Under hela husgrundsprocessen är det viktigt att veta var grunden ska stå. Detta för att alla som är inblandade under grundläggningen ska kunna utföra sina respektive arbeten på rätt sätt och att husgrunden uppförs korrekt enligt bygglovet. Kommuner kan vara petiga med att få in såna här detaljer och har större fel begåtts kan det bli dyrt att rätta till det.
Husgrunden behöver sättas ut i flera dimensioner.

  • placering av husgrunden på tomten
  • höjden på husgrunden

Detta behöver således göras om ett par gånger under grundläggningsprocessen för att det ska bli rätt. Vi guidar dig rätt genom grundläggningens olika faser och hur utsättningen sker nedan.

Utsättning av husgrund inför markarbetet

väga av husgrund
Innan markarbetet börjar behöver man markera ut vart husgrunden ska stå. Detta kan göras tillsammans med kommunen så de får markera vart huset ska stå utifrån bygglovet. Det är viktigt för kommunen, men också för dig att göra detta rätt då det blir dyrare att ordna med konsekvenserna av en eventuell felplacering ju längre i processen du kommit i processen. Här nedanför följer ett antal tips för att du ska kunna få denna viktiga del i grundläggningen rätt. Och betänk att denna artikel inte är något facit utan ett sätt att göra det. Vi vet många grundläggare som gör på andra sätt. Det viktiga är att slutresultatet blir rätt, dvs husgrunden står perfekt utplacerad på tomten, är helt rak (ingen diff mellan de olika sidorna), och är perfekt i höjdled.

För att få rätt placering på husgrunden – viktigt med detaljerna

Det kan kännas hopplöst att få en grund helt perfekt utmätt. Vet inte hur många gånger man mätt ut en grund och sedan när man tycker allt ser perfekt ut så kontrollmäter man och då skiljer det ofta någon centimeter. Innan grävning är det inte så noga på centimetern eftersom man gräver ur mer än för bara grunden. Men när man ska placera ut kantelementen är det desto viktigare att få rätt måtten exakt rätt.

Märk ut hörnen med pinnar. Se till att sätta ut räta vinklar i hörnen och lägg ut snören, plankor eller liknande för att få en rät linje mellan de olika pinnarna.

Redan innan du börjar gräva är det bra att få höjderna rätt. Det behöver du se till att du har genom hela grundläggningen. Och det är med hjälp av en lasermätare (gula mätaren på bilden högst upp) och en lasermätarmottagare som den på bilden till vänster som gör att man enkelt ser till att grunden hamnar i rätt höjd. Betänk också att en husgrund inte får diffa många millimeter när den väl är gjuten för att den kvalitetsansvarige ska underkänna bygget och dyra efterkorrigeringar behöver göras.

Plocka fram matteboken – kontrollmät diagonalen med pytagoras sats

När du tycker att du fått ut måtten bra så är det viktigt att kontrollmäta mha pytagoras sats. Om du tar sidorna i kvadrat och plussar de med varandra och sedan drar roten ur det får du fram diagonalens längd. Genom att mäta ut denna och se till att den stämmer så får du möjlighet att dubbelkolla denna längd. Du måste få denna diagonal att bli rätt innan du blir nöjd. Genom att dubbellkolla denna flera gånger i bägge diagonalerna så får du klart besked om grunden är korrekt utmätt.

Kontrollmätning efter grundläggningen

När huset väl står färdigbyggt så kommer kommunen ofta tillbaka och gör en kontrollmätning. Om du passerar kontrollmätningen så får du ett bevis på detta. Det är i många kommuner ett absolut krav att ha detta bevis för att få ett godkänt bygge i slutändan av kommunen, dvs ett så kallat slutbevis.

Vem har rätt att utföra utsättningen

Det före detta lantmäteriverket, numera Metria kan göra denna typ av utsättning.
Det ska vara en sakkunnig som utför detta och så länge det utförs korrekt så kan man få anmäla detta till kommunen. Men det är viktigt att ha en bra dialog med kommunen isåfall.

Vad kostar det med utsättning av husgrunden

Priset för utsättningen av husgrunden varierar från kommun till kommun. De kommuner vi har varit i kontakt med tar mellan 5 000 kr till 9 000 kr lite beroende på hur kundvänliga de är. För det ingår alla utsättningar och kontrollmätningar.

Väga av husgrunden

För att se till att husgrunden blir absolut spikrak så behöver man väga av den. Till det kan du använda en traditionell murarsnöre.
För att murarsnöret inte ska slaka så behöver du sträcka det ordentligt. På större sträckor såsom över 20-25 meter så kan du sätta upp ett stöd på mitten.

Även viktigt med toleranser

HusAMA och andra föreskrifter har beskrivna toleranser för vad som är tillåtet när grunden väl är på plats. Om dessa inte stämmer kan grundbyggaren behöva komma tillbaka och rätta till grunden så toleranserna stämmer. Hela detta arbete med utsättningar är en del i det arbete som gör att grunden hamnar bra i alla ledder.

Frågor och svar om utsättning av husgrund

Här finner du frågor och svar kopplat till utsättning av husgrund.