelt, smidigt och effektivt att hantera.

Som nämnts gjuts värmeslingorna in i betongen och isoleringen som finns under betongen brukar vara mellan ca 200 – 300 mm. Ibland kan det även handla om ett system där man istället lägger värmeslingorna ovanpå betongplattan, så kallad flytande golvvärme. Detta är en konstruktion som länge använts och som framförallt många i flerbostadshus med betongbjälklag föredrar att använda. Att välja flytande golv som konstruktion är också vanligt i redan befintliga hus där golvvärme önskas.

När lönar det sig att gjuta in vattenburen golvvärme kontra andra lösningar

Det finns flera frågor som är viktiga att ställa till sig själv om vattenburen golvvärme. Dessa styr också valet av värmelösning.

 • Vilket uppvärmningssystem har huset? Fjärrvärme, solvärme, någon form av värmepump eller elpatron.
 • Hur stort yta ska värmas upp
 • Vid utbyggnader, garage eller liknande så får man anpassa utbyggnadens uppvärmning till värmelösningen för det befintliga huset. Ligger tillbyggnaden eller garaget tillräckligt nära för att klara av att mata uppvärmning till tillbyggnaden eller garaget. Eller behövs en separat uppvärmning.

Fördelar med vattenburen golvvärme

Golvvärmen har även många andra fördelar såsom:

 • Osynlig värmekälla – Vill man ha ett golvvärmesystem behöver man inte tänka på om det behövs plats. Detta eftersom att det är ett system som inte kräver plats och som därmed är osynligt eftersom att golvvärmen installeras under golvet.
 • Medför förenklad städning – Som ovan nämnt, slipper man element och andra rör om man väljer att anlägga golvvärme. Detta innebär i sin tur en förenklad städning då det inte finns särskilt mycket som samlar damm. Med golvvärme torkar dessutom golvet mycket snabbare.
 • Torrt golv – En ytterligare fördel är att golvvärme håller golvet torrt och därmed slipper man olika typer av ohyra såsom exempelvis kvalster och andra oönskade organismer.
När man installerar golvvärme krävs det att man byter ut golvet och det är just val av golv inomhus som påverkar själva värmeförlusten. Om man exempelvis har parkettgolv ökar värmeförlusten eftersom att golvet håller tillbaka värmen från golvet. Man bör alltså se till att golvmaterialet släpper igenom värmen till inomhusluften och några bra exempel är plastmattor och klinker.

Om man har en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort, det vill säga att man har en tjock isolering, och att värmemotståndet ovanför själva värmeslingan är litet. Detta innebär alltså att man bör undvika att lägga material med stor värmeisolerande förmåga ovanför slingan.

Nackdelar med vattenburen golvvärme

Jag tycker det finns ett antal nackdelar med vattenburen golvvärme. Dessa är

 • Ingjutna golvvärmerör är knepiga att kontrollera när de väl är ingjutna. Det gör att det blir opraktiskt vid renoveringar mm.
 • Ingjuten golvvärme är ganska trögt. Dvs uppvärmningen av en kall betongplatta kan ta flera dagar.

Vilka är komponenterna i ett materialpaket med vattenburen golvvärme

Det som ingår i ett materialpaket för husgrunder är oftast

 • golvvärmerör
 • fästmärlor
 • rörhållarskena
 • rörhullingar
 • golvvärmefördelare
 • värmetermostater

Till detta kommer allehanda tillval som man kan välja till (shuntar, värmepannor, värmeväxlare, matarrör mm).

Vad som ingår varierar mycket beroende på märke och återförsäljaren.

Hur går det till att gjuta in vattenburen golvvärme

När man ska gjuta in vattenburen golvvärme i betongen så följer man monteringsanvisningarna .

Offerter från grundleverantörer eller rörläggare

Ta in pris på ett materialpaket för vattenburen golvvärme. Detta kan du göra antingen via en grundleverantör eller en rörläggare.

Skaffa en anpassad golvvärmeritning

När du beställer materialet gör leverantören en golvvärmeritning utifrån husets planritning.

Lägg ut golvvärmerören på grundisoleringen

När man gjuter en platta på mark med vattenburen golvvärme så applicerar man golvvärmerören direkt på cellplasten ovanpå med fästmärlor, rörhållarskena och rörhullingar. Avståndet mellan golvvärmerören är viktigt att få till. Se till att du följer golvvärmeritningarna.

Applicera armering och gjut plattan

När golvvärmen väl placerats ut kan du placera ut armeringsnäten och sedan gjuta plattan.

