Bygga till hus med källare är relativt komplext. Jag rekommenderar att man börjar med att kontakta en konstruktör tillsammans med en grundexpert. Dessa två kompetenser är nödvändiga för att skissa fram rätt konstruktion för din tillbyggnad. Grundmaterialet och tillvägagångssättet för att bygga din grund för din tillbyggnad skiljer sig också mycket.
Källa: Tjällden AB

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 1 av 3 - Välj typ av byggnad

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 2 av 3 - Välj det län/ort som passar dig bäst

Tillbaka

Räkna ut ungefärlig kostnad för platta på mark.

Steg 3 av 3 - Välj entreprenadsform

Tillbaka

Översikt över denna artikel – använd länkarna

Här har jag försökt göra denna artikel mer överskådlig med hjälp av länkar så du snabbt hittar det du letar efter.

För källargrunden – betongplatta det enda gångbara

När du ska bygga en tillbyggnad för en källare är betongplatta det enda tänkbara.
En konstruktör kan tillsammans med en grundexpert hjälpa dig som ska bygga ut att ta fram en enkel grundlösning för din platta. Du kan spara mycket pengar och slippa problem med kommunen i din bygglovsprocess om du får dessa parter att samarbeta.
Du lägger ut grunden som vanligt. Dvs följande grundmaterial används även för källarens betongplatta.

 • kantelement
 • cellplast
 • armering
 • vattenburen golvvärme
 • avlopp, vattenrör och eldragningar
Läs även mer om frågeställningar till att bygga källare här.

Hög eller låg sockel

Källare har oftast en hög sockel. Det gör att man kan välja hur man ska bygga till sitt hus, dvs med hög eller låg sockel. En hög sockel gör att husets tillbyggnad smälter mer ihop med det befintliga huset. En låg sockel är enklare att konstruera men resultatet blir ofta mindre bra. Jag personligen föredrar att huset ligger i samma nivå som tillbyggnaden, speciellt om det befintliga huset är lite äldre.

Grundlösningar speciellt framtagna för att bygga till hus med källare

Det finns grundlösningar för olika fall.

 • Bygga källare även i tillbyggnaden. Då bygger man en normal betongplatta.
 • Skippa källare i tillbyggnaden och bygga upp en hög sockeln
 • Skippa källare i tillbyggnaden och bygg en låg sockel med en normal betongplatta.

Höga socklar – hur få plattan i samma höjd som den befintliga sockeln

Min partner Tjällden AB har tagit fram grundlösningar som anpassar sig väl till grunder till höga sockelhöjder. På bilden kan man se att grundelementet ersatts av en ”väggliknande balk” som faktiskt är bättre isolerad än vanliga grundelement normalt är.

Läs mer om höga betongplatta för tillbyggnader till hus med höga socklar här hos Tjällden AB.

Frågor och svar om höga socklar för tillbyggnader intill källare.

 • Utbyggnad bef enplan med källare
  Hej, du har nog mej i rullorna redan, men på grund av rensning av dator har dina tidigare mail försvunnit !! 🙂 Jag skall ju bygga ut ca 16-17 kvm och har tagit fram genom offerthjälpen lite priser, ( jag tänker ju göra allt själv ) och det är dags nu
  Läs mer
 • Grundläggning tillbyggnad hus med källare
  Hej Micke, Vad hade du valt för grund på en tillbyggnad av en hall, ca 10 kvm på ett hus med källare och en sockel på ca 70 cm? Hej Niclas , När man vill bygga till mot hus med källare, och inte vill ha källare på tillbyggnaden så tycker jag Tjällden
  Läs mer
 • Val av grund på tillbyggnad
  Hej Micke, jag ligger i tankarna på att bygga ut mitt hus med 100m2, 50m2 i planet. Huset är byggt 1938 och är ett så kallat funkishus med puts i tvåplan och källare. Min tilltänkta utbyggnad ska stomme vara i lecablock alt. lättbetongsblock. Nu till
  Läs mer
 • Tillbyggnad hus med källare
  Hej Micke! Jag har ett 20-talshus med källare och ska nu bygga till en hall på ca 12 kvm. Sockeln på huset går ca 70 cm ovan mark vilket jag även vill ha på tillbyggnaden. Alternativet jag lutar mot är att gjuta en platta på mark för att sedan mura u
  Läs mer

Bygga ut med låg sockel till befintligt hus med källare

En tillbyggnad med låg sockel gör att du får en höjdskillnad mellan det befintliga huset och tillbyggnaden. Se tillbyggnad med betongplatta här för en beskrivning.

