Priset för en betongplatta per kvm kan delas upp i två olika delar. Pris för entreprenaden och för själva grundmaterialet. Här går vi vad priset för en platta kan vara per kvadratmeter. Det blir såklart schablon.

Pris per kvadratmeter för en betongplatta

Att gjuta en platta på mark är en process som är relativt komplex att räkna på. Inte minst eftersom man inte alltid kan veta vad som döljer sig under marken när man börjar gräva. Att lägga en platta på mark är nämligen till stor del ett arbete som utförs av en markentreprenör med grävmaskiner och dylikt. Schaktning av matjord mm.

Det finns ett antal ingående delar man brukar räkna på när man ska gjuta en platta på mark.

 • markarbetet
 • kvadratmeterpris på materialpaketet för en platta på mark
 • gjutningen av betongplattan

Kostnad per kvadratmeter för markarbetet

Schablon man kan räkna med: cirka 900 till 1 000 kr/kvm.

I schablonpriset har vi räknat in:

 • grävning och schaktning ner till mellan en halv till två meter
 • maskiner
 • bortschaktning av landmassor

I schablonpriset har vi förutsatt

 • att man inte behöver påla
 • att man inte behöver spränga bort berg

Kostnad per kvm för materialpaket för en platta på mark

Enligt kalkyl gjord hus grundleverantören Tjällden AB.

Pris per m2 för vattenburen golvvärme

När du ska gjuta din husgrund så väljer många att samtidigt lägga dit vattenburen golvvärme
Den gjutna grunden värms således upp av den gjutna grunden.

Prisuppgiften för ett golvvärmepaket i gjuten grund som vi har lyckats få fram ser ut så här.
11 500 kr ex moms för cirka 100 kvadratmeter ger ungefär 150 kr per kvadratmeter inklusive moms.

I detta ingår det kostnader för golvvärmerör, shuntar och liknande men är inte på något sätt heltäckande för alla tänkbara projekt.

Det är en ungefärlig siffra så man får ta den med en nypa salt.

Kostnad per kvadratmeter för gjutningen av betongplattan

Betongen kostar cirka 1 500 kr per kubikmeter betong om den kommer i en betongbil. 13 kubikmeter betong skulle därmed ge 19.000 kr. Lägg där också till arbetet med att gjuta plattan.

Vad kostar det att spränga berg för platta på mark

När man ska spränga så kostar det oftast per kubikmeter sprängd sten och per ton bortforslad sten. Priset varierar kraftigt från olika entreprenörer. Därför bör du ta in pris från flera aktörer.

När vi hört oss för i branschen har vi hört priser på sprängning inklusive transport från 400 till 625 kr per kubik.

Allting blir tydligare när man borrar i sifforna. Ta dig därför tid och gör det. När vi benade ner de olika delarna i kostnaderna så fick vi följande priser från flera olika entreprenörer:
Sprängning: från 250 kr per kubikmeter till 575 kr/kubik.
Bortforsling av sten: ca 100 kr/ton till 250 kr/ton(lös massa)
Etableringskostnader: 2000 kr till 10 000 kr beroende på hur entreprenören räknar

Notera att:

 • När man spränger är det väldigt vanligt att man behöver besikta grannfastigheter så att sprängningen inte orsakar skador på omgivningen. Se till att du är försäkrad för dessa arbeten. Du behöver göra detta om dina grannar är inom 50 meters radie
 • Väldigt stor del av kostnaderna för sprängning är transporter av stenmassor
 • Det går cirka tre 3 ton sten per kubik berg
 • Här framgår vad etableringskostnader är