Vid fönster som går ner till golvet

När man har fönster som går ner nära golvet eller har skjutdörrar etc så får man ofta en zon som är mer utsatt.
För att motverka detta kan man lägga golvvärmerören med mindre mellanrum intill fönstren.

Vattenburen golvvärme vid tillbyggnader

För de som ska bygga till kommer ofta frågan om hur man ska göra med uppvärmningen. Man vill normalt koppla på sig på det befintliga systemet. Och idag har många vattenburen golvvärme och vill då koppla på detta även för tillbyggnaden.

Läs mer om tillbyggnader här.

Vattenburen golvvärme vid garage

Hur ligger garaget i förhållande till huset och husets uppvärmningssystem spelar stor roll för hur detta projekt ska utföras.

Vattenburen golvvärme vid uterum

När man vill ha vattenburen golvvärme i ett uterum är det bra att tillsätta glykol i slangen för att inte golvvärmesystemet ska förfrysa.

Varför vattenburen golvvärme

En av anledningarna att vattenburen golvvärme är så populärt är att den är ger den bästa komforten
Vattenburen golvvärme är enkelt att lägga och golvvärmerören i systemen idag är gjorda med mycket enkla rör. Golvvärmerören läggs ut enligt ritningar som ska följa med i golvvärmeleveransen.

De ledande golvvärmesystemen idag är så kallade lågtemperaturssystem. Det gör att vattnet i golvvärmerören kan värmas upp med de idag så vanliga och energisnåla värmepumpssystemen som är som mest effektiva vid låga framledningstemperaturer.

Hur mycket bygger vattenburen golvvärme

Om man gjuter in vattenburen golvvärme i betongplattan vid grundläggning av nya hus eller tillbyggnader så bygger inte golvvärmen något extra på höjden. Med 10 cm betongplatta som används för nya villor så ryms golvvärmen gott och väl utan att man behöver extra höjd i betongen.

Hur ser ansvarsområdet ut om den vattenburna golvvärmen läcker efter att plattan är gjuten

Detta är en klassiker och ett av de områden vid gjutning av din betongplatta där vi rekommenderar dig att föra nogranna anteckningar. Så här måste man göra för att klargöra ansvarsområden när man gjuter en betongplatta.

 • provtrycka golvvärmen innan betongplattan gjuts med protokoll. Ansvarig: Rörmokare gärna tillsammans med kvalitetsansvarig
 • provtrycka golvvärmen efter gjutning med protokoll. Ansvarig: Rörmokare med kvalitetsansvarig

Gör man detta får man flera fördelar. Dels hittar man 95% av de eventuella fel som uppstår. Dessa hittas och åtgärdas. mycket enkelt innan plattan gjutits.

En potentiell källa till problem kan vara innerväggarnas förankring i betongplattan. Dessa föranleder att snickaren ibland borrar ner betongskruv i plattan för att fästa syllarna. Om man då förankrat golvvärmen i armeringen istället för på rörskenor så kan golvvärmen ligga farligt nära att bli penetrerade av dessa skruvar. Vi rekommenderar därför att du använder golvvärmesystem som inte najar fast golvvärmerören i armeringen utan fäster rören i rörhållarskenor istället. Dessa skenor fästs i grundisoleringen och fixerar golvvärmerören med cc 91 mm från betongytan. Då ska det till mycket grov skruv för att fästa innerväggarnas syllar för att det ska vara någon risk.

Ett annat bra sätt att undvika ovanstående problem är att rita upp den vattenburna golvvärmen utifrån rumsindelningen. Om den som lägger golvvärmen då följer dessa ritningar ska inga rör finnas direkt under några innerväggar.

Tillbehör till vattenburna golvvärmesystem

 • Matarrör,även kallat rör i rör. Matarrören används för att ta vatten från värmekällan (ofta en värmepump) och leda den till golvvärmefördelaren.
 • Shunt. Shunt kallas också för shuntgrupp och behövs när du har två olika system som går på olika temperaturer och ska kopplas ihop.Exempel när shunt behövs är när du har vattenradiatorer som är ett högvärmesystem som ska kopplas ihop med vattenburen golvvärme som är ett lågtempererat system.
 • Minishunt. En minishunt kan användas vid mindre ytor.
 • Termostat. För att din vattenburna golvvärme ska verka på ett sätt så du når en förinställd inomhustemperatur så behöver du termostater.
 • Elpatron. När man vill ha varmt även när det ordinarie värmesystemet slagit av till exempel på sommaren.
 • Fördelarskåp. Det finns både utanpåliggande fördelarskåp och infällda skåp. Gör att du snyggt kan gömma undan golvvärmefördelaren.