Markarbetet för höga sockelhöjder
När man ska anlägga grunden med högre sockel intill ett befintligt hus för att då matcha det befintliga husets sockel så skiljer sig markarbetet åt.
Du behöver fortfarande få bort tjälfarlig mark, men annars måste du inte gräva så djupt. Detta då du måste fylla upp marken invändigt. Det finns här också andra typer av bärlager som är billigare än ex makadam. Det är typ av bärlager som man har under motorvägar och liknande och där man använder det för att fylla upp men ändå inte använda matjord eller annan typ av mark som binder fukt.

Dräneringen behöver genomföras som vanligt. Se bild ovan.

 • Billig fyllnad vid hög sockel
  Hej, Jag har en 1,5m hög sockel som muras upp med leca för att matcha befintligt hus (som har källare). Jag behöver sen fylla grunden för att kunna avsluta med cellplast och gjuta platta på toppen. Jag behöver fylla 70m3, vilket jag får till ca 112to
  Läs mer

Här finns mer generella frågor och svar om kantbalk intill befintligt hus.

 • Husgrund i två nivåer mot hus med källare
  Hej, Jag ska göra en tillbyggnad till vårt hus med källare. Sockel är ca 1 m hög. 3/4 av tillbygget ska rymma badrum, och ligga i nivå med våning 1. 1/4 av tillbygget ska ligga i markplan (ingångsparti). Jag funderar på att gjuta platta på hela ytan,
  Läs mer
 • Krypgrund eller platta för tillbyggnad?
  Hej, vi ska bygga till vårt hus som har källare. Tillbyggnaden är på 35kvm och ska inte ha källare. Nivåskillnaden till husets första våning är 130cm och därför har jag tänkt en krypgrund. Tillbyggnaden ska muras upp, vanlig leca i grunden och sen is
  Läs mer
 • Ny grund till tillbyggnad förhöjd källare
  Hej har ett 50 tals hus med källare från marken och upp till entreplanets golvyta är det 500 mm har tänk gjuta en platta med golvvärme till ett inglasat året runt rum och vi vill ju ha den plattan på samma nivå som entréns golvyta. men min fråga har
  Läs mer
 • Utbyggnad fritidshus
  Hej! Jag tänkte bygga ut mitt fritidshus som idag består av en timmerstomme som till hälften står på en källare med betongväggar och till hälften står direkt på marken (ev krypgrund med stenar, ev bara mark direkt under, lite oklart). Dels så tänkte
  Läs mer

Dränering av tillbyggnader mot befintligt hus med källare

betongplatta mot tillbyggnad källare dränering
När du bygger ut ett hus med källare så bygger du för en del av källarens dränering.
Så när du anlägger uterummet är rekommendationen att gräva ut källarens dränering så den nu flyttas utanför uterummets ”plats”. Om den gamla dräneringen fungerar bra så är det lite oklart. Man skulle då kunna låta denna dränering kvar.
Oklart för mig om detta är bra med avseende på att denna dränering inte kan bytas i framtiden.
Relaterade frågor
 • Dränera under befintligt uterum
  Har en villa från 1939 som behöver dränering, 2 sidor lätt tillgängliga, en sida under altan (a 1,5 meter jord), en sida under uterum (ca 1,5 meter jord). Behöver veta hur bråttom det är med dränering (t.ex. risk för strukturell skada?) oh om uterumm
  Läs mer

Bygga ut med källare till befintligt hus med källare

tillbyggnad källare
Detta fall är det som ur husets perspektiv kanske är mest naturligt. Men det är relativt dyra kvadratmeter du bygger ut med. Inte minst grävkostnaden ihop med riskerna då du gräver väldigt djupt nära befintligt hus gör kostnaderna höga. Beroende på komplexiteten i det du ska bygga behövs också mer eller mindre komplexa lösningar. Är tillbyggnaden enklare med lägre laster – se denna källartyp.

För lite mer komplexa hus med höga laster se här hur du bygger en källare med grund och väggar..

När man bygger till hus med källare väljer många att anlägga denna i samma höjd som betongplattan i källaren för det befintliga huset. Men jag har även fått frågor om att sänka golvet i källaren i tillbyggnaden.