Olika typer av golvvärme

När det kommer till golvvärme finns det två huvudsakliga typer att välja mellan.

 • Elburen golvvärme
 • Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme

vattenburen golvvärme
Det börjar bli alltmer vanligt och välkänt med vattenburen golvvärme som uppvärmningssystem i hemmet. De vattenburna systemen består av rörslingor som man antingen kan lägga i golvbjälklag, gjuta in i betong eller lägga som flytande förläggning. Fördelen med denna lösning är att den går att koppla till alla typer av värmekällor såsom exempelvis solvärme, bergvärme eller pelletskamin. Vanligast är att man väljer vattenburen golvvärme vid nyproduktion, när man vill ha en totaluppvärmning. Många väljer också denna lösning om man har ett hus med radiatorer med cirkulerande vatten. Det finns en del fördelar med vattenburen golvvärme och några är att det är hygieniskt och allergivänligt, ett effektivt system som lämpar sig för alla olika typer av byggnader och att det är ett miljövänligt och även ekonomiskt golvvärmesystem eftersom att man kan utnyttja flera olika värmekällor.

När man monterar vattenburen golvvärme i material som inte leder värme särskilt bra, kan golvet bli ojämnt varmt. För att kunna minska dessa temperaturskillnader rekommenderas att man monterar in fördelningsplåtar som kan sprida värmen bättre genom slingorna i golvet. Med fördelningsplåtar kan värmen även spridas till andra delar av husgrunden som har lite sämre isolering, exempelvis kantbalkarna och detta i sin tur medför att värmeförlusterna kan öka.

Läs mer om vattenburen golvvärme.

Elburen golvvärme

Elburen golvvärme
Med elburen golvvärme kommer värmen i golvvärmesystemet från el via värmekablar som ligger i slingor över hela golvytan. Ovanpå dessa så kallade golvvärmeslingor ska man sedan spackla ett tunt lager och detta för att få en jämn och fin yta som sedan läggs på golvet. Det elburna golvvärmesystemet är en effektiv värmekälla med en hög verkningsgrad och lågt koldioxidutsläpp. Om man vill öka energieffektiviteten ska man alltid lägga en isolerskiva under själva värmekabeln.

Man brukar säga att det elektriska golvvärmesystemet är ett fullvärmesystem och detta beror på att man inte behöver andra kompletterande värmekällor i det rum där man vill installera golvvärmesystemet. Många väljer att konvertera till elektrisk golvvärme vid exempelvis renoveringar eller tillbyggnader och jämfört med övriga värmesystem som kan kräva något större ingrepp, ses den elektriska golvvärmen som enkel, snabb, billig och med en isolerad installation. Dessutom installeras elgolvvärme ytligt, vilket ger ett snabbt och effektivt system eftersom att luften i det rummet snabbt blir varmt. Solenergi har gjort att den gamla devisen att vattenburen golvvärme är mer miljövänligt än elburen inte längre nödvändigtvis är sant. Om elen som används för golvvärme producerats från solenergi så gäller inte längre det.

Gräva ur källare och lägga golvvärme

Precis som övriga utrymmen i ett hus kan man också välja golvvärme i källaren och då kan man välja mellan el- och vattenburen golvvärme. Som ovan nämnts i denna artikel kan man vid val av det vattenburna systemet välja olika typer av värmekällor såsom exempelvis solvärme eller bergvärme.

Om man har en dåligt isolerat källargolv och vill lägga golvvärme så kan man behöva mekaniskt ventilerat golv för att slippa omvänd fuktvandring.

Läs mer om att gräva ur källaren här.

Gräva ur golv i huset (betongplatta) och lägga golvvärme

När man bygger ett nytt hus med platta på mark och väljer att lägga just golvvärme så brukar man oftast gjuta in värmeslingorna i själva betongen. Det vanligaste är då att man har en isolering under betongen som är mellan 200–300 mm. Det finns också ett system där man istället lägger värmeslingorna ovanpå betongplattan. Denna konstruktion brukar man kalla för flytande golvvärme och den är vanlig i framför allt flerbostadshus med betongbjälklag och även i redan befintliga hus där man önskar golvvärme.

Om man har en dåligt isolerad betongplatta och vill lägga golvvärme så kan man behöva mekaniskt ventilerat golv för att slippa omvänd fuktvandring.

Läs mer om att isolera en oisolerad betongplatta här.

Golvvärme på träbjälklag

Golvvärme på träbjälklag
Att ha vattenburen golvvärme i nedanstående fall behöver särbehandlas då man inte gjuter in golvvärmen i betong.
 • på övervåningar
 • på träbjälklag
 • på träbjälklag ovanpå krypgrunder

Golvvärme kan man lägga i träbjälklag, men man bör tänka på att man får en jämn yttemperatur och hög komfort för att värmen på ett effektivt sätt ska kunna spridas över hela golvytan.

Här finner du frågor och svar om golvvärme på träbjälklag.

 • Plast på golv i mellanbjälklag
  Har ett gammalt hus från 1900 har ingen plast i väggar eller tak. Har golv med spån som isolering vi har lagt golv värme i spårade spån skivor och ska nu lägga laminat golv. Under golvet är en inredd källare med tvättstuga och bastu med dusch källare
  Läs mer
 • Full isolering i mellanbjälklag golvvärme
  Hej, Jag undrar om det är någon nackdel med att ha full isolering i bjälklaget vid vattenburen golvvärme. Jag har 220mm träbjälklag. Kan jag ha full isolering eller finns det någon nackdel med detta? //Johan Hej Johan, Det finns ingen nackdel med att
  Läs mer
 • Golvvärmeplåt eller inte?
  När använder man golvvärmesystem med golvvärmeplåt? Med vänlig hälsning, Gunnar Hej Gunnar, Golvvärme som ska installeras på träbjälklag eller som inte ska gjutas in i betong / flytspackel installeras mha golvvärmeplåtar. Golvvärmeplåtarna sprider vä
  Läs mer

Ingjutning av vattenburen golvvärme på bjälklagskonstruktioner

Om man har en krypgrundskonstruktion så kan man med fördel använda vattenburen golvvärme ingjutet ner i en betongplatta. Dvs man gjuter igen krypgrunden. Detta system är att jämföra med den man lägger i en betongplatta när man bygger nytt.
Läs mer om det här.

Här finner du frågor och svar om golvvärme och ingjutning i betongplatta i befintlig krypgrund.

 • Vattenburet värmesystem på trossbotten
  Hej Vi undrar om det är lönsamt att byta till vattenburet värmesystem i vårt hus som är byggt på torpargrund. Vi kommer renovera allt inomhus med ny planlösning o därmed ev byta från direktverkande el till vattenburet värmesystem. Fungerar det. Hur f
  Läs mer
 • Isolera torpargrund för golvvärme
  Tjena Håller på att göra om ett sovrum i ett gammalt hus till toalett och tänkte göra om torpargrunden så det blir golvvärme där. Torpargrunden är isolerad med spån idag och jag undrar därför hur man ska isolera den så att det går att lägga in vatten
  Läs mer
 • Isolera bjälklag befintlig krypgrund för golvvärme
  Hej, jag bor i ett hus med krypgrund från 1989 och har haft/har problem med fukt emellanåt. Skulle det vara någon förbättring om jag isolerade blindbotten med frigolit som idag är klädd med Masonite? Om jag ändå gör en renovering av krypgrunden ̵
  Läs mer

Kostnaden för att installera golvvärmen

Kostnaden för att installera golvvärmen beror givetvis på storleken på en betongplatta. Momentet att installera den vattenburna golvvärmen består framförallt i att lägga ut golvvärmerören/golvvärmeslangen på distanser ovanpå grundisoleringen. Men det ingår moment av att också koppla in fördelaren, shuntar och få ihop husets slutliga golvvärmelösning.

Vem utför installationen:

Normalt utförs installationen av grundläggaren men ofta lägger grundbyggaren ut detta till en rörmokare.
På en timme hinner man lägga ett antal kvadratmeter rör. Men räkna på 5 kvadratmeter i timmen så täcker du in rördragningar, tyda golvvärmeritningen, inkoppling i shuntar mm.

Kostnaden för att provtrycka golvvärmen

Provtryckningen av den vattenburna golvvärmen har idag blivit en viktig del i hela grundläggningen. Anledningen att det blivit viktigare är att kommunen börjat blanda sig i processen. En av de allvarligaste felen som skulle kunna uppstå i grundläggningen är att man misslyckas med installationen av den vattenburna golvvärmen. Det ska dock sägas att det är mycket ovanligt att problem uppstår i detta skede.

Provtryckningen är viktig att genomföra i två steg. Anledningen att provtryckningen sker i 2 steg är givetvis att
kunna hitta eventuella fel innan betongplattan gjutits. Således utförs steg 1 innan man gjutit betongplattan. Om man hittar fel i installationen av golvvärmen så brukar man oftast hitta det här.

Steg 2 görs efter att betongplattan har gjutits. Om man kan bör man vänta till exempelvis syllen satts på plats eftersom man i samband med detta ibland använder infästningar som skulle kunna orsaka problem. Nu ska golvvärmen ligga på ett sånt djup i plattan att detta inte ska kunna ske men det är ändå viktigt att utesluta problemet med att eventuell infästning av stålsyll eller regling för innerväggar skulle kunna orsaka att infästningen gjort hål i den vattenburna golvvärmen.

Att göra detta moment tar 2-4 timmar i två omgångar beroende på komplexiteten i arbetet.

Var hittar du vattenburen golvvärme till bäst pris

När man är ute efter att installera vattenburen golvvärme från är det vanligaste sättet att man går via en rörmokare eller via grundföretag. Vi föreslår att du tar in priser från båda.

Vill man ha golvvärmen installerad i samband med en större renovering så kan man oftast få ett bra pris på olika produkter genom att man får pris på ett komplett golvvärmepaket.

Vår erfarenhet är att om du tar in pris själv från exempelvis Tjällden som är grundleverantör så kan du jämföra med det inbakade priset som din rörmokare bakar in i sitt pris.

Frågor om golvvärme

Här har jag samlat de frågor och svar jag fått om golvvärme.

 • Vattenburen golvvärme på Erge bjälklag?
  Hej Micke, Jag skall lägga vattenburen golvvärme i hela huset och behöver din hjälp akut kring isoleringen. Huset är från 1962 och har krypgrund där ett Erge blälklag ligger ca 40 cm ovanför marken. J
  Läs mer
 • Rostar golvvärmesystemet
  Hej Undrar om det finns något i vattenburna golvvärmesystemet som gör att det rostar? Behöver man byta det i framtiden? Väl dumt isåfall att gjuta in det i betong tänker jag? Carl Hej Carl, Nej. De se
  Läs mer
 • Vattenburen golvvärme pris
  Hej Jag ska gjuta in vattenburen golvvärme. Vad ska jag räkna på för kvmpris på själva golvvärmen. Hej , Räkna på 140 kr per kvm ex moms. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Fäste av värmerör i finspackel
  Lagt ca. 60kvm golvyta med 4,5 cm flytspackel. Entreprenören glömde fästa värmerören varför dess flöt upp och ligger nu precis i ovankant av flytspackel. Vad ger det för konsekvenser? Måste man göra o
  Läs mer
 • 40 kvadrat golvvärme i garaget komplett
  Vad är bästa priset på 40 kvadrat golvvärme i garaget komplett? Hej calle , Återkommer med en offert på vattenburen och elburen golvvärme. Vänliga Hälsningar Micke
  Läs mer
 • Placering av vattenburen golvvärme i betongplattan
  Ser på bilden att man har strappat fast slangen ovanpå armeringen. Så hade jag också tänkt men min gubbe som gör plattan avråder.Säger att man kan skada slangen vid gjutningen och att den kommer för n
  Läs mer
 • Golvvärme på betongplatta, är det okej?
  Hej Micke, Undrar om det är ok att ha golvvärme på betongplatta Hej J-Å, Eftersom frågan är kort får jag anta att du menar om man kan ha golvvärme på en redan gjuten betongplatta. Svaret är JA! Det fi
  Läs mer
 • Golvvärme på gjuten oisolerad platta
  Tjena. Vi har köpt ett hus med gjuten oisolerad platta. Huset har i nuläget direktverkande el så vi ska därför borra för bergvärme. Min fråga är: räcker det om man lägger en 10 cm tjock frigolit med s
  Läs mer
 • Vattenburen golvvärme källare 60-talshus
  Hej, jag undrar om det är möjligt och vilka risker eller fördelar det finns med att installera vattenburen golvvärme i en källare i ett hus från 1967? Källaren är murad med hålsten, tror jag det heter
  Läs mer
 • Hur tjock betongplatta
  Ska gjuta en platta för tillbyggnad till min villa. Plattan skall ligga ca 80 cm över marknivå. Ingen utsläntning är aktuell utan en stödmur ska muras med lekablock och fyllas med isolering. Ovanpå de
  Läs mer
 • Undvika golvvärmeförlust i balkonggolv
  Bor på 3:de vån i nyproducerad lgh. Funderar på golvvärme på inglasad altan på 21 m2. Golvet är betongplatta, vårt golv är altantaket på våningen under. Hur får vi max värme på vårt golv och minsta vä
  Läs mer
 • Olika golvvärmelösningar för garage
  Hej! Jag ska bygga ett nytt garage och det är ett enkelt garage på en relativ slät mark. Hur ska man tänka när man ska lägga vattenburen golvvärme i ett garage? Hej , Jag tycker du ska lägga vattenbur
  Läs mer