 • Tillbyggnad med källare i olika höjd
  Hej, Vi har ett befintligt 40-talshus med källare som vi vill bygga ut. Tanken är att vi förlänger befintlig huskropp med källare, dock att den ”nya” källaren kommer ligga ca 40 cm lägre för att få den mer rymlig än den befintliga som end
  Läs mer

Smart grundlösning när du ska bygga till med källare
smart balk för källargrund
Denna grunden gör att du INTE behöver gjuta din betongplatta i omgångar för källargrunden. Det man vill uppnå är att gjuta en klack så din källarvägg för ett naturligt motstånd i och med kantbalken är lite lägre än betongplattan.
Detta då kantbalken redan är klar. Så du fäster bara en bräda där du vill ha klacken och gjuter sedan grunden.

Extra viktigt vid tillbyggnad med betongplatta intill hus med källare

sättning i tillbyggnad hus med källare
En grund för en tillbyggnad får inte hänga på det befintliga huset. Denna regel är extra viktig tillbyggnader intill hus med källare.
Det blir då risk för ett ökat tryck på källarväggen. Det beror lite på kvalitén på väggen ifall det blir någon risk att den trycks in. Vill man lägga in en säkerhet mot att inte trycka in väggen så kan man byta ut jord mot cellplast några extra dm på sträckan som är mot det befintliga huset. Så istället för att lägga 300 mm cellplast där kan du lägga t ex 600 mm cellplast på en bredd om cirka 1000 mm. Då ersätter du jord som har en vikt på ca 1800 kg/m3 med cellplast som har en vikt på 30 kg/m3. Betong väger 2400 kg/m3. Så lägger du 200 mm cellplast extra har du kompenserat för betongplattan. (lite grovt räknat). Det blir lite som en kompensationsgrundläggning.

Här är relaterade frågor till tillbyggnader med källare.

 • Köldbrygga vid tillbyggnad grund?
  Hej, Tack för en toppensida! Skall göra en tillbyggnad på 44m2 till befintligt hus där ena halvan består av källare och andra halvan krypgrund på den befintliga delen. Tillbyggnaden blir enplans med platta på mark från Tjälldens. Källargrunden är nyd
  Läs mer
 • Tillbyggnad till hus med källare
  Hej, vi planerar en tillbyggnad av 1,5plans hus från 1948. Huset har en odränerad källare idag, som vi planerar att dränera i samband med utbyggnationen. Finns det några uppenbara nackdelar med krypgrund eller förhöjd platta på mark intill ett hus so
  Läs mer
 • Gräva ut källare under hus?
  Hej Micke, Jag bor i ett hus i närheten av Stockholm, byggt i suterräng. Jag planerar att göra en tillbyggnad och vill då gräva ut en källare under den. Sen vore det intressant att försöka gräva ut under huset också, men det är ett komplicerat arbete
  Läs mer
 • Schaktdjup för tillbyggnad till hus med källare
  Hej. Vi ska göra en tillbyggnad på vårat befintliga hus, en platta på mark är vad vi tänkt. Har idag 70cm från marknivå till befintliggolv nivå ( har källare ) min fråga är hur mycket man behöver schakta av för att få frostfritt? eller räcker det med
  Läs mer
 • Bygga till mot hus med källare
  Hej, Jag vill gjuta en platta på mark på en ca55 m2. Ska gjuta det emot befintligt hus som har en källare. Är detta lösligt med laster osv? Huset är från 1965 och har betonghålsten i källargrunden. Det är 6 meter brett och har en bärande vägg i mitte
  Läs mer
 • Dränering samtidigt med utbyggnad
  Vi har ett hus med källare. Vi ska dränera och samtidigt gräva för en utbyggnad och gjuta en bottenplatta. Utbyggnaden blir en källare och ovanpå ett vinterbonat ”uterum”, som kommer att ansluta till ena sidan av huset. Hur ska man dräner
  Läs mer
 • Tillbyggnad entre – infästning mot befintlig källarmur?
  Hej Micke, tack för fantastisk sida. Den gör att jag vågar mig på att göra plattan själv. Jag bor i en 20-tals villa i Enskede och ska bygga en 10 kvm stor entré och plattan kommer ligga mot befintlig källarmur. Har fått många ”råd” från
  Läs mer
 • Tillbyggnad mot hus med källare
  Hej, Jag funderar på en tillbyggnad på ca 30 kvm som ska byggas med en platta på mark. Huset är ett 30 -tals hus med befintligt källargolv cirka 1 meter under marknivå. Jag tänkte bygga en kantbalk 400 hög och gräva ner i leran cirka 700 mm. Sedan tä
  Läs